90. schôdza

2.5.2023 - 25.5.2023
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

24.5.2023 o 8:01 hod.

PaedDr.

Peter Vons

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

19:58

Martin Fecko
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Tiež budem krátky. Tento zákon, tá novela zákona 504 o nájme poľnohospodárskych pozemkov sa týka situácie, keď ako nezistený vlastník si konečne dal ....dedičské konanie a prakticky stal sa vlastníkom s tým, že keďže Slovenský pozemkový fond ho zastupoval nateraz, takže mal určitú zmluvu s nejakým agropodnikateľom, a tento novonadobudnutý ako majiteľ ani nevie ani s kým tú zmluvu on mal, pretože nežil, nevedel akým spôsobom tam to je garantované, tak prakticky dáva možnosť, aby pokiaľ sa stane vlastníkom, aby mohol vypovedať túto zmluvu a aby prakticky mohol, tá výpovedná lehota má byť jeden rok, ktorý začína plynúť táto lehota od 1. novembra, to znamená jeden hospodársky rok musí byť výpovedná lehota. V druhom čítaní, pokiaľ mi to posuniete do druhého čítania, samozrejme som náchylný aj na pozmeňovacie návrhy, v prípade aj nejakých iných titulov, ale toto je o tom, aby ten nezistený vlastník, ktorý je už zisteným vlastníkom a je vlastníkom, aby mohol s tým majetkom nakladať ako so svojím, pretože niekedy sa čaká aj sto rokov, pokiaľ sa tento nezistený vlastník stane zisteným. Ďakujem veľmi pekne, všetko z mojej stany.
Skryt prepis

23.5.2023 o 19:58 hod.

Ing.

Martin Fecko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

19:59

Ján Mičovský
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, vážený pán podpredseda. Ctená snemovňa, v súlade s príslušným zákonom, som bol určený Výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo za spravodajcu k tomuto návrhu, ktorý má tlač 1690, predkladám obligátnu informáciu. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel. Súčasťou je aj stanovisko ministerstva financií našej republiky a zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Keďže vychádzam z oprávnení, ktoré pre mňa sú z toho § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že tento návrh prerokujeme v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím pána predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh tohto zákona prerokovali následne výbory: Ústavnoprávny a výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský navrhujem výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od jeho prerokovania návrhu zákona v Národnej rade.
Vážený pán podpredseda, ďakujem, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

23.5.2023 o 19:59 hod.

Ing. CSc.

Ján Mičovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

20:00

Martin Fecko
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Poprosím vás o podporu druhého čítania a žime tak, aby bolo aj chleba, aj neba. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

23.5.2023 o 20:00 hod.

Ing.

Martin Fecko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

20:00

Peter Pčolinský
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Ďakujem, pán spravodajca.
Skryt prepis

23.5.2023 o 20:00 hod.

Mgr.

Peter Pčolinský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

20:00

Ján Mičovský
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja využijem túto možnosť tak, aby som teda nielen oznámil, že sa bude hlasovať zajtra o 11.00 hodine o tomto návrhu, ale zároveň, že som rád, že vďaka iniciatíve pána poslanca Fecka sa plní jeden z takých záväzkov, ktorý sme dali práve množstvu tých, ktorí naozaj dačo zdedili a zistia, že musia pätnásť rokov čakať na to, aby mohli svoje dedičstvo začať užívať. Takže aj keď je to teda jeden z mnohých, ktorý bolo treba plniť, ja som rád, že sa to podarilo, Martin, ďakujem.
Skryt prepis

23.5.2023 o 20:00 hod.

Ing. CSc.

Ján Mičovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

20:00

Martin Fecko
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Áno, sťahujem, pán predsedajúci.
Skryt prepis

23.5.2023 o 20:00 hod.

Ing.

Martin Fecko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

20:01

Anna Andrejuvová
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Ten návrh predkladám s kolegami, má za cieľ odstrániť nesúlad v prístupe a zaobchádzanie s potratenými, alebo predčasne odňatými ľudskými plodmi v kontexte zabezpečenia piety, teda spôsobu dôsledného zaobchádzania s ľudskými pozostatkami. V návrhu zákona sa na základe požiadaviek z praxe spresňujú a dopĺňajú povinnosti poskytovať za zdravotné starostlivosti pri zaobchádzaní s potratenými plodmi, alebo predčasne odňatými ľudskými plodmi. Súčasná právna úprava upravuje postup vydávania potratených ľudských plodov a predčasne odňatých ľudských plodov pre individuálne pochovanie rodičmi. V prípade pokiaľ rodič si nepožiada o tieto ľudské pozostatky za účelom pochovania, skončia v spaľovni odpadov s ostatným biologickým odpadom. Kritérium zachovania ľudského, dôstojného prístupu a dodatočnej piety voči potrateným ľudským plodom, ktoré sú považované za ľudské pozostatky v prípade vyžiadania si rodičmi, avšak nemôže byť závislé na subjektívnom rozhodovaní rodičov, ale predstavuje univerzálnu spoločenskú hodnotu.
Ak nazeráme na plod ako na ľudský pozostatok, v prípade záujmu rodičov o jeho pochovanie, nemožno na neho v prípade neprejavenia záujmu rodičov o pochovanie, nazerať ako na odpad. Právna úprava pochovania takýchto ľudských pozostatkov je pritom už praxou overených ... v mnohých európskych krajinách, Českej republiky, Švédsku, Maďarsku, Francúzsku, ako aj iných. Ja by som iba krátko povedala, že aj Svetová zdravotnícka organizácia žiada a Európsky súd pre ľudské práva, aby sme túto vec upravili, takisto aj čo sa týka pôrodu a kedy je to pôrod a kedy je to už potrat.
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci.
Skryt prepis

23.5.2023 o 20:01 hod.

Mgr. et Mgr.

Anna Andrejuvová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

20:03

Monika Kavecká
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 80 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bola určená za spravodajkyňu k návrhu uvedeného zákona (tlač 1594). Návrh zákona spĺňa z formálno-právnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo.
Odporúčam, aby výbory prerokovali predmetný návrh zákona v druhom čítaní do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

23.5.2023 o 20:03 hod.

Mgr. MHA, MPH

Monika Kavecká

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
90. schôdza NR SR - 14.deň - A. dopoludnia
 

Uvádzajúci uvádza bod 8:01

Peter Vons
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Prajem vám príjemné dobré ráno dámy aj kolegovia. Dovoľte aby som vám predstavil návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Tento návrh predkladajú na rokovanie Národnej rady poslanci Národnej rady Peter Vons, Peter Kremský, Milan Kuriak a Lukáš Kyselica.
Cieľom predkladaného návrhu zákona je znížiť negatívne dopady na súčasnú hospodársku situáciu v sektore autodopravy na Slovensku a odstrániť nadmerné daňové a poplatkové zaťaženie slovenských autodopravcov v porovnaní s okolitými štátmi V4. Návrhom zákona sa rovnako zlepší konkurencieschopnosť slovenských autodopravcov v podnikateľskom prostredí. Zároveň sa predkladaným zákonom navrhuje flexibilnejšie upraviť vznik a zánik daňovej povinnosti, odbúrať zbytočnú byrokraciu a znížiť finančnú záťaž úradov a samotných daňovníkov.
Toľko na úvod a potom sa hlásim ako prvý. Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

24.5.2023 o 8:01 hod.

PaedDr.

Peter Vons

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 8:03

Anna Mierna
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Pekné dobré ráno prajem vám všetkým. Ďakujem pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bolo určená predsedom výboru na spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutiami predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti.
Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 30 dní a v gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

24.5.2023 o 8:03 hod.

Ing.

Anna Mierna

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video