19. schôdza

5.9.2017 - 19.9.2017
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

6.9.2017 o 14:25 hod.

Mgr.

Anna Verešová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:25

Anna Verešová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Chcem sa poďakovať kolegyni Jurinovej. Ja som ju sledovala ešte ako, ako človek z praxe, ktorý pracoval s obeťami domáceho násilia, so ženami a ich deťmi. My sme začali robiť s týmito obeťami ešte v čase, kedy laická, ale aj odborná verejnosť dokonca tento problém domáceho násilia vnímala okrajovo. A tak ja som sa výslovne tešila, keď som počula aj Eriku Jurinovú, aj Janku Šípošovú, že stále naozaj hovoria o službách, o legislatíve pre obete.
Ďakujem aj pani ministerke, že prišla s týmto zákonom. Naozaj sa tomu veľmi teším. Keď som si prečítala, že v podstate návrh zákona zavádza právo na poskytnutie odbornej pomoci, tak som sa skutočne tešila, lebo vidím za tým kopec ľudí, ktorí potrebujú takúto pomoc. Jednak legislatívu dobrú, a jednak ale aj prax. Takže aj de iure, aj de facto si tak nejak želám, aby sa to naplnilo, toto slovo a tento zákon, aby konečne na Slovensku naozaj fungoval taký komplexný systém pomoci obetiam, všetkým obetiam.
Takže ďakujem kolegyniam a ďakujem aj pani ministerke, že s týmto zákonom prišla.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

6.9.2017 o 14:25 hod.

Mgr.

Anna Verešová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:27

Erika Jurinová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za všetky poznámky a pripomienky. Poviem asi len toľko, že keď som vedela, že v Čechách už takáto právna forma alebo norma existuje, bolo mi veľmi ľúto, že na Slovensku najskôr bolo naozaj pár rokov také zdráhanie sa, že načo by nám bola samostatná legislatíva v tejto oblasti, však my budeme radšej implementovať tie zmeny do jednotlivých zákonov, trestných a ja neviem, akých všetkých iných noriem. Ale som veľmi rada, že sa vytvorilo, vytvorila základňa pre ďalšie rozpracovávanie už možno špecifických tém v tejto oblasti.
Vidím tam aj veľkú ústretovosť ministerstva spravodlivosti pri rozporovom konaní alebo v konaní o pripomienkach, kde mám informácie, že naozaj množstvo pripomienok odbornej aj laickej verejnosti bolo vtiahnuté do procesu, že boli upravené textácie znenia zákonov, takže aj toto je také veľké pozitívum.
Možnože iba kratučko na pána poslanca Mizíka. Ak ste si možno, alebo asi ste zrejme teda dobre nepočúvali, hovorila som aj v rozprave o tom, že tá stať o odškodnení, alebo to som možno nepovedala, tá stať o odškodnení bola len preklopená z trestného, zo zákona o odškodnení obetí trestných činov. Aj som zároveň povedala, že už táto sama stať by si zaslúžila nejakú novelizáciu. Takže v rámci toho, no, asi ste to dobre neporozumeli alebo nejak tak.
Jedna vec, ktorá mi chýba v tomto zákone, to je oblasť týkajúca sa vzdelávania. Ale ak som dobre vyrozumela, z tých pracovných skupín vystalo to, že táto oblasť vzdelávania sa bude potom riešiť samostatne alebo v jednotlivých iných zákonoch, čo teda snáď bude dobré. Dôležité pre mňa bolo, aby to vzdelávanie bolo podávané jednotne pre všetky pomáhajúce profesie. A aj teda tie funkčné, teda políciu, prokuratúru, ale aj pre tých... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

6.9.2017 o 14:27 hod.

Ing.

Erika Jurinová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:29

Alojz Baránik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja len pár slov, lebo som si nebol istý, že či by sa to vošlo do faktickej. Samozrejme, vítame tento zákon. A aj, ak aj vidíme v ňom nejaké nedostatky, tak som presvedčený o tom, že budeme vedieť rozumne o nich debatovať. A možnože sa pred druhým čítaním dostaneme do nejakej trošku inej fazóny, tak aby sme aj my boli, aj tie naše pripomienky možnože zohľadnené. Každopádne oceňujeme to, že pani ministerka priniesla tento zákon, i keď je nám všetkým asi jasné, že transpozícia európskej smernice bola dlho v omeškaní v tomto, a za prvé a za druhé prijatím tohto zákona to celé len začne.
Tento zákon je celý o humanizácii našej spoločnosti a každý, predpokladám, rozumne rozmýšľajúci človek vie, že v oblasti humanizácie našej spoločnosti sme sa príliš ďaleko nedostali. Dokonca ja si myslím, že keď to aj porovnávame s minulým, komunistickým režimom, tak sme v podstate v tejto oblasti na tom horšie, ako sme boli za komunistov. A to je všetko len preto, lebo sa orgány činné v trestnom konaní neriadia nejakými ľudskými princípmi, nejakým, nejakým človečenstvom, ale sa riadia len príkazmi zhora, ktoré im vydávajú ľudia, ktorí, bohužiaľ, nemajú svedomie.
Viac konkrétne k tomuto návrhu by som povedal, že čo nám alebo mne osobne, čo nám tam absentuje, je, i keď je všeobecná zmienka tam o tom, že orgány verejnej moci majú povinnosť pristupovať ohľaduplne, a teda v zmysle inštrukcií zákona k obetiam trestných činov a vrátane obetí takých činov, ktoré nevyhnutne ešte neboli ustanovené ako trestné.
Tak pokiaľ ide o úpravy Trestného poriadku, tak si myslíme, že by obdobné úpravy mali sa premietnuť aj do, do civilných procesných kódexov, pretože z praxe vieme, že sudcovia v civilných veciach vedia byť extrémne necitliví, napríklad v spore o to, že či dieťa, že ku ktorému z rodičov pôjde dieťa, a to aj v situácii, kedy, kedy paralelne prebieha trestné konanie napríklad proti otcovi, ktorý je podozrivý zo zneužívania toho dieťaťa, a sudkyňa nemilosrdne trvá na tom, že, že sa to dieťa vypočuje aj v prítomnosti toho otca, ktorý sedí na tom, na tom pojednávaní, hej.
Čiže toto sú zverstvá, ktoré, naši sudcovia sa aj kľudne ich dopúšťajú, pretože nemajú svedomie a nemajú ani predpis, takže oni sa ničoho zlého nedopúšťajú. A ja si myslím, že tento zákon je príležitosť na to, aby sme to zmenili. Takže toto je jedna, jedna z oblastí, pri ktorých sa budeme snažiť tento návrh zákona vylepšiť.
Ale vraciam sa k tomu, že pani ministerke patrí vďaka, že síce ako sa hovorí, že lepšie neskôr ako vôbec, priniesla tento zákon komplexne. Je, ja verím, že keby na jej mieste sedel niekto iný, ako ona, tak by táto vláda s týmto zákonom neprišla, takže za to jej patrí vďaka. A dúfajme, že kým bude sa o tomto zákone, o tomto návrhu hlasovať, že bude ešte v lepšej fazóne, ako je teraz.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

6.9.2017 o 14:29 hod.

JUDr.

Alojz Baránik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

14:34

Lucia Žitňanská
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Veľmi krátko chcem sa poďakovať za túto konštruktívnu debatu a možno aj využiť priestor, že chcem sa poďakovať všetkým, ktorí, ktorí participovali na príprave tohto zákona, pretože je to tak, ako povedala pani poslankyňa Jurinová, že je to trošičku aj umenie možného, pretože je tam, samozrejme, viacej subjektov, ktorí majú do tejto právnej úpravy čo povedať, a môžu mať aj rôzne pohľady na vec, a tuto je výsledok tejto debaty.
Ale, samozrejme, v rámci druhého čítania ja som pripravená debatovať o všetkých návrhoch. Možno sa zhodneme, možno nie, možno si niektoré veci vysvetlíme, ale aj v každom prípade ja som za otvorenú debatu o tomto návrhu zákona. My sme sa snažili v rámci rozporového konania aj trošku zakomponovať ten pojem služby do § 5, aj sa nám to podarilo. Či sa vieme niekde ďalej posunúť, uvidíme.
Možno jednu poznámku čisto kvôli tomu, aby nevznikali mystifikácie vo vzťahu k § 11 ods. 3. Dôvodom tohto ustanovenia, ktoré tam je, aj keď to možno, keď je len vytrhnutý z kontextu, z neho nie je zrejmé, ale dôvodom toho ustanovenia je, že pokiaľ by tam nebolo, tak máme situáciu, keď obe strany sú aj páchateľ a poškodený, a dostali by sme sa do absurdnej situácie, kedy by sme mali vyplácať odškodnenie aj páchateľovi ako obeti práve preto, že je maloletý. A tomuto sa chceme vyhnúť a urobili sme riešenie, že práve pre tieto prípady nemá nárok na odškodnenie nikto, pretože každá strana je aj páchateľ, aj obeť, ale možnože na výbore si k tomu môžeme povedať viacej.
V každom prípade, aby som nehovorila dlho, ešte raz sa chcem poďakovať za dobrú debatu. Pán poslanec Baránik má stopercentnú pravdu v tom, že prijatím tohto zákona to nekončí, ale, naopak, tá celá práca vlastne len začína.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

6.9.2017 o 14:34 hod.

doc. JUDr. PhD.

Lucia Žitňanská

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

14:38

Lucia Žitňanská
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, na rokovanie Národnej rady predkladám vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Obchodný zákonník.
Ide o návrh zákona, ktorý predkladám v súvislosti s plnením programového vyhlásenia vlády a súčasne v súvislosti s plnením Akčného plánu boja proti daňovým podvodom, a rovno na úvod poviem, že v zásade v tejto novele Obchodného zákonníka a súvisiacich novelizáciách, ktoré predstavujú články 2 a nasledujúce, sa áno, v prvom rade zaoberáme, ja to poviem tak, snahou vyčistenia podnikateľského prostredia v prospech veriteľov, ktorí sú ukrátení na svojich právach preto, pretože niektorí kvázi podnikatelia obchádzajú právnu úpravu bankrotu a štandardnej likvidácie cez fúzie alebo zlúčenie, splynutie spoločnosti, pred tými kvázi podnikateľmi, ktorí nedávajú návrh na vyhlásenie konkurzu včas, a potom sa do konkurzu dostávajú spoločnosti, v ktorých už nie je žiaden majetok, pred tými podnikateľmi, ktorí vyťahujú majetok zo spoločnosti presne tesne pred tým, ako ich dajú do konkurzu, prípadne na pozície štatutárnych orgánov dajú biele kone a podobne. To je ten základný balík, o ktorom ja potom budem hovoriť, samozrejme, bližšie.
Okrem toho v tejto novele Obchodného zákonníka transponujeme aj smernicu Európskeho parlamentu a Rady o ochrane obchodného tajomstva. A okrem toho, keďže v tejto novele ako súvisiaci predpis je novelizovaný aj zákon o konkurze a reštrukturalizácii, tak v krátkosti riešime niektoré otázky, ktoré sa otvorili na začiatku aplikácie právnej úpravy osobného bankrotu, čiže reagujeme na prax.
Ja sa podrobnejšie zmienim o tom prvom balíku zmien, pretože myslím si, že to sú zmeny, ktoré si zaslúžia vysvetlenie. Ja ešte raz zopakujem, čo sú to tie problémy, ktoré sa snažíme novelou Obchodného zákonníka riešiť. Sú to, áno, v prvom rade tie tzv. nekalé fúzie, ktorými podnikatelia likvidujú svoju spoločnosť spôsobom, ktorým obchádzajú štandardný proces likvidácie a bankrotu, je to problém bielych koní, resp. nevyriešime biele kone, ale chceme vyriešiť problémy, ktoré z toho vznikajú, a chceme riešiť otázku neskorého vstupu obchodnej spoločnosti do konkurzu a najmä to vyťahovanie majetku pred samotným podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu.
Ako som povedala na úvod, z nášho pohľadu ide o úpravu, ktorá by mala byť v prospech veriteľov, ktorí sú takýmito nekalými praktikami ukrátení o to, aby ich pohľadávky mohli byť uspokojené. Ako to robíme? Pokiaľ ide o tú tému nekalých fúzií, ak to môžem takýmto spôsobom nazvať, ja som s takým pobavením po tom, čo sme novelu Obchodného zákonníka dali do legislatívneho procesu, tak som s takým pobavením videla na diaľnici veľký bilbord, červený s bielym nápisom, kde bolo veľkými slovami, že koniec, možnosť zlikvidovať spoločnosť len do konca, konca septembra tohto roku, pod tým www.zlikviduj.sk, a keď si tam kliknete, tak si nájdete anonsu, že zlikvidujte vašu firmu rýchlo a spoľahlivo, likvidujeme všetky druhy spoločností, nielen čistých, ale aj zadlžených alebo problematických a máte škálu, za koľko to proste dostanete, túto rýchlu likvidáciu, do 10 dní alebo podobne.
No, tak to je to, proti čomu chceme bojovať (povedané so smiechom), a to opatrenie, ktoré, ktoré navrhujeme, je právna úprava, ktorá zakazuje, resp. umožňuje zlúčenie a splynutie obchodných spoločností iba v tom prípade, keď tá nástupnícka spoločnosť, výsledkom fúzie nebude nástupnícka spoločnosť, ktorá by bola v úpadku.
Rovnako sa zakazuje, aby fúzovali spoločnosti, ktoré sú v konkurze, ktoré sú v likvidácii, o ktorých súd rozhodol, že budú zrušené. Na to, aby sme to mohli, samozrejme, overiť, tak k tomu, či tieto podmienky sú splnené, to znamená, nástupnícka spoločnosť nebude spĺňať kritériá úpadku, k tomu sa musí vyjadriť audítor, ktorý tak či tak robí správu pre zlúčenie a splynutie a musí sa vyjadriť práve vo vzťahu k tejto otázke. Je to riešenie, ktorým sme sa nechali inšpirovať v českej právnej úprave, takže nehovorím, že sme špeciálne inovatívni, ale myslíme si, že to môže byť relatívne efektívne riešenie. Áno, zostáva zachovaná právna úprava, že na výmaz obchodnej spoločnosti z obchodného registra sa vyžaduje súhlas správcu dane. Pribúda právna úprava, že subjekt, ktorý má byť vymazaný z obchodného registra, nesmie byť dlžníkom Sociálnej poisťovne, snažíme sa ale, a navrhujeme riešenie, ktoré nebude ďalšou administratívnou bariérou pre podnikateľské prostredie, to znamená, nebude sa vyžadovať od podnikateľa ďalší papier, ale náš systém obchodného registra bude prepojený so systémom Sociálnej poisťovne, tak to navrhujeme. A zároveň zavádzame aj nový trestný čin, a síce trestný čin nekalej likvidácie. To je ten jeden balík.
Pokiaľ ide o druhý balík, tak, ten balík bielych koní, tak precizujeme právnu úpravu, keď sa navrhuje zapísať nový konateľ alebo štatutárny orgán do obchodného registra, tak overenie podpisu, vyžadujeme po novom overenie podpisu osobne u notára, čiže nebude postačovať len uznanie podpisu za vlastné, ide o to, aby proste v čase overovania toho podpisu osoba, ktorá má byť novým štatutárnym orgánom, musela fyzicky pred notárom tento podpisový vzor podpísať. Zavádzame povinnosť nevyhnutnej súčinnosti bývalého štatutárneho orgánu, súčinnosti so štátnymi orgánmi, rozširujeme okolnosti, ktoré budú dôvodom na zapísanie fyzickej osoby do registra diskvalifikácií, a vo všeobecnosti posilňujeme zodpovednosť štatutárnych orgánov, ale aj ovládajúcej osoby.
Tu prechádzam možno už na ten ďalší balík problémov, ktorý sa snažíme riešiť, a to je práve tá otázka neskorého vstupu obchodných spoločností do konkurzného konania, resp. vyťahovania majetku zo spoločnosti tesne pred tým, ako je podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, kde navrhujeme opatrenia najmä vo vzťahu k štatutárnym orgánom, to kľúčové je asi znovuzavedenie zodpovednosti štatutárneho orgánu za škodu spôsobenú veriteľom, nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu včas. Áno, nanovo, teda úplne novým prvkom v právnej úprave Obchodného zákonníka je novozavádzaná zodpovednosť ovládajúcej osoby za úpadok ovládanej osoby, to znamená, ide o akýsi presah zodpovednosti až na majoritného spoločníka, resp. ovládajúceho spoločníka, ale nielen v prvom rade, ale aj v ďalšom rade, samozrejme, s možnosťou zbaviť sa zodpovednosti, zbaviť sa zodpovednosti v prípade, keď naozaj si splnil všetko, čo zákon predpokladá. Ale ide nám v podstate o to, aby vedomý si toho, že mnohokrát ten, kto reálne rozhoduje, nie je ten štatutárny orgán, ale je práve ten ovládajúci spoločník, a ide nám o to, aby aj ovládajúci spoločník niesol zodpovednosť za úkony, ktorými priviedol tú spoločnosť do úpadku nie v dobrej viere. O to ide, preto aj možnosť zbavenia sa tejto zodpovednosti.
V našom právnom poriadku prvýkrát pracujeme aj s povinnosťami, resp. zodpovednosťou tzv. faktického riaditeľa, to znamená osobou, ktorá je v pozadí, a je to nóvum v našej právnej úprave, či už ide o zodpovednosť faktického riaditeľa, alebo zodpovednosť ovládanej, ovládajúcej osoby. Samozrejme, keď hovoríme o zodpovednosti, hovoríme o majetkovej zodpovednosti, o zodpovednosti za škodu a vždy je na tom veriteľovi, aby dokázal preukázať škodu a to, že tá škoda vznikla v dôsledku konania práve týchto osôb, nejde vôbec o jednoduché spory a nebudú to spory, ktoré by boli dennodennou záležitosťou, ale samotný fakt, že taká právna úprava existuje, a pre závažné prípady, kedy naozaj ide o veľa peňazí, tak ten priestor na domáhania sa nápravy je, považujem za veľmi dôležitý.
Možno ešte dve poznámky. Sprísňujeme pravidlá pre dlžníkov v Sociálnej poisťovni, pretože aj pokiaľ ide o založenie spoločnosti s ručením obmedzeným, aj pokiaľ ide o prevody obchodných podielov, tak, tak jak doteraz platilo, že tu bola nemožnosť založenia spoločnosti s ručením obmedzeným a prevod obchodného podielu spoločnosti s ručením obmedzeným, pokiaľ daná osoba mala podlžnosti voči daňovému úradu, tak aj tu to rozširujeme o Sociálnu poisťovňu. V obidvoch prípadoch ale odstraňujeme administratívnu bariéru, pretože nebude sa vyžadovať potvrdenie, ale naše systémy sa prepoja, preto v týchto častiach aj je odložená účinnosť o pol roka, než je navrhovaná účinnosť zákona ako takého, aby sme tie systémy mohli na to pripraviť.
Snažila som sa byť zrozumiteľná v mojom výklade a hovorila som predovšetkým o novele Obchodného zákonníka, ale je to novela, ktorá si vyžaduje aj novelizáciu Exekučného poriadku, zákona o bankách, zákona o účtovníctve, zákona o sociálnom poistení, zákona o obchodnom registri, zákona o dani z príjmov a zákona o Obchodnom vestníku, a, samozrejme, keďže zavádzame novú skutkovú podstatu trestného činu nekalá likvidácia, aj Trestného zákona. Účinnosť navrhujeme od 1. januára okrem niektorých bodov, ktoré som spomínala, ktoré, kde navrhujeme účinnosť od 1. júla 2018. Keď som povedala, že som sa snažila byť zrozumiteľná, som si vedomá toho, že nejde o jednoduchú novelu Obchodného zákonníka, a som si vedomá toho, že, že je to závažná novela Obchodného zákonníka aj súvisiacich právnych predpisov.
My sme mali niekoľko kôl rokovaní so zamestnávateľskými združeniami, tými, čo sú členmi tripartity, aj tými, čo nie sú členmi tripartity, AZZ počnúc, ROZ pokračujúc, Klubom 500 pokračujúc, elektrotechnickým zväzom pokračujúc, Americkou obchodnou komorou končiac. Štyrikrát sme sa stretli. Mali sme predbežné konzultácie, stretli sme sa počas predbežného pripomienkového konania, po prvom medzirezortnom pripomienkovom konaní vzhľadom na diskusie bol ten text zákona upravený a bol upravený do tej miery, že som reflektovala na požiadavku zamestnávateľských zväzov, aby ten zákon išiel ešte raz do medzirezortného pripomienkového konania, bol druhýkrát v medzirezortnom pripomienkovom konaní a na záver tohto medzirezortného pripomienkového konania sme mali štvrtú rundu stretávania sa.
Myslím si, že sme našli riešenia, s ktorými všetci vieme žiť, a plne vedomí si toho, čo je účelom tejto novely Obchodného zákonníka. Ja som presvedčená o tom, že môže prospieť čistote podnikateľského prostredia a že môže v konečnom dôsledku, môže v konečnom dôsledku prospieť alebo byť v prospech veriteľov, a či už je to štát ako ten, ktorý vymáha dane alebo vymáha odvody do Sociálnej poisťovne, alebo či sú to súkromní veritelia. Snažila som sa v úvodnom slove celú genézu predostrieť, teším sa na diskusiu a prosím o podporu tohto návrhu zákona.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

6.9.2017 o 14:38 hod.

doc. JUDr. PhD.

Lucia Žitňanská

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14:55

Jana Laššáková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážená pani podpredsedníčka, kolegyne poslankyne, kolegovia poslanci, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpila v prvom čítaní ako spravodajkyňa určená ústavnoprávnym výborom k vládnemu návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti, ktoré sú uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby vládny návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor, výbor pre financie a rozpočet a výbor pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali vládny návrh zákona do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní.
Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej právnej úpravy.
Ja veľmi oceňujem, že pani ministerka vo svojom úvodnom vystúpení naozaj objasnila a podrobne zdôvodnila účel a cieľ navrhovanej úpravy, a chcem oceniť, pani ministerka, aj to, že vzhľadom na to, že sa jedná o takú závažnú právnu normu a o naozaj závažné zmeny, ktoré sa v tejto novele Obchodného zákonníka idú prijať, že bolo komunikované aj so zamestnávateľskými zväzmi, aj so všetkými relevantnými organizáciami, pretože naozaj je to zmena, ktorá, pevne verím, tak ako protischránkový zákon a ďalšie právne predpisy, upraví podnikateľské prostredie na Slovensku tak, že, že bude aj transparentné a normálne štandardné.
Ako spravodajkyňa určená navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní, odporúčam zároveň vládny návrh zákona prideliť výborom vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie vládneho návrhu zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pani podpredsedníčka, poprosím vás, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

6.9.2017 o 14:55 hod.

JUDr.

Jana Laššáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:58

Veronika Remišová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, zákon, ktorý predkladá vláda prostredníctvom pani ministerky spravodlivosti, má ambíciu, citujem: "zamedziť nepoctivým fúziám obchodných spoločností, riešiť problematiku tzv. bielych koní, posilniť zodpovednosť štatutárnych orgánov obchodných spoločností, ako aj spoločníkov týchto spoločností".
Nepochybne ide o problematiku, ktorá je veľmi závažná, a otázka nie je, či je táto právna úprava potrebná, otázka je, prečo táto právna úprava nebola prijatá už oveľa skôr.
Na začiatok treba ozrejmiť, čo problematika bielych koní vlastne znamená. Podľa všeobecnej definície biely kôň je osoba, ktorá je nastrčená k páchaniu trestnej činnosti, aby zakryla skutočného páchateľa alebo osobu, ktorá má z tejto činnosti prospech. Veľakrát sú biele kone tí najzraniteľnejší v našej spoločnosti. Sú to ľudia so slabým sociálnym zázemím, vzdelaním, sú to osoby závislé na drogách, na alkohole, ktoré bývajú hrubo zneužité nepoctivými podnikateľmi a mafiánmi na zakrytie trestnej činnosti.
Príbehy bielych koní začali na Slovensku v 90. rokoch a sú neoddeliteľne späté s Mečiarovou vládou a s Mečiarovým HZDS, počas ktorej niekedy celkom nebolo jasné, aký je rozdiel medzi štátom a aký je rozdiel medzi mafiou. Dôsledkom bolo masové rozkrádanie štátneho aj súkromného majetku, mafiánske vraždy, ktoré často súviseli práve s potrebou navždy umlčať ľudí, ktorí slúžili ako biele kone. Dnes je, chvalabohu, iná doba, už sa nestrieľa, avšak s problematikou bielych koní sa štát stále nedokázal vysporiadať. Namiesto hrubokrkých vagabundov zabrali miesto bielych koní biele goliere a biele kone sú v našom podnikateľskom prostredí častým javom. Odpovede na otázku, prečo štát doteraz neprijal efektívne opatrenie na potlačenie tejto kriminálnej aktivity, by mal uviesť predovšetkým predseda vlády Robert Fico, ale aj ostatní poslanci a ministri SMER-u, ktorí za desať rokov pohodlného vládnutia, kedy v tomto parlamente vládli sami, mali pohodlnú väčšinu, nedokázali alebo skôr, si myslím, že nechceli zakročiť efektívne proti bielym koňom.
Aktuálny biznis s bielymi koňmi veľmi dobre vystihuje príbeh firemného cintorína na slávnej Okružnej ulici v Modre. Na tejto adrese skončili stovky firiem, mnohé s dlhmi voči Sociálnej poisťovni, dodávateľom, zamestnancom, živnostníkom. Po zmene sídla zanikli alebo sa zlučovali s desiatkami ďalších podobných firiem. Noví konatelia či spoločníci sú osoby s exotickými menami v exotických destináciách, ktoré nikto nikdy nevidel a zrejme ani nikto neuvidí, samozrejme, ani peniaze, ktoré dlhujú štátu, nikto nikdy nevidel a už nikto nikdy neuvidí.
Pri spočítaní a vyčíslení škôd, ktoré tento biznis model spôsobil štátu aj súkromným osobám a obyvateľom Slovenska, dospejeme k sumám v stovkách miliónov eur. Je namieste pýtať sa predsedu vlády a politikov SMER-u, ako to chcú vysvetliť ľuďom v schátraných nemocniciach, ľuďom, ktorí sú zaťažení exekúciami, ktorí doplácajú na nefungujúce školstvo a súdnictvo. Ako je možné, že v takejto závažnej oblasti desať rokov nechránili verejný záujem, nechránili majetok štátu, nechránili majetok poctivých podnikateľov alebo ho chránili len nedostatočne. Za zmienku v tejto súvislosti stojí aj fakt, že na spomínanom firemnom cintoríne skončila aj zadlžená firma brata predsedu vlády Ladislava Fica HF Steel. Na tom istom cintoríne skončila aj firma LTB RENT, s. r. o., ktorá patrila daňovému podvodníkovi Ladislavovi Bašternákovi, s ktorým podnikal a obchodoval minister vnútra Robert Kaliňák. Práve osobu Roberta Kaliňáka, jeho postavenie a využitie podobnej populárnej schémy niektoré médiá pripomínajú aj pri starej kauze, pri kauze Kovošrot, kde mal práve vtedy budúci minister vnútra fungovať ako biely kôň.
Vo výpočte podobných prípadov, ktoré majú podozrivo blízko k niektorým vysokým predstaviteľom štátu, by sa dalo pokračovať veľmi dlho a je v záujme všetkých slušných a poctivých občanov Slovenska, aby bola táto a jej podobné praktiky zákonom eliminované a tvrdo trestnoprávne postihované. Preto vítam iniciatívu ministerky Žitňanskej aj v oblasti novely Trestného zákona a zavedenia skutkovej podstaty trestného činu nekalej likvidácie, ktorá má trestnoprávne postihovať práve vyššie spomenuté nepoctivé praktiky.
Zároveň sa však obávam jednej veci a to je to, že pri súčasnom nastavení najvyšších predstaviteľov tejto vlády a pri súčasnom nastavení polície– dopadne snaha potlačiť tieto nebezpečné kriminálne aktivity práve tak, ako to vidíme pri problematike korupcie. Nadarmo bude predseda vlády vyzývať ľudí, aby nahlasovali aktívne korupciu, keď celé roky vidíme šikanovanie a zastrašovanie práve tých, ktorí tak urobili a ktorí korupciu nahlásili. Nadarmo bude policajný prezident zvolávať tlačové konferencie o odhaleniach drobných trestných činov, ako sú napr. darčekové tašky alebo 4 kg klobás, keď jeho najvyšší nadriadený vyhlási, že vlastne korupcia na najvyšších miestach ani neexistuje.
Som presvedčená, že efektívne uplatnenie navrhovaného zákona je možné len vtedy, keď si predseda vlády po desiatich rokoch uvedomí svoju zodpovednosť voči občanom a začne proti takýmto škodlivým javom naozaj účinne bojovať. Naozaj - tým myslím nielen bombastickými vyhláseniami, ale aj tým, že polícia si začne reálne plniť svoje povinnosti, aby pomáhala a chránila občanov Slovenska, a nielen nejakých „našich ľudí“.
V každom prípade tento zákon z dielne ministerstva spravodlivosti vítam a dúfam, že, OECD vyhlásila, že zákony v protikorupčnej oblasti máme dobré, problém je len v ich nedodržiavaní, tak pevne verím, že budeme dbať aj na to, aby sa tento užitočný zákon, aby sa aj v praxi dodržiaval.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

6.9.2017 o 14:58 hod.

Mgr. art. M.A. ArtD.

Veronika Remišová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:05

Stanislav Mizík
Skontrolovaný text
Ďakujem za slovo. Pani Remišová, keďže ste urobili prednášku na tému biele kone, doplním vás. Biele kone vznikli hneď po roku 1989, začali fungovať za vášho Václava Havla. Tento názov vymysleli olaskí Rómovia a takto rasisticky nazvali bielych ľudí, ktorých zneužívali. To je na ozrejmenie.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

6.9.2017 o 15:05 hod.

Mgr.

Stanislav Mizík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:06

Eduard Heger
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážená pani ministerka, kolegyne, kolegovia, ja by som kratučko nadviazal na kolegyňu Remišovú, ktorá vlastne hovorila o dôležitosti tohto zákona, a ja chcem prízvukovať, že naozaj tento zákon a vôbec riešenie tých, hlavne teda tých nekalých fúzií z môjho pohľadu je úplne žiadané a bytostné, a pridám sa k tomu názoru, že už prezčasujeme s týmto zákonom, ale teda na druhej strane, vďakabohu, že teda dnes už tu je a že pôjde do platnosti, pretože naozaj môže odstrániť mnohé škody, ktoré popísala kolegyňa Remišová.
Ja by som práve pri tejto príležitosti možno sa opýtal aj vás, pani ministerka, ako predsa človeka, ktorý je v tejto oblasti skúsený, ako očakávate, aká bude prax s tým zákonom, lebo vieme, a teraz to tak možno trošku ľudovo poviem, ale vieme, že naozaj v tejto oblasti boja proti daňovým únikom, alebo teda v oblasti daňových únikov sú ľudia veľmi vynaliezaví, obzvlášť v našej zemepisnej šírke, čiže či ste analyzovali pri návrhu tohto zákona aj možnosti, teda určite ste analyzovali, ale čo ste prišli, a že či je to naozaj tak vykryté, že nebude môcť nič nastať v tej aplikačnej praxi, kde by mohli predsa len nájsť spôsob, ako sa vyhnúť, alebo resp. aby mohli pokračovať v tých vzorcoch, ktoré fungovali predtým, ako tento zákon prišiel do platnosti, čiže z takého vášho profesionálneho hľadiska možno také zhodnotenie by ma určite zaujímalo, teda keď vás tu máme.
Po druhé vlastne ten, akože som sa vás aj pýtal, ten zákon hovorí o tom, že bude 60-dňová lehota, ak som to správne pochopil, na to, ak tam sú nejaké pripomienky alebo podnet z daňového úradu, že sú teda nejaké nedoplatky a tak ďalej, tak môže sa k tomu vyjadriť a tým pádom nebude môcť k tej fúzii dôjsť. Tuto teraz si kladiem tú otázku, že, tak ako aj hovorila kolegyňa Remišová, že samotný zákon je dobre naformulovaný, ale teraz tá aplikačná prax, pretože vidíme, že naozaj, žiaľ, u nás platí aj to, že sú proste ľudia, ktorí sú, ako by som ich nazval, že nedotknuteľní, a že vedia si zabezpečiť nejakým spôsobom to krytie, a či táto 60-dňová lehota poskytne dostatočný nástroj na to, aby sa nemohlo stať, že niekto si ten spis nevšimne alebo sa k nemu nevyjadrí a vyjadrí sa k nemu až neskôr, že ako je toto ošetrené, lebo myslím si, že tu môže práve nastať ten problém s tou aplikačnou praxou, pretože pravdu ako, keď to môžem uviesť na jednom konkrétnom príklade.
Dostali sme jeden podnet, lebo však tých podnetov dostávame viacej, ale bol jeden podnet, kde sa, ten vzorec vyzeral tak, že človek, ktorý vlastne mal nehnuteľnosť, tak on ju chcel predať, ale bol platca DPH a vlastne predal ju, ale aby si zarobil, tá nehnuteľnosť bola pomerne drahá, čiže tam, myslím, že o nejaký 1,6 mil. sa jednalo, tá nehnuteľnosť k tomu by bola, z toho by bola teda tá DPH a on na to, aby nemusel tú DPH odviesť, tak stihol ešte následne sfúzovať a do 30 dní to celé prebehlo, takže ju sfúzoval do nejakej firmy, ktorá je pohrebiskom. A teraz ide o to, že keď už aj teda správca dane príde na to, že tu chýba, a on, to ani úplne nepríde, lebo on to ani neuviedol v daňovom priznaní, čiže to by museli naozaj prísť na kontrolu a dohľadať. A teraz si hovorím, že takéto prípady, či, či to bude vedieť postihnúť, keď vy nebudete vedieť prekontrolovať, či ten daňový podvod nastal, alebo nie. Lebo on keď ho neuvedie v daňovom priznaní, tak my ani nevieme, že má nedoplatok. Čiže to neni ani vec toho, že by mal nedoplatok, ale toho, že on v tých svojich doplatkoch podviedol. A teraz keď si zoberieme, že on podvedie, odovzdá teda daňové priznanie, ktoré je čisté, ale v skutočnosti nie je a daňový úrad povie, dobre, ja tu naňho nevidím žiadny problém, v mojom systéme vyzerá, že má všetko, teda všetko vysporiadané, tak vám nakoniec zase len môže sfúzovať a pýtam sa, že či to zachytí takýto, takýto model. Lebo to je práve ten problém, ako dohľadať, a tí ľudia sa, samozrejme, nehlásia, že urobil som vo svojom účtovníctve podvod a teraz, že dopátrať to je ťažké a bez tej daňovej kontroly. Čiže neviem, či samotný len ten podnet alebo či nie je potrebné, a tom sa môžme pobaviť možno ešte pred tým druhým čítaním, že či tam by nemala prísť aj nejaká daňová kontrola a vyslovene skontrolovať účtovníctvo. Ako teraz trošku improvizujem (povedané so smiechom), ale pretože chcel som sa opýtať konkrétne na ten, na tento príklad.
Takže by ma zaujímalo, váš pohľad ako predsa navrhovateľky, aj človeka skúseného v tomto odvetví, že čo si o tom myslíte.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

6.9.2017 o 15:06 hod.

Ing.

Eduard Heger

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:11

Alojz Baránik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja aj tu krátko by som chcel vyjadriť podporu tomuto návrhu zákona a uviedol vy som k nemu možno pár poznámok.
Tento návrh v istom smere sa podobá na ten predchádzajúci návrh, ktorý nám priniesla pani ministerka, v tom, že sa týka obetí trestných činov. Lenže tu sú tieto obete v oblasti obchodného práva, zatiaľ čo predtým boli to obete trestných činov povedzme násilných. To, že tento zákon prichádza až teraz, je smutné, ale opäť tá podobnosť s tým predchádzajúcim je tá, že je to lepšie teraz ako vôbec, teda lepšie neskôr ako vôbec. Ale čo je dôležité povedať, je to, že, a to je ďalšia podobnosť, že týmto zákonom len, dúfame, že nastane nejaké nové obdobie v tom, aká je ochrana veriteľov obchodných spoločností.
Kolegovia tu spomínali oblasť daňovú, ale to v skutočnosti vôbec nie je tá, tá hlavná časť ochrany, ktorú takáto právna úprava má poskytovať. Tá hlavná časť je, sa týka obyčajných veriteľov, ktorí vstúpili do akéhokoľvek obchodného vzťahu s nejakou obchodnou spoločnosťou, ktorí sa jednoducho nevedia domôcť svojich pohľadávok voči týmto spoločnostiam, pretože tie podvodným spôsobom zanikli. A ja viem, že tu je určitá tendencia sa zaoberať kvôli aktérom spojeným s touto vládou tým, že ako sa vyberajú alebo nevyberajú dane, ako sa určité osoby vyhýbajú platení daní, ale v tom nie je podstata. Podstata je v tom, že obchodujú nečestne tieto, tieto osoby. A nečestný obchod nie je u nás trestaný. Ani dosiaľ nebol na základe tých, tej právnej úpravy, ktorú tu už teraz máme. Jednoducho stále sa vraciame k tomu, čo povedal, povedal aj nebohý kolega advokát Valko, keď citoval svojho klienta tak, že načo by som si kupoval advokáta, keď si môžem kúpiť sudcu. A to bolo dávno. Od tej doby sa to už výrazne zhoršilo, pretože nie je nič, čo by, alebo nič podstatné, čo by tento trend mohlo, mohlo nejako zmeniť. Naopak, máme tu, máme tu sudcov, ktorí, ktorí cítia potrebu žalovať poslanca Národnej rady za to, že povie pravdu o tom, že ako súdy fungujú. Alebo niektorí sudcovia.
Takže podstata tejto právne úpravy by mala byť chápaná tak, že je to úprava na ochranu slušných podnikateľov proti podnikateľom neslušným. A aby som bol konkrétny, aby som uviedol aspoň jednu konkrétnu výhradu, aby som nehovoril len všeobecne, tak poviem to, že nie celkom som pochopil, že prečo je taká dlhá legisvakančná doba pri tejto právnej úprave. Pretože tak ako to pani ministerka v úvode povedala, tak všetci títo podvodníci, vagabundi sa už pripravujú na to, že ako to budú robiť následne. To by nám pani ministerka mala vysvetliť, že prečo táto úprava nie je, nie je účinná čo najskôr, pretože tu sa jedná o úmyselné konania. A navyše konania, kde náprava musí prebehnúť na základe nejakého súdneho konania. A zase sa dostávame do oblasti, kde vymožiteľnosť práv z nejakého obchodného vzťahu sa len odďaľuje. Teda akonáhle sa dostane niečo na súd, tak vieme, ako dlho to u nás trvá. A s tým je spojená aj tá obrovská obava, ktorú som už naznačil, že naše súdy aj pri najlepšej vôli, aj keď sa to dostane tým sudcom, ktorí povedzme majú morálnu kapacitu takúto vec rozhodnúť, tak mám veľké obavy o to, že akú budú mať technickú kapacitu pri, pri schopnosti, intelektuálnych schopnostiach a vzdelanostných schopnostiach našich sudcov, obzvlášť keď pani ministerka neprihliadla na moju požiadavku pri výbere sudcov, aby, aby mali schopnosť komunikovať v európskom cudzom jazyku. Čiže všetci tí sudcovia, ktorí sa na tie vysoké súdy dostali na základe, na základe toho, že vedia po rusky, tak nie som si istý, že či tí budú schopní vedieť takúto zložitú právnu úpravu naozaj aplikovať. Mám o tom veľké pochybnosti. A to hovorím, hovoríme o tých, ktorí majú tú morálnu kapacitu, čo, ktorých podnikatelia spojení so stranou SMER nemajú kúpených. Takže táto jedna výhrada, pokiaľ ide o legisvakančnú dobu.
Ináč túto, tento návrh podporujeme a do druhého čítania si, keďže sme nemali tie výhody, ako by sme chceli, alebo možnosť, alebo schopnosť sa oboznámiť s touto, s týmto návrhom lepšie, tak ešte si, ešte sa oboznámime s tým návrhom lepšie a možnože prídeme s nejakými vylepšeniami, ktoré pani ministerke navrhneme na jej láskavé posúdenie.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

6.9.2017 o 15:11 hod.

JUDr.

Alojz Baránik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video