43. schôdza

26.3.2019 - 4.4.2019
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

26.3.2019 o 13:15 hod.

Mgr.

Gábor Grendel

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:15

Gábor Grendel
Skontrolovaný text
Ďakujem, pán predseda. Žiadam o zaradenie bezpečnostnej a obrannej stratégie do programu 43. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré vláda Slovenskej republiky schválila už v októbri 2017, a odvtedy ich Národná rada neprerokovala.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

26.3.2019 o 13:15 hod.

Mgr.

Gábor Grendel

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:15

Ján Budaj
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Žiadam Národnú radu, aby sa uzniesla na tom, že hlasovanie o prerokovaných návrhoch sa uskutoční zakaždým po ukončení bodu programu schôdze. Odôvodňujem to tým, že odsúvanie hlasovanie, niekedy aj o veľa dní, znižuje účasť poslancov na práci Národnej rady a navyše diskusie sa stávajú iba formalitou. Hlasovanie poslancov je odtrhnuté od argumentov, ktoré nezriedka odznievajú v diskusii. NR SR nemá dobrú povesť, pokiaľ ide o práve túto účasť, a preto by sme takýmto, takouto zmenou vyšli v ústrety lepšej kvalite práce Národnej rady.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

26.3.2019 o 13:15 hod.

Ján Budaj

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:17

Anna Zemanová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Mám dva návrhy. Vážený pán predseda, podávam týmto procedurálny návrh, aby sa ako posledný bod programu 43. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky zaradil tento nový bod: voľba člena rady Slovenského pozemkového fondu. Odôvodnenia: Národná rada Slovenskej republiky si k dnešnému dňu nesplnila svoju zákonnú povinnosť zvoliť všetkých členov Rady Slovenského pozemkového fondu, ktorých zo zákona volí na základe návrhu výboru. K dnešnému dňu je jeden post stále neobsadený.
Druhý procedurálny návrh je v nasledujúcom znení: Národná rada Slovenskej republiky ukladá predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky prideliť výboru Národnej rady Slovenskej republiky úlohu predložiť Národnej rade návrh na doplňujúcu voľbu člena Rady Slovenského pozemkového fondu. Odôvodnenie: K dnešnému dňu je neobsadený jeden post... (Ukončenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

26.3.2019 o 13:17 hod.

RNDr.

Anna Zemanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:18

Veronika Remišová
Skontrolovaný text
V mene troch poslaneckých klubov som chcela presunúť jeden bod programu. Hovoríte, že až po schválení programu? Dobre.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

26.3.2019 o 13:18 hod.

Mgr. art. M.A. ArtD.

Veronika Remišová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:18

Eduard Heger
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. Taktiež žiadam zaradiť do programu schôdze odvolanie pána Martina Glváča z funkcie podpredsedu parlamentu a taktiež z výboru na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva z dôvodu dôvernej komunikácie a vzťahu s obvinenými z vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, keďže na výbore pre kontrolu Vojenského spravodajstva dochádza aj k oboznamovaniu s utajovanými skutočnosťami, čiže o to, o dôvod viac. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

26.3.2019 o 13:18 hod.

Ing.

Eduard Heger

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:19

Jaroslav Paška
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predseda. Žiadam do programu schôdze Národnej rady zaradiť osobitný bod: Uznesenie Národnej rady k procesu ratifikácie Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu Slovenskou republikou, ktorý v podstate už dlhší čas stojí, povedal by som, v rámci procesu ratifikácie, ale ktorý má problém v tom, že ustanovenia tohto dohovoru nie sú v súlade s Ústavou Slovenskej republiky. Takže navrhujem, aby sme tento bod prerokovali a zaujali stanovisko k nemu. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

26.3.2019 o 13:19 hod.

akad. arch. Ing. arch.

Jaroslav Paška

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:31

Tibor Bastrnák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážení páni, dovoľte, v mene troch poslaneckých klubov SMER – sociálna demokracia, Slovenská národná strana a MOST – HÍD dávam návrh na preradenie nasledujúcich bodov programu z programu tejto schôdze na program májovej schôdze: bod 29 – tlač 1328, bod 30 – tlač 1341, bod 31 – tlač 1342, bod 32 – tlač 1343, bod 33 – tlač 1346, bod 34 – tlač 1347, bod 35 – tlač 1349, bod 36 – tlač 1361, bod 37 – tlač 1378, bod 38 – tlač 1290, bod 46 – tlač 1320, bod 48 – tlač 1372, bod 49 – tlač 1379, bod 50 – tlač 1377, bod 51 – tlač 1381, bod 52 – tlač 1382 a bod 53 – tlač 1371. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

26.3.2019 o 13:31 hod.

MUDr.

Tibor Bastrnák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 13:32

Tibor Bastrnák
Skontrolovaný text
Áno. Áno, aj to som čítal. Bod 37 – tlač 1378.
Skryt prepis

Vystúpenie

26.3.2019 o 13:32 hod.

MUDr.

Tibor Bastrnák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:33

Veronika Remišová
Skontrolovaný text
V mene troch poslaneckých klubov, pán predseda, by som poprosila presunutie bodu 71, tlač 1393, z rokovania 43. schôdze a jeho zaradenie do nasledujúcej schôdze so začiatkom 9. mája 2019. So zmenou súhlasili tri poslanecké kluby. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

26.3.2019 o 13:33 hod.

Mgr. art. M.A. ArtD.

Veronika Remišová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:33

Natália Milanová
Skontrolovaný text
Ja navrhujem už to, čo tu v podstate bolo navrhnuté, vypustenie bodu 38 z tejto schôdze, tlač 1290.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

26.3.2019 o 13:33 hod.

Mgr.

Natália Milanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video