43. schôdza

26.3.2019 - 4.4.2019
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

3.4.2019 o 16:52 hod.

Mgr.

Gábor Grendel

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

16:50

Peter Šuca
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť predkladá v súlade s § 9 zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ochrane pred odpočúvaním) správu výboru o stave použitia informačno-technických prostriedkov za rok 2018.
V súlade s § 9 zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím ITP a o zmene a doplnení niektorých zákonov výbor požiadal Ministerstvo vnútra SR – Policajný zbor, ministerstvo spravodlivosti – Zbor väzenskej a justičnej stráže a ministerstvo financií – Finančnú správu v mesiaci január 2019 o zaslanie správy o použití informačno-technických prostriedkov za rok 2018.
Správu o použití informačno-technických prostriedkov za rok 2018 predložili všetky dotknuté subjekty vo verzii neobsahujúcej utajované skutočnosti. Údaje o použití informačno-technických prostriedkov neobsahujúce utajované skutočnosti, tak ako ich jednotlivé dotknuté subjekty predložili, sú uvedené v predloženej správe, ktorú máte na druhej stránke.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť uvedenú správu prerokoval 14. marca 2019 na 65. schôdzi, zobral ju na vedomie a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vziať ju na vedomie. Návrh na uznesenie je súčasťou správy, dovoľte mi teda predniesť návrh na uznesenie.
Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k správe Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť o stave použitia ITP za rok 2018 (tlač 1306).
Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie Správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť o stave použitia ITP za rok 2018 (tlač 1306).
Pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis

3.4.2019 o 16:50 hod.

PaedDr.

Peter Šuca

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 16:52

Gábor Grendel
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené dámy, vážení páni, Osobitný kontrolný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti SIS predkladá podľa § 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 166/2003 o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím ITP a o zmene a doplnení niektorých zákonov správu výboru o stave použitia ITP za rok 2018 (tlač 1307). V súlade s § 9, odsek, zákona č. 166/2003 o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím ITP a o zmene a doplnení niektorých zákonov výbor požiadal Slovenskú informačnú službu v januári 2019 o zaslanie správy o použití ITP za rok 2018.
Správu o použití ITP za tok 2018 predložila Slovenská informačná služba vo verzii neobsahujúcej utajované skutočnosti. Údaje o použití ITP neobsahujúce utajované skutočnosti, tak ako ich predložila Slovenská informačná služba, sú uvedené v predloženej správe.
Osobitný kontrolný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti SIS uvedenú správu prerokoval na 26. schôdzi výboru 6. februára 2019, prijal uznesenie 74, ktorým vzal predmetnú správu na vedomie.
Vychádzajú z oprávnení ktoré mňa ako spravodajcu vyplývajú z rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, predkladám Národnej rade Slovenskej republiky návrh uznesenia, ktorý je súčasťou správy.
A to uznesenie znie: Uznesenie Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti SIS zo 6. februára 2019 k Správe Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti SIS o stave použitia ITP za rok 2018 (tlač 1307).
Osobitný kontrolný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti SIS prerokoval správu osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti SIS o stave použitia ITP za rok 2018 a po a, berie na vedomie správu OKV na kontrolu činnosti SIS o stave použitia ITP za rok 2018. Po b, odporúča Národnej rade Slovenskej republiky správu OKV na kontrolu činnosti SIS o stave použitia ITP za rok 2018 zobrať na vedomie. A po c, ukladá predsedovi výboru predložiť Národnej rade Slovenskej republiky správu o výsledku prerokovanie uvedeného materiálu vo výbore a návrh na uznesenie Národnej rady.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

3.4.2019 o 16:52 hod.

Mgr.

Gábor Grendel

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 16:56

Eduard Heger
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Takže, vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážení prítomní, Osobitný kontrolný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva predkladá v súlade s § 9 zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ochrane pred odpočúvaním) správu výboru o stave použitia informačno-technických prostriedkov za tok 2018.
V súlade s § 9 zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov výbor požiadal Ministerstvo obrany Slovenskej republiky v mesiaci január o zaslanie správy o použití informačno-technických prostriedkov za rok 2018. Správu o použití informačno-technických prostriedkov za rok 2018 predložilo ministerstvo obrany vo verzii neobsahujúcej utajované skutočnosti. Údaje o použití informačno-technických prostriedkov, tak ako boli predložené, sú uvedené v správe.
Osobitný kontrolný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva uvedenú správu prerokoval na 21. schôdzi výboru dňa 30. januára 2019, prijal uznesenie, ktorým vzal predmetnú správu na vedomie, a odporúča Národnej rade prijať uznesenie, ktoré vám teraz prečítam.
Uznesenie kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva z 30. januára 2019 k Správe Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva o stave použitia informačno-technických prostriedkov za rok 2018 (tlač 1308).
Osobitný kontrolný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva berie na vedomie správu osobitného kontrolného výboru. Odporúča Národnej rady Slovenskej republiky správu osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva o stave použitia informačno-technických prostriedkov za rok 2018 zobrať na vedomie. A po c, ukladá predsedovi výboru predložiť Národnej rade Slovenskej republiky správu o výsledku prerokovanie uvedeného materiálu vo výbore a návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

3.4.2019 o 16:56 hod.

Ing.

Eduard Heger

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 16:58

Gábor Grendel
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Budem veľmi stručný. Tak ako každý rok, aj teraz by som chcel poukázať na to, že Národná rada Slovenskej republiky porušuje zákon o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov, a to preto, že v rozpore s týmto zákonom do dnešného dňa nezriadila komisiu na kontrolu používania informačno-technických prostriedkov, čo je v demokratickej spoločnosti podľa mojej mienky absolútne neprípustné. My tu tri roky nie sme schopní zriadiť komisiu a ja neberiem výhovorky, že dôvodom je nominácia pána poslanca Galka do tejto komisie. Pretože pán Galko nie je ani odsúdený, ani obžalovaný, ani trestne stíhaný. Na pána Galka sa hľadí ako na bezúhonného občana a naozaj je to obyčajná výhovorka a je hanbou Národnej rady, že nie je schopná zriadiť komisiu na kontrolu používanie ITP. A keď sa na nás občania obracajú s podozreniami, že je proti nim neoprávnene nasadená, nasadené odposluchy alebo iné informačno-technické prostriedky, tak naše odpovede týmto občanom sú, že Národná rada nesplnila svoju zákonnú povinnosť a nezriadila takúto komisiu. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie

3.4.2019 o 16:58 hod.

Mgr.

Gábor Grendel

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17:00

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Mám procedurálny. V súlade s § 146 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku navrhujem, aby Národná rada rozhodla o tom, že pán predseda Národnej rady Andrej Danko požiada o stanovisko ústavnoprávny výbor, či predseda Národnej rady Andrej Danko postupoval v súlade zo zákonom o rokovacom poriadku, keď dnes vykázal poslanca Martina Poliačika z rokovacej sály počas uvádzania jeho vlastného návrhu zákona.
Odôvodňujem to tým, že mám vážnu pochybnosť o tom, že predseda Národnej rady Andrej Danko mal dôvody dané zákonom o rokovacom poriadku, aby poslanca Poliačika vykázal z rokovacej sály. Čiže predkladám tento procedurálny návrh, aby ústavnoprávny výbor zaujal stanovisko a následne bolo o tom rozhodnuté. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

3.4.2019 o 17:00 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17:02

Jana Kiššová
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne za slovo. Ja si dovolím len pripomenúť členom hospodárskeho výboru, že zajtra o 8.30 hod. máme zvolaný výbor v miestnosti č. 149. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

3.4.2019 o 17:02 hod.

Ing.

Jana Kiššová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17:03

Tibor Bernaťák
Skontrolovaný text
Ďakujem. Pán predsedajúci, poprosím vás, na návrh troch poslaneckých klubov Slovenskej národnej strany, MOST-u – HÍD a SMER – SD vás poprosím o preloženie bodu č. 16, tlač 1264, na ďalšiu schôdzu. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

3.4.2019 o 17:03 hod.

JUDr.

Tibor Bernaťák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17:04

Martin Poliačik
Skontrolovaný text
Ďakujem. Dávam návrh, aby sa o bodoch 81 a 82, ktoré mám predkladať, rokovalo až zajtra po ukončení 44. schôdze, keďže dnes som vykázaný z parlamentu a predložiť ich nemôžem a hrozí, že by prišli na poradie. Lebo v podstate už veľa bodov nie je, takže predpokladám, že zajtra ešte bude pokračovať schôdza po odvolávaní ministra. Takže dávam procedurálny návrh, aby sa o nich rokovalo hneď po ukončení zajtrajšej schôdze. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

3.4.2019 o 17:04 hod.

Mgr.

Martin Poliačik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17:05

Andrej Hrnčiar
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, pokračujeme v prerušenom rokovaní hlasovaním.
Prosím poverenú členku výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny, poslankyňu Elenu Červeňákovú, aby uviedla hlasovanie v prvom čítaní o návrhu poslankyne Shahzad na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa antidiskriminačný zákon (tlač 1391), bod 70 schváleného programu.
Nech sa páči, pani poslankyňa, máte slovo.

[Hlasovanie o návrhu poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Silvie Shahzad na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov, 1391.]

Červeňáková, Elena, poslankyňa NR SR
K návrhu zákona vystúpila jedna poslankyňa. Prosím, pán podpredseda, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

Hrnčiar Andrej, podpredseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 146, za 70, proti 10, zdržalo sa 66.

Konštatujem, že Národná rada sa uzniesla, že nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona.

Ďalej prosím povereného člena výboru pre financie a rozpočet poslanca Jozefa Rajtára, aby uviedol hlasovanie o bode 80 schváleného programu, ktorým je prvé čítanie o návrhu poslancov Kotlebu, Schlosára, Beluského, Uhríka a Mazureka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, tlač 1376. Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo.

(Hlasovanie o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariana Kotlebu, Rastislava Schlosára, Martina Beluského, Milana Uhríka a Milana Mazureka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, tlač 1376.)

Rajtár, Jozef, poslanec NR SR
Ďakujem. Pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada sa uzniesla v súlade s rokovacím poriadkom prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

Hrnčiar, Andrej, podpredseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie. Prítomných 136, za 22, proti 27, zdržalo sa 73, nehlasovalo 14.)

Konštatujem, že Národná rada sa uzniesla, že nebude pokračovať v rokovaní o tomto návrhu zákona.

Teraz budeme hlasovať o bode 84 programu. Je to prvé čítanie o návrhu poslankyne Petrík na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku, tlač 1359. Prosím spravodajkyňu z výboru pre sociálne veci poslankyňu Petru Krištúfkovú, aby hlasovanie uviedla.

(Hlasovanie o návrhu poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Simony Petrík na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 1359.)


Krištúfková, Petra, poslankyňa NR SR
Ďakujem za slovo. V rozprave vystúpila jedna poslankyňa. Prosím, pán predsedajúci, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

Hrnčiar, Andrej, podpredseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 148, za 57, proti 5, zdržalo sa 85, nehlasoval 1.

Konštatujem, že Národná rada sa uzniesla, že nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona.

Pristúpime k hlasovaniu o návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o návrhu skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa zrušuje zákon č. 385/2018 Z. z. o osobitnom odvode obchodných reťazcov, tlač 1413. Dávam slovo členovi výboru pre financie a rozpočet poslancovi Radovanovi Balážovi, aby hlasovanie uviedol.

(Hlasovanie o návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o návrhu skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa zrušuje zákon č. 385/2018 Z. z. o osobitnom odvode obchodných reťazcov a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, tlač 1413.)

Baláž, Radovan, poslanec NR SR
Ďakujem pekne za slovo. V rozprave vystúpili piati poslanci, pričom pán poslanec Dostál podal jeden procedurálny návrh. Dajte najprv hlasovať o návrhu pána poslanca Dostála.

Hrnčiar, Andrej, podpredseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 144, za 64, proti 64, zdržalo sa 14, nehlasovali 2.
Konštatujem, že tento návrh nebol schválený.

Baláž, Radovan, poslanec NR SR
Pán predsedajúci, dajte hlasovať o tom, že Národná rada prerokuje uvedený poslanecký návrh v skrátenom legislatívnom konaní.

Hrnčiar, Andrej, podpredseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 144, za 82, proti 45, zdržali sa 11, nehlasovali 6.

Konštatujem, že Národná rada na návrh vlády rozhodla, že tento návrh zákona prerokuje v skrátenom legislatívnom konaní.

Pokračujeme hlasovaním o bode 85 schváleného programu, ktorým je prvé čítanie o návrhu poslankyne Petrík na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, tlač 1360. Dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor pre sociálne veci, poslancovi Jozefovi Mihálovi.
Nech sa páči, pán poslanec.

(Hlasovanie o návrhu poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Simony Petrík na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 1360.)

Mihál, Jozef, poslanec NR SR
Ďakujem. V rozprave vystúpili dvaja poslanci bez návrhov. Prosím, pán predsedajúci, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

Hrnčiar, Andrej, podpredseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 146, za 70, proti 19, zdržalo sa 57, nehlasoval nikto.

Takže konštatujem, že Národná rada sa uzniesla, že nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona.

Teraz prosím spravodajkyňu, ktorú určil navrhnutý gestorský výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, poslankyňu Annu Zemanovú, aby uviedla hlasovanie o prvom čítaní o návrhu poslankyne Dubačovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, tlač 1367, bod 91 schváleného programu.
Nech sa páči, pani poslankyňa, máte slovo.

(Hlasovanie o návrhu poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Viery Dubačovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, tlač 1367.)

Zemanová, Anna, poslankyňa NR SR
Vážený pán podpredseda, prosím, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

Hrnčiar, Andrej, podpredseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 147, za 48, proti 12, zdržalo sa 86, nehlasoval 1.

Konštatujem, že Národná rada sa uzniesla, že nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona.

Ďalej prosím spravodajcu z výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport poslanca Stanislava Mizíka, aby uviedol hlasovanie o bode 92 programu. Je to prvé čítanie o návrhu poslanca Žarnaya na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, tlač 1368.
Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo.

(Hlasovanie o návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ota Žarnaya na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 1368.)

Mizík, Stanislav, poslanec NR SR
Ďakujem za slovo. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážený pán predsedajúci, v rozprave vystúpil jeden poslanec. Prosím, pán predsedajúci, dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa rozhodla prerokovať návrh zákona v druhom čítaní.

Hrnčiar, Andrej, podpredseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 147, za 34, proti 10, zdržalo sa 103.

Konštatujem, že Národná rada sa uzniesla, že nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona.

Pristúpime k hlasovaniu v prvom čítaní o návrhu skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa školský zákon, tlač 1389, bod 68 schváleného programu. Dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, poslancovi Branislavovi Gröhlingovi, aby hlasovanie uviedol.

[Hlasovanie o návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 1389.]

Gröhling, Branislav, poslanec NR SR
Kolegyne, kolegovia, v rozprave vystúpili dvaja poslanci. Prosím, pán predsedajúci, dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa rozhodla prerokovať návrh zákona v druhom čítaní.

Hrnčiar, Andrej, podpredseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 144, za 45, proti 12, zdržalo sa 87.

Konštatujem, že Národná rada sa uzniesla, že nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona.

Pristúpime k hlasovaniu o návrhu uznesenia k správe výboru pre obranu a bezpečnosť o stave použitia ITP za rok 2018, tlač 1306. Dávam slovo poverenému členovi tohto výboru poslancovi Petrovi Šucovi a prosím ho, aby hlasovanie uviedol.

(Hlasovanie o Správe Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť o stave použitia informačno-technických prostriedkov za rok 2018, tlač 1306.)

Šuca, Peter, poslanec NR SR
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o návrhu uznesenia tak ako som ho predniesol v rozprave s odporúčaním gestorského výboru vziať ho na vedomie. Dajte, prosím, hlasovať.

Hrnčiar, Andrej, podpredseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 147, za 129, proti nikto, zdržalo sa 18.

Konštatujem, že Národná rada schválila navrhované uznesenie.

Pokračujeme hlasovaním o návrhu uznesenia k správe osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby o stave použitia ITP za rok 2018, tlač 1307. Dávam slovo predsedovi tohto výboru poslancovi Gáborovi Grendelovi a prosím ho, aby hlasovanie uviedol.

(Hlasovanie o Správe Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby o stave použitia informačno-technických prostriedkov za rok 2018, tlač 1307.)

Grendel, Gábor, poslanec NR SR
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Dajte, prosím, hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky berie uvedenú správu výboru pre kontrolu činnosti SIS na vedomie.

Hrnčiar, Andrej, podpredseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 147, za 125, proti 0, zdržalo sa 21, nehlasoval 1.

Konštatujem, že Národná rada navrhované uznesenie schválila.

Nasleduje hlasovanie o návrhu uznesenia k správe osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva o stave použitia informačno-technických prostriedkov za rok 2018, tlač 1308. Prosím, predsedu tohto výboru poslanca Eduarda Hegera, aby hlasovanie uviedol.

(Hlasovanie o Správe Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva o stave použitia informačno-technických prostriedkov za rok 2018, tlač 1308.)

Heger, Eduard, poslanec NR SR
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Dajte, prosím, hlasovať, že Národná rada Slovenskej republiky berie správu osobitného kontrolného výboru na vedomie.

Hrnčiar, Andrej, podpredseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 147, za 123, proti 0, zdržalo sa 23, nehlasoval 1.

Konštatujem, že Národná rada predmetné uznesenie schválila.

Teraz budeme hlasovať o návrhu poslancov, ktorí navrhujú, aby sa voľba kandidátov na sudcov Ústavného súdu, tlač 1404, vykonala tajným hlasovaním.
Prosím, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 147, za 77, proti 70.
Konštatujem, že Národná rada schválila tajné hlasovanie.
Pristúpime k tajnému hlasovaniu. Chcem pripomenúť, že svoju voľbu vyjadríte tak, že na hlasovacom lístku pri každom mene a priezvisku kandidáta označíte tú alternatívu, za ktorú hlasujete – "za", "proti", "zdržiavam sa". Platný je ten hlasovací lístok, na ktorom je označená alternatíva "za" najviac u osemnástich kandidátoch. Hlasovací lístok je neplatný, ak pri niektorom mene nie je voľba označená, alebo ak je hlasovací lístok menený alebo doplňovaný.
Prosím, všetkých overovateľov, aby sa ujali svojej funkcie. Súčasne ich prosím, aby hlasovali ako prví. Pristúpime k vykonaniu tajného hlasovania.

(Tajné hlasovanie o návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky – nová voľba, tlač 1404.)

(Akt tajného hlasovania.)

Hrnčiar, Andrej, podpredseda NR SR
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, pýtam sa, či každý poslanec využil svoje právo hlasovať. Ak áno, vyhlasujem tajné hlasovanie za skončené. Prosím overovateľov, aby sa ujali svojej funkcie. Vyhlasujem prestávku.

(Prestávka.)

(Po prestávke.)
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

3.4.2019 o 17:05 hod.

Mgr. art.

Andrej Hrnčiar

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 18:18

Stanislav Kmec
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktoré sa konalo 3. apríla 2019.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 148 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 148 poslancov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 148 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 9 neplatných a 139 platných. Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že:
– za, Pavol Boroň, hlasovalo 15, proti 67, zdržalo sa hlasovania 57,
– Katarína Čechová, za hlasovalo 54, proti 53, zdržalo sa 32,
– Ladislav Dudišt, hlasovalo za 6, proti 69, zdržalo sa 64,
– Anton Dulak, hlasovalo za 28, proti 64, zdržalo sa 47,
– Libor Duľa, hlasovalo za 21, proti 66, zdržalo sa hlasovania 52,
– Michal Ďuriš, hlasovalo za 19, proti 61, zdržalo sa 59,
– Ivan Fiačan, hlasovalo za 112, proti 13, zdržalo sa hlasovania 14,
– Radovan Hrádek, hlasovalo za 11, proti 80, zdržalo sa 48,
– Stanislav Irsák, hlasovalo za 14, proti 74, zdržalo sa hlasovania 51,
– Martin Javorček, hlasovalo za 35, proti 67, zdržalo sa 37,
– Rastislav Kaššák, hlasovalo za 76, proti 29, zdržalo sa 34,
– Eva Kováčechová, hlasovalo za 43, proti 56, zdržalo sa 40,
– Štefan Kseňák, hlasovalo za 29, proti 63, zdržalo sa 47,
– Miloš Maďar, hlasovalo za 70, proti 38, zdržalo sa 31,
– Pavol Malich, hlasovalo za 71, proti 47, zdržalo sa 21,
– Michal Matulník, hlasovalo za 51, proti 53, zdržalo sa 35,
– Peter Melicher, hlasovalo za 5, proti 69, zdržalo sa 65,
– Peter Molnár, hlasovalo za 77, proti 31, zdržalo sa 31,
– Vlastimil Pavlikovský, hlasovalo za 0, proti 87, zdržalo sa 52,
– Edita Pfundtner, hlasovalo za 21, proti 64, zdržalo sa 54,
– Zuzana Pitoňáková, hlasovalo za 55, proti 51, zdržalo sa 33,
– Radoslav Procházka, hlasovalo za 22, proti 64, zdržalo sa 53,
– Peter Straka, hlasovalo za 58, proti 48, zdržalo sa 33,
– Ľuboš Szigeti, hlasovalo za 76, proti 31, zdržalo sa 32,
– Robert Šorl, hlasovalo za 56, proti 51, zdržalo sa 32,
– Daniela Švecová, hlasovalo za 76, proti 37, zdržalo sa 26,
– Marek Tomašovič, hlasovalo za 10, proti 66, zdržalo sa 63,
– Michal Truban, hlasovalo za 75, proti 36, zdržalo sa 28,
– Martin Vernarský, hlasovalo za 58, proti 50, zdržalo sa 31.
Na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní boli za kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky zvolení Ivan Fiačan, Peter Molnár, Rastislav Kaššák, Ľuboš Szigeti, Daniela Švecová a Michal Truban.
Keďže nebol zvolený potrebný počet kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky, vykoná sa opakovaná voľba, do ktorej postupujú všetci navrhnutí kandidáti, ktorí neboli zvolení. Overovatelia poverujú svojho člena Stanislava Kmeca oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie

3.4.2019 o 18:18 hod.

Stanislav Kmec

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video