Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

19.4.2024 o 13:55 hod.

Mgr.

Mária Kolíková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 19.4.2024 13:55 - 13:56 hod.

Kolíková Mária
... tento váš návrh, že teda tie produkty literárne, ktoré boli podporené, boli vulgárne. Opakovane sa stretávame s tým, že v rámci tohto politického boja sú vytrhávané veci z kontextu a mrzí ma, že už tu nie je pán poslanec Gašpar, pretože ten by vedel čo to povedať o vytrhávaní z kontextu, keď sme tu mali hanebnú novelu Trestného zákona ... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 19.4.2024 13:45 - 13:45 hod.

Kolíková Mária Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, vážení páni poslanci, pani poslankyne, už bolo veľa povedaného k pozmeňovaciemu návrhu a vôbec k návrhu na zmenu Fondu na podporu umenia, a ja si dovolím možno ešte aj v krátkosti povedať zopár vecí, ako sme sa dostali sem, ako nás sem doviedol pán poslanec Michelko, ako sa vlastne z takého veľmi jednoduchého krátkeho návrhu zákona, ktorý mal v zásade byť iba zmenená, zmenené počet členov dozornej komisie z troch na päť, zrazu zmenilo radikálne celé zloženie a fungovanie Fondu na podporu umenia. Treba povedať, že naozaj, pán poslanec Michelko sa nezaprel, nedá sa to povedať inak, ako špinavú prácu za vládu, aj za ministerku kultúry, pretože takýto návrh by sa očakával, že pôjde do riadneho medzirezortného pripomienkového konania a my si na to nechceme a nebudeme si na to zvykať, že takéto zásadné zmeny by mali ísť riadnym pripomienkovým konaním, a potom by aj takáto zmena ak ste sa už rozhodli, pán poslanec, že urobíte vlastne túto radikálnu zmenu návrhom, ktorý pôjde vlastne iba cez výbor, a pôjde takouto krátkou cestou, no tak aspoň by ste ho mohli riadne odôvodniť, pretože povedať do odôvodnenia to, čo je text zákona, to naozaj nie je žiadne odôvodnenie.
Ale to vlastne, ako ste sem prišli s týmto návrhom, je len ukážkou toho, ako, ako vládnete. Je to samozrejme nepredvídateľné, je to hanebné a, ak chcete ovládnuť kultúru, chcete jej dať svoju pečať, a vlastne aj to veľmi jasne priznávate, a preto si dovolím možno trošku aj odkryť, možno už k tomu bolo niečo povedané, ale ako to vlastne je aj s vašim záujmom alebo nezáujmom na tom, aby došlo k nejakej zásadnej zmene pri podpore z Fondu na podporu umenia. Veď nakoniec z verejne dostupných informácií vyplýva, že vy ste člen Spolku slovenských spisovateľov, ktorý vydáva aj Literárny týždenník, aj Časopis Dotyky, a pravdou je, že práve tieto časopisy podporené neboli. Ja sa pozriem potom rada, keď dôjde k týmto zásadným zmenám, ako to dopadne s týmito časopismi. Ja som si aj z tých verejne dostupných informácií som si pozrela, prečo vlastne podporené neboli, ale predtým, ako k tomu dôjdem, tak rada by som povedala, že nedá sa povedať zase, že by ste sa ako člen Spolku slovenských spisovateľov mohli cítiť, že ste nejak diskriminovaný. Pretože, keď som sa pozrela na počet žiadostí, ktoré prišli z tohto spolku od roku 2016, prišlo ich 111, a len 19 nebolo podporených. Keď som sa pozrela vlastne na čiastku, ktorá bola podporená, tak dokopy bolo, tá čiastka bola 380 000 eur z požadovaných 800 000 eur. To znamená, keď sa pozrieme vôbec na počet žiadostí, ktoré prichádzajú do toho fondu, tak približne vlastne je 60 000 000 je požiadavka a podpora je 20 000 000, vlastne, to znamená, že nedá sa povedať pri tomto pomere, že keď ste žiadali 800 000, dostali ste 380 000, že by v tom bol nejaký nepomer k, k žiadostiam, ktoré prichádzajú na Fond podpory umenia. Nevie jednoducho podporiť všetky. Takže mne by sa páčilo, keby ste prišli s tým, že treba zvýšiť túto podporu, treba dať viac pracovníkov Fondu na podporu umenia, ale určite to, že zmeníte teraz radu, ktorá bude rozhodovať a nebudete riešiť vlastne celé fungovanie toho fondu, tvrdíte, že to trvá dlho, že je to administratívne náročné, no ale tomu sa vôbec nevenujete. Naopak, naopak, ak vlastne spravíte to, že spravíte takúto radikálnu zmenu bez kultúrnej obce, už sa vyjadrila kultúrna obec, stovky ľudí odchádzajú, to znamená, v tých komisiách už nebudú. To vlastne momentom, ako bude schválená táto právna úprava, už tam nebudete mať ľudí, ktorí by rozhodovali, tak ja by som chcela vidieť, som si pozrela teda, som zatiaľ iba pri tých číslach, že vlastne tých trinásť členov, ako rýchlo posúdi počet žiadostí za rok 2023 bolo 5 000, podporených bolo 2 600. Tak ja by som chcela vedieť, ako to potom vlastne tých 13 členov urobí, lebo tí budú vlastne rozhodovať. To znamená, keď vy hovoríte, že no veď oni budú brať do úvahy nejaké odporúčania, no, ale keď nebudú vlastne podľa tých odporúčaní rozhodovať, urobia úplne iné rozhodnutie, tak sa predpokladá, že tých 5 000 žiadostí si pozrú, lebo ako vlastne posúdia potom vhodnosť, že dajú
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.4.2024 13:45 - 13:55 hod.

Dostál Ondrej Zobrazit prepis
Pani poslankyňa Jaurová, v jednej veci si dovolím jemne nesúhlasiť, a teda konkrétne vo vašom konštatovaní, že najväčší problém je v tom procese. V tom procese je veľmi vážny problém, je to absolútne neštandardný proces, tým, že nie je, nie je to vládny návrh z NPK, ale, ale poslanecký, ku ktorému aj to skrátené NPK bolo v podstate k niečomu, čo je podružné z hľadiska celého zákona, lebo to, to dôležité prišlo až v druhom čítaní cez spoločnú správu výborov. Ale samozrejme, že dôležitejší je ten výsledok a ten obsah, ak, ak výsledkom by bolo, že sa urobia nejaké drobné úpravy, tak áno, nebuď, nebude, nebude zásadný problém, že, že, že teda bolo to takýmto procesom, ale keď sa realizujú takéto zásadné zmeny týmto procesom, no tak tie zásadné zmeny, ktoré v podstate znivočia nezávislosť fondu, budú, budú ten hlavný problém.
Pán poslanec Michelko, mal v podstate pravdu, že aj toto je taký pomerne rozsiahly návrh, ktorý v druhom čítaní sa, keď sa predkladá, tak ako nie je to úplne štandardné, na druhej strane vy ho predkladáte ako opozičná poslankyňa, čiže vaša šanca, že by to prešlo, je závislá iba od dobrej vôle vládnej koalície, ktorú celkom nemožno, nemožno predpokladať. Ale, ale je dobré, že teda ukazujete svoju predstavu a tento systém sa mi zdá lepšie nastavený a vyváženejší aj z hľadiska nezávislosti, zachovania nezávislosti rady a z hľadiska nejakého korekčného mechanizmu voči prípadným zlým rozhodnutiam, rozhodnutiam komisií, ale určite by si to zaslúžilo ešte teda väčšiu diskusiu, tak možno cestou by bolo, že keby predkladatelia stiahli návrh zákona, a potom sa s vami spojili a spoločne ste dali do budúcej schôdze nejaký nový spoločný návrh.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.4.2024 13:13 - 13:33 hod.

Dostál Ondrej Zobrazit prepis
Ďakujem kolegyniam a kolegom za reakcie.
Pani poslankyňa Gažovičová, ja som mal teda presne ten istý pocit, keď som včera počúval pána poslanca Michelka, že on má nejaký vkus, ktorý je legitímny a fond nerozhoduje podľa jeho vkusu, nedostali podporu tí žiadatelia, o ktorých si on myslí, že by mali dostať a možno mali dostať, ja to neviem posúdiť, ja sa necítim byť kompetentný toto posudzovať, ale presne preto si myslím, že nemáme to robiť my politici. Nemáme, nemáme my meniť systém tak, aby doňho politici mohli, mohli zasahovať, lebo nie politici majú byť tí, ktorí majú mať na to, na to vplyv, lebo sú politici s lepším vkusom, s horším vkusom, politici, ktorí sa vyznajú v kultúre, nevyznajú v kultúre, ale to nie je naša úloha, to má byť úloha tých odborných komisií.
A teda pán poslanec Michelko síce nereagoval celkom na mňa, reagoval na to, čo pred ním povedal pán poslanec Grendel vo faktickej poznámke, čo teda nie je celkom v súlade so zákonom o rokovacom poriadku, ale myslím si, že to bolo užitočné z hľadiska toho, aby sme pochopili, ako, ako uvažuje, no a áno, presne to je tak, že ten žiadateľ sa to nemusí dozvedieť napriamo, ale teda keď v rade budú politickí nominanti, on má nejaké kontakty na tých, ktorých tam nominovali, tak si môže nájsť cestu na to, aby sa dozvedel aj, aj predtým ako bude definitívne rozhodovať, rozhodovať rada. A že to má byť obmedzené na do neba volajúce absurdity, ktoré nesedia, že ak projekt nejakého kvalitného umelca nedostane podporu, ale však aj kvalitný projekt môže, kvalitný umelec môže mať projekt, ktorý je menej kvalitný ako iné projekty a aby som to posúdil, tak by som musel všetky pozrieť, nie... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 19.4.2024 11:33 - 11:35 hod.

Dostál Ondrej Zobrazit prepis
... alebo odbornejšie ako, ako rozhodnutie, rozhodnutie komisie.
A ďalšiu vec, ktorú spomínal pán poslanec Michelko, ako dôvod prečo prichádza s tým návrh, teda hovoril najmä o pozmeňujúcom návrhu, je, že tie odborné komisie nemali proklientský prístup k žiadateľom, častokrát ich dokonca, komisie fond, hej, tu neboli , neboli, neboli komisie predpokladám. Častokrát ich dokonca šikanovali, žiadali ich vrátiť nejaké prostriedky, ktoré boli použité iným spôsobom, a o ktorom si, a o ktorom si žiadatelia mysleli, že je v poriadku, alebo že, že na niečo nestačila letenka, ale vyžadoval sa palubný, palubný lístok z lietadla. To sú veci, o ktorých sa dá hovoriť, ale o ktorých sa dá hovoriť aj v mnohých iných súvislostiach, mnohé iné dotačné fondy, eurofondy. Častokrát sú nastavené tak, že si tam žiadajú veci, ktoré keď sa na to pozre človek, ktorý nie je hlboko v tej téme, tak sa mu zdajú, že sú, že sú absurdné, že by to mohlo byť jednoduchšie, že je to prebyrokratizované
Skryt prepis
 

19.4.2024 11:13 - 11:13 hod.

Dostál Ondrej Zobrazit prepis
Poprosím by som kolegov, ak sa chcú baviť, nech idú mimo sálu. Vážený pán predkladateľ, vážený pán podpredseda Národnej rady, kolegyne, kolegovia, vrátim sa do prvého čítania, kde veľká časť rozpravy sa niesla o tom že, alebo sa viedla o tom, že to o čom rokujeme v prvom čítaní nie je to čo má byť zmyslom toho, toto zákona potom ako prejde druhých a tretím čítaním. a že tam určite budú ešte nejaké podstatné, podstatné zmeny. A ja som parafrázoval ten známy Solženicynov výrok, "Ma vieme, že klamú. Oni vedia, že klamú. Oni vedia, že my vieme, že klamú. My vieme, že oni vedia, že my vieme, že klamú. Napriek tomu stále klamú." Takže som povedal, že my vieme, že to čo ste predložili do prvého čítania nie je všetko. Vy viete, že to nie je všetko. Vy viete, že my vieme, že to nie je všetko. My vieme, že vy viete, že my viete, že to nie je všetko. A aj napriek tomu sa tvárite, že je v poriadku, že to robíte práve takto.
A teraz sa ukazuje, že áno, je to tak. To čo ste, to čo ste predložili do prvého čítania nie je všetko. A naozaj vy ste to, vy ste to nevylučovali, že ešte nejaký pozmeňovák príde, ale zároveň ste hovorili, že to nebudú zásadné zmeny. A v jednej z faktických poznámok ste povedali, ja samozrejme nespochybňujem celý ten systém a nijakým spôsobom nechceme zásadne prekopávať a môžem dopredu jasne povedať, že ak niečo bude v druhom čítaní, tak určite to nebude 52 paragrafov, to teda určite nie. No áno, nie je to 52 paragrafov, ale pozmeňujúci návrh, ktorý ste predložili vo výbore a ktorý bol schválený a teraz je súčasťou spoločnej správy má de facto 42 bodov, aj keď sú tak zosumarizované do 7 bodov, ale v tých bodoch sú podbody, ktorými sa menia konkrétne ustanovenia. Čiže áno, dodržali ste slovo. Nie je to 52 paragrafov, je to 42 bodov. O desať menej. Ale neplatí, že nemeníte zásadne systém, lebo meníte zásadne systém. Ak tú zodpovednosť prenášate z odborných komisií na Radu, ktorá bude politicky zložená kde budú, kde budú mať väčšinu nominanti ministra kultúry, alebo teda v súčasnosti ministerky kultúry. A teda či medzi 42 a 52 bodmi až taký zásadný rozdiel o tom by sa tiež dalo, dalo pochybovať. Zároveň ste povedali, že takže áno, bude veľká diskusia v druhom čítaní, nejak zásadne sa nezmení filozofia a charakter týchto fondov. Opäť v tom že, v tom že diskusia bude veľká v druhom čítaní, ste mali pravdu, to bola dobrá predpoveď, ale, ale že či sa týmto mení alebo nemení filozofia týchto fondov to opäť by som skôr povedal, že, že tak nie je. Lebo tým vašim pozmeňujúcim návrhom sa filozofia mení.
Rozhodujúcim faktor doteraz v tom ako je systém nastavený sú odborné komisie, ktoré rozhodujú nepoliticky, odborne, po novom, konečné slovo bude mať Rada kde budú mať väčšinu politickí nominanti. Druhá vec, ku ktorej sa chcem vrátiť, sú tie, sú tie dôvody. Lebo z dôvodovej správy sme sa skutočné dôvody predloženia tohto návrhu zákona nedozvedeli. Dozvedeli sme sa ich čiastočne, čiastočne z rozpravy, ktorá bola v prvom čítaní, dozvedeli sme sa ich z včerajšieho úvodného slova predkladateľa, pána poslanca Michelka, kde o nich pomerne obsiahlo hovoril. A dozvedeli sme sa ich aj z niektorých faktických vystúpení koaličných poslancov, respektíve aj z vystúpenia pána spravodajcu, pána poslanca Malatinca. Ale tie dôvody nemajú v zásade nič spoločné s tým čo je v návrhu zákona, tak ako bol predložený do prvého čítania. Sú to úplne, úplne iné dôvody, lebo zmenou zloženia dozornej komisie, čo je vlastne obsahom toho návrhu, sa nijako neriešiť z tých problémov. Čo je ale ešte vážnejší problém je, že tie dôvody, ktoré ste pomenovali v zásade nemajú nič spoločné ani s tým čo je predložené v pozmeňujúcom návrhu. Lebo tvrdili ste a teraz pán poslanec Michelko včera hovoril o tom obsiahlo, že neboli podporené niektoré diela. Neboli podporené niektoré diela alebo aktivity, ktoré podľa jeho názoru mali byť, mali byť podporené. Ale čo sa na tom zmení ak bude, nebudú rozhodovať komisie alebo Rada, ale teda Rada, že budú podporené tie diela, ktoré si a aktivity, ktoré si pán Michalko myslí, že by mali byť, mali byť podporené. Alebo, alebo sa tu argumentuje nespokojnosťou žiadateľov, že sú nespokojní, že im nebola daná podpora a keď sa zmení to rozhodovanie a nenavýšia sa finančné zdroje, tak takisto budú žiadatelia, ktorí nebudú uspokojení, nedostanú podporu na svoje projekty a tak tí, tí predpokladám že tiež budú, budú nespokojní. Alebo tu zaznieva, že problém je, že tie rozhodnutia, odmietavé rozhodnutia nie sú dostatočne odôvodňované. Ale ja neviem teda či som nejako nepozorne, nepozorne pozeral, to možno pán poslanec Michelko mi povie, že ako to je, že čo sa tým zmení ak sa príjme ten pozmeňujúci návrh, ktorý predložil a ktorý je obsiahnutý v spoločnej správe, že píše sa tam niečo o podrobnejšom odôvodňovaní rozhodnutí, alebo, alebo je tam niečo čo dá záruku alebo aspoň vytvorí predpoklady preto, aby tie rozhodnutia, odmietavé rozhodnutia boli lepšie odôvodňované. Lebo samotný fakt že o tom bude v konečnom dôsledku rozhodovať Rada a nie riaditeľ, na základe návrhu komisie a že pre Radu budú odporúčania komisie, komisie nezáväzné, to nie je, nie je predpoklad že, že rozhodnutia budú lepšie. Lenže budú iné, že, že v niektorých prípadoch, prípadoch si Rada povie, no tak tohoto nepodporím a podporím niekoho, niekoho iného. Lebo ani Rada nebude môcť nafukovať rozpočet. Keď jej komisie dajú nejakú odporúčania a Rada si poviem, že chce ešte podporiť niekoho ďalšieho, no tak niekomu tie peniaze bude musieť zobrať. Ale to nehovorí nič o tom, že aká bude kvalita odôvodnení tých odmietavých rozhodnutí, alebo aj pozitívnych rozhodnutí.
Argumentuje sa tu a teda to registrujem najmä od pána poslanca Malatinca, že sú nespokojní žiadatelia, ktorí sú podľa jeho názoru kvalitní a mali kvalitné projekty a neboli, neboli podporení. Nespokojnosťou, nespokojnosťou žiadateľov argumentuje aj pán poslanec Jarjabek vo svojich príspevkoch vo faktických poznámkach. Ale tak to je asi normálne, že keď niekto neuspel so svojou žiadosťou je nespokojný. Je normálne, že keď nemáme prostriedky na to, aby sme podporili všetky projekty, dokonca ani všetky projekty, ktoré splnia tie formálne náležitosti a možno by si aj podporu, podporu zaslúžili, no tak niektoré sú podporené, niektoré sú nepodporené. Rovnako je logické, že budú podporené aj projekty, ktoré sa niekomu subjektívne nepáčia, ako tu včera pán poslanec Michelko citoval z jedného nemenovaného diele, teda ktoré on nemenoval, od nemenovaného autora, ktorého teda on nemenoval. Ja som teda chvíľami mal pocit, že, že je to taká snaha dostať sa do Zomri, lebo to keď si Zomri všimne, tak predpokladám, že pán poslanec Michelko bude chvíľu hviezdou. A ale, ale jednak, jednak, a toto už myslím že pani Jaurová hovorila, že samozrejme, že v svetovej literatúre, aj v slovenskej literatúre nájdete citáty, citáty, ktoré aj vytrhnete z kontextu no tak sa vám zdá, bude zdať že je to, je to vulgárne a nevhodné. Možno sa tu niekto k tomu ešte dostane, ale, ale hlavne samozrejme že nemôžete byť vy subjektívne, ja subjektívne, ktokoľvek z nás subjektívne absolútne spokojný so všetkých čo podporí, podporí nejaká inštitúcia na čo dá, na čo dá peniaze. Ale teraz sme my tí arbitri? Vieme my ako poslanci lepšie posúdiť, ktorý projekt si zaslúži podporu a ktorý si nezaslúži. Vieme my ako poslanci povedať, že tie projekty, ktoré boli podporené nemali byť podporené a tie, ktoré neboli podporené mali byť podporené. Na základe čoho? Na základe našich subjektívnych dojmov. Vieme to my lepšie ako tie odborné komisie. Samozrejme, keby tie odborné komisie boli inak zložené, možno by, možno by dali iné odporúčania. Ale, ale my nie sme lepší arbitri toho čo sa má podporiť ako odborné komisie, ktoré sú kreované, kreované nepoliticky. A politicky kreovaná Rada bude lepším arbitrom na rozhodovanie o tom čo sa má podporiť a čo sa nemá podporiť ako odborné komisie? V čom ako v tej Rade bude viacej odborníkov na danú oblasť, napríklad na literatúru, ako je v odbornej komisii? Alebo, alebo budú, budú iní odborníci. Nemyslím, hej, aj keď tam môže byť nejaký, nejaký odborník na jednu, druhú, tretiu oblasť, ale bude to iný odborník. To neznamená, že to jeho rozhodnutie bude lepšie ako, ako, alebo kvalitnejšie, alebo odbornejšie ako, ako rozhodnutie komisie.
A ďalšiu vec, ktorú spomínal pán poslanec Michelko, ako dôvod prečo prichádza s tým návrh, teda hovoril najmä o pozmeňujúcom návrhu, je
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.4.2024 9:46 - 9:46 hod.

Dostál Ondrej Zobrazit prepis
Pani poslankyňa Jaurová, poukázali ste na skutočnosť, že dôvody skutočné dôvody, ktoré viedli k predloženiu toho návrhu zákona a teraz toho pozmeňujúceho návrhu boli pomenované a to len veľmi čiastočne až vo včerajšom úvodnom slove predkladateľa návrhu, pána poslanca Michelka. A že tieto dôvody mali byť predsa uvedené v dôvodovej správe a mali by byť jasne a povedal by som komplexnejšie a presvedčivejšie vyjadrené už v samotnom návrhu zákona, teda v jeho dôvodovej správe a pri jeho uvádzaní už v prvom čítaní lebo tak ako sme diskutovali v rámci rozpravy v prvom čítaní, tak bolo nám jasné a teda nechcem sa tu tváriť, že sa pán poslanec Michelko, že sa tváril, že je to finálna podoba, on hovoril, že bude pozmeňovák, ale toto sa mi nezdá normálny spôsob robenia legislatívy, že dám nejaký nosič do prvého čítania a v druhom čítaní tam pozmeňujúcim návrhom doplním niečo čo nie je len doplnenie, ale čo je vlastne skutočný zmysel toho návrhu, a že až potom pri uvádzaní pozmeňováku v druhom čítaní vlastne ten skutočný zmysel odôvodním a teda ak si dobre pamätám, tak pán poslanec Michelko hovoril, že jeho kolegovia sa vyjadria aj k iným aspektom, lebo on sa vyjadroval k činnosti fondu v oblasti podpory, podpory literatúry. Tak to som tiež teda veľmi zvedavý, že či sa dozvieme aj tie aj tie ďalšie dôvody a či teda vystúpia teda k tomu aj iní koaliční kolegovia. A vítam teda ten apel, že skúsiť to odložiť a skôr hľadať nejaké iné riešenia ako takýto brutálny a zásadný zásah do fungovania a nastavenia fondu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 18.4.2024 17:11 - 17:12 hod.

Hlina Alojz Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán antidatovaný predsedajúci, chcem vás poprosiť a mám procedurálny návrh, aby ste poverili riadením hlasovania pána Blahu.
Odôvodnenie: Nemôže predsa byť parlament nefunkčný, pretože je... (pozn. prepis.: nezrozumiteľne vyslovené) odcestovaný. Naozaj to musíte vládnuť. Vy vládnete a vládnete aj tým, že dokážete mať funkčný parlament. Ak je funkčnosť parlamentu postavená na tom, či antidatovaný predsedajúci bude niekde mimo, tak to je hrozne málo. Takže vás naozaj žiadam, aby ste poverili hlasovaním najúspešnejšieho podpredsedu, ktorý tu kedy bol, Ľuboša Blahu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.4.2024 15:53 - 15:53 hod.

Dostál Ondrej Zobrazit prepis
Pán sused ja myslím, že to všetci sme tak imbecitne predpokladali, že s tými návrhmi súhlasíte a aj to tak na tom výbore vyzeralo teda na ústavnoprávnom, že s tým čo je predložené na hospodárskom súhlasíte tak áno, ale je to dobré, že zaznelo to explicitne aj, aj v pléne, aj keď ja som teda nemal v úmysle toto nejako rozoberať, ale teda, keď ste sa prihlásili tak som sa tak potešil, že sa zaradíte k tým ministrom, ktorí sa prihlásia do rozpravy a zareagujú na tie pripomienky a výhrady, ktoré prichádzajú od opozície, aby opozičný poslanci mohli aspoň faktickou poznámkou reagovať na to, čo člen vlády povie a prípadne teda v tomto prípade, keď ešte neskončila písomná rozprava tak keby ste mali takú obsiahlu, obsiahlu odpoveď tak kto by chcel sa prípadne mohol ešte aj ústne prihlásiť do rozpravy tak som trošku sklamaný, že iba ste vyjadrili súhlas s predloženými pozmeňujúcimi, pozmeňujúcimi návrhmi, ale tak budem dúfať, že, že teda časom sa to zmení. Alebo naozaj aj, aj teda v tejto vláde predpokladám, že sú ministri, ktorí budú reagovať a zapájať sa, zapájať sa do rozpravy a umožnia poslancom, aby na nich reagovali. Sú takí, čo povedia niečo aspoň v záverečnom slove, na ktoré sa už nedá reagovať no a sú takí, ktorí nepovedia vôbec nič, tak každý si môže vybrať, že do ktorej skupiny chce patriť. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.4.2024 15:45 - 15:45 hod.

Dostál Ondrej Zobrazit prepis
Pán poslanec Pročko, ďakujem za tú poznámku. Áno myslím si, že to tak bude, že to budú, to upozornenie budú ignorovať a budú o tom hlasovať a schvália to. Napriek tomu považujem za dôležité, keď si opozičný poslanec niečo také všimne, že by mal upozorniť koaličných kolegov na to, čo sa, čo sa chystajú urobiť, a keď to urobia no tak nech to urobia s tým vedomím, že boli na to, boli na to upozornení. Samozrejme môžu mať na to, môžu mať na to iný názor, ale bolo by dobré teda keby ten názor aj nejakým spôsobom zdôvodnili, že by teda vysvetlili napríklad, prečo si myslia, že to nie je prílepok, keď to je prílepok. Alebo prečo si myslia, že, že je v poriadku takýmto spôsobom zmeniť charakter toho návrhu zákona v druhom čítaní v krátenom konaní naozaj, že pár no hodín dobre povedzme hodín pred, predtým ako bude zákon schválený definitívne. Ďakujem.
Skryt prepis