88. schôdza

14.3.2023 - 31.3.2023
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

21.3.2023 o 10:43 hod.

PaedDr. Ing

Marcel Mihalik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 10:43

Marcel Mihalik

Vystúpenie v rozprave 10:45

Peter Cmorej
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Neviem, kolegovia, či ste si stihli pozrieť tento zákon, on je naozaj že veľmi útly, sú to, sú to vlastne dve vetičky aj na nejaké legislatívno-technické veci. Snažím sa v ňom ospravi... snažím sa v ňom opraviť dve nespravodlivosti, kvôli ktorým sa so Sociálnou poisťovňou súdi množstvo občanov a ktoré sa nám potvrdili aj na poslaneckom prieskume, ktorý sme ešte mali na začiatku tohto volebného obdobia v Sociálnej poisťovni.
Konkrétne ide o nepriznávanie materskej niektorým mamičkám z dôvodu nespočítavania jednotlivých zamestnaní a potom ide o nepriznávanie predčasných starobných dôchodkov, dokonca až odoberanie a zastavovanie vyplácania dôchodkov osobám, ktoré majú oprávnenie na vykonávanie niektorého slobodného povolania, napríklad mediátor, stavebný inži... stavebný inžinier, lekár, lekárnik, znalec. V oboch prípadoch ide o pomerne nepresný, by som povedal, že až kontroverzný výklad zákona, ktorý uplatňuje Sociálna poisťovňa a určite o nedokonalosť zákona, ktorú by sme mali odstrániť. Začnem tými dôchodkami.
Predstavte si, že požiadate o predčasný starobný dôchodok, aj ho dostanete, neskôr prejdete na riadny starobný dôchodok a po čase vám príde list, že na predčasný dôchodok ste nemali nárok a tak máte vrátiť 15-tisíc eur, teda dôchodok za tie dva roky, čo ste poberali ten predčasný starobný dôchodok. A dovtedy, kým ho nevrátite, tak vám Sociálna poisťovňa už nepošle ani euro, vám vlastne pozastavia výplatu vášho dôchodku. A vy už možno ste zdravotne na tom zle a nemáte z čoho žiť. Toto je reálny prípad, ktorý sa stal, je to reálny občan, ktorý ma, ktorý ma kontaktoval a bolo mi to zvláštne, že ako je toto možné a tak... a vďaka tomuto som prišiel na tú chybu, ktorú sme si potom overili v tom prieskume. No problém bol v tom, že tento pán nemal nárok na predčasný starobný dôchodok podľa Sociálnej poisťovne, lebo bol v čase požiadania zapísaný v Komore stavebných inžinierov. On to ani nevykonával, ale bol ešte zapísaný v tej komore. Mal iba oprávnenie vykonávať túto činnosť a to Sociálna poisťovňa vyhodnocuje tak, že máte oprávnenie vykonávať slobodné povolanie, takže vás posudzuje ako podnikateľa a to je prekážka na to, aby vám bol priznaný starobný dôchodok. Či ste mali z toho príjem, to oni nevedia, ale mohli ste mať, a preto keď sa vaše... a preto, keď na vaše členstvo v tej komore po niekoľkých rokoch prídu, tak vám pošlú list, že predčasný dôchodok ste čerpali neoprávnene. A toto sa vám stane, aj keď ste zubný technik, znalec, lekár alebo napríklad mediátor.
Obzvlášť komické to je, keď si uvedomíme, že v niektorých odboroch napríklad tých znalcov máme málo alebo ich už máme veľmi, veľmi, veľmi starých a my by sme mali robiť všetko pre to, aby sme ich udržali čo najdlhšie v tej činnosti, aby to mal kto vykonávať. Ale nie, keď oni chcú ísť do predčasného starobného dôchodku, tak ich nútime, aby, aby, aby odovzdali to oprávnenie a už nikdy tú činnosť nemohli robiť.
Na toto mi sociálna poi.... na toto mi ministerstvo práce reagovalo, že áno, je to problém, ale neevidujú, že by tento problém malo príliš veľa občanov, a z toho dôvodu sa im to nechce riešiť. Áno, hovorili, že vraj s tým bude spojených niekoľko problémov, no ja osobne som v tej argumentácii žiadne, žiadne problémy nevidel, keby sme to opravili spôsobom, ako to, ako som to navrhol. Takže ak, kolegovia, podporíte túto zmenu, toto evidentné, túto evidentnú nápravu zlého právneho stavu, tak ja, tak minimálne prinútime ministerstvo, aby sa k tomu postavilo čelom a pomenovali skutočné problémy, ak tam nejaké vidia, a aby napravili tento zlý stav, ktorý tam dnes je.
Druhá absurdnosť sa týka mamičiek a nespočítavania doby nemocenského poistenia z jednotlivých zamestnaní. Predstavte si dve mamičky. Obe majú dve zamestnania v rovnakých firmách a s rovnakým platom, nech sa to pekne porovnáva. Jedna podá výpoveď z oboch zamestnaní hneď, ako zistí, že je tehotná, a druhá pracuje v oboch zamestnaniach až do odchodu na materskú, teda skoro celé tehotenstvo. Čo by bolo správne, ktorá by mala mať vyšší dôchodok? No predsa tá, čo pracovala najdlhšie, ako mohla, tá, ktorá odviedla do sociálneho poistenia najviac. Ale opak je pravdou. Tá prvá dostane vyššiu materskú ako tá druhá, čo robila viac a zaplatila viac odvodov. A je to tak preto, lebo platí ochranná lehota pre tehotné osem mesiacov, takže keď ona dala výpoveď a zaniklo jej nemocenské poistenie, tak dostala materskú z oboch zamestnaní, lebo platila ochranná lehota. Ale to už neplatilo pre tú druhú, ktorá poctivo pracovala. Lebo Sociálna poisťovňa tvrdí, že v takomto prípade sa vyžaduje podmienka 270 dní nemocenského poistenia pre každé jedno zamestnanie osobitne a keď jedno zo zamestnaní trvalo viac ako 90 dní, ale menej ako 270 dní, čo podľa zákona inak na priznanie materskej postačuje, tak to druhé ešte trvajúce zamestnanie sa neberie do úvahy a na mamičku sa hľadí, ako keby za posledné dva roky neodpracovala tých 270 dní, a tak jej patrí materská iba z toho jedného zamestnania.
Nič také v zákone o sociálnom poistení nie je, ak vám to celé pripadá absurdné a komplikované, tak áno, je to absurdné a komplikované, lebo zaplatíte na odvodoch viac a materskú dostanete nižšiu. Jednoducho trvajúce zamestnanie vám nechcú v takomto prípade zarátať do výpočtu materskej.
Komické je, že Sociálna poisťovňa sa kvôli tomuto súdi s niekoľkými desiatkami mamičiek, ktoré už niekedy majú aj odrastené deti, aj keď som s nimi komunikoval, tak argumentovali rozsudkami, ktoré sa ale netýkali povinného nemocenského poistenia, ale dobrovoľného nemocenského poistenia, čo je úplne iný inštitút. Dokonca mi ministerstvo práce dalo za pravdu, že toto je problém a treba to upraviť, ale povedali, že podľa nich je to len teda potrebné vykonať štátny dozor v Sociálnej poisťovni a upraviť ich rozhodovacie mechanizmy v tomto prípade, ale nemám vedomosť o tom, že by sa tak stalo, a za dva a pol roka neprišlo k náprave.
Myslím si, kolegovia, že zákony majú byť písané tak, že každému je na prvý pohľad jasné, na čo má nárok. Zákony vytvárajú oprávnené očakávania a je veľmi nepekné, keď sa tie očakávania neplnia a ľudia sa potom súdia so štátnymi inštitúciami a ďalšie stovky, možno tisícky nad tým mávnu rukou a povedia si, štát ma opäť oklamal. Desiatky súdnych sporov, ktoré Sociálna poisťovňa z týchto dôvodov vedie, sú naozaj nepeknou vizitkou. Preto vás chcem, kolegovia, poprosiť, aby ste tento návrh podporili, nie je to nijakým spôsobom zafarbené doprava či doľava, je to len pozitívna zmena.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

21.3.2023 o 10:45 hod.

Mgr. Ing.

Peter Cmorej

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:54

Jozef Habánik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som uviedol návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách.
Predmetná a predkladaná novela upravuje dva novelizačné body. Cieľom predloženého návrhu zákona je upraviť podmienky nezlučiteľnosti funkcie člena správnej rady verejnej vysokej školy. Zároveň návrh zákona odstraňuje chybu v zákone a nesúlad plnenia § 60 ods. 2 a 3 s § 62 ods. 3 písm. a) v definovaní rovnakej záťaže študenta vyjadrenej prostredníctvom ECTS kreditov.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

21.3.2023 o 10:54 hod.

doc. Ing. PhD.

Jozef Habánik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:55

Augustín Hambálek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. V súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač 1477). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Preto vychádzajúc z opatrení, oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 26. apríla 2023 a gestorský výbor do 28. apríla 2023.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

21.3.2023 o 10:55 hod.

Ing.

Augustín Hambálek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 10:56

Jozef Habánik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Dovoľte mi, vážené panie poslankyne, páni poslanci, aby som bližšie uviedol predmetnú novelu zákona o vysokých školách. V podstate v prvom novelizačnom bode reflektujeme novelu zákona o vysokých školách, ktorá je účinná od 25. apríla minulého roku, kde prostredníctvom nej vysoké školy, verejné vysoké školy budú postupne zavádzať tzv. výkonnostné zmluvy. Malo by sa tak diať v rokoch 2024 – 2025 a jeden z pilierov výkonnostnej zmluvy je aj regionálna angažovanosť. Preto prichádzame s úpravou nezlučiteľnosti funkcie člena správnej rady verejnej vysokej školy. (Ruch v sále. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Páni, poprosím, pani poslankyne, páni poslanci, poprosím vás ešte o pokoj nejaké dve minútky, aby sme mohli ukončiť tento bod.

Habánik, Jozef, poslanec NR SR
V druhom bode odstraňujeme chybu v zákone. Zákon dnes ukladá, že denná a externá forma uskutočňovania študijného programu sa používa, pri nej sa používajú rovnaké metódy. Ak používanie rovnakých metód nie je možné, prípadné nevyhnutné rozdiely v uskutočňovaní študijného programu v dennej a externej forme nesmú mať negatívny vplyv na výsledky vzdelávania.
My sme novelou zákona, ktorá je účinná už od spomínaného dátumu 25. apríla, zjednotili štandardnú dĺžku štúdia medzi dennou a externou formou štúdia s tým, že sme vyrovnali aj počet kreditov pripadajúcich na jednotku študijného programu a na ročník štúdia vyjadrený počtom kreditov 60. Tomu odpovedá časová náročnosť prípravy študenta v rozsahu 1 500 až 1 800 hodín za akademický rok vrátane samostatného štúdia a samostatnej tvorivej činnosti pri dennej forme štúdia. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Pán navrhovateľ Habánik, prepáčte, že vás vyrušujem, chcem sa spýtať, že či máte záujem skončiť svoju... Do jedenástej? Poprosím vás, pani kolegyne, páni kolegovia, ešte dve minútky, aby sme ukončili.
Nech sa páči.

Habánik, Jozef, poslanec NR SR
Ďakujem, už len, už len poslednú minútku. Keďže má tá záťaž byť rovnaká v dennej a externej forme štúdia, ostala chyba v zákone v rozsahu už spomínaných hodín, tak tieto hodiny zosúlaďujeme a opravujeme tak, aby tá záťaž bola kompatibilná medzi denným a externou, dennou a externou formou štúdia.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

21.3.2023 o 10:56 hod.

doc. Ing. PhD.

Jozef Habánik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:09

Romana Tabák
Skontrolovaný text
Chceli by sme pogratulovať pani poslankyni Marcinkovej k narodeniu dieťaťa. Prežiť tehotenstvo v parlamente vôbec neni jednoduché, takže gratulujem k narodeniu.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

21.3.2023 o 11:09 hod.

Bc.

Romana Tabák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:09

Jana Bittó Cigániková
Skontrolovaný text
Chcem pripomenúť pani Tabák, že nehlasovala za to, aby poslankyne mohli ísť, mohli ísť na materskú, keď už teda rozpráva. (Reakcie z pléna.)
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

21.3.2023 o 11:09 hod.

Mgr. MBA

Jana Bittó Cigániková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:58

Lucia Drábiková
Skontrolovaný text
Ďakujem za slovo. Kolegovia z výboru na preskúmavanie rozhodnutí NBÚ, pripomínam, že teraz bude zasadnutie výboru. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

21.3.2023 o 11:58 hod.

Mgr. PhD.

Lucia Drábiková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:58

Marián Kéry
Skontrolovaný text
Ďakujem za slovo pán predseda. Chcem upozorniť členov zahraničného výboru, že rokovanie sa uskutoční dnes 12.05 h v miestnosti č. 149. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

21.3.2023 o 11:58 hod.

Mgr.

Marián Kéry

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
88. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní
 

Uvádzajúci uvádza bod 14:02

Erik Tomáš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, kolegovia, kolegyne, ďakujem pekne. Dovoľte, aby som stručne uviedol tento návrh zákona o dotáciách v pôsobnosti ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.
Hneď na úvod poviem, že strana HLAS takýmto spôsobom reaguje na ďalšiu z požiadaviek petície Jednoty dôchodcov Slovenska, ktorá bola prinesená do parlamentu ešte v minulom roku a podpísalo ju desiatky tisíc seniorov. V tejto petícii okrem iného Jednota dôchodcov Slovenska požaduje aj zvýšenie príspevku na rekondičné pobyty z 50 na 100 eur.
My, samozrejme, vychádzame Jednote dôchodcov Slovenska v ústrety aj kvôli tomu, že všetko na Slovensku, samozrejme, ide hore, ceny stúpajú, a teda stúpajú aj ceny spomínaných rekondičných pobytov a je potrebné, aby zákon na túto skutočnosť reagoval. Treba pripomenúť, že ten príspevok sa vlastne nezvyšoval od roku 2011 a naozaj už minimálne dva roky čelíme obrovskému zdražovaniu a pokiaľ nedôjde k zvýšeniu tohto príspevku, tak len sa sťaží prístup seniorov vlastne k tým rekondičným pobytom, najmä v tej kúpeľnej, toľko obľúbenej liečbe.
Chcem povedať, že tento návrh zákona nemá žiadny devastačný vplyv na štátny rozpočet. Z makroekonomického hľadiska ten náklad alebo zvýšenie toho nákladu nie je vysoké, pretože treba povedať, že vlastne tým zákonom iba nastavujeme maximálnu hranicu príspevku z 50 na 100 eur, ale to, koľko prostriedkov bude zo štátneho rozpočtu vyčlenených na tieto rekondičné pobyty, o tom rozhoduje každý rok len ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. Len pre váš obraz, každoročne je to doteraz nejakých 700-tisíc eur, aby ste chápali, a v prípade, že by sa ten, ten príspevok zvýšil na sto eur, tak je predpoklad, ani to tak nemusí byť, že by to bolo milión 400-tisíc eur. Závisí teda len od ministra práce, sociálnych vecí a rodiny a jeho ministerstva, teraz konkrétne od pána Krajniaka, koľko tých prostriedkov vyčlenia. Využijem aj prítomnosť predsedu poslaneckého klubu SME RODINA, aby som mu povedal, že naozaj my týmto zákonom neprikazujeme ministrovi práce, koľko tých prostriedkov má vyčleniť, len v zákone dávame tú maximálnu možnosť.
A musíte uznať, kolegovia a kolegyne, že ak by sa to aj zvýšilo na milión 400-tisíc ročne, tak by v tomto roku sme museli nájsť, alebo by minister práce musel nájsť 700-tisíc eur navyše, keďže už 700-tisíc eur bolo vyčlenených, prípadne pán minister môže mať aj voľnú ruku v tom, že ešte pridá ďalšie peniaze, povedzme bolo by to 3 milióny eur a podobne a vtedy by už napríklad sa dalo vybaviť takto 30-tisíc kúpeľných poukazov. Takže chcem hovoriť, využiť aj prítomnosť pána Pčolinského, aby zvážilo aj hnutie SME RODINA, či by pri takomto nízkom náklade na štátny rozpočet predsa len aj hnutie SME RODINA neposunulo túto našu novelu do druhého čítania, pretože naozaj z makroekonomického hľadiska nejde o nič výnimočné. Je to požiadavka Jednoty dôchodcov Slovenska a je len na samotnom ministrovi Krajniakovi potom, ako sa rozhodne.
Takže toto je teda zákon, ktorým, hovorím, reagujeme na zvyšovanie cien a reagujeme aj na požiadavku Jednoty dôchodcov Slovenska, ktorá toto, samozrejme, absolútne podporuje, keďže to žiadala aj vo svojej petícii, ktorú predložila parlamentu.
Už teraz vopred ďakujem za podporu tohto nášho zákona v prvom čítaní.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

21.3.2023 o 14:02 hod.

Mgr.

Erik Tomáš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video