45. schôdza

9.5.2019 - 22.5.2019
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

13.5.2019 o 18:01 hod.

Mgr.

Dušan Galis

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:00

Karol Galek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Takže ja budem kričať. (Povedané so smiechom.) Pán Budaj, vy ste nastolili otázku bezpečnosti jadrovej energetiky, a či je vôbec dobrá alebo zlá. A takisto ste sa pýtali na to, že či v tom 2008. bolo potrebné tieto Mochovce začať dostavovať. Ja tvrdím, že nie. Koniec koncov aj preto som chcel vedieť tie otá..., odpovede na tie otázky, čo som položil, od Roberta Fica. A pýtal som sa ich už aj na výbore a stále som ich nedostal.
No ale my dnes nemáme rok 2008, ale je tu rok 2019, a teda otázka nie je, či dostavať, alebo nedostavať, ale kedy, a to práve z toho dôvodu, čo ste vy povedali. My máme rozpočet nafúknutý dvojnásobne. Za 2 mld. ručíme my ako Slovenská republika. To je tých osem krajských nemocníc fungl nových.
No a tie porušenia, ktoré ste spomenuli, že naozaj je tam to podozrenie z nejakého nezákonného konania, tak tým sa už musia zaoberať tie orgány činné v trestnom konaní.
A čo sa týka toho povoľovacieho procesu uvedenia do prevádzky, tak, samozrejme, treba dodržať všetky bezpečnostné predpisy a tam patrí aj tá chladiaca voda a všetky bezpečnostné opatrenia. Ale samotný tento zákon predkladaný toto nijako, našťastie, neobmedzuje.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13.5.2019 o 17:00 hod.

RNDr. MSc.

Karol Galek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:01

Ján Budaj
Skontrolovaný text
Pán kolega, ja som si vedomý, že tento zákon nie je škodlivý. Je to len pokus zmierniť tú jednu stránku škody a to je odďaľovanie dostavby, ktoré ťahá z nášho rozpočtu peniaze. Nič viac tento zákon nedokáže urobiť, toho som si vedomý, a ak ste sa k tomu chceli vyjadriť, tak proti tomu nikto nenamieta.
Problém sa už stal, problém sa preťahuje a čokoľvek, čo ho skráti a tým pádom ušetrí peniaze, je, je potrebné.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13.5.2019 o 17:01 hod.

Ján Budaj

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17:09

Igor Matovič
Skontrolovaný text
Poprosím, zaradiť zajtra na 11.00 hod. ešte hlasovanie z predošlej schôdze (tlač 1394) o posunutí do druhého čítania. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

13.5.2019 o 17:09 hod.

Mgr.

Igor Matovič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

17:25

Štefan Zelník
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, ešte predtým jedna skvelá správa. Na bratislavskej zdravotnej škole (zaznievanie gongu) pre nové odbory, ako je praktická sestra, asistent výživy či masér, sa prihlásilo o 214 % viac žiakov ako v minulom roku. Vďaka všetkým, ktorí ste hlasovali za pozmeňujúci vtedy návrh praktická sestra.
Pán predseda, v rozprave k návrhu zákona vystúpilo 7 poslancov, pani poslankyňa Cigániková požiadala o vyňatie bodov zo spoločnej správy 17, 23, 26 a 28 na osobitné hlasovanie.
Pani poslankyňa Červeňáková a pán poslanec Baláž podali konkrétne pozmeňujúce návrhy.
Aby sme mohli hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch predložených dnes v rozprave, dajte najskôr hlasovať o skrátení lehoty podľa § 83 ods. 4 zákona o rokovacom poriadku.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o skrátení lehoty.
(Hlasovanie.) Prítomných 133, za 72, proti 46, zdržalo sa 13, 2 nehlasovali.
Konštatujem, že sme skrátili lehoty, môžme pristúpiť k jednotlivým hlasovaniam.

Zelník, Štefan, poslanec NR SR
Dajte, prosím, hlasovať o bodoch zo spoločnej správy, o bodoch 1 až 16, 18 až 22, 24, 25, 27 a 29 až 42 spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o týchto bodoch zo spoločnej správy.
(Hlasovanie.) Prítomných 137, za 87, zdržalo sa 50 poslancov.
Tieto body zo spoločnej správy sme schválili.
Ďalej.

Zelník, Štefan, poslanec NR SR
Dajte, prosím, hlasovať o bodoch, ktoré požiadala vyňať pani poslankyňa Cigániková na osobitné hlasovanie.
Hlasujeme o bode 17 spoločnej správy s návrhom gestorského výboru schváliť.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 135, za 99, proti 1, zdržalo sa 35 poslancov.
Návrh bol schválený.
Ďalej.

Zelník, Štefan, poslanec NR SR
Hlasujeme o bode 23 spoločnej správy s návrhom gestorského výboru schváliť.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 135, za 106, zdržalo sa 29 poslancov.
Aj bod 23 sme schválili.
Ďalej.

Zelník, Štefan, poslanec NR SR
Hlasujeme o bode 26 spoločnej správy s návrhom gestorského výboru schváliť.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 135, za 130, 5 sa zdržali.
Bod 26 sme schválili.
Posledný.

Zelník, Štefan, poslanec NR SR
Hlasujeme o bode 28 spoločnej správy s návrhom gestorského výboru schváliť.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 136 poslancov, za 87, proti 27, zdržalo sa 21 poslancov, 1 nehlasoval.
Aj bod 28 zo spoločnej správy sme schválili.
Nech sa páči.

Zelník, Štefan, poslanec NR SR
Vyčerpali sme všetky body zo spoločnej správy, pristúpime k hlasovaniu o pozmeňujúcich návrhoch z rozpravy v poradí, ako boli predložené.
Teraz budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu pani poslankyne Červeňákovej.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 137, za 41, proti 32, zdržalo sa 64 poslancov.
Návrh nebol schválený.

Zelník, Štefan, poslanec NR SR
Teraz pristúpime k hlasovaniu o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Baláža.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 137 poslancov, za 94, 1 proti, 41 sa zdržalo a 1 nehlasoval.
Návrh pána poslanca Baláža bol schválený.
Ďalej.

Zelník, Štefan, poslanec NR SR
Tým sme vyčerpali hlasovania o všetkých pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy a z rozpravy.
Pán predsedajúci, mám splnomocnenie gestorského výboru navrhnúť postúpenie prerokovania návrhu zákona do tretieho čítania ihneď.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme o návrhu prerokovať tento návrh v treťom čítaní.
(Hlasovanie.) Prítomných 136 poslancov, za 87, proti 19, 30 sa zdržali hlasovania.
Sme v treťom čítaní, pýtam sa, či sa hlási niekto do rozpravy. Nie. Vyhlasujem rozpravu za skončenú.
Nech sa páči.

Zelník, Štefan, poslanec NR SR
Vážený pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať o návrhu zákona ako o celku s prijatými pozmeňovacími návrhmi. Gestorský výbor odporúča schváliť.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 137, za 87 poslancov, proti 18, zdržalo sa 32 poslancov.

Návrh bol schválený.

Prosím teraz pána poslanca Balódiho, aby uviedol hlasovania v druhom čítaní o návrhu poslancov Ľubomíra Petráka, Evy Smolíkovej a Petra Vörösa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách (tlač 1370). (Reakcia z pléna.) Jedna, tri, sedem, nula.

(Hlasovanie o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra Petráka, Evy Smolíkovej a Pétera Vörösa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 1370.)

Balódi, Ladislav, poslanec NR SR
Vážený pán predsedajúci, v rozprave nevystúpil nikto. Gestorský výbor odporúča hlasovať o návrhoch uvedených v štvrtej časti spoločnej správy, pod bodmi 1 až 12 spoločne s odporúčaním ich schváliť.
Prosím, pán predsedajúci, dajte o tom hlasovať.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o bodoch zo spoločnej správy.
(Hlasovanie.) Prítomných 134 poslancov, za 88, zdržalo sa 46 poslancov.
Tieto body sme schválili.
Nech sa páči.

Balódi, Ladislav, poslanec NR SR
Ako spoločný spravodajca predkladám návrh na prerokovanie návrhu zákona v treťom čítaní ihneď.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme o tom, že prerokujeme návrh zákona v treťom čítaní.
(Hlasovanie.) Prítomných 133 poslancov, za 89, proti 18, zdržalo sa 26 poslancov.
Konštatujem, že sme v treťom čítaní. Pýtam sa, či sa...

Balódi, Ladislav, poslanec NR SR
V rámci zákona...

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Prosím, prosím, prosím, kľud. Pomaly.
Pýtam sa, či sa hlási niekto do rozpravy, v rámci tretieho čítania. Nie. Vyhlasujem rozpravu za skončenú.
Včuľ môžte.

Balódi, Ladislav, poslanec NR SR
Pán predsedajúci, dajte hlasovať o návrhu zákona ako o celku s odporúčaním gestorského výboru ho schváliť.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 135, za 88, zdržalo sa 46 poslancov, 1 nehlasoval.

Návrh sme schválili.

Prosím teraz pána poslanca Valockého, aby v prvom čítaní uviedol hlasovanie o návrhu poslancov Pamulu a Zelníka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti (tlač 1349).

(Hlasovanie o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Pamulu a Štefana Zelníka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 1349.)

Valocký, Jozef, poslanec NR SR
Pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada sa uzniesla prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 131, za 129, zdržali sa 2.

Návrh sme schválili.

Druhé hlasovanie.

Valocký, Jozef, poslanec NR SR
Pán predsedajúci, dajte hlasovať o tom, že Národná rada v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady prideľuje predložený návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo, ďalej aby za gestorský výbor určila hlasovaním Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 17. júna a v gestorskom výbore do 18. júna 2019.
Ďakujem.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu.
(Hlasovanie.) Prítomných 135, za 132, 2 sa zdržali, 1 nehlasoval.
Konštatujem, že návrh bol schválený.
Prosím teraz pána poslanca Vážneho, aby uviedol hlasovanie v prvom čítaní o návrhu poslancov Hrnka, Pašku, Zelníka, Kuciaňovej a Soboňu na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom v znení neskorších predpisov (tlač 1378).

(Hlasovanie o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Antona Hrnka, Jaroslava Pašku, Štefana Zelníka, Magdalény Kuciaňovej a Juraja Soboňu na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom v znení neskorších predpisov, tlač 1378.)

Vážny, Ľubomír, poslanec NR SR
Vážený pán predsedajúci, v rozprave vystúpil jeden poslanec a nebol podaný žiadny pozmeňujúci návrh.
Prosím, dajte hlasovať, aby Národná rada sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 135, za 133, 2 nehlasovali.

Návrh bol schválený.

Nech sa páči, ďalej.

Vážny, Ľubomír, poslanec NR SR
Ďakujem. Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o tom, že Národná rada v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady prideľuje predložený návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, výborom Národnej rady Slovenskej republiky: pre financie a rozpočet, pre sociálne veci, pre obranu a bezpečnosť a pre ľudské práva a národnostné menšiny, ďalej aby za gestorský výbor určila hlasovaním Výbor Národnej rady pre sociálne veci a aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 17. júna 2019 a v gestorskom výbore do 18. júna 2019.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 134, za hlasovalo 134 poslancov.
Teraz prosím pána poslanca Federiča, aby uviedol hlasovanie v prvom čítaní o návrhu poslancov Blanára a Fica na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch (tlač 1320). (Ruch v sále a zaznievanie gongu.)

(Hlasovanie o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Juraja Blanára a Roberta Fica na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov, tlač 1320.)

Federič, Igor, poslanec NR SR
Vážený pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o tom, že Národná rada sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.
Skryt prepis

13.5.2019 o 17:25 hod.

MUDr. PhD.

Štefan Zelník

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17:45

Gábor Grendel
Skontrolovaný text
Ďakujem, ďakujem pekne za slovo. Ja by som po dnešnom hlasovaní chcel poukázať na to, toľko koaličných aj poslaneckých návrhov je ochotná opozícia podporiť. Len tak na zamyslenie, že niekedy aj istá reciprocita by neuškodila.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

13.5.2019 o 17:45 hod.

Mgr.

Gábor Grendel

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 17:52

Jaroslav Baška
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Týmto zákonom o verejných prácach sa upravujú podmienky na prípravu a posudzovanie verejných prác. Cieľom tejto novely je úprava limitov nielen preto, že sú doteraz stále uvádzané v slovenských korunách, ale zároveň s tým, s touto novelou zreálňujeme ich výšku, ktorá nebola upravovaná za posledných 20 rokov, a teda už nezodpovedá aktuálnym ekonomickým a cenovým parametrom. Zároveň touto krátkou novelou umožňuje vykonať štátnu expertízu až do momentu začatia verejného obstarávania.
Tento zákon alebo táto novela tohto zákona nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy, sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie, vplyvy na podnikateľské prostredie, vplyvy na informatizáciu spoločnosti a nebude to mať ani vplyvy na služby verejnej správy pre občana.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a zákonmi Slovenskej republiky, ako aj s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Toľko na úvod, pán predsedajúci.
Skryt prepis

Vystúpenie

13.5.2019 o 17:52 hod.

Ing.

Jaroslav Baška

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 17:53

Maroš Kondrót
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán podpredseda, vážení kolegovia, vážené kolegyne, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava Bašku, Dušana Bublavého a Milana Panáčka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 254/98 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov. Máme to ako tlač 1379.
V súlade s § 73 ods.1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko ministerstva financií. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor, výbor pre financie a rozpočet, pre hospodárske záležitosti a výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 17. júna 2019 a v gestorskom výbore do 18. júna 2019.
Pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

13.5.2019 o 17:53 hod.

Ing.

Maroš Kondrót

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 17:55

Tibor Bastrnák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, milé dámy, vážení páni, predkladám uvedenú nov..., uvedený zákon, návrh zákona. V právnom poriadku Slovenskej republiky nie je upravený nárok fyzických osôb, ktoré reprezentujú, resp. v minulosti reprezentovali Slovenskú republiku v športovej oblasti, na príspevok za zásluhy pre Slovenskú republiku v tejto oblasti. Takáto právna úprava je však bežnou súčasťou právneho poriadku okolitých štátov, napr. Maďarska, Poľskej republiky, Ruskej federácie, Rumunska, Ukrajiny a ďalších.
Účelom navrhovaného zákona je odmeniť mimoriadne výkony športovcov, ktorí sa významnou mierou zaslúžili mimoriadnymi športovými úspechmi na významných medzinárodných športových podujatiach o propagáciu a dobré meno Slovenskej republiky v zahraničí. Navrhovaná právna úprava zároveň do budúcna motivuje ďalších športových reprezentantov Slovenskej republiky v snahe dosiahnuť mimoriadne športové výsledky, na základe ktorých by im vznikol nárok na príspevok za zásluhy v športovej oblasti.
Navrhovaná úprava by tak mohla prispieť aj k masovejšiemu rozšíreniu športu u mládeže. Nárok na príspevok za zásluhy v športovej oblasti by mal vzniknúť len fyzickým osobám, ktoré spĺňajú podmienku štátneho občianstva Slovenskej republiky a ďalšie podmienky ustanovené týmto zákonom, a ktoré sa ako športoví reprezentanti Československej republiky, Československej socialistickej republiky, Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky alebo Slovenskej republiky v období od 28. októbra 1918 zúčastnili medzinárodných športových podujatí ustanovených zákonom, pričom na takomto medzinárodnom športovom podujatí získali ocenenie zlatou, striebornou alebo bronzovou medailou v niektorej zo športových disciplín oficiálne uznaných Medzinárodným olympijským výborom, Medzinárodným paralympijským výborom alebo Medzinárodným výborom športu pre nepočujúcich ako olympijský šport na vybranom medzinárodnom športovom podujatí alebo v šachu na šachovej olympiáde organizovanej Medzinárodnou šachovou federáciou. Vybranými medzinárodnými podujatiami sú športové podujatia organizované Medzinárodným olympijským výborom, Medzinárodným paralympijským výborom, Medzinárodnou šachovou federáciou a Medzinárodným výborom športu pre nepočujúcich.
Vrcholoví športovci v priebehu svojej športovej kariéry nakladajú mimoriadne úsilie pre dosiahnutie športových úspechov, pričom dosiahnutie významného športového úspechu na olympijských hrách je mimoriadne cenené nielen odbornou verejnosťou. Takýto športový úspech príde k pozitívnej propagácii štátu, ktorý je reprezentovaný úspešným športovcom v celosvetovom meradle. Každý štát však pre dosiahnutie takýchto úspechov musí vytvárať adekvátne podmienky. Zároveň je potrebné vziať do úvahy aj skutočnosť, že u vrcholového športovca v dôsledku nadmernej záťaže v priebehu jeho športovej kariéry dochádza oveľa skôr k nadmernému opotrebovania organizmu, ako je tomu u bež..., u bež..., pardon, u bežnej populácie. V dôsledku času stráveného tréningom a prípravou na športové podujatia vrcholový športovec má sťažené podmienky pre možnosť prípravy na budúce povolanie a jeho uplatnenie po skončení športovej kariéry je významným spôsobom sťažené.
Navrhovaná právna úprava zohľadňuje ocenenie prínosu občanov Slovenskej republiky, ktorí sa ako športoví reprezentanti zaslúžili o dobré meno Slovenskej republiky, a mala by prispieť aj k zvýšenému záujmu o reprezentovanie Slovenskej republiky na najvýznamnejších medzinárodných športových podujatiach, ale tiež k masívnejšiemu rozvoju športu detí a mládeže.
Jednou z podmienok, to je vznik nároku na príspevok pre dosiahnutie stanoveného veku oprávnenej osoby. Túto podmienku - návrh zákona navrhuje dosiahnutie 35. roku, rokov veku. Predpokladá sa, že pri podmienke dosiahnutia 35 rokov veku sa nárok na príspevok bude týkať asi 80 až 90 osôb.
Na základe uvedených počtov oprávnených osôb získaných z dostupných zdrojov je aj kvalifikovaný vplyv návrhu zákona na štátny rozpočet. Návrh zákona bude mať vplyv na rozpočtovú kapitolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len ministerstvo), finančné vplyvy zákona sa predpokladajú v sume cca 1,3 - 1,4 mil. eur ročne. Uvedené finančné prostriedky je potrebné navýšiť rozpočtovú kapitolu ministerstva.
Navrhovaný zákon je v súlade s právom Európskej únie, s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi Slovenskej republiky, so zákonmi Slovenskej republiky a ostatnými všeobecne záväznými predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvnými a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Ďakujem pekne, skončil som.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

13.5.2019 o 17:55 hod.

MUDr.

Tibor Bastrnák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18:01

Dušan Galis
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. V súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport za spravodajcu návrhu uvedeného zákona (tlač 1371). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla sa na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 17. júna 2019 a gestorský výbor do 18. júna 2019.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

13.5.2019 o 18:01 hod.

Mgr.

Dušan Galis

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 18:03

Vladimír Sloboda
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážené kolegyne, kolegovia, pri prerokovaní návrhu ústavného zákona naposledy, keď sme ho menili, došlo v jeho záverečnej časti pri hlasovaní o pozmeňujúcich návrhoch k tomuto ústavnému zákonu k pochybeniu zo strany predkladateľov, a teda hlavne koaličných poslancov, keď bol prijatý text ústavného zákona v čl. II ods. 1 písm. zp) v znení pôvodného návrhu a súčasne i v znení navrhovanej zmeny.
V nadväznosti na úpravu znenia písm. zp) je potrebné vykonať úpravu aj vo vzore oznámenia funkcií, zamestnaní, činnosti, majetkových pomerov verejných funkcionárov v prílohe č. 1 a takisto aj vo vzore oznámenie verejného funkcionára po skončení výkonu verejnej funkcie v prílohe č. 2 tak, aby boli v súlade so znením písm. zp). V tomto okamihu tam máme dve znenia, takže je to zmätočné.
Takisto vzhľadom na potrebu jednoznačného znenia vzoru prílohy č. 1 aj vzoru prílohy č. 2 sa navrhuje z hľadiska legislatívnej techniky ako súčasť tejto novely úplne znenie týchto obidvoch príloh, tak ako sú zmenené.
Zároveň ďalším bodom zmeny je, navrhovaná úprava vlastne v čl. II ods. 4 ústavného zákona zužuje povinnosť orgánu verejnej moci oznamovať novovymenovaných alebo odvolaných verejných funkcionárov len v prípadoch uvedených v čl. II ods. 1 písm. zc) a zd), to znamená, že vypadá tam práve tento bod zp), ktorý meníme. Tieto navrhované zmeny v novele tohto ústavného zákona by nadobudli účinnosť spolu s účinnosťou ústavného zákona č. 66/2019, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2004 Z. z.
Táto novela je vyslovene technická, napráva nedostatok, ktorý, ktorý zmätky pri uplatňovaní tohto zákona. Myslím, že tak ako na výbore, tak dúfam, že aj v pléne to tu podporia, túto technickú novelu, rovnako koaliční poslanci, ako aj opoziční.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

13.5.2019 o 18:03 hod.

Ing.

Vladimír Sloboda

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video