Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

25.9.2019 o 17:16 hod.

JUDr. PhDr. PhD.

Ján Podmanický

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 25.9.2019 17:16 - 17:16 hod.

Podmanický Ján
Áno, áno, ďakujem pekne za slovo. Ja chcem poprosiť o zápis opravy pri hlasovaní, tlač 1655, som hlasoval "proti". Hlasovacie zariadenie ma vykázalo "za". Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.9.2019 16:26 - 16:28 hod.

Bublavý Dušan Zobrazit prepis
Igor, keďže si ma menovite oslovil, ja som bol jediný, ktorý sa nejakým spôsobom sám seba prinútil, aby som si ťa išiel vypočuť, lebo normálny koaličný kolega tu žiadny nie je. Ja teda som našiel tú odvahu a tak ti poviem, že kedy si sa ty naposledy pozrel do zrkadla. Keby si sa sám na seba pozrel, tak by si prišiel na to, že si bezcharakterný a bezcharakterná tvár, ktorá zakrýva prešľapy svoje ľudské aj politické. Ja ti to troška zmapujem. Ja viem, že ty nepotrebuješ žiť z platu. Veď ešte keď padla Radičovej vláda a bolo sľúbených nejakých 20 miliónov, ktoré si ty spomínal tu v rozprave, tá vláda padla. Tak dostal si tých 20 miliónov alebo nie? No a čo je tebe poslanecký plat, keď 20 miliónov si zarobil na tom, že padla vláda. Alebo strana OĽANO dostáva slušný príjem zo štátneho rozpočtu. Ty rozhoduješ o tom, lebo máš nejakých 4 alebo 7 členov, kam sa tie peniaze dajú. Kam sa investujú. Ty sám o tom rozhoduješ o ťažkých miliónoch. Dobre sa ti tu rozkrikuje o tom, či niekto má viac o tisíc eur a mamička, babička, koľko im treba pridať. Ty sám chamreš pre seba.
Prepísal si firmu na bieleho koňa. Igor, ako to bolo? Kto mal pravdu? Koľko si na tom zarobil? No povedz nám to keď máš odvahu. Zneužíval si mamu, svoju mamu pri podnikaní. Bolo to potrebné? Asi bolo, aby si nemusel brať žiadny ani plat, lebo však na čo by si ty potreboval keď máš ťažké peniaze na tom, že klameš a všetkých tu poburuješ.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 25.9.2019 15:02 - 15:03 hod.

Kvorka Ján Zobrazit prepis
Ja pokiaľ dovolíte v krátkosti by som zhrnul tento návrh tohto zákona z toho dôvodu, že v podstate o tom, o čom hovoríme, tak máme na Slovensku na ten druh pokiaľ sa nemýlim norky. Jedinú farmu, ktorá na Slovensku existuje, kde viem, že je to rodinná farma, že je to minimálne funkčné. Bolo to vybudované na zelenej lúke a treba sa tuná pozerať na tieto veci aj z toho ľudského pohľadu. Pretože sme v prvom čítaní a neprichádzajú do úvahy pozmeňujúce návrhy privítam ozaj to, čo povedala aj pani navrhovateľka, že by bolo dobré vytvoriť ešte voľáke stretnutie s odborníkmi, pretože mne pri tomto návrhu zákona vadí alebo sa mi nepozdáva doba účinnosti. Doba nadobudnutia účinnosti je krátka a dovolil by som si to potom vysvetliť aj prečo. Hlavne sa to týka reprodukcie samotnej norky, ktorá tam je atď., atď. a mnoho iných vecí. Tak chcel by som z tohto miesta tak isto aj pani poslankyňa Zemanová tuná hovorila o voľakom diskusnom spolku, ktorý by sa dal do kopy a o tomto porozprával, kde by bolo potrebné povedať priamo z praxe. Som ochotný doniesť aj priamo toho chovateľa, pretože táto farma je 5 kilometrov od môjho bydliska. Čiže viem o čom hovorím. X razy som ju navštívil a nie všetko je to tak, ako to bolo dané na verejnosť rôznymi spôsobmi. Tým pádom nechcem povedať, že takýto zákon je potrebné prijať. Áno, je ho potrebné prijať, aj ja budem zaň hlasovať, ale myslím si, že pokiaľ nadobudne podobu takú, aby sme za to zahlasovali ešte by sme mali niektoré veci v prvom rade tú dobu účinnosti upraviť a predĺžiť minimálne o jeden rok. V zákone sa hovorí o troch rokoch, ja by som navrhol aj štyri, ale to si povieme a nakoniec chcem poprosiť pán podpredseda, aby sme hlasovali o tomto zákone o 17. hodine. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 25.9.2019 14:46 - 14:47 hod.

Kvorka Ján Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo pán podpredseda, vážené pani poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona. Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa, ako spravodajcu vyplývajú odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali tieto výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní. Pán predsedajúci prosím otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 25.9.2019 14:03 - 14:06 hod.

Ježík Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som vás ako spravodajca určený Ústavnoprávnym výborom informoval o prerokovaní návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky. Vzhľadom na skutočnosť, že Národnou radou nebol doposiaľ zvolený dostatočný počet kandidátov vyhlásil predseda Národnej rady svojim rozhodnutím č.1655 z 27. júna 2019 novú voľbu IV v ktorej je potrebné Národnou radou zvoliť ešte štyroch kandidátov na sudcov Ústavného súdu.
V zmysle predmetného rozhodnutia predsedu Národnej rady bolo v termíne do 26. augusta 2019 podľa § 116a ods. 1 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady a § 15 ods. 2 a 3 zákona o Ústavnom súde ústavnoprávnemu výboru doručených celkovo 22 návrhov, ktoré nominovali 16 uchádzačov.
Národná rada podľa čl. 124 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky navrhuje prezidentovi Slovenskej republiky dvojnásobný počet kandidátov na sudcu Ústavného súdu, ktorých ma vymenovať. Za sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky možno vymenovať občana Slovenskej republiky, ktorý spĺňa ústavou predpísané náležitosti.
V súlade s Volebným poriadkom o voľbe a odvolávaní funkcionárov, ústavnoprávny výbor pozval navrhnutých uchádzačov na svoju 108. schôdzu, ktorá sa uskutočnila dňa 16. septembra 2019, aby prezentovali predstavu o svojom pôsobení na Ústavnom súde. V prvej časti stručne informovali o motivácii a svojej predstave možného pôsobenia na Ústavnom súde, následne odpovedali na otázky poslancov Národnej rady a zástupcov prezidentky Slovenskej republiky.
Ústavnoprávny výbor Slovenskej republiky v uznesení č. 704 konštatoval, že navrhovaní Ladislav Diditš, Anton Dulak, Libor Duľa, Michal Ďuriš, Boris Gerbery, Martina Jánošíková, Ladislav Juszkó, Peter Kohút, Štefan Kseňák, Michal Matulník, Peter Melicher, Zuzana Potoňáková, Peter Straka, Robert Šorl, Róbert Štefánik, Slavomír Trnkócy spĺňajú podmienky ustanovené v čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky.
Ako spravodajca poverený ústavnoprávnym výborom navrhujem, aby sa voľba uskutočnila dnes o 11.00 hodine. A v prípade ak nebude zvolený dostatočný počet kandidátov, aby sa opakovaná voľba uskutočnila zajtra o 11.00 hod.
Pán predsedajúci, môžete otvoriť rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 25.9.2019 11:44 - 11:44 hod.

Puci Róbert
Ďakujem pekne. Chcem len pripomenúť kolegom z výboru pre financie a rozpočet, že výbor zasadá dnes o 12.30 v našej zasadacej miestnosti.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 25.9.2019 11:43 - 11:43 hod.

Blanár Juraj
Ďakujem. Chcem požiadať všetkých členov mandátového a imunitného výboru, že zasadnutie nášho výboru sa uskutoční o 12. hodine v našej zasadačke. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.9.2019 10:42 - 10:44 hod.

Šuca Peter Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo vážený predsedajúci. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť predkladá v súlade s § 9 zákona 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ochrane pred odpočúvaním) Správu výboru o stave použitia informačno-technických prostriedkov za 1. polrok 2019. V súlade s § 9 zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím ITP a o zmene a doplnení niektorých zákonov výbor požiadal Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Policajný zbor, ministerstvo spravodlivosti, Zbor väzenskej a justičnej stráže, ministerstvo financií, finančná správa v mesiaci júl 2019 o zaslanie správy o použití ITP za 1. polrok 2019. Spravu o použití ITP za prvý polrok 2019 predložili všetky dotknuté subjekty vo verzii neobsahujúcej utajované skutočnosti, utajované skutočnosti. Údaje o použití ITP neobsahujúce utajované skutočnosti tak, ako ich jednotlivé dotknuté subjekty predložili, sú uvedené v predloženej správe. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť uvedenú správu prerokoval 3. septembra na 77. schôdzi, zobral na vedomie a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vziať ju na vedomie. Návrh na uznesenie je súčasťou správy. Prečítal by som teda aj návrh na uznesenie teraz. Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k Správe Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť o stave použitia ITP za 1. polrok 2019 (tlač 1567). Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie Správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť o stave použitia ITP za 1. polrok 2019 (tlač 1567).
Skryt prepis
 

20.9.2019 13:47 - 13:49 hod.

Šuca Peter
Počúvajte chlapci, ale toto je zlúčená rozprava.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.9.2019 12:33 - 12:34 hod.

Šuca Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci.
Pán Grendel, ja absolútne verím vášmu úprimnému záujmu, aby sme sfunkčnili komisiu, ktorá má zásadný význam a opodstatnenie. A tak ako ste povedali, máme problém s jedným menom. Ten návrh je veľkorysý na voľbu tých nových členov komisií, tí podpredsedovia, predsedovia výborov, ale takisto veľmi dobre viete presne to, čo ste povedali, že na výbore pre obranu a bezpečnosť preto má koalícia predsedu a podpredsedu, že tam bol navrhovaný pán Kotleba, ktorý nezískal podporu ľudí a opozícia nenavrhla iné meno na podpredsedu. Áno, máte pravdu, nakoniec sme spolu vo výbore na kontrolu SIS, toto je problém pre občanov Slovenskej republiky, že tá komisia nefunguje, tak ako ste to povedali v svojom úvodnom slove teda, že keď má občan podozrenie z toho alebo má pocit, že, že je nezákonne odpočúvaný, nemá tú inštanciu, na ktorú by sa odvolal. S tým s vami absolútne súhlasím, ale chcem povedať, že problém je vždy v tom jednom mene. Áno, vy ste povedal, že ten nový zákon by mal účinnosť od budúceho obdobia.
To je všetko, čo som chcel povedať. Ďakujem.
Skryt prepis