46. schôdza

18.6.2019 - 28.6.2019
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

21.6.2019 o 12:40 hod.

JUDr.

Miroslav Číž

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12:37

Eduard Heger
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pani kolegyňa Zimenová, toto je tvoja parketa a ja som rád, že si vystúpila, dodala si práve tie fakty. Ja som hovoril skôr z pohľadu toho rodiča a z pohľadu možno aj tých pocitov tých rodičov. A ty si to podložila veľmi konkrétnymi aj číslami, aj skutočnosťami. A mňa veľmi až zarazilo, práve tá informácia, tým, že sa tomu až tak nevenujem, tak som nevedel, že vlastne je to tretia najväčšia prekážka úspechu vzdelávania, jak som pochopil. To je, to je veľmi vysoké miesto, by som povedal, a o to viac, keď hovoríme o úspechu vzdelávania, pretože my naozaj čelíme tomu, že Slovensko ako malá otvorená ekonomika s ťažkým, ťažkou orientáciou na priemysel potrebuje mať úspešných, vzdelaných ľudí, ak chceme sem pritiahnuť aj, by som povedal, odvetvia s vyššou pridanou hodnotou, bez toho to nepôjde. A keď vidíme, že máme tretiu najväčšiu prekážku, tak zrejme toto je, toto by sa mal hneď každý zamyslieť, ako toto odstrániť, lebo sa nedostaneme potom k tým odvetviam s vyššou pridanou hodnotou, pretože nebudeme mať pracovnú silu, ktorá by dokázala toto, tieto odvetvia napĺňať. Takže toto je naozaj veľmi alarmujúce. A aj samotná skutočnosť, že koľko tu máme ľudí, ktorí sú na hranici chudoby, je to rádovo cez pol milióna ľudí, takže toto sú vážne skutočnosti, a preto je vidieť, že ten systém tu nefunguje, keď tu, keď tu takéto, takéto skupiny ľudí máme a keď takéto prekážky tu máme. A dávať ľuďom naozaj, by som povedal, lepiť oči práve takýmito riešeniami, pekne si to povedala v úvode, že sa starajú o svojich voličov – a hlavne pred voľbami.
Takže vďaka.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

21.6.2019 o 12:37 hod.

Ing.

Eduard Heger

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12:38

Erik Tomáš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pani kolegyňa, vy ste zaradená v klube SaS, aby som neurobil chybu, že, je to tak, ste v klube SaS? Ďakujem pekne. No ešte raz zopakujem, čo som povedal. Za samotné štúdium sa neplatí, dobre? Takže aby ste mi nedávali do úst vety, ktoré som nepovedal. A samozrejme, že štúdium ako také prináša ďalšie náklady so sebou a s tými nákladmi my tým deťom a rodičom pomáhame. Po-má-ha-me dl-ho-do-bo, pani poslankyňa. Nejde o žiadnu predvolebnú kortešačku, my to robíme konzistentne, kontinuálne počas celého volebného obdobia. Ešte v minulom volebnom období sme prijali 30, tridsať sociálnych opatrení, takže žiadna predvolebná kampaň.
A chcem vám opäť zopakovať, obedy zadarmo, príspevky na lyžiarske kurzy a na školy v prírode, vlaky zadarmo, toto ide strana, v ktorej klube ste, zrušiť. Čiže zatiaľ čo my sa staráme; pani poslankyňa, neskáčte mi do reči, ja som vám neskákal... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Glváč, Martin, podpredseda NR SR
Pani poslankyňa, ja vás poprosím, máte možnosť reagovať normálne.

Tomáš, Erik, poslanec NR SR
Zatiaľ čo, zatiaľ čo my sa staráme, opakujem, tak strana, ktorá vás zastrešuje, ide všetky tieto veci, ktoré týmto deťom dávame, zrušiť. To povedal líder SaS. A opäť to cítim ako takú kritiku pre kritiku, ako aj pán Heger tu predvádza, pretože on sa už rozpráva s tými žiakmi na základnej škole o obedoch zadarmo, pritom na základných školách ešte obedy zadarmo nie sú, budú až od 1. septembra. Fakty, pán Heger!
A ďalšia vec, že kvalitu jedla by, o kvalitu jedla by sa mal štát na tých školách starať; pán Heger, samosprávy sú zriaďovateľmi škôl, čiže... (Reakcie z pléna. Vstup predsedajúceho.)

Glváč, Martin, podpredseda NR SR
Pani poslankyňa Zimenová, ja vás poprosím.

Tomáš, Erik, poslanec NR SR
Ja som len nadviazal tú kritiku, na kritiku som naviazal. Pán Dostál, vy to robíte pravidelne. Už končím, viem, že sa vám to nepáči, končím, toľko som chcel povedať.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

21.6.2019 o 12:38 hod.

Mgr.

Erik Tomáš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12:40

Miroslav Číž
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. No, ja zhruba rovnako v tomto duchu, pani kolegyňa. Ja, samozrejme, som rád počúval tú veľmi zaujímavú snahu, aby teda sme naozaj pomohli potrebným, núdznym rodinám, tomu všetkému, pričom naozaj; no, viete, nepochybne, áno a mrzí ma, že v danom prípade nemôže byť tá pomoc vyššia alebo že má svoje limity. Len reprezentujete klub, ktorého základnou tézou je menej štátu, menej práva, žiadne prerozdeľovacie procesy, treba ich prudko meniť, treba znižovať dane, to znamená, že návrh SaS-u, pokiaľ je v súčasnom programe, je 15 %. Na druhej strane je tu celá zložka návrhov zákonov, ktorými navrhujete, čo všetko štát by mal zabezpečovať z toho štátneho, štátneho rozpočtu. Veď necítime tam ten zásadný protimluv?
Politológia pracuje s takým tým fenoménom ako, ktoré zneužívajú pravicové strany, hovorí sa to kritika pravicových strán zľava. Pravicové strany ľavicové kritizujú, nedostatok, a ony, keď prídu k moci, ony neviem čo všetko urobia, pričom ako najčastejšie vo vedomí ľudí po tom, aká spúšť sociálna zostala po vládach pravicových na Slovensku, tak to ešte to, to, to jedno čo, čo pomáha.
A čo potom iné je vlastne vaše vystúpenie ako politická kortešačka, len v obrátenom garde, pani kolegyňa? V obrátenom garde. Každá sociálna pomoc sa dá označiť predsa takýmto, takýmto výrazom, ako to robíte. A rovnako, samozrejme, aj rozumiem, že ako politický súper hľadáte prostriedok, aby ste priaznivé účinky dopadov sociálnej pomoci nejakým spôsobom atakovala, minimalizovala a spochybňovala a podobne. Ale pokiaľ pôjde o serióznu diskusiu na túto tému, pani kolegyňa, ja vás ubezpečujem, že som presvedčený, že v SMER-e, pokiaľ pôjde o seriózny návrh na spoluprácu, partnerov nájdete.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

21.6.2019 o 12:40 hod.

JUDr.

Miroslav Číž

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12:42

Maroš Kondrót
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, vážený pán predsedajúci.
Vážená pani kolegyňa a ďakujem pekne za vaše vystúpenie. S tým, čo ste povedali a čo ste zosumarizovali, sa dá skutočne v mnohých veciach súhlasiť, lebo ste pomenovali problémy, s ktorými sa boríme a ktoré sa riešia. A riešia sa raz podľa niekoho dobre, niekoho zle. To je v poriadku. Takisto ste pospomínali, čo všetko dobrého ste zatiaľ sa pokúsili spraviť a presadiť vy, určite z toho mnohé veci sú dobré. Ja len chcem upriamiť pozornosť na takú technikáliu.
Toto je návrh zákona, ktorý hovorí o tom, že každý prváčik dostane 100 euro. Čiže podľa § 32 rokovacieho poriadku by sme sa mali držať témy. Napádajme 100 euro a prečo nie 50 a prečo nie 200, môžete napádať, či všetkým deťom bez rozmyslu alebo niekde dáme nejakú hranicu, kto to bude zisťovať, môžete sa dotýkať dopadu na štátny rozpočet a podobne. V každom prípade sa treba držať témy. Takže veľmi pekne prosím a apelujem aj na ostatných rečníkov, držme sa témy predkladaného zákona. Nezačínajme od kruhoústnic a neriešme všetko zlé za posledných 10 rokov alebo dobré.
A takisto si dovolím poprosiť aj pána predsedajúceho, aby tento § 32 strážil. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

21.6.2019 o 12:42 hod.

Ing.

Maroš Kondrót

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12:44

Zuzana Zimenová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za reakcie, ďakujem kolegovi Hegerovi. Áno, presne, ako si povedal, všetko so všetkým súvisí, myslím si, že dostatočná a včasná a dlhodobá podpora tam, kde ju je potrebné investovať do detí vo vzdelávaní, nám môže priniesť vo výsledku viac zamestnaných ľudí a lepšie prosperujúcu krajinu.
Pán Tomáš, nie som v strane SaS, na to som vás chcela upozorniť, ale to ste potom aj porozumeli, som v klube SaS ako nestraníčka. Vaše obedy napríklad zadarmo, ktoré hovoríte, že sú sociálne opatrenia a ďalšie sociálne balíčky, bohužiaľ, považujem zase za plytvanie, pretože napríklad vaša strana nebola schopná za celé toto volebné obdobie dať ako nárok potrebný počet asistentov špeciálnych pedagógov a ďalších zamestnancov do škôl, ktoré potrebujú práve deti s iným znevýhodnením, nielen sociálnym znevýhodnením, ale aj so zdravotným znevýhodnením. Čiže vaše celoplošné sociálne opatrenia sa úplne míňajú účinkom a nejdú po potrebách detí.
Pán, pán Číž, vy hovoríte o tom, že klub, ktorý navrhoval, že klub SaS je vlastne ten, ktorý chce všetko zrušiť, všetko sociálne. Nuž ale ja som hovorila o opatreniach, ktoré navrhoval práve tento klub, ja s kolegyňou Nicholsonovou. Čiže to si vy hovoríte, nejaký "protimluv" tu máte, pretože ak chcete, aby priaznivé účinky sociálnych dopadov, ak chcete povedať, že SaS-ka chce, aby sa minimalizovali, nuž tak ja si dovolím povedať, že práve vďaka takým opatreniam, ako som tu spomínala, my ich chceme maximalizovať, ale zároveň chceme zabezpečiť, aby sa verejnými zdrojmi neplytvalo. Vy plytváte verejnými zdrojmi a ešte sa aj míňajú tie vyplytvané peniaze účinkom.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

21.6.2019 o 12:44 hod.

Mgr.

Zuzana Zimenová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 12:46

Eduard Heger
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Som si vedomý, že vstupujem do horúceho ringu, ale táto debata je, myslím si, že veľmi zmysluplná a budem reagovať teraz, pán predsedajúci, na výrok pána Kondróta o § 32, myslím. Idem reagovať na výroky predkladateľa, ktoré tu zazneli pri rozprave o jeho zákone, a poukážem aj na ten súvis, ktorý tu je, pretože rieši, tento zákon tu neprišiel len tak sčista-jasna, ale rieši nejakú situáciu, kde chce teda dať 100 euro rodičom. Takže som si istý, že všetko, čo poviem, súvisí s daným návrhom zákona a poďme teda k tomu.
Na úvod by som chcel povedať, že áno, nejdeme tu sa rozprávať o opatrení, ktoré ide ruinovať rozpočet. To určite nie, toto nie je vecou, že by sa tu teraz zruinoval rozpočet, pretože naozaj tých 6 miliónov euro, to som už spomenul v písomnej rozprave. Ale. Ja som hovoril aj pritom o tom bezplatnom školstve, na ktoré vy poukazujete, a to je práve to, čo je tu tak tvrdo skúšané, pretože vy čo ste použili, pán predkladateľ, pán Tomáš aj v tej vašej, vo vašich odpovediach, tak ste povedali, že za samotné štúdium sa neplatí. Tak ono by sme si, toto keby sme zobrali teraz túto analógiu, tak by sme si mohli povedať, že viete, u nás sa predávajú tiež na Slovensku nejaké autá v základnej výbave a jeden čas bolo tak, že sa predávalo auto v základnej výbave, ktoré nemalo absolútne nič len preto, aby sa dostala nízka cena, a za všetko ste si museli priplácať. Vieme, že v Nemecku, vyspelá krajina, autá v základnej výbave majú úplne iné prvky ako to, čo má naša základná výbava. Čiže naša, by som povedal, stredná výbava je nemecká základná výbava.
Čiže táto analógia jasne ukazuje, že vy síce poukazujete na to, že však samotné školstvo je bezplatné, ale tá služba toho školstva, toho vzdelávania už má toľko nadstavieb, za ktoré ten rodič musí priplácať. A kolegyňa Zimenová to veľmi pekne povedala a ukázala a vy ako rodič tiež musíte vedieť, že tá, to vzdelávanie ako také vás stojí peniaze, že musíte kupovať už aj zošity, ale teraz nemyslím zošity na písanie, ale aj učebnice, pracovné knihy a tak ďalej, ktoré sú súčasťou a ktoré sme zvykli ako rodičia vidieť, že to škola poskytovala. Dnes sa to nedeje. Paškvily okolo učebníc, ktoré sú nevyhovujúce a museli sa potom robiť nové a podobne, o tom by určite vám omnoho viacej radšej hovorili školáci.
Ale chcem tu povedať inú, inú premisu, a to je fungovanie štátu. Veď štát prečo vyberá dane od ľudí? Veď to je presne to, že peniaze plynú od ľudí do štátu a štát za to má poskytnúť kvalitné služby. To je očakávanie každého občana. Ak štát alebo ak vy prídete niekam, objednáte si nejakú službu a vy tú službu nedostanete, tak vám vracajú peniaze, a toto presne mi príde. Vy vraciate ľuďom peniaze, lebo neviete zabezpečiť tú službu. To je to, čo som hovoril aj o tom automechanikovi. Ale, alebo keď teda sa darí štátu, ako hovoríte, že sa darí, tak potom znížte ceny. Však to je úplne prirodzené. Znížte cenu za tie služby. Nemusíte vracať peniaze späť, vy môžte znížiť tie ceny a to je práve o tom. Takže ten mechanizmus daní a služieb je tá základná premisa, ktorá tu je, a keď to, vy to neviete zabezpečiť tie služby, a preto dávate ako keby naspäť tie peniaze, uvedomujúc si, že nevieme vám zabezpečiť kvalitné vzdelanie, tak tuto teda alebo vidíme, že vám to vzdelanie stojí viacej, tak vám teda vraciame peniaze, lebo nevieme my zabezpečiť kvalitné vzdelanie.
A ešte by som sa vrátil krátko, lebo vy ste zástupca sociálnej demokracie a aj to, že to dávate, priznávate, že ľudia nemajú teda tie peniaze, že chcete im pomôcť, preto im dávate tých sto euro. A ja sa pýtam, po dvanástich rokoch vládnutia sociálnej demokracie prečo ľudia nemajú peniaze. Je cieľom alebo je politika sociálnej demokracie; a toto mi možno vysvetlíte, lebo tuto naozaj mám medzery; že ako by som mal chápať sociálnu demokraciu, lebo z toho, čo vidím, tak politika sociálnej demokracie znamená to, že máme v štáte chudobných ľudí a udržiavame ich chudobných. Že to je cieľom, aby proste nezbohatli tí ľudia, lebo to je, to je ten stav, ktorý tu máme. My stále máme tu stále rovnaký počet chudobných, ešte aj narastá, vo vláde sociálnej demokracie počet chudobných narastá, nevieme zabezpečiť im lepšiu prácu, nevieme im zabezpečiť lepšie vzdelanie, ale tak aspoň im dáme na, v prvom ročníku sto euro na školné. Takže toto ja naozaj absolútne neviem teraz uchopiť, že 12 rokov sociálnej demokracie a ľudia sú stále rovnako chudobní.
Takže; lebo áno, poviete, však zvyšujeme minimálnu mzdu. No áno, ale zvyšujete aj ceny energií. Kolega Galek by vám tu mohol a možno v ďalšom zákone vám trošku o tom porozpráva, ako vláda zvyšuje politickými rozhodnutiami ceny energií. Čiže naozaj, keď si nalejeme čistého vína, vy ste to veľmi dobre vymysleli, kolegovia zo sociálnej demokracie. Vy ste pochopili, že najväčšia skupina voličov sú práve tí, by som povedal, sociálne najslabší, na nich ste sa marketingovo zamerali, umožňuje vám to vládnuť a umožňuje vám to držať ich v zajatí. Samozrejme, tieto slová sa vám nepáčia, ale všetci, to je verejné tajomstvo, keby som povedal, že to takto je. Takže v skutočnosti toto je jasný príklad toho, že vy neviete zabezpečiť to bezplatné školstvo tak, ako by tá služba mala byť. Na západe, ako som povedal s tými autami. Základná výbava tých vozidiel je niekde úplne inde. Toto by sme očakávali od školstva, že dám to dieťa do školy a nemusím, mňa to už nestojí nič a to dieťa sa vzdeláva kvalitne, neni to ani tretia prekážka úspechu vzdelávania, nie je to vôbec nejaká prekážka úspechu vzdelávania, naše deti sú každým rokom múdrejšie. A vieme, že krajiny, napríklad Írsko zainvestovalo do vzdelávania a dostalo sa, stalo sa tigrom Európy.
Vzdelávanie je, by som povedal, tým koreňom úspechu krajiny. Čo si budeme hovoriť, však to by ste vy, múdri poslanci, vy to viete omnoho lepšie. Takže; ale to, že dáte sto euro prvákom, určite nezvýši kvalitu vzdelávania. A to je to, čo tu napádame, to je to, o čom hovoríme, že nerieši sa koreň problému, ale vracajú sa peniaze, lebo štát si uvedomuje, že ten koreň problému vyriešiť nevie, nevie. A toto je, toto je problém aj tejto vládnej koalície a aj vlastne marketingového pôsobenia strany SMER. Takže kratučká reakcia.
Ďakujem. Skončil som.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

21.6.2019 o 12:46 hod.

Ing.

Eduard Heger

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12:53

Erik Tomáš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán kolega Heger, fakty poprosím. Naozaj fakty. Dúfam, že tu nebudeme teraz viesť siahodlhú diskusiu o bezplatnom a spoplatnenom školstve. Tá diskusia sa tu už raz viedla o spoplatnení školstva. Viete, kto ju viedol? Pravica, ktorej ste vy predstaviteľ. Čiže možno toľko k tomu bezplatnému a spoplatnenému školstvu.
Po ďalšie, hovoríte o miere chudoby na Slovensku. Aj pani kolegyňa Zimenová citovala rebríček, ktorý vyšiel včera. Stále je tu vysoká alebo veľká skupina ľudí ohrozená chudobou, ale podľa tohto rebríčku aké je Slovensko v Európskej únie? Má tretiu najnižšiu mieru chudoby spomedzi krajín Európskej únie. Tretiu najnižšiu. Je to tak? To už neodcitujete z toho rebríčka. To sa už vám nehodí, ale to je fakt. Ja mám rád fakty. Pred nami je len Fínsko a Česká republika. Len oni, len tieto dve krajiny sú lepšie. To už nepoviete.
Chcete nám hovoriť, že my zvyšujeme teda minimálnu mzdu, áno, zvyšujeme ju rapídne a ceny energie zvyšujeme. A vraj Galek z SaS nám má radiť, ako to je, alebo nám to má vysvetliť. Ja spomeniem pána ministra hospodárstva Miškova z SaS. Počas jeho pôsobenia sa výrazne zvyšovali ceny energií jeho opatreniami, jeho opatreniami, keď presúval kompetencie v rámci SPP z valného zhromaždenia, ale k tomu asi teraz nie je debata. A presne chcem povedať, že tuto pán Dostál vyskakuje ako, pardon za výraz, čertík z krabičky, že ja som si dovolil reagovať na vás, ale koľko obsahu vášho vystúpenia a vystúpenia pani Zimenovej, pán Dostál, sa týkalo 100-eurového príspevku. Koľko? Takže nepoužívajte tento dvojaký meter, upozornite aj svojich kolegov.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

21.6.2019 o 12:53 hod.

Mgr.

Erik Tomáš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12:55

Zuzana Zimenová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Chcela by som zareagovať na to, čo bolo povedané.
Naozaj pásmo chudoby na Slovensku je pomerne široké, to si treba pripustiť, pán Tomáš. Chcem reagovať na to, čo hovorí pán poslanec Heger, ale nedá mi nespomenúť aj pri tejto príležitosti, že áno, sme tretí od konca ako Slovensko v najnovšej štatistike, ale zároveň si treba povedať, že tá kúpna sila na Slovensku v porovnaní s inými krajinami aká je slabá a že to, čo u nás sa nazýva, že je stredná trieda a schopnosť tejto strednej triedy, čo si za toto môže všetko kúpiť v porovnaní napríklad s Rakúskom, by sme boli veľmi prekvapení, keby sme videli, že v Rakúsku by už táto naša stredná trieda bola v pásme chudoby. Čiže to je realita, ak by sme naozaj rozmenili tú štatistiku na drobné, ale to nechcem.
Chcem len povedať, že trošku odborne by som rada vniesla do tejto debaty aj také impulzy ako; napríklad podpora celodenného vzdelávania mi chýba od sociálnej demokracie. To je presne to, čo si hovoril, pán poslanec Heger, že tie opatrenia by sociálna demokracia mala robiť iné. Nuž my sme tu vyhodili kopu peňazí, kopu eurofondov na to, aby sme si overili, že celodenný vzdelávací systém naozaj pomáha deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia, ale už nenašla táto sociálna demokracia za 12 rokov peniaze na to, aby to bolo vždy tam, kde je to potrebné, možnosť aj zaviesť, tento celodenný systém, a aby to bolo zaplatené. Na to peniaze nie sú, to by im pomohlo oveľa viac.
A v takých krajinách, keď sa tu rozpráva, pán Tomáš, o tom, že my sme pravica, oni sú ľavica, nuž v krajinách, kde naozaj nemožno povedať, že sú nejaké socialistické riešenia, ako je Anglicko, ja som videla v každej triede na lavici pomôcky zakúpené v školách pre deti. Tam máte pomôcky, kde aj všetky fixky, farbičky, výkresy, lepidlá sú majetkom... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

21.6.2019 o 12:55 hod.

Mgr.

Zuzana Zimenová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12:57

Alena Bašistová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja skúsim túto problematiku uchopiť trošku z iného uhla pohľadu a pripomenúť, že rozprávame o zákone č. 600/2003 o prídavku na dieťa, nie o školskom zákone a nejako som sa už v tom stratila. Takže spomeniem možno jedného z najvýznamnejších sociológov súčasnosti, ktorý zomrel v roku 2017 a bol to Zygmunt Bauman, ktorý v jednom zo svojich diel hovorí, že na jednej strane túžime po slobode a chceme slobodu, ale na druhej strane voláme po istotách. Tak ono, žiaľ, v demokracii a v zmiešanej ekonomike, ktorú tu máme, a pri tom, že sa nám tuná teraz striedajú tri generácie X, Y a Z a každá z nich má nejaké iné predstavy a stereotypy, chceme tie istoty, chceme mať zadarmo školstvo, zdravotníctvo, sociálnu oblasť, ale na druhej strane tuná chceme aj podnikať a mať nejaký priestor na sebarealizáciu.
Takže súhlasím s tým a určite za to aj bojujem, ako spomenul aj pán poslanec Heger, že musíme mať kvalitu a tá je veľmi dôležitá. Ale tá vychádza z nás samotných a z prístupu, je to jedno, naprieč politickým spektrom, koho, ale musíme mať na pamäti naozaj to, že aj nám starne populácia, rodí sa nám málo detí a nemôžme neustále žiť v minulosti a žiadať istoty a na druhej strane chcieť slobodu, demokraciu a slobodne podnikať, lebo nedá sa mať jedno aj druhé.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

21.6.2019 o 12:57 hod.

doc. PhDr. PhD.

Alena Bašistová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12:59

Juraj Blanár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán poslanec Heger, mnohé už povedali predo mnou pani kolegyňa Bašistová, Tomáš, ale chcel som rovnako pripomenúť, že my sa nebavíme teraz o vzdelávaní, ale bavíme sa o príspevku na dieťa. A niekedy mám pocit a viete, že vždy sa snažím byť korektný, že vy takým uhladenejším spôsobom sa snažíte pri každom zákone otvárať všetky možné témy. Niekedy mi to pripadá, ako keby ste kopírovali svojho lídra, ktorý keď chce čosi kritizovať, tak jednoducho ide zoširoka a pomaly nevieme ani, čo chcel povedať. Ale miešať zvyšovanie energií; ja som pozeral reakciu pána kolegu Galeka, keď ste povedali, že politickými zásahmi, jemu išli oči vypadnúť, že čo ste mu vlastne vložili do úst, vôbec to tak nebolo, ale jednoducho vy ste ochotný pri takejto téme pospomínať takmer všetko. To vážne chcete takýmto spôsobom robiť politiku, že budete kritizovať krížom-krážom všetko? Ak sa rozhodnú voliči a raz budete vo vláde, to chcete, aby sme robili presne takú istú politiku my, keď budeme v opozícii? Potom budete vy vykríkať, že my robíme niečo takéto? Toto je presne to, čo v súčasnosti robíte, a nepredpokladal som, že budete presne vy taký istý ako váš líder Matovič, že to budete takýmto spôsobom znevažovať.
Ale poďme k veci. Tento zákon je dobrý, je práve na to, aby sa zmierňovali aj tie dopady na chudobnejšie vrstvy ľudí. Hlavne im to dáva určitú aj bezpečnosť pre tých nízkopríjmových, že budú mať pokryté náklady s tým, keď pôjde ich dieťa do prvého ročníka. A ja som presvedčený, že i keď máte teraz takéto vyjadrenia, všetci zahlasujete za tento zákon, pretože má svoje pozitíva, a o to vás chcem všetkých poprosiť.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

21.6.2019 o 12:59 hod.

Ing.

Juraj Blanár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video