38. schôdza

27.11.2018 - 7.12.2018
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

6.12.2018 o 10:22 hod.

JUDr.

Miroslav Číž

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie 10:04

Irén Sárközy
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Veľmi pekne ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, prosím, ako určenej spravodajkyni výboru predniesť spoločnú správu výborov o prerokovaní návrhu skupiny poslancov Národnej rady na vydanie zákona o osobitnom odvode obchodných reťazcov.
Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov o prerokovaní vyššie uvedeného poslaneckého návrhu zákona.
Národná rada uznesením č. 1441 z 23. októbra 2018 pridelila návrh na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet, výboru pre hospodárske záležitosti, výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Určila zároveň výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol poslanecký návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému poslaneckému návrhu zákona.
K predmetnému poslaneckému návrhu zákona výbory zaujali stanoviská: Odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, a to výbor pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor, výbor pre hospodárske záležitosti, výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Z uznesení výborov Národnej rady uvedených v III. bode tejto spoločnej správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy uvedené v IV. bode spoločnej správy. Gestorský výbor odporúča o návrhoch výboru, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: o bodoch spoločnej správy č. 1 až 12 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 368 z 26. novembra 2018. Týmto uznesením výbor ma zároveň poveril ako spoločnú spravodajkyňu, aby som na schôdzi Národnej rady predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, skončila som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie

6.12.2018 o 10:04 hod.

Ing. JUDr.

Irén Sárközy

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:06

Jana Kiššová

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:22

Miroslav Číž
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážená pani kolegyňa, no, k tejto poznámke ma vyprovokovalo, hlavne teda tie rôzne adjektíva: bezvýhradná, teda deštrukčný, škodlivý, nezmyselný, nepoznáte nikoho, živého človeka, ktorý by to podporil.
No, môj pohľad, pokračujete úplne nezmyselne podľa mňa v bezvýhradnej podpore neoliberálneho konceptu, ktorý je predmetom obrovskej kritiky v celom svete, kde jeho dôsledky, obrovská majetková diferenciácia, obrovská príjmová diferenciácia ničí celú Európu. Veľmi zásadné výhrady k tomu mimochodom vyslovil Medzinárodný menový fond, Svetová banka a v Davose bola majetková nerovnosť jednou z hlavných diskusných tém. Toto, že sa znevšimnie, je pre mňa absolútne, absolútne nepochopiteľné.
Je jeden moment, že každý slušný aj pravičiar podľa môjho názoru absolútne rešpektuje metódu win-win. V Českej republike vychádzajú knižky s takými zaujímavými názvami: "Proč jsme se stali kolonií", Ilona Švihlíková, docentka, učí na pražskej súkromnej ekonomickej škole vysokej. Čiže pravdepodobne je to minimálne releventný, čiže ak chcete vedieť, že tých živých ľudí a odborníkov, skúste, tú knižku vám - a to teraz nemyslím zle - dám k dispozícii, aby sme mohli prípadne o nej podiskutovať.
Obrovská, dôsledkom obrovskej diferenciácie a neschopnosti primeraných odvodov z tých ziskov, dôsledkom je až 90 biliónov daňových rajov, pani kolegyňa. To je tie dôsledky tej totálnej liberalizácie všetkých týchto procesov. A aspoň zamýšľať sa nad tým, nepochybnou formou môžeme diskutovať, pretože neoliberálna, bohužiaľ, ešte dneska európska legislatíva sa dostáva do konfliktu s legislatívou národných štátov, ktoré musia hľadať možnosti riešiť dôsledky a musia, samozrejme, tým... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

6.12.2018 o 10:22 hod.

JUDr.

Miroslav Číž

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:24

Štefan Zelník
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pani kolegyňa, zaujali ma, tá štatistika, ktorú ste uvádzali ohľadom tých nákupných košíkov u nás a v iných krajinách, aj teda o tom svedčí, že cena potravín, cenu potravín naozaj určujú obchodné reťazce, a keby sme chceli povedať, že naozaj nemajú dominantné postavenie, bola by to asi chyba. V tých veľkých mestách, pozrite sa, môžete ísť do Tesca, Lidla, Kauflandu, do Billy, vo veľkej časti Coop Jednota zabezpečuje práve tie malé dedinky a obce, v tých väčších mestách je to skôr tie, čo som už spomínal, Tesco, Lidl, Kaufland a Billa. Čiže tieto skupiny robia cenotvorbu a je to zarážajúce, ak dodávateľ dodáva, boli tam ukazované mnohé potravinárske výrobky ako rožok, kde má 60 % zisk z tohoto. Je to, je to asi nefér, to, čo tieto obchodné reťazce robia.
Ale mali by sme sa skutočne vrátiť k tomu, čo vlastne tento zákon alebo čo chceme. Cieľom tohto zákona predsa má byť naozaj práve podpora toho domáceho, tých domácich výrobcov zdravých potravín. A my bez toho, aby sme ich, aby sme im nepomohli, tak jednoducho to nenaštartujeme. Čakať na to, že teda nech začnú dodávať, no dobre, dodávajú do obchodných reťazcov, ale dodajú za cenu, ktorá sa rovná ich výrobnej cene. Ako oni majú rozširovať svoju výrobu a ako majú robiť tieto investície?
Čiže zámerom tohto zákona je naozaj podpora domácej výroby a domácich výrobcov.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

6.12.2018 o 10:24 hod.

MUDr. PhD.

Štefan Zelník

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:26

Radovan Baláž
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážená kolegyňa, mňa v tom vašom vystúpení zaujali dve veci. K tým ostatným sa vrátim ja, keď budem v rámci rozpravy predstavovať pozmeňujúci návrh, tak dovysvetľujem vám aj ostatné veci, ktoré zazneli vo vašom príspevku.
Mňa trošku mrzí, že aj po troch mesiacoch stále nie je dostatočne naštudovaný ten návrh, pretože v tom návrhu sa nepíše, že nevznikne žiadny extra fond. To budú prostriedky, ktoré budú priamo v kapitole ministerstva pôdohospodárstva. Pomaly už dva mesiace ministerstvo pôdohospodárstva stále rozpráva, že akým spôsobom tieto dodatočné zdroje budú využívané. Tak ja vám to zopakujem ešte raz.
Budú sa vytvárať rezervy pre vzniknuté rizikové situácie. To znamená, ak bude sucho, extrémne záplavy, ľadovec. Na toto budú tieto prostriedky kumulované a v prípade potreby používané. Taktiež máme veľký problém so závlahami, potrebujeme ich akútnu modernizáciu, závlahových systémov na Slovensku, pretože či sa nám to páči, alebo nie, klimatické zmeny sa týkajú aj Slovenska a Slovensko musí dodatočne vyvinúť úsilie a nájsť zdroje na to, aby sme tieto závlahy znovu sfunkčnili, aby sme vedeli produkciu znova naštartovať.
Taktiež tuším aj vo včerajšej relácii to bolo spomenuté, konkrétne aj pri účasti vašej odborníčky na pôdohospodárstvo, že budú vytvorené komisie, ktoré budú pozostávať z radov potravinárov, poľnohospodárov a iných stavovských organizácií, ktoré pôsobia v tomto trhu, a tam sa bude rozhodovať, že čo bude priorita, aby to bolo maximálne transparentné, aby tie požiadavky išli priamo od tých, ktorým tá pomoc je určená.
Čiže nevytvárajte nejakého fantóma, že tie peniaze budú míňané, ako sa niekomu chce, ale bude to pod tvrdou kontrolou verejnosti.
A čo sa týka toho zvyšovania cien, taktiež vám asi ušla včera tlačová správa a nakoniec aj vyjadrenie jedného zo zástupcov Zväzu obchodu Slovenskej republiky, ktoré združuje značné množstvo obchodných reťazcov na Slovensku a ktorý jednoznačne... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

6.12.2018 o 10:26 hod.

Ing.

Radovan Baláž

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:28

Ján Budaj
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pani Kiššovej za zhrnutie argumentov. Pre mňa je naozaj otázne, ako chcú predkladatelia odpovedať na to, na tú výhradu, ktorú ste podrobne rozviedla, a to je výhrada, že Slovenská republika týmto opatrením, ktoré má charakter protekcionizmu pre výhodného, pre časť obchodnej siete, ako obstojí pred Európskou úniou, kde takáto štátna pomoc je jednoznačne zakázaná. Slovenská republika je viazaná svojimi dohodami. A ako nám ukazuje aj tento zákon, nebyť toho, tak by sa tu už rozvinul mimoriadne klientelistický systém. Európska únia sa snaží v členských štátoch zabrániť takýmto excesom.
Tu sa pred nami realizuje jeden stranícky program, koalícia tomu praje, pretože, ako ste správne poznamenali, vymieňa to za iné prúšvihy a problémy, tak jeden pomôže jak slepý, keď vedie chromého, raz pomôžeme my invalidovi tomu a druhý invalid pomôže nám. Jeden má problém s Lajčákom, tretí má problém s reťazcami, ďalší má problém s titulom a nebudeme o tom rozprávať, keď nám dáte reťazce.
V poriadku, ale na konci dňa je občan a ten váš stranícky propagandistický program bude musieť zaplatiť. To, že by boli spravodlivo tu rukami SNS rozdeľované prostriedky pre poľnohospodárov, to vám prídu určite najbližšie vysvetliť slovenskí farmári, ktorí preklínajú takúto politiku a ktorí sú tí poslední, o ktorých sa zaujímate. Veľkí oligarchovia, ktorí majú tisíce hektárov, tí si podelia, to je jasné. Veľké firmy, ktoré poskupovali družstvá a ktoré... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

6.12.2018 o 10:28 hod.

Ján Budaj

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:30

Karol Farkašovský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pani kolegyňa, už sme si zvykli, že rétorika SaS je založená na dvoch základných pilieroch a dvoch princípoch: strašiť, spochybňovať a spochybňovať, strašiť. Ja chápem túto rétoriku, lebo iné možnosti asi nemáte, ale rovnako chápem aj potrebu konštruktívnej diskusie a konštruktívneho komunikovania a uvádzania faktov v súvislostiach, nie vytrhávať fakty z kontextu.
Povedali ste, že tento návrh spôsobí negatívny dopad, po slovensky správne je negatívny vplyv, na zdravotný stav obyvateľstva. Pýtam sa ako? Každý občan má aj teraz právo a možnosť výberu, aké potraviny kupuje. Či kupuje drahšie, značkové, alebo kupuje lacnejšie, ale z toho, čo vy hovoríte, a vychádzajúc z vašej rétoriky, by som teraz mohol povedať, že lacné potraviny sú zdrojom nejakých nemocí alebo chorôb na Slovensku. Čo zase nie je pravda. Čiže majú možnosť ľudia vyberať si potraviny podľa svojich finančných možností, samozrejme, aj podľa svojej chute, na to nezabúdajme. A na to sú kontrolné orgány, aby sledovali kvalitu potravín.
To, že tento návrh sleduje podporu slovenských výrobkov a slovenských výrobcov, je predsa každému jasné. Podľa vás koalícia za ten čas, čo je pri moci, robila asi len hlúposti a nič užitočné. Ale myslím si, že súdny človek, keď sa nad tým zamyslí, si urobí svoj názor. A na Slovensku by už sme mali prestať s tým, kupovať svoje názory z médií a z populistických vyjadrení politikov a ľudia by si mali dokázať urobiť svoje vlastné názory na základe vlastného poznania.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

6.12.2018 o 10:30 hod.

Mgr. PhD.

Karol Farkašovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:32

Zsolt Simon
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani kolegyňa, rád by som vás doplnil. Možnože by bolo správnejšie tento návrh zákona o osobitnom odvode nazývať ako Dankova daň pre nízkopríjmové osoby.
Tento návrh je pripravený na úrovni Dankovej rigoróznej práce. Pán kolega, môžte krútiť hlavou, ale je to faktom. Poviem vám aj prečo.
V roku 2012, keď Ficova, druhá Ficova vláda nastúpila, tak podiel slovenských výrobkov na slovenských pultoch bol 50 %. Dnes podľa tých istých prieskumov je to 37 %. Nech robili akokoľvek populisti, podiel slovenských výrobkov klesá a týmto návrhom nezastavíte.
Keď sa pozriem na vývoj zahraničnej obchodnej bilancie, ktorá je alarmujúca a tento rok dosiahne miliardu sedemsto, miliardu osemsto, tak chcem povedať aj kolegom zo SNS, aby ste mali argumenty, tá Radičova vláda bola len nie celé dva roky, ale dovoz, teda zahraničná obchodná bilancia klesla o takmer 700 mil. eur. Od odchodu Radičovej vlády tento ukazovateľ neustále len stúpa.
A chcem povedať, že plánujem vystúpiť v rozprave počas ústneho prihlásenia sa, a chcem povedať, že keď chceme pomôcť slovenským, tak máme pomôcť slovenským výrobcom, aby trebárs takou podporou, keď Jaguar môže dostať niekoľko sto miliónov, prečo nedáte toľko, čo dostal Jaguar všetkým poľnohospodárom a potravinárom, ktorí podporia spracovanie z vlastných daní? Prečo neodpustíte im dane? To by bolo adresné - pre slovenských, ale takto budete trestať aj slovenské obchodné reťazce, ktoré predávajú slovenské výrobky, a znevýhodnite ich na tomto trhu a naviac, tak ako pani kolegyňa povedala... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

6.12.2018 o 10:32 hod.

Ing.

Zsolt Simon

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:34

Peter Pčolinský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán navrhovateľ sa teší, že som sa prihlásil, a má pravdu.
Janka, ty si vo svojom vystúpení spomenula takú vec, ktorú, si myslím, že včera mnohí prehliadli, a to je práve vyjadrenie hovorcu ministerstva hospodárstva, ktorý povedal, že pán minister Peter Žiga je zásadne proti takýmto odvodom, je proti takýmto opatreniam, ktoré deformujú trh. A preto moja taká otázka znie, či pán navrhovateľ videl včera správy a to vyjadrenie a by ma veľmi zaujímalo, že tak či, chlapci, ste sa teda dohodli, alebo ste sa nedohodli už?
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

6.12.2018 o 10:34 hod.

Mgr.

Peter Pčolinský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:35

Erik Tomáš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pani kolegyňa, ja som tiež nechcel pôvodne reagovať a tiež som bol vyprovokovaný vaším vystúpením k tejto, poviem vopred, politickej poznámke. Naozaj nemám rád mentorský prístup, ak niekto v tejto sále hovorí svojim kolegom, čo majú a čo nemajú hovoriť a zvlášť to čudne znie z úst poslankyne strany, ktorá má v názve sloboda.
Čiže ja to slovo zlepenec veľmi rád zopakujem aj voči bývalej vláde Ivety Radičovej. Súčasťou toho zlepenca bola vaša strana SaS. Dokonca bola takým symbolom toho zlepenca a napokon bola to vaša strana, ktorá tú vládu Ivety Radičovej povalila, ten zlepenec. Čiže toto vám už navždy zostane prischnuté a nič mentorovaním nedosiahnete.
K tým cenám. Bola to vaša strana, ktorá ovládala ministerstvo hospodárstva, ktoré prijalo nové pravidlá, ktoré znamenali, že štát už nemohol cez SPP vstupovať do cien plynu, tak ako to bolo predtým, čo vlastne znamenalo nárast cien energií ako takých. Bola to strana SMER - sociálna demokracia, ktorá znížila DPH na základné ceny potravín.
To sú proste fakty. A už keď počúvam niekoľkýkrát z úst vás a vašich kolegov o tom, ako vy budete všetko riešiť znižovaním daní, tak vám chcem pripomenúť volebný program stany SaS pred rokom 2010, kde ste sľubovali ľuďom rovnú dať na úrovni 16 %, a keď ste vstúpili do vlády, napokon ste dane zvyšovali, teda DPH. Takže neviem, či voliči môžu, alebo nemôžu veriť vašim týmto slovám, ale už tu majú jeden príklad z minulosti, keď ste ich podviedli.
A možno by ste mohli svoje argumenty hovoriť nie pred poloprázdnou sálou v parlamente, ale chcelo by to jednu veľkú halu, kde prídu tí dodávatelia, ktorí sú takto ponižovaní a ničení veľkými obchodnými reťazcami, a tam im hovoriť tieto svoje argumenty.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

6.12.2018 o 10:35 hod.

Mgr.

Erik Tomáš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video