7. schôdza

12.5.2020 - 20.5.2020
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

13.5.2020 o 11:02 hod.

JUDr. PhD.

Boris Susko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie 11:02

Boris Susko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, ako tu už bolo dnes viackrát povedané, čl. II tohto navrhovaného zákona, máme za to, že nespĺňa náležitosti podľa zákona o rokovacom poriadku na to, aby mohol byť prijatý takto v skrátenom legislatívnom konaní.
A ďalej, keďže chceme podporiť návrh zákona v čl. I, ktorý, ktorý predkladá pán minister a týka sa profesionálnych vojakov, tak predložím o chvíľočku pozmeňujúci návrh, ktorý vypúšťa čl. II.
Ako som už hovoril včera pri skrátenom legislatívnom konaní a aj dnes na výbore, máme za to, že, že ak vláda chce takúto zmenu zákona v štátnej službe urobiť, tak to, samozrejme, môže urobiť v riadnom legislatívnom procese, ale bez akejkoľvek komunikácie so sociálnymi partnermi a verejnosťou v rámci medzirezortného pripomienkového konania a sociálneho dialógu by takýto návrh, ktorý nesúvisí s pandémiou COVID-19, sme v takomto konaní prijímať nemali.
A teraz, pán predsedajúci, prečítam návrh, pozmeňujúci návrh.
Pozmeňujúci návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 82).
Doterajší článok II sa vypúšťa. Doterajší článok III sa označuje ako článok II.
Ďakujem. Skončil som.
Skryt prepis

Vystúpenie

13.5.2020 o 11:02 hod.

JUDr. PhD.

Boris Susko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 11:04

Milan Krajniak
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, vážené dámy a páni, chcel by som zareagovať na vystúpenia niektorých poslancov.
Najskôr by som sa chcel vyjadriť k pánovi poslancovi Saloňovi, ktorý sa vyjadril, že ani jedno písmenko nespĺňa podmienky legislatívy na skrátené legislatívne konanie. Tak sa chcem opýtať, pán poslanec, či považujete za normálne, že človek, ktorý sa zapája do krízového manažmentu štátu v súvislosti s COVID-om na rôznych úradoch štátnej správy, keď je prichytený ako ožratý, s prepáčením, tak ho nemôžete postaviť ani mimo službu? To považujete za normálne? Nielenže ho nemôžete prepustiť, čo hociktorého normálneho človeka, ktorý pracuje v akomkoľvek povolaní, tak ho na hodinu vyhodíte. Ale človeka v štátnej službe, to je nejaký nadčlovek? On má právo ešte dva mesiace pôsobiť vo funkcii, kým zasadnú všetky potrebné komisie. Nemôžme ho postaviť mimo službu, on môže byť na svojej riadiacej funkcii a my nemáme právo chrániť tých ľudí, ktorých má on riadiť a manažovať v kríze? Veď my iba zjednocujeme to, že takéhoto štátneho zamestnanca budeme posudzovať presne podľa Zákonníka práce, tak ako všetkých iných zamestnancov v tomto štáte.
Ešte raz, v tejto krízovej situácii má štátny zamestnanec mať nejaké nadpráva oproti každému inému zamestnancovi?
Po druhé. Ak chceme chrániť zdravie a majetok občanov, tak chceme, aby tá pomoc, ktorú distribuujeme k jednotlivým zamestnancom a skupinám, bola čo najrýchlejšie. A ak niektorí riaditelia úradov práce sabotujú, sú to výnimočné prípady, ale sabotujú vyplácanie tej pomoci, tak sa máme na to pozerať?
Chcem povedať na tomto mieste, že naozaj veľká, veľká, veľká väčšina riaditeľov úradov práce robí aj so svojimi zamestnancami sviatok, piatok, proste večer, v noci, keď treba, a ja im za to veľmi ďakujem. Ale sú niektoré čierne vrany, za ktorých musia robiť tí ostatní, pretože oni nerobia nič. Čiže my presúvame agendu z niektorých úradov práce a tí, ktorí vlastne zvládajú a robia, za čo im ďakujem, musia robiť ešte aj za tých, ktorí na to kašlú!
Ja si myslím, že toto je oprávnené na skrátené legislatívne konanie.
Pán poslanec Eštok, áno, samozrejme, že sme to konzultovali s Európskou úniou a veľmi sme prihliadali na to, aké výhrady v minulosti mala Európska únia k zákonu o štátnej službe. Ale my neupravujeme zákon o štátnej službe pred tú úroveň roka 2016, kedy sa schvaľoval tu v parlamente. Vôbec ani nejdeme na tú úroveň, ktorá tam vtedy bola. My upravujeme iba veci, ktoré ste vy zmenili k 31. 12. a ktoré boli doteraz možné. Veď to 31. 12. bolo možné urobiť organizačnú zmenu bez dvojmesačnej, bez dvojmesačnej lehoty. Vraciame sa iba k tomu, čo do 31. 12. bolo možné urobiť.
A teraz by som sa chcel vyjadriť k tomu, čo včera v rozprave ešte k skrátenému legislatívnemu konaniu povedal pán poslanec Richter. Vy hovoríte, pán poslanec Richter, že ak by ste otvorene povedali, že riaditelia úradov práce sú politické funkcie, tak by ste to akceptovali. Ja si nemyslím, že sú to politické funkcie. Ani by som nechcel, aby to boli politické funkcie. Ja si myslím, že sú to manažérske funkcie, kde každý, kto riadi akúkoľvek organizáciu, či už je to štátna správa, súkromná firma, verejnoprávna inštitúcia, musí mať právo pôsobiť tak, že jednak tam pôsobia ľudia, ku ktorým má ten riadiaci manažér dôveru. Myslím teraz odbornú dôveru. A po druhé, keď niekto nefunguje, musí byť vymeniteľný. Inak nám, vám nefunguje žiaden systém. Keď nemáte možnosť robiť korekciu, keď niečo nefunguje, každý systém, ktorý nemá spätnú väzbu, sa zopsuje.
Ďalej ste povedali, že ohrozujeme základné ľudské práva riaditeľov úradov práce. Teraz citujem doslovne, zapísal som si to. Pán poslanec, zo 46 riaditeľov úradov práce bolo 26 nominantov SMER-u, 8 nominantov MOST-u, 7 nominantov SNS, 1 nominant SIET-e a 3 ďalší sú takí bezprizorní. To je ľudským právom byť riaditeľom úradu práce nominovaným za SMER alebo za SNS, alebo za MOST, alebo za SIEŤ? To je ľudské právo? Aby som vám pravdu povedal, mňa nezaujíma, ktorý riaditeľ bol za koho nominovaný. My máme priebežne vyhodnocované tabuľky podľa toho, ako zvládajú tú náročnú prácu, ktorá teraz ide. Tak ich mám vyhodnotených, pán poslanec.
Ale potom som sa opýtal teda, že tak napríklad problém je Bratislava. Absolútne nefunguje manažment úradov práce.
Okolité úrady práce aj ďalšie regionálne musia vybavovať za nich žiadosti. Tak tento nominant SNS, to je jeho ľudské právo, že aj keď nefunguje, tak tam musí zostať? Podľa mňa to nie je žiadne ľudské právo.
Ja viem o dvoch riaditeľoch úradov práce, za koho sú nominovaní, lebo podľa tých tabuliek, ktoré máme, a vyhodnotení, sa, samozrejme, pýtam, kto funguje dobre, kto zle, kto najlepšie, kto najhoršie. Tak napríklad viem, že ten bratislavský bol nominant SNS a nefunguje. A veľmi dobre funguje košický a pýtal som sa, za koho je teda ako nominovaný, za MOST napríklad. Tak som sa dozvedel, že, že akú má politickú funkciu, čiže, alebo teda, že koho bol nominovaný.
Preto ja vravím, že mňa prioritne nezaujíma, či je nominant alebo člen tej alebo onej strany, ale ak dnes preukázateľne vieme, že niektorí riaditelia úradov práce nefungujú, tak si myslím, že je legitímne kvôli tým ľuďom, ktorí majú čo najrýchlejšie doručovať pomoc, aby mohli byť v takýchto prípadoch vymeniteľní.
Pýtajú sa ma viacerí ľudia, poslanci, ľudia, že či plánujeme nejaké plošné, tu niekto to povedal, že plošné čistky. Aké plošné čistky? O čom to rozprávate? Keď sa pozriete na rezort, v ktorom pôsobím, tak keď sa nejaké miesto uvoľní, tak samozrejme, že tam idú noví ľudia. 90 % ľudí tam robia roky, povedal by som, že ešte možno pred tým, ako bol pán poslanec Richter, ako sa stal ministrom, 90 % tých ľudí tam robí dávno predtým. Sú tam ľudia, a nie je ich málo, ktorí tam pôsobia od pána ministra Kaníka, nemám žiadny dôvod ich ani vymieňať, ani vyhadzovať, pokiaľ si robia svoju prácu. A, áno, môže sa stať, že si poviem, že tu to nejaký riaditeľ odboru je možno šikovnejší ako tento riaditeľ sekcie, tak ich vymením. To sa môže stať, lebo to je základné manažérske riadenie, ktoré musí existovať.
Ale ak sme niečo neurobili doteraz, tak to boli, to, čo vy hovoríte, že nejaké plošné čistky alebo niečo také. Vôbec sme to neurobili.
Ale v systéme musí existovať spätná väzba, že keď niekto nerobí a iba vďaka zle nastavenému zákonu sa môže svojmu riadiacemu manažérovi vysmievať do ksichtu a ešte sa tváriť, že však to je váš problém, takýto človek, ktorý si neplní svoje funkcie, musí byť vy-me-ni-teľ-ný. To je podľa mňa, ako že to je manažérska malá násobilka. Akonáhle nemáte možnosť meniť ľudí, ktorí nefungujú, tak sa zopsuje celý systém.
Prečo by mali robiť tí iní riaditelia úradov práce, ktorí sú nominovaní, ja neviem, za SMER, SIEŤ, SNS, je mi to jedno, prečo by mali robiť, keď vidia, že ich kolegovia nerobia nič a všetko je v pohode.
Nie je žiadnym ľudským právom byť nominantom SMER-u, SNS, MOST-u a SIET-e za riaditeľa úradu práce. To nie je žiadne ľudské právo. Je ľudským právom občanov Slovenskej republiky, aby v tejto krízovej situácii im bola bez ohľadu na to, kde žijú, doručená pomoc finančná a iná čo najrýchlejšie a v maximálnej možnej miere, ako je to možné, to je právo tých občanov. A keď niektorí riaditelia úradov práce, a nie je ich väčšina, toto sabotujú, tak musia byť odvolateľní.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

13.5.2020 o 11:04 hod.

Bc.

Milan Krajniak

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:14

Andrej Stančík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ďakujem veľmi, pán minister, že ste takto opísali že tie praktické dôvody, prečo tento zákon predkladáme.
Ja som okrem toho veľmi rád, že tento zákon prichádza teraz, pretože sľub, s ktorými sme išli do volieb, bola očista verejnej sféry a boj proti korupcii. A nám dennodenne chodia správy, poslancom, o ľuďoch vo verejných funkciách, o ktorých sa vie, že pomáhali v korupcii, ktorí jednoducho umožňovali systém našich ľudí a ktorí sú tam doslova zabetónovaní.
A myslím, že je každému jasné, že my nechceme robiť žiadne politické čistky, o ktorých hovoríte, a nechceme vyhodiť tých slušných a profesionálnych odborníkov, ale kičurovcov a jankovské.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13.5.2020 o 11:14 hod.

Mgr.

Andrej Stančík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:15

Matúš Šutaj Eštok
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán minister, vy ste spomínali novelu zákona, ktorú Úrad vlády pripravil ešte pod mojím vedením minulý rok. Áno, máte pravdu, my sme otvorili zákon, prizvali sme všetkých odborníkov, ktorí k tomu majú čo povedať, prizvali sme tripartitu, prizvali sme súkromný sektor, aby sa ku komplexnej novele zákona o štátnej službe vyjadril. Tak bola pripravená veľká novela, kde sa všetci zúčastnení vyjadrili. Bolo náročné MPK, boli intenzívne debaty. Ja si nepamätám, žeby vtedy niekto z vtedajších opozičných politikov a poslancov, ktorí sedia v tejto sále, prišiel s takýmito pozmeňujúcimi návrhmi, aké nám dávate dnes.
No a buď teda nemáte ten zákon dobre naštudovaný, alebo klamete, pretože ani jedna z týchto zmien nie je, nebola prijatá do 31. 12., ako to hovoríte vy, nie je to ani zníženie kvalifikačných podmienok u generálneho tajomníka, nie je to ani inštitút dočasnej služby, ktorú teraz zavádzate na šesť mesiacov, tu sú tie vaše transparentné výberové konania, na šesť mesiacov si privediete svojho človeka do štátnej služby a potom, samozrejme, vo výberovom konaní ten už uspeje. Toto sme práveže my zrušili.
Rovnako to nie je ani inštitút okamžitého skončenia štátnozamestnaneckého pomeru a rovnako to nie je ani tá dvojmesačná lehota pri organizačnej zmene.
Čiže ani jeden z týchto bodov nebol prijatý minulý rok v novele, ktorú sme pripravili po odbornej debate a po konsenze všetkých sociálnych partnerov. Čiže buď klamete, alebo nemáte ten zákon naštudovaný.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13.5.2020 o 11:15 hod.

Mgr.

Matúš Šutaj Eštok

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:17

Marián Saloň
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja, je veľká škoda, že pán minister odišiel, lebo som čakal, že budeme môcť si to konfrontovať, ako sa hovorí, že z očí do očí, ale nič, nič to.
Áno, ja súhlasím s pánom ministrom, že tí, ktorí si nerobia svoju prácu tak, ako majú, tak majú na svojom pôsobení skončiť. Nikto to nehovorí plošne, veď ale dokonca už aj dnes zákon o štátnej službe umožňuje podľa § 75 do dvoch mesiacov od oznámenia upozornenia o závažnom porušení služobnej disciplíny konať príslušným nadriadeným, čiže môžu už aj dnes prepustiť, ak je vážne porušenie pracovnej disciplíny. Tak to beriem.
Pán minister, čo ja som hlavne vyčítal, lebo k týmto veciam, čo sa týka riaditeľov úradov práce, a teraz už nových pozmeňovákov, sú to riaditelia daňových úradov, colných úradov a tak, ja som sa nevyjadroval k tomu, ako nechcem riešiť tieto, to rieši ministerstvo práce a tí, ktorí sa zaoberajú touto agendou.
Mne išlo hlavne o to, že ak ste chceli robiť novelu zákona o štátnej službe, tak ste mali, ak boli dôvody spojené s COVID-om, tak ste mali prísť s tým zákonom samostatne, a nie prilepiť to k zákonu 281 o ozbrojených silách a takto zdehonestovať zákon ministra obrany. Lebo pri všetkej úcte, zákon o štátnej službe v takom znení, v akom je, a pozmeňováky, aké tam sú, s ministrom obrany nemá ale nič spoločné, takže o tom mi vlastne išlo. Aj celý čas, aj na výbore vlastne som konfrontoval to, že prečo je zákon 55 prilepený k 281-ke. Veď jednoduchým spôsobom ste to mohli dať v skrátenom legislatívnom konaní, samostatne zákon o štátnej službe, a mohli ste tam riešiť presne zamestnancov, ktorí si neplnia svoje povinnosti, ktorí jednoducho alebo sú v krízových štáboch a jednoducho neni na nich spoľah. Veď vo finále šéfovia okresných krízových štábov sú prednosta okresných úradov, prednostovia okresných úradov, prečo nie sú vymenení ešte, keď sú naši politickí nominanti? Aký je na to dôvod? Však meňte, mali ste ich vymeniť hneď!
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13.5.2020 o 11:17 hod.

Ing. PhD.

Marián Saloň

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:19

Peter Kremský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Chcem ti, pán minister, poďakovať za vysvetlenie, myslím si, že všetci vieme, že ľudia ako šéfovia okresných ÚPSVaR-ov sú politickí nominanti a, žiaľ, dnes sme tu na Slovensku svedkami, že tá pomoc obyčajným ľuďom, bežným podnikateľom, zamestnancom, ľuďom, ktorí stratili rôzne sociálne dávky, mešká. A z mnohých regiónov ja mám informácie, že je to práve strašnou pomalosťou a neefektívnosťou a dokonca až chaosom úradníkov. Množia sa prípady, že omylom založili niekde spis, omylom skartovali žiadosť, omylom niečo neprišlo a to sú také omyly, ktorým môžme veriť, keby nebolo dva mesiace, tri mesiace po voľbách a keby sa tu nevymieňala vládna garnitúra. Je zjavné, že títo ľudia naozaj brzdia tento proces a trpia tým bežní ľudia, ktorí naozaj už nemajú za čo si pomaly kúpiť chleba.
A toto mi je naozaj veľmi ľúto, títo ľudia mali dávno odstúpiť ako politickí nominanti. S príchodom novej vlády jednoducho mali povedať dovidenia, sme tu posledný mesiac, odchádzame, dajte si tu ľudí, ktorým dôverujete. Ale, žiaľ, títo ľudia nemajú tento cit, nemajú tento takt odísť vo vhodnej chvíli. Ale, žiaľ, sú to nominanti SMER-u a ja sa tomu veľmi nečudujem, pretože majú predsedu, ktorý takisto nedochá..., nedokáže odísť vo vhodnej chvíli, nedokáže odísť, keď povedal, že už v roku 2014 nebude v politike, nedokáže odísť ani vtedy, keď prehrá voľby, nedokáže odísť ani vtedy, keď sa potvrdí, že mal štátnu radkyňu, ktorá bola bielym koníkom alebo možno bielou kobylkou mafiána, ktorý je už dneska zavretý za obchod s drogami.
Takže veľmi sa tomu nečudujem a to je odôvodnenie aj tohto zákona.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13.5.2020 o 11:19 hod.

Mgr.

Peter Kremský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:21

Ján Richter
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, ďakujem pekne za slovo. Pokúsim sa stručne zareagovať na vystúpenie pána ministra.
Pán minister, chcem vás verejne vyzvať, povedzte, ktorí riaditelia úradov práce a kde boli ožratí? V tom prípade budem akceptovať tú vašu pripomienku, lebo ja nepoznám takéto veci a myslím, že zatiaľ mám dosť informácií z rezortu ako takého. Je si treba uvedomiť, že tí riaditelia úradov práce sú po prvé, áno, prešli nomináciou, to sú tí najstarší. Sú tam takí, ktorí boli nominovaní ešte za Kaníka, za Mihála, robili si dobre svoju robotu, nikto ich nevymenil. Žiadne politické čistky.
No ale čo je najdôležitejšie, sú tam takí, ktorí už po prijatí a účinnosti zákona o štátnej službe prešli výberovým konaním, a to je tá moja pripomienka, ak majú byť porušené ľudské práva, na ktoré sa vy odvolávate pri skrátenom konaní, ja si skôr myslím, že tí, ktorí prešli výberovým konaním, tí môžu mať porušené základné ľudské práva a slobody. To je tá moja reakcia.
No a čo sa týka vôbec, 35-tisíc ľudí plus-mínus pôsobí v štátnej správe, ak toto zdôvodnenie, že ožratí, potom hľadajte plošné riešenie, ako sa dostať na každého jedného. A prečo vy riešite len otázku, ktorá sa týka orgánov štátnej správy v oblasti sociálnych služieb a zamestnanosti a len pozíciu riaditeľa úradu práce? V tomto je tá anomália, tu vidím tie problémy.
Áno, pani prezidentka prijala v tomto týždni podpredsedu vlády pre legislatívu. Hlavný záver toho stretnutia bol, nebudem podpisovať a podporovať nezdôvodnené skrátené legislatívne konania v samotnej Národnej rade. Ja som strašne zvedavý, ako zareaguje pri tomto zákone, keď ho dostane na podpis.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13.5.2020 o 11:21 hod.

JUDr.

Ján Richter

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:23

Štefan Kuffa
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán minister, chcem vám poďakovať za tú vašu otvorenosť, kde v podstate ste priznali, že tie politické čistky tuná prebiehajú. A ja tak doplním tú vašu vetu, že nie je žiadnym ľudským porušením žiadneho ľudského práva byť nominantom OĽANO, SaS, SME RODINA, ZA ĽUDÍ. Ja len dopĺňam ako tú vetu.
Poprosil by som vás, pán minister, spomínali ste tu úrady práce a konkrétnych riaditeľov, nemusíte hovoriť mená, ale keby ste aspoň pripomenuli a povedali, že keď sú takíto ľudia na okresných úradoch práce, že v ktorých konkrétnych okresoch, v ktorých mestách sabotujú tú prácu, o ktorej ste tuná spomínali. Lebo keď to len tak všeobecne ako zazneje, to je proste len nejaké všeobecné konštatovanie.
Dovolím si povedať, pán minister, však to nielen na vašu adresu, ale vo všeobecnosti na adresu vlády, že tá pandémia COVID-19 sa zneužíva pri legislatívnom procese. A neni to jedinýkrát alebo prvýkrát, čo tuná toto máme, vedel by som to tuná vymenovať ix-krát. Dovolím si povedať, že v súvislosti s touto pandémiou boli tu predložené návrhy zákonov, ktoré sú v rozpore s ľudskými právami, a dovolím si aj povedať, v mnohých prípadoch aj s Ústavou Slovenskej republiky a myslím si, že do budúcna raz sa budeme hanbiť za tieto zákony, ktoré sme tuná v Národnej rade prijali a ako sme toto všetko odhlasovali.
Pán minister, darmo takto pozeráte na mňa tuná, nesúhlasím s tým. A keď ste takto spomenuli tých sabotérov, ktorí sú tuná, ja nepotrebujem, aby ste zhadzovali tuná nejakých konkrétnych ľudí personálne, ale povedzte aspoň okresy, mestá, že kde títo sabotéri boli a kde sa nevyplácali tie sociálne dávky, ktoré tu ste spomenuli. (Ruch v sále.) Vidím, že kolegovia nemôžu vydržať, ale nech sa páči.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13.5.2020 o 11:23 hod.

PhDr.

Štefan Kuffa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:25

Milan Krajniak
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Niečo. Aha, ďakujem.
Pán poslanec Kuffa, spomenul som ako príklad Bratislavu, tá je úplne najhoršia. Čiže povedal som konkrétny príklad a viem vám potom dať informáciu aj ďalšie, ďalšie okresy, ktoré sú na tom úplne najhoršie.
Pán poslanec Saloň, to nie sú prílepky, to, čo vy hovoríte, v tomto prípade. Veď my napríklad v mojom rezorte neustále dávame právne normy do parlamentu takým spôsobom, že keď riešime nejakú problematiku, tak tam dávame viaceré zákony do jednej novely. Veď napríklad ja tu dnes riešim SZČO, cestovné náhrady, služby zamestnanosti, lekársku posudkovú činnosť v tom zákone, ja to považujem za normálne, tak máme ešte štátnu službu Policajného zboru alebo, alebo, ja neviem, ďalšie špecializované zákony, no tak keby aj pán minister vnútra chcel, ja neviem, riešiť nejakú špecifickú vec, ktorá sa týka štátnej služby, tak by sme to dali asi do jedného zákona, ja na tom nevidím nič zlé.
Keď je tam niečo vecne nesprávne, s čím nesúhlasíte, však v poriadku, tomu ja rozumiem, ale to, že to ide spolu v jednej právnej norme, úplne akože priznane, neskrývane, veď to ja, ja na tom nepovažujem žiadny problém.
Podľa mojich informácií, pán poslanec Eštok, teraz ho nevidím tu, ale len aby som, len aby som sa vyjadril k tomu. Podľa mojich informácií, a to som sa vyjadroval iba o tej organizačnej zmene bez dvojmesačnej časovej lehoty, podľa mojich informácií stále to do 31. 12. takto bolo možné a iba dva, alebo teda koľko máme, štyri a pol mesiaca to už nie je možné, o tom som hovoril. Tie ostatné veci, ktoré ste spomínali, sú zdôvodniteľné, ale tam som sa ja nevyhováral, že či to bolo, alebo nebolo, postupovali sme presne v zmysle pripomienok Európskej únie, aby sme ničím nenarušili dobrý chod.
Pán poslanec Richter, na vysvetlenie. To opitý, myslím štátna správa, nie riaditeľov úradov práce. A prečo by mali byť štátni zamestnanci chránení viac ako ktorýkoľvek iný zamestnanec? My... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13.5.2020 o 11:25 hod.

Bc.

Milan Krajniak

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 11:27

Jaroslav Naď
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Dlho som rozmýšľal, vážené dámy poslankyne, páni poslanci, či vystúpim, alebo nevystúpim na záver, ale už sa tej kritiky z radov opozície objavilo až-až, a napriek tomu, že by som mohol tu hovoriť rôzne iné veci, tak sa pokúsim byť faktografický a vecný.
Áno, mne pripadla taká povinnosť, predstaviť novelu zákona, ktorá sa týka riešenia krízovej situácie, ale hovorím rovno o dvoch krízach, ktorým musíme v súčasnosti čeliť. Jedna kríza sa volá COVID-19. Druhá kríza sa volá korupčná chobotnica a mafiánske vzťahy v tomto štáte. Aj preto dnes vláda predkladá na schválenie iba niekoľko opatrení, ktoré ďalej pomáhajú zvyšovať pripravenosť a akcieschopnosť tohto štátu.
Prebrali sme moc, a tu snáď súhlasí každý, v najkritickejšej situácii minimálne od roku ´89, ak nie od druhej svetovej vojny. A odkedy som minimálne ja prišiel do rezortu, ale počúvam to od mnohých kolegov vo vláde, sa potvrdzovalo to, čo sme vedeli dávno a čo bolo mimochodom tiež hlavným výsledkom, hlavným dôvodom pre výsledok parlamentných volieb na konci februára. Potvrdilo sa to, že náš, náš, že náš štát, pardon, že náš štát je nahý. Tak ako sa to hovorí v tom príbehu o cisárovi. A keď sa odhliadnem od diskusie o tom, ako sa tu pôsobilo ostatných osem rokov, tak poviem len jednu konkrétnu vec, ktorá sa týka napríklad rezortu obrany.
Bývalé dve vlády si dali do programového vyhlásenia vlády, aby bol schválený, aby bola schválená koncepcia bezpečnostného systému tejto krajiny. Pripomínam, že v jednej vláde bol SMER sám a v druhej vláde bol veľkou väčšinou súčasťou vládnej koalície. Nuž, koncepcia bezpečnostného systému prijatá nebola. Napriek tomu, že bola v programovom vyhlásení vlády, napriek tomu, že k tomu bolo viacero uznesení vlády, vrátane vlády pána Pellegriniho, koncepcia bezpečnostného systému prijatá nebola.
No prečo? No asi nebola zaujímavá, z nejakého dôvodu bolo treba riešiť viac akútne veci, všakže, a teraz vidíme výsledky, lebo práve fungujúci bezpečnostný systém by nám veľmi pomohol v aktuálnej situácii.
K meritu veci tohto návrhu. Už som povedal viackrát k 281-ke, k zákonu o štátnej službe profesionálnych vojakov, že jednoducho potrebujeme väčšiu akcieschopnosť a flexibilitu vojakov. Preto s tým prichádzame a robíme to práve pre tých vojakov, práve pre tých vojakov to robíme a som mimoriadne vďačný za ich nasadenie a za skvele odvedenú prácu, ktorú mimochodom viacerí z vás kvitujú, a riskujú veľa a my všetci vidíme ich prácu. A ako som povedal, mali sme aj nakazených vojakov a práve v súčinnosti alebo v činnostiach pri COVID-e. Som na nich hrdý a som im neskutočne vďačný.
Keď budem hovoriť o zákone 55, tak kvôli tomu sme si tu vypočuli množstvo kritiky. Ako sa snažíme, citujem, "spolitizovať politicky nedotknutú a efektívnu štátnu správu". Nuž, vážení kolegovia, špeciálne zo strany SMER, pripomínam, že len od roku 2007, a škoda, že tu nie je pán Šutaj Eštok, lebo ten to hovoril hneď niekoľkokrát, pripomínam pánovi poslancovi Šutajovi Eštokovi, ak som to správne vyskloňoval, že len od roku 2017, to znamená za niečo vyše polovicu predchádzajúceho volebného obdobia, prijala vláda pätnásť, pätnásť zmien zákona o štátnej službe. Pätnásťkrát ste, vážení páni poslanci SMER-u, SNS-ka tu už nie je, ani MOST - HÍD, ani SIEŤ, pätnásťkrát ste menili pravidlá hry v zákone o štátnej službe. Čo vás k tomu viedlo?
Pán poslanec Richter, vy ste vraveli, že "budú porušené základné ľudské práva terajších nominantov". To je citácia, čo ste povedali. Však vy ste potvrdili, že tam máte nominantov. Tak čo vás viedlo k tomu, že ste pätnásťkrát menili ten zákon o štátnej službe, a pripomínam, že v mnohých prípadoch nepriamou novelou? To je to, čo teraz kritizujete. A vy ste vtedy neboli v krízovej situácii, ako sme my dnes, pán poslanec. Naposledy ste kritizovali, tak ako to už, teda, pardon, menili zákon, tak ako tu už bolo povedané, k 1. 1. 2020. Nuž preto, aby ste si tam zabetónovali svojich ľudí, preto ste to urobili. A tí ľudia sú minimálne aj v mojom rezorte častokrát tak skorumpovaní, že až po uši.
Hovorilo sa tu o tom, pán podpredseda Pellegrini, pán Raši, pán Žiga mali tlačovku, kde vyzývali na nedotknuteľnosť štátnej správy. No ja mám toľko príkladov, mimochodom aj osobných, o tom, ako štátna správa bola nedotknuteľná za vášho pôsobenia, že až zimomriavky mi behajú po chrbte. Nejde o nič iné, len o to, aby boli nedotknuteľní tí vaši nominanti, tí vaši ľudia, o ktorých sme tak veľa počuli. Mimochodom, niektorí z tých vašich ľudí, ktorí mali byť nedotknuteľní v štátnej správe, už posedávajú kade-tade vedľa vášho kamaráta Kočnera a ďalší sú na najlepšej ceste za ním.
Čo sa týka pozmeňováku k Finančnej správe, ktorý tu bol podaný, a teda bola kritika, nuž vidím, že sa hlásite k vášmu človeku pánovi Makóovi, aby bol aj naďalej nedotknuteľný. Tak si len tak v rýchlosti povedzme, čo za efektívne fungujúceho a nespolitizovaného štátneho zamestnanca to je. Podvody za viac ako 300 mil. eur na colných podvodoch zdokladoval úrad Európskej únie, pán Šutaj Eštok tu zopakoval niekoľkokrát, že aké je dôležité komunikovať s Európskou úniou, tak pripomínam, že OLAF, protikorupčný úrad Európskej únie, zdokumentoval podvody za 300 mil. eur za pôsobenia pána Makóa na Finančnej správe. Vieme o tom, že pán Makó, samozrejme, je blízky kamarát najznámejšieho migranta zo Slovenskej republiky do Dubaja pána Bödöra a odporučil ho do funkcie ďalší renomovaný bödörovec pán Gašpar. Jemu blízke firmy pánovi Makóovi zarábali na tom fantasticky zvládnutom projekte tunela D1 Višňové. Nuž naozaj efektívna a odpolitizovaná štátna správa, čo vám budem hovoriť.
Potom tu pán minister práce navrhol pozmeňovák o tom, aby posudkoví lekári, pán minister Richter, vaša káva, aby posudkoví lekári mohli o dva roky dlhšie slúžiť, pretože, keď sa tak nestane, tak 13 % z nich by muselo skončiť za chvíľočku. Tak sa pýtam, či ste na nich zabudli alebo či ste odflákli tú robotu, pán Richter, lebo 13 % posudkových lekárov by muselo skončiť. Áno, je to akútne. Áno, treba to riešiť v skrátenom legislatívnom konaní.
Takže takto, vážení páni, dámy poslankyne, vážení páni poslanci, ja by som mohol oveľa dlhšie hovoriť, ale som to skrátil tak, ako sa len dá. Vojaci, štátni, ale slušní štátni zamestnanci, nebojácni zdravotníci, lekári, ale napríklad aj slušní príslušníci Finančnej správy, tí všetci, drahí priatelia, tento návrh, túto novelu podporujú. Oni sú v tej prvej línii, oni vedia, aké majú problémy, oni veľmi dobre vedia, čo ste tam zanechali.
Súhlasím v jednej veci. V normálne fungujúcej krajine a v normálnych časoch by sme k viacerým spomínaným opatreniam nemuseli pristupovať. Ale my sme nezdedili normálne fungujúcu krajinu a nie sme v normálnych časoch a urobíme všetko pre to, aby sme sa zbavili aj jednej krízy, ale aby sme sa zbavili aj tej chobotnice, ktorú ste nám tu nechali. Tú chobotnicu treba odstrániť a budeme na tom robiť všetci, ako budeme vedieť.
Preto je aj táto malá zmena zákona nevyhnutná a potrebná a ja vás uisťujem, že v ďalších už normálnych procesoch príde ešte viacero zmien zákonov. Dostali sme totižto od ľudí silný mandát, priatelia, a teraz sa obraciam na vás, dostali sme silný mandát, mandát na zmenu, mandát na zmenu znamená aj to, aby sme vyčistili priestor, ktorý nám tu niekto nenechal čistý. Sľubujem vám, že ďalšia várka takzvaných protichobotnicových zákonov sa chystá na každom jednom ministerstve a bude mi cťou ďalšie predkladať.
Ďakujem veľmi pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

13.5.2020 o 11:27 hod.

PhDr. PhD.

Jaroslav Naď

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video