90. schôdza

2.5.2023 - 25.5.2023
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

25.5.2023 o 16:18 hod.

Ján Benčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Uvádzajúci uvádza bod 16:10

Rastislav Schlosár
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem.
Panie poslankyne, páni poslanci, zamysleli ste sa niekedy nad tým, čo je vlastne úlohou, resp. čo by malo byť úlohou ozbrojených síl Slovenskej republiky a v podstate v prípade mobilizácie, ak by sme tu mali vojnu alebo vojnový stav, aj všetkých os...
===== Ďakujem. Panie poslankyne, páni poslanci, zamysleli ste sa niekedy nad tým, čo je vlastne úlohou, respektíve čo by malo byť úlohou ozbrojených síl Slovenskej republiky a v podstate v prípade mobilizácie ak by sme tu mali vojnu alebo vojnový stav aj všetkých ostatných mobilizovaných vojakov? Keď vychádzame z Ústavy Slovenskej republiky, tak je to v podstate jednoznačné. Ústava Slovenskej republiky totiž v preambule deklaruje záujem Slovenskej republiky o trvalú mierovú spoluprácu s ostatnými demokratickými štátmi a v čl. 1 ods. 2 skutočnosť, že Slovenská republika uznáva a dodržiava všeobecné pravidlá medzinárodného práva, medzinárodné zmluvy, ktorými je viazaná a svoje ďalšie medzinárodné záväzky. V podstate z tohto dôvodu je v zmysle Ústavy Slovenskej republiky nemysliteľné, aby sa Slovenská republika podieľala na akejkoľvek útočnej vojne či inej forme vojenskej agresie voči iným suverénnym štátom. Zároveň platí, že nie je v záujme Slovenskej republiky, aby sa zúčastňovala ani vojen a iných ozbrojených konfliktov tretích strán. Naopak, zapojenie sa do takýchto konfliktov môže zásadným spôsobom ohroziť našu zvrchovanosť a územnú celistvosť a teda v konečnom dôsledku aj bezpečnosť a prosperitu našich občanov a našich obyvateľov. Čo z toho teda vyplýva? V podstate len to, že jedinou legitímnou čestnou a správnou formou výkonu vojenskej služby v záujme Slovenskej republiky je vojenská služba vykonávaná výlučne s cieľom obrany Slovenskej republiky. A tá sa môže vykonávať výlučne na našom vlastnom území, na území Slovenskej republiky a nie niekde v bližšej či vzdialenejšej cudzine, napríklad niekde na Ukrajine, nikde v Iraku, Afganistane, či hocikde inde v zahraničí. To by sme ale nemohli mať pri moci také vlády, aké tu už v podstate roky máme, vlády, ktoré nás jednak zatiahli do zločineckej organizácie NATO alebo toto členstvo v NATO roky podporovali ako nejakú svoju integrálnu súčasť svojho programu a to dokonca aj po skúsenostiach s tým, čo všetko, čoho všetkého je NATO ako organizácia, ako vojenský pakt schopné. A to nie pri obrane svojich členov, ale pri útoku na iné suverénne štáty, ktoré nikoho z členských štátov NATO nijako neohrozovali. Áno, hovorím už o toľkokrát tu na tejto pôde spomínanom bombardovaní Juhoslávie v toku 1999. A hovorím to preto, že práve na tomto príklade vidieť, že podporovať členstvo Slovenska v NATO znamená, že skôr či neskôr budú aj ozbrojené sily Slovenskej republiky zatiahnuté do takejto či inej podobnej vojny na strane agresora, na strane porušovateľa medzinárodného práva, páchajúceho na cudzom území vojnové zločiny.
Kto by však ale vtedy povedal, že po vládach, pre ktorých je tá zločinecká organizácia NATO ich životným záujmom a teda nejakým tým nespochybniteľným programom, sa tu objaví aj vláda Igora Matoviča a Eduarda Hegera, ktorá len pred nedávnom viedla takú zahraničnú a vojenskú politiku, ktorá nielenže uprednostňovala cudzie záujmy pred domácimi slovenskými záujmami, čo nakoniec robili aj všetky vlády pred tým, ale robila to ešte aj takým nebezpečným spôsobom, ktorý nás dnes v podstate priviedol na prah vojny viac ako tomu bolo kedykoľvek predtým. O posielaní zbraní na bojujúcu Ukrajinu, o cvičení ukrajinských vojakov, ktoré sú v ozbrojenom konflikte s Ruskom na našom území v podstate dneska nemá zmysel nejako hovoriť, ale každému rozumne uvažujúcemu človeku musí byť jasné, že sú to kroky, ktoré nás čoraz viac približujú a zaťahujú do tohto konfliktu. Podstatné ale je, čo z tohto všetkého vyplýva pre našich vojakov, či už tých profesionálnych alebo tých, čo by mohli byť mobilizovaní v prípade zatiahnutia Slovenska do vojny prebiehajúcej mimo nášho územia. Môže totiž nastať situácia, že vojaci súčasných ozbrojených síl Slovenskej republiky alebo v prípade mobilizácie aj všetci vojaci mimoriadnej služby, teda aj bežní občania Slovenskej republiky podliehajúci brannej povinnosti budú musieť namiesto obrany Slovenska bojovať v zahraničí za cudzie neslovenské záujmy. Tak je totiž nastavená súčasná legislatíva, tak je nastavený súčasný zákon č. 281/2015 o štátnej službe profesionálnych vojakov, na ktorý sa teda primerane vzťahuje aj na služobnú disciplínu vojakov v aktívnej zálohe a vojakov mimoriadnej služby. V zmysle tohto zákona totiž vojak nemá právo odoprieť spáchanie alebo teda splnenie vojenského rozkazu, nariadenia, príkazu alebo pokynu a to ani takého, podľa ktorého by musel vykonávať službu mimo územia Slovenskej republiky. V prípade, že by tak predsa len urobil, dopustil by sa v zmysle súčasnej legislatívy disciplinárneho previnenia, čiže dokonca trestného činu neuposlúchnutia rozkazu podľa § 393 trestného zákona. No a pre nás je takýto stav absolútne neprijateľný a myslím si, že je neprijateľný aj pre každého jedného Slováka, ktorý nechce bojovať, ale nie že by nechcel bojovať pri obrane Slovenskej republiky ak by nejakí cudzí vojaci na naše územie vstúpili a ohrozovali našu územnú celistvosť, našu suverenitu, ale nechce bojovať jednoducho za záujmy cudzích, za záujmy západných veľmocí niekde v zahraničí, niekde mimo nášho územia, kde a tam teda nechce zomierať za nejakých cudzích. Všetci vojaci ozbrojených síl Slovenskej republiky vrátane všetkých občanov Slovenskej republiky povolaných do vojenskej služby v prípade mobilizácie musia mať podľa nás plné právo slobodne sa rozhodnúť či sa chcú zúčastniť takýchto ozbrojených konfliktov vedených mimo nášho územia a teda či chcú nasadzovať svoje životy v zahraničí, opäť zdôrazňujem nie pri obrane vlasti, ale pri obrane záujmov iných štátov. Preto sme teda navrhli novelizáciu uvedeného zákona tak, aby teda ešte raz profesionálni vojaci, vojaci v aktívnej zálohe ako aj vojaci mimoriadnej služby, osobitne by som vypichol v prípade mobilizácie aj policajtov, príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže a hasičov, aby mali legálne právo odoprieť splnenie vojenského rozkazu, nariadenia a príkazu alebo pokynu veliteľa na výkon štátnej služby mimo územia Slovenskej republiky alebo smerujúci k takémuto výkonu štátnej služby. Pretože jedine to je zárukou toho, že ani jeden, ani jeden Slovák nebude proti svojej vôli nasadený v zahraničí, vo vojne, ktorú nevyvolal, vo vojne, ktorú si neželal, vo vojne, v ktorej nebráni Slovensko, ale cudzie záujmy veľmoci. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

25.5.2023 o 16:10 hod.

JUDr.

Rastislav Schlosár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:17

Stanislav Mizík
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Rasťo, správne si pripomenul, že nielen Hegerova a Matovičova vláda nás zaťahovali do cudzích konfliktov a do prípravy cudzích konfliktov, zúčastňovali sme sa na všelijakých akciách, na presunoch našich vojakov ku ruským hraniciam, všetko možné sme podporovali, NATO, USA, podpísala sa obranná zmluva s USA a neurobili tieto, to priamo tieto dve posledné vlády. Túto zmluvu, táto zmluva bola ešte pred nimi už pripravená, len nebola, nestíhala sa zariešiť tak ako sa zariešila. Takže toto je dôležité. Každý si musí uvedomiť, že všetky vlády od dnešného dňa až späť majú prsty v tom, že sme v zločineckom pakte NATO, že sú u nás cudzí vojaci a že pomáhame vytvárať globálnu vojnu, ktorá sa môže, žiaľ, to hovorím natvrdo, môže spustiť vďaka takým hlupákom ako nám vládli, aj vládnu. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

25.5.2023 o 16:17 hod.

Mgr.

Stanislav Mizík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:18

Ján Benčík
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Chcel by som pomôcť rozptýliť obavy pána poslanca Schlosára z toho, že Slovensko by mohlo byť zatiahnuté do konfliktu po boku agresora páchajúceho zločiny na cudzom území, nemyslím si, že by sme sa, ak sa Slovensko chystalo vstúpiť do boja po boku Ruska, ktoré preukázateľne v súčasnej dobe pácha vojnové zločiny na území nášho suseda Ukrajiny.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

25.5.2023 o 16:18 hod.

Ján Benčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:18

Rastislav Schlosár
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Vďaka za faktické. Kolega Stano Mizík, dobre si to povedal v tom, že skutočne všetky vlády, ktoré majú prsty v tom, že dnes sme súčasťou zločineckej organizácie NATO, budú zodpovedné raz aj za to, ak práve kvôli tomu, že sme súčasťou tohto vojenského paktu, budeme raz zatiahnutí do nejakej vojny a samozrejme tu zodpovednosť nesú aj, alebo niesla aj tá vláda, ešte raz zdôrazním, aj tá vláda, ktorá tu bola len nedávno, vláda Eduarda Hegera a Igora Matoviča, pretože tieto podnikli také kroky, ktoré nás vyslovene míľovými krokmi približujú do toho, aby sme boli zatiahnutí do toho konfliktu, ktorý teraz prebieha na východ od nás, no a pán poslanec Benčík, môžte tu pripomínať Rusko, ale my nevidíme len to, čo je na východ od nás, my vidíme aj to, čo je na západ od nás a vidíme to, čoho je schopná Severoatlantická aliancia, vidíme to, čoho sú schopné Spojené štáty americké, čiže pozrite sa predovšetkým na to, akú politiku vedú už desiatky rokov po celom svete a potom sa môžme baviť o nejakej agresívnej politike a o tom, čo nám hrozí, keď budeme spojencom takéhoto štátu.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

25.5.2023 o 16:18 hod.

JUDr.

Rastislav Schlosár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 16:21

Rastislav Schlosár
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Takže vážené panie poslankyne, páni poslanci, opäť tu spoločne s kolegom Martinom Beluským predkladáme návrh zákona, len teraz návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V tomto prípade cieľom tohto návrhu je zabezpečiť ochranu Slovenskej republiky a jej obyvateľov pred nelegálnymi migrantmi a inými cudzincami, ktorí bez oprávnenia vstupujú alebo sa zdržiavajú na území Slovenskej republiky ako aj všetkými ostatnými, ktorí sa u nás zdržujú síce legálne, no predstavujú svojím životom a správaním hrozbu pre bezpečnosť Slovenskej republiky a jej obyvateľov. Viac opäť v rozprave, do ktorej sa hlásim ako prvý.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

25.5.2023 o 16:21 hod.

JUDr.

Rastislav Schlosár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16:21

Marcel Mihalik
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. V súlade so zákonom o rokovacom poriadku som bol určený za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona (tlač 1609). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko ministerstva financií.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor a výbor pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, skončil som, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

25.5.2023 o 16:21 hod.

PaedDr. Ing

Marcel Mihalik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

16:23

Rastislav Schlosár
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážení kolegovia, keď sa pozrieme na to, aký je dnes stav čo sa týka migrácie, tak myslím si, že je úplne pravdivé konštatovanie, že v Európe stále trvá migračná kríza, počas ktorej je tento svetadiel doslova zaplavovaný nelegálnymi migrantmi a to prevažne mladými mužmi z ďalekej cudziny a táto kríza nezačala v tom roku 2015, lebo tak je to prezentované, že to všetko vypuklo len v tom roku 2015 a odvtedy tie pošty klesajú, ako sa nám to snažia teda niektorí nahovoriť, ale táto kríza, táto migračná kríza trvá v Európe už desiatky rokov. Pretože už desiatky rokov sú najmä štáty západnej Európy, tieto štáty na svoje územie prijímajú nelegálnych migrantov, doslova a priam s otvorenou náručou a dnes v dôsledku tejto politiky otvorených dverí čelia takým problémom ako je terorizmus, masívna kriminalita, sociálne napätie, ohrozovanie tradičnej kultúry, práva a hodnôt. Práve pod vplyvom liberálnej propagandy si mnohí pôvodní obyvatelia týchto štátov vôbec neuvedomujú, že milióny cudzincov, ktorí sa valia do Európy z Ázie či z Afriky predstavujú pre európske národy doslova existenčné riziko. Pretože integrácia týchto ľudí do zatiaľ väčšinovej európskej populácie je ako sa ukázala, ako sa ukázala v praktickom živote obyvateľov týchto štátoch, tak táto integrácia je takmer nemožná. Dlhodobá plánovaná premena Európy na to pre liberálov vysnívané multikultúrne spoločenstvo jednoducho zlyhala vo všetkých ohľadoch. Státisíce stratených životov Európanov sú dostatočným dôkazom zlyhania tohto ...
===== táto integrácia je takmer nemožná. Dlhodobá, plánovaná premena Európy na to pre výber, alebo vysnívané multikultúrne spoločenstvo jednoducho zlyhala vo všetkých ohľadoch. Státisíce stratených životov Európanov sú dostatočným dôkazom zlyhania tohto politického princípu a jeho deštruktívneho pôsobenia na všetky národy, v ktorých sa začala aplikovať. Právom teda môžme konštatovať, že tá idea multikulturalizmu môže byť spolu s vražednými ideológiami 20. storočia, alebo tým militantným, islamistickým extrémizmom považovaná za jednu z najväčších svetových hrozieb útočiacich na samotnú podstatu existencie európskych národov.
Či už je to epidémia a znásilnení švédskych žien miligrantmi a nielen tých, ale aj mnohých iných, vojny i rôznych neeurópskych gangov s políciou v nemeckých mestách, rabovanie a podpaľovanie štvrtí v Anglicku, tie nákladné autá riadené migrantmi a rútiace sa vysokou rýchlosťou do davu ľudí v Španielsku, v Nemecku, Španielsku, alebo Francúzsku. To všetko sú príklady aplikácie multikulturalizmu a s ním súvisiaceho dovozu, nelegálnych, neeurópskych migrantov do Európy.
V tejto skutočnosti vyvolávajú narastajúcu potrebu urýchleného prijatia účinnej legislatívy chrániacej tak aj záujmy Slovenskej republiky, ako aj bezpečnosť ich obyvateľov, a to aj v súčasnosti, keď sa tento problém čoraz viac dotýka aj priamo nášho územia a občanov. Napokon dokazujú to aj verejné vyjadrenia Róberta Guckého, súčasného riaditeľa Úradu hraničnej a cudzineckej polície Policajného zboru podľa, ktorého dosiahol príliv nelegálnych migrantov na územie Slovenskej republiky na jeseň minulého roku stav, ktorý možno prirovnať veľkej migračnej kríze z roku 2015, pričom len oproti roku 2021 bol zaznamenaný až 480-percentný nárast počtu týchto migrantov na Slovensku.
No a panie poslankyne, páni poslanci, tá situácia z minulého roku, z tej jesene, sa môže kedykoľvek, kedykoľvek zopakovať. aj preto sa dnes pripravuje ten tábor pre migrantov v Malackách, pretože tie orgány, ktoré sú zodpovedné za riešenie aj tohto problému, už teraz počítajú s tým, že tá situácia bude eskalovať. Súčasná právna úprava regulujúca vstup a pobyt cudzincov na našom území je ale napriek tomuto všetkému krajne nedostatočná, pretože policajné orgány častokrát odmietajú vyhosťovať nelegálnych migrantov z nášho územia práve s poukazom na to, že v krajine ich pôvodu je vraj ohrozený ich život a zdravie, a teda že existujú tzv. prekážky administratívneho vyhostenia. No a na základe toho im potom vydávajú potvrdenia, že môžu na našom území zotrvať a vďaka tomu sa môžu v podstate voľne pohybovať po uliciach našich miest a dedín, a tým aj ohrozovať našich obyvateľov. Ukazuje sa pritom, že ak by skutočne boli títo nelegálni migranti ohrození vo svojich domovských štátoch na živote a zdraví, tak by požiadali o udelenie azylu, alebo poskytnutie tzv. doplnkovej ochrany, teda o medzinárodnoprávnu ochranu v prvom štáte, do ktorého po opustení svojho materského štátu vstúpili. Ale nelegálni migranti to v drvivej väčšiny prípadov nerobia a dokonca ani na Slovensku, keď vstúpia na naše územie, nežiadajú o medzinárodnoprávnu ochranu, či vlastne sami potvrdzujú, že v skutočnosti neexistujú prekážky ich administratívneho vyhostenia.
Ďalším závažným nedostatkom súčasnej legislatívy je mimoriadne benevolentný prístup k cudzincom, ktorí sa síce na Slovensku zdržiavajú legálne, teda majú tu buď trvalý pobyt, prechodný pobyt, ale počas svojho pobytu u nás, porušujú právne predpisy, či dokonca ohrozujú bezpečnosť štátu, verejný poriadok, alebo verejné zdravie. Zákon totiž dáva policajným orgánom len možnosť, nie však povinnosť takýchto cudzincov administratívne vyhostiť z nášho územia, čím keď sa nad tým zamyslíme, vzniká priestor na korupciu, na klientelizmus, či nahlásenie rôznych zámienok, prečo nakoniec nie sú zo Slovenska vyhostení. Problémom je napokon aj to, že ak aj k procesu administratívneho vyhostenia cudzincov nakoniec dôjde, tak tento proces v mnohých prípadoch trvá neprimerane dlho, a práve preto sme navrhli novelizovať zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov tak, aby boli prekážky administratívneho vyhostenia zo strany policajných orgánov akceptované len v prípade, ak cudzinec po prekročení hraníc Slovenskej republiky požiada buď o azyl, alebo o doplnkovú ochranu v zmysle medzinárodného práva a našej legislatívy do dvoch hodín od jeho prvej kontroly policajným orgánom. Súčasne navrhujeme, aby mali policajné orgány nielen právomoc, ale aj povinnosť administratívne vyhostiť cudzincov v taxatívne vymenovaných prípadoch, napr. ak ohrozujú bezpečnosť štátu, verejný poriadok, alebo verejné zdravie, alebo uzavrú účelové manželstvo, alebo maria výkon rozhodnutia štátneho orgánu. Pre urýchlenie celého procesu administratívneho vyhostenia zároveň navrhujeme, aby príslušný policajný útvar rozhodoval o tejto veci bezodkladne a aby sa skrátili lehoty, ktoré môže určiť cudzincom na vycestovanie.
Dámy a páni, čo dodať na záver, prestaňme rečniť o ochrane Slovenska, ale začnime namiesto toho konať, a to aj tak, že prijmeme účinnú legislatívu, ktorá aspoň po právnej stránke vytvorí všetky predpoklady na to, aby sa u nás nemohli voľne pohybovať a u nás voľne zotrvávať nebezpeční migranti. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

25.5.2023 o 16:23 hod.

JUDr.

Rastislav Schlosár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:30

Stanislav Mizík
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pekne si to povedal, Rasťo. Celá Európa je zamorená rýchlou chorobou. Ja to nazývam cholera migrácie neprispôsobivých migrantov z Blízkeho východu Afriky, tak severnej, ako aj centrálnej a tiež aj Ázie. Žiadna ich integrácia týchto migrantov neexistuje a ani nebude, vďaka ich vnútorným predpokladom je potrebný radikálny rez, ale nie taký ako sa stal, žiaľ, v Taliansku. Pekné sľuby Melóniovej, že žiadni migranti, tvrdo proti nim a čo sa stalo? Prichádza tam priemerne ešte viac migrantov, Arabov, černochov, Aziatov ako pred jej nástupom. A tu je kameň úrazu, sľuby sa sľubujú, blázni sa radujú, ale čo sa dá čakať od politikov, ktorí nie sú rázne proti Európskej únii a NATO. To je mlynček, ktorý zomlel aj Melóniovú, v tomto prípade, čo hovorím. Čiže toto dokáže len strana, ktorá je radikálne proti NATO a proti EÚ a všetky kecy pánov Benčíkov a podobných liberálov, alebo pána Dostála, ktorý tu nie je, a to mi určite odpustí, že som ho spomenul. O ich integrácii, o ľudskosti toto nie je pravda ani to nikdy nebude. Všetci budú plakať tak ako už teraz plačú v Anglicku, v Nemecku, vo Francúzsku a taký hlavný príklad by som dal jedného veľkého zástancu migrácie, ale neviem, či zo Švédska, alebo Dánska, už sa to stalo asi pred troma rokmi. Migrant z Afriky mu zavraždil, znásilnil a dokonca ešte aj mŕtve telo zdeformoval, čiže tak môžu dopadnúť tí, ktorí, haló, haló, veľká ľudskosť, prijímajme ich, pomáhajme im, dopadnete ako severské a západné krajiny. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

25.5.2023 o 16:30 hod.

Mgr.

Stanislav Mizík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:32

Ján Benčík
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Aj tento návrh zákona je iba ďalšou kapitolou tzv. hrdinskom boji so slamenými panákmi, pretože ten počet ľudí, ktorý žiadajú u nás o azyl jasne hovorí, že migranti sa Slovensku vyhýbajú ako čert krížu, ale zaujala ma tá zmienka o náraste, o možnom náraste kriminality súvisiacej s pobytom migrantov, vzhľadom na to, že by za 7-člennú skupinu poslancov, z ktorej 2 boli právoplatne odsúdení, čiže 1 za rozširovanie neonacistických symbolov, pretože predával ... so symbolmi neonacizmu, potom jeho brat, ktorý tu medzi vami nie je, bol opäť, tiež právoplatne odsúdený, ďalší váš poslanec bol právoplatne odsúdený za jazdu pod vplyvom alkoholu a ublíženie na zdraví s rasovým motívom. Ďalší kolega, ktorý práve ma pred chvíľou spomínal sa vyhol odsúdeniu len tým, nie preto, že by bol nevinný, ale preto, že súd nedokázal, teda vyšetrovateľ nedokázal bez pochýb dokázať, že tie veci, za ktoré bol bol trestne stíhaný, dal napr. do svojho počítača, no a ďalší sa vyhol stíhaniu tým, že poprel, že profil na facebooku bol jeho, kde tureňoval antisemické statusy.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

25.5.2023 o 16:32 hod.

Ján Benčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:34

Rastislav Schlosár
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Pán poslanec Benčík, vy ste ako taký verklík, vy vlastne ani nepotrebujete, aby ste tu fyzicky sedeli, úplne stačí, keď by ste akú reakciu na naše vystúpenia len zapli len nejakú nahratú kazetu, vlastne kazetu dneska už ani nikto nemáme, ale možno zapli nejaké, nejakú svoju nahrávku a púšťali to tu sále dokola. Načo, načo to stále opakovať, na čo to hovoríte dokola. Pustite si tú nahrávku a splníte si tak svoju povinnosť, odškrtnite si to a budete sa vnútorne cítiť, že aký ste vy hrdina, ako ste proste nám to tu povedali, tie svoje nezmysly, ale horšie je skôr to, že ako to vnímate vy, keď hovoríte, že, že tí migranti sa nám vyhýbajú ako čert krížu. Ako sa nám vyhýbajú, veď vy ste to nejako nesledovali, to čo hovoria priamo aj naše orgány, ktoré, ktoré zaregistrovali ten nie, že pohyb, nejaký zvýšený pohyb, ale, ale ešte raz ja som tu citoval štatistiku, ktorú povedal sám šéf Hraničnej a cudzineckej polície, že ten nárast, medziročný nárast minulý rok na jeseň bol o 480 %, teda ako sa nám vyhýbajú? Tí migranti tadetoc hodia, a tu sú a či sú tu jeden deň, alebo sú tu mesiac, už len to, že sa tu môžu voľne pohybovať, napriek tomu, že sú tu nelegálni migranti, napriek tomu, že sú to ľudia, ktorí sa len vyhovárajú na to, že pochádzajú z nejakého štátu, kde je vojna, pretože v skutočnosti u nás nežiadajú o azyl, tak už len toto samotné je problém. Dnes ich je tu možno tisíc, možno dvetisíc, možno päťtisíc, zajtra ich tu môže byť podstatne viacej, a to ako to dopadne, keď sa ich tu začne usadzovať, alebo keď ich tu bude podstatne viacej, čoho sú schopní, tak to vidíme práve na tých štátoch západnej Európy, tak sa z toho poučme a netvárme sa, že to nie je nejaký problém a že ho netreba riešiť.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

25.5.2023 o 16:34 hod.

JUDr.

Rastislav Schlosár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video