Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

25.2.2020 o 14:04 hod.

Mgr.

Erik Tomáš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 25.2.2020 14:04 - 14:06 hod.

Tomáš Erik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Kolegovia, kolegyne, vážený pán predsedajúci, takže dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov o tomto zákone.
Národná rada Slovenskej republiky pridelila predmetný návrh zákona týmto výborom: ústavnoprávnemu, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre sociálne veci a za gestorský výbor určila výbor pre sociálne veci.
Predmetný vládny návrh zákona prerokovali a odporučili Národnej rade schváliť ústavnoprávny výbor a výbor pre sociálne veci. Výbor pre financie a rozpočet o predmetnom návrhu nerokoval, pretože nebol uznášaniaschopný.
Ďalej. Z uznesení výborov pod bodom III tejto spoločnej správy vyplýva 11 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča hlasovať o návrhoch 1 až 11 v IV. časti tejto spoločnej správy spoločne so stanoviskom gestorského výboru schváliť.
Spoločná správa výborov o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch Národnej rady v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre sociálne veci č. 228 z 25. februára 2020. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informoval o výsledku rokovania výborov a predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.2.2020 11:06 - 11:06 hod.

Madej Róbert
Rád by som oznámil zvolanie schôdze ústavnoprávneho výboru dnes o 12.00 hod. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.2.2020 11:06 - 11:06 hod.

Puci Róbert
Danko, Andrej, predseda NR SR
Poslanec Madej.
Skryt prepis
 

Vstup predsedajúceho 25.2.2020 11:06 - 11:06 hod.

Puci Róbert
Ďakujem pekne. Chcem oznámiť členom výboru pre financie a rozpočet, že výbor sa uskutoční dnes o 12.05 hod. v zasadacej miestnosti výboru.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 25.2.2020 10:48 - 10:48 hod.

Tomáš Erik
Ja sa rovnako ako minister prihováram a hlasovanie oznamujem, že bude o 11.00 hod. Ešte raz, o 11.00 hod. hlasovanie.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.2.2020 10:43 - 10:45 hod.

Jarjabek Dušan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. No, všeličo bude vidieť v správach, o tom som presvedčený a hlavne (povedané so smiechom) bude vidieť jeden, jedno absolútne protirečenie vaše, pán poslanec Galko, jedno absolútne protirečenie. Vy si protirečíte, keď tvrdíte, tak my to nemyslíme s dôchodkami vážne, a vy za to nehlasujete. Veď toto je taká hovadina, ktorá tu ešte nezaznela v tomto parlamente, skutočne. Toto, to vaše vystúpenie, to bolo vystúpenie jedného hysterického poslanca, ktorý už vie, že nikdy nebude mať možnosť stáť za týmto, za týmto pultom. To je ten váš problém najväčší, hej?
No viete, a prečo skrátené konanie, lebo ste sa aj toho dotkli. Nebudem tu reagovať na kadejaké organizácie zločinecké a podobné úlety z vašej strany, ale najväčším ohrozením tejto republiky, pán Galko, ste vy. Vy a vaši kumpáni, ktorí tam vedľa vás stoja a sedia a kadekde v parlamente, keď hovoríte nejaké blbosti. Vy ste ohrozením tejto republiky. Preto to skrátené konanie, preto, lebo nedajbože, keby sa takí ľudia dostali k moci, ako ste vy, ktorí sú raz v SaS-ke, potom v DS-ke, a takisto ako ste obhajovali nejakú SaS-ku a inú stranu, preto lebo ja som bol v dvoch stranách, v dvoch stranách, vy ste v ktorej už? V tejto. A v ktorej ešte budete, aby ste sa nejakým spôsobom zachránili, aby ste mohli rozprávať tie hlúposti, ktoré rozprávate? Vy a takíto nekoncepční ľudia sú skutočne ohrozením tohto štátu.
Pozrite, a ešte vám jednu poviem, ešte vám jednu vec poviem, lebo vy strašne kričíte. Viete, kto kričí? Ten, kto má strach. Vy musíte mať strašný strach, pán Galko, strašný strach, čo bude po voľbách, čo? Lebo vás nechcú ani tí, ani tí v tej opozícii, ani tí v tej koalícii. Vy ste si sadli medzi dve stoličky a padli ste. A dúfam, že už sa v tomto parlamente nikdy v živote... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 25.2.2020 10:27 - 10:28 hod.

Tomáš Erik Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, k vládnemu návrhu. Vážený pán predseda, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1837. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1957 z 12. februára 2020 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor, výbor pre financie a rozpočet a výbor pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali ihneď vrátane gestorského výboru.
Pán predseda, pán predseda, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.2.2020 9:47 - 9:49 hod.

Blanár Juraj Zobrazit prepis
Vážený pán poslanec Dostál, tuto nejde o žiadnu rozprávku o bubákoch, ide o vážnu vec, pán Dostál. Ide o to, či sa Slovensko bude ďalej vyvíjať ako prirodzené, na základe úplne normálnych, prirodzených vzťahov aj biologických, alebo tu budeme do nášho právneho systému púšťať veci, ktoré sú neprirodzené.
Ale vôbec ma to nečuduje; neprekvapuje, pretože, pán Dostál, vy máte, a nerobím to obvykle rád, v názve vašej strany, ktorá sa sem dostala na chrbte najskôr MOST-a - HÍD a potom na chrbte SaS, Občianska konzervatívna strana. To znamená, to konzervatívne tam máte len preto, aby ste zastierali presadzovanie všetkých týchto ultraliberálnych vecí, ktoré sa do Slovenska a do nášho právneho systému snažia dostať. A preto jasne ste povedali posolstvo pre všetkých občanov Slovenskej republiky, že vy ste za to, aby sa tu indoktrinovali deti. Vy ste za to, aby sa deti mohli rozhodovať už v útlom veku o tom, aké v budúcnosti budú mať pohlavie, a mnoho iných vecí, ktoré tam, ktoré sú tam uvedené.
Slovensko toto nepotrebuje. My potrebujeme normálny, prirodzený vývoj, nepotrebujeme takéto, takýchto chameleónov, ktorí nám tu podsúvajú niečo, čo nám nepatrí. Ja budem za tento dohovor hlasovať tak, že odmietneme, pretože vidíte aj na tom, že dvakrát už sme tu hlasovali viac ako ústavnou väčšinou proti tomuto Istanbulskému dohovoru a máme ho tu tretíkrát. Niekomu veľmi záleží na tom, aby Istanbulský dohovor prešiel. My mu hovoríme rázne nie a môžete robiť, čo chcete.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.2.2020 12:14 - 12:14 hod.

Fico Robert
Nie, nie ďakujem, to je omyl. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 21.2.2020 9:47 - 9:49 hod.

Podmanický Ján Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, vážený pán predseda. Vážený pán minister, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1960 z 12. februára 2020 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 1840), na prerokovanie do 18. februára 2020 Výboru Národnej rady pre sociálne veci s tým, že o výsledku prerokovania uvedeného návrhu vlády bude informovať Národnú radu Slovenskej republiky.
Výbor pre sociálne veci predložený návrh vlády na skrátené legislatívne konanie prerokoval na svojej 64. schôdzi a uznesením č. 226 z 18. februára 2020 odporúča Národnej rade Slovenskej republiky schváliť návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o predmetnom vládnom návrhu zákona s tým, že prvé, druhé a tretie čítanie sa uskutoční na 58. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predseda, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis