Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

5.12.2019 o 19:25 hod.

Ing.

Juraj Blanár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 5.12.2019 19:25 - 19:25 hod.

Blanár Juraj Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, páni poslanci a milí kolegovia, z poverenia predsedu poslaneckého klubu strany SMER – sociálna demokracia chcem, samozrejme, vám popriať všetkým požehnané sviatky, produktívny, alebo by som povedal, dobrý adventný čas. Ale chcem aj poďakovať predovšetkým za spoluprácu, aj keď veľakrát sme mali rôzne názory a vyzerá to tak, že táto schôdza je posledná v tomto volebnom období, prajem vám všetkým pevné zdravie, aby sme politiku na Slovensku dokázali posunúť tým lepším smerom v budúcom volebnom období. Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.12.2019 17:27 - 17:28 hod.

Muňko Dušan Zobrazit prepis
Prekvapuje ma, pán poslanec, jak si múdry. Ešte si nezistil, že Európska centrálna banka, štáty, ktoré sú v eura, bude môcť uskladniť si v Európskej centrálnej banke. Ale to si sa ešte ani nedozvedel. Ja by som rád sa ťa spýtal, prečo doviezli Poliaci, ktorí to vybavovali jeden a pol roka, prečo doviezli zlato Maďari, prečo doviezli Nemci, prečo doviezli Rakúšania? Ja na to by som rád, na to by som rád počul tvoju odpoveď, keď si tak chytrý. Nemusíš mať obavy, Európska centrálna banka bude v krátkej dobe fungovať tak ako by mala a som presvedčený, že to zlato vieme umiestniť tak na trhu ako bolo umiestnené v Londýne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 5.12.2019 16:40 - 16:41 hod.

Nemky Martin Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci. Dovoľte mi v krátkosti odôvodniť návrh skupiny poslancov Národne rady Slovenskej republiky (zaznievanie gongu) na prijatie uznesenia k návratu investičného zlata na územie Slovenskej republiky.
Slovenská republika má svoje investičné zlato v objeme 31,69 tony a hodnote cca 1,377 miliardy euro dlhodobo uložené v Bank of England. Viaceré krajiny, ako napríklad Maďarsko, Rakúsko, Poľsko, Nemecko či Rumunsko sa v poslednom období rozhodli vzhľadom na rôzne riziká stiahnuť svoje zlato z tejto banky na svoje územie. Identifikované riziká sú najmä pravdepodobnosť finančnej krízy a neistý vývoj súvisiaci s brexitom, ako aj nízka miera výnosnosti, ktorá predstavuje alebo sa pohybuje v rozmedzí od 0,2 do 0,4 % ročne. Krajiny dávajú prednosť fyzickému prístupu k vlastnému zlatu. A teda aj toto sú dôvody, prečo predkladáme tento návrh.
Pán predsedajúci, možno toľko na úvod, viac informácií si, verím, povieme v rozprave.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Prednesenie interpelácie 5.12.2019 14:26 - 14:28 hod.

Matejička Vladimír Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Dovoľte mi interpelovať pána ministra financií. Podľa mojich informácií sa v roku 2014 vo Finančnej správe zriadili špecializované pracoviská, oddelenia špeciálnych technológií. Tieto špecializované pracoviská sa zameriavali na odhaľovanie tovaru, ktorý unikol colnému dohľadu za pomoci röntgenových systémov pri vstupoch z tretích krajín spektrometrami na presnú prvkovú kvantitatívnu analýzu vzoriek na správne zatriedenie tovaru do jednotlivých položiek kombinovanej nomenklatúry v zmysle colného kódexu únie, detekčnými prístrojmi na odhaľovanie tovaru s ionizujúcim žiarením a tovar dvojakého použitia. Tieto oddelenia boli od 1. 12. 2019 zrušené a kompetencie prešli na iné oddelenia.
Vážený pán minister, preto mi dovoľte položiť pár otázok. Koľko finančných prostriedkov bolo použitých na nákup špeciálnej techniky a na jej údržbu? Koľko finančných prostriedkov bolo použitých na zaškolenie výcvik colníkov a prácu špeciálnou technikou? Ako bola využívaná špeciálna technika a v koľkých prípadoch sa využila pri zatrieďovaní tovaru podľa colného sadzobníka a koľko to prinieslo štátu príjmu na cle, daniach a poplatkoch? Je pravdou, že prenesením kompetencií na iné organizačné pracoviská vznikajú z nich hybridy? Kto stojí za týmto rozhodnutím? Je pravdou, že všade vo vyspelých krajinách sa budujú špecializované pracoviská a vznikajú programy na podporu vzniku rozvoja a vybavenia, príklad Celbet tak ako to bolo v prípade Slovenskej republiky?
Týmto si vás dovoľujem požiadať o podrobné prešetrenie mojej interpelácie a zodpovedanie mojich otázok. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 5.12.2019 11:19 - 11:19 hod.

Blaha Ľuboš
Ďakujem. Iba potvrdzujem, že kolegovia z európskeho výboru nech sú o dvanástej na 149. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 5.12.2019 10:57 - 11:00 hod.

Ďurovčík Emil Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 323/2015 Z. z. o finančných nástrojoch niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 1817, vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní.
Výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva túto spoločnú správu o prerokovaní vyššieho uvedeného vládneho návrhu zákona:
Národná rada uznesením č. 2293 zo 4. decembra 2019 pridelila predmetný vládny návrh zákona týmto výborom: výboru pre financie a rozpočet a ústavnoprávnemu výboru. Určila zároveň výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehotu na prerokovanie predmetného vládneho návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Poslanci, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory toto stanovisko: odporúčanie schváliť, a to výbor pre financie a rozpočet a ústavnoprávny výbor. Z uznesení výborov (zaznievanie gongu) nevyplynuli žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný vládny návrh zákona schváliť. Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 542 z 5. decembra 2019. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril za spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady po rokovaní o predmetnom vládnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som. Otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.12.2019 9:39 - 9:39 hod.

Muňko Dušan Zobrazit prepis
... u vás sme zvyknutí k rôznym veciam, ktoré ale teraz ste si asi niekedy pomýlili, že ste v štvrtej, nie štvrtej cenovej skupine, ale sedíte, ale sedíte v parlamente. Ak máte pochybnosti, alebo máte veci voči konkrétnym sudcom, nič vám nebráni, aby ste pokračovali a podali trestné oznámenie vo veci. Ale nazývať ľudí čvargou a menovať veci tie slová, ktoré ste tu použili, nesluší to na ... o človeka, ktorý sedí v parlamente a nerobí to dobré meno ani slovenskému parlamentu, ktorí tu sedíme a ktorí samozrejme máme záujem, aby sa slovenské súdnictvo očistilo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 4.12.2019 17:18 - 17:19 hod.

Ježík Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, páni poslanci, Národná rada uznesením č. 2280 z 3. decembra 2019 pridelila predmetný návrh ústavného zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a výboru pre nezlučiteľnosť funkcií. Národná rada zároveň určila ústavnoprávny výbor ako gestorský výbor a určila lehotu na prerokovanie návrhu ústavného zákona v druhom čítaní gestorským výborom.
Oba výbory odporúčali návrh ústavného zákona schváliť. Z uznesení výborov nevyplývajú žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča Národnej rade návrh ústavného zákona schváliť ako celok. Spoločná správa výborov o prerokovaní návrhu ústavného zákona bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru č. 804 zo 4. decembra 2019. Týmto uznesením ma výbor poveril ako spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výborov a pri rokovaní o návrhu ústavného zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady. Pán predseda, môžete otvoriť rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 4.12.2019 17:09 - 17:10 hod.

Madej Róbert
Ďakujem veľmi pekne. Dovoľujem si informovať, že je zvolaná schôdza ústavnoprávneho výboru...
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 4.12.2019 17:09 - 17:09 hod.

Puci Róbert
Ďakujem pekne. Chcem pripomenúť kolegom z výboru pre financie a rozpočet, že výbor budeme mať zajtra ráno o 8.30 hod. v rokovacej miestnosti výboru.
Skryt prepis