7. schôdza

12.5.2020 - 20.5.2020
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

12.5.2020 o 14:33 hod.

MUDr.

Marek Krajčí

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

14:33

Marek Krajčí
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ctené panie poslankyne, páni poslanci, predložený návrh na skrátené legislatívne konanie sa predkladá s cieľom urýchleného prijatia zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon (zaznievanie gongu) č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s cieľom predísť ohrozeniu základných ľudských práv a slobôd a vzniku značných hospodárskych škôd v dôsledku ochorenia COVID-19 spôsobených koronavírusom SARS-kou 2 na území Slovenskej republiky.
Zo zákona vyberám len niektoré dôležité state, pre ktoré je skrátené legislatívne konanie dôležité, aby ste ho prijali a o to vás chcem aj požiadať.
Návrh zákona dočasne upravuje vzťahy, práva a povinnosti v najzasiahnutejších oblastiach poskytovania zdravotnej starostlivosti, financovania poskytovania zdravotnej starostlivosti a verejného zdravotníctva. Zameriava sa najmä úpravou vykonávania kontrolnej činnosti financovania verejného zdravotného poistenia, automatizovania elektronizácie niektorých špecifických procesov, spriechodnenia mechanizmov, cez ktoré bude možné dofinancovanie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorých (zaznievanie gongu) činnosť bola počas krízovej situácie značne ovplyvnená a dofinancovanie zdravotných poisťovní, ak to bude potrebné.
Najdôležitejšou snahou návrhu zákona je pripraviť oblasť poskytovania zdravotnej starostlivosti na možný scenár, keď v dôsledku neúnosného rozšírenia počtu pacientov s ochorením COVID-19 alebo osôb v druhej vlne, ktorým pre rôzne karanténne opatrenia nie je alebo nebude možné poskytnúť zdravotnú starostlivosť bežným spôsobom v snahe ochrániť pacienta aj zdravotníckych pracovníkov, návrh zákona priestorovo, personálne aj finančne oddeľuje tzv. biele od červených zón. Počas krízovej situácie sa takisto umožňuje vykonávanie dočasnej odbornej stáže občanov z tretích krajín, ktorí nemajú uznanú odbornú kvalifikáciu s cieľom personálneho posilnenia poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti, najmä z regiónov s nedostatkom zdravotných pracovníkov.
Vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte ma požiadať, aby ste schválili skrátenie legislatívneho návrhu zákona.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

12.5.2020 o 14:33 hod.

MUDr.

Marek Krajčí

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

14:36

Jana Cigániková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 74 z 29. apríla 2020 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo v termíne od začiatku rokovania schôdze Národnej rady Slovenskej republiky v tomto návrhu.
Výbor prerokoval návrh vlády na skrátené legislatívne konanie na svojej 5. schôdzi dňa 12. mája a svojím uznesením č. 10 súhlasil s návrhom vlády na skrátené legislatívne konanie a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky s návrhom vlády na skrátené legislatívne konanie vysloviť súhlas s tým, že prvé, druhé a tretie čítanie k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 78, sa uskutoční na 7. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Vážený pán predsedajúci, skončila som. Prosím, otvorte rozpravu. Ďakujem.
Skryt prepis

12.5.2020 o 14:36 hod.

Mgr. MBA

Jana Cigániková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:38

Richard Raši
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Príjemný dobrý deň prajem. Vážený pán predsedajúci, ctený pán minister, ctené dámy a vážení páni, keďže ide o návrh na skrátené legislatívne konanie, tak aj moje vystúpenie urobím v skrátenej forme. Skrátené legislatívne konania sa majú predkladať vtedy, keď hrozia štátu škody z ich neprijatia, teda keď je na ne medicínskou terminológiou tzv. vitálna indikácia. To znamená, že keď sa niečo v tomto konaní neskráti, tak následky môžu byť, mať, byť pre štát nedozierne.
Tento návrh zákona tu bol v skrátenom legislatívnom konaní predložený do Národnej rady a mali sme ho všetci, bol teda zverejnený na stránke Národnej rady už pred dvoma týždňami. Vtedy bol návrh na skrátené legislatívne konanie a samotný zákon. Za dva týždne sa neudialo nič, čo by situáciu zhoršilo tak, aby mal byť znova tento zákon predložený v skrátenom legislatívnom konaní, ba naopak, sa epidemiologická situácia na Slovensku našťastie zlepšila. Čiže keď pred dvoma týždňami mal byť predložený a nebol zaradený do rokovania, tá situácia sa ešte zlepšila, tak si myslím, že tento návrh, a teda jeho odôvodnenie skráteného legislatívneho konania kľudne môže byť prerokovaný štandardnou cestou, a to preto, aby sa vytvoril priestor na odborné konzultácie k tomuto návrhu zákona. Čiže aby sa vyjadrili odborné spoločnosti, hlavní odborníci k obsahovej stránke zákona a aby teda sa vychytali aj všetky chyby, ktoré sa väčšinou, zákony v skrátenom legislatívnom konaní prichádzajú.
Nebudem sa teda, nebudem sa teda obracať na obsah tohto zákona, to bude priestor, pokiaľ by náhodou prešiel v skrátenom legislatívnom konaní v prvom čítaní, ale tento zákon je, má dve časti. Má časti, ktoré riešia aktuálne technické problémy, napríklad prihlasovanie repatriantov do zdravotných poisťovní, alebo uzákonenie fungovania dopravnej zdravotnej služby pri vykonávaní mobilných odberov alebo koronatesty a ich úhradové mechanizmy. Čiže sú to veci, ktoré priniesla prax. Ale potom má druhú časť, kde prichádzajú systémové zmeny, tzv. zriaďovanie COVID-19 ambulancií, teda ambulancií, ktoré sú potrebné v prípade, že by nám raz pandémia a naozajstná pandémia aj s veľkým počtom chorých alebo, nedajbože, aj mŕtvych, prišla.
Čiže mám dve alternatívy, ktoré som pánovi ministrovi povedal, buď teda celý, celé skrátené legislatívne konanie neodsúhlasiť, nechať štandardné medzirezortné pripomienkové konania, aby sa naozaj odborné spoločnosti a odborníci vyjadrili k tej zdravotníckej obsahovej stránke zákona. Pokiaľ teda minister uzná, že sú časti, ktoré by, treba prijať kvôli tomu, aby sa vyriešil akútny nesúlad legislatívy s nutnosťou prijímania nejakých opatrení, ktoré súvisia s COVID-om, tak vyhoďme celú tú zdravotnícku časť, ktorá súvisí so systémovými zmenami, a nechajme iba tieto, túto formálnu legislatívnu časť, ktorú prijmeme v skrátenom legislatívnom konaní, aby sa ľudia mohli prihlasovať do poisťovní, aby dopravná zdravotná služba mohla robiť, aby sme vedeli uhrádzať rýchlotesty napríklad. A to, čo potrebuje systémové zmeny a odborný pohľad celej teda odbornej medicínskej obce, nechajme na štandardný proces, pretože naozaj podľa dát, ktoré máme, nám určite v najbližších minimálne dvoch-troch týždňoch, podľa mňa ani v nasledujúcich týždňoch nehrozí, aby sa epidemiologická situácia tak zhoršila, aby to nezvládol súčasný náš zdravotný systém.
Vieme, že máme teraz na tých akútnych, v tej akútnej fáze iba jedného pacienta na umelej pľúcnej ventilácii.
Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem pekne, pán podpredseda, skončil som.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

12.5.2020 o 14:38 hod.

MUDr. PhD., MPH

Richard Raši

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:43

Jana Cigániková
Skontrolovaný text
Ja len krátko, dámy a páni, a toto povedal člen strany, ktorá schvaľovala týždeň pred voľbami v skrátenom legislatívnom konaní dôchodky ako, ako volebnú kampaň. Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

12.5.2020 o 14:43 hod.

Mgr. MBA

Jana Cigániková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:43

Juraj Blanár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán poslanec Raši, plne podporujem tento návrh, pretože nie sú žiadne dôvody, aby sme sa zaoberali takýmto opatrením v súčasnosti. A naviac opatrením, ktoré môže mať potom do budúcnosti ďalšie dôsledky, ktoré dnes nikto nevie úplne presne pomenovať. Áno, mnohé veci, ktoré súviseli s bojom proti koronavírusu, sme podporili a myslím si, že vždy aj podporíme všetky dobré veci a to nám nikto nemôže vyčítať. Avšak v tomto prípade je potrebné povedať, že toto, čo je navrhnuté do tohto zákona, je už nad rámec. A chcel by som aj poprosiť koalíciu, aby sa vystríhala takýchto opatrení, ktoré sa snaží nejakým spôsobom využívať tým, že pod pláštikom koronavírusu vstupuje do mnohých systémových vecí, pretože to má siahodlhé dopady na rôzne veci, na financovanie v zdravotníctve, keď konkrétne hovoríme o tomto, lebo to je nový poskytovateľ zdravotnej starostlivosti atď., atď. Pritom my nemáme ešte úplne jasno od koalície, ako vlastne chce postupovať v súvislosti so zdravotníctvom, pretože povedzme si otvorene, pred voľbami hovorili o tom, že je to priorita, ale v programovom vyhlásení vlády sme veru nevideli, že by to bola priorita. Takže, pán kolega Raši, absolútne podporujem a budem hlasovať aj v zmysle tohto, či to bude vypočuté alebo nebude.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

12.5.2020 o 14:43 hod.

Ing.

Juraj Blanár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:44

Eva Horváthová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. My sme už podobnú debatu mali na výbore. Ja pre krátkosť času som tam nevystúpila k tomu. Keby sme išli pri tomto zákone v štandardnom legislatívnom procese, tak by to mohlo trvať aj niekoľko mesiacov, pričom táto COVID epidémia je tu a teraz. Máme teraz veľmi nízke čísla, čo ale neznamená, že nemôže prísť druhá vlna. Tento návrh zákona už je dva týždne ako tlač v Národnej rade. Ozvali sa aj odborníci lekári z praxe, ktorí mali pripomienky a tieto pripomienky boli zohľadnené. Chcem zdôrazniť, že pán minister má svoj klinický tím na ministerstve, ktorý pracuje na koncepcii, ako zvládať túto epidémiu a pandémiu v prípade, že tie čísla budú oveľa vyššie. Takže preto si myslím, že má význam toto skrátené legislatívne konanie a tie pripomienky, ktoré prišli, sú zapracované do pozmeňujúcich návrhov, ktoré už výbor zdravotníctva dostal a má možnosť sa s nimi oboznámiť. Čiže ja si myslím, že keby sme nešli skráteným legislatívnym konaním, tak o dva mesiace už možno takýto zákon vôbec nebudeme potrebovať.
A čo sa týka iných pandémií možných, po čom vy voláte, po tej systematickej zmene, my nevieme, aké pandémie prídu. Ja si myslím a som toho názoru, že nedá sa teraz tento zákon našiť na všetky možné pandémie, ktoré prídu. Toto je špeciálne na COVID-19 pandémiu a tú koncepciu, ktorú pán minister nám prednesie potom v prvom čítaní, na nej pracoval tím odborníkov, takže si myslím, že je správna. Bude možnosť sa k nej vyjadriť potom aj v druhom čítaní.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

12.5.2020 o 14:44 hod.

prof. MUDr. PhD., MPH

Eva Horváthová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:46

Štefan Kuffa
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pod rúškom pláštika koronavírusu COVID-19 rôzne opatrenia, ktoré sa prijímali tuná v Národnej rade, dovolím si povedať, že vo veľkej miere zasahovali, aj zasahujú stále aktuálne do ľudských práv a slobôd. Toto je, myslím, taká skutočnosť, ktorú aj v budúcnosti budeme naozaj, budú mnohé veci nás aj mrzieť, aj prehodnocovať a tento návrh zákona, ktorý tu v parlamente máme, nie je dôvodom na skrátené legislatívne konanie, tak ako to pán kolega tuná ako predniesol. Navyše tie opatrenia, reštrikčné, ktoré stále tuná sú, zhoršujú celkovú situáciu, aj tú ekonomickú na Slovensku. Treba sa zamýšľať aj nad touto vážnou vecou. Miera nezamestnanosti nám stúpa, ale aj napätie, aj v spoločnosti, aj medzi ľuďmi, lebo keď nám budú dochádzať aj tie peniaze, aj prostriedky konkrétne v konkrétnych rodinách, nebude ľahké zvládať ako túto situáciu.
Nie je, ten návrh, samotný návrh zákona tuná nebol prednesený, ale ja som si tam, niektoré tie veci som si pozeral, čo pán minister tuná chce predkladať. Nebudem hlasovať za tento návrh zákona, pretože tie návrhy, ktoré sú v tomto návrhu zákona, nie sú dobré. A aby sme si aj docenili a vážili viac aj prácu zdravotníkov a nielen tých, ale hlavne aj lekárov, ktorí sú v tej priamej paľbe aj vystavovaní tým možným rizikám.
Celková situácia na Slovensku nakoľko sa zlepšuje, naopak, treba uvoľňovať tieto opatrenia. Treba ich uvoľniť a aby sme ľudí nezatvárali tiež do tých centier. Sú to akoby novodobé väznice, za ktorú si musíte zaplatiť. Dva týždne máte obmedzený príjem, nemáte žiaden príjem a ešte za ten pobyt si musíte aj zaplatiť. Ľudia sú z toho veľmi nervózni.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

12.5.2020 o 14:46 hod.

PhDr.

Štefan Kuffa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:48

Richard Raši
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Cigániková, no v histórii fungovania zdravotníckeho výboru Národnej rady Slovenskej republiky sa stalo pravdepodobne prvýkrát, že na jeho čele je nezdravotník. Je to čisto odborný výbor a musím skonštatovať, že to, že ste nezdravotníčka, vidno. Pretože keď zanalyzujem odbornú časť, prečo skrátené legislatívne konanie nerobiť, alebo prečo ho robiť len v určitom prípade, a keďže vy nedokážete zareagovať odborne, na čo by ste mohli mlčať, čo by som ako prijal, tak zareagujete politicky. Ale ja to beriem, pretože aj tento váš odkaz bol o tom, že ste proti 13. dôchodkom pre našich seniorov. Ja to berem, verím, že to počuli aj všetci naši seniori, a to prijatie malo protektívny charakter na konci vládnutia práve pre túto najzraniteľnejšiu skupinu. Takže ste šéfka zdravotníckeho výboru, už prestaňte byť opozičným tárajom a začnite sa vyjadrovať tak, ako sa na predsedu tohto výsostne odborného výboru patrí a buď s nami jednajte odborne alebo sa radšej nevyjadrujte.
Čo sa týka pani poslankyne Horváthovej, to je už úplne iný prístup. Vidno, že je zdravotník. Môžme tam polemizovať na základe odborných názorov. Ja tvrdím, až než ja tvrdím, čísla ukazujú, že sa nám druhá vlna v rozsahu, ktorý by súčasné nastavenie zdravotného systému nezvládol, v žiadnom prípade neblíži, dáta akéhokoľvek analytika, či už je slovenský či zahraničný, hovoria skôr o tom, že keby nám prišla druhá vlna, pri tejto našej zodpovednosti a poctivosti bude mať veľmi plochý charakter, to znamená mierny nárast a ústup a možnože druhá vlna vôbec nepríde. Preto si myslím, že nemusíme vytvárať pseudotvary... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

12.5.2020 o 14:48 hod.

MUDr. PhD., MPH

Richard Raši

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:51

Jaroslav Baška
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi nadviazať na slová môjho predrečníka Richarda Rašiho k skrátenému legislatívnemu konaniu k tomuto zákonu. A to, čo hovorila aj pani poslankyňa Horváthová, tento zákon tu už je v parlamente viac ako dva týždne. Takže kľudne mohol byť podaný normálnou cestou, nie skráteným legislatívnym konaním, dnes by sme sa mohli baviť už v druhom čítaní v diskusii o tomto, o tejto novele tohto zákona. A chcem povedať, že by sme sa o tomto bavili, tak by tam nebola jedna časť, ktorá je podľa mňa a podľa aj ďalších predsedov vyšších územných celkom nevykonateľná, a to je to, že vyššie územné celky majú zriaďovať, ale aj prevádzkovať tieto epidemiologické ambulancie všeobecných lekárov a myslím, že je to nevykonateľné, pretože je to aj v rozpore so zákonom o samosprávnych celkoch, o vyšších územných celkoch a skôr by v tomto zákone malo byť to, že vyšší územný celok určí takúto, alebo poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, či je to nejaká všeobecná, respektíve špecializovaná nemocnica, vyšší územný celok určí v tejto a v tejto nemocnici budú takéto, zriadené takéto epidemiologické ambulancie.
Podľa súčasného znenia zákona by sme my ako VÚC-ky, neviem, či mať živnosť alebo proste zriadiť ďalšiu organizáciu, ktorá by prevádzkovala sama takéto epidemiologické ambulancie. Takto sme sa bavili aj, pán minister, s viacerými odbormi zdravotníctva na vyšších územných celkoch. Takže dúfam, že sa toto, toto zmení, pretože v tejto časti je ten zákon naozaj, naozaj nevykonateľný.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

12.5.2020 o 14:51 hod.

Ing.

Jaroslav Baška

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14:53

Jana Cigániková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcela povedať aj k tomu, čo tu zaznelo s ohľadom na to, aký zákon je predložený. Ja by som chcela povedať, že doposiaľ zdravotníctvo viedli samí zdravotníci, ministri boli lekári, okrem dvoch, všetci ministri zdravotníctva boli lekári. Sto percent času od vzniku Slovenskej republiky bolo v zdravotníckom výbore ústavná väčšina lekárov, zdravotníkov. Výsledok vidíme dnes. Každý z nás a našich blízkych si užíva výhody toho, keď zdravotníci riadili zdravotníctvo. Nehovorím to v zlom, hovorím to na margo toho, že byť zdravotník a hlavne, keď ste v SMER-e, nezaručuje, že ste teda odborne zdatný a že vám ide o dobrú vec.
Chcem povedať k tomuto zákonu, k obsahu sa máme teda baviť až v ďalšom čítaní, ale keďže tu padajú argumenty a chýba kolegom odborná diskusia v časti, keď sa bavíme o skrátení, tak chcem povedať, sú tu naozaj dôležité veci, ktoré schváliť treba akútne. Keď je argument, že pred dvoma týždňami to nebolo schválené, netreba to ani teraz, nedáva to logiku, keď to pred dvoma týždňami nebolo schválené, tak teraz to treba schváliť s akútnosťou dva týždne plus, čiže ešte viac to treba schváliť.
Riešime tam zdravotnú službu, ktorá bude môcť robiť odbery, to sa doteraz nedá. Riešime tam domovy sociálnych služieb, aby sa mohli testovať, riešime tam tie odberné miesta v tomto zákone. Tak isto tam riešime veľmi akútny mechanizmus financovania poisťovní, pretože ako vieme, tak táto situácia má dopady, obrovské finančné, na zdravotné poisťovne a teda my ich vieme vďaka tomuto návrhu zákona dofinancovať v podstate okamžite, pokiaľ to bude potrebné, cez vyššie preddavky a potom máme nejaký čas riešiť ďalšie, ďalší prílev financií do zdravotníctva. Čiže ja vás chcem teda, kolegovia, ubezpečiť, že naozaj je opodstatnený, sú opodstatnené časti tohto zákona, ktoré naozaj treba riešiť urgentne a akútne.

Ďakujem pekne.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Jedna faktická poznámka. Pán poslanec Baránik, nech sa páči.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

12.5.2020 o 14:53 hod.

Mgr. MBA

Jana Cigániková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video