Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

11.5.2017 o 17:24 hod.

Ing.

Miroslav Ivan

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Uvádzajúci uvádza bod 14.6.2017 18:22 - 18:28 hod.

Miroslav Ivan Zobrazit prepis
Dobre, takže ešte raz ďakujem za slovo a teraz by som vám veľmi rád predstavil, v čom spočívajú tie naše navrhované zmeny dvoch zákonov úzko teda súvisiacich.
V zákone o autoškolách chceme zmeniť to, čo sa týka prideľovania predlžovania inštruktorských preukazov. Podľa súčasne platného zákona, ak si inštruktor v autoškole chce predĺžiť platnosť svojho inštruktorského preukazu, ktorý má platnosť päť rokov, musí žiadosť o predĺženie vrátane všetkých dokumentov, ktoré k tomu ako prílohy treba priložiť, podať najskôr šesť mesiacov pred uplynutím platnosti tohto preukazu a najneskôr tri mesiace pred týmto termínom. Nuž keď máte ale päť rokov inštruktorský preukaz, ľahko sa vám môže stáť, že práve ten termín tri mesiace pred ukončením jeho platnosti veľmi ľahko opomeniete. A tak sa to aj stalo niektorým inštruktorom, ktorí v podstate aj iniciovali túto zmenu, tu mám so sebou aj rozhodnutie okresného úradu, konkrétne z Trenčína, ktorý jednoducho zamietol inštruktorovi autoškoly žiadosť o predĺženie len preto, že sa oneskoril o pár dní, hoci jeho inštruktorský preukaz platil ešte dva mesiace.
A toto považujem za úplne zbytočné, pretože takýto človek sa teraz musí opätovne zúčastniť všetkých kurzov, všetkých podmienok výučby – praktickej, teoretickej – a zaplatiť niekoľko sto eur na to, aby tento preukaz opäť získal. Pritom v samotnom zákone už v súčasnosti sa hovorí, že pokiaľ splní všetky podmienky a dodá takýto žiadateľ o predĺženie všetky doklady, úrad mu predĺži platnosť jeho preukazu do sedem dní.
Preto náš návrh konkrétne spočíva v tom, že síce ostáva tá podmienka najskôr šesť mesiacov pred uplynutím platnosti, ale najneskôr osem dní pred uplynutím platnosti. To znamená, úrad má dostatočný čas na to, aby aj v zmysle ostatnej časti zákona vystavil a predĺžil tento preukaz do tých siedmich dní, teda do konca reálnej platnosti tohto inštruktorského preukazu. To je zmena číslo jedna.
A zmena číslo dva, ktorú predkladáme a je súvisiaca s týmto zákonom, je zmena zákona č. 8 o cestnej premávke. Spočíva v tom, že ak si dnes vodič chce rozšíriť vodičské oprávnenie o inú skupinu, tak musí absolvovať celý vodičský kurz, teda teoretickú výuku a praktickú výuku. Teoretická výuka spočíva v študovaní všetkých pravidiel cestnej premávky v študovni a je ukončená teoretickým testom. Sú ale skupiny vodičských oprávnení, pri ktorých je teoretická časť výuky úplne zhodná s tou, ktorú už ste niekedy absolvovali v minulosti. A poviem len jeden príklad. Ten vodič, ktorý si chce urobiť vodičské oprávnenie na motocykel skupiny A, má tie isté teoretické testy ako ten, kto si robí vodičské oprávnenie skupiny B, teda na motorové vozidlo. A teda ak máte už vy vodičský preukaz skupiny B a chcete si robiť vodičský preukaz skupiny A, hoci ste už takýto test teoretický absolvovali, a teda aj teoretickú prípravu, musíte v rámci tohto kurzu na vodičské oprávnenie A toto celé absolvovať ešte raz. A nielen absolvovať, ale platíte plnú cenu za kurz autoškoly.
Naším zámerom je, aby, ak tento zákon by prešiel, aby v prípade, že teoretická príprava, ale hlavne teoretický teda test, ktorý sa robí z teórie, je zhodný pre danú skupinu, v tomto prípade je, aby nebolo potrebné ho vykonať. A nielen to, ale aby nebola povinnosť takéhoto účastníka autoškoly teoretickú prípravu vôbec absolvovať, pretože toto už raz absolvoval a považujeme to za zbytočné, zbytočný šikan. A nielen to. Samozrejme, očakávame, že v takýchto prípadoch autoškoly umožnia potom znížené ceny pre takýchto školených záujemcov v autoškolách. A budú tak aspoň v malej miere korigovať to, čo sa v súčasnosti deje, a to, čo my sme namietali. Konkrétne je to ten monitoring v autoškolách, ktorý má už dnes svoje dôsledky a autoškoly ohlasujú zvýšené ceny za autoškoly.
Čiže náš návrh spočíva aspoň v akej-takej kompenzácii, ktorá by mohla pomôcť niektorým už vodičom, ktorí si rozširujú vodičské oprávnenie o inú skupinu a tieto teoretické skúšky, testy absolvovali. A teda ostávala by im povinnosť urobiť len praktickú výuku a praktické testy. Takže toľko k môjmu návrhu. Ak by boli nejaké otázky, príp. faktické pripomienky, pán poslanec Jurzyca, že, vy ste sa chystali dať nejakú faktickú. Takže ak by ste chceli, nech sa páči, môžte sa pýtať na detaily.
Takže to je všetko. Ďakujem pekne za slovo.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 14.6.2017 18:18 - 18:19 hod.

Miroslav Ivan Zobrazit prepis
Dobrý deň, ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte, aby som vám predložil návrh na zmenu zákona č. 93/2005 o autoškolách a tiež zákona č. 8/2009 o cestnej premávke. Jedná sa o veľmi jednoduché zmeny, ktoré ale môžu výrazným spôsobom uľahčiť ľuďom život. Predkladám túto zmenu zákona, konkrétne teda týchto dvoch zákonov, s kolegami Jozefom Rajtárom, Janou Kiššovou, Eugenom Jurzycom, Martinom Klusom a Milanom Laurenčíkom.
Cieľom predloženého návrhu zákona je jednak zrušiť nezmyselné obmedzenie súčasnej zákonom stanovenej lehoty na podanie žiadosti o vydanie preukazu inštruktora autoškoly a jednak sa pre držiteľov vodičských oprávnení navrhuje odbúranie duplicitnej povinnosti znovu a opakovane absolvovať už v minulosti absolvovanú teoretickú časť výučby, ako aj skúšku z predpisov o cestnej premávke, ktorú už raz absolvovali, keď získavali vodičské oprávnenie inej kategórie. Viac a konkrétne o týchto oboch zmenách vám poviem v rozprave. Nateraz ďakujem za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.5.2017 19:19 - 19:20 hod.

Miroslav Ivan Zobrazit prepis
Áno, chcel by som reagovať na kolegu Kollára. Ja som to povedal v mojej rozprave. Naozaj si nemýľme, že prijatím tohto zákona týmto ľuďom tie peniaze nevyplatíme. To potvrdil sám minister tu osobne v pléne, keď sa ho pýtal kolega Heger počas rozpravy: "Pán minister, to znamená, že keď sa títo ľudia budú súdiť o tie svoje peniaze, ktoré sú rozdielom, tak ich môžu vysúdiť?" A pán minister povedal áno. Čiže nie toto je ten problém, prečo my tu tento zákon schvaľujeme. Problém je ten, že sú tu budúce hrozby zo sankcií od koncesionára a toto tu nebolo povedané. A ja som naozaj zvedavý, či bude mať odvahu ministerstvo dopravy konečne toto povedať a pomenovať tak, a súhlasím s vami, pomenovať, ukázať na vinníka, a to je Viktor Stromček, ktorý tam už nemá byť. Toto mala byť prvá daň, ktorú ministerstvo dopravy malo zaplatiť za tento zlý celý proces.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 18.5.2017 19:11 - 19:17 hod.

Miroslav Ivan
 

Uvádzajúci uvádza bod 18.5.2017 17:21 - 17:31 hod.

Miroslav Ivan Zobrazit prepis
Áno, v rámci rozpravy. Takže ďakujem ešte raz za slovo. Ako som povedal, účel zákona je liberalizovať podmienky podnikania v osobnej doprave a teraz by som možno porozprával bližšie k tomu, o čo nám ide.
V našom návrhu zákona zavádzame možnosť voľnej, voľnej živnosti, konkrétne s názvom "zmluvná nepravidelná doprava". Toto bude podľa zákona živnosť, ktorá bude jediná postačujúca na to, aby niekto mohol vykonávať zmluvnú nepravidelnú dopravu. Boli otázky k tomu, ako ochrániť spotrebiteľa, a toto sme v zákone poriešili tak, že skôr než jazda je vykonaná, klient, pasažier musí byť informovaný o maximálnej cene za vykonanú dopravu. To dnes môže byť riešené dvoma spôsobmi. Tí, čo používajú aplikácie, tak dnes už aj tie aplikácie obsahujú v rámci objednaných služieb informáciu vopred, aký je rozsah tej ceny dopravy na danom úseku z bodu A do bodu B. Samozrejme, je tu aj veľká skupina dopravcov, ktorí vozia napríklad v tých vozidlách typu Van ľudí pre rôzne firmy na účely služobných ciest alebo z miesta pracoviska na nejaké vyslané miesto pracoviska, či už sú to stavby, alebo nejaké kongresy, títo všetci dnes musia podnikať v zmysle licencie taxislužby. Náš návrh podnikanie v tejto oblasti zjednodušuje.
Druhou oblasťou, ktorú v tomto zákone riešime, je výrazné zníženie byrokratických prekážok, ktorými sú dnes zaťažené firmy podnikajúce v oblasti taxislužieb. Prakticky naším návrhom rušíme všetky, všetky regulácie okrem jednej, to znamená, rušíme povinnosť mať státia, rušíme limity veku vodiča, rušíme limity typu psychotestov spôsobilosti, technických požiadaviek na vozidlá, ako je vek vozidla, ako sú rôzne veci typu počet dverí, objem batožinového priestoru a tak ďalej. Jedinú vec, tak ako v prvom prípade, ochranu spotrebiteľa ponechávame, a to je mať taxameter.
Taxameter bude jedinou podmienkou pre výkon služieb v doprave formou taxislužby, ale zároveň práve tí, ktorí splnia túto podmienku mať ten taxameter, budú jediní využívať výsadu mať vozidlá označené ako taxi, tak jak to je dnes. Akurát že dnes je v zákone to, že medzi podmienkami a povinnosťami tých, čo vykonávajú dopravu formou taxislužieb, majú označenie taxi ako povinné. My zavádzame možnosť toto dať ako výsadu a právo len týmto, ktorí splnia podmienky koncesie. A podmienka pre vydanie koncesie bude len taxameter.
Čo to teda bude v budúcnosti znamenať? V prípade, že náš zákon bude schválený, budeme mať na trhu dve formy ponúkaných služieb založených na dvoch princípoch: prvý je, že cena prepravy je dohodnutá vopred, a druhý, že cena je tarifikovaná v priebehu jazdy na základy na základe certifikovaného taxametra.
Tak ako som povedal už v úvode, keď som zákon predstavoval, výsledkom bude širšia ponuka na trhu v osobnej doprave, čo prinesie nové možnosti podnikania, a to sme hovorili aj v minulom bode o tom, že ak nebudeme, ak nezačneme riešiť odstraňovanie bariér v podnikaní, bude nám čoraz viac ľudí z našej krajiny odchádzať. Je tu potenciál, ten potenciál je potvrdený už tým, aký veľký záujem je dnes o registrácie na strane vodičov v rôznych aplikáciách, ktoré sú vám verejne známe, a myslím si, že tak sa vytvorí ďalší potenciálny priestor pre tých, ktorí majú vozidlo, napríklad sú a sú nezamestnaní a dávame im možnosť jednoducho využiť statky, ktoré majú doma, majú k dispozícii a môžu vstúpiť na trh. Samozrejme, širšia konkurencia ponúka a výsledkom širšej konkurencie je vždycky lepšia kvalita služieb.
Aplikácie, ktoré sú dnes na trhu známe, dnes už využívajú rôzne formy kontroly kvality poskytovaných služieb. Klient hodnotí dnes cez aplikáciu kvalitu vodiča. Klient a nositeľ aplikácie, platformy, ktorý je vlastne akýsi dispečing, na základe takýchto hodnotení potom vodiča si ponecháva alebo s vodičom spoluprácu končí. To práve dnes napríklad v taxislužbách častokrát chýba, pretože tam je len interakcia: 1 pasažier a 1 konkrétny taxikár. Na základe jednej negatívnej skúsenosti potom častokrát prichádza k tomu, že ten pasažier má averziu voči všetkým taxislužbám, hoci neprávom.
Boli sme aj nedávno svedkami, že v spoločnosti narastá napätie medzi tými, ktorí dnes fungujú podľa taxikárskych licencií, a tými, ktorí fungujú pod jednou aplikáciou. Nechcem polemizovať nad tým, že či samotný držiteľ aplikácie je legálny, alebo nie je legálny, lebo on dopravu neposkytuje, výhrady môžu byť voči tým, ktorí samotní vykonávajú tú dopravu, ale som presvedčený, že nielen to, že by sme naším návrhom vyriešili širšiu ponuku na poli poskytovania služieb v osobnej doprave, ale myslím si, že by sme aj odstránili to napätie, ktoré tu medzi týmito dvoma skupinami eskaluje.
A to je možno všetko, ak sú nejaké otázky, nech sa páči, budem rád.
Okrem toho možno na záver by som ešte povedal, že som zachytil aj vyjadrenia ministra financií Kažimíra, ktorý rovnako sa prihovára za dereguláciu tých služieb, ktoré na trhu máme, a zároveň som včera počul aj vyjadrenia pána podpredsedu Pellegriniho, ktorý je za to, aby sa vstúpilo do tejto problematiky a umožnilo a podporili sa služby vzdelanej ekonomiky.
Dnes som zachytil správu, že nielen v automobilizme je už táto, tieto aplikácie sú využívané a platformy, ale dokonca, a tí, čo chodíte do Chorvátska, budete svedkami, že aplikácie tohto typu už budú využívané aj na lodných taxíkoch medzi pevninou a ostrovmi chorvátskymi. Takže aby sme len vedeli, že technologický postup, technologický vývoj nezastavíme, našu legislatívu by sme, naopak, mali pripravovať tak, aby sme pod dáždnik legálneho podnikania skryli čo najviac ľudí, ktorí o tento segment podnikania majú záujem.
Takže to je všetko nateraz. Ďakujem pekne za slovo.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 18.5.2017 17:15 - 17:19 hod.

Miroslav Ivan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, spolu s kolegami Eugenom Jurzycom, Janou Kiššovou a Vladimírom Slobodom predkladáme návrh na novelu zákona č. 56/2012 o cestnej doprave. Dôvodovú správu ste si, predpokladám, prečítali, preto budem skôr hovoriť veci, ktoré v dôvodovej správe nie sú a ktoré, o ktorých by mohla sa viesť diskusia.
Cieľom nášho návrhu je liberalizovať podnikanie v osobnej doprave, a to dvoma formami: otvoriť priestor na podnikanie viacerým, teda zavádzame novú formu voľnej živnosti, a tiež zjednodušiť podmienky podnikania už tým, čo túto formu podnikania vykonávajú, a to sú taxislužby.
Zároveň je náš návrh reakciou na prienik internetových technológií, rôznych platforiem, ktoré párujú ponuku a dopyt. Vieme, že súčasný stav v taxislužbách je preregulovaný a podľa nášho názoru je neudržateľný.
Podľa zákona o cestnej doprave smie vykonávať osobnú dopravu do 9 miest vrátane vodiča len ten, kto splní podmienky licencie, a to formou taxislužby. Prienik rôznych platforiem, ktoré by som mohol menovať, sú už, už možno známe aj desiatky, nám dokazuje, že je tu dopyt po aj moderných formách takejto formy zdieľanej dopravy, a nie sú to len platformy. Vidíme to dnes aj v rámci sociálnych sietí, kde už predovšetkým mladá generácia hľadá rôzne možnosti, ako zdieľať automobil k účelu, aby sa prepravili z bodu A do bodu B a aby nemusel každý vynakladať toľko finančných prostriedkov, ako keby zvolil formu individuálnejšiu.
Náš návrh má teda ambíciu umožniť čo najširšiemu okruhu ľudí disponujúcich s motorovým vozidlom využívať ho na podnikanie. V osobnej doprave tak budú mať z toho osoh tí, ktorých dnes vysoká byrokracia a regulácie odraďujú od toho, aby podnikali v tej jednej jedinej možnej forme, v taxislužbách, a zároveň náš návrh, ktorý by liberalizoval túto formu podnikania, vo výslednom efekte bude mať prínos v tom, že na trhu bude väčšia konkurencia a bude mať z toho osoh hlavne ten, pre koho to je určené, teda pasažier, klient, pretože len pri veľkej konkurencii môže sa zlepšiť kvalita služieb v danej oblasti.
To je na úvod. Ja potom chcem, aby ste sa mohli prípadne prihlásiť s faktickými poznámkami. V rozprave poviem potom viac o konkrétnych veciach, ktoré sme v zákone upravili.
Ďakujem nateraz.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 18.5.2017 16:45 - 16:54 hod.

Miroslav Ivan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pani predsedajúca, pani kolegyne, kolegovia, máme tu zákon o zverejňovaní miezd a o tom, že toto je nástroj, ako dosiahnuť zvýšenie miezd. Ja som možno očakával, že s takýmto návrhom príde kolega Blaha a nie poslanec Beblavý, ktorého teda stále považujem za pravicového politika. (Reakcia z pléna.) Aj kolegu Mihála. No a vrátim sa najskôr možno trošku do histórie a priznám sa, že každá regulácia nová, ktorá, ktorá do tohto parlamentu prichádza, mi spôsobuje asi až vretie krvi, pretože to, čo od nežnej revolúcie pribúda každý mesiac rok do regulácií, to je jedna veľká katastrofa.
Ja sám som začal podnikať v roku 1991 a potom som dvadsať a možno viac rokov aj podnikal, nakoniec som firmu predal. A keď som začal, regulácie takmer neboli. Začal som v podstate úplne od podlahy. Stačili príjmové doklady, neboli registračné pokladne, neboli počítače, faktúry sme robili na písacích strojoch, nebol internet. Najväčším výdobytkom modernej doby v tom čase bol fax a všetci sme fungovali. A postupne tie regulácie pribúdali. Všetky tie regulácie, samozrejme, boli odôvodňované ochranou spotrebiteľa, prípadne ochranou zamestnancov. A dôsledky boli také, že namiesto ochrany bránili zamestnávaniu, a opatrenia, ktoré mali ochraňovať spotrebiteľov, spôsobovali akurát to, že tí spotrebitelia dostávali vyššie ceny.
Možno... A teraz, keď, keď, keď teraz tých regulácií je toľko a opýtate sa dnes nejakého mladého človeka, ktorý vyjde zo školy, že či nejde podnikať, tak si normálne zaťuká na čelo, či vy, čo sa ho pýtate, či ste sa náhodou nezbláznili. Dnes je tých regulácií toľko, že len sa zobudíte ráno, ak ste zamestnávateľ, tak už vtedy ste porušili možno 20-30 predpisov, pretože dnes už nie je možné ani všetko dodržať. To si povedzme otvorene. A že naozaj záleží len na úrade, ktorý sa rozhodne posvietiť si na vás a príde vám skontrolovať, či plníte všetky, všetky predpisy, ktoré splniť máte.
A to, čo zavádzate, je len ďalšia regulácia. Navyše, navyše ani, ani nie funkčná. Nedalo mi počas tej rozpravy, ako ste, kolega Beblavý, hovorili, že je možno predsa, predsa nastaviť do toho inzerátu nejaký rozsah. A s kolegom Jurzycom sme pozreli na internete niekoľko ponúk v Rakúsku. Tak jeden príklad za všetkých. Java Senior Developer ponúka práce, ponúkaný plat 2 300 až 4 600 eur. No načo je nám toto do zákona? Tak potom každý zamestnávateľ môže dať podľa toho, ak takto si predstavujete, plat od 400 do 1 200 a podmienky zákona splní.
Ďalej mi z toho zákona nie je jasné, naozaj, ktorá inzercia sa myslí. Či naozaj aj prípad, čo spomínala kolegyňa Jana Kiššová, či teda aj na prostriedky MHD, kde je nejaká reklama na voľné pracovné miesto, či aj tam musí byť tá hodinová mzda, alebo hodinová, alebo mesačná. Nezachytil som odpoveď. Tak poprosím teda na toto odpovedať.
Takisto prípad, že, a ja som za tých svojich 20 rokov podnikania prijímal desiatky, možno stovky ľudí, absolvoval som veľmi veľa pohovorov. A stávali sa prípady, že príde na pohovor nie toľko ľudí, koľko by si človek predstavoval. A teraz čo? Dal som do inzerátu 1 000 eur a teraz mám na výber. Nevyberiem žiadneho alebo s nimi začnem diskutovať, viesť dialóg o tom, že napríklad za 800 eur by som ho aj zobral, pretože nie všetky podmienky môjho výberového konania on splnil, napriek tomu niekoho potrebuje do tej práce zobrať. To mám teraz všetkých desať poslať domov a dať nový inzerát za 800 eur?
Ďalší problém, ten tu už bol spomínaný, tak len tak okrajovo. Jednoducho mzdy vo firmách by mali byť tabu. A to preto, že ak dvaja zamestnanci vedia o svojich platoch, ani jeden nie je spokojný. Lebo ten jeden, ktorý má toľko, ktorý má viac ako ten druhý, je nespokojný, lebo si myslí, že by mal mať oveľa viac. A ten, čo má málo, je, samozrejme, nespokojný, že nemá aspoň toľko, čo ten jeho kolega. A vy chcete, aby zamestnávateľ, keď dnes často mzdovú agendu odovzdáva externej firme práve pre tento dôvod, všetko ostatné robí vo vnútri firmy, ale mzdy dáva von, tak aby teraz na tanieri odovzdal takúto informáciu von cez inzerciu svojim zamestnancom?
A nielen to. Ďalší prípad. Čo konkurenti? Konkurenti, ktorí sledujú to, čo robí ich súper na trhu, a budú vidieť, akú politiku, akú mzdovú politiku má tento zamestnávateľ. A keď chce získať tých ľudí a na to nepotrebuje toto, tak presne vie, s čím má ísť do ponuky, aby si stiahol ľudí od konkurenčnej firmy.
Na záver by som len povedal toľko. A hovorilo sa tu o tom, že SaS nepriniesla žiadne návrhy, ako zlepšiť. Nuž základ nie je v tom, že my budeme schvaľovať zákony o tom, koľko má byť minimálna mzda, alebo o tom, aká vôbec mzda má byť. Má to byť o tom, že našou úlohou by malo byť vytvoriť také podmienky, aby bolo toľko ľudí, a v úvode som to hovoril, čo by chcelo podnikať, aby ich bolo tak veľa, že sa budú, obrazne povedané, trhať o zamestnancov. Budú medzi sebou súťažiť, aby si zobrali z trhu to najlepšie. A keď už nebudú tí najlepší a najvzdelanejší, tak budú stredne vzdelaní a budú si ich brať z trhu a budú o nich súťažiť. A keď budú o nich súťažiť, tak im musia dať viac peňazí. A toto je jediná cesta, ako dosiahnuť to, aby u nás boli vyššie mzdy.
Teda zlepšiť podnikanie a vtiahnuť do podnikania mladých ľudí, novú generáciu, a nie sústavne im vtĺkať do hlavy, ste predurčení, budete zamestnaní a my sa o vás, my politici, sa o vás zákonmi postaráme. Nie. To je veľmi zlá cesta.
Ďakujem pekne. To je všetko.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.5.2017 15:28 - 15:29 hod.

Miroslav Ivan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Edo, výborný postreh, čo sa týka toho, že ani zmena tohto zákona, o ktorom naozaj hovoríme, že môže byť protiústavný, nám negarantuje, že tie peniaze navyše, tých 30 mil., nakoniec zaplatíme. To znamená, že len sa potvrdzuje, že skutočným dôvodom, prečo tu dnes rokujeme v takto skrátenom konaní o zmene zákona, nie je ani tá cena, s ktorou vlastne ministerstvo sem prišlo, zmena ceny pozemku, ale niečo, o čom nevieme a budú to sankcie, ktoré od nás bude žiadať koncesionár. A ja by som naozaj chcel počuť zo strany ministerstva, čo to je. Čo je naozaj reálnym dôvodom a skutočným dôvodom, prečo tu o tomto zákone rokujeme za tri pracovné dni.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 16.5.2017 14:33 - 14:40 hod.

Miroslav Ivan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, ja by som možno začal zase, aby to malo nejaký kontext, v tej histórii. Model PPP podpísalo ministerstvo dopravy pod vedením Romana Brecelyho v máji minulého roka, teda máme tu rok za sebou. A naozaj už v celom tom procese sme kritizovali: Pozor na to, vykúpte pozemky, porobte stavebné povolenia, prejdite to konanie, potom odovzdajte takto pripravené veci koncesionárovi a nebudú problémy.
V zmluve sme sa zaviazali na plnenie záväzkov, ktoré zjavne, ako to dnes situácia dokazuje, nemalo ministerstvo dopravy pod kontrolou. Čo teda urobilo ministerstvo? Prišlo so skráteným legislatívnym konaním pol roka po tom, ako tieto záväzky mali byť naplnené. Skrátené legislatívne konanie sa využíva naozaj v prípadoch objektívnych hospodárskych škôd typu zemetrasenie, povodne alebo iné živelné pohromy, prípadne vojny a podobne. A máme tu niečo z toho? Máme tu akurát to, že ministerstvo dopravy podpísalo zmluvu, nedobrú zmluvu, z ktorej nám vyplývajú záväzky, ktoré nie sme schopní plniť. Keď som sa opýtal v nedeľnej diskusii pána Stromčeka, štátneho tajomníka, prečo čakali pol roka, aby s tým prišli, a chcú riešiť legislatívne zmeny za tri pracovné dni, povedal mi, že taká bola dohoda s koncesionárom, že do pol roka, do tohto pol roka sa to zabezpečí. No tak sa pýtam, prečo teda, aj keď taká dohoda bola, prečo pol roka nič. Prečo sme tu nemali v januári tento návrh? Mohli sme prejsť všetkými legislatívnymi procesmi, mohlo to vidieť množstvo ústavných právnikov, odborníkov na vyvlastnenie, verejnosť, všetci sa mohli zapojiť. Nie. Teraz za tri dni máme toto riešiť.
Ale nielen to, že ten návrh tu bol predložený s predpokladom, že bude tento celý proces za tri dni ukončený. Ešte aj dnes bolo preukázané, ako sa náhli ministerstvo dopravy s celým týmto riešením. O 13.45 dnes sme skončili výbor, gestorský výbor, výbor pre hospodárske záležitosti a už o štrnástej začíname rokovať o tomto bode, pričom za tých 15 minút sme mali predložiť nejaké pozmeňujúce návrhy? To takto sa robia zákony v Slovenskej republike?! Toto má byť legislatívny proces v normálnej demokratickej krajine?! Pre boha živého!
Na protiústavnosť tohto zákona upozorňujeme veľakrát a aspoň tú najzákladnejšiu haváriu a problém tohto zákona sa budeme snažiť predložením pozmeňujúceho návrhu, ktorý prednesie potom náš kolega Ondrej Dostál. Len už teraz sa obávam, keďže sme ho pripravovali pred uzavretím rokovania výboru, gestorského výboru, že bude v rozpore práve so záverečnou správou tohto výboru, lebo sme prijali hodenú rukavicu od ministerstva, že poďte, predložte pozmeňováky. Tak som zvedavý, ako nakoniec ten pozmeňovák dopadne.
Tú protiústavnosť predovšetkým vidíme v tom, že začnú bagre chodiť po súkromnom vlastníctve a to v stave, kedy jednoducho nie je ten pozemok vo vlastníctve zhotoviteľa stavby. Toto je jeden najzákladnejší rozpor, s ktorým nemôžeme, nemôžeme súhlasiť.
A k slovu špekulanti. Sústavne počúvame argumenty o tom, že kto sú to. Nazývame týchto ľudí, ktorí chcú predať svoje pozemky za cenu, o ktorej si myslia, že je oprávnená, špekulantami. Nuž ja si myslím, že tí špekulanti sedia práve na ministerstve dopravy, tí konkrétni, ktorí celé toto mali pod kontrolou, celý tento čas vedeli, vedeli, ako sa to vyvíja, a neustále nás ubezpečovali o tom, že všetko majú pod kontrolou. Konkrétne, tak ako môj predrečník povedal, Viktor Stromček, štátny tajomník. Je načase, aby ste, pán minister, tohto štátneho tajomníka naozaj odvolali z funkcie.
Na záver by som len jednu, jednu veľmi dôležitú výzvu dal, pán minister. Ak chceme, aby sme naďalej ostali nejakou normálnou, fungujúcou krajinou a nie banánovou republikou, stiahnite tento návrh z rokovania Národnej rady Slovenskej republiky a dajte ho do riadneho legislatívneho konania, lebo takto len dokazujete, že niečo nebolo povedané, niečo nebolo povedané, pretože zrazu je tu veľké náhlenie. Zrazu je tu veľké náhlenie a to také, že za tri dni musíme niečo schváliť. Niečo je vo vzduchu a nevieme čo. Dôvod toho, že niekto sa chce na tom, v úvodzovkách, nabaliť, to nemôže byť dôvod, predsa na to máme čas. Ak ste sľúbili koncesionárovi, že to musí byť do nejakého pevného dátumu urobené, tak povedzte, aké sú sankcie, keď to neurobíme do konkrétneho dátumu. Tieto sankcie nás zaujímajú, lebo inak toto pokladáme práve za špekuláciu zo strany ministerstva dopravy.
Ďakujem za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 11.5.2017 17:24 - 17:33 hod.

Miroslav Ivan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, k výhradám ku skrátenému konaniu legislatívnemu som sa už vyjadril, nebudem sa už k tomu vracať. Teraz by som sa chcel venovať vecnému obsahu toho, čo sme na stôl dostali. Začnem ale tým, čo sa uvádza v dôvodovej správe. Ešte raz, cieľom predkladaného návrhu zákona je zefektívnenie procesu povoľovania. Problematiku výstavby diaľnic a rýchlostných ciest a v rámci výstavby konania ohľadom vyvlastňovania a vôbec stavebného konania riešia prakticky tri zákony. V tomto prípade to je v prvom rade stavebný zákon, zákon 50/1976, zákon, o ktorom tu dnes jednáme, teda zákon 669/2007, zákon o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb a tak ďalej, a tiež isté ustanovenia tohto zákona odkazujú na zákon o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb č. 282 z roku 2015.
Stavebný zákon hovorí presne to, čo má obsahovať dokumentácia, ktorá je predkladaná v rámci stavebného konania. A konkrétne v rámci témy, ktorú tu dnes máme, tak tá je popísaná v § 139 stavebného zákona, kde sa hovorí o tom, aké väzby musia byť k pozemku, na ktorom ide sa stavať. Teda vlastnícke právo alebo nájomná zmluva, alebo dohoda o budúcej kúpnej zmluve.
Tento zákon, ktorý dnes tu máme, 669, ešte ďalej spresňuje náležitosti potrebné splniť pri získavaní stavebného povolenia pre diaľnice a rýchlostné cesty, kde sa už presne uvádzajú čísla parciel, ktorých sa tie mimoriadne opatrenia v rámci stavebného konania týkajú. A opäť zase k zákonu o vyvlastňovaní, na ktorý zase odkazuje tento zákon 669, kde sa zase v § 13 ods. 3 píše, "v prípade požiadavky na, počas vyvlastňovania na vyššiu cenu než vyvlastňovací úrad navrhne, koná alebo je odkázaný vyvlastňovaný na súd". A ako sme dnes na výbore pre hospodárske záležitosti počuli stanovisko pána ministra, prakticky akýmsi spúšťačom celej tejto zmeny zákona je práve tento bod. Nemyslím si, že tá zmena, ktorú ministerstvo dopravy navrhuje, je riešením tohto problému. Naopak, vyrábame nový, nový, ktorý môžu vyvolať podania na Ústavný súd vzhľadom k tomu, že sa tu zasahuje do vlastníckych práv osôb alebo jednoducho vlastníkov pozemkov a stavieb. Konkrétne sa hneď k tomu vyjadrím.
Ale skôr, než sa k tomu vyjadrím, by som chcel upriamiť pozornosť, že dôsledok alebo príčinou, prečo toto tu riešime, je to, že u nás súdy konajú dlho. A ešte väčším pre mňa udivením je, že ministerstvo dopravy, ktoré má svojho nominanta, tak nominanta má zo strany MOST – HÍD a rovnako má svojho nominanta aj na ministerstve spravodlivosti, ktoré má v kompetencii konanie súdov a môže robiť opatrenia k tomu, aby sa súdne konania práve v téme nezhody pri požadovanej cene v rámci vyvlastňovania riešili. A preto som presvedčený, že tu je riešenie a tadiaľ by sa mali obaja ministri s riešením uberať.
Čo konkrétne vytýkame tomuto návrhu zákona, je to, že konkrétne vzniká nový § 8, a to je zavedenie nového pojmu tzv. predbežná držba. Na základe tohto, by som povedal, práva, ktoré bude mať investor, ktorý stavia takúto líniovú stavbu, má práva v obmedzenom rozsahu vykonávať stavebné činnosti na pozemkoch a stavbách, ktoré sa na vyvlastňovaných pozemkoch nachádzajú. A čo ma, čo ma najviac zaráža, že nielen teda na pozemkoch, ale aj na stavbách. To znamená, že je v zmysle tohto zákona vyjadrená aj možnosť asanovať stavby, a tak sú vlastne tieto zásahy legitimizované priamo zákonom, hoci nie sú ešte vyvlastnené. A toto je základná naša výtka, že zákon umožňuje stavebné zásahy na súkromnom pozemku, ktorý ešte nie je vyvlastnený. Toto považujeme za silný zásah do súkromného vlastníctva obyvateľov.
Všetky ďalšie výtky, ktoré by som vymenoval, sú, viac-menej vychádzajú z toho, čo som povedal. To znamená, v praxi si celkom dobre neviem predstaviť, ako niekto, kto nesúhlasí, povedzme, s navrhovanou cenou za vyvlastňovaný majetok, bude svedkom toho, ako na základe tohto zákona mu niekto začne robiť a vykonávať nejaké zemné práce na jeho pozemku a bude s údivom sledovať bagre. A to, ako sa v zákone uvádza, že budú povolené len úkony, ktoré umožnia navrátiť vyvlastňovanú nehnuteľnosť do pôvodného stavu v prípade, že vlastne nakoniec k vyvlastneniu nepríde, neviem, neviem si celkom dobre predstaviť. Keď nevieme dnes ani urýchliť súdne konania, ktoré by riešili celý tento problém, ako potom budeme riešiť tie súdne konania, ktoré budú vyvolané tými postihnutými občanmi, ktorým zasiahneme a zničíme majetok.
To je k podstate, k obsahu. Už len jednu vec mám k technickej poznámke, § 9b na záver, kde sa hovorí v prechodných ustanoveniach. Som veľmi udivený, že sa až tak, nie som teda právnik, odborník, ale radil som sa na túto tému, a potom nie sú to prechodné ustanovenia, lebo prechodné ustanovenia majú byť, ak sa niečo neukončilo počas platnosti zákona pôvodného, tak sa koná podľa stavu, ktorý platil predtým, a len nové veci sa budú riadiť novelizovaným zákonom. Tu priamo predkladateľ uvádza stavebné konania, konania o vyvlastnení začaté a právoplatne neskončené pred 15. májom 2017 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom od 15 mája 2017. Tak potom toto rozhodne nie je prechodné ustanovenie. Toto je podľa mňa retroaktivita.
Takže toľko, toľko za náš klub. Ešte vystúpia niektorí naši poslanci. Máme zásadné výhrady. Je to, je to zásah do osobného súkromného vlastníctva a takýto návrh nepodporíme.
Ďakujem za slovo.
Skryt prepis