51. schôdza

15.10.2019 - 29.10.2019
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

15.10.2019 o 13:12 hod.

Mgr. art. M.A. ArtD.

Veronika Remišová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:12

Veronika Remišová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda. Budem mať dva procedurálne návrhy, preto poprosím o čas. Vzhľadom na mimoriadne závažnú situáciu, ktorá ohrozuje samotné základy štátu Slovenskej republiky, žiadam, aby Národná rada Slovenskej republiky v súvislosti s informáciami o korupcii v justícii a na prokuratúre prijala uznesenie v nasledujúcom znení: Národná rada žiada vládu Slovenskej republiky, aby vzhľadom na zverejnenú komunikáciu Mariana Kočnera v rámci svojich ústavných kompetencií prijala všetky opatrenia, ktoré budú viesť k náprave nežiaduceho štátu v justícii a na prokuratúre, k obnove dôvery občanov v tieto inštitúcie a zabezpečila plnú súčinnosť všetkých štátnych zložiek a podmienky na nezávislé, okamžité a razantné vyšetrovanie, ktoré bude viesť k dôslednému potrestaniu všetkých, ktorí porušili služobnú prísahu či zneužili svoju právomoc danú zákonom. Uznesenie budete mať priložené v prílohe.
Druhý...
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

15.10.2019 o 13:12 hod.

Mgr. art. M.A. ArtD.

Veronika Remišová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:13

Veronika Remišová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Druhý procedurálny návrh. Žiadam, aby bol do programu rokovania schôdze zaradený bod, v rámci ktorého Národná rada prerokuje mimoriadne závažné medializované informácie o korupcii a prenikaní organizovaného zločinu do prostredia súdov, prokuratúry a justície. Vzhľadom na zverejnenú komunikáciu Mariana Kočnera považujem v záujme princípov právneho štátu, demokracie a bezpečnosti občanov za nevyhnutné, aby sa Národná rada zaoberala podozreniami z prepojení mafie, justície, prokuratúry, polície a politiky. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

15.10.2019 o 13:13 hod.

Mgr. art. M.A. ArtD.

Veronika Remišová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:14

Simona Petrík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Podávam procedurálny návrh, kde žiadam stanovisko ústavnoprávneho výboru k návrhu zákona poslankýň Kuciaňovej, Antošovej a Smolíkovej (tlač 1729), bod programu 73 o zdravotnej starostlivosti, ktorý sa v predmetnom týka obmedzovania práv žien pri rozhodnutí ísť na interrupciu. Zároveň žiadam jeho stiahnutie z programu schôdze parlamentu.
Odôvodnenie: Tento návrh zákona je v rozpore s rokovacím poriadkom, pretože obsahuje časti, ktoré boli prerokúvané na septembrovej schôdzi a teda ide o návrh týkajúci sa tej istej veci, preto o ňom nie je možné najbližších šesť mesiacov rokovať. Okrem toho je tento návrh ostro kritizovaný lekárskou obcou, pretože okrem iného obsahuje opatrenia, ktoré môžu pri svojom výkone poškodiť zdravie plodu.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

15.10.2019 o 13:14 hod.

Mgr.

Simona Petrík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:15

Miroslav Sopko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Navrhujem, aby Národná rada na rokovanie zaradila nový bod prijatie uznesenia na vyhlásenie stavu klimatickej núdze. Odôvodnenie: Pridajme sa k parlamentom v Spojenom kráľovstve, Írsku, Francúzsku a najnovšie aj v Rakúsku, rovnako ako aj k výzve Svätého otca Františka a vyhlásme stav klimatickej núdze, ktorým začneme okamžitú akciu proti zmene klímy. Urobme prvý krok ku zmene a to tým, že prijatím tohto vyhlásenia si priznáme, že tu máme problém a zadefinujme boj proti klimatickým zmenám medzi svoje priority. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

15.10.2019 o 13:15 hod.

Mgr.

Miroslav Sopko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:16

Vladimír Baláž
Skontrolovaný text
Vážený pán predseda, dámy a páni, vzhľadom na súvislosti a následnosti navrhujem, aby bod č. 22, to je zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, sa prerokoval ako bod 120 za bodom 119, to je návrh zákona č. 578/2004 o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

15.10.2019 o 13:16 hod.

MUDr. PhD.

Vladimír Baláž

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:16

Katarína Cséfalvayová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. V zmysle rokovacieho poriadku žiadam o zaradenie nového bodu do programu schôdze a ním je Bezpečnostná, Obranná stratégia Slovenskej republiky v znení schválenom vládou Slovenskej republiky.
Odôvodnenie: V programovom vyhlásení vlády sa vláda zaviazala schváliť aktualizovanú bezpečnostnú a obrannú stratégiu. Vláda tak urobila, do teraz však tieto dokumenty neboli predložené do Národnej rady Slovenskej republiky. Považujem za dôležité, aby sa programové vyhlásenie vlády v tomto bode naplnilo a príslušné dokumenty prerokoval aj parlament. Keďže sú schválené vládou, verím, že nebude nijaký problém v tom, aby boli predložené na rokovanie tejto schôdze. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

15.10.2019 o 13:16 hod.

Ing. PhD.

Katarína Cséfalvayová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:17

Tibor Bastrnák
Skontrolovaný text
Vážený pán predseda, podľa rokovacieho poriadku žiadam o termínovanie nasledujúcich bodov: bod č. 111, to je tlač 1604 o sudcoch a prísediacich, bod č. 112, Obchodný zákonník, tlač 1605, a bod 113, Notársky poriadok, tlač 1606, na 22. 10. 2019 o deviatej hodine na základe žiadosti pána ministra spravodlivosti. Ďakujem vám veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

15.10.2019 o 13:17 hod.

MUDr.

Tibor Bastrnák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:17

Ján Marosz
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne. Žiadam Národnú radu Slovenskej republiky, aby zbavila poslanca a predsedu ústavnoprávneho výboru pána Roberta Madeja funkcie predsedu. Dôvodom sú jeho kontakty na odsúdeného pašeráka drog Antonína Vadalu a zároveň jeho nominovanie pani Moniky Jankovskej za členku Súdnej rady. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

15.10.2019 o 13:17 hod.

Mgr.

Ján Marosz

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:18

Igor Matovič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Mám tri procedurálne návrhy, tak poprosím potom trikrát čas. Čiže prvý. Navrhujem, aby Národná rada na rokovanie zaradila nový bod – riešenie situácie v justícii. Po prvé, Národná rada svojím uznesením odsudzuje spoluprácu prokurátora Dobroslava Trnku a sudkyne Jankovskej s predstaviteľmi organizovaného zločinu. A po druhé, Národná rada žiada vládu Slovenskej republiky, aby v skrátenom legislatívnom konaní boli prijaté legislatívne opatrenia na bezodkladné pozastavenie výkonu funkcie prokurátora a sudcu v prípade, že vznikne dôvodné podozrenie, že vzniknú dôvodné pochybnosti o ich riadnom výkone funkcie.
Odôvodnenie: je aktuálna medializovaná kauza komunikácie predstaviteľov justície so závadovými osobami, tak isto aj teda predstaviteľov prokuratúry.
Druhý procedurálny návrh, počkám na čas.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

15.10.2019 o 13:18 hod.

Mgr.

Igor Matovič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:19

Igor Matovič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Čiže druhý procedurálny návrh. Navrhujem, aby Národná rada zaviazala ministra dopravy, aby zverejnil prevody všetkých pozemkov pod R7 smerom na Dunajskú Stredu od roku 2002.
Odôvodnenie: Z peňazí všetkých daňových poplatníkov sa minulo 400 miliónov eur na výkup pozemkov smerom na Dunajskú Stredu alebo obchvat Bratislavy. Podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky Béla Bugár na tomto výkupe pozemkov urobil nemorálny kšeft, kedy okradol svoju vlastnú rodinu o 500-tisíc eur. Bol by som rád, aby sme identifikovali aj ďalších politikov a bielych koňov pána Bugára, ktorí na tomto nemorálnom kšefte zarobili na úkor všetkých daňových poplatníkov na Slovensku.
A posledný.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

15.10.2019 o 13:19 hod.

Mgr.

Igor Matovič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video