22. schôdza

13.1.2021 - 14.1.2021
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

13.1.2021 o 15:27 hod.

Mgr.

Juraj Šeliga

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 15:27

Juraj Šeliga
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, ja by som si dovolil upraviť váš návrh procedurálnym návrhom, ktorý vám dám samozrejme v písomnej podobe, a to v mene štyroch poslaneckých klubov SME RODINA, ZA ĽUDÍ, SAS a OĽANO, podávam taký návrh, aby sme dnes samozrejme rokovali o tlači 401, to znamená skrátené legislatívne konanie, následne o ňom hlasovali a o tlači 402 dnes rokovali iba v prvom čítaní a hlasovali o ňom.
Ak stihneme prerokovať tento návrh s tým, že tlač 402 by bola predmetom rokovania parlamentných výborov zajtra, a to takým spôsobom, že plénum Národnej rady by začalo zasadať až o štrnástej hodine. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

13.1.2021 o 15:27 hod.

Mgr.

Juraj Šeliga

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:29

Štefan Holý
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci. Na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky predkladám návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19. Návrh na skrátené legislatívne konanie sa predkladá v súvislosti s návrhom zákona, ktorý reaguje na pretrvávajúce negatívny vývoj epidemiologickej situácie na Slovensku a s tým na súvisiace opätovné vyhlásenie, respektíve predĺženie núdzového stavu na území Slovenskej republiky.
V tejto súvislosti sa navrhuje upraviť zákon o civilnej ochrane obyvateľstva, zákon o službách zamestnanosti, zákon o zdravotnej starostlivosti, zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zákon o hospodárskej mobilizácii, zákon o verejnom obstarávaní a dva zákony o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a to v justícii a vo finančnej oblasti. Ďakujem.
Novelou zákona o civilnej ochrane obyvateľstva, sa z dôvodu jednoznačnosti precizujú niektoré ustanovenia platného zákona napríklad v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou a tiež sa zvýrazňuje jednoznačnosť uplatnenia opatrení civilnej ochrany podľa zákona aj počas vyhláseného núdzového stavu a výnimočného stavu v súlade s ústavným zákonom č. 227/2002 Z. z..
Účelom novely zákona o službách zamestnanosti je vzhľadom na zavedenie opatrení týkajúcich sa uzatvorenia alebo obmedzenia činnosti niektorých zariadení, ako aj obmedzenie mobility občanov na účely realizácie projektov na podporu udržania zamestnanosti podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona o službách zamestnanosti, takzvaná prvá pomoc plus, predĺžiť výnimku s povinnosti zápisu do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora, a to najdlhšie do konca roka 2021.
Novelou zákona o zdravotnej starostlivosti sa upravuje možnosť vykonávania očkovania aj mimo zdravotníckych zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti s cieľom umožniť čo najrýchlejšiu realizáciu očkovania proti ochoreniu COVID-19. Novelou zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti sa rozširuje možnosť výkonu diagnostického testu aj žiakom tretieho alebo štvrtého ročníka študijného odboru zdravotnícky asistent.
Podstatnou zmenou je zavedenie sankcie za porušenie povinnosti dodržiavať nastavené pravidlá očkovania na účely predchádzania spoločensky nežiaducemu správaniu, ktoré ma na základe poznatkov z aplikačnej praxe najmä po dobu uprednostňovania osôb v rozpore s prioritizáciou vakcinácie.
Ďalej sa navrhuje úprava vďaka ktorej budú môcť zdravotnícky pracovníci vykonávať zdravotnícke povolanie aj v režime výkonu dobrovoľníckej činnosti a úprava, vďaka ktorej študenti a žiaci budú môcť vykonávať diagnosticky test samostatne bez dohľadu iného zdravotníckeho pracovníka. Navrhovaná úprava v zákone o hospodárskej mobilizácii má zefektívniť vynucovanie plnenia povinností subjektov hospodárskej mobilizácie v záujme ochrany života a zdravia obyvateľov Slovenskej republiky. Novelou zákona o verejnom obstarávaní sa zosúlaďuje zákonná úprava so znením článku 2b písm. a) smernicou 89/665/EHS, ktorý nevyžaduje uplatňovanie odkladnej lehoty pri postupe zadávania zákazky, pri ktorom sa nevyžaduje predchádzajúce zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania. Cieľom úpravy je rozšíriť výnimky z povinnosti dodržiavania odkladnej lehoty na všetky priame rokovacie konania.
Novelou zákona č. 62/2020 Z. z. sa upravujú pravidlá vykonania korešpondenčného hlasovania, pravidlá počítania premlčacích a prekurzívnych lehôt alebo pravidlá vykonávania dražieb.
Novelou zákona č 67/2020 Z. z. sa v záujme odstránenia možnej nejednotnej aplikácie navrhuje spresniť pravidlá nakladania s hnuteľným majetkom štátu vo verejnom záujme akým je aj darovanie hnuteľného majetku štátu, ktorým sú ochranné pomôcky, testy, vakcíny, iné lieky, prípadne zdravotnícky materiál.
Uvedené legislatívne opatrenia je potrebné prijať tak, aby mohli byť účinné čo najskôr, keďže neriešenie uvedených udalo, súvislostí alebo ich odďaľovanie ich riešenia by malo za následok absenciu riešenia problémových situácií vzniknutých pretrvávajúcim negatívnym vývojom epidemiologickej situácie na Slovensku.
Podľa § 89 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky sa preto navrhuje, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla na prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 v skrátenom legislatívnom konaní z dôvodu možností ohrozenia základných ľudských práv a slobôd, a to najmä života a zdravia obyvateľov Slovenskej republiky.
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľujem si vás požiadať o podporu predloženého návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

13.1.2021 o 15:29 hod.

Mgr.

Štefan Holý

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:35

Miloš Svrček
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, predseda Národnej rady rozhodnutím z 13. januára 2021 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o uvedenom vládnom návrhu zákona (tlač 401) na prerokovanie Ústavnoprávneho výboru s tým, že o výsledku prerokovania uvedeného návrhu bude informovať Národnú radu.
Ústavnoprávny výbor prerokoval návrh vlády na skrátené legislatívne konanie na 55. schôdzi 13. januára 2021 uznesením č. 201 odporúčal Národnej rade návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o uvedenom vládnom návrhu zákona schváliť.
Vážený pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

13.1.2021 o 15:35 hod.

JUDr. Bc. PhD., LL.M.

Miloš Svrček

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:36

Jana Bittó Cigániková
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážení členovia vlády, vážený pán predsedajúci, kolegovia, kolegyne, chcela by som sa pozrieť na, na, na to, na jednotlivé články toho návrhu zákona, ktorý tu máme. Ale nie z pohľadu obsahu tých článkov, ale z pohľadu toho, či je nutné ich prijímať v takto skrátenej podobe, a hovorím to na rovinu preto, lebo naozaj a v dobrom a úprimne si myslím, že všetci čo sme tu, či koalícia, či opozícia, vrátane členov vlády, ale myslím si, že všetci čo sme tu, chceme naozaj prijímať zákony a pravidlá ktoré budú kvalitné, ktoré budú dobré, ktoré budú vydiskutované, a ktoré budú ľuďom zlepšovať život a nie nejakým spôsobom ich komplikovať. A keď proces je príliš rýchly, tak aj pri najlepšom úmysle sa naozaj môže vlúdiť chyba, aj sa to bežne stáva je to pochopiteľné, a preto by bolo dobré mať čo najviac času na to, aby sme mohli prerokovať niektoré návrhy alebo všetky ideálne. Ale ja úplne rozumiem, že nedá sa čakať, veď normálne by tá legislatívna trvala niekoľko mesiacov a v takejto situácii, naozaj si to vyžaduje niekedy aj, aj zrýchlené konanie.
Len otázka je, že či musí byť až tak zrýchlené, že sa dozvieme pár hodín pred hlasovaním o tom, o tom, o čom ideme hlasovať, a že jednoducho máme možno jeden deň na to, aby sme si vydiskutovali tie návrhy. Prešli možno s nejakými poradcami s praxou, prípadne skúsili dať nejaké pozmeňováky ak si myslíme a ešte nebodaj aj vydiskutovať tie pozmeňováky s ministrami, ktorí sú naozaj maximálne zahltení prácou pre ľudí. A preto to stále opakujem, lebo o tomto ja nepochybujem, len chcem naozaj veľmi pekne poprosiť, aby sme aj na tie procesy dbali.
Tento návrh zákona celý prvý článok sa v podstate týka civilnej ochrany. Či už je to, či už je to čas, kedy vlastne sa hovorí o tom, že vyhlásenie núdzového stavu bez, že môže to fungovať aj bez pre, pre bez vyhlásenia predošlej mimoriadnej situácie, že už tá sa nemusí vyhlasovať na určenom území, ak je to teda z toho dôvodu ako je vyhlásený núdzový stav, ale ak ide o iný dôvod, napríklad povodeň, tak v tom prípade sa vyhlasuje aj na danom území mimoriadna situácia. To je čl. 1, no tak porozmýšľajte všetci čo tu sedíte, že či teda bolo treba dneska o tomto diskutovať a zajtra, pozajtra to prijímať rýchlo, či by to napríklad nevydržalo do budúceho týždňa.
Ďalší článok hovorí o jednoznačnosti opatrení, o tom, že keďže nie je vyhlásená mimoriadna situácia, vlastne aj tak treba plniť úlohy a opatrenia civilnej ochrany.
Ďalšie čl. 4 - 6, to sú len terminologické zmeny spojené s tými článkami predtým ktoré tam máme.
Ďalší čl. 7 je vlastne prechodné ustanovenie, ktoré predlžuje odbornú spôsobilosť o šesť mesiacov vzhľadom na to, že je obmedzený, teda obmedzené teda školenie a skúšky, čo je správne a pochopiteľné, a aby tým ľuďom jednoducho tá odborná spôsobilosť nepadla, tak sa predlžuje akoby platnosť tejto spôsobilosti, čo je správne. Len sa pýtam, že či to mus, či je to až tak nutné, že to musíme teda prijať dnes ...
===== Odbornú spôsobilosť o šesť mesiacov vzhľadom na to, že je obmedzení, obmedzené teda školenie a skúšky, čo je správne a pochopiteľné a aby tým ľuďom jednoducho tá odborná spôsobilosť nepadla, tak sa predlžuje akoby platnosť tejto spôsobilosti, čo je správne, len sa pýtam, že či to, či je to až tak nutné, že to musíme teda prijať, dnes sa o tom baviť a zajtra to prijať.
Ďalšie je článok 2, ktoré sa týkajú služby zamestnanosti. Tam ide o predĺženie výnimky zápisu do zoznamu partnerov verejného sektora. Hovorí o tom, že do 31. 12. kto bol, ak to správne chápem, budem rada, ak ma opraví pán predkladateľ, lebo nebolo na to veľa času, ale hovorí o tom, že kto bol partnerom verejného sektora do 31. 12., tak vlastne automaticky to platí do 31. 1., čo je tiež správna vec, samozrejme, ale (reakcia navrhovateľa) tak vyhlásite, dobre, tak vysvetlíte potom, ale sa pýtam, že teda keď je to do 31. 1., že prečo sme to museli že hneď, z dnes na zajtra. Viete, že či by to náhodou nevydržalo do budúceho týždňa, aby sme stihli mať čas na prípravu.
Ďalší článok je článok 3, týka sa teda už zdravotníckeho zákona 576. V prvom sa chcú robiť vlastne veľké očkovacie strediská, čo je správne. To je viac ako správne, to je úplne výborné a treba to podporiť. Vlastne tento článok umožňuje, aby zdravotnícki pracovníci mohli očkovať aj mimo ambulancií, ale opäť sa pýtam, či to potrebujeme hneď zajtra, lebo pokiaľ viem, tak očkovacie strediská ešte nemáme a myslím si, že by to do budúceho týždňa napríklad, dokázali by sme teda počkať a dať poslancom čas na to, aby si preštudovali dané zákony.
V bodoch 2 a 3 tohto článku, tam ide zasa o legislatívne, legislatívno-technické zmeny. Je to v podstate len zmena názvu, kde sa hovorilo predtým o výnimke počas stavu mimoriadnej situácie
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

13.1.2021 o 15:36 hod.

Mgr. MBA

Jana Bittó Cigániková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:47

Marian Kotleba
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13.1.2021 o 15:47 hod.

Ing. Mgr.

Marian Kotleba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:49

Miroslav Suja
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13.1.2021 o 15:49 hod.

PaedDr. Mgr.

Miroslav Suja

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:51

Tomáš Taraba
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13.1.2021 o 15:51 hod.

Ing. Mgr.

Tomáš Taraba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:52

Eduard Kočiš
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13.1.2021 o 15:52 hod.

Mgr.

Eduard Kočiš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:54

Marek Hattas
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis

===== Ten núdzový stav tu nemáme len tak. Tá kritická situácia je tu naozaj veľmi veľká. Ja len poviem, že štatistický prehľad zápisov o úmrtí za rok 2020, ktoré sa, nastali v Nitre od januára do septembra 2020 bol priemerný počet úmrtí na území mesta Nitra 135. V mesiaci október 160, v mesiaci november 187 a v decembri 331 . Aj kvôli tomu v akom stave sa nachádza okres Nitra, tu dneska sedíme, pretože v tom návrhu alebo v tej novele sa hovorí o zjednodušení aj celoplošného testovania, nielen o očkovaní a situácia je kritická, a preto podľa mňa takéto nástroje sú jednoducho nevyhnutné v takomto čase. Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13.1.2021 o 15:54 hod.

Marek Hattas

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:56

Ondrej Dostál
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
No ešte že sme ten program dostali 14.14 a nie 14.88 a ja sa tak isto ako predrečník vo faktickej domnievam, že sú dané dôvody na skrátené legislatívne konanie, lebo keby sme išli normálnym legislatívnym konaním, tak v prvom čítaní by sme o tých návrhoch rokovali na marcovej schôdzi a v druhom a treťom čítaní na májovej schôdzi, čiže niekedy v polovici mája v optimistickom prípade by mohli nadobudnúť účinnosť, čo by asi nestačilo. Ale to, v čom s pani poslankyňou Cigánikovou plne súhlasím, je to, že nie je skrátené legislatívne konanie ako skrátené legislatívne konanie. Lebo to, že sa skráti, skráti legislatívne konanie, znamená iba to, že sa neuplatňujú tie termíny, ktoré sú inak stanovené pre rokovania Národnej rady a to znamená, že nemusíme mať 30 dní medzi prvým a druhým čítaním. Ale neznamená to to, že do obeda alebo na obed príde návrh zákona z vlády do parlamentu a po obede sa očakáva, že bude ten návrh zákona schválený definitívne, alebo teda v optimistickom prípade na druhý deň. Ja som tiež aj v minulosti apeloval na zástupcov vlády, ktorí predkladali takéto návrhy, aby vytvorili nejaký normálny priestor na to, aby parlament sa mohol zaoberať tými zákonmi, aby to bolo aspoň niekoľko dní, čo poznáme ten návrh zákona, môžeme si ho naštudovať, môžeme ho skonzultovať so svojimi spolupracovníkmi, s expertami, môžeme vymyslieť nejaké pozmeňujúce návrhy, sme s niečím nespokojní, môžme si to vydiskutovať v rámci vládnej koalície, môžme o tom normálne rokovať na výboroch a je to samozrejme aj prejav vďaky akože neúcty voči opozícii. Ja si nič dobré nemyslím o opozícii, ale aj opozícia má mať priestor na to, aby si naštudovala návrhy zákonov a mohla sa k nim kvalifikovane vyjadriť, čiže ja sa pripájam k tomu apelu, aj keď budeme skracovať, tak nie takým spôsobom, že na hodiny, ale aspoň na dni.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13.1.2021 o 15:56 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video