31. schôdza

9.5.2018 - 29.5.2018
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

25.5.2018 o 15:11 hod.

Bc.

Stanislav Drobný

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 15:11

Stanislav Drobný
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, panie kolegyne, páni kolegovia, ja len v krátkosti zhrniem, čo tu bolo povedané k tomuto návrhu zákona, čo hovorili moji kolegovia, v krátkosti to zhrniem. Mnohé štáty sveta, napríklad Spojené štáty americké, Izrael, Maďarsko, Rusko, chránia svoju demokraciu pred zahraničnými vplyvmi a na ne naviazanými skupinkami. Slovensko zatiaľ svojich občanov pred zahraničnými vplyvmi nechráni.
V návrhu zákona ide o podobný princíp, aký používame pri potravinách v prípade látok, ktoré nazývame éčka. Výrobca potravín je zo zákona povinný uviesť použité éčka na obale výrobku a tým umožniť spotrebiteľovi sa dozvedieť, čo si spolu s výrobkom kupuje. Informácia "Pozor! Zahraničný agent" by nútila politické mimovládne organizácie postupovať voči občanovi otvorene a občan by sám posúdil prípadné riziká konkrétneho politického éčka na svoj život.
Peniaze na činnosť sa nedávajú nikomu len tak a nám Slovákom už vôbec nie. Vždy ide o investíciu na dosiahnutie cieľa investora, čo samozrejme platí aj v prípade mimovládnych organizácií. Prax ukazuje, že dokonca tu hrozí perzekúcia a strata slobody občanov Slovenska. Politické mimovládne organizácie so zahraničným finančným krytím dostávajú svojich ľudí do orgánov štátnej moci na Slovensku. Koľko ľudí s previazaním na mimovládky už priamo pôsobí v štruktúrach represívnych zložiek štátu a vykonáva tam činnosť proti Slovenskej republike a slobode slova? Kontrolu nad médiami rôzne skupinky prakticky už získali. Ktoré médiá dnes otvorene napíšu napríklad o problémoch s radikálnym islamizmom a jeho príčinami? Pre vedenie RTVS, našťastie už bývalé, bol dokonca nežiadúci film o víťazstve Jána III. Sobieskeho pri Viedni nad Turkami, pripadal im xenofóbny.
Dámy a páni z vládnej koalície, ale aj vy z opozície, sami dobre viete, že tu pôsobia rôzne poprepletané skupinky, ktoré by rady strhli reálnu vládnu moc na seba. Hlas občana pre tieto skupinky nič neznamená, ani ten vyjadrený vo voľbách. Občan je pre nich len nesvojprávny rasista a xenofób, ktorý by podľa nich nemal čo hovoriť do ničoho a za prípadný názor by mal byť trestaný.
Udalosti po vražde vo Veľkej Mači ukázali, ako vedia byť ľudia z politických kruhov a mimovládiek neobjektívni. Ako drsne, bez ohľadu na pravdu vedia ísť za svojím cieľom. Ísť proti svojim politickým protivníkom. V minulosti tu bola verejne známa kauza s názvom skupinka, ktorá pred pár rokmi prispela k dlhodobej kríze slovenskej pravice. Ku kríze, ktorú dodnes nerozchodila. Ktovie, aké skupinky stoja v pozadí všetkých tých aktivít NAKA zameranými proti slobode slova? Radoví občania vinia za to vládu, ktorá možno už ani nevládne v tejto sfére. Vymklo sa jej to z rúk a to tiež v budúcnosti prinesie svoje dôsledky.
Preto si nemyslím, že by ste všetci z vládnej koalície s týmito aktivitami represívnych zložiek štátu súhlasili. Naozaj nastal čas aj u vás vstať a povedať, tak už dosť, aj my sme za to, aby Slovensko ostalo demokratickou krajinou. A k tomu potrebujeme okrem iného aj tento predkladaný zákon. Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

25.5.2018 o 15:11 hod.

Bc.

Stanislav Drobný

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:17

Ján Mora
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci. Poslanci za stranu Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko Marian Kotleba, Rastislav Schlosár, Ján Mora a Ján Kecskés predkladajú do Národnej rady Slovenskej republiky návrh ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
Cieľom uvedenej novely zákona je obmedziť trestnoprávnu imunitu prezidenta Slovenskej republiky výlučne na výroky prednesené počas výkonu jeho funkcie. To znamená, že za všetky ostatné trestné činy bude môcť byť prezident trestne stíhaný.
K bodu 1 k nášmu zákonu. Trestnoprávna imunita prezidenta Slovenskej republiky sa bude vzťahovať výlučne na výroky prednesené počas výkonu jeho funkcie podobne, ako je to v prípade poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Za všetky ostatné trestné činy bude môcť byť trestne stíhaný. Obžalobu na prezidenta Slovenskej republiky za spáchania trestného činu bude oprávnená podávať Národná rada Slovenskej republiky, a to trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov. O obžalobe bude rozhodovať v prvom stupni Najvyšší súd Slovenskej republiky. Ako odvolací súd bude o obžalobe rozhodovať senát Ústavného súdu Slovenskej republiky. Ako odvolací súd bude o obžalobe rozhodovať plénum Ústavného súdu Slovenskej republiky.
Prezident bude môcť byť aj naďalej obžalovaný aj za úmyselné porušovanie Ústavy Slovenskej republiky. V takom prípade bude o obžalobe rozhodovať plénum Ústavného súdu Slovenskej republiky. Trestné stíhanie prezidenta Slovenskej republiky, ako aj obmedzenie osobnej slobody prezidenta Slovenskej republiky vo forme zadržania a vzatia do väzby bude možné len na základe súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky, a to trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov.
V bode 2 sa upravuje pôsobnosť Ústavného súdu Slovenskej republiky vo veci konania o obžalobe prezidenta Slovenskej republiky za úmyselné porušenie ústavy a za spáchanie trestného činu.
Ďakujem. Skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu, do ktorej sa hlásim ako prvý.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

25.5.2018 o 15:17 hod.

Ján Mora

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:19

Rastislav Schlosár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci. Dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil k uvedenému návrhu ústavného zákona. Návrh ústavného zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh ústavného zákona prerokovali ústavnoprávny výbor a výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny. Za gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali návrh ústavného zákona do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v Národnej rade v prvom čítaní.
Zo znenia návrhu ústavného zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh ústavného zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň návrh ústavného zákona prideliť výborom, vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu ústavného zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

25.5.2018 o 15:19 hod.

Mgr.

Rastislav Schlosár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 15:21

Ján Mora
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Tak, vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia. Slovenská republika funguje na princípe parlamentnej demokracie. V demokracii platí, že všetci sú si pred zákonom rovní a teda nemôže to byť dôvod, aby prezident Slovenskej republiky, demokratického štátu mal takúto neprimeranú výsadu. Ide o výsadu, ktorú má panovník v niektorých monarchistických štátnych zriadeniach a nie v slobodných demokratických krajinách.
V roku 2012 prijala Slovenská republika zásadnú zmenu, a to zrušenie trestnoprávnej imunity poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Týmto ustanovením, ktoré prijalo 144 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a ktoré zároveň vyrobilo z takzvaných, vytvorilo z takzvaných nadľudí rovnocenných ľudí, sa nastavil smer, akým sa Slovenská republika mala po nasledujúce roky vydať.
Dnes po šiestich rokoch od jasného signálu slovenskej verejnosti je najvyšší čas posunúť demokratické zriadenie ďalej a privilégium prezidenta Slovenskej republiky zrušiť. Slovenská politická kultúra už niekoľko rokov ukazuje, že funkcia prezidenta a hlavne v našom prípade je braná ako snaha utiecť pred zodpovedaním sa a stíhaním za vlastné trestné činy. Dnes vykonáva túto funkciu človek, ktorý je obvinený z krádeže pozemkov pod Tatrami, odmieta vysvetliť financovanie svojej prezidentskej kampane, telefonuje generálnemu prokurátorovi a prikazuje mu prepustiť ľudí z väzby a je usvedčený daňový podvodník. Na príklade Andreja Kisku, ktorý často až príliš evidentne presadzuje na Slovensku záujmy zahraničia, ktorý nerešpektuje výsledky demokratických volieb, je jasné, že v súčasnosti neexistujú dostatočné právne nástroje na postihnutie takéhoto konania Andreja Kisku ako verejného funkcionára, ani ako fyzickej osoby. Všetky závažné obvinenia prezidenta Slovenskej republiky v zmysle platnej legislatívy v súčasnosti nie je možné dokonca ani len začať prešetrovať. Je preto nevyhnutné, aby prezidentovi Slovenskej republiky bola znížená imunita a bol plne zodpovedný za svoje trestné činy. Prezident ako formálna hlava štátu reprezentuje Slovenskú republiku dovnútra i navonok. Vyspelú demokratickú krajinu, akou je Slovenská republika, by nemala navonok zastupovať osoba, ktorá má pochybnú minulosť spojenú s trestnou činnosťou a financovala svoju kampaň z nezdanených peňazí zo svojej spoločnosti, čo sa aj niekoľkokrát dokázalo a potvrdilo.
V predmetnej novele ústavného zákona sa preto navrhuje ponechať
imunitu prezidentovi Slovenskej republiky len na jeho prednesené výroky počas výkon jeho funkcie. Za všetky ostatné trestné činy bude môcť byť trestne stíhaný. Dosiahne sa tým stav spoločnosti, kedy výkon funkcie prezidenta Slovenskej republiky nebude motivovaný výsadami, ako je tomu dnes, ale reálnou túžbou schopnosťou reprezentovať Slovenskú republiku navonok i dovnútra v tom najlepšom svetle.
Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

25.5.2018 o 15:21 hod.

Ján Mora

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:23

Milan Uhrík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Istá dobrá správa pre Slovensko je, že pán prezident súčasný oznámil, že už nebude naďalej kandidovať, čiže možno tento zákon by do budúcna ani nebol ta k potrebný, lebo povedzme si rovno aj to, on bol tým spúšťačom, ktorý nás motivoval k tomu aby sme takýto návrh zákona predložili. Lebo to, čo robí, už naozaj prekračuje všetky hranice slušnosti a dokonca, aj si trúfam povedať, aj legálnosti.
Na druhej strane pred chvíľou sme tu mali návrh zákona o stransparentnení financovania zahraničných mimovládnych organizácií a to je tak isto zaujímavá pasáž súčasného pána prezidenta, v úvodzovkách, ktorá by sa mohli v budúcnosti nejakým spôsobom objasniť a vyšetriť, a to je jeho napojenie práve na tieto zahraničné mimovládne organizácie skrz, samozrejme, jeho poradcov a rôznych priateľov z takzvaných nezávislých médií, ako je napríklad Denník N a podobne. Čiže tam pri súčasnom pánovi prezidentovi by sa dalo mnoho vecí nejakým spôsobom objasňovať. A ja verím tomu že história na tieto veci nezabudne, jedného dňa sa k tomu vrátime a nakoniec tá spravodlivosť si počká na každého.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

25.5.2018 o 15:23 hod.

Ing. PhD.

Milan Uhrík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:24

Ján Mora
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
A čo sa týka tej druhej časti, teda že pán prezident vykonáva v súčasnosti až doslova nadprácu, čo sa týka nejakých tých mimovládnych organizácií, no ale čo sa týka tej prvej časti, ktorú si povedal, že ohlásil, že nebude kandidovať, čo ma zase osobne veľmi potešilo. Na druhej strane by som si tým nebol až taký istý. Keďže použil tú jeho vzletnú vetu, že iba hlupák nemení svoje názory, tak ja sa niekedy obávam, že to tak ani nebude, uvidíme. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

25.5.2018 o 15:24 hod.

Ján Mora

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:25

Ján Kecskés
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, hostia na balkóne. Máme tu zákon, ktorý, ktorým chceme obmedziť výrazne obmedziť imunitu prezidenta Slovenskej republiky. A kto dnes prezentuje túto funkciu? Usvedčený daňový podvodník, Sorosova predĺžená pravá ruka, údajný zlodej pozemkov pod Tatrami, alebo takzvaný lietajúci Čestmír, ktorý prelietal daňovým poplatníkom milión eur len preto, aby pravidelne navštevoval svoju rodinu v Poprade. Toto všetko dnes predstavuje osoba, ktorá formálne, podotýkam, formálne zastupuje funkciu prezidenta Slovenskej republiky, Andrej Kiska. Neštítim sa tvrdiť, že predmetný zákon teda predkladáme práve kvôli nemu.
Udalosti posledných dní ukázali, že Andrej Kiska sa začína zamotávať do vysvetlenia financovanie svojej kampane. Nielenže niekoľkonásobne prekročil limit, ktorý zákon dovoľuje, aby minul na svoju predvolebnú kampaň, ale všetky náklady na svoju kampaň fakturoval cez súkromnú spoločnosť KTAG. Komu muselo veľmi záležať, keď Andrej Kiska ako fyzická osoba minul na svoju kampaň, na svoj píár skoro milión eur? Viete si to predstaviť, koľko je milión eur? Koľko ten človek musel vsadiť a kto mu to vlastne zaplatil len preto, aby sa stal prezidentom, teda formálne zastupoval funkciu prezidenta Slovenskej republiky. A fakturoval túto celú svoju kampaň, bilbordy, letáčiky a rôzne reklamy, cez svoju spoločnosť len preto, aby kampaň mal lacnejšiu o 20 %, čiže o DPH. O 20 %, čo predstavovalo, že štát prišiel, teda všetci daňoví poplatníci prišli o 150-tisíc eur. Pri súčasnej priemernej mzde by bežný občan Slovenskej republiky musel 13 rokov každú jednu výplatu vkladať do štátu, aby nahradil škodu, ktorú spôsobil Slovensku Andrej Kiska, 150-tisíc eur.
Následná daňová kontrola v spoločnosti KTAG preukázala, že spoločnosť použila nezákonne, teda na prezentáciu Andreja Kisku ako kandidáta na prezidenta, a udelila tejto spoločnosti pokutu. V zmysle inštitútu účinnej ľútosti bola krátená daň vyplatená, čím si vlastne Andrej Kiska priznal svoju chybu. Priznal sa, že chcel ukrátiť všetkých občanov Slovenskej republiky o viac ako 150-tisíc eur a svojím konaním potvrdil, že je na rovnakej úrovni ako Bašternák. Ten Bašternák, kvôli ktorému boli niektorí ministri odvolávaní.
Ďalším jasným dôkazom, akú má Andrej Kiska morálku, je súdny spor o pozemky vo Veľkom Slávkove v Tatrách. Nemá kúsok hanby sa postaviť pre súd a stáť si za tým, že pozemok nadobudol legálnou cestou. Pritom celý prevod vlastníckych práv nehnuteľností pripomína mafiánske praktiky z 90. rokov. Odkúpil pozemok od človeka, ktorý ho kúpil od ďalšieho človeka, ten človek ho kúpil od družstva, ktoré nakoniec ani v zmysle reštrukturalizácie za tento pozemok nezaplatilo. A ten posledný medzičlánok medzi Andrejom Kiskom a teda pôvodným vlastníkom, vlastnil tento pozemok, túto nehnuteľnosť len šesť dní. A pán Franc, ktorý zdedil, alebo respektíve ktorý tento, na tento pozemok má morálny pôvod len preto, že ho zdedil po svojom otcovi, tak tomu sa vysmial do tváre a nemal kúsok hanby sa vyjadriť, že on sám Andrej Kiska bol v tejto kauze oklamaný a on má byť ten, čo sa má cítiť ukrivdene.
O tom, že Kiska má veľmi zaujímavý vzťah k Slovenskej republike, niet pochýb. Svedčia o tom aj jeho vyjadrenia, ktoré jasne ukazujú, že nie je hrdý na samostatnú Slovenskú republiku. Radí sa medzi odporcov vlastnej samostatnosti a je rád za členstvo Slovenska v Európskej únii. Pre jeden nemenovaný český denník sa vyjadril, že je sklamaný z rozdelenia Česko-slovenska a teda nerád vidí hranice medzi Českom a Slovenskom a, naopak. je veľmi rád, že sme sa ako bratia teda v ďalšom takom superštáte stretli, čiže v Európskej únii. Európska únia pre neho znamená lepšiu integráciu a teda aktívnu podporu migrácie imigrantov z tretích krajín na Slovensko. Tých imigrantov, ktorí už niekoľko rokov kultúrne obohacujú západnú Európu svojou prítomnosťou, vraždením, znásilňovaním a okrádaním.
Dámy a páni, toto je Andrej Kiska. Hrdý dobrý anjel, ktorý slovenské súdnictvo znefunkčnil o viac ako dvoma miliónmi exekúcii. Navrhujem preto obmedziť imunitu prezidenta Slovenskej republiky, aby sa Andrej Kiska, usvedčený daňový podvodník, údajný zlodej a klamár zodpovedal za svoje činy pred súdom a neprezentoval hrdú samostatnú Slovenskú republiku do vnútra ani navonok, pretože na to nemá absolútne žiadne morálne právo. Funkcia prezidenta a s ním spojená imunita už nemôže byť braná ako snaha utiecť pred zodpovedaním sa a stíhaním za vlastné trestné činy.
Ďakujem. Skončil som.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

25.5.2018 o 15:25 hod.

Bc.

Ján Kecskés

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:31

Milan Mazurek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Jano, hovoril si o tom, že Andrejovi Kiskovi, chudáčikovi, je ľúto, že sa rozdelilo Česko-Slovensko a že už nie sme ako nejakí bratia alebo jeden národ, ako to niekedy razili, v jednom štáte. Ja možno viem prečo. Pretože pán Kiska sa s tým nerád chváli, ale má dosť veľké aktivity v mnohých nebankových spoločnostiach Českej republiky, ktoré vypaľujú od ľudí peniaze za dosť nepekné úroky, ale veď on s tým nemá problém, a poberá takto, ako povedal, že si chce zabezpečiť svoju rodinu do budúcnosti, celkom pekné peniaze.
Jednoducho náš pán dobrý anjel, prezident žije z peňazí, ktoré sú od najchudobnejších ľudí v Českej republike, ktorí rovnako často krát ako my, respektíve naši ľudia musia si požičiavať na lieky a podobne od takýchto nebankových organizácií, ktorí naozaj dajú svoje úvery aj rôznym nesolventným klientom za nejaké domy, byty, ktoré týmto nebankových organizáciám zapíšu, respektíve založia. No a toto sú zdroje príjmov pána Andreja Kisku, ktorý sa tvári ako morálny etalón, proste bojovník za, neviem čo všetko, čistý politik a tak ďalej. A mne sa normálne, aleže naozaj zdvíha žalúdok, keď ho vidím, pretože on nemá vôbec, vôbec nijaké morálne právo hovoriť o sebe alebo hovoriť vôbec o nejakej morálke. On jednoducho nerešpektuje absolútne nič, nič, čo z jeho pozície jednoducho vyplýva.
A mohli by sme hovoriť hodiny a hodiny, veď som aj rád, že budem mať možnosť vystúpiť čoskoro v rozprave a zhodnotiť množstvo vecí, tak ako to zhodnotil aj predrečník Ján Mora, o tom všetkom, čo už Andrej Kiska stihol navystrájať. Ale keď si to zhodnotíme celkovo dokopy a zistíme, že takýto človek je prezidentom Slovenskej republiky, tak sa jednoducho naozaj musí všetkým ľuďom, čestným, poctivým ľuďom zdvíhať žalúdok.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

25.5.2018 o 15:31 hod.

Milan Mazurek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:33

Martin Beluský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Ján Kesckés priznal, že chceme obmedziť trestno-právnu imunitu prezidenta práve kvôli súčasnému prezidentovi Andrejovi Kiskovi a okrem iného spomenul viacero hriechov, ktoré Andrej Kiska za svoju celú minulosť stihol spraviť. Spomenul si, že na svoju prezidentskú kampaň minul viac ako jeden milión eur.
A ja sa pýtam, odkiaľ pán prezident zobral na túto kampaň toľko peňazí. Stačí si veľmi jednoducho zadať do Googlu pár kľúčových slov a môže človek nájsť veľmi veľa zaujímavých informácií. Okrem iného si môžeme všimnúť závery komisie na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách na ministerstve spravodlivosti, ktoré v rokoch 2005 urobili viacero kontrol za ministrovania Daniela Lipšica v spoločnostiach, ktoré vlastní Andrej Kiska, a ktorá záverom konštatovala, že tieto spoločnosti poskytovali ľuďom pôžičky za neprimerane vysoké úroky, v niektorých prípadoch sa tie úroky pohybovali nad úroveň 70 %, čo sa dá dnes nazvať jedine úžerou. Takisto Slovenská obchodná inšpekcia udelila pokutu za klamanie spotrebiteľa, kedy zákazníkom fakturoval poplatky za služby, ktoré propagoval, že sú zadarmo. Toto presne sú zdroje financií, ktoré pán prezident použil na svoju kampaň. Čiže najprv slovenský národ okradol, aby si potom mohol urobiť svoju kampaň.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

25.5.2018 o 15:33 hod.

Ing. PhD.

Martin Beluský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:35

Ján Mora
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Janči, zoznam tých trestných činov, deliktov a hlavne tých morálnych pochybení, ktorých sa dopustila a, bohužiaľ, sa stále dopúšťa táto súčasná proamerická Bútorova bábka, je tak tragická, že ja mám taký poci, že keby sme boli viacej na východe a nebol tento, bohužiaľ, prezident Kiska tak silno proamerický, tak nás prídu západné mocnosti bombardovať, aby nás oslobodili. Ale tak, chvalabohu, nie sme až tak ďaleko. Každopádne si myslím, že takýto človek by už určite ani v tejto chvíli nemal sedieť a sám požiadať o uvoľnenie z funkcie, pretože to, čo robí, ako prezentuje, je jednoducho, jednoducho hanba. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

25.5.2018 o 15:35 hod.

Ján Mora

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video