7. schôdza

12.5.2020 - 20.5.2020
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

12.5.2020 o 16:47 hod.

MUDr.

Marek Krajčí

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Uvádzajúci uvádza bod 16:47

Marek Krajčí
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, cieľom predloženého materiálu je prijatie opatrení na zmiernenie negatívnych dopadov súvisiacich so šírením ochorenia COVID-19 na území Slovenskej republiky. Tento zákon reaguje na potreby aplikačnej praxe v dôsledku súčasnej situácie, dočasne upravuje vzťahy, práva a povinnosti v najzasiahnutejších oblastiach zdravotníctva, a to najmä v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti a verejného zdravotného poistenia.
Základnými témami navrhovanej úpravy sú: úprava nových druhov zdravotníckych zariadení, tzv. mobilných odberových miest, to sú miesta, kde sa odoberajú stery potenciálne pozitívnym pacientom na ochorenie COVID-19 a zároveň podľa nového sa tam budú môcť realizovať aj rýchlotesty. A takisto epidemiologických ambulancií a zákon rieši aj ich financovanie.
Takisto témou navrhovanej úpravy je úprava dočasnej odbornej stáže občanov z tretích štátov, ktorí sú na území Slovenskej republiky, a v rámci pandémie majú záujem pomôcť zdravotníctvu Slovenskej republiky. Takisto zmeny sa týkajú aj sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov a rezidentského programu, nakoľko v tejto situácii pandémie COVID-19 je vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov, sa nedá dobre realizovať a takisto aj rezidentský program nám stojí. Predĺženie platnosti poukazov na kúpeľnú liečbu, nakoľko mnohým pacientom nebolo umožnené nastúpiť na riadnu kúpeľnú liečbu, tak aby došlo k predĺženiu platnosti týchto poukazov aj po skončení mimoriadnej situácie a mohli si kúpeľnú liečbu v prípade, že je ešte stále indikovaná ošetrujúcim lekárom realizovať.
Takisto tento návrh zákona rieši zmeny v právach a povinnostiach zdravotných poisťovní poistencov v spôsobe úhrad poskytovateľom, čo je, samozrejme, veľmi dôležité, nakoľko ste určite zachytili, že poskytovatelia sú v súčasnosti riešení tzv. paušálnymi platbami na úrovni platby zdravotnej starostlivosti za minulý rok, takže aj toto treba momentálne dať do zákona. Takisto tento zákon realizuje zmeny v použití dopravných zdravotných služieb, najmä, aby mohli vykonávať odbery v domovoch sociálnej starostlivosti, eventuálne u imobilných klientov a takisto poskytovať im zdravotnú starostlivosť v súvislosti s ochorením COVID-19. Takisto umožnenie poskytovania ambulantnej starostlivosti na diaľku prostredníctvom telekomunikačných služieb tzv. (potlesk v sále) telemedicína. (Zaznievanie gongu.) Ako iste viete, v súčasnosti, ako iste viete, v súčasnosti sa časť zdravotnej starostlivosti realizuje tým, že pacienti konzultujú u svojich lekárov prostredníctvom telefónu, eventuálne posielajú elektronickými kanálmi fotografie, ktoré si lekár vyžiada a dôležité je, aby aj toto bolo ukotvené v zákone, aby mohli mať preplatené tieto služby. Takisto zákon rieši odstránenie podmienky absolvovať preventívnu prehliadku za rok 2020 na účel úhrady za liečbu zubného kazu, nakoľko ako viete, stomatologické ambulancie do veľkej miery.. (Potlesk v sále, zaznieva gong.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Páni poslanci, prosím, nerušte rečníka. Pán minister, nech sa páči.

Krajčí, Marek, minister zdravotníctva SR
Nemohli realizovať preventívne prehliadky a vzhľadom na to, že počet pacientov, ktorí sú ošetrovaní a sú objednávaní reálne hrozí, že sa ne, že sa nedostanú k absolvovaniu preventívnej prehliadky tento rok.
Takže vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, verím, že predložený návrh zákona podporíte, a aj týmto chcem vyjadriť poďakovanie za to, že ako vidíte, čo sa týka aj jeho obsahovej stránky je nevyhnutné tieto zmeny urýchlene prijať. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

12.5.2020 o 16:47 hod.

MUDr.

Marek Krajčí

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 16:51

Jana Cigániková
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Vážení kolegovia, v súlade s § 73 ods. 1 Zákona o rokovacom poriadku som bola určená Výborom Národnej rady pre zdravotníctvo za spravodajkyňu. Skrátené legislatívne konanie k predmetnému návrhu zákona bolo schválené uznesením Národnej rady Slovenskej republiky, predkladám preto informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh zákona spĺňa z formálno-právnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 Zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem práve Výbor pre zdravotníctvo s tým, že uvedené výbory predmetný návrh zákona prerokujú ihneď. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie

12.5.2020 o 16:51 hod.

Mgr. MBA

Jana Cigániková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 16:54

Robert Fico
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, opäť iba otázka korektnosti ničoho iného. Je presne stanovená procedúra dnešného dňa. Znamená to, že budeme dnes hlasovať, ak prerokujeme všetky návrhy v prvom čítaní alebo je presná hodina na hlasovanie.

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Ak prerokujeme do devätnástej, tak budeme hlasovať. Ak neprerokujeme do devätnástej, zajtra o deviatej začíname rokovanie.

Fico, Robert, poslanec NR SR
Ale hlasovanie o jedenástej zajtra.

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Zajtra je hlasovanie o jedenástej, áno.

Fico, Robert, poslanec NR SR
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

12.5.2020 o 16:54 hod.

doc. JUDr. CSc.

Robert Fico

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 16:54

Jaroslav Naď
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, predkladám na prerokovanie vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/ 2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V Čl. 1 vládneho návrhu sa reaguje na problémy, ktoré vznikli a vyskytli sa pri aplikácii niektorých ustanovení zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie a núdzového stavu v súvislosti ...
=====
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

12.5.2020 o 16:54 hod.

PhDr. PhD.

Jaroslav Naď

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:55

Jaroslav Naď
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
...zákonov o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V čl. I vládneho návrhu sa reaguje na problémy, ktoré vznikli a vyskytli sa pri aplikácii niektorých ustanovení zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie a núdzového stavu v súvislosti s ochorením COVID-19. Týka sa to najmä nasledovných ustanovení: výberové konanie na obsadenie funkcie profesionálneho vojaka, prepúšťanie profesionálnych vojakov zo štátnej služby, v návrhu zákona sa upravuje aj poskytovanie služobného voľna profesionálnemu vojakovi z dôvodu nariadenej karantény, možnosť vykonávať profesionálnym vojakom služobné povinnosti v inom mieste ako je jeho miesto výkonu štátnej služby a zvyšuje sa vek dieťaťa na účely poskytovania služobného voľna z dôvodu ošetrovania chorého dieťaťa, alebo starostlivosti o dieťa z 10 na 11 rokov. V čl. II vládneho zákona, návrhu zákona sa navrhuje odstrániť rozpor medzi zákonom o štátnej službe a zákonom o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti, zmeniť jednu z kvalifikačných podmienok na výkon funkcie generálneho tajomníka služobného úradu, umožniť pružnejšie a rýchlejšie reagovať na potrebu zmien v organizačnej štruktúre služobného úradu, rozšíriť výpočet právnych titulov na prijatie do dočasnej štátnej služby a zjednotiť právnu úpravu okamžitého skončenia štátnej služby s právnou úpravou okamžitého skončenia pracovného pomeru podľa Zákonníka práce. Vzhľadom na naliehavosť právnej úpravy sa účinnosť návrhu zákona, sa účinnosť zákona navrhuje dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republike. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi požiadať vás o prerokovanie vládneho návrhu zákona a o jeho podporu. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

12.5.2020 o 16:55 hod.

PhDr. PhD.

Jaroslav Naď

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:57

Juraj Krúpa
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som v zmysle § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky vystúpil v prvom čítaní k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako spravodajca výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Predmetný vládny návrh bol doručený poslancom NR SR s tým, že vláda požiadala prerokovať tento vládny návrh prostredníctvom skráteného legislatívneho konania. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky posúdil uvedený návrh podľa zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky a podľa legislatívnych pravidiel a zaradil ho na rokovanie 7. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že uvedený návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory nasledovné: výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť, Ústavnoprávny výbor, výbor pre sociálne veci a výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali ihneď, podľa možností. Pán predseda, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

12.5.2020 o 16:57 hod.

PhDr.

Juraj Krúpa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:59

Marián Saloň
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, pán minister, vážený pán spravodajca, kolegovia, kolegyne, moje vystúpenie nebude dlhé, pretože my sme mali možnosť sa vyjadriť k skrátenému legislatívnemu konaniu dnes ráno na výbore pre obranu a bezpečnosť, kde som pánovi ministrovi vyjadril svoj názor čo sa týka zákona 281 o ozbrojených silách, ktorý by sme radi podporili, ale bohužiaľ, keďže je v čl. II prílepok k tomuto zákonu o ozbrojených silách a je to ukážkový prílepok toho, ako má vyzerať nepriama novela, nie tak dávno ste si v programovom vyhlásení vlády v časti legislatíva dali záväzok, že takýmto spôsobom nebudete realizovať legislatívny proces, ale bohužiaľ sa to stalo, o to viac ma to mrzí pán minister, že je to pri vašej legislatívnej premiére v parlamente, ale je to tak. Čiže, dovolím si dať návrh v zmysle rokovacieho poriadku podľa § 73 rokovacieho poriadku ods. 3 Národná rada sa uznesie tak, že buď za a) vráti návrh zákona a jeho navrhovateľovi na dopracovanie, ak tento návrh môj neprejde, tak potom dávaj druhý návrh, že nebude sa pokračovať v rokovaní o návrhu zák, tohto zákona. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

12.5.2020 o 16:59 hod.

Ing. PhD.

Marián Saloň

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:01

Eduard Heger
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán podpredseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, cieľom predloženého vládneho návrhu zákona je rozšíriť finančné opatrenia na zmiernenie vplyvov koronakrízy o ďalšie opatrenie, ktorým je finančná pomoc na zabezpečenie likvidity malých, stredných a veľkých podnikov, pôjde o pomoc v podobe záruk a úverov poskytovaných prostredníctvom úverových inštitúcii tak, ako to umožňuje dočasný rámec pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súčasnej situácii spôsobenej nákazou COVID-19, schválený Európskou komisiou. Poskytovateľmi pomoci budú: Exportno-importná banka Slovenskej republiky a fondy spravované spoločnosťou Slovak Investment Holding. Finančnými sprostredkovateľmi budú komerčné banky. Detailné podmienky poskytovania finančnej pomoci budú upravené v zmluvách medzi poskytovateľmi pomoci a príslušnými bankami. Komplexné pravidlá poskytovania finančnej pomoci upraví schéma štátnej pomoci, ktorá podlieha notifikácii zo strany Európskej komisie. Som uviedol, už v rámci návrh na skrátené legislatívne konanie o tomto návrhu zákona, urýchlené zabezpečenie prístupu podnikov v likvidite podporí finančnú kondíciu a najmä peňažné toky, a vytvorí predpoklady pre ich riadne fungovanie. Novelou zákona sa reaguje aj na postupné uvoľňovanie karanténnych opatrení na zamedzenie šírenia pandémie, ktoré umožňujú správnym orgánom pokračovať v konaniach o uložení odvodu, penále a pokuty za porušenie finančnej disciplíny, ktoré boli prerušené z dôvodu zabránenia šíreniu pandémie. Ďakujem za pozornosť, skončil som.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

12.5.2020 o 17:01 hod.

Ing.

Eduard Heger

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:03

Milan Kuriak
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som v zmysle § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku Národnej rady vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca k uvedenému návrhu zákona. Predmetný vládny návrh zákona bol doručený poslancom Národnej rady Slovenskej republiky s tým, že vláda požiadala prerokovať tento vládny návrh zákona prostredníctvo skráteného legislatívneho konania. Predseda Národnej repub, Národnej rady Slovenskej republiky, posúdil uvedený návrh podľa § 70 ods. 1 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku a podľa legislatívnych pravidiel a zaradil ho na rokovanie 7. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajú z oprávnení, ktoré pre mňa, ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby Národná rada vo všeobecnej rozprave sa uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, zároveň odporúčam, aby uvedené, aby výbory uvedený návrh prerokovali ihneď. Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

12.5.2020 o 17:03 hod.

Milan Kuriak

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:06

Milan Krajniak
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, vážené dámy a páni, chcel by som informovať o štyroch takých oblastiach, ktoré tento zákon rieši. Prvá vec je lekárska posudková činnosť, my sme zmenili asi pred mesiacom zákon tak, že aj deti nad 12 rokov, od 12 do 18 ktoré potrebujú, majú dlhodobo zhoršený zdravotný stav a potrebujú, aby rodičia s nimi boli doma, tak sme umožnili, aby aj tieto deti dostávali, alebo na tieto deti bola vyplácaná takzvaná karanténna OČR-ka, ale nemali sme v zákone žiadnu možnosť, aby to mohlo byť preskúmané. To znamená, aby nejaký lekársky, posudkový lekár vedel stanoviť v prípade potreby, že teda naozaj ten zdravotný stav je dlhodobo zhoršený, čiže zavádzame túto možnosť. Po druhé, SZČO, ktorí podali do 31. 03. daňové priznanie, tak od 01. 07. Sociálna poisťovňa stanovuje výšku odvodov. Lenže my máme posunutý ten termín tých dodatočných daňových priznaní do doby skončenia krízy, a dovtedy je aj umožnené podávať opravné daňové priznania. Čiže, sociálna poisťovňa by v niektorých prípadoch, nemala vlastne spôsob, ako vypočítať týmto ľuďom odvody, a asi by sme nechceli, aby platili tie vyššie odvody z minulého roka, keď teraz je situácia úplne iná, takže stanovujeme tú možnosť tak, že po skončení krízy do dvoch mesiacov Sociálna poisťovňa na základe informácií z finančnej správy vypočíta predpis výšky odvodov. Po tretie, zmrazujeme cestovné náhrady, a rovnako aj náhrady stravného, prerokoval som to aj s prezidentom Konfederácie odborových zväzov, pánom Magdoškom, takže to je tretí návrh. Štvrtý návrh sa týka služieb zamestnanosti a to je: Poviem to na príklade, máme dobrovoľnícku činnosť v súvislosti s touto krízou. Doteraz to bolo zadefinované tak, že príspevok pre týchto dobrovoľníkov, mohol byť vyplácaný iba 6 mesiacov. My predlžujeme tento termín na 12 mesiacov, aby aj tí, ktorí už dnes pracujú a vypršal im niektorým organizáciám, napríklad čo ja viem Červenému krížu a ďalším, nazvime to, že neziskovým organizáciám vypršal ten termín 6 mesiacov, tak aby tých dobrovoľníkov mohli nejakým spôsobom odmeniť aj ďalej. Ďalšia vec, ktorú robíme posledná, je tá, že my sme počas tejto COVID krízy predĺžili lehotu pre cudzincov, ktorí mali povola, povolenie na pobyt, aby nemuseli v tomto čase si ho obnovovať, ale, ale proste tá lehota im spočinie, až na obdobie po kríze a robíme to isté, čo sa týka pracovného povolenia. To znamená, ak tu majú povolenie na pobyt, tak to pracovné povolenie, ktoré je na to naviazané bude platiť až do obdobia po krízy, a po kríze a vtedy si ho budú musieť obnoviť. Ďakujem, to je všetko.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

12.5.2020 o 17:06 hod.

Bc.

Milan Krajniak

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video