7. schôdza

12.5.2020 - 20.5.2020
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

13.5.2020 o 10:34 hod.

Mgr. MBA

Jana Cigániková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10:34

Jana Cigániková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, vážení kolegovia, ako spoločná spravodajkyňa výboru predkladám spoločnú správu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 (tlač 78a). Uvedený návrh zákona prerokovali určené výbory, a teda ústavnoprávny výbor, výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj a výbor pre zdravotníctvo ako gestorský výbor. Ústavnoprávny výbor, výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj súhlasili s uvedeným návrhom zákona a odporučili Národnej rade návrh zákona schváliť. Výbor pre zdravotníctvo súhlasil s návrhom zákona s pripomienkami, ktoré sú obsiahnuté v IV. časti spoločnej správy. Gestorský výbor nedostal žiadne stanoviská poslancov, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona (tlač 78) vyjadrených v uzneseniach uvedených pod bodom IV tejto správy a stanovisku gestorského výboru odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Spoločná správa obsahuje 61 pozmeňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporučil hlasoval v bodoch 1 až 61 spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením č. 15 z 13. mája 2020, kde mňa výbor poveril za spoločnú spravodajkyňu k predloženému návrhu zákona.
Pán predsedajúci, skončila som, môžete otvoriť rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

13.5.2020 o 10:34 hod.

Mgr. MBA

Jana Cigániková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 10:48

Jaroslav Naď

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10:50

Juraj Krúpa
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Pán predsedajúci, tak dovoľte mi, aby som vystúpil ako spravodajca a predniesol spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada uznesením č. 116 z 12. mája 2020 pridelila návrh zákona prostredníctvom skráteného legislatívneho konania na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj, Výboru pre sociálne veci a Výboru pre obranu a bezpečnosť ako gestorskému. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenej lehote. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko.
Výbor, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, zaujali nasledovné stanoviská: Ústavnoprávny výbor uznesením č. 33 z 13. mája 2020 odporučil Národnej rade vládny návrh zákona schváliť, Výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 17 z 13. mája 2020 odporučil vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi a Výbor Národnej rady pre sociálne veci uznesením č. 31 z 12. mája 2020 odporučil vládny návrh zákona schváliť a Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť uznesením č. 7 z 13. mája 2020 odporučil Národnej rade vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Z uznesení výborov Národnej rady vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sú uvedené pod bodom III spoločnej správy. Gestorský výbor odporúča o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch hlasovať takto: o bodoch 1 až 9 hlasovať spoločne a tieto schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.
Gestorský výbor ma určil ako spoločného spravodajcu výborov vystúpiť na schôdzi Národnej rady, predniesť spoločnú správu výborov a odôvodniť návrh a stanovisko gestorského výboru. Spoločná správa výborov Národnej rady bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť č. 8 na svojej 6. schôdzi.
Pán predsedajúci, skončil som, prosím, otvorte rozpravu. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

13.5.2020 o 10:50 hod.

PhDr.

Juraj Krúpa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:54

Marián Saloň
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán podpredseda Národnej rady, vážený pán minister, vážený pán spravodajca, kolegyne, kolegovia, to isté spravím, čo som spravil aj v prvom čítaní, keď som vystúpil v rozprave a som odôvodňoval, že prečo nepokračovať ďalej v rokovaní o tomto návrhu zákona 281.
Osobne nemám nič proti zákonu č. 281 o ozbrojených silách, pretože aj ja, keď som pôsobil vo funkcii štátneho tajomníka na ministerstve obrany a chodil som predkladať zákony do výborov v zastúpení ministra, tak vždy to boli konštruktívne debaty a vo väčšine prípadov tieto návrhy zákonov boli nekonfliktné, boli vecné, boli odborné a vždy prechádzali jednotlivými výbormi, dovolím si tvrdiť, v 99 % jednohlasne. To znamená, že aj opozícia dokázala tieto návrhy zákonov podporiť, pretože boli argumentované odborne.
Lenže, bohužiaľ, čo sa pánovi ministrovi stalo ako nováčikovi, do 281-ky sa dostal článok II, ktorý je ale ukážkovým prílepkom, a to je presne to, čo som vám aj vyčítalo v prvom čítaní, že dnes už sa nemôžete vyhovárať na to, že nebolo schválené programové vyhlásenie vlády, lebo už ho schválené máte, ste s tým súhlasili a v časti legislatíva ste sa zaviazali, že nebudete predkladať návrhy zákonov také, ktoré budú obsahovať nepriame novely, že nebudú obsahovať tzv. prílepky.
Bohužiaľ, stalo sa, čo sa stalo, a po rokovaní dnešných výborov je to ešte horšie v tom, že ja som to aj pánovi ministrovi, bohužiaľ, povedal, že mrzí ma o to, že sa to stalo jemu, že tá 281-ka na výbore pre obranu a bezpečnosť stratila ale úplný význam. Výbor pre obranu a bezpečnosť je gestorským výborom tohto zákona a dnes po všetkých prijatých pozmeňovacích návrhoch, ktoré ste si poschvaľovali na jednotlivých výboroch, ktoré ale vy ste nás kritizovali za čistky v štátnej správe, sú nie že také ako naše čistky v štátnej správe, ale sú ďaleko horšie, lebo to robíte úplne ale na hulváta cez 281-ku, ma utvrdzuje o tom, že tá 281-ka na výbore pre obranu a bezpečnosť ako gestorskom výbore úplne stratila význam, pretože článok II aj so všetkými pozmeňovákmi, ktoré sú predložené, vlastne už je len taká omrvinka v celom tom návrhu zákona, pretože už má menej strán ako samotné pozmeňováky. Čiže je to vlastne na vašom svedomí, ako budete hlasovať. Bohužiaľ, mňa to mrzí, že rád by som odborne podporil 281-ku, lebo si vážim prácu vojakov a celých ozbrojených síl, ale vzhľadom k tomu, že čo sa udialo v legislatívnom procese, tak tento zákon nemôžem podporiť.
A tak ako v prvom čítaní, tak aj v druhom čítaní navrhujem, aby sa návrh zákona vrátil na dopracovanie predkladateľovi. Ak neprejde tento návrh zákona, potom dávam druhý návrh, aby sa nepokračovalo v tomto rokovaní o tomto návrhu zákona, a ak ani ten neprejde, tak aby tento návrh zákona bol odložený.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

13.5.2020 o 10:54 hod.

Ing. PhD.

Marián Saloň

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:58

Matúš Šutaj Eštok
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec Saloň, ja s tebou absolútne súhlasím. My sme mali aj debatu na ústavnoprávnom výbore, bol tam aj pán minister. Bavili sme sa o tom, že vládna koalícia ešte predminulý týždeň schválila programové vyhlásenie vlády, kde jasne deklarovala, že nebudú presadzovať takéto prílepky, aký nám tu dnes minister obrany odprezentoval.
Čiže po tom, ako ste si slávnostne standing ovation zatlieskali, ako ste schválili váš volebný program, tak ste ho dnes takto nehanebne porušili.
Nielen to. Je to prvýkrát od roku 2001, kedy vláda absolútne obišla akúkoľvek debatu s odborármi a s tripartitou vôbec o zákone, ktorý sa dotýka primárne ich zástupcov zamestnancov. Čiže toto je sociálny dialóg, ktorý vy prezentujete v praxi.
Predkladáte tu zákony, kde pod rúškom korony začínate politické čistky v štátnej správe. A ja by som sa ešte chcel opýtať buď pána ministra, alebo pána ministra práce, či vedia o tom, že súčasná legislatíva, súčasné znenie zákona o štátnej službe bolo podmienkou Európskej komisie, aby sme mali schválené čerpanie eurofondov ako ex ante kondicionalitu. Chcem sa opýtať, či ste komunikovali s Európskou komisiou, či tieto zmeny neovplyvnia naše čerpanie eurofondov, keďže bola podmienka Európskej komisie, aby štátna správa bola profesionalizovaná, nie spolitizovaná. A toto vaše dnešné rozhodnutie prijať túto novelu zákona je jasnou deklaráciou toho, že idete politizovať štátnu správu a začínate politické čistky.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13.5.2020 o 10:58 hod.

Mgr.

Matúš Šutaj Eštok

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:00

Marián Saloň
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán poslanec, ďakujem veľmi pekne za faktickú. Súhlasím so všetkým, čo si povedal, a ja pevne verím, že ešte principiálna brzda tohto legislatívneho procesu môže byť pani prezidentka republiky, ktorá deklarovala čistotu legislatívneho procesu. Ukázala nám to vlastne pri zákone, ktorý predkladala ešte bývalá vláda, o trinástych dôchodkoch, kde podala podnet na Ústavný súd. Tak verím, že aj týmto zákonom 281 sa bude zaoberať veľmi vecne a korektne a zaujme k tomu stanovisko také, aké má byť. Pretože presne, ako si povedal, čo sa týka zákona č. 281 o ozbrojených silách, napĺňa podmienky skráteného legislatívneho konania, pretože sa jedná o opatrenia v zákone, ktoré sú v súvislosti s pandémiou COVID-19, pretože sú tam určité obmedzenia profesionálnych vojakov, či ich prepúšťanie a podobné veci. Takisto ak ho poslali do povinnej karantény, tak aby to vedeli riešiť s tým, že pán minister aj nám odôvodňoval na výbore, že je tam umožnený tzv. home office, čiže vedia vyslať toho vojaka aj pracovať z domu. Čiže, áno, táto časť zákona, o tom nemá nikto žiadne pochyby.
Ale čl. II zdôvodniť COVID-om-19, tak to chce riadnu dávku fantázie a to mi musíte dať za pravdu, že ale ani jedno písmeno v tom návrhu zákona v čl. II nemá s COVID-om ale absolútne nič spoločné. A poviem aj prečo. Meníte podmienky generálnych tajomníkov služobných úradov. Pán minister ako predkladateľ zákona je živý príklad toho, že aj podľa starých týchto platných podmienok, kedy sú povinné 3 roky riadiacej praxe, si toho generálneho tajomníka na svojom ministerstve vedel nájsť. To isté aj pán minister práce.
Takže pre koho ideme meniť ten zákon? Kde nevieme obsadiť miesto generálneho tajomníka podľa súčasných platných predpisov?
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13.5.2020 o 11:00 hod.

Ing. PhD.

Marián Saloň

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 11:02

Boris Susko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, ako tu už bolo dnes viackrát povedané, čl. II tohto navrhovaného zákona, máme za to, že nespĺňa náležitosti podľa zákona o rokovacom poriadku na to, aby mohol byť prijatý takto v skrátenom legislatívnom konaní.
A ďalej, keďže chceme podporiť návrh zákona v čl. I, ktorý, ktorý predkladá pán minister a týka sa profesionálnych vojakov, tak predložím o chvíľočku pozmeňujúci návrh, ktorý vypúšťa čl. II.
Ako som už hovoril včera pri skrátenom legislatívnom konaní a aj dnes na výbore, máme za to, že, že ak vláda chce takúto zmenu zákona v štátnej službe urobiť, tak to, samozrejme, môže urobiť v riadnom legislatívnom procese, ale bez akejkoľvek komunikácie so sociálnymi partnermi a verejnosťou v rámci medzirezortného pripomienkového konania a sociálneho dialógu by takýto návrh, ktorý nesúvisí s pandémiou COVID-19, sme v takomto konaní prijímať nemali.
A teraz, pán predsedajúci, prečítam návrh, pozmeňujúci návrh.
Pozmeňujúci návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 82).
Doterajší článok II s vypúšťa. Doterajší článok III sa označuje ako článok II.
Ďakujem. Skončil som.
Skryt prepis

Vystúpenie

13.5.2020 o 11:02 hod.

JUDr. PhD.

Boris Susko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 11:04

Milan Krajniak
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, vážené dámy a páni, chcel by som zareagovať na vystúpenia niektorých poslancov.
Najskôr by som sa chcel vyjadriť k pánovi poslancovi Saloňovi, ktorý sa vyjadril, že ani jedno písmenko nespĺňa podmienky legislatívy na skrátené legislatívne konanie. Tak sa chcem opýtať, pán poslanec, či považujete za normálne, že človek, ktorý sa zapája do krízového manažmentu štátu v súvislosti s COVID-om na rôznych úradoch štátnej správy, keď je prichytený ako ožratý, s prepáčením, tak ho nemôžete postaviť ani mimo službu? To považujete za normálne? Nielenže ho nemôžete prepustiť, čo hociktorého normálneho človeka, ktorý pracuje v akomkoľvek povolaní, tak ho na hodinu vyhodíte. Ale človeka v štátnej službe, to je nejaký nadčlovek? On má právo ešte dva mesiace pôsobiť vo funkcii, kým zasadnú všetky potrebné komisie. Nemôžme ho postaviť mimo službu, on môže byť na svojej riadiacej funkcii a my nemáme právo chrániť tých ľudí, ktorých má on riadiť a manažovať v kríze? Veď my iba zjednocujeme to, že takéhoto štátneho zamestnanca budeme posudzovať presne podľa Zákonníka práce, tak ako všetkých iných zamestnancov v tomto štáte.
Ešte raz, v tejto krízovej situácii má štátny zamestnanec mať nejaké nadpráva oproti každému inému zamestnancovi?
Po druhé. Ak chceme chrániť zdravie a majetok občanov, tak chceme, aby tá pomoc, ktorú distribuujeme k jednotlivým zamestnancom a skupinám, bola čo najrýchlejšie. A ak niektorí riaditelia úradov práce sabotujú, sú to výnimočné prípady, ale sabotujú vyplácanie tej pomoci, tak sa máme na to pozerať?
Chcem povedať na tomto mieste, že naozaj veľká, veľká, veľká väčšina riaditeľov úradov práce robí aj so svojimi zamestnancami sviatok, piatok, proste večer, v noci, keď treba, a ja im za to veľmi ďakujem. Ale sú niektoré čierne vrany, za ktorých musia robiť tí ostatní, pretože oni nerobia nič. Čiže my presúvame agendu z niektorých úradov práce a tí, ktorí vlastne zvládajú a robia, za čo im ďakujem, musia robiť ešte aj za tých, ktorí na to kašlú!
Ja si myslím, že toto je oprávnené na skrátené legislatívne konanie.
Pán poslanec Eštok, áno, samozrejme, že sme to konzultovali s Európskou úniou a veľmi sme prihliadali na to, aké výhrady v minulosti mala Európska únia k zákonu o štátnej službe. Ale my neupravujeme zákon o štátnej službe pred tú úroveň roka 2016, kedy sa schvaľoval tu v parlamente. Vôbec, ani nejdeme na tú úroveň, ktorá tam vtedy bola. My upravujeme iba veci, ktoré ste vy zmenili k 31. 12. a ktoré boli doteraz možné. Veď to 31. 12. bolo možné urobiť organizačnú zmenu bez dvojmesačnej, bez dvojmesačnej lehoty. Vraciame sa iba k tomu, čo do 31. 12. bolo možné urobiť.
A teraz by som sa chcel vyjadriť k tomu, čo včera v rozprave ešte k skrátenému legislatívnemu konaniu povedal pán poslanec Richter. Vy hovoríte pán poslanec Richter, že ak by ste otvorene povedali, že riaditelia úradov práce sú politické funkcie, tak by ste to akceptovali. Ja si nemyslím, že sú to politické funkcie. Ani by som nechcel, aby to boli politické funkcie. Ja si myslím, že sú to manažérske funkcie, kde každý, kto riadi akúkoľvek organizáciu, či už je to štátna správa, súkromná firma, verejnoprávna inštitúcia, musí mať právo pôsobiť tak, že jednak tam pôsobia ľudia, ku ktorým má ten riadiaci manažér dôveru. Myslím teraz odbornú dôveru. A po druhé, keď niekto nefunguje, musí byť vymeniteľný. Inak nám, vám nefunguje žiaden systém. Keď nemáte možnosť robiť korekciu, keď niečo nefunguje, každý systém, ktorý nemá spätnú väzbu, sa zopsuje.
Ďalej ste povedali, že ohrozujeme základné ľudské práva riaditeľov úradov práce. Teraz citujem doslovne, zapísal som si to. Pán poslanec, zo 46 riaditeľov úradov práce bolo 26 nominantov SMER-u, 8 nominantov MOST-u, 7 nominantov SNS, 1 nominant SIET-e a 3 ďalší sú takí bezprízorní. To je ľudským právom byť riaditeľom úradu práce nominovaným za SMER alebo za SNS, alebo za MOST, alebo za SIEŤ? To je ľudské právo? Aby som vám pravdu povedal mňa nezaujíma, ktorý riaditeľ bol za koho nominovaný. My máme priebežne vyhodnocované tabuľky podľa toho, ako zvládajú tú náročnú prácu, ktorá teraz ide. Tak ich mám vyhodnotených, pán poslanec.
Ale potom som sa opýtal teda, že tak napríklad problém je Bratislava. Absolútne nefunguje manažment úradov práce.
Okolité úrady práce aj ďalšie regionálne musia vybavovať za nich žiadosti. Tak tento nominant SNS, to je jeho ľudské právo, že aj keď nefunguje, tak tam musí zostať? Podľa mňa to nie je žiadne ľudské právo.
Ja viem o dvoch riaditeľoch úradov práce, za koho sú nominovaní, lebo podľa tých tabuliek, ktoré máme, a vyhodnotení, sa, samozrejme, pýtam, kto funguje dobre, kto zle, kto najlepšie, kto najhoršie. Tak napríklad viem, že ten bratislavský bol nominant SNS a nefunguje. A veľmi dobre funguje košický a pýtal som sa, za koho je teda ako nominovaný, za MOST napríklad. Tak som sa dozvedel, že, že akú má politickú funkciu, čiže, alebo teda, že koho bol nominovaný.
Preto ja vravím, že mňa prioritne nezaujíma, či je nominant alebo člen tej alebo onej strany, ale ak dnes preukázateľne vieme, že niektorí riaditelia úradov práce nefungujú, tak si myslím, že je legitímne kvôli tým ľuďom, ktorí majú čo najrýchlejšie doručovať pomoc, aby mohli byť v takýchto prípadoch vymeniteľní.
Pýtajú sa ma viacerí ľudia, poslanci, ľudia, že či plánujeme nejaké plošné, tu niekto to povedal, že plošné čistky. Aké plošné čistky? O čom to rozprávate? Keď sa pozriete na rezort, v ktorom pôsobím, tak keď sa nejaké miesto uvoľní, tak, samozrejme, že tam idú noví ľudia. 90 % ľudí tam robia roky, povedal by som, že ešte možno pred tým, ako bol pán poslanec Richter, ako sa stal ministrom, 90 % tých ľudí tam robí dávno predtým. Sú tam ľudia, a nie je ich málo, ktorí tam pôsobia od pána ministra Kaníka, nemám žiadny dôvod ich ani vymieňať, ani vyhadzovať, pokiaľ si robia svoju prácu. A, áno, môže sa stať, že si poviem, že tu to nejaký riaditeľ odboru je možno šikovnejší ako tento riaditeľ sekcie, tak ich vymením. To sa môže stať, lebo to je základné manažérske riadenie, ktoré musí existovať.
Ale ak sme niečo neurobili doteraz, tak to boli, to, čo vy hovoríte, že nejaké plošné čistky alebo niečo také. Vôbec sme to neurobili.
Ale v systéme musí existovať spätná väzba, že keď niekto nerobí a iba vďaka zle nastavenému zákonu sa môže svojmu riadiacemu manažérovi vysmievať do ksichtu a ešte sa tváriť, že však to je váš problém, takýto človek, ktorý si neplní svoje funkcie, musí byť vy-me-ni-teľ-ný. To je podľa mňa, ako že to je manažérska malá násobilka. Akonáhle nemáte možnosť meniť ľudí, ktorí nefungujú, tak sa zopsuje celý systém.
Prečo by mali robiť tí iní riaditelia úradov práce, ktorí sú nominovaní, ja neviem, za SMER, SIEŤ, SNS, je mi to jedno, prečo by mali robiť, keď vidia, že ich kolegovia nerobia nič a všetko je v pohode.
Nie je žiadnym ľudským právom byť nominantom SMER-u, SNS, MOST-u a SIET-e za riaditeľa úradu práce. To nie je žiadne ľudské právo. Je ľudským právom občanov Slovenskej republiky, aby v tejto v krízovej situácii im bola bez ohľadu na to, kde žijú, doručená pomoc finančná a iná čo najrýchlejšie a v maximálnej možnej miere, ako je to možné, to je právo tých občanov. A keď niektorí riaditelia úradov práce, a nie je ich väčšina, toto sabotujú, tak musia byť odvolateľní.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

13.5.2020 o 11:04 hod.

Bc.

Milan Krajniak

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:14

Andrej Stančík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ďakujem veľmi, pán minister, že ste takto opísali, že tie praktické dôvody, prečo tento zákon predkladáme.
Ja som okrem toho veľmi rád, že tento zákon prichádza teraz, pretože sľub, s ktorými sme išli do volieb, bola očista verejnej sféry a boj proti korupcii. A nám dennodenne chodia správy poslancom o ľuďoch vo verejných funkciách, o ktorých sa vie, že pomáhali v korupcii, ktorí jednoducho umožňovali systém našich ľudí a ktorí sú tam doslova zabetónovaní.
A myslím, že je každému jasné, že my nechceme robiť žiadne politické čistky, o ktorých hovoríte, a nechceme vyhodiť tých slušných a profesionálnych odborníkov, ale kičurovcov a jankovské.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13.5.2020 o 11:14 hod.

Mgr.

Andrej Stančík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:15

Matúš Šutaj Eštok
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán minister, vy ste spomínali novelu zákonu, ktorú Úrad vlády pripravil ešte pod mojím vedením minulý rok. Áno, máte pravdu, my sme otvorili zákon, prizvali sme všetkých odborníkov, ktorí k tomu majú čo povedať, prizvali sme tripartitu, prizvali sme súkromný sektor, aby sa ku komplexnej novele zákona o štátnej službe vyjadril. Tak bola pripravená veľká novela, kde sa všetci zúčastnení vyjadrili. Bolo náročné MPK, boli intenzívne debaty. Ja si nepamätám, žeby vtedy niekto z vtedajších opozičných politikov a poslancov, ktorí sedia v tejto sále, prišiel s takýmito pozmeňujúcimi návrhmi, aké nám dávate dnes.
No a buď teda nemáte ten zákon dobre naštudovaný, alebo klamete, pretože ani jedna z týchto zmien nie je, nebola prijatá do 31. 12., ako to hovoríte vy, nie je to ani zníženie kvalifikačných podmienok u generálneho tajomníka, nie je to ani inštitút dočasnej služby, ktorú teraz zavádzate na šesť mesiacov, tu sú tie vaše transparentné výberové konania, na šesť mesiacov si privediete svojho človeka do štátnej služby a potom, samozrejme, vo výberovom konaní ten už uspeje. Toto sme práveže my zrušili.
Rovnako to nie je ani inštitút okamžitého skončenia štátnozamestnaneckého pomeru a rovnako to nie je ani tá dvojmesačná lehota pri organizačnej zmene.
Čiže ani jeden z týchto bodov nebol prijatý minulý rok v novele, ktorú sme pripravili po odbornej debate a po konsenze všetkých sociálnych partnerov. Čiže buď klamete, alebo nemáte ten zákon naštudovaný.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13.5.2020 o 11:15 hod.

Mgr.

Matúš Šutaj Eštok

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video