Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.5.2019 o 12:51 hod.

Ing. CSc.

Ľubomír Petrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.5.2019 12:51 - 12:53 hod.

Petrák Ľubomír
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.5.2019 12:31 - 12:33 hod.

Petrák Ľubomír Zobrazit prepis
Takže, ak dovolíte, budem odpoveď, keď ste všetci zvedaví na odpoveď. Pravdou je, že máme právo predložiť návrh zákona ako každý z vás čo ste našťastie ani v tejto rozprave nikto nespochybnili. Na druhej strane hovoríte, že je potrebné, aby takto dôležité návrhy zákonov prešli medzirezortným pripomienkovým konaním, ktoré vychytajú väčšinu problémov. Ja si dovolím pripomenúť zákon, ktorý bol pred týždňom schválený, zákon vrátený pánom prezidentom o pedagogických a odborných zamestnancoch, kde sami pripomienkujúci alebo mnohí z nich povedali, že dnes ľutujú, že dávali pripomienky do medzirezortného pripomienkového konania, lebo aj podľa nich bol zákon v pôvodnom znení lepší a zrozumiteľnejší ako po niekoľkých stovkách pripomienok.
Čiže tu máte vysvetlenie, že je to vždy aj otázka pohľadu, aj otázka toho čo chcete dosiahnuť. A vo chvíli, keď začnete spájať a hľadať kompromisy pri nezlučiteľných problémoch, tak ten výsledok niekedy nenapĺňa úplne vaše očakávania. Pravdou je, že vychádzame ako spolupredkladatelia v ústrety ministerstvu preto, aby sme stihli proces, aby sme stihli proces, ak hovoríte o tom, že nič zásadné sa nedeje. No, zásadné sa deje to, že v prípade, že by sme išli týmto štandardným postupom, tak v tomto volebnom období možno na samom jeho sklone by sme boli schopní prijímať tento návrh zákona, ale omnoho v hektickejšej dobe vzájomných predvolebných útokov, kde by sme už v racionálnej diskusii nemohli ani tušiť. Čiže toto je dôvod prečo sme si zobrali za svoje predložiť tento návrh zákona.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.5.2019 11:52 - 11:54 hod.

Petrák Ľubomír
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.5.2019 11:24 - 11:26 hod.

Petrák Ľubomír Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo aj za príspevky vo faktických poznámkach. No, nebudem môcť asi všetko podrobne rozobrať, takže aspoň na niečo zareagujem. Dlhá diskusia a nič sme nepripravili. No, my sme tú diskusiu začali, pripravili sme kapacity, pripravili sme finančné prostriedky a v čase, keď chceme spustiť zákon, budú pripravené kapacity. Čiže odmietam, odmietam túto časť kritiky.
Odklady a akým spôsobom sa zaoberať s deťmi. No, znovu musím povedať, že opätovne sme riešili na výbore CPP-éčky, ktoré posudzujú špeciálno-výchovno-vzdelávacie potreby detí, sú rôznej kvality. Sú dobré, sú priemerné a sú hlboko podpriemerné, ktoré na základe neviem akých kritérií vydávajú takmer každému dieťaťu, ktoré o to požiada rozhodnutie, na základe ktorého potrebuje špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby a budem úplne otvorený a
===== že celý tento postup nie je nejaký živelný, náhodný, ale že ideme krok po kroku, aby sme ten systém sfunkčnili, aby sme zabránili jeho tunelovaniu a zneužívaniu. Lebo ak poviem, že v Rakúsku je 5 % detí so špeciálno-výchovno-vzdelávacími potrebami, v Českej republike osem a na Slovensku cez dvanásť, nemyslím si, že by sme boli mentálne zaostalejší, ako v susedných krajinách. Skôr to hovorí o zneužívaní.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.5.2019 11:24 - 11:26 hod.

Petrák Ľubomír Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo aj za príspevky vo faktických poznámkach. No, nebudem môcť asi všetko podrobne rozobrať, takže aspoň na niečo zareagujem. Dlhá diskusia a nič sme nepripravili. No, my sme tú diskusiu začali, pripravili sme kapacity, pripravili sme finančné prostriedky a v čase, keď chceme spustiť zákon, budú pripravené kapacity. Čiže odmietam, odmietam túto časť kritiky.
Odklady a akým spôsobom sa zaoberať s deťmi. No, znovu musím povedať, že opätovne sme riešili na výbore CPP-éčky, ktoré posudzujú špeciálno-výchovno-vzdelávacie potreby detí, sú rôznej kvality. Sú dobré, sú priemerné a sú hlboko podpriemerné, ktoré na základe neviem akých kritérií vydávajú takmer každému dieťaťu, ktoré o to požiada rozhodnutie, na základe ktorého potrebuje špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby a budem úplne otvorený a
===== že celý tento postup nie je nejaký živelný, náhodný, ale že ideme krok po kroku, aby sme ten systém sfunkčnili, aby sme zabránili jeho tunelovaniu a zneužívaniu. Lebo ak poviem, že v Rakúsku je 5 % detí so špeciálno-výchovno-vzdelávacími potrebami, v Českej republike osem a na Slovensku cez dvanásť, nemyslím si, že by sme boli mentálne zaostalejší, ako v susedných krajinách. Skôr to hovorí o zneužívaní.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 17.5.2019 10:42 - 10:58 hod.

Petrák Ľubomír Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, v zásade začíname preberať mediálne veľmi sledovaný návrh zákona a myslím si, že aj spoločensky veľmi sledovaný. Asi je potrebné na začiatok môjho vystúpenia vyvrátiť pár poloprávd a neprávd ktoré zaznievajú v tejto diskusií. Prvá vec, nepripravenosť tohto procesu. Veď o tom, akým spôsobom sa má realizovať predškolská výchovu, diskutujeme na Slovensku možno desaťročie, intenzívne diskutujeme o tomto probléme od čias kedy sa začalo pripravovať Učiace sa Slovensko. Prebehli významné celospoločenské diskusie. Ja osobne si myslím,že tých diskusii už bolo dosť a je potrebné pristúpiť aj k nejakým krokom realizačným. Z tých ďalších vecí, ktoré je potrebné uviesť na pravú mieru. Nepristupujeme k tomu tak ako pristupujú k tomu opoziční poslanci, ktorí povedia, pani kolegyňa Petrík, páni kolegyňa Zimenová a ďalší, že okamžite vytvoríme priestor pre povinnosť štátu zabezpečiť miesta v škôlkach pre deti od tretieho roku života, bez ohľadu na to, aké sú kapacity, ale pristupujeme na to, po zrelej úvahe vyčlenených finančných kapacít na budovanie miest v materských školách. Zhruba dva roky dozadu uvoľnila vláda Slovenskej republiky z rozpočtu Slovenskej republiky 15 miliónov eur na budovanie miestnych materských školách, aby sa ten veľký deficit, ktorý bol v tom období významne zmenšil. Od vtedy boli vyhlásené projektové výzvy z IROKU a z ďalších operačných programov v celkovej výške 140 miliónov eur, dohromady 155 miliónov eur. K 1. máju 2019 sme mali zazmluvnených z operačných programov zhruba 10 tisíc v materských školách, zazmluvnených , čo je vytvorenie 14 tisíc nových miest v materských školách, ktoré sú dnes v stave, že sú zmluvy podpísané, že prebiehajú verejné obstarávania a časť týchto kapacít sa už dnes reálne stavia, s predpokladom dohotovenia v roku 2020. Ak hovorím o týchto kapacitách tak, to je zhruba deficit ktorý, ktorý potrebujeme na to, aby sme tento projekt spustili do reálneho života. Ak hovoríme o marginalizovaných rómskych komunitách a sociálne znevýhodnenom prostredí, tak musím povedať ďalšie číslo a to je číslo hovorí, že pán splnomocnenec vlády Ravasz má k dispozícií približne ďalších 15 miliónov nevyčerpaných a nezazmluvnených finančných prostriedkov na budovanie
takýchto kapacít s prísľubom, že v prípade potreby sme pripravený alokovať ďalšie finančné prostriedky na to, aby sme pokryli všetky potreby ktoré vzniknú. Ale treba povedať úplne jednoznačne a na hlas, že je potrebné prestať rozprávať, diskutovať o týchto problémoch a treba povedať úplne jednoznačne aj samospráve že aj vzhľadom na to, že tieto prostriedky o ne nebolo žiadané, ženie je záujem niektorých obcí budovať ďalšie kapacity lebo chcú žiť svojim pohodlným životom, je treba povedať, úplne jasne z pozície štátu termín do ktorého má byť ukončená výstavba kapacít materských škôl aby sme sa pohli zásadne ďalej. Hovorím, finančné prostriedky pre tých, ktorý na to v tejto chvíli nemajú, predovšetkým sociálne znevýhodneného prostredia rómskych komunít máme pripravené, len treba aby príslušní verejní funkcionári prestali nečinne sedieť na svojich stoličkách a začali sa zaujímať o reálne potreby svojich obyvateľov a reálne potreby spoločnosti. Pokiaľ ide o to, či to máme byť povinná predškolská výchova alebo nemá byť povinná predškolská výchova? Zo všetkých štúdií, ktoré som ja mal k dispozícií vychádza doteraz to, že je najväčší predpoklad úspechu, je ak sa začneme zaoberať malými deťmi, to znamená vo veku 5 rokov a skôr a tie argumenty, ktoré tu zaznievali, že potrebujeme predĺžiť deťom detstvo aby sa mohli nejakým hravým spôsobom ďalej rozvíjať a byť dostatočne zrelé a pripravené na vstup do toho výchovno-vzdelávacieho procesu v školských zariadeniach. S touto tézou ja sa stotožňujem, povedzme si opäť čísla. Požiadavky 5 ročných detí v materských školách a za školenosť je niekde na úrovni 90 %. To znamená, 9 z 10 detí má záujme v predškolskom veku teda tesne pred vstupom do školy zúčastňovať sa predškolskej výchovy v materských školách. Z tých skupín obyvateľov, kde by to bolo najviac prínosné a potrebné, hovorím opäť o rómskom etniku sa to hýbe niekde na úrovni 40 až 50 %. A chceme práve tieto deti dostať do predškolských zariadení a dnes ponuka ani žiadne iné nástroje nepomáhajú tomu, aby do predškolských zariadení išli tak pravdepodobne tou cestou je zavedenie povinnej predškolskej výchovy od piateho roku veku dieťaťa. Dôvody, dôvody nie sú plne samoúčelné a my sme prerokovávali na výbore pre vzdelávanie zhruba mesiac dozadu správu Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie v ktorej plne jasne vyplynulo a pani riaditeľka to povedala úplne jasne z výskumov, ktoré prevádzajú. Rómske etnikum, ktoré vstupuje do základných škôl ie je jazykovo pripravené. Rómsky jazyk s ktorým hovoria vo svojich komunitách prídu do materskej školy a nie sú schopné sa dorozumieť v štátnom jazyku a vzdelávanie v rómskom jazyku v týchto lokalitách nie je zabezpečené. Prvý problém. Druhý problém. Nekompatibilita jazyku, ako sme počuli z úst odborníkov v rómskom jazyku nie sú pomenovaná všetky farby, to znamená hovoriť o tom aby toto dieťa bolo schopné vnímať na úrovni toho, čo sa učí v bežnej výuky v základnej škole im môže spôsobovať reálne problémy. Ďalšie motorické návyky, ktoré znamenajú aj jemné pohyby rukou, písanie a ďalšie veci, opätovne tieto deti v tom prostredí v ktorom sa nachádzajú nie sú pripravené na tento štýl ďalšieho života a je potrebné s nimi dostatočne pracovať. A dostatočne dlhú dobu, lebo niekedy ani rok takejto práce s týmito deťmi nestačí aby boli dostatočne pripravené na vstup do reálneho výchovno-vzdelávacieho procesu. Toto sú všetko fakty, ktoré nemôžeme opomínať a nemôžeme povedať, že cestou je vola rodičov, lebo tí najlepšie vedia ako sa majú deti rozvíjať. Žiaľ táto skupina obyvateľov nemá dostatok informácií o o tom, aká je najvhodnejšia cesta pre rozvoj ich dieťaťa. Ja osobne si myslím, že sú to fakty, ktoré sa nedajú prehliadnuť nemali by sme ich v žiadnom prípade prehliadať. To čo dnes začína byť problémom je opätovne problém toho, že ozývajú sa predovšetkým poskytovatelia predškolskej výchovy rôznych alternatívnych smerov. My v návrhu zákona hovoríme, že povinnú predškolskú výchovu vzhľadom na to, že je povinná by mali poskytovať iba prevádzkovatelia zariadení ktorí sa zaradené do siete. Čo znamená zaradenie do siete. Zaradenie do siete znamená priestorové predpoklady, materiálno technické vybavenie a kvalifikovaná, kvalifikovaní ľudia, ktorí sa s tými deťmi vo období kedy sú veľmi zraniteľné sú schopní sa s nimi zaoberať tak, aby boli na ich prospech a nie v ich neprospech. Toto sú tri kritéria pre zaradenie zariadení do siete. Ak existuje na Slovensku rad alternatívnych poskytovateľov predškolskej výchovy ja nemám absolútne žiaden problém s tým, že môžme hovoriť o tom, že sa dá poskytovať predškolská výchova aj inými programami aké sú spracované na úrovni štátnych vzdelávacích programov. Nemám s tým problémy, ale mám vážne problémy s tým, aby sme tieto tri základné kritéria ktoré som pomenoval nekvalifikovaný personál, zlé priestorové vybavenie a zlé materiálno technické vybavenie aby sme povedali, že toto povyšujeme nad všetko ostatné, lebo toto je právo dieťaťa a právo rodiča si vybrať. Rodič nemá právo devastovať toto malé dieťa, rodič má povinnosť zabezpečiť jeho rozvoj tak aby to bolo čo najviac v jeho prospech, toto je podstata tohto návrhu a poprosím vás aby ste neotáčali celý význam a stratégiu tak aby sme tento návrh postavili. Otázka fungovania rodiny. Dnes stojíme pred fenoménom významného zvyšovania podielu domáce vzdelávania aj v predškolskej výchove ale aj na základných školách. Znovu ideme mnohými, ja by som sa snáď ani nebál povedať až pokútnymi cestami, ktoré nie v každom prípade znamenajú efektivitu a úspech. A domáceho vzdelávania a niektorých špičkových zariadení na Slovensku boli tí, ktorým by sa zvažovalo, či je vhodné, nevhodné, opodstatnené, alebo neopodstatnené zveriť ďalšiu výchovu a vzdelávanie detí do rúk, by sme povedali, že áno. Podstata problému je, že to nemáme nastavené a zmapované tak aby sme mohli povedať, že plošne kvalita domáceho vzdelávania je dobrá, že plošne kvalita domáceho vzdelávania znamená prospech pre túto krajinu. V niektorých prípadoch je to to, čo sa pomenováva, že vytvárame priestor deťom pre predĺženie mladosti a rôznymi hravými formami ich posúvame ďalej do života. V niektorých prípadoch žiaľ musím povedať, to čo som povedal už aj verejne, že nie je problémom, nie sú problémom iba deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. ale aj deti z bohatých rodín, že mnohí rodičia lepšie finančne zabezpečení je pod ich úroveň aby ich deti chodili do bežných základných škôl.
===== pohľadu odmietam. Neodmietam systém ako celok, ale odmietam jeho patologické prejavy. A dajme si ružové okuliare dolu. Určité patologické prejavy v tomto systéme existujú. Dalo by sa o týchto veciach, samozrejme, rozprávať omnoho, omnoho dlhšie. Za chvíľočku pristúpime k hlasovaniu. Ja osobne som presvedčený, že sme schopní dospieť k záverom pri prerokovaní tohto návrhu zákona, ktoré bude ochotná a schopná akceptovať väčšina tejto poslaneckej snemovne. Sme pripravení v rámci obdobia medzi prvým a druhým čítaní stretnúť sa so všetkými relevantnými organizáciami, ktoré o to požiadajú, vypočuť si ich požiadavky a diskutovať o tom, čo je akceptovateľné, čo je realizovateľné a čo realizovateľné nie je z nášho pohľadu. Čiže v zásade iný štýl medzirezortného pripomienkového konania.
Deklarovali sme ako predkladatelia verejne na výbore, že sme pripravení viesť aj neformálne rokovania so všetkými predstaviteľmi či už koaličných alebo opozičných strán o tom, aby sme tento náš návrh zákona v maximálnej možnej miere vylepšili a nie ho potopili. Ak sa v procese týchto diskusií ukáže, že existujú predovšetkým kapacitné problémy v niektorých regiónoch, lebo čísla, o ktorých som hovoril sú makročísla za Slovenskú republiku, čo neznamená, že v niektorom regióne môže nastať problém. Ak sa ukáže, že v niektorom regióne vzniká problém so zabezpečením kapacít, verejne deklarujeme, že sme pripravení posunúť účinnosť tohto návrhu zákona o rok. Toto sú všetko veci, ktoré sú na prospech toho, aby sme si sadli ako rozumní ľudia za rokovací stôl, odložili svoje parciálne politické záujmy, prestali politikárčiť a konečne sa začali stavať za to, aby sme slovenský školský systém posunuli výrazne dopredu, aby sme vytvorili predpoklady pre výrazne napredovanie vzdelávania našich detí, aby sme sa opätovne nemuseli vracať k tomu, že ďalšie hodnotenie PISA, TIMS, PIRLS alebo testovanie 5 alebo 9 bude znamenať iba ďalší pokles kvality vzdelávania na Slovensku. Lebo začiatok kvality vzdelávania detí je v ich predškolskom a v ich rannom školskom veku. Ako nastavíme latku, tak tá latka sa bude s nimi ťahať celý život. Preto vás prosím o konštruktívnu debatu a podporu tohto návrhu zákona. Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie 17.5.2019 10:42 - 10:58 hod.

Petrák Ľubomír Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, v zásade začíname preberať mediálne veľmi sledovaný návrh zákona a myslím si, že aj spoločensky veľmi sledovaný. Asi je potrebné na začiatok môjho vystúpenia vyvrátiť pár poloprávd a neprávd ktoré zaznievajú v tejto diskusií. Prvá vec, nepripravenosť tohto procesu. Veď o tom, akým spôsobom sa má realizovať predškolská výchovu, diskutujeme na Slovensku možno desaťročie, intenzívne diskutujeme o tomto probléme od čias kedy sa začalo pripravovať Učiace sa Slovensko. Prebehli významné celospoločenské diskusie. Ja osobne si myslím,že tých diskusii už bolo dosť a je potrebné pristúpiť aj k nejakým krokom realizačným. Z tých ďalších vecí, ktoré je potrebné uviesť na pravú mieru. Nepristupujeme k tomu tak ako pristupujú k tomu opoziční poslanci, ktorí povedia, pani kolegyňa Petrík, páni kolegyňa Zimenová a ďalší, že okamžite vytvoríme priestor pre povinnosť štátu zabezpečiť miesta v škôlkach pre deti od tretieho roku života, bez ohľadu na to, aké sú kapacity, ale pristupujeme na to, po zrelej úvahe vyčlenených finančných kapacít na budovanie miest v materských školách. Zhruba dva roky dozadu uvoľnila vláda Slovenskej republiky z rozpočtu Slovenskej republiky 15 miliónov eur na budovanie miestnych materských školách, aby sa ten veľký deficit, ktorý bol v tom období významne zmenšil. Od vtedy boli vyhlásené projektové výzvy z IROKU a z ďalších operačných programov v celkovej výške 140 miliónov eur, dohromady 155 miliónov eur. K 1. máju 2019 sme mali zazmluvnených z operačných programov zhruba 10 tisíc v materských školách, zazmluvnených , čo je vytvorenie 14 tisíc nových miest v materských školách, ktoré sú dnes v stave, že sú zmluvy podpísané, že prebiehajú verejné obstarávania a časť týchto kapacít sa už dnes reálne stavia, s predpokladom dohotovenia v roku 2020. Ak hovorím o týchto kapacitách tak, to je zhruba deficit ktorý, ktorý potrebujeme na to, aby sme tento projekt spustili do reálneho života. Ak hovoríme o marginalizovaných rómskych komunitách a sociálne znevýhodnenom prostredí, tak musím povedať ďalšie číslo a to je číslo hovorí, že pán splnomocnenec vlády Ravasz má k dispozícií približne ďalších 15 miliónov nevyčerpaných a nezazmluvnených finančných prostriedkov na budovanie
takýchto kapacít s prísľubom, že v prípade potreby sme pripravený alokovať ďalšie finančné prostriedky na to, aby sme pokryli všetky potreby ktoré vzniknú. Ale treba povedať úplne jednoznačne a na hlas, že je potrebné prestať rozprávať, diskutovať o týchto problémoch a treba povedať úplne jednoznačne aj samospráve že aj vzhľadom na to, že tieto prostriedky o ne nebolo žiadané, ženie je záujem niektorých obcí budovať ďalšie kapacity lebo chcú žiť svojim pohodlným životom, je treba povedať, úplne jasne z pozície štátu termín do ktorého má byť ukončená výstavba kapacít materských škôl aby sme sa pohli zásadne ďalej. Hovorím, finančné prostriedky pre tých, ktorý na to v tejto chvíli nemajú, predovšetkým sociálne znevýhodneného prostredia rómskych komunít máme pripravené, len treba aby príslušní verejní funkcionári prestali nečinne sedieť na svojich stoličkách a začali sa zaujímať o reálne potreby svojich obyvateľov a reálne potreby spoločnosti. Pokiaľ ide o to, či to máme byť povinná predškolská výchova alebo nemá byť povinná predškolská výchova? Zo všetkých štúdií, ktoré som ja mal k dispozícií vychádza doteraz to, že je najväčší predpoklad úspechu, je ak sa začneme zaoberať malými deťmi, to znamená vo veku 5 rokov a skôr a tie argumenty, ktoré tu zaznievali, že potrebujeme predĺžiť deťom detstvo aby sa mohli nejakým hravým spôsobom ďalej rozvíjať a byť dostatočne zrelé a pripravené na vstup do toho výchovno-vzdelávacieho procesu v školských zariadeniach. S touto tézou ja sa stotožňujem, povedzme si opäť čísla. Požiadavky 5 ročných detí v materských školách a za školenosť je niekde na úrovni 90 %. To znamená, 9 z 10 detí má záujme v predškolskom veku teda tesne pred vstupom do školy zúčastňovať sa predškolskej výchovy v materských školách. Z tých skupín obyvateľov, kde by to bolo najviac prínosné a potrebné, hovorím opäť o rómskom etniku sa to hýbe niekde na úrovni 40 až 50 %. A chceme práve tieto deti dostať do predškolských zariadení a dnes ponuka ani žiadne iné nástroje nepomáhajú tomu, aby do predškolských zariadení išli tak pravdepodobne tou cestou je zavedenie povinnej predškolskej výchovy od piateho roku veku dieťaťa. Dôvody, dôvody nie sú plne samoúčelné a my sme prerokovávali na výbore pre vzdelávanie zhruba mesiac dozadu správu Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie v ktorej plne jasne vyplynulo a pani riaditeľka to povedala úplne jasne z výskumov, ktoré prevádzajú. Rómske etnikum, ktoré vstupuje do základných škôl ie je jazykovo pripravené. Rómsky jazyk s ktorým hovoria vo svojich komunitách prídu do materskej školy a nie sú schopné sa dorozumieť v štátnom jazyku a vzdelávanie v rómskom jazyku v týchto lokalitách nie je zabezpečené. Prvý problém. Druhý problém. Nekompatibilita jazyku, ako sme počuli z úst odborníkov v rómskom jazyku nie sú pomenovaná všetky farby, to znamená hovoriť o tom aby toto dieťa bolo schopné vnímať na úrovni toho, čo sa učí v bežnej výuky v základnej škole im môže spôsobovať reálne problémy. Ďalšie motorické návyky, ktoré znamenajú aj jemné pohyby rukou, písanie a ďalšie veci, opätovne tieto deti v tom prostredí v ktorom sa nachádzajú nie sú pripravené na tento štýl ďalšieho života a je potrebné s nimi dostatočne pracovať. A dostatočne dlhú dobu, lebo niekedy ani rok takejto práce s týmito deťmi nestačí aby boli dostatočne pripravené na vstup do reálneho výchovno-vzdelávacieho procesu. Toto sú všetko fakty, ktoré nemôžeme opomínať a nemôžeme povedať, že cestou je vola rodičov, lebo tí najlepšie vedia ako sa majú deti rozvíjať. Žiaľ táto skupina obyvateľov nemá dostatok informácií o o tom, aká je najvhodnejšia cesta pre rozvoj ich dieťaťa. Ja osobne si myslím, že sú to fakty, ktoré sa nedajú prehliadnuť nemali by sme ich v žiadnom prípade prehliadať. To čo dnes začína byť problémom je opätovne problém toho, že ozývajú sa predovšetkým poskytovatelia predškolskej výchovy rôznych alternatívnych smerov. My v návrhu zákona hovoríme, že povinnú predškolskú výchovu vzhľadom na to, že je povinná by mali poskytovať iba prevádzkovatelia zariadení ktorí sa zaradené do siete. Čo znamená zaradenie do siete. Zaradenie do siete znamená priestorové predpoklady, materiálno technické vybavenie a kvalifikovaná, kvalifikovaní ľudia, ktorí sa s tými deťmi vo období kedy sú veľmi zraniteľné sú schopní sa s nimi zaoberať tak, aby boli na ich prospech a nie v ich neprospech. Toto sú tri kritéria pre zaradenie zariadení do siete. Ak existuje na Slovensku rad alternatívnych poskytovateľov predškolskej výchovy ja nemám absolútne žiaden problém s tým, že môžme hovoriť o tom, že sa dá poskytovať predškolská výchova aj inými programami aké sú spracované na úrovni štátnych vzdelávacích programov. Nemám s tým problémy, ale mám vážne problémy s tým, aby sme tieto tri základné kritéria ktoré som pomenoval nekvalifikovaný personál, zlé priestorové vybavenie a zlé materiálno technické vybavenie aby sme povedali, že toto povyšujeme nad všetko ostatné, lebo toto je právo dieťaťa a právo rodiča si vybrať. Rodič nemá právo devastovať toto malé dieťa, rodič má povinnosť zabezpečiť jeho rozvoj tak aby to bolo čo najviac v jeho prospech, toto je podstata tohto návrhu a poprosím vás aby ste neotáčali celý význam a stratégiu tak aby sme tento návrh postavili. Otázka fungovania rodiny. Dnes stojíme pred fenoménom významného zvyšovania podielu domáce vzdelávania aj v predškolskej výchove ale aj na základných školách. Znovu ideme mnohými, ja by som sa snáď ani nebál povedať až pokútnymi cestami, ktoré nie v každom prípade znamenajú efektivitu a úspech. A domáceho vzdelávania a niektorých špičkových zariadení na Slovensku boli tí, ktorým by sa zvažovalo, či je vhodné, nevhodné, opodstatnené, alebo neopodstatnené zveriť ďalšiu výchovu a vzdelávanie detí do rúk, by sme povedali, že áno. Podstata problému je, že to nemáme nastavené a zmapované tak aby sme mohli povedať, že plošne kvalita domáceho vzdelávania je dobrá, že plošne kvalita domáceho vzdelávania znamená prospech pre túto krajinu. V niektorých prípadoch je to to, čo sa pomenováva, že vytvárame priestor deťom pre predĺženie mladosti a rôznymi hravými formami ich posúvame ďalej do života. V niektorých prípadoch žiaľ musím povedať, to čo som povedal už aj verejne, že nie je problémom, nie sú problémom iba deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. ale aj deti z bohatých rodín, že mnohí rodičia lepšie finančne zabezpečení je pod ich úroveň aby ich deti chodili do bežných základných škôl.
===== pohľadu odmietam. Neodmietam systém ako celok, ale odmietam jeho patologické prejavy. A dajme si ružové okuliare dolu. Určité patologické prejavy v tomto systéme existujú. Dalo by sa o týchto veciach, samozrejme, rozprávať omnoho, omnoho dlhšie. Za chvíľočku pristúpime k hlasovaniu. Ja osobne som presvedčený, že sme schopní dospieť k záverom pri prerokovaní tohto návrhu zákona, ktoré bude ochotná a schopná akceptovať väčšina tejto poslaneckej snemovne. Sme pripravení v rámci obdobia medzi prvým a druhým čítaní stretnúť sa so všetkými relevantnými organizáciami, ktoré o to požiadajú, vypočuť si ich požiadavky a diskutovať o tom, čo je akceptovateľné, čo je realizovateľné a čo realizovateľné nie je z nášho pohľadu. Čiže v zásade iný štýl medzirezortného pripomienkového konania.
Deklarovali sme ako predkladatelia verejne na výbore, že sme pripravení viesť aj neformálne rokovania so všetkými predstaviteľmi či už koaličných alebo opozičných strán o tom, aby sme tento náš návrh zákona v maximálnej možnej miere vylepšili a nie ho potopili. Ak sa v procese týchto diskusií ukáže, že existujú predovšetkým kapacitné problémy v niektorých regiónoch, lebo čísla, o ktorých som hovoril sú makročísla za Slovenskú republiku, čo neznamená, že v niektorom regióne môže nastať problém. Ak sa ukáže, že v niektorom regióne vzniká problém so zabezpečením kapacít, verejne deklarujeme, že sme pripravení posunúť účinnosť tohto návrhu zákona o rok. Toto sú všetko veci, ktoré sú na prospech toho, aby sme si sadli ako rozumní ľudia za rokovací stôl, odložili svoje parciálne politické záujmy, prestali politikárčiť a konečne sa začali stavať za to, aby sme slovenský školský systém posunuli výrazne dopredu, aby sme vytvorili predpoklady pre výrazne napredovanie vzdelávania našich detí, aby sme sa opätovne nemuseli vracať k tomu, že ďalšie hodnotenie PISA, TIMS, PIRLS alebo testovanie 5 alebo 9 bude znamenať iba ďalší pokles kvality vzdelávania na Slovensku. Lebo začiatok kvality vzdelávania detí je v ich predškolskom a v ich rannom školskom veku. Ako nastavíme latku, tak tá latka sa bude s nimi ťahať celý život. Preto vás prosím o konštruktívnu debatu a podporu tohto návrhu zákona. Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 16.5.2019 17:22 - 17:22 hod.

Blaha Ľuboš
Ďakujem pekne. V mene troch poslaneckých klubov SMER-Sociálna demokracia, SNS a MOST-HÍD, aby v prípade, že zajtra, t, j, v piatok, že stihneme prerokovať všetky body programu, aby sme zajtra pokračovali rokovaním o bodoch, ktoré sú termínované na pondelok. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.5.2019 16:51 - 16:53 hod.

Číž Miroslav Zobrazit prepis
Pán poslanec, teda urobím zadosť vašej výzve a niečo k tomu poviem. K vlastnému zákonu by som ani nehovoril, lebo patrilo by sa ho prejsť mlčaním. Lebo ak by som mal charakterizovať, tak slová ako zúfalé diletantstvo ako je v tom toto, som videl všeličo za tridsať rokov v tomto parlamente. Ale už tento typ toho neuveriteľného panáčkovania vo vzťahu k médiám. Tak predovšetkým kolegovia, máme zákon o slobodnom prístupe k informáciám. To je zásadná právna norma, ktorou môže každý občan, vrátane novinárov žiadať informácie a dostane ich a sú dokonca sanované trestnoprávnou sankciou. Ale vzťahu k funkcionárom, kde sledujeme samozrejme tlačovky štátnikov v iných krajinách, kde som si myslel, že ak niekto chce podať návrh do parlamentu, tak pozná aspoň minimálne komparatívne poriadku v tomto smere v rámci Európy. Škoda, že navrhovatelia nedali odkiaľ čerpajú vzory pre tieto vynikajúce postupovanie. Teraz ako ten funkcionár, predseda vlády ešte má odpovedať pravdivo. To bude posudzovať kto? Komisia, ktorú zostavia navrhovatelia? To je proste niečo neuveriteľné. Ale čo som chcel hlavne povedať v tejto veci je to, že tá zúfalá jednostrannosť posudzovania veci. Dneska sú svetové médiá plné kritických ohlasov vo vzťahu k médiám. Napríklad k politickému aktivizmu absolútne jednostrannému. Hovoríme o postfaktickej spoločnosti kto ju vytvára. Veď predovšetkým, teraz kto je novinárom. Na druhej strane obrovský protismerný tlak aby feiky, že teda už zrazu slobodný prístup novinárov nie. Aj pre navrhovateľ sú jedine tí slniečkarski, tí, ktorých ona reprezentuje. A tým ostatným treba zavrieť huby a hlásať to od rána do večera. Kde to žijeme pre kristove rany. Kde to žijeme? Tak máme zákon o slobodnom prístupe k informáciám a v danom prípade, veď aj ako poslanci dokonca aj my máme právo na ochranu zdroja. Odpoveď ... (Prerušenie vystúpenia časomierou.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16.5.2019 15:28 - 15:30 hod.

Šuca Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážená pani ministerka, dovoľte predniesť spravodajskú informáciu, teda, správu k predmetnému bodu rokovania. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor k návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o aktualizácii hraničného dokumentárneho diela podáva Národnej rade Slovenskej republiky túto správu.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 1487 z 29. marca 2019 pridelil návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o aktualizácii hraničného dokumentárneho diela na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť prerokoval návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o aktualizácii hraničného dokumentárneho diela v stanovenej lehote a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o aktualizácii hraničného dokumentárneho diela. Prílohou tejto správy je návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý teraz prečítam.
Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o aktualizácii hraničného dokumentárneho diela. Národná rada Slovenskej republiky podľa článku 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky v bode A. vyslovuje súhlas so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o aktualizácii hraničného dokumentárneho diela.
Pán predsedajúci, skončil som, otvorte rozpravu k tomuto bodu.
Skryt prepis