42. schôdza

18.2.2019 - 18.2.2019
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

18.2.2019 o 18:14 hod.

Mgr. art. M.A. ArtD.

Veronika Remišová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:31

Ľubomír Petrák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pani kolegyňa Remišová, no, ja to vnímam tak, že pokiaľ príde k vyhodnoteniu vyšetrovateľa a prokuratúry, že došlo k pochybeniu, za ktoré nesie zodpovednosť aj pani ministerka, tak je v zásade namieste, ak by sa takáto schôdza konala. To, že sa koná dnes s politickým cieľom, a ja nespochybňujem povinnosť opozície spochybňovať všetko, čo robí vládna koalícia, tak to považujem za mediálny priestor a mediálnu bublinu s cieľom získať politické body.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

18.2.2019 o 17:31 hod.

Ing. CSc.

Ľubomír Petrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:31

Miroslav Sopko

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:58

Veronika Remišová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem kolegovi Sopkovi, že z vlastnej skúsenosti hovoril o problémoch, ktoré má naše školstvo. A ja by som chcela len doplniť k tomu, čo hovoril o internom audite, že neverí, že nejaký audit preverí tieto pochybenia.
Áno, spoliehať sa na interný audit ministerstva je zrejme naivné, pretože ak ministerstvo doteraz nedokázalo odhaliť obrovské pochybenia, napríklad zle sčítané body, tá firma, ktorú sme spomínali, to nebol jediný príklad, tie body boli chybné vo viacerých hárkoch, nedokázali odhaliť rôzne anomálie v hodnotení, tak je asi naivné sa spoliehať, že vnútorný ministerský audit teraz niečo odhalí, vyrieši.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

18.2.2019 o 17:58 hod.

Mgr. art. M.A. ArtD.

Veronika Remišová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:59

Eva Smolíková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec, chcela som o inom, ale nedá mi, pretože áno, oslovil si vo mne tú moju učiteľskú dušu, ale vrátim sa k tomu, čo tebe vŕta v hlave od samého začiatku. Už dvakrát si dal tú otázku, ako je to s tými firmami dvomi, ktoré sa zaoberajú vŕtaním, a jedna dostala a druhá nedostala a boli podobné.
No ja by som to asi nechala na naozaj tých odborných hodnotiteľov, ktorí vlastne zhodnotili, že firma, ktorú si spomínal, už dostala v minulosti 26 mil. na tie svoje plazmové vŕtania a vlastne... (reakcia z pléna) neprišli k ničomu. Neprišli k ničomu. A teraz si povedala komisia hodnotiteľov, odborných hodnotiteľov, že dajú možnosť inej firme, ktorá má iný spôsob vŕtania, alebo nazvime to nejako inak, bádania, to, čo bádajú, a či prídu aj oni už k nejakým rukolapnejším výsledkom. Ja neviem, nie som odborník na vŕtanie, ale tu by som asi verila tým odborným hodnotiteľom.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

18.2.2019 o 17:59 hod.

Mgr.

Eva Smolíková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:01

Dušan Tittel
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán Sopko, mrzí ma, jak ste nejak tú našu pripomienku reagovali tak osobne, voči vám by som si to určite nedovolil, lebo vás považujem za slušného chlapa a vždy vystupujete veľmi kultivovane, a preto aj oceňujem váš kultivovaný prejav. Kolegyňa vám vysvetlila práve, som bol prekvapený, že prečo sa pýtame zrovna na tú firmu Drilling, ktorá bola veľmi nejak medializovaná, že prečo nedostala už k tým svojim 26 mil. euro, ktoré už dostala z verejných a štátnych zdrojov, že prečo sa tak zrazu pýtate, že prečo zrovna tá firma nedostala. Priznám sa, že mňa osobne ani to moc nezaujíma, lebo verím, že tí hodnotitelia, ktorí boli v zložení štyria zástupcovia ministerstva a siedmi, ktorí boli externí experti, ktorí svojím hlasovaním v pomere 9 : 1, lebo jeden sa ospravedlnil a nezúčastnil sa hlasovania, rešpektujem, že rozhodli správne, lebo ich považujem za odborníkov a tí boli zodpovední. A ja verím, že keď sa preukáže, že tí hlasovali nejakým spôsobom proti, by som povedal, správnemu rozhodnutiu, tak verím, že budú do budúcnosti niesť aj zodpovednosť. Ale preto by to, bolo by, bolo asi nevhodné, keby sme pani ministerku obviňovali z toho, že ona je zodpovedná za to, že desiati experti, ktorí hlasovali, sa rozhodli pomerom 9 : 1, že ona je zodpovedná za ich rozhodnutie.
Inak vážim si váš kultivovaný prejav a, samozrejme, s vecami, ktorými ste povedali, s niektorými súhlasím. Ja si myslím, že v tejto sále nie je človek, ktorý by chcel, aby sme z verejných peňazí mrhali, aby to nešlo na tie, do školstva viacej. Sám mám dve malé deti, školopovinné, ktoré mi navštevujú, a viem, ktorý učiteľ je dobrý, ktorý je horší, čo by som rád na tej škole zmenil, ale myslím si, že to nie je len o tých peniazoch, ale možno keď sa vrátime, keď sme my študovali a chodili do školy pred 45 rokmi, tak si myslím, že tie podmienky boli horšie, boli jednoduchšie, ale vyrástli lepší ľudia, ako to vyrastajú z dnešnej mládeže dnes.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

18.2.2019 o 18:01 hod.

Ing.

Dušan Tittel

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:03

Jaroslav Paška
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec, v zásade s tou filozofickou úvahou ste nastavili takú otázku, že aká je budúcnosť, či evolúcia, alebo revolúcia v našom prípade. A ja si myslím, že to východisko musí byť evolúcia, pretože keď budeme, pôjdeme cestou revolúcie, to znamená odvolávanie jedných, druhých, tretích a vyháňaním, povedal by som, spochybňovanie hodnotiteľov a podobne, tak jednoducho ten systém zrejme máme slabý, podfinancovaný, rozvrátime. To znamená, zostáva nám cesta evolúcie, evolúcie a to znamená každý ďalší tender, každý, každý ďalšie výberové konanie aby bolo dokonalejšie a lepšie. A to by mala byť naša snaha, povedal by som, všetkých naprieč politickým spektrom, pretože si uvedomujem, že máme málo peňazí nielen na vedu, ale aj na školstvo, ergo musíme hľadať v tom systéme opatrenia také, ktoré nám budú stále zmenšovať ten priestor na prípadné pochybenie a korupciu alebo čokoľvek, proste čo v tomto priestore máme. A v súčasnosti, si myslím, že aj podľa toho by sme sa mali správať.
Takže keď ja som kritický k tomuto spôsobu dialógu, ktorý tu vedieme, tak si uvedomujem, že to, tak ako ste povedali, cesta pre nás všetkých, pre naše deti, že evolúciou, a povedal by som, takým tým počúvaním sa, počúvaním výhrad jednej strany k druhej strane a hľadaním, povedal by som, toho optimálneho riešenia, spoločným hľadaním toho optimálneho riešenia ísť cestou ďalej.
A ak by som mal hovoriť, povedal by som, možno aj v tom vzdelávacom systéme a vo vzťahu k vede, tak ja neverím už, že, povedal by som, systém, ktorý máme zavedený v Európskej únii, je dokonalý a dobrý. Ja vidím, ako rýchlejšie rastie či už vzdelávací systém, alebo aj veda a výskum v Ázii, omnoho rýchlejšie ako tuná. Už ani Spojené štáty nestíhajú. To znamená, že ak si my budeme hľadať modely a, povedal by som, vzory, to, čo nám Brusel odporúča, nie. Tam sa ďaleko nedostaneme, pretože aj ten Brusel, veď si spomeňte na Lisabonskú stratégiu. Lisabonská stratégia povedala, že do roku 2022 si nebudeme v čele sveta... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

18.2.2019 o 18:03 hod.

akad. arch. Ing. arch.

Jaroslav Paška

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:05

Miroslav Sopko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za faktické poznámky pánov poslancov a pani poslankyni. Dá sa povedať, že možnože som sa nevyjadril dosť jasne. Podľa mňa, ak už vieme, že konkrétne v jednom druhu vŕtania sme sa kamsi veľmi neposunuli, a hovoril som to práve pri tých startupoch, že dôležité je podporiť, už ak je konkrétny produkt alebo funkčný prototyp natoľko schopný, že jednoducho sa to vie aj na seba uživiť, tak prečo by sme mali podporovať inú spôsob vŕtania. Podľa mňa vŕtanie je ako vŕtanie, len aby nám z toho nevznikla diera, do ktorej potom tečú peniaze.
A čo sa týka toho, tej evolúcie a revolúcie, nuž popravde, evolúcia má tú veľkú nevýhodu, že trvá strašne dlho, aspoň pokiaľ viem v rámci biológie. A veď napokon mali sme revolúcie, ktoré neboli až také krvavé. Spomeňme si napríklad na Nežnú revolúciu. Sú skrátka zmeny, ktoré musia prísť rýchlejšie, a vnímam to tiež práve na svojich deťoch.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

18.2.2019 o 18:05 hod.

Mgr.

Miroslav Sopko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 18:06

Martin Poliačik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán podpredseda. Vážené dámy, vážení páni, poďme, prosím vás, naspäť k politike. O čo tu ide?
Politika je o tom, že dokážeme ľuďom na základe dôveryhodného vystupovania a konzistentného prezentovania hodnôt a postojov odprezentovať víziu, že niečo vieme spraviť lepšie.
A teraz sa pozrime, prosím vás, na to, že čo sa stalo od momentu, keď táto vláda prišla k moci. Deti, ktoré nastúpili s touto vládou do prvého ročníka, ako majú kvalitnejšie vzdelávanie? Nijak! Nula! Nič! Národný program máme schválený a jeho realizácia sa necháva na ďalšiu vládu, v ktorej, dúfam, budeme sedieť my, lebo vy ste šlunti a neviete to robiť. (Reakcia z pléna.) Len si počkaj.
To, o čo tu teraz ide, je, že tá výmena jednoducho nesplnila svoj účel. A ja, samozrejme, verím, že napríklad kolegovia v SMER-e sú radi, že aspoň na chvíľku sa rozpráva o niečom inom ako o ich zlyhávajúcom predsedovi, to beriem, ale tá zástupná téma je takisto dôležitá. A to je, že vzdelávací systém, ktorý na Slovensku máme a ktorý má v rámci kompetencií na starosti pani Lubyová, zlyháva, a nie, jednoducho nezabezpečuje vzdelávanie, ktoré by patrilo do 21. storočia.
A ešte aj tú jednu vec, ktorú tam mala prísť podporiť a opraviť a spraviť správne, tak nezvládla. To, čo minister Plavčan zvrzal, mala prísť pani Lubyová opraviť. A to sa nestalo. Preto tu dneska sedíme, a preto dneska odvolávame ministerku Lubyovú, že ona tam nemala ísť vyriešiť SAV-ku, to malo byť automatické. Zvrzala. Nemala tam prísť prepísať Učiace sa Slovensko, to malo byť automatické, že sa bude realizovať. Nie, museli sme si spraviť novú stratégiu a nič sa z nej nerealizuje. Nemala tam prísť rozvrátiť ďalšie organizácie, ktoré to ministerstvo spravuje. Mala aspoň niektorú z nich postaviť na nohy. Dobre, good path, podaril sa jeden bod. Nestačí.
To, kvôli čomu tu dnes sme, je, že v oblasti vzdelávania jednoducho táto vláda neplní svoje programové vyhlásenie vlády, že nebudeme mať inkluzívne školstvo na konci tohto volebného obdobia, že sa k nemu ani len nepriblížime, že nemáme systémové opatrenia, na základe ktorých by sa deti vzdelávali v slovenských školách lepšie, že stále máme systém Márie Terézie presne takisto ako pred sto rokmi, a že tá evolúcia vzdelávania, ktorú započal tuto ctihodný pán Paška, nás vedie do pekiel. Reálne nič nespravilo na ministerstve školstva toľko zla ako ministri za SNS. A ministerky.
Vy hovoríte evolúcia tomu, že dodnes nemáme učebnice pre tú tzv. kurikulárnu zmenu, ktorú tam zaviedol váš kolega Mikolaj? To je úspech, že sme sa dostali od jeho čias na 70 %? Si robíte prdel? Vy ste povedali dneska v rozprave, že veď to je úspech, na začiatku, keď prišla pani ministerka, tak bolo pokryté 30 % a teraz máme 70. No nehnevajte sa, zmenu ISCED zaviedol minister Mikolaj, keď ja som ešte na tých školách učil, keď som si prefocoval z jednej hodiny na druhú texty o Cyrilovi a Metodovi, lebo som nemal učebnicu, ktorú by som deckám dal do rúk, a to, že rovnakí ľudia, ako som ja vtedy učil, stále učia a z hodiny na hodinu si musia texty z dejepisu, zo slovenčiny, z kadečoho sťahovať z internetu, lebo učebnicu nemajú, je váš problém, vašich ministrov a ministríň, ktoré tam sedeli. Preto dnes odvolávame Martinu Lubyovú, lebo ešte aj tie veci, ktoré mohla spraviť dobre, dobre neurobila.
Keď sa pozrieme na to, o čom sa reálne rozprávame, keď sa pozrieme na tie hodnotenia, tam nejde o individuálne pochybenia, tam ide o systémovo zlé nastavenie. Keď máte víťazov hodnotenia, ktorým na konci chýbajú 3 body, tak kde sa tam má zmestiť nejaká, nejaká iná firma? Keď väčšina hodnotiteľov dá plný počet bodov, keď dá samé jednotky, tak tam kde je priestor na vyhodnotenie na nejakej škále, kto sa tam má zmestiť? Pozrite si hodnotenia medzinárodných agentúr, ktoré posudzujú podobné veci. Kde sa tam stane, že víťazi majú plný počet bodov? Takmer nikde. Kde sa stane, že stoslovný kus textu dvoch hodnotiteľov jeden v slovenčine a jeden v češtine sú stopercentne totožné bez toho, aby boli vylúčení z procesu? Kde? Toto je ten problém, dámy a páni, že to, čo sa tu nazýva individuálnymi zlyhaniami pár jednotlivcov, je jednoducho systémové zlyhanie!
A ja úplne beriem, že pani ministerka má zrejme talent, čo sa týka vyjednávania v Bruseli. Ja jej to neberiem. Akceptujem, že veci, ktoré možno iný minister by nedal, vďaka svojim známostiam a šikovnosti dokázala vylobovať a presadiť, že sa dajú urýchliť niektoré procesy. Nech sa páči! Ale v tých urýchlených procesoch znovu prišlo k tak významným zlyhaniam, že dámy a páni zo Slovenska sa na úrovni platieb do inovácií a vedy voči Európskej únii stal čistý platiteľ. Do tejto situácie sme sa dostávali, dostali. My Európskej únii platíme viac peňazí, ako z nej dokážeme na vedu a výskum dostať. To nie je ani hrdé, ani slušné, ani národné, to neni nič, to je proste blbosť, to sa nemalo stať. A progresívne to neni už tobôž. Ja nemám vôbec ilúziu o tom, že dneska niečo vyriešime. Vzadu, predpokladám, že v motúze, ktorý má predsedajúci pred sebou napísaný na papieri, už je napísané, že Národná rada neodvolala pani ministerku. Pán Bugár? (Rečník sa obrátil k predsedajúcemu. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Musím sa pozrieť. Sú tu alternatívy.

Poliačik, Martin, poslanec NR SR
Á, a jasné! Idem sa pozrieť na to. A dneska to tak skončí. Pani ministerka tam ostane a nakoniec z nej bude jedna z tých ministeriek a ministrov, ktoré si o dva roky už nikto nebude pamätať, lebo nebude mať nič za sebou, vďaka čomu by sme si zapamätali toho ďalšieho jedného ministra či ministerku školstva, ktoré na tom ministerstve bol.
Ale je pravda, že deti, ktoré nastúpili s touto vládou do prvých ročníkov, budú mať za sebou prvý stupeň základného vzdelania, že mnohé z nich, ktoré majú špeciálne potreby, mohli byť pripravené na život lepšie, že úroveň kritického myslenia a zorientovania sa vo svete mohla byť vyššia, a na základe toho, že to tak nie je, že ministerstvo zlyháva a že nedokáže obhájiť ani základné hodnoty akademickej pôdy, ako bolo napríklad prisúdenie sfalšovanej práce alebo, alebo teda plagiátu Andrejovi Dankovi na základe toho, že samotné vedecké kapacity, či už zo SAV-ky, alebo z jednotlivých univerzít, nedôverujú tejto ministerke, že dokáže niečo spraviť, budem hlasovať za jej odvolanie.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

18.2.2019 o 18:06 hod.

Mgr.

Martin Poliačik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:14

Veronika Remišová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem kolegovi Poliačikovi. Pripomenul jednu veľmi dôležitú vec, hovoril o vede a výskume, týka sa to programu Horizont. Do programu Horizont Slovensko dáva nepomerne viac peňazí, ako z neho dostáva, niektoré prepočty dokonca hovoria o pomere na každé euro, ktoré ide od nás do programu Horizont, my dostaneme len jednu pätinu, 20 centov, čo je žalostne málo, a je to výsledok toho, že sme nepripravení a nerobíme nič pre to, aby sme mohli čerpať, aby sme mohli čerpať podporu aj z toho európskeho programu, kde sú veľké peniaze.
Kolega Poliačik sa mýlil ale v jednom, pani ministerku si budeme pamätať (povedané so smiechom), myslím, že aj kolegovia v Slovenskej akadémii vied si veľmi dobre zapamätajú toto obdobie ako obdobie, kedy Slovenskú akadémiu vied ministerstvo skoro položilo na kolená. Študenti si to takisto budú pamätať, budú si to pamätať ako obdobie, kedy plagiátorstvo a opisovanie je niečo, za čo nemožno šikanovať, lebo však to sú len nejaké úvodzovky. A vedci si to takisto budú pamätať ako rok, kedy sa prideľovali dotácie firmám, ktoré nikdy výskum a vývoj nerobili, a, žiaľ, je to smutné a nášmu školstvu to vôbec nepomôže.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

18.2.2019 o 18:14 hod.

Mgr. art. M.A. ArtD.

Veronika Remišová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:16

Jaroslav Paška
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Viete, Martin, no to naše školstvo nie je až také zlé, ako hovoríte. Možno to tak vnímate, ale pokiaľ ja viem, tak naši študenti sú úspešní na všelijakých súťažiach v zahraničí, či už je to informatika, alebo aj iné veci. No... (Reakcia z pléna.) Ale, ale áno, minulý týždeň boli na spoločnej olympiáde v Čechách a prvé miesta získali Slováci a boli v prvých..., teda ďaleko pred českými študentami, gymnazistami v informatike a matematike. Na súťaži v Moskve v medzinárodnej olympiáde hlavným miest z celého sveta sa umiestňujú pomerne dobre, mávajú aj bronzové, strieborné medaily. To znamená, že proste naozaj treba sa troška pozrieť, a ja vám porovnám našu školu alebo naše školy, naše gymnázia s bruselskými prestížnymi školami, európskymi školami, ktorí umiestňujú okolo 2, maximálne 3 absolventov na špičkové britské univerzity ako Cambridge a Oxford, zatiaľ čo Slováci dokážu umiestniť v priebehu roka rovnaký počet, pričom naše školy, naše školy majú ďaleko menší počet študentov. Takže z tohto pohľadu, z tohto pohľadu len treba vedieť, ako tí študenti naši sa uplatňujú, na akých školách, na akých univerzitách potom študujú, a netreba sa báť. Samozrejme, to základné školstvo je na tom horšie a treba ten systém premyslieť, povedal by som, odspodu až hore. A mám taký pocit, že tu, tu trocha strácame dych s tým, že naozaj pedagógov, ktorých pripravujeme a ktorých, ktorých aj možno sme zle platili, tak tých, tých lepších, kvalitnejších strácame a už možno tá práca pedagóga už neni ani tak o tom, ako že je to poslanie, ale skôr je o prežití za tie peniaze, ktoré tí pedagógovia dostávajú.
Ale myslím, že tu robíme všetko, čo sa dá, v rámci našeho pôsobenia na školstve, že sa snažíme tie mzdy, platy pedagógom zvyšovať ďaleko intenzívnejšie ako ostat... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

18.2.2019 o 18:16 hod.

akad. arch. Ing. arch.

Jaroslav Paška

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video