Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

4.12.2019 o 16:08 hod.

JUDr.

Ján Richter

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Uvádzajúci uvádza bod 21.2.2020 10:47 - 10:56 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Panie poslankyne, páni poslanci, budem sa aj napriek tomu, že som tu bol dourážaný a veľmi nevyberavé snažil byť nad vecou a skôr reagovať veľmi odborne, lebo myslím si, že po istej dobe sú tu niektorí poslanci veľmi frustrovaní, možno sa cítia byť úplne nepotrební, asi sa s tým budú musieť vyrovnať. Ak dovolíte odborne. My ponúkame riešenie dvojnásobného rodičovského príspevku, resp. príspevku na dieťa nie náhodne. Kričíte a hovoríte som sa opravil, nie náhodne, pretože my sme i v tom systéme opatrení, ktoré ideme týmto zavŕšiť. To prvé opatrenie, ktoré sme realizovali boli, bol príspevok pri narodení dieťaťa. 829 eur na prvé, druhé a tretie dieťa. Absolútne pro rodinné opatrenie. Druhé opatrenie materská. Bola tu viackrát spomínaná pozitívne 34 týždňov, resp. 37 týždňov pri samo živiteľkách výška čistý príjem predchádzajúci to znamená strata príjmu matky je výškou materského eliminovaná. Boli tu spomínané aj otcovské áno viete je to procedúra a proces, ktorý rieši sociálna poisťovňa. Nie ministerstvo, to je samostatný verejno právny subjekt, ja tam robím predsedu dozornej rady. Treba však povedať jednu vec, že pokiaľ oni majú pocit a potrebu sa odvolať, neviem prikázať aby to neurobili. Je to prirodzené a treba povedať, že tých rozhodnutí ohľadom odvolaní nie je ich tak veľa, ktoré neboli pridelené. V drvivej väčšine prevláda úspech voči sociálne poisťovne. To znamená, že asi majú v niečom pravdu z hľadiska, z hľadiska tých rozhodnutí. Podívajte sa ak v roku 2016 vyplácala sociálna poisťovňa 150 eur, pardon 150 miliónov eur na materské, dnes sme v roku 2019 na 299, 6- násobne raz toľko. Aj to je výsledok toho, že tá materská išla rapídne hore. Bohužiaľ viac tých materských viditeľných nie je, ale ten posun, to znamená pro rodinné opatrenia, ktoré majú záujem riešiť aj tú demografiu tu jednoznačne sú. No a treba povedať, že 77,3 milióna z tých tristo bolo vyplatené otcom. To je asi pomer a myslím si, že ten nárast je tu, je tu veľmi konkrétny. Tretie opatrenie a to tu bolo častejšie spomínané zmeny pri vyplácaní náhradného výživného, veď my sme to riešili a riešili sme sa doslova absolútne. Zvýšila sa maximálna suma náhradného výživného a to až nad 355 eur. Že to výživné je nízke, no o tom rozhoduje súd. Prípadne je to dohoda manželov, ktorí sa rozchádzajú. Maximálna hranica priemerného čistého príjmu na 3,3-násobok životného minima. Pre rodičov s jedným dieťaťom predstavuje až sumu 1 010 eur. No a od 1. januára je účinný, účinná novela zákona o rodičovskom príspevku. Myslím, že len dve čísla 150 eur pre bývalé pracujúce, resp. poberajúce materskú, matky a 50 eur pre ostatné. To znamená sme v systéme a dostali sme sa až niekde k obdobiu, kedy je treba riešiť všetky deti. A to je práve ten návrh, ktorý momentálne dneska riešime. Veď to je až do 25. roku života v úvodzovkách dieťaťa, pokiaľ denným štúdiom navštevuje vysokú školu a systematicky sa pripravuje na svoje budúce zamestnanie. No a potom máme tiež pre nich pripravené riešenie, no a to je sociálna politika, ktorú presadzujem 8 rokov, dať ľudom prácu ak o ňu stoja. My máme stále 90 tisíc voľných pracovných miest. Vieme ponúknuť prácu, vieme dať prácu aj mladým ľudom, to znamená, že ten systém je plne vykrytý. A na druhej strane, keď hovorím o pro rodinných opatreniach sú opatrenia, ktoré sa týkajú dôchodcov, ale o tom sme hovorili včera, to znamená, že je záujem robiť vyváženú politiku, aby tu nebola nejaká, nejaké medzigeneračné roztržky, naopak všetko smeruje k tomu, že chceme ďalej zachovať medzigeneračnú solidaritu. Toto je dôležitá vec, no a niektoré pripomienky, ktoré tu zaznievali. No hospodárska núdza sa za posledné 4 roky zo 185 tisíc poberateľov je dnes 60 tisíc. Ten rozdiel, no tí ľudia pracujú, nie sú už zahrnutí v hmotnej núdzi, majú inú životnú úroveň. Štatistiky, ktoré my nevieme, ale Eurostat to znamená Európsky štatistický úrad jednoznačne hovorí, že na Slovensku a veľmi výrazne ubudlo ľudí pod hranicou chudoby. I keď ja k tej metodike mám svoj názor, pretože väčšia chudoba podľa tohto je niekde na severe Európy, čo ja osobne s tým pochybujem. Ďalej OČR-ky, veď sme zvýšili na 90 dní v prípade práve problémov, ktoré sa týkajú vážneho ochorenia najmä detí. Riešili sme ten problém. Možno málokto si uvedomuje, že sme zrušili už rok detské domovy a vytvorili centrá, centrá pre deti a rodinu. Cieľ neposlať hneď deti niekde do detských domovov, ale dať šancu, aby sa rodina opäť spojila. V týchto centrách môže byť umiestnená aj matka, aj to dieťa a hľadá sa spôsob ako vytvoriť tie predpoklady pre to, aby opäť rodina bola spolu. Aj to sa tu kritizovalo a to všetko toto je. Na zosúlaďovanie rodinného a pracovného života dva projekty rieši ich pani Pietruchová, riaditeľka rodovej rovnosti. Obidva sú v realizácií, obidva je možnosť čerpať, ale tam je dôležité, aby prejavil záujem zamestnávateľ. Ak prejaví záujem zamestnávateľ my ho vieme motivovať, nie na úroveň minimálne mzdy ale vyššej a vieme takýmto spôsob vykryť tretinový, polovičný alebo akýkoľvek úväzok pre matku, ktorá má aj menšie deti, ale má ...
=====
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 21.2.2020 10:47 - 10:56 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Panie poslankyne, páni poslanci, budem sa aj napriek tomu, že som tu bol dourážaný a veľmi nevyberavé snažil byť nad vecou a skôr reagovať veľmi odborne, lebo myslím si, že po istej dobe sú tu niektorí poslanci veľmi frustrovaní, možno sa cítia byť úplne nepotrební, asi sa s tým budú musieť vyrovnať. Ak dovolíte odborne. My ponúkame riešenie dvojnásobného rodičovského príspevku, resp. príspevku na dieťa nie náhodne. Kričíte a hovoríte som sa opravil, nie náhodne, pretože my sme i v tom systéme opatrení, ktoré ideme týmto zavŕšiť. To prvé opatrenie, ktoré sme realizovali boli, bol príspevok pri narodení dieťaťa. 829 eur na prvé, druhé a tretie dieťa. Absolútne pro rodinné opatrenie. Druhé opatrenie materská. Bola tu viackrát spomínaná pozitívne 34 týždňov, resp. 37 týždňov pri samo živiteľkách výška čistý príjem predchádzajúci to znamená strata príjmu matky je výškou materského eliminovaná. Boli tu spomínané aj otcovské áno viete je to procedúra a proces, ktorý rieši sociálna poisťovňa. Nie ministerstvo, to je samostatný verejno právny subjekt, ja tam robím predsedu dozornej rady. Treba však povedať jednu vec, že pokiaľ oni majú pocit a potrebu sa odvolať, neviem prikázať aby to neurobili. Je to prirodzené a treba povedať, že tých rozhodnutí ohľadom odvolaní nie je ich tak veľa, ktoré neboli pridelené. V drvivej väčšine prevláda úspech voči sociálne poisťovne. To znamená, že asi majú v niečom pravdu z hľadiska, z hľadiska tých rozhodnutí. Podívajte sa ak v roku 2016 vyplácala sociálna poisťovňa 150 eur, pardon 150 miliónov eur na materské, dnes sme v roku 2019 na 299, 6- násobne raz toľko. Aj to je výsledok toho, že tá materská išla rapídne hore. Bohužiaľ viac tých materských viditeľných nie je, ale ten posun, to znamená pro rodinné opatrenia, ktoré majú záujem riešiť aj tú demografiu tu jednoznačne sú. No a treba povedať, že 77,3 milióna z tých tristo bolo vyplatené otcom. To je asi pomer a myslím si, že ten nárast je tu, je tu veľmi konkrétny. Tretie opatrenie a to tu bolo častejšie spomínané zmeny pri vyplácaní náhradného výživného, veď my sme to riešili a riešili sme sa doslova absolútne. Zvýšila sa maximálna suma náhradného výživného a to až nad 355 eur. Že to výživné je nízke, no o tom rozhoduje súd. Prípadne je to dohoda manželov, ktorí sa rozchádzajú. Maximálna hranica priemerného čistého príjmu na 3,3-násobok životného minima. Pre rodičov s jedným dieťaťom predstavuje až sumu 1 010 eur. No a od 1. januára je účinný, účinná novela zákona o rodičovskom príspevku. Myslím, že len dve čísla 150 eur pre bývalé pracujúce, resp. poberajúce materskú, matky a 50 eur pre ostatné. To znamená sme v systéme a dostali sme sa až niekde k obdobiu, kedy je treba riešiť všetky deti. A to je práve ten návrh, ktorý momentálne dneska riešime. Veď to je až do 25. roku života v úvodzovkách dieťaťa, pokiaľ denným štúdiom navštevuje vysokú školu a systematicky sa pripravuje na svoje budúce zamestnanie. No a potom máme tiež pre nich pripravené riešenie, no a to je sociálna politika, ktorú presadzujem 8 rokov, dať ľudom prácu ak o ňu stoja. My máme stále 90 tisíc voľných pracovných miest. Vieme ponúknuť prácu, vieme dať prácu aj mladým ľudom, to znamená, že ten systém je plne vykrytý. A na druhej strane, keď hovorím o pro rodinných opatreniach sú opatrenia, ktoré sa týkajú dôchodcov, ale o tom sme hovorili včera, to znamená, že je záujem robiť vyváženú politiku, aby tu nebola nejaká, nejaké medzigeneračné roztržky, naopak všetko smeruje k tomu, že chceme ďalej zachovať medzigeneračnú solidaritu. Toto je dôležitá vec, no a niektoré pripomienky, ktoré tu zaznievali. No hospodárska núdza sa za posledné 4 roky zo 185 tisíc poberateľov je dnes 60 tisíc. Ten rozdiel, no tí ľudia pracujú, nie sú už zahrnutí v hmotnej núdzi, majú inú životnú úroveň. Štatistiky, ktoré my nevieme, ale Eurostat to znamená Európsky štatistický úrad jednoznačne hovorí, že na Slovensku a veľmi výrazne ubudlo ľudí pod hranicou chudoby. I keď ja k tej metodike mám svoj názor, pretože väčšia chudoba podľa tohto je niekde na severe Európy, čo ja osobne s tým pochybujem. Ďalej OČR-ky, veď sme zvýšili na 90 dní v prípade práve problémov, ktoré sa týkajú vážneho ochorenia najmä detí. Riešili sme ten problém. Možno málokto si uvedomuje, že sme zrušili už rok detské domovy a vytvorili centrá, centrá pre deti a rodinu. Cieľ neposlať hneď deti niekde do detských domovov, ale dať šancu, aby sa rodina opäť spojila. V týchto centrách môže byť umiestnená aj matka, aj to dieťa a hľadá sa spôsob ako vytvoriť tie predpoklady pre to, aby opäť rodina bola spolu. Aj to sa tu kritizovalo a to všetko toto je. Na zosúlaďovanie rodinného a pracovného života dva projekty rieši ich pani Pietruchová, riaditeľka rodovej rovnosti. Obidva sú v realizácií, obidva je možnosť čerpať, ale tam je dôležité, aby prejavil záujem zamestnávateľ. Ak prejaví záujem zamestnávateľ my ho vieme motivovať, nie na úroveň minimálne mzdy ale vyššej a vieme takýmto spôsob vykryť tretinový, polovičný alebo akýkoľvek úväzok pre matku, ktorá má aj menšie deti, ale má ...
=====
Skryt prepis
 

21.2.2020 9:43 - 9:47 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda Národnej rady, panie poslankyne, páni poslanci, na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky je predložená novela zákona o prídavku na dieťa, ktorej účelom je zvýšenie sumy prídavku na dieťa zo súčasných 24, 95 eura mesačne na 50 eur mesačne na dieťa. V súčasnosti platná suma prídavku na dieťa sa javí ako nepostačujúca. Prijatím predmetného návrhu zákona sa zvýši finančná podpora rodín s nezaopatrenými deťmi zo strany štátu s cieľom čiastočne odbremeniť rodičov od finančných výdavkov, ktoré im vznikajú v dôsledku zabezpečenia starostlivosti o nezaopatrené dieťa. Uvedeným návrhom sa sleduje posilnenie základných ľudských práv a slobôd garantovaných Ústavou Slovenskej republiky, konkrétne práva rodičov, ktorí sa starajú o deti na pomoc štátu. Z uvedeného dôvodu spojitosti so snahou vlády Slovenskej republiky zabrániť ohrozeniu základných ľudských práv a slobôd vláda Slovenskej republiky navrhuje Národnej rade Slovenskej republiky prijať túto novelu v skrátenom legislatívnom konaní. Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 20.2.2020 18:46 - 18:52 hod.

Ján Richter
 

Vystúpenie v rozprave 20.2.2020 9:16 - 9:18 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, pán predseda vlády, vážené panie poslankyne, páni poslanci, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky už dlhodobo avizuje zámer prejsť k postupnej transformácii vianočného príspevku na trinásty dôchodok. Tomu zodpovedali aj zmeny v zákone o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku prijaté v roku 2019, ktorými sa zdvojnásobila suma vianočného príspevku a rozšíril sa okruh jeho poberateľov. Súčasná úroveň dôchodkových dávok je najmä pre pri nízkopríjmových poberateľov a osobitne v období na konci roka spojená s enormným zvýšením výdavkov a je nepostačujúca. V tomto kontexte navrhujeme zavedenie novej dôchodkovej dávky, ktorým je tzv. trinásty dôchodok s cieľom posilniť právo na primerané hmotné zabezpečenie v starobe, pri nespôsobilosti na prácu a pri strate živiteľa garantované Ústavou Slovenskej republiky v čl. 39. Vzhľadom na potrebu posilnenia základných ľudských práv a slobôd v spojitosti s potrebou zabezpečenia primeranej doby pre sociálnu poisťovňu na zabezpečenie výplaty trinásteho dôchodku už v tomto kalendárnom roku. (Potlesk.) S cieľom zabezpečiť zvyšovanie životnej úrovne zraniteľných skupín aj v nasledujúcom období vláda Slovenskej republiky navrhuje Národnej rade Slovenskej republiky prijať túto novelu v skrátenom legislatívnom konaní. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 5.12.2019 11:48 - 11:54 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ďakujem aj za tú rozpravu. V podstate išlo hlavne o pozmeňovacie návrhy. S tým môžem konštatovať, že s obsahom tej novely sa poslanci poväčšine stotožnili. Myslím hlavne na to ošetrované. Preto sa k tej hlavnej časti, ktorá je nosným bodom návrhu, ktorý predkladám, nechcem ani vracať, pretože si myslím, že je dôležité, aby čím skôr osoby, ktoré potrebujú čerpať tzv. malú očeerku, aby ju mohli čerpať až v rozsahu 14 dní. A nový prvok, ktorý zavádzame teraz, príspevok tzv. veľkého ošetrovného až na 90 dní, je veľmi dôležité a som presvedčený, že bude veľmi pozitívne prijatý hlavne tam, kde nastali nové životné skúsenosti.
Tie pozmeňovacie návrhy, ktoré som dostal, sa skôr týkajú, po prvé, pani Kuciaňová, súhlasím, sú to skôr isté technické, legislatívno-technické úpravy. Čo sa týka, pani Bašistová, Kuciaňová, súhlasím. I keď ide trošku nad rámec ten zákon, ale ministerstvo zdravotníctva súhlasilo. To znamená, že môže sa v tomto prípade pomôcť. Zdravotnícky som už pomenoval.
No a k návrhu pána Mihála. Po prvé, chcem poďakovať, že ste mi ho dal k dispozícii už včera. A bolo možné z odborného hľadiska na sekcii sa tejto, tejto problematike venovať. Moje stanovisko, s ktorým sa stotožnili aj odborníci z ministerstva, ten pozmeňovací návrh má v podstate dva nosné body. Po prvé, zavádza kvalifikované obdobie, ale až od roku 2020. Súčasný stav od roku 1993, navrhovaný stav – zrušiť kvalifikované obdobie. A druhá časť mení koeficient osobného mzdového bodu, ktorý je rozhodujúci pre získanie kvalifikovaného roku z 0,241 na 0,4 od roku 2020.
K prvému bodu. Má svoje pozitíva aj negatíva. S tými negatívami sa do istej miery dá vysporiadať aj samotnej Sociálnej poisťovni. Čo sa týka pozitív, áno, aj týmto riešením ten zámer vyplácať minimálny dôchodok od 1. januára sa dá realizovať. No a do istej miery eliminuje možné riziká a špekulácie, ktoré súvisia s eliminovaním nejakých negatívnych vecí, ktoré by mohli niekoho mať záujem uplatniť.
Čo sa týka druhého bodu. Mierne vyššie príjmy z platenia poistného už od roku 2020. Negatíva, kvalifikované obdobie by nezískalo na rozdiel od súčasnej právnej úpravy veľmi veľa skupín. Poberateľ starobného dôchodku, ak bol predtým poberateľom invalidného dôchodku, a to za obdobie poberania invalidného dôchodku do dovŕšenia dôchodkového veku alebo priznania predčasného starobného dôchodku, ak toto obdobie trvalo celý kalendárny rok. V tom prípade je to 0,3. Myslím, osobný mzdový bod. Ďalej zamestnanci s kratším pracovným úväzkom, ktorých zárobok je najmenej, ktorý je menší ako 40 % priemernej mzdy. Toto je môj veľký problém, lebo myslím, že by postihol veľmi veľa, hlavne žien, ktoré pracujú na polovičný úväzok, tých by sa táto problematika netýkala. To je pre mňa neprijateľné. Naopak, ja mám záujem, aby aj matky, ktoré majú postarané na tie štyri hodiny o svoje deti, mohli pracovať, keď majú o to záujem, samozrejmá vec, je veľmi dôležité. To znamená, po zvýšení toho osobného mzdového bodu na úroveň 0,4, ktorá sa navrhuje, by sa situácia vyššie uvedených zamestnancov zhoršila a ťažšie by získavali kvalifikované obdobie dôchodkového poistenia. Iste ani pri tej novele zákona, ktorá tu bola pred, ja neviem, mesiacom schválená, nikomu nešlo o to, aby sa niekomu zhoršili podmienky na možnosť, zákonnú možnosť poberania minimálneho dôchodku. Preto to musím odmietnuť.
No a teraz z legislatívneho hľadiska. Vzhľadom na to, že ten pozmeňovák je postavený tak, že sa nedá z toho vybrať, že poďme hlasovať len o jednotke a o dvojke nie, musím tento pozmeňovák odmietnuť. Jediné možné riešenie, o ktorom som sa aj bavil, by bolo možné vybrať tú prvú časť a dať ju ako samostatný, nový samostatný pozmeňovák. Keďže takýto návrh nie je predložený, je mi ľúto, ale s týmto nemôžem súhlasiť. Dôvody, ktoré som, myslím si, že veľmi konkrétne pomenoval.
Každopádne si myslím, že prijatím toho prvého pozmeňováku, ktorým sa zaoberala aj vláda, je riešenie zabezpečené, aby od 1. januára všetci, ktorí majú nárok na minimálny dôchodok, ten dôchodok obdržali.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 5.12.2019 11:30 - 11:32 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda Národnej rady. Vážené pani poslankyne, páni poslanci účelom návrhu novely zákona o sociálnom poistení je zaviesť novú kategóriu dávky ošetrovné, takzvané dlhodobo ošetrovné, ktoré spolu s navrhovanou právnou úpravou inštitútu osobnej starostlivosti v prirodzenom prostredí predstavujú základné predpoklady zabezpečovania nevyhnutnej dôstojnej starostlivosti o nevyliečiteľne choré osoby, v štádiu ochorenia a na konci života alebo v terminálnom štádiu ochorenia, ako aj nevyhnutnej starostlivosti o osoby prepustené po hospitalizácii zo zdravotníckeho zariadenia.
Návrh novely zákona prináša nasledovné zmeny:
Po prvé, tzv. dlhodobé ošetrovné zavádza sa v istom zákone v ustanovenom prípade poskytovateľom ošetrovného na viac ako 14 dní maximálne do 90 dní. Sú presne špecifikované osoby, ktorých sa tento účel dotýka. Výška dávky rovnako ako pri krátkodobom ošetrovaní je, v ošetrovnom je 55 % denného vymeriavacieho základu na každý deň ošetrovania v domácom prostredí.
Druhá zmena, tzv. krátkodobé ošetrenie, predĺženie obdobia poskytnutia dávky z 10 na 14 dní. Táto právna úprava odráža požiadavky a podnety, ktoré prichádzali na ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. Ročne to predstavuje približne 90-tisíc osôb.
Tretia úprava je, v obidvoch prípadoch sa rozširuje okruh oprávnených osôb, ako aj osôb, ktoré môžu ošetrovať príbuzného. To znamená, nebudú to už len rodičia a deti, ale aj starí rodičia, vnuci, vnučky a súrodenci.
V záujme zabezpečenia vyplatenia minimálneho dôchodku v zmysle nedávno prijatých legislatívnych zmien v zákonných lehotách sa zároveň v návrhu zákona navrhuje zmena parametrov tzv. kvalifikovaného obdobia posudzovaného na účely získania nároku na minimálny dôchodok. Čo sa týka rokovania výborov, návrh pozmeňovací na zdravotníckom výbore, ktorý bol predložený, akceptujem.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 4.12.2019 16:49 - 16:57 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Chcem poďakovať aj za relatívne pragmatickú diskusiu, ktorá tu k týmto návrhom zaznela. Preto, ak dovolíte, rozdelím to moje záverečné slovo k dvom častiam. Sme v prvom čítaní, to znamená, že akékoľvek pozmeňovaky budú aktuálne následne.
Pán Mihál, ja som pripravený k tomu vášmu návrhu prizvať aj ľudí od nás a môžeme o tejto veci jednoducho debatovať. Bude priestor aj na výbore. Ale predsa len jedna poznámka hneď tu z mojej strany musí ísť, a to je to pritvrdenie na tých 40 % z priemernej mzdy. Ja sa priznám, že robíme veľmi veľa pre to, aby na Slovensku, my sme štvrtí od konca v Európskej únie, čo sa týka práce matiek a žien na úväzky, tretinový, polovičný, vytvárame cez projekty zosúlaďovania rodiny a práce podmienky pre to, aby sa vo fabrikách, inštitúciách budovali tzv. detské kútiky, aby jednoducho matky mohli pracovať. My by sme im týmto veľmi ublížili, aby za to, čo pracuje dajme tomu na polovičný úväzok, nemala byť zhodnotená aj z hľadiska dôchodku. Ale dobre, o tom budeme ďalej hovoriť.
Ošetrovné. V prvom rade chcem potvrdiť, že náš záujem bol a rok a pol sme na tom robili spolu s ministerstvom zdravotníctva, aby súčasťou stratifikácie bola druhá, veľmi podstatná časť, a to je dlhodobé zdravotno-sociálne zabezpečenie. Absolútne nevyhnutné, potrebné. Dnes sa už nedá urobiť nejaká čiara, kde končí zdravotné a kde začína sociálne. Je to absolútne v tomto smere prepojené. Nehovoriac o tom, že v minulosti sa urobilo veľmi veľa zlých rozhodnutí, keď sa začali rušiť doliečováky, geriatrie, liečebne dlhodobo chorých. A teraz sme prišli na to, že nám to reálne chýba a je, áno, nevyhnutné sa k tomu vrátiť. Sociálne zariadenia nemôžu úplne nahradiť zdravotné zariadenie, kde je potrebné uskutočňovať viaceré medicínske výkony. To znamená potiaľto áno.
Toto, čo ponúkam, je isté vybratie veci z toho návrhu ohľadom tej dlhodobej zdravotnej starostlivosti a riešime tzv. malý, veľký príspevok na ošetrovné. Prečo? Po prvé, klasická óčeerka, tie analýzy, ktoré sme robili vtedy v súvislosti s prípravou toho zákona, jednoznačne hovoria o tom, že desať dní je málo. Tých 14 dní by malo do istej miery pokryť tie, by som povedal, ten nevyhnutný čas. To neznamená, že každý 14 dní, ale ten, ktorý ho potrebuje, alebo tá, ktorá ho potrebuje, a preto sme sa dohodli v tomto prípade aj so sociálnymi partnermi, že je to potrebné. Aj rozpočtove sme na to pripravení, je to dokonca zohľadnené už aj v samotnom rozpočte.
Druhé je to veľké ošetrovné. Áno, pokiaľ by bola prijatá celá stratifikácia a tá koncepcia dlhodobo zdravotno-sociálnej starostlivosti, má to logickú náväznosť na ten prechod medzi, medzi, prepáčte za výraz, špitálom a sociálnym zariadením. Ale my riešime, viete, politika je umenie možného, ja v tejto chvíli vyberám aspoň tú časť, ktorá sa dá uplatniť, ktorá môže byť zavedená do praxe a ktorá veľmi pomôže. Áno, pomôže minimálne v tom prirodzenom prostredí, že vytvoríme nejaký základný predpoklad pre to, aby sa príbuzní vedeli postarať o, ja neviem, otca, matku. My tu máme z posledného obdobia veľmi veľa takých príkladov, na ktoré sa aj mne veľmi ťažko zodpovedalo, lebo som mal možnosť hovoriť s viacerými rodičmi. Viete, to nešťastie, že ochorie a ťažko ochorie, sa netýka len starších ľudí, ale aj detí. A tam je to najcitlivejšie a práve preto tie tri mesiace dávame ako istú ponuku pre tú rodinu, ktorá sa do takejto situácie dostane, aby sa za tie tri mesiace vedela "skonsolidovať", aby vedela nájsť nejaký spôsob, ako ďalej v tomto prípade pokračovať, pretože podľa všetkého aj otec, aj matka možno prestanú chodiť do práce a maximálnu starostlivosť venujú tomu dieťaťu. My ponúkame riešenie v priebehu tých troch mesiacov, že sa môžu aj, aj, aj proste mesiac matka, dva mesiace otec alebo príbuzní v tom prvom rade, aby sa vytvorili maximálne predpoklady a podmienky. 55 % tej mzdy, ako to nie je málo, veď to isté platí aj u klasickej óčeerky. My ho len opakujeme aj pri tej dlhodobej. Tu chcem naznačiť, že je veľmi dôležité, aby sme vzhľadom na možnosti, ktoré sú tu, túto oblasť podporili.
Prečo až od 1. 1. ´21? Áno, to tu bolo dobre povedané, jednoducho systémy v Sociálnej poisťovni nie sú na túto zmenu pripravené. My potrebujeme softvér. Ten softvér sa nevyrába a neurobí zo dňa na deň, preto; viete, keby sme boli počkali ďalej, znova by sa to o rok ako oddialilo. Preto čím skôr sa začne robiť na konkrétnych veciach aj v Sociálnej poisťovni, no tým sa reálne bude skôr ten, ten príspevok aj vyplácať.
Ďalej, čo sa týka tej druhej časti ohľadom minimálneho dôchodku. Všeobecne všetkým diskutujúcim chcem povedať, my neriešime obsah zákona o minimálnom dôchodku. Ja riešim otázku, ako zabezpečiť, aby od 1. januára tí, ktorí majú podľa novely zákona nárok na minimálny dôchodok, ten dôchodok dostali. My sme v takejto situácii.
Čo sa týka obsahu novely zákona o minimálnom dôchodku, môj rezort sa odborne veľmi konkrétne vyjadril a pomenoval aj riziká. Ale ja ako demokrat musím rešpektovať právo tohto parlamentu, ktorý ten zákon schválil, a mojou úlohou a úlohou generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne je teraz urobiť všetko pre to, aby od 1. januára, ktorí zákonný nárok majú dôchodcovia, ten minimálny dôchodok dostali. Tu to začína a končí.
Samozrejmá vec, že tých riešení sa tu veľmi veľa nenatískalo vzhľadom na to, že tá Sociálna poisťovňa nie je na to pripravená, aby sme išli podľa starého zákona, no tak sme hľadali riešenie a na tom sa zhodla aj vládna koalícia. Toto riešenie, ono teoreticky môže byť aj dočasné. Veď po roku sa to celé môže zhodnotiť. Viete, tridsať rokov potrebuje na to odrobených, aby mal nárok na minimálny dôchodok. Nechcem byť ako nejaký alibista, ale ako za rok nepadne svet, ani, ani ako to nenabúra tak veľmi veci, že by bol mať byť problém. A po tom roku sa zhodnotí a povie, čo je dobré, čo je zlé, čo treba ponechať, eventuálne čo treba novelizovať. Ale to platí o každom jednom zákone. A to isté osobne predpokladám aj tu.
Samozrejmá vec, že som pripravený v tom druhom čítaní, prípadne na výbore sa baviť aj o iných návrhoch, ktoré by riešili základnú vec, a to je vyplácanie minimálneho dôchodku podľa novely od 1. januára budúceho roku.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 4.12.2019 16:08 - 16:11 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda Národnej rady.
Vážené panie poslankyne, páni poslanci, účelom návrhu novely zákona o sociálnom poistení je zaviesť novú kategóriu dávky ošetrovné, tzv. dlhodobé ošetrovné, ktoré spolu s navrhovanou právnou úpravou inštitútu osobnej starostlivosti v prirodzenom prostredí predstavujú základné predpoklady zabezpečenia nevyhnutnej dôstojnej starostlivosti o nevyliečiteľne choré osoby v štádiu ochorenia na konci života alebo v terminálnom štádiu ochorenia, ako aj nevyhnutnej starostlivosti o osoby prepustené po hospitalizácii zo zdravotníckeho zariadenia.
Vzhľadom na poznatky aplikačnej praxe a predkladané požiadavky poistencov sa v súvislosti s dávkou ošetrovné predlžuje aj maximálne obdobie poskytovania tzv. krátkodobého ošetrenia, ošetrovného, klasickej óčeerky z 10 na 14 dní a rozširuje sa okruh príbuzných osôb, ošetrovaním ktorých môže nemocensky poisteným osobám vzniknúť nárok na ošetrovné. Všetky uvádzané opatrenia prispievajú k efektívnejšiemu zabezpečeniu starostlivosti o chorého príbuzného v jeho prirodzenom prostredí.
Predmetná právna úprava bola pôvodne súčasťou právnej úpravy o stratifikácii nemocníc. Všeobecne na absenciu politického konsenzu alebo vzhľadom na absenciu politického konsenzu pre prijatie stratifikácie ako celku predkladám len časť, na ktorej je možné aj v tomto volebnom období sa zhodnúť a je prirodzene očakávaná. V záujme zabezpečenia vyplatenia minimálneho dôchodku v zmysle nedávno prijatých legislatívnych zmien v zákonných lehotách sa navrhuje zmena parametrov tzv. kvalifikovaného obdobia posudzovaného na účely získania nároku na minimálny dôchodok.
Ďakujem. Skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 4.12.2019 11:19 - 11:20 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Budem veľmi stručný. Páni, veľmi rád zareagujem v prvom, resp. druhom čítaní, lebo vy ste sa pustili už do obsahu, my tu riešime skrátené konanie.
V úvode, respektíve tá, tá dôvodová správa jasne hovorí, v čom môžu byť ohrozené základné ľudské práva, ktoré sú garantované ústavou. Preto je to skrátené konanie a ešte aj jeden pragmatický dôvod. My sme rok a pol pripravovali spoločne s ministerstvom zdravotníctva spolu so stratifikáciou aj druhú časť, ktorá hovorí o dlhodobom zdravotno-sociálnom zabezpečení. Súčasťou toho mali byť aj tieto nové, by som povedal, príplatky, hlavne to veľké ošetrovné. Vzhľadom na to, že táto, tento materiál je rizikový, možno ohrozený, máme veľký záujem, aby od 1. januára minimálne tá oblasť tých nových príspevkov pre rodiny, ktoré to potrebujú, bola aktuálna a platná. A myslím, že toto by ste mali pochopiť aj vy.
Ďakujem.
Skryt prepis