78. schôdza

29.11.2022 - 22.12.2022
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

6.12.2022 o 12:40 hod.

Richard Nemec

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 12:25

Anna Andrejuvová
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Ja by som rada krátko predniesla pozmeňujúci návrh. Krátko ho odôvodním, ja som predtým dávala návrh na účinnosť zákona od 1. decembra, potrebujem ju posunúť na 31. decembra. (Telefonovanie predsedajúceho internou linkou.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

6.12.2022 o 12:25 hod.

Mgr. et Mgr.

Anna Andrejuvová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 12:25

Igor Matovič
Skontrolovaný text
Prepáčte, že v čase obeda, ale opätovne chcem požiadať o otvorenie rozpravy k tomuto návrhu zákona. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

6.12.2022 o 12:25 hod.

Mgr.

Igor Matovič

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 12:40

Marián Viskupič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, takže máme otvorený dneska tretí alebo teda úspešne otvorené druhýkrát znovu druhé čítanie, tentokrát o dani z pridanej hodnoty.
No, začnem úplne netradične, pochvalou pána ministra financií, po dva a pol roku pochopil, že to gastro skutočne tú pomoc potrebuje a 10-percentná DPH by im mohla pomôcť. Stačí pozrieť na všetky okolité krajiny, kde buď gastro je bežne v zníženej sadzbe, alebo teda boli krajiny, ktoré ju znižovali, a všade to pomohlo. Všade to gastro proste funguje ďaleko lepšie ako u nás.
Takže po dlhom-dlhom prehováraní odbornej verejnosti, opozície, koalície som veľmi rád, že pán minister financií pochopil, že aj to gastro, 10 % preňho má zmysel.
No, má to ale jeden malý háčik. Ten návrh, ktorý príde od kolegu Kučeru, robí tri mesiace DPH 10 % pre zimné športoviská. To je v poriadku. Zimné športoviská majú počas tých troch mesiacov gro svojej ročnej činnosti. Takže tam tri mesiace dávajú zmysel. A potom dáva teda ako ďalší bod alebo teda súčasť bodu 10 % na gastro tiež len na tri mesiace.
Kolegynky, kolegovia, už keď sme teda sa dostali do stavu, že si to pán minister financií vie predstaviť, tak tie tri mesiace gastru ale že vôbec nepomôžu. Gastro má dva najťažšie, najhoršie mesiace v roku, ktoré nemajú alebo majú minimálne tržby, a to je január, február. Marec to nejak nezachráni, pretože tú dépeháčku ani neuvidíte. Takže za tie tri mesiace sa nedá splniť to, čo si dal ako cieľ minister financií, že sa zistí, že či to teda pomohlo, či sa znížila daňová medzera a či teda je tá miera vydávania bločkov vyššia. Preto vás chcem poprosiť, ja následne podám pozmeňujúci návrh, ktorý pre zimné športoviská necháva tie tri mesiace, to je úplne v poriadku, v tom momente to je identické s pozmeňujúcim návrhom kolegu Karola Kučeru, akurát je tam nový bod, ktorý dáva pre gastro dépeháčku na jeden celý rok.
Čo to spôsobí? Spôsobí to to, že za ten rok sa dá v prvom rade zistiť, aký to bude mať vplyv, či výpadok daní bude fakt taký veľký, ako je plánovaný, pomôže to za ten rok samotnému gastru. A treba povedať vôbec, že ten sektor veľmi-veľmi-veľmi tú pomoc očakáva a potrebuje. Čiže, kolegovci, máte tú možnosť im teraz reálne pomôcť tak, aby tá pomoc bola zmysluplná a aby fakt pomohla. Tri mesiace, to zostane len na papieri. To nebude žiadna reálna pomoc. Jeden rok je niečo, čo je určite zmysluplné. Dáva to, samozrejme, následne možnosť to po roku vyhodnotiť a buďto pokračovať v zníženej sadzbe DPH, alebo si povedať teda, že nejaké iné riešenie.
Takže toľko asi na úvod, nechcem zdržovať už ďalej. Takže dovolím si teraz doslovne prečítať pozmeňujúci návrh. Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Mariána Viskupiča k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
V súlade s ustanoveniami zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predkladám nasledujúci pozmeňujúci a doplňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (tlač 1122).
Vo vládnom návrhu zákona navrhujem tieto zmeny a doplnenia:
1. V čl. I sa za odsek 8 vkladá nový bod (rečník si odkašľal), pardon, vkladá nový 9. bod, ktorý znie:
„9. V § 27 ods. 2 v úvodnej vete sa za slová „základu dane sa" vkladá čiarka a slová „okrem § 87km ods. 9 a 10,".
Nasledujúce body sa primerane preznačia.
2. V čl. I 28. bode § 85km sa dopĺňa odsekmi 9 a 10, ktoré znejú:
„(9) Do 31. marca 2023 sa znížená sadzba dane 10 % zo základu dane uplatňuje na prepravu osôb visutými a pozemnými lanovkami a lyžiarskymi vlekmi, na sprístupnenie krytých a nekrytých športových zariadení na účely vykonávania športu, na vstupné do umelých kúpalísk.39)
(10) Do 31. decembra 2023 sa znížená sadzba dane 10 % zo základu dane uplatňuje na reštauračné a stravovacie služby.40)"
Poznámky pod čiarou k odkazom 39 a 40 znejú:
39) § 19 ods. 4 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene zákonov v znení zákona č. 306/2012 Z. z.
40) Čl. 6 vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 282/2011 z 15. marca 2011, ktorým sa ustanovujú vykonávacie opatrenia smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 77, 23. 3. 2011) v platnom znení."
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

6.12.2022 o 12:40 hod.

RNDr. Ing.

Marián Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12:40

Richard Sulík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Chcem poprosiť poslancov, aby podporili tento pozmeňujúci návrh. Ide v podstate o to, že tá DPH pre gastro, ktorá klesá z 20 na 10 %, nebude iba na tri mesiace, ale bude na rok. Tri mesiace je príliš krátka doba. Si treba predstaviť menšiu reštauráciu, ktorá je napríklad kvartálnym platcom DPH, tak vlastne on podá iba jedno, iba jedno daňové priznanie, z ktorého sa nebude vedieť dať vyčítať prakticky nič, avšak zároveň všetky reštaurácie budú mať logicky nižšie tržby na DPH, na vstupoch bude DPH rovnaká, tým pádom budú menej odvádzať, veľa reštaurácií si začne aj nárokovať na vratky DPH a toto bude, toto bude nutné skontrolovať. Teraz sa ten celý proces urobí, daňové úrady to už budú mať ako-tak spracované a my s tým po troch mesiacoch prestaneme. Preto chcel by som poprosiť naozaj aj z technického hľadiska tento návrh podporiť, nehovoriac o tom, že zatiaľ, čo pri lyžiarskych vlekoch tá sezóna koncom marca viac-menej končí, tak v tých reštauráciách veľakrát začína. A najmä v lete im to vie naozaj pomôcť. Keď chceme teda niečo vyhodnotiť, to obdobie by malo byť nutne dlhšie.
Dúfam teda, že poslanci pochopili, o čo tu ide, a že tento návrh podporia.
Mám ešte dvadsať sekúnd a chcel by som povedať jednu vec v reakcii na pána Kuriaka. Nie je pravda, že my sme proti pomoci rodinám alebo akejkoľvek pomoci, ale aj pomoc musí mať pravidlá, pán Kuriak, musí mať pravidlá. Keď raz tu desiatky, tridsať rokov v tomto parlamente platí rokovací poriadok a keď bude takto svojvoľne nedodržiavaný, ako sme práve... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

6.12.2022 o 12:40 hod.

Ing.

Richard Sulík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12:40

Ladislav Kamenický
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Pán poslanec Viskupič, v podstate ten pozmeňujúci návrh je v súlade s tým, čo si my predstavujeme, ako by sa to malo vyriešiť. To znamená, ak teda máme pomáhať gastru, a my sme za to, aby sa gastru pomohlo, tak dajme to minimálne na tých dvanásť mesiacov, lebo ináč to nemá absolútne žiadny zmysel. Ja považujem tú vsuvku, že iba na tri mesiace, zase nejaký figový list, ktorý použil pán Matovič len na to, aby mu prešla tá prvá časť o tých, o tých športoviskách a vlekoch.
Takže za stranu SMER môžem povedať, ak teda bude tento pozmeňujúci návrh, my zaňho zahlasujeme, ak prejde ten pozmeňujúci návrh pána Viskupiča, tak zahlasujeme aj za celý zákon. Ak neprejde, tak sa zdržíme hlasovania.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

6.12.2022 o 12:40 hod.

Ing.

Ladislav Kamenický

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12:40

Karol Kučera
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem.
Pán Viskupič, ja by som sa chcel opýtať, chcel by som sa ťa opýtať, že či máš aj to vyčíslenie, pretože keď hovoríte, že zodpovedne sa má narábať s financiami verejnými, tak by bolo dobré ako si aj povedať tie čísla. Čiže je jednoduché možno niečo navrhnúť a, ale dopad by sme mali zrejme všetci vedieť.
No a potom teda som rád, že aj deklarujete už teraz tú podporu športovi... aj športoviskám, keď s tým bol problém pred pár, pred pár dňami a ste videli za tým teda len tie vleky pána predsedu Národnej rady. A ešte tu padla taká poznámka, že sú energeticky náročné vlastne tie vleky, tak to by som chcel vyhovoriť, pretože práve hokejový, hokejové štadióny sú tie najnáročnejšie vzhľadom na výrobu ľadu a nie je to práve len v tých zimných mesiacoch. Čiže najmä v tých letných mesiacoch tá výroba ľadu je oveľa náročnejšia ako v zime.
Takže za mňa toľko. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

6.12.2022 o 12:40 hod.

Karol Kučera

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12:40

Richard Nemec
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci.
Marián, bolo tu spomínané, už vám zrazu prestávajú vadiť vleky. Nie sú to len zimné športoviská, už to môj predrečník povedal, že sú to zimné štadióny. Sú to aj plavárne, ktoré tiež by nemuselo riešiť len trojmesačné odpustenie, zníženie DPH na 10 %. Ale to ti chcem povedať, veď minister financií povedal, že dáva to na tri mesiace, chce to potom kvantifikovať, chce to vyhodnotiť, neni problém mu to, neni problém to predĺžiť, hlavne chce vidieť zo strany podnikateľov, ako sa k tomu začnú, aký k tomu budú mať prístup a či viacej budú priznávať tržieb. Takže ja si myslím, že na tie tri mesiace na skúšku to je správne a potom to predĺžiť. Môžme o tom diskutovať.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

6.12.2022 o 12:40 hod.

Richard Nemec

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12:40

Eduard Kočiš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Veľmi pekne ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Pozmeňujúci návrh zákona, ktorý tuná predložil pán kolega Viskupič, považujem naozaj za správny, pretože dočasné zníženie DPH pre gastrosektor a pre reštauračné a stravovacie subjekty alebo reštauračné služby iba do 31. 3. 2023 nebude mať žiaden vplyv a nedokáže ovplyvniť žiadne výsledky. A rozprávanie tu kolegov z koalície o nejakých kvantitatívnych alebo kvalitatívnych výsledkoch za tri mesiace je čistý blud.
Dvanásťmesačná lehota, to je naozaj to, kedy sa dajú už nejaké výsledky nejakým spôsobom vyhodnotiť, prehodnotiť a vie sa nastaviť správna schéma alebo správny mechanizmus. To, že kolega Kučera v budúcom svojom vystúpení, ktoré tuná bude mať, bude predkladať tento návrh na tri mesiace, považujem za nie príliš správny a nie príliš šťastný, pretože je to ozaj krátka doba.
Tieto služby, ktoré sú naozaj v gastrosektore veľmi špecifické a sú takým zvláštnym spôsobom nie príliš preukázateľné a nedá sa za tri mesiace nejakým spôsobom vyhodnotiť alebo prehodnotiť, či je to v nejakom spôsobe do plusu alebo do mínusu v rámci štátnej pokladnice. To je jednoducho holý fakt, pretože tieto zariadenia za január a za február celé roky a dlhé roky spätne, si to môžte, kolegovia a kolegyne, vyhodnotiť, vyjadrujú nejaký schodok, kedy vlastne ich príjmy za január a za február sú počas celého kalendárneho roka najnižšie.
Čo sa týka plavární, hokejových štadiónov alebo vlekov, tam sa to za tri mesiace dá vyhodnotiť ako pozitívum, pretože táto návštevnosť je v mesiacoch január, február, marec značne vysoká.
A čo sa týka podnikov, ktoré dočasne hovoria o zatvorení svojich prevádzok, tak sú to naozaj podniky, malé podniky v gastrosektore, v reštauračných a stravovacích službách, ktoré tieto jednoducho nedokážu utiahnuť. Inflácia a vstupné ceny energií ich ťahajú dole. Čiže preto je dôležité, aby to prešlo na tých dvanásť mesiacov, nie na tri mesiace, čo je zlé.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

6.12.2022 o 12:40 hod.

PhDr.

Eduard Kočiš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12:40

Milan Kuriak
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Kolega Marián Viskupič, podľa mňa znížená sadzba DPH na 10 % má zmysel aj na, aj na tri mesiace, hlavne pre, kto trošku pozná situáciu v gastre, tak vie, že najviac, najviac utrpelo gastro v rekreačných oblastiach, čo sa týka teraz na blížiacu sa zimnú sezónu, horské strediská žijú z toho, obrovské množstvá rodín a veľmi veľa, veľmi veľa ľudí v týchto rekreačných oblastiach.
Z predloženého pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu vyplýva, že sa ním zavádza znížená sadzba DPH na 10 % na základe, jednak na plnenie poskytovania aj v súvislosti so šport... aj so športom, lanoviek, vlekov a týka sa to mnohých športovísk, ako tu bolo spomenuté, napríklad aj zimné štadióny. Práve pri týchto, ale aj pri gastre je predpokladaná vysoká energetická náročnosť, o čom mnohí ľudia nevedia, že gastro, aká je vysoká energetická náročnosť v gastre. Počíta sa pri aj malých penziónoch aj viac ako 10-tisíc eur mesačne. Viem to zo svojej skúsenosti.
Z môjho pohľadu ako osoby, ktorá aktívne podnikala v gastrosektore, je táto zmena veľmi prínosná a ja verím, že po troch mesiacoch, po tomto skúšobnom období bude dôvod, aby sa v zníženej dépeháčke na gastro pokračovalo. Naozaj, toto je také, také obdobie, že kde sa ukáže, kde sa ukáže, akým smerom sa gastro bude naďalej vyvíjať.
A ako tu bolo spomenuté, že aj priznávanie, priznávanie tržieb alebo... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

6.12.2022 o 12:40 hod.

Milan Kuriak

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12:55

Marián Viskupič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, kolegovia, za všetky faktické poznámky. Mám pocit, že tá podpora teda je. Ja by som chcel teda ale, samozrejme, odpovedať kolegovi Karolovi Kučerovi. No vyčíslenie je 110 mil. eur. Je to stále to isté vyčíslenie, ktoré proste používa aj IFP-čko a teda ministerstvo financií. 110 mil. eur za rok.
No, športoviská dávajú zmysel. Prečo sme boli minule? Preto, lebo keby boli len športoviská a ešte tým spôsobom, tak to by bola vlastne facka do tváre gastru, ktoré bolo ďaleko-ďaleko viac postihnuté. My sme sa aj minule hneď vyjadrili, že športoviská áno, ale aj s gastrom a, samozrejme, na zmysluplný, zmysluplný čas.
Pán kolega Kuriak, no ak má tri mesiace zmysel, tak dobre, však okej, tak potom dvanásť by malo mať ešte teda násobne väčší zmysel. Takže, kolegovia, vlastne hlavne teraz koaliční, ten pozmeňovák je presne rovnaký, aký máte pripravený vy, len je vylepšený o to, že nie sú to tri mesiace, ktoré fakt reálne nepomôžu, ale je to teda celý rok, ktorý fakt reálne vie pomôcť. To je celé.
Fakt by som chcel poprosiť kompletne celú snemovňu, keby sa dala tomuto pozmeňujúcemu návrhu podpora.
Ďakujem pekne. Gastro si to fakt zaslúži.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

6.12.2022 o 12:55 hod.

RNDr. Ing.

Marián Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video