26. schôdza

30.1.2018 - 15.2.2018
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

30.1.2018 o 14:47 hod.

Mgr.

Mikuláš Krajkovič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:25

Peter Pellegrini
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Nechcem, aby to vyznelo alibisticky, ale naozaj som chcel pripomenúť to, čo povedal aj teraz pán poslanec Bagačka, že to sa naozaj tvorilo, tvorilo zdola. Súhlasím s tým, že sa tam na prvom kole objavili rôzne typy projektov, ako ste spomínali vy, pán poslanec Pčolinský, a ja som bol jeden z tých, ktorí na vláde otvorene povedali, že si nemyslím, že vybudovanie cyklotrasy má zásadný vplyv na zlepšenie zamestnanosti v tom danom regióne, ak to nie je súvisiace s nejakým veľkým rozmachom cestovného ruchu a zamestnávaním ľudí v nejakých týchto zariadeniach. Preto som rád, že dochádza k revízii týchto akčných plánov, kedy sa vyhodnocujú, upravujú, kde sa zreálňujú a kde sa z nich vyhadzujú aj takéto veci, ktoré mohli sa tam týmto spôsobom v tom prvom kole v nejakom tom, keď sa tvoril zásobník, vytvoriť.
Ale ja určite môžem potvrdiť, že osobne tak isto zdieľam názor, že vybudovať oddychovú zónu pri nejakej špinavej rieke alebo vybudovať cyklotrasu len aby bola, ale chudáci ľudia nemajú prácu a nieto ešte mali čas sa bicyklovať po nej, to nie je to riešenie pre menej rozvinuté regióny. Preto sa prehodnocujú a dávajú sa veci tam, kde sú. A viete, tiež sa mi nepáči, ak zjednodušíte veci a poviete, že svojim dávame, to už naozaj potom neviem, či si fakt myslíte, že by SMER, a to teraz hovorím trošku odľahčene a na srandu, by dával peniaze na projekt človeku zo SME, či čo ste hovorili, pán Mazurek? To už asi nemôžte (povedané s pobavením) ani to tvrdiť, že by sme podporovali nejakého takého človeka. Ale naozaj je to projekt robený zdola, ako povedal pán poslanec, niekde sa môže vyskytnúť chyba, ale naozaj chceme, aby tá realizácia bola na úrovni jednotlivých okresov, pretože tie nemôžu donekonečna len čakať, že niečo v Bratislave sa za nich spraví. Tam musia si povedať, čo chcú a vláda im musí dať pomocnú ruku, ale musia preberať tú zodpovednosť a dnes za realizáciu tých akčných plánov aj svoju zodpovednosť nesú. A tam budeme musieť znášať kritiku v prípade, že sa to nepodarí.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

30.1.2018 o 14:25 hod.

Ing.

Peter Pellegrini

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:29

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda vlády, vážený pán podpredseda Národnej rady, kolegyne, kolegovia, tá otázka, ktorá by mohla zaznieť na úvod, je, že či vôbec potrebujeme takýto zákon, zákon, ktorý bude mať za cieľ vyrovnávať regionálne rozdiely prostredníctvom nejakej centrálne koordinovanej podpory najmenej rozvinutých okresov. Ja osobne, aj Občianska konzervatívna strana, ktorej som predsedom a myslím, že aj moji kolegovia z poslaneckého klubu SaS sme presvedčení, že nie, takýto zákon nepotrebujeme, že pokusy vyrovnávať rôzne rozdiely vrátane regionálnych rozdielov sú často sociálnym inžinierstvom, ktoré nefunguje, neplní ten cieľ, pre ktoré, pre ktorý sa podobné opatrenia zavádzajú a predstavuje to veľmi často neefektívne nakladanie s verejnými prostriedkami na ciele, na ktoré len veľmi málo pomôžu realizovať ten hlavný zámer.
Ale to je, samozrejme, vec politického názoru, nejakej filozofie, tam sa nezhodneme, povedzme že pravica s ľavicou. Ten zákon existuje, teraz sa ide meniť, tak je na mieste hovoriť o tom, aký má ten zákon byť a snažiť sa, aby zákon vytvoril podmienky pre to, aby sme sa aspoň priblížili k tomu cieľu, ktorý je deklarovaný a aby, keď už to nebude efektívne, keď už to nebude reálne znižovať tie regionálne rozdiely, tak aby sa to aspoň nezneužívalo na vytváranie rôznych klientelistických schém.
O jednej takej som hovoril v prvom čítaní, len stručne pripomeniem. Týkalo sa to okresu Rožňava, ktorý je takisto jeden z najmenej rozvinutých okresov. V tomto okrese vznikla nezisková organizácia Koordinačné centrum pre rozvoj okresu Rožňava práve na základe akčného plánu pre okres Rožňava, ktoré, ako nás tu pán podpredseda vlády pred chvíľou presviedčal, to si tam tí ľudia z okresu rozhodli. No ale boli to síce ľudia z okresu, ale či to naozaj reprezentovalo vôľu obyvateľov okresu, o tom možno do istej miery pochybovať, pretože Koordinačné centrum pre rozvoj okresu Rožňava sa pokúsili založiť dve mestá Rožňava a Dobšiná, teda jediné dve mestá, ktoré sa nachádzajú na území okresu Rožňava a ktoré, kde to schválili mestské zastupiteľstvá a keď rada pre rozvoj najmenej alebo jedno z najmenej rozvinutých okresov o tom rokovala, tak zistili, že ich predbehol niekto iný, resp. zámer dvoch mestských samospráv jediných dvoch miest v okrese Rožňava bol odsunutý nabok, pretože tam bol alternatívny projekt.
Na tom alternatívnom projekte je zaujímavé, že ho predložil pán Ján Babič, popredný predstaviteľ SMER-u v okrese, predseda okresnej rady SMER-u v okrese Rožňava, trojnásobný poslanec Národnej rady za SMER - sociálnu demokraciu, trojnásobný poslanec zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, ale čo je najzávažnejšie, zároveň prednosta Okresného úradu v Rožňave. Politicky dosadený reprezentant štátnej správy, prednosta Okresného úradu v Rožňave, ktorý je z titulu svojej funkcie tajomníkom Rady pre rozvoj okresu, presadil, že koordinačné centrum nezaložili dve mestské samosprávy, ale skupina štyroch fyzických osôb, teda on, miestny smerák a jeho traja smerácki kamaráti. Čo je teda dosť ďaleko od toho, že o tom, čo sa bude realizovať, si predsa rozhodnú samotní ľudia v tých regiónoch, lebo áno, sú to vaši ľudia, náš človek v Rožňave je ten, ktorý má na to dosah a ktorý sám sebe odsúhlasil ako štátny úradník a politický nominant, že jeho nezisková organizácia, koordinačné centrum bude koordinovať regionálny rozvoj v okrese Rožňava. Ak už toto nie je konflikt záujmov, tak potom neviem čo.
Ale aby som iba nekritizoval, nedostal som na to žiadnu odpoveď ani v prvom čítaní, nepredpokladám, že v druhom čítaní dostanem, tak skúsim navrhnúť, čo by sa mohlo zmeniť, aby k takýmto veciam asi nie nedochádzalo, ale aby k nim dochádzalo ťažšie. Chcel by som predložiť pozmeňujúci návrh, pozmeňujúci a doplňujúci návrh v mene skupiny pätnástich poslancov. Ten pozmeňujúci návrh obsahuje dva body. Jeden bod sa týka zloženia výboru pre príslušný najmenej rozvinutý okres, teda to, čo bolo doteraz rada, bude nejaká jedna centrálna rada a v okresoch budú fungovať, budú fungovať výbory, tak zjednodušene povedané navrhujeme, aby vo výboroch mali väčšinu zástupcovia obcí, obecných samospráv. Budú tam zástupcovia štátnej správy, budú tam zástupcovia zamestnávateľov, zamestnancov, môžu tam byť ďalšie osoby a sú tam aj zástupcovia samosprávy a my navrhujeme, aby zástupcovia samospráv mali vo výbore väčšinu. Samozrejme, že členov, členov výboru má menovať na návrh prednostu okresného úradu predseda rady, teda predseda tej centrálnej rady. Čiže tu navrhujeme zmenu, aby aj obce mohli navrhovať zástupcov a teda nielen takých zástupcov, ktorí prejdú požehnaním prednostu okresného úradu ako tajomníka rady, to je jedna zmena.
A druhá zmena je, že obce, teda obecné samosprávy majú mať vo výboroch väčšinu. Podľa zákona o obecnom zriadení § 1 odsek 2 je základnou úlohou obce pri výkone samosprávy aj starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. V rámci decentralizácie verejnej správy získali obce do svojej právomoci koordináciu regionálneho rozvoja podľa § 12 zákona o podpore regionálneho rozvoja. Neskôr došlo v rámci fiškálnej decentralizácie od roku 2005 aj k väčšej finančnej autonómnosti obecných samospráv, ale štátna správa, aj centrálna vláda si naďalej ponechali významnú časť správy verejných financií vrátane viacerých nástrojov regionálneho rozvoja vo vlastných rukách. Som presvedčený, že hlavnými aktérmi regionálneho rozvoja by mali byť samosprávy, samosprávy obcí a samosprávy regiónov. Aj pri takomto zákone, keď už existuje, tak by hlas samospráv mal byť silnejší ako doteraz.
Druhý návrh alebo druhý bod pozmeňujúceho návrhu sa týka väčšej transparentnosti. Väčšiu transparentnosť možno považovať za cestu, ako predísť k tým najväčším nehoráznostiam. Nie je to, samozrejme, dokonalý nástroj, ale keď sú veci transparentné a keď sú veci transparentné vopred, tak je väčšia šanca, že si niekto z verejnosti všimne, že ideme prihrať malú domov nejakému svojmu straníkovi, kamarátovi spriaznenému podnikateľovi.
V zákone alebo v návrhu novely zákona sa upravuje aj poskytovanie regionálneho príspevku, ktorý schvaľuje, schvaľuje úrad vlády a je tam také deklaratívne ustanovenie v § 8 odsek 2 v navrhnutom, že sa má poskytovať tento príspevok v súlade so zásadami transparentnosti, hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti a zákazom konfliktu záujmov. To je deklarácia, však dobre, že tam je deklarácia, ale tá transparentnosť potom ďalej v texte zákona nie je nijako bližšie upravená.
My navrhujeme, aby ak sa má poskytnúť regionálny príspevok, tak aby návrh na poskytnutie regionálneho príspevku bol zverejnený vopred. Pätnásť dní vopred na webovom sídle úradu vlády, aby viselo, komu - teda údaje buď o fyzickej alebo o právnickej osobe - sa má poskytnúť regionálny príspevok, na aký účel má byť tento regionálny príspevok poskytnutý, v akej výške a samozrejme, malo by tam byť aj zdôvodnenie, prečo, prečo takáto forma podpory pomôže napĺňať účel zákona. Navrhujeme, aby sa, aby sa toto ustanovenie doplnilo do odseku 4 v § 8. V § 8 ods. 3 sú ustanovené podmienky, komu možno poskytnúť regionálny príspevok a zároveň v § 8 ods. 4 sa stanovuje, že z dôvodov vhodných osobitného zreteľa možno prijímateľovi poskytnúť regionálny príspevok aj vtedy, ak niektorú s tých podmienok nespĺňa. Nie všetky, ale sú tam niektoré podmienky, napríklad, že prijímateľ nemá vysporiadané finančné, teda nemožno poskytnúť prijímateľovi, ktorý nemá vysporiadané finančné vzťahy so štátom, je podmienka, že nie je v likvidácii, nie je na jeho majetok vedené konkurzné konanie, nie je na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, nie je voči nemu vedená exekúcia alebo výkon rozhodnutia, nemá nedoplatky na poistnom na verejné zdravotné poistenie, nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie alebo nedoplatky na povinnom príspevku na starobné dôchodkové sporenie.
Na jednej strane zákon stanovuje, že prijímateľ regionálneho príspevku musí spĺňať tieto podmienky a na druhej strane dáva možnosť napriek tomu, že prijímateľ nespĺňa tieto podmienky, poskytnúť to, poskytnúť regionálny príspevok. Stačí, ak je to uvedené v regionálnych prioritách, v ročných prioritách, táto skutočnosť, a ak existujú dôvody hodné osobitného zreteľa, čo je obľúbená zákonná formulácia, ktorá je dostatočne vágna, aby sa dala zneužívať vždy, keď sa to hodí. Ako poslanec mestského zastupiteľstva mám s tým bohaté skúsenosti, ako sa často tá formulácia v prípade hodného osobitného zreteľa zneužíva.
Preto navrhujeme vypustiť tento odsek a nahradiť ho tou požiadavkou, aby zámer poskytnúť regionálny príspevok bol vopred 15 dní alebo najmenej 15 dní pred poskytnutím alebo pred rozhodnutím o poskytnutí zverejnený na webe. Čiže zosumarizujem. Navrhujeme silnejšie postavenie samospráv pri regionálnom rozvoji, pri rozvoji najmenej rozvinutých regiónov, čo je v podstate to, o čom pred chvíľou hovoril pán podpredseda vlády, že to tam tí ľudia v okresoch si rozhodujú, na čo sa budú používať tie prostriedky. Tak áno, kto iný je legitímnejším predstaviteľom tam tých ľudí v tých okresoch, ako samospráva, a to hovorím s vedomím, že aké silné je zastúpenie strany SMER - sociálna demokracia aj v obecných a mestských samosprávach medzi primátormi, starostami a v zastupiteľstvách, ale oni sú tí, ktorí majú priamu legitimitu, lebo sú zvolení obyvateľmi tamojších obcí a miest. Nie straníci, ktorí sa dostávajú k možnosti ovplyvňovať regionálny rozvoj cez svoje postavenie vo svojich stranách cez to, že sú politicky nominovaní do štátnej správy.
A navrhujeme väčšiu transparentnosť, čím predpokladám, že by nemusel mať, nemusel mať problém, problém nikto a verím teda, že pokiaľ, ak by ten návrh nebol schválený, tak sa ním pán podpredseda vlády bude inšpirovať a úrad vlády v reálnom živote bude takéto, takéto opatrenia uplatňovať, teda bude zverejňovať tie návrhy aj bez toho, aby im to ukladal zákon, lebo vláda sa, dúfam, snaží a bude chcieť správať transparentne. Takže na záver by som prečítal samotný text pozmeňujúceho návrhu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ondreja Dostála k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 378/2016 Z. z. a ktorým sa mení zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov, tlač 764.
Prvý bod. V čl. I v bode 17 sa v § 5 ods. 7 za slovo "úradu" vkladajú slová "a obcí. Počet členov výboru nominovaných obcami musí byť vyšší, ako počet ostatných členov výboru.".
Druhý bod. V čl. I v bode 20 v § 8 odsek 4 znie: "(4) Úrad vlády zverejňuje na svojom webovom sídle návrh na poskytnutie regionálneho príspevku najmenej 15 dní pred rozhodnutím o jeho poskytnutí. Návrh podľa predchádzajúcej vety obsahuje informácie o prijímateľovi v rozsahu: názov, sídlo a IČO v prípade právnickej osoby a titul, meno a priezvisko, miesto podnikania a IČO v prípade fyzickej osoby - podnikateľa, výšku navrhovaného príspevku, jeho účel a odôvodnenie návrhu na poskytnutie regionálneho príspevku.".
Odôvodnenie som uviedol v predchádzajúcej časti a žiadam, aby sa o oboch návrhoch hlasovalo samostatne.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

30.1.2018 o 14:29 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:47

Stanislav Mizík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán Dostál, keď vidím vás a pána Pellegriniho, keď vidím a počujem vás, ako kritizujete vládu, pán Pellegrini vás počúva, tak sa mi vlasy, ktoré nemám, stavajú dupkom. Však vy ste ako oni. Vláda dotuje vaše mimovládky, vami milované mimovládky. Ľudia, čo študovali za Sorosove peniaze, sú prešpikovaní v štátnej správe, dokonca v silových zložkách. Vami obľúbené vlády šustrovali tak, ako terajšia vláda. Problém je totižto inde. Problém je v charaktere a v očiach. A vy, pán Dostál, máte na nich klapky, ako v prípade divného Kisku, čo sa omylom stal prezidentom. Ďakujem za slovo.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

30.1.2018 o 14:47 hod.

Mgr.

Stanislav Mizík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:47

Mikuláš Krajkovič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán poslanec, nie, nie celkom rozumiem, ako ste dospeli vo vašom, vo vašom pozmeňovacom návrhu v bode 1, že zloženie toho novovznikajúceho výboru by mali mať väčšinu predstavitelia obcí alebo starostovia. Totiž ja si myslím, že starostovia nemajú celkom vzťah k okresu. Oni, samozrejme, majú vzťah pochopiteľne k svojej obci, pretože tam boli voličmi zvolení a tam majú aj svoju zodpovednosť. A máme skúsenosti, konkrétne zo Svidníka, že, a myslím si, že aj viacerí, z viacerých okresov, starostovia v podstate aj vo svojich žiadostiach vlastne, vlastne si chcú riešiť cez rôzne programy a projekty z akčných plánov, alebo vlastne tie svoje komunálne boľačky, ako povedzme obecné úrady a podobne. Takže normálne videl by som v tom aj istý, istý konflikt záujmov. Takže neviem, ako ste došli k tomu (povedané s pobavením), že by práve väčšinu mali mať zástupcovia obcí samosprávy, samozrejme pre všetkej úcte k zástupcom samosprávy, ktorí sú aj v týchto okresoch. O tom druhom bode vášho pozmeňujúceho návrhu iste by sa dalo diskutovať a je veľa vecí, čo by sa dalo aj súhlasiť s týmto.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

30.1.2018 o 14:47 hod.

Mgr.

Mikuláš Krajkovič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:49

Eduard Heger
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ondro, vďaka za, že si priniesol tento príklad, ale aj za ten pozmeňujúci návrh. Ja by som sa chcel opýtať práve pri tejto príležitosti pána Pelleginiho, že ako teda plánujete riešiť takéto problémy, ktoré aj pán Dostál predostrel, pretože ste predtým hovorili, teda že dávate to do rúk samosprávam a podobne a vidíme, aj ste hovorili, reagovali ste na pána Pčolinského, že vlastne nedávate, straníci SMER-u do toho nezasahujú. Ale vidíme tu konkrétny príklad, kde sa to deje, a teda aké je vaše riešenie na to, aby ste eliminovali alebo minimalizovali práve takéto veci. Počuli sme tu opatrenie pána Dostála, ktoré prináša nejaký návrh. Takže mňa by zaujímal pri tejto príležitosti váš pohľad na to, ako to chcete vyriešiť, lebo sú to reálne prípady. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

30.1.2018 o 14:49 hod.

Ing.

Eduard Heger

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:50

Milan Mazurek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán poslanec Dostál, dnes s vami musím v mnohom súhlasiť, aj keď to, či ste to mysleli úprimne, je v mnohom otázne. Každopádne kritizovali ste to, že ako vystúpil pán Pellegrini a hovoril o tom, že nie je chybou vlády, keď sa peniaze určené na tieto akčné plány využívajú hlúpymi alebo jednoducho nie správnymi spôsobmi, ale že je to chyba tých jednotlivých rozvojových rád, ktoré si tam práve nanominovala vláda, čo je jednoducho niečo neskutočné. Ja keď som vystupoval v rozprave a hovoril som konkrétne o tom, ako veľa chýb, nezmyslov, hlúpostí a otvorenie diskriminačných projektov, diskriminačných voči slušným pracujúcim ľuďom je v tom akčnom pláne pre okres Kežmarok, tak pán Pellegrini možnože aj súhlasil v mnohom, že sa mu tie veci nepáčili a tiež povedal, že sám na rokovaní vlády vystúpil s tým, že takéto a takéto veci by tam byť nemali. No chcem vám dať do pozornosti jeden citát pána predsedu vlády Roberta Fica: "Chceme použiť práve tento akčný plán schválený dnes v Kežmarku ako modelový projekt, aby sme dali ostatným nejakú metodiku." To znamená, keď ten akčný plán v Kežmarku je modelový pre ostatné okresy, tak je určite alebo bude určite zábavné pozrieť sa, alebo skôr smutné, na tie ostatné akčné plány, ktoré budú podľa mňa ešte omnoho horšie. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

30.1.2018 o 14:50 hod.

Milan Mazurek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:51

Michal Bagačka
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. V podstate na začiatku hneď ste povedali, že či potrebujeme takýto zákon. Myslím si, že vláda sa rozhodla týmto spôsobom podporiť ešte teda výraznejšie tieto okresy a z tohto hľadiska si myslím, že na tom nie je nič zlé. Nedá sa na všetko aplikovať téza, že zasa trh vyrieši všetko. A čo sa týka toho pozmeňujúceho návrhu, ale aj niektorých iných takých poznámok, tak ja si myslím, že vidieť, že nie ste, nie ste v obraze možno, čo sa týka reality v týchto okresoch, nežijete tam, ani ste neboli na tom, ako sa konštituujú tie rady. Ja ako predstaviteľ samosprávy by mi malo dokonca lichotiť, aby tam bolo viacej zástupcov samosprávy, ale tieto rady konkrétne trebárs v našom okrese sa týmto spôsobom nekonštituovali, ale sú tam zástupcovia samosprávy, nehovorím, Združenie miest a obcí Gemera a Malohontu, ako časť ZMOS-u. Menšina tam tvorí slušnú časť a myslím si, že aj obsahove je, by som povedal, takým lídrom, ale sú tam neziskové organizácie, sú tam občianske združenia, je tam miestna akčná skupina, sú tam podnikatelia, je tam aj zástupca trebárs škôl a podobne. Ja si myslím, že tak by to aj malo byť. Nemali by sme napriek tomu, že si myslím, že keď sa darí okresu, tak sa bude dariť aj môjmu mestu alebo obci, ale určite, myslím si, že nie, nebolo by dobré, aby tam bolo len zastúpenie obcí. A ešte taký, taký, taká poznámočka. Tu máte: "miesto toho sa navrhuje posilniť princíp..." (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

30.1.2018 o 14:51 hod.

Mgr.

Michal Bagačka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:53

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem kolegom poslancom za reakcie. Ako som čakal, napriek tomu, že som zopakoval kauzu okresného predsedu SMER-u z Rožňavy pána Babiča, nevyjadril sa k nej nikto z poslancov SMER-u, k svojmu bývalému kolegovi, no nevadí.
Pán poslanec Krajkovič ako bývalý starosta obce Vápeník vyslovil veľmi zaujímavý názor, že starostovia nemajú vzťah k okresu. Teda na bývalého starostu je to, je to trošku prekvapivé, ale povedzme. Ja by som mal pre vás tiež takú prekvapivú informáciu, že tie okresy sú, nieže nie sú niekde vo vzduchoprázdne, tie okresy sú tvorené obcami. Okresy nemajú nejakých vlastných obyvateľov, ktorí žijú mimo obcí. Ľudia žijú v obciach a okres je nejaká administratívna jednotka, čiže ľudia majú oveľa intenzívnejší vzťah s obcami, ako s okresmi, a keď chceme pre ľudí niečo robiť, tak by sme to mali robiť cez obce, nie cez okresy, cez samosprávu, nie cez štátnu správu.
Pán poslanec Bagačka, teda ja som tu netvrdil, že trh všetko vyrieši a vyprosím si označovanie, že nie som, nie som v obraze. Ja si napríklad myslím, že nemali by sa z nejakých eurofondov, dotácií a úradov vlády využívať tie podpory na nakupovanie predražených lavičiek a podobných, podobných vecí a samozrejme, možno ako starostovi vám to lichotí, že chcem väčšie zastúpenie samospráv, ale ako predstaviteľovi SMER-u vám to asi nevonia.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

30.1.2018 o 14:53 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:56

Peter Pčolinský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán podpredseda vlády, vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí hostia, no poviem rovno, pôvodne som veľmi nechcel vystúpiť, ale no nedá mi to.
Pán podpredseda, skúsme sa tak baviť otvorene. Ja som pri tomto vašom skvelom nápade o akčných plánoch trošku vytočený a nie kvôli tomu, že SMER alebo nejaká politika niečo, vôbec nie. Ja keď som sa dozvedel, že vláda ide robiť nejaké výjazdové zasadnutie do Vranova, Trebišova, Svidníka a v ďalších okresoch, tak som si povedal, že však dobre, uvidíme, že čo tam bude. A bol som veľmi milo prekvapený, keď som videl celkovú informáciu, že vo Vranove, z ktorého pochádzam, vláda schválila akčný plán rozvoja okresu na roky 2016 až 2020, ten predpokladá celkovú odhadovanú finančnú investíciu 123 miliónov eur, z toho 42 súkromné zdroje, verejné zdroje 81, z čoho táto investícia bude podporená sumou 4,9 milióna eur formou regionálneho príspevku.
A teraz. Zobral som si ten akčný plán a že si to idem pozrieť. Samozrejme, ako už bolo spomínané, našiel som tam kopec nezmyslov, kopec nezmyselných projektov. Tak som začal obvolávať starostov, začal som obvolávať, ja neviem, primátora, kde koho a zisťovať, že ako vlastne vznikli tieto, tieto projekty. Realita je taká, a to si povedzme rovno, pred voľbami 2016 ste prijali v rámci kampane zákon o podpore menej rozvinutých okresov, že po štyroch rokoch vlády SMER-u, kde ste vládli sami, mali ste celú štátnu správu sami k dispozícii a mohli ste urobiť, čo ste len chceli za štyri roky a aj vaši vlastní poslanci súhlasia s tým, že ste neurobili dokopy nič, resp. ste neurobili to, čo ste mohli, tak na konci vášho volebného obdobia ste zrazu išli riešiť menej rozvinuté okresy.
No len čo čert nechcel, dali ste tam také blbé termíny a po voľbách 2016 rýchlo musíme zbúchať tie akčné plány, lebo musíme dodržať termín, ktorý sme si sami dali. Voľby boli v marci, v apríli prvá schôdza, programové vyhlásenie, neviem čo, v máji ste nejak začali úradovať a zrazu ste pochopili, že musíte veľmi rýchlo urobiť akčné plány. Tak za dva mesiace alebo tri, jednoducho ste mali úlohu zbúchať akčné plány, hovorím zbúchať naschvál preto, lebo takéto niečo, ak niekde idem investovať v okrese 123 miliónov eur, tak to sa nedá zbúchať za dva, tri mesiace reálne.
Tak sa to rýchlo zbúchalo, funkcionári najmä SMER-u, pretože ešte neboli vymenení z iných strán, koaličných, tak najmä prednostovia, predsedovia okresných rád SMER-u, ďalší funkcionári v spolupráci so svojimi starostami, čiže starostami najmä za SMER, tak rýchlo začali písať nejaké projekty. Samozrejme sa deklarovalo, všetko to išlo zdola hej? Ja nehovorím, pán Bagačka, že to bolo všade takto, ja hovorím príklad vo Vranove, že to išlo zdola. Lenže išlo to asi tak, že sadlo si päť, šesť ľudí napísali na papier a potom zavolali ďalším, že počúvaj, robíme akčný plán, daj nejaký projekt. A to mi potvrdili viacerí, že takto to bolo. Tí, ktorí boli starostami za pravicové strany, tých ani nezavolali a keď sa dožadovali, že aj my chceme, tak odpoveď dostali, že ja tu rozhodujem, ja poviem, čo tam bude alebo nebude. Takto to bolo.
A teraz. Prišli ste 30. augusta do Vranova nad Topľou, ženičky s chlebom v krojoch vás tam vítali, zatlieskali, pán minister Kaliňák, ktorý pred chvíľou prišiel, si musel tam vypočuť od istého občana, ktorý, sa ukázalo, že bol zo SNS, nejakú kritiku, celkom vydarené video, ktoré vzývala SaS-ka, čo bolo celkom vtipné. Tam ste zrazu schválili ten akčný plán, všetko bolo super a dobre ste sa najedli, niečo ste popili, potom ste sa ubytovali v luxusnom hoteli v istej rekreačnej časti a išli ste na druhý deň do Svidníka k Mikimu Krajkovičovi.
Ja keď som prišiel na to rokovanie vaše do kultúrneho domu vo Vranove, boli tam novinári, ktorí keď ma videli, tak prišli a že, čo si o tom myslím. Tak som im tam rovno povedal, že ten akčný plán je kopec nezmyslov, je to nič iné, len marketingová akcia narýchlo zbúchaná. A povedal som tam konkrétne veci, o ktorých som už spomínal, že rekreačné zóny niekde, kde, kde v živote sa nikto kúpať nepôjde, alebo amfiteáter, postaviť amfiteáter, no neviem, koľko to prinesie pracovných miest, alebo tie cyklotrasy a podobné nezmysly, alebo vodné vleky, hej? Vodné vleky. Super, v regióne, kde je najnižšia priemerná mzda, v regióne, kde je vysoká nezamestnanosť, vodné vleky potrebujeme. Tak predseda vlády mi odkázal cez novinárov, že šírim zlo a nenávisť a nech ich nechám pracovať.
Pán podpredseda, v rámci regionálneho príspevku vo výške 4,9 milióna pre okres Vranov nad Topľou ste sa zaviazali v roku 2016 vyplatiť 1,2 milióna euro do okresu, v roku 2017 ďalší milión euro a v zvyšných troch rokoch po 900-tisíc euro ročne. Viete, koľko ste v roku 2016 vyplatili z tých 1,2 milióna euro? Nula. Viete, koľko ste vyplatili v roku 2017? Asi 150-, 200-tisíc. To znamená, z 2,2 milióna za dva roky ste dali ledva 200-tisíc euro na vytvorenie administratívnych miest, už neviem, v akom počte, či to bolo desať alebo pätnásť, alebo koľko, pre ďalších úradníkov, ktorí majú niečo riešiť. Oni ani nevedia, čo majú riešiť. Keď som sa po roku pýtal tých istých ľudí, s ktorými som sa bavil predtým, no ako pokračujú akčné plány, tak odpoveď bola, že vieš, vyvolávame, vypisujeme, každý kýve plecami, nikto nevie, čo s tým, my sme dali projekty, žiadne peniaze sme nedostali, ledva nám odpovedia na e-mail z ministerstiev, oni nevedia čo a už sú z toho nieže zúfalí, ale frustrovaní a kašlú na to, že zjavne z toho veľmi nič nebude. To mi hovorili vaši starostovia a vaši funkcionári v okrese. Dokonca vaši poslanci v tomto pléne, keď som sa ich pýtal na akčné plány, tak mi, tak sa niektorí usmiali a povedali, že, prosím ťa, veď to bola úplná hovadina. Vaši poslanci. Tak tu nerozprávajme o tom, aký skvelý nápad ste tu priniesli, aký skvelý projekt dá rozvinuté okresy a neviem čo. Jednoducho ste to zbúchali na kolene, neprichystané, vy ste nemali ani finančné krytie urobené na tieto akčné plány, lebo to sú obrovské sumy, ktoré by ste mali vyplatiť už v roku 2016 týmto okresom, nedostali ani ťuk.
Ja by som bol naozaj veľmi rád, keby vláda, a mne je jedno, aká vláda, naozaj by som bol veľmi rád, keby ste v to, napríklad v tom Vranove, vy ste tam sľúbili tým ľuďom 2 500 pracovných miest. Máme tam prázdny priemyselný park, ja neviem, či už nie desať rokov. Namiesto toho vy podpisujete investičnú pomoc pre firmu v okrese Trnava, kde je koľko, 1,3 % nezamestnanosť? A potom na druhý deň prídete plakať pred médiá, že nemáme pre fabriky ľudí, fabriky potrebujú kvalifikovanú pracovnú silu. Následne na to fabriky si tu dovezú Srbov, Ukrajincov, kdekoho a zrazu zistíme, že 90 % týchto zamestnancov cez agentúry z tretích krajín mimo Európskej únie sú nekvalifikovaná pracovná sila, 90 %.
Tak mi vysvetlite, na jednej strane argumentujete, že nemáme dostatok kvalifikovanej pracovnej sily, preto tu musia chodiť Srbi, Ukrajinci. Na druhej strane 90 % týchto ľudí sú nekvalifikovaní a robia tie najjednoduchšie obslužné činnosti v tých fabrikách, kde nepotrebujete na to vysokú školu ani prax, ani nič, za dve hodiny vás zaškolia, tuná stláčaj gombík, tuná rob toto, tuná rob zvarky, hej? Čiže toto je vaša politika, ktorá nemá žiadnu koncepciu, ktorá nemá žiadny systém, že takto to chceme urobiť, tu sú na to vyčlenené peniaze, takto to bude fungovať. Vy teraz jednoducho plátate diery, snažíte sa to dať nejak dokopy, dobre, ale, ale veď, veď normálne priznajte, že zbúchali sme to narýchlo, chceme to napraviť, chceme, aby to nejako normálne fungovalo, ale choďte do tých okresov teraz a povedzte tým ľuďom, že prepáčte, (zaznievanie zvukov časomeru) pred skoro dvomi rokmi sme vám trošku trepali.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

30.1.2018 o 14:56 hod.

Mgr.

Peter Pčolinský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:06

Milan Mazurek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán podpredseda vlády Pellegrini sa tu dnes musí určite cítiť veľmi nekomfortne, pretože vzhľadom aj na vystúpenia, ktoré tu boli predtým, aj vystúpenia pána kolegu Pčolinského môžme konštatovať, že plnenie týchto akčných plánov, nielen ich obsah, ale aj samotné plnenie, je v skutočnosti úplnou katastrofou. Úplnou katastrofou a nielen pán Pellegrini, ani pán Fico, ale nikto z vlády si jednoducho nechce priznať chybu. Máte tú smolu, že v tomto pléne sú aj poslanci pochádzajúci z tých najmenej rozvinutých okresov, ktoré ste špecifikovali vo vašich akčných plánoch a môžu reálne okolo seba vidieť výsledky vašej práce za dva roky. Ako bolo spomínané, tieto akčné plány boli vytvorené iba ako marketingová kampaň tesne pred voľbami zo strany padajúceho SMER-u, ktorému stále klesali preferencie a ktorý už potom po voľbách bol zaviazaný tými úzkymi termínmi, ako hovoril kolega Pčolinský, a musel tieto akčné plány zbúchať narýchlo. A tak to potom aj dopadlo, ako som aj hovoril vo svojom vystúpení v rozprave.
Jednoducho vláda nemala žiadny plán, nemala žiadnu koncepciu a dnes nevidíme ani žiadne výsledky, pretože keď prídete do okresov, ako je napríklad Vranov, Kežmarok, Sabinov a spýtate sa ľudí, ako reálne pociťujú tieto obrovské, resp. sľubované obrovské investície na svojich životoch, na kvalite pracovných miest, na počte pracovných miest, tak jednoducho títo ľudia iba zaplačú a povedia, že sa nezmenilo vôbec nič. A ako som hovoril, namiesto toho, aby vláda ešte aj v týchto akčných plánoch podporovala tých, ktorí pracovať chcú, ktorí chcú vytvárať štátu hodnoty, podporuje všetkých tých, ktorí jednoducho pre štát predstavujú iba záťaž a páchajú kriminalitu, ako to v poslednom čase dosť často vyťahuje pán minister Kaliňák.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

30.1.2018 o 15:06 hod.

Milan Mazurek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video