51. schôdza

15.10.2019 - 29.10.2019
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

28.10.2019 o 17:47 hod.

Mgr.

Natália Blahová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 15:51

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda Národnej rady, kolegyne, kolegovia, ja sa teším, že túto schôdzu práve v tejto chvíli vedie pán predseda Národnej rady Danko, lebo on je pôvodca toho nápadu predlžovať volebné moratórium zo súčasných 15 dní na, on hovoril pôvodne 30 dní, ale potom sa to nejako v koalícii utriaslo na 50 dní. A teda myslím, že keď využijem tých desať minút, ktoré mám, a ak tu bude nejakých pár faktických, tak akurát prejde vedenie schôdze na niekoho iného a teda pevne verím, že nám k tomu niečo povie aj pán predseda Danko. Lebo my sa tu vlastne bavíme o jeho nápade ako pomerne často a on sa iba tak usmieva, ako sa usmieval, keď pán poslanec Poliačik hovoril, že pán Danko má záľubu, rád sa inšpiruje v rôznych totalitných režimoch. Čo teda neviem, čo malo znamenať, že sa usmieval, aby som nedával tomu nejakú interpretáciu, iba registrujem, že sa, že sa vtedy usmial.
Naozaj tu máme zmätok. Máme tu absolútny zmätok v pozmeňujúcich návrhoch, s ktorými prichádzajú, prichádzajú koaliční poslanci. Máme tu spoločnú správu, ktorá má štyri body. Ja som navrhol vyňať na osobitné hlasovanie bod 4. Pán poslanec Baláž navrhol vyňať na osobitné hlasovanie body 1 až 3. Teda predpokladám, že spolu. Takže, takže tiež tomu nerozumiem, načo to robil, keď ja som navrhol vyňať ten bod 4.
Máme tu dva návrhy týkajúce sa nahradeniu termínu nezávislý kandidát pojmom kandidát bez politickej príslušnosti. Nemáme dostatočne vysvetlené, že v čom sa líšia, prečo boli predložené ako dva. Ale to sú aspoň dva odlišné návrhy zákonov. A potom tu máme dva návrhy od poslancov SNS, od pani poslankyne Kuciaňovej a od pána poslanca Baláža, ktoré teda naozaj pri najlepšej vôli nedokážem rozlíšiť takto narýchlo, že v čom sa vlastne líšia. Ony sa asi v niečom líšia, ale nám poslancom je táto informácia upretá, lebo sú zdôvodnené rovnako a sú teda aj textovo skoro, skoro zhodné.
Takže najprv by som, by som sa venoval a viackrát som sa k tomu vyjadril vo faktickej poznámke, nedostal som na to odpoveď, takže ešte raz skúsim zopakovať. Teraz kandidát, ktorý nekandiduje na kandidátnej listine politickej strany v komunálnych alebo v krajských voľbách, ale zberá si podpisy, je označovaný za nezávislého kandidáta. Nie je to úplne presné, lebo on môže byť závislý od všeličoho a nezávisle sa môže správať po svojom zvolení aj kandidát, ktorý je zvolený za politickú stranu alebo koalíciu politických strán, ale vystihuje to to, že kandiduje ako nezávislý, že nekandiduje na kandidátnej listine politickej strany. Vy navrhujete nahradiť tento termín termínom bez politickej príslušnosti, pritom bez politickej príslušnosti môže byť aj kandidát, ktorý je na kandidátnej listine politickej strany alebo koalície politických strán, ale nie je členom žiadnej politickej strany. Tak síce je kandidátom strany alebo koalície, ale je bez politickej príslušnosti. A nezávislý kandidát, ako ste správne povedali, môže byť aj členom politickej strany. A je to také zahmlené, ale bude to jasnejšie, keď povieme "bez politickej príslušnosti"?
Martin Poliačik v jednej faktickej poznámke vám povedal, že čo keď sa napríklad váš pán predseda Robert Fico rozhodne, že bude v Starom Meste kandidovať do miestneho zastupiteľstva a chce si vyzberať podpisy, tak si tam napíše "bez politickej príslušnosti". Predseda politickej strany si napíše "bez politickej príslušnosti"? Lebo keď zmeníme termín nezávislý kandidát na bez politickej príslušnosti, tak budeme tvrdiť, že predseda politickej strany SMER – sociálna demokracia Robert Fico je bez politickej príslušnosti. (Reakcia z pléna.)
No nie, to nie je rovnako. Nezávislý kandidát je forma kandidatúry. Politická príslušnosť je stav. Som členom politickej strany, tak nie som bez politickej príslušnosti, aj keď kandidujem ako nezávislý kandidát. Nie som členom politickej strany, tak som bez politickej príslušnosti aj v prípade, keď kandidujem na kandidátke politickej strany. Veď tuto máme celý klub poslancov OĽANO, ktorí nie sú členmi politickej strany, teda až na pár výnimiek. Sú bez politickej príslušnosti, ale, ale kandidovali na kandidátnej listine politickej strany.
A aby sme nehovorili iba nejaké hypotetické príklady z kandidatúry Roberta Fica, tak ja vám poviem, v jednej obci na východnom Slovensku, myslím, že to bol okres Svidník, boli sme počas výjazdu Združenia občanov miest a Slovenska (ZOMOS) s Vladimírom Špánikom a stretli sme sa tam s jedným človekom, ktorý nám popisoval jednu situáciu, obec v okrese Svidník. Boli tam voľby, kde kandidoval člen strany SMER – sociálna demokracia, ktorého ale SMER nenavrhol za svojho kandidáta a navrhol iného kandidáta, ktorý bol, ktorý bol, ktorý nebol členom SMER-u – sociálnej demokracie, ale SMER si ho osvojil. Čiže nečlen SMER-u, ktorý bol bez politickej príslušnosti, kandidoval ako kandidát strany SMER a ten člen SMER-u kandidoval ako nezávislý. Vyhral ten kandidát navrhnutý SMER-om, ktorý nebol členom SMER-u. Potom spáchal nejaký trestný čin, sprenevera alebo niečo podobné. Bol odsúdený, právoplatne odsúdený, no a potom, potom už ten člen SMER-u konečne kandidoval ako kandidát strany SMER a musí to teraz po ňom dávať do poriadku. To len, aby ste si, aby ste si potom predstavili ten zmätok. A to je reálna situácia. Ten kandidát, ktorý je členom SMER-u a kandidoval ako nezávislý, nebol bez politickej príslušnosti. Mal politickú príslušnosť strany SMER – sociálna demokracia.
Takže možno nie je najšťastnejší termín nezávislý kandidát, keď umožňuje kandidovať aj členom politických strán, ale to nemôžeme im zabrániť, to im môžu zabrániť stanovami nejaké strany, ale nemôže zákon brániť členom politických strán, aby kandidovali aj na základe vyzberaného počtu podpisov, ale je to oveľa menej zavádzajúci termín, ako keď ho nahradíte termínom bez politickej príslušnosti, lebo to v niektorých prípadoch je evidentná alebo bude evidentná nepravda. Čiže chcete to vyjasniť a v skutočnosti, naopak, vytvoríte, vytvoríte situáciu, keď niektorí budú zavádzať voličov.
Teraz ten návrh poslancov SNS na úplné vypustenie zamestnania. Ja som opakovane kládol otázku, že prečo. Prečo navrhujete, navrhujete vypustiť, vypustiť to zamestnanie, prečo nie aj vek? Vek je dôležitejší ako zamestnanie pre identifikovanie tej osoby? Alebo bydlisko. Prečo to navrhujete? Nie. Nedostal som žiadnu otázku, že prečo zrovna, prečo zrovna zamestnanie. A opäť ide to v tej línii ako s tým moratóriom na prieskumy, že navrhujete, navrhujete obmedziť ľuďom informácie, na základe ktorých sa budú rozhodovať. Však nechajte to na ľudí, nechajte na ľudí, aby sa rozhodli, či zoberú, či zoberú do úvahy vek, povolanie, program, kampaň, možno niekomu sú sympatické videjká pána predsedu. No tak bude voliť SNS kvôli tomu, že vidí videjká pána predsedu. Nie na základe toho, aký má program Slovenská národná strana alebo koľko má, koľko má Slovenská národná strana preferencií.
Bolo to tu už viackrát spomenuté, dostávame sa niekde mimo Európu a teraz myslím ten návrh, návrh na 50-dňové moratórium. Ešte rád by som predložil procedurálny návrh, aby sme vrátili návrh zákona na dopracovanie predkladateľom, lebo sa mi zdá, sa mi zdá, sa mi zdá naozaj, že ešte ho treba dopracovať. A ESOMAR, združenie, združenie, ktoré sa venuje, venuje prieskumom, informácie citujem podľa informácií od Jakuba Homolu. Zo štúdie ESOMAR-u vyplýva, že v roku 2017 európske krajiny aké dlhé mali moratórium na prieskumy: Andorra jeden deň, Rakúsko bez, Bielorusko 5 dní, Belgicko nula, Bosna a Hercegovina dva dni, Bulharsko jeden deň, Chorvátsko jeden deň, Cyprus sedem dní, Česká republika tri dni, Dánsko bez, Estónsko bez, Fínsko bez, Francúzsko dva dni, Nemecko nula, Grécko jeden, Maďarsko dva, Island nezistený, Írsko nula, Taliansko 14, to je zhruba tam, kde sme my, Kosovo jeden, Lotyšsko jeden, Litva nula, Luxembursko sedem, Macedónsko jeden, Malta jeden, Moldavsko sedem, Čierna Hora 15, Holandsko bez, Nórsko jeden, Poľsko jeden, Portugalsko jeden, Rumunsko dva, Rusko šesť.
A Slovensko 50 bude?
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

28.10.2019 o 15:51 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:01

Miroslav Sopko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predseda.
Čiastočne možno, pán poslanec Dostál, vyriešim tú vašu dilemu, keď ste rozmýšľali nad tým, aký je rozdiel medzi tými dvoma pozmeňujúcimi návrhmi pani poslankyne Kuciaňovej a pána poslanca Baláža. Tak rozdiel je v tom, že zatiaľ čo v tom prvom bol už spomínaný kandidát bez politickej príslušnosti, v tom druhom je spomínaný nezávislý kandidát. No a asi k tomu dodám už iba to, že keď toto niekto vidí, akým spôsobom my tu robíme túto legislatívu, tak sa tu fakt môžeme všetci hanbiť.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

28.10.2019 o 16:01 hod.

Mgr.

Miroslav Sopko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:02

Ján Budaj
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. No, pán Dostál je známy politický rečník, ale teraz domotal už aj mňa. Navrhovali ste aj kolónku "bez politickej príčetnosti"? Lebo naozaj tá už posledná chýba, keď poslanci úplne vážne celé hodiny diskutujú a vládnuca strana predkladá pár týždňov pred odovzdávaním kandidátok zmeny volebných pravidiel. To je príznak zídenia z mysle alebo nejakých úbohých pokusov niečo, niečo trhnúť cez to, že máte, máte parlamentnú väčšinu. Takže odporúčam, táto kolónka, keby sa dalo, by bola určite vyplňovaná, pretože toto je dôkazom, že poslanci bez politickej príčetnosti nevymrú.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

28.10.2019 o 16:02 hod.

Ján Budaj

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:03

Martin Poliačik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Skúsme na chvíľu predstierať, že tu ide o vec a že naozaj sa navrhovatelia snažili vyriešiť problém s tým, že nezávislí kandidáti nie sú nezávislí. V tom prípade by ale oveľa viac dávalo zmysel vytvoriť dve kategórie, a to stranícky kandidát a občiansky kandidát. Stranícky kandidát by kandidoval na základe poverenia strany, občiansky kandidát by kandidoval na základe poverenia potrebného počtu vyzbieraných podpisov. Tým pádom by sme boli úplne jasní, kto kandiduje na základe čoho a bez ohľadu na to, či je člen strany, neni člen strany, či je z občianskej iniciatívy, odkiaľkoľvek by bol, keď by sa rozhodol, že podľa zákona sa nechá nominovať stranou, tak ako nečlen SMER-u v tej dedine v okrese Svidník tak by bol straníckym kandidátom, ak by sa rozhodol kľudne predseda SMER-u, ktorý chce ísť do zastupiteľstva v Starom Meste, že si vyzbiera podpisy, tak by bol občianskym kandidátom. Mali by sme to vyriešené a bolo by to poctivé a čisté.
Len, bohužiaľ, pravda je taká, že o vec nám nejde. Nejde nám o vec, pretože tá motivácia je na základe výsledkov volieb a komu čo vadí, čo kto považuje za boliestku, že sa niekto niekam dostal, a na základe toho potom menia pravidlá. A možno je to tak, že iná obľúbená diktatúra pána predsedu Danka Bielorusko, keď má päť, tak on si povedal a my budeme mať 10-krát toľko, lebo sme potrebovali mať, o koľko, o 30 centimetrov viacej, ako mali Maďari stĺp, a potom sme zistili, že aj tak je kratší. Lebo takto sa tu robia rozhodnutia, lebo toto je tá hanba. To je celé.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

28.10.2019 o 16:03 hod.

Mgr.

Martin Poliačik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:05

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem všetkým kolegom za reakcie, ďakujem pánovi poslancovi Sopkovi, že mi objasnil rozdiel medzi tými dvoma návrhmi, ktoré predložili dvaja poslanci Slovenskej národnej strany. Už teda tomu začínam rozumieť. No škoda, že som to nepochopil z tých návrhov samotných, lebo to sa celkom nedalo, alebo z ich uvedenia. Ale teda je to taká zaujímavá situácia, že sú to také dvojičkové, dvojičkové návrhy a teda podľa toho, či prejde ten prvý smerácky pozmeňovák, tak prejde druhý alebo tretí snsácky pozmeňovák a podľa toho, či prejde alebo neprejde niektorý z tých snsáckych pozmeňovákov, tak ešte prejde aj ten štvrtý smerácky. Tak veľmi, veľmi kvalitná tvorba zákonov v tomto parlamente, teda nemyslím to nejako osobne, aby sa to náhodou niekoho nedotklo.
Pán poslanec Budaj, no keby ste to predložili ako pozmeňujúci návrh, tak mohlo by sa o tom hlasovať, len obávam sa, že kolónku "bez politickej príčetnosti" už pri tejto novele nestihneme, lebo; jedine teda, že by bol, bol akceptovaný môj návrh procedurálny na vrátenie predkladateľovi na dopracovanie, tak tam by snáď bol na to, na to priestor.
A, pán poslanec Poliačik, ja tiež tomu teda úprimne, úprimne nerozumiem, ale naozaj sa veľmi divným spôsobom a je mi teda ľúto, že nikto neprišiel vystriedať pána predsedu Národnej rady, aby sa aj on mohol prihlásiť a vysvetliť nám, ako to, ako to vlastne myslel s tým moratóriom. Ale áno, máš pravdu. Správne si poukázal na to, že ak prejde tých 50 dní, tak budeme 10-krát dlhší ako v Lukašenkovom Bielorusku, 10-krát dlhšie obdobie ticha a zákaz a moratórium a nezverejňo... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

28.10.2019 o 16:05 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:07

Marián Kéry
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, panie poslankyne, páni poslanci, na úvod musím skonštatovať, že ma mrzí, že konštruktívna debata z prvého čítania sa nepreniesla aj do dnešnej debaty. Častokrát to bolo príliš nervózne až žlčovité. Začnem tým, že mrzí ma aj skutočnosť, že viacerí z vás nerešpektujú vyhlásenie Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán, ktorá naozaj skonštatovala, že kolónka zamestnanie je zneužívaná na kandidátnej listine a keďže všetky údaje z kandidátnej listiny sa prenášajú aj na hlasovací lístok, tak sa nachádzajú nesprávne údaje na hlasovacom lístku.
Pán poslanec Poliačik, či sa vám to páči alebo nie, jednoducho musíte sa zmieriť s tým, že Team Vallo nie je zamestnanie a nie je to pravdivý údaj, ktorý bol v komunálnych voľbách na kandidátnej listine v komunálnych voľbách. A všetci sme sa zhodli na tom v rámci koalície, že s týmto musíme niečo urobiť.
A ten rozdiel, ktorý sa vám nejakým spôsobom nedarilo dlhšie dešifrovať, až teraz na záver vám, pán poslanec Dostál, je v tom, že my sme sa rozhodli s kolegom Nemkym predložiť návrh, ktorý výrazným spôsobom oseká možnosť dať do zamestnania ľubovoľne, čo si niekto, nejaký kandidát zmyslí. Robíme to tým, že sa nebudú môcť používať napríklad vlastné podstatné mená. A kolegovia zo Slovenskej národnej strany si myslia, že napriek tomuto nášmu návrhu sa naďalej bude zneužívať kolónka zamestnanie, a preto prichádzajú s vlastným návrhom, aby tá kolónka zamestnanie vôbec nebola na kandidátnej listine a teda ani na hlasovacom lístku.
Ja však musím byť konzistentný s tým, čo som povedal v prvom čítaní, že si myslím, že pri komunálnych voľbách, ak máme kandidátov s rovnakým menom a priezviskom, sú práve tri údaje, ktoré môžu takýchto kandidátov rozlíšiť, a to je titul, vek a zamestnanie.
Druhá vec, ktorá takisto vyvolala búrku nevôle, ale ja som to, pán poslanec Dostál, pamätáte sa dobre, ešte v prvom čítaní dopredu avizoval, že budem mať ambíciu, aby nezávislý kandidát sa zákonom zmenil na definíciu kandidát bez politickej príslušnosti. Dopredu som to povedal. Boli ste, vedeli ste to, že s týmto prídem, a predsa to teraz u vás vyvolalo veľké nasrdenie. Nielen, nemyslím len vás osobne, ale aj ďalšiu časť opozície.
Pán poslanec Poliačik, pán poslanec Dostál, Osuský a ďalší, kritizujete to, že nebude to dobré, ten názov "bez politickej príslušnosti", lebo sa to môže ďalej zneužívať. Ale to, že dneska sa zneužíva "nezávislý kandidát", to vám absolútne nevadí.
A posledná vec, pán poslanec Budaj, vy ste tu podstatnú časť neboli, ale drvivá väčšina zmien sa dotýka dátumu 1. máj 2020. Prebehnú voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a prebehnú aj doplňujúce komunálne voľby. Jediná zmena je, čo sa týka 50-dňového moratória, to sa bude dotýkať už súčasných volieb, ktoré budú onedlho vyhlásené, volieb do Národnej rady Slovenskej republiky.
A opäť všetci ste hovorili len o tom, ako budú, občania nebudú môcť dostávať informácie, ale nechcete vidieť, že na druhej strane dostávajú dezinformácie a niekedy je to robené tendenčne, na drzovku. Svedčí, ja poviem jeden konkrétny príklad. Keď sa konali prezidentské voľby, bol zverejnený prieskum. Pani Čaputová 15 %, pán Mistrík 16 %. Behom dvoch týždňov sa pán Mistrík vzdal kandidatúry a vyšiel posledný predvolebný prieskum, takže sme asi očakávali, že keď sa tieto dve čísla spoja, bude to číslo okolo 31 %, aj to sa nie vždy stáva, že keď sa nejaký kandidát vzdá v prospech druhého, že automaticky všetci jeho voliči prejdú k tomu druhému. Takže očakávali sme maximálne 31 %. A viete, aký bol výsledok? 53 %. A výsledok reálny prvého kola o pár dní nato 41 %. Rozdiel 12 bodov. To je tá štatistická odchýlka, pán poslanec Poliačik? Ale, samozrejme, vy to nechcete vidieť, vy progresívci, vy máte len plné ústa liberálnej parlamentnej demokracie, ale krivíte ju tak, ako sa hodí vám.
Ďakujem pekne za pozornosť. (Reakcia z pléna.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

28.10.2019 o 16:07 hod.

Mgr.

Marián Kéry

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
51. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní 2
 

Uvádzajúci uvádza bod 17:36

Štefan Zelník

Vystúpenie 17:47

Natália Blahová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážené dámy, vážení páni, určite vás nechcem zdržovať, ste unavení. Chcela by som vás veľmi pekne poprosiť, aby ste podporili vznik nášho poslaneckého klubu Demokratickej strany. Ak sa to stane, veríme, že budeme vzorne a dobre spolupracovať so všetkými poslaneckými klubmi, tak ako tomu bolo za môjho predsedovania predtým. Viete o tom, že moje slovo platí, a viete o tom, že sa na nás vždy môžete spoľahnúť, ak niečo sľúbime, vždy urobíme. Sme tu naozaj, pred vami stojíme, aby ste sa, aby ste sa nad touto možnosťou zamysleli. Budeme vám naozaj veľmi vďační. Tak ďakujem v mene poslaneckého klubu Demokratickej strany, so schválením alebo bez neho, ten klub existuje.
Ďakujem vám krásne. (Zaznievanie gongu.)
Skryt prepis

Vystúpenie

28.10.2019 o 17:47 hod.

Mgr.

Natália Blahová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:47

Maroš Kondrót
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán podpredseda.
Vážená pani kolegyňa, Demokratická strana nie je v parlamente. Nemôžte zakladať poslanecký klub Demokratickej strany. To si môžte založiť poslanecký klub Strany kurdských pracujúcich alebo Sinn Féin. To nejde, to nejde. Vy môžte byť sympatizanti Demokratickej strany alebo sympatizanti Strany kurdských pracujúcich, ale tým zase je to nedemokratické a protiústavné, lebo nepovoľujete ostatným odídencom, aby sa pridali do vášho klubu. Pokiaľ nie sú sympatizanti Strany kurdských pracujúcich alebo demokratickej strany ktorej? Americkej? Albánskej? Bulharskej?
Čiže, prepáčte, toto sa nedá podporiť. Ja si myslím, že keby ste sa volali tak, ako presne ste, poslanecký klub pozberaných odídencov, tam je otvorená cesta pre všetkých ostatných. Čiže ja navrhujem, aby ste sa takto premenovali a dostanete moju podporu.
Ďakujem. (Smiech v sále a potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

28.10.2019 o 17:47 hod.

Ing.

Maroš Kondrót

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:49

Natália Blahová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne.
Ale, pán poslanec Kondrót, že sa vy nehanbíte! Po toľkých rokoch v parlamente že nepoznáte rokovací poriadok a ústavu. Prosím vás, prečítajte si rokovací poriadok. Táto možnosť je legitímna možnosť a existuje v rokovacom poriadku. Môže vzniknúť poslanecký klub aj na základe žiadosti, aj na základe jeho sformovania po voľbách, nie na základe výsledkov volieb. Keďže táto možnosť je tu legitímna a možná, tak sa o túto možnosť uchádzame. A teraz ste si spravil ale že brutálnu hanbu. Na to, koľko tu vysedávate, ste si mohli aspoň ten rokovací poriadok prečítať. Takže hanbite sa, prosím vás, vy osobne (reakcie z pléna), lebo táto možnosť tu je. (Ruch v sále.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

28.10.2019 o 17:49 hod.

Mgr.

Natália Blahová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video