25. schôdza

16.3.2021 - 1.4.2021
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

30.3.2021 o 11:04 hod.

Miriam Šuteková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 10:36

Vladimíra Marcinková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, ďakujem za slovo. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dlho som uvažovala, či som ja tou správnou osobou, ktorá by sa mala vyjadrovať k požiadavkám signátorov výzvy za klímu. Nie som klimatickým expertom. Aj napriek mojej snahe žiť čo najudržateľnejším spôsobom života sa ešte stále s pokorou učím, čo môžem robiť lepšie, ako môžem svoju spotrebu minimalizovať, a čím ako jednotlivci páchame vo vzťahu k životnému prostrediu naozaj najväčšiu škodu. A napriek tomu som sa ako prvá z pléna prihlásila o slovo.
Dôvod je pre mňa jednoduchý. Už pol roka som matkou. Moje uvažovanie o dôsledkoch mojich činov, či osobných, alebo politických, sa zmenilo odo dňa, kedy bude musieť ťarchu mojich rozhodnutí zniesť aj moja dcéra a celá jej generácia. A to doslova, keď hovoríme o téme klimatických zmien. A ja si veľmi želám, aby som pre ňu a pre jej rovesníkov spolu s ľuďmi, ktorí dnes sedia v tomto parlamente naprieč politickým spektrom, a rovnako aj tými, ktorí zastávajú iné dôležité funkcie v tomto štáte, zabránila väčším škodám na ovzduší, na kvalite vody, pôdy, na podobe našich lesov a najmä stabilite klímy, než akým čelíme v súčasnosti.
Je to na nás politikov, lebo my robíme rozhodnutia za túto krajinu. A je to tiež na nás politikoch, aby sme išli občanom príkladom a dali jasne najavo, aká kľúčová je táto téma. Už v úvode som priznala, že nie som klimatickým expertom, ale ako politička chcem prijímať expertné rozhodnutia aj v tejto oblasti, a preto som presvedčená, že ľudia, ktorí o ochrane prírody a životného prostredia vedia dosť, majú sedieť pri každom jednom stole, kde sa robia dôležité rozhodnutia tejto krajiny.
Príroda ani klíma nám nedá reparát, keď to teraz podceníme. Cenu zaplatia naše deti. S dýchacími maskami, bez ostrého slnka, ktoré sa neprederie pomedzi smog, bez pitnej vody, vône lesa. Teraz podaktorí krútia hlavami a hovoria si, že preháňam a maľujem nejaký apokalyptický scenár. A ja vám hovorím, že toto je realita už teraz, a našťastie žijeme v tej šťastnejšej časti planéty, pretože tomu nečelíme denne alebo v pravidelných obdobiach, ako tomu čelia napríklad ľudia v Číne. Môj manžel tam strávil profesne rok, takže situáciu v takom Pekingu poznám osobne.
Možno mi neuveríte, keď vám poviem, že boli dni, kedy dochá... doká... dokázal vyjsť na ulicu len s dýchacou maskou, ktorá vyzerala ako súčasť nejakej vojenskej výbavy. Bežne tam čelili dňom, kedy nevideli na pol metra od seba. Nedovoľme, aby bola toto každodenná realita budúcnosti aj v našej časti planéty.
Iniciatíva Klíma ťa potrebuje spustila petíciu za klímu za budúcnosť koncom septembra 2020. Petíciu podporilo vyše 120-tisíc ľudí a ide o najúspešnejšiu petičnú akciu na Slovensku, v ktorej žiadajú nás poslancov Národnej rady o vyhlásenie stavu klimatickej núdze s cieľom dosiahnuť uhlíkovú neutralitu Slovenska už v roku 2040. Zároveň chcú, aby vláda pripravila záväzný plán a stratégiu, ako túto neutralitu dosiahneme. Tieto požiadavky považujem za úplne legitímne. Dovoľte, aby som sa k nim jednotlivo vyjadrila.
Som veľkým zástancom deklarácie stavu klimatickej núdze, ktorý by sme mohli a mali prijať, a to preto, aby sme vyslali verejnosti jasný signál, že parlament si vážnosť klimatickej situácie uvedomuje a spraví potrebné kroky na to, aby odvrátil nežiadúce zmeny, ktoré s tým prichádzajú. Je to podľa mňa nevyhnutné morálne gesto, a preto hovorím gesto, lebo áno, ide o gesto, ktoré nás nič nestojí. Stojí nás iba našu česť a politickú zodpovednosť, aby sme naňho prikývli. Postavíme sa ním za ľudí a nie proti nim.
Medzi krajiny, ktoré vyhlásili stav klimatickej núdze, patrí napríklad susedné Francúzsk... susedné Rakúsko, Veľká Británia, Írsko, Francúzsko, Kanada. Stav klimatickej núdze vyhlásila aj Európska únia uznesením Európskeho parlamentu, a dokonca aj Svätý Otec pápež František, ktorý k tomu dodal, že nesmieme zaťažiť ďalšie generácie problémami, ktoré spôsobili predchádzajúce generácie. Namiesto toho by sme im mali dať možnosť zapamätať si našu generáciu ako tú, ktorá konala čestne, zodpovedne, rozvážne a dopomohla globálnemu úsiliu na odvrátenie týchto klimatických zmien.
Druhou požiadavkou signatárov petície za klímu je uhlíková neutralita. Klimatická zmena nie je nejaký prírodný jav. Klimatická zmena je podľa medzinárodného vedeckého aj politického konsenzu spôsobená hromadením oxidu uhličitého a ďalších skleníkových plynov v atmosfére. Inak povedané, klimatická zmena je spôsobená našou činnosťou, nás ľudí. A som presvedčená, že len naším rozhodnutím a naším ďalším uvažovaním a spôsobom, akým budeme konať, ju vieme odvrátiť, pretože jedine touto snahou o dosiahnutie uhlíkovej neutrality, čo vyplýva aj z Parížskej dohody, ku ktorej sme sa zaviazali, budeme schopní naozaj zabrániť klimatickým dopadom, ktoré v súčasnosti pozorujeme.
V rámci Zelenej dohody má do roku 2050 Európska únia ambiciózny cieľ stať sa prvým klimaticky neutrálnym kontinentom, čo znamená, že odstráni také isté množstvo emisie CO2, koľko vyprodukuje. Ja si myslím, že aj napriek tomu, že tento cieľ má prívlastok ambiciózny, bez prijatia takýchto cieľov a zelenej vízie nespravíme nič, pretože už teraz ľudia pociťujú dopady klimatickej krízy, sú ňou zasiahnutí čoraz viac. A nestačí hovoriť len o ambicióznych cieľoch, treba hovoriť o nevyhnutných cieľoch a krokoch, pretože bez nich nás čakajú niekoľkoročné suchá a nedostatok vodných zdrojov, čo považujem za jeden z najkľúčovejších problémov, prečo musíme o tejto téme hovoriť, a taktiež aj zdraviu nebezpečné horúčavy.
Už teraz máme na Slovensku okresy a územia, kde v dôsledku naozaj zlého ovzdušia, zlého životného prostredia a dopadov, ktoré majú klimatické zmeny, zomierajú ľudia. Je to 5 % úmrtností, ktorá úzko súvisí naozaj so zmenou, zmenou životného prostredia v danom území. Nehovoríme o nejakej fikcii alebo o nejakých vzletlých pojmoch, hovoríme o realite, preto vyjadrujem podporu aktuálne navrhnutému uzneseniu, s ktorým prišli moji koaliční partneri. A som vďačná, že sme na koaličnej úrovni našli zhodu, že táto téma klimatických zmien a požiadavky 120-tisíc signatárov za klímu si zaslúžia diskusiu na tej najvyššej úrovni, a to v pléne parlamentu.
Ako som povedala, vyjadrujem podporu aj textu uznesenia s ktorým prišiel výbor, ale prosím koaličných partnerov z tohto miesta, aby sme sa neuspokojili len s týmto znením. Navrhla som, aby sme zvážili naozaj vyhlásenie, deklarovanie stavu klimatickej núdze, a to z dôvodu, aby sme vyslali jasný signál, že aj napriek tomu, že nás to nič nestojí, tak je naším záujmom venovať obrovské úsilie a zvýšenú pozornosť práve klimatickej kríze, jej dopadom a tomu, ako budeme v budúcnosti ako krajina dôstojne vyzerať pred ďalšími generáciami.
Keď hovorím o stave klimatickej núdze, pre mňa je to akousi svietiacou kontrolkou, ktorú by sme mali mať my všetci politici, ale nielen my, ale aj ľudia v našej krajine pri nielen rozhodovaní o tom, aký zákon prijmeme, ale aj pri rozhodovaní o tom, kde si postavíme dom, ako si ho postavíme, ako budeme cestovať, čo si kúpim, čo si nekúpim, ako budú fungovať naše deti, ako budú uvažovať, ako ich budeme vychovávať. Naozaj táto kontrolka, ktorú spúšťa toto jedno symbolické gesto v mnohých krajinách, by malo byť niečo, čo by sme si mali a mohli osvojiť práve dnes, preto navrhujem svojím pozmeňovacím a doplňujúcim návrhom, aby sa uznesenie, pán predsedajúci, doplnilo takto:
„C. deklaruje stav klimatickej núdze ako východiskovej pozície pre riešenie návrhov opatrení v boji proti klimatickej zmene na úrovni Slovenskej republiky.“
V zdôvodnení môjho uznesenia opakujem len slová, ktoré zazneli aj tu, že cieľom deklarácie takéhoto stavu je zdôrazňovať naliehavosť opatrení, ktoré odvrátia najhoršie možné scenáre dopadov klimatickej krízy na ďalšie generácie obyvateľov Slovenska.
Opakujem, že samotné vyhlásenie nemá žiadne priame ani nepriame dôsledky na rozpočet, prípadne iné záväzky, pokiaľ tak nie je zadefinované v legislatíve. A budem veľmi hrdá, ak budeme schopní pridať sa ku krajinám a k osobnostiam, ktoré vnímajú dôležitosť tejto témy, a klimatickú núdzu vyhlásili.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

30.3.2021 o 10:36 hod.

Mgr.

Vladimíra Marcinková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:47

Miroslav Suja
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Pani poslankyňa, nemusíte sa ospravedlňovať, že nie ste expert. Nie je možné, aby každý bol expert na všetko, na to máme poradcov a myslím si, že zdravý rozum, takže to je úplne v poriadku. Teší ma vaše zapálenie pre dobrú vec.
Len ako som už povedal aj v piatok, keď som tu bol, ja neviem, pani poslankyňa, vy ste videli tých 120-tisíc podpisov? Viete, aby sme fakt boli korektní. Tých 120-tisíc podpisov neexistuje. Možno keby sme dali viacej času a obišli by sme celé Slovensko, tak nazberáme tých podpisov milión. Verím tomu, že milión. Ale bolo by to férové a nebolo by to klamstvo, lebo toto je 120-tisíc klikov alebo lajkov, a už vieme, že z viacerých prišli tie naschvál, aby to nejako sabotovali, čo ma veľmi mrzí, že nájdu sa takí ľudia, čo sabotujú dobrú vec, a proste útočia na ľudí, ktorí bojujú za životné prostredie. A ešte viac ma mrzí, že my tomu dávame taký, ako oficiálne im to súhlasíme, keď to stále my aj tu opakujeme, ale ja neviem, vieme, čo je zákon o petícii, vieme, ako petícia má vypadať, a vieme, že toto petícia neni, lebo keby to bola petícia a 120-tisíc podpisov, tak je to tu oficiálne zaradené ako bod a musí sa to prerokúvať a nemusí to ísť návrhom niektorého poslanca, pani kolegyňa.
Ale ináč súhlasím s vami, čo ste povedali, len toto, toto ma tam mrzí, že stále to tu ako mantru dookola opakujete, pričom toto je veľké klamstvo. Ja verím, že tých podpisov by sa nazbieralo aj milión, ale keď budeme klamať, to nebude dobré.
A takisto tá Čína, to ste povedali veľmi dobrý, veľmi dobrý príklad, len nevidím, že mňa by oficiálni predstavitelia nejakí vyzývali. Nič by nás to tak isto nestálo, ako ste povedali, nič by nás to nestálo, vyzvali Čínu, USA alebo Indiu, aby sa trošku aj oni pozreli na tú planétu. Aj keď bude celá Európa zelená nič nám to nepomôže, kým neprestanú títo traja najväčší znečisťovatelia a ďalší na nich naviazaní.
A ďakujem za váš prejav.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

30.3.2021 o 10:47 hod.

PaedDr. Mgr.

Miroslav Suja

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:50

Eduard Kočiš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Pani kolegyňa, naozaj veľmi pekne chcem poďakovať za váš prejav, za kultivovaný bod do tejto rozpravy. Ale čo sa týka dosiahnutia uhlíkovej neutrality v roku 2040, podľa mňa je to hlboko nereálne, pretože Slovensko je tak maličká krajina, taký maličký kúsok sveta, ktorý jednoducho len v minimálnom alebo v skoro žiadnom množstve nedokáže ovplyvniť túto celosvetovú globálnu krízu, a je to hlavne postavené na troch najväčších znečisťovateľoch životného prostredia a ovzdušia, tak ako to povedal kolega Suja, a tými sú Spojené štáty americké, Čína a India a statne sa k nim pridávajú aj podľa niektorých odborníkov menej rozvinuté krajiny, a to Pakistan a Bangladéš, čo ma dosť značne prekvapilo, ale je to tak. Čiže je to päť najväčších znečisťovateľov ovzdušia a životného prostredia v celosvetovom meradle.
Takže táto petícia alebo táto, títo signatári tejto výzvy, ktorí sa zaoberajú touto problematikou, áno, kvitujem to, pretože ochrana životného prostredia je veľmi dôležitá, musíme sa týmto problémom zaoberať, ale v rámci Slovenskej republiky by som to skôr naozaj videl na regióny a časti Slovenska, ktoré boli postihnuté určitou značnou nejakou ťažbou uhlia alebo nejakou veľkou priemyselnou sférou, ktorá tam kedysi za čias socializmu pôsobila, ale predostrieť to na nejaké celosvetové globálne ohrozenie z pozície Slovenskej republiky je dosť také, by som povedal, až úsmevné, pretože naozaj Slovenská republika tento celosvetový problém nemôže veľmi ovplyvniť. Môžme kričať, môžme hlasno poukazovať aj z pozície poslancov Národnej rady, ale tak, ako povedal kolega Suja, je veľmi dôležité, aby sa k takýmto problematickým veciam vyjadrovali často a nepretržite čelní predstavitelia štátu.
Ale aj tak veľmi pekne ďakujem za váš bod do tejto rozpravy.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

30.3.2021 o 10:50 hod.

Mgr.

Eduard Kočiš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:52

Radovan Kazda
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Pani poslankyňa Marcinková, zmena klímy je, je veľmi významný a vážny problém, proti, teda proti dopadom zmeny klímy a príčinám zmeny klímy bojujeme už 30 rokov. Mám také dve poznámky, ktoré ma zaujali vo vašom príspevku.
Tá prvá je, že nespájal by som to, nespájal by som tento problém s inými environmentálnymi problémami, akým je napríklad smog v Číne. Emisie tuhých znečisťujúcich látok sú iný environmentálny problém, ktorý veľmi máličko súvisí so zmenami klímy.
Moja druhá poznámka sa týka vášho pozmeňujúceho návrhu. Patrím k tým, ktorí majú problém s týmto pozmeňujúcim návrhom z toho dôvodu, že pojem klimatická núdza je podľa mňa bezobsažný, nemá, nemá nijakú náplň, je to len nejaký, nejaké deklaratívne pomenovanie čohosi, čo, čo nemá obsah.
V roku tisíc... 2019, keď bol tento pojem nejakým spôsobom uvedený do Európskeho parlamentu v dokumente Klimatická a environmentálna núdza, taktiež nezaznela žiadna definícia klimatickej núdze. Ja by som naozaj nechcel hlasovať za niečo, o čom neviem, či to nie je nejaký bianko šek s peniazmi, ktoré ani nemáme, s nákladmi, ktoré ani nemáme a ktoré budeme musieť neskôr znášať. Tak prípadne keby ste vedeli zareagovať, že čo to naozaj, že čo si máme predstavovať pod tým pojmom že klimatická núdza, by som sa vás chcel spýtať.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

30.3.2021 o 10:52 hod.

Ing.

Radovan Kazda

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:54

Vladimíra Marcinková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja by som najprv zareagovala na pána kolegu Suju, kedy hovoril vlastne o legitimite týchto 120-tisíc podpisov a ako o petícii.
Priznám sa, ako právnička vnímam aj argumenty pre a proti legitimite tejto petície, ale pre mňa, aj keby sme to nazvali občianskou iniciatívou, za ktorú sa podpísalo 120-tisíc ľudí, tak je to pre mňa obrovským signálom toho, že táto téma má veľké opodstatnenie a veľkú podporu verejnosti, pretože my ako volení zástupcovia ľudí by sme nemali riešiť len problémy, o ktorých si my myslíme, že sú dôležité, a vnímať všetko len cez svoju optiku, ale naozaj mali by sme načúvať tomu, čo obyvatelia a občania Slovenska vnímajú ako kľúčové. A tu pri tej masovosti tejto občianskej iniciatívy je to pomerne zrejmé.
Pokiaľ, pokiaľ by som sa mohla vyjadriť aj pánovi Kazdovi. Keď hovoríte o nejakom bianko šeku, nesúhlasím s tým, pretože krajiny, ktoré naozaj klimatickej, klimatickej kríze venujú oveľa väčšiu pozornosť, ako, ako dosiaľ venujeme my, nemali problém s vyhlásením tohto klimatického stavu núdze, a to z dôvodu, aby naozaj tú naliehavosť problému preniesli aj na verejnosť, aj na elity, na špičky politické.
Obsah tohto pojmu je podľa mňa veľmi široký a naozaj vieme pod neho obsiahnuť všetky naše snahy, ku ktorým sa ako vládna koalícia, ale aj ako jednotlivci podpíšeme v snahe zabrániť aktuálne kritickému snahu, stavu a docieliť tú uhlíkovú neutralitu alebo sa k nej prinajmenšom priblížiť našimi dôslednými opatreniami, takže pre mňa spochybňovať niečo, čo sa vo svete zaužívalo ako jasný a zreteľný signál verejnosti v prospech klímy a v prospech jej ochrany, nie je niečo, čo by som si sama dovolila spochybňovať, pretože naozaj je to už medzinárodne zaužívaný... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

30.3.2021 o 10:54 hod.

Mgr.

Vladimíra Marcinková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:59

Miriam Šuteková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
By som rada pár slov k vystúpeniu ešte pani kolegyne Marcinkovej. Ja rozumiem aj, prečo prichádza tento pozmeňujúci návrh, pretože v mojom vystúpení už minulý týždeň, predtým ešte, keď sme začali rozprávať o klíme, som povedala, že, alebo vyslovila ten názor, že si myslím, že z tých cieľov, ktoré si tá petícia postavila, že zostalo iba torzo, a v zmysle tých deklarácií troch hlavných, ktoré tam boli, a že my by sme si naozaj mali dávať vyššie ciele a nemali by sme sa spokojiť s málom. Takisto ak ste tu boli, vtedy rozprával aj pán minister Budaj, presne túto istú myšlienku povedal, že máme si dávať vysoké ciele a máme potom kontrolovať ako poslanci to, že či sme týmto cieľom, či sa k nim blížime a či vlastne smerujeme nejako.
A preto ešte raz hovorím, že ja tomu rozumiem, aj keď je to teraz takýmto spôsobom podávané, a mnohí by sme mali aj na výbore aj s poslancami, ktorí sa tejto téme venujú veľa diskusií o tom. Ja rozumiem aj tej akoby polemike, že čo to znamená, ten stav núdze, čo neznamená, ako, ako môžme sa o tom rozprávať naozaj hodiny, či sú na to presné dáta, či je to, či sa dá ten stav presne vymedziť, zadefinovať. Akože o tomto sa vedia viesť odborné polemiky.
Na druhej strane, ak je to deklaratívne vyhlásenie, tak skutočne to vnímam ako otvorené dvere pre každý, každú jednu vec, ktorú môžeme ďalej urobiť, pre každú jednu podporu zeleného riešenia, pre každú, každé jedno opatrenie, ktoré môže zlepšiť klímu. Samo osebe by bolo prázdne, ak by k nemu nešlo aj, aj tie konkrétne kroky, a tie konkrétne kroky pán minister Budaj predložil už na minulej schôdzi, kde sme mali celú správu, celý súbor opatrení na zlepšenie klímy na Slovensku, ktoré teda ministerstvo chystá, a v tomto kontexte to ja viem prijať, že máme nejaké deklaratórne vyjadrenia, a k tomu idú, samozrejme, opatrenia, ktoré s tým súvisia, a ešte raz zdôrazniť tú myšlienku tých otvorených dverí pre, pre vládu a pre jednotlivé kroky, ktoré môžme urobiť, a takisto pre hľadanie aj financií na podporu všetkých zelených riešení a na podporu toho, aby sme klímu na Slovensku dostali do nejakého normálu.
Ďakujem. (Neutíchajúci ruch v sále.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

30.3.2021 o 10:59 hod.

Miriam Šuteková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:59

Jana Vaľová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. No, samozrejme, klíma je vôbec dôležitá nielen na Slovensku, ale je dôležitá aj celosvetovo. (Ruch v sále.) Ale ja sa chcem spýtať jednu vec, či naozaj neminieme práve vyhlásením nejakej klimatickej núdze tie ciele, lebo tú cestu. Keď sme mali výbor pôdohospodársky, tak tam prišiel pán Martin Hojsík a rozprával o tom, aké si Slovensko a Európska únia má dať vysoké ciele. Ja som vtedy položila otázku, koľko percent, koľko percent my teda ako Európska únia spoločne tvoríme ako znečisťovatelia. Viete, koľko je to percent? Desať. A ja sa pýtam, vážení kolegovia, pýtala som sa na výbore, koľko to je Spojené štáty Americké? Koľko to je Čína? Koľko to je India?
Veď my sme kvapka v mori a my ideme vyhlásiť núdzu. Veď tie peniaze radšej použime na to, aby tie štáty, ktoré som vymenovala, aby títo aspoň nejaké zmluvy podpísali, aby títo sa snažili vyrábať a nejakým spôsobom meniť tú klímu, to ovzdušie, pretože nakoniec zistíme, že my nebudeme konkurencieschopní na výrobu, nakoniec zistíme, že... Neviem... Ale vyhlásiť klimatickú núdzu, samozrejme, môžme, ale skúsme to po dohode s celou Európskou úniou, so Spojenými štátmi Americkými, s Čínou, s Indiou, tí, ktorí sú najväčší znečisťovatelia, a pripomínam, je to 10 %, ktoré mi povedal pán Hojsík, je celá Európska únia.
Takže myslím si, že jednoznačne som za podporu klímy, aby bola čistejšia, a za, za všetko, ale treba sa na to pozrieť v takom tom globálnom hľadisku, pretože myslím si, že to tu je, neviem, či to uznesenie je správne.
Ďakujem. (Neutíchajúci ruch v sále.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

30.3.2021 o 10:59 hod.

PhDr.

Jana Vaľová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:01

Radovan Kazda
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Pani poslankyňa Šuteková, Európska únia je svetovým lídrom boja proti zmene klímy v globálnom meradle. Súhlasím s vami, že naozaj dalo by sa rozprávať veľmi veľa hodín, veľmi... stovky hodín stráviť tým výpočtom opatrení, nákladov na opatrenia v boji proti zmene klímy.
Máme vypočítané už a investujeme veľmi veľa financií na boj proti zmene klímy a na adaptačné opatrenia a práve preto, že mali by sme o tom rozprávať stovky hodín, než zavedieme nejakú, nejakú definíciu, tak práve preto ja by som navrhoval, aby sme najprv tie stovky hodín o tom rozprávali, tak ako to robíme v každom štandardnom procese, keď ideme schvaľovať nejaký, nejaký ďalší nový cieľ. Tak najprv si určíme, koľko to bude stáť, či na to máme prostriedky, akým spôsobom vnútime podnikateľom nejaké ďalšie náklady, a následne až na to si určíme nejaký ten cieľ, ktorý budeme vedieť potom presadiť aj na legislatívnej úrovni.
Ďakujem. (Neutíchajúci ruch v sále.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

30.3.2021 o 11:01 hod.

Ing.

Radovan Kazda

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:03

Miroslav Suja
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán podpredseda, ďakujem za slovo. Pani poslankyňa Šuteková, ja si myslím, že je legitímna otázka definovať, čo je to stav núdze, a je namieste, že vy ako spravodajkyňa, keby ste nám to, ak to viete, normálne mohli povedať, lebo väčšina ľudí pod týmto názvom si nevie predstaviť, že čo to konkrétne je, a ako vidíme, aj viacerí koaliční kolegovia poslanci, by ich to zaujímalo, preto, ak viete na to odpovedať, máte možnosť. Bol by som rád, keby ste vystúpili a definovali pojem, čo je to klimatická núdza. Bolo by to od vás fér nielen voči nám ako poslancom, ale aj voči obyvateľom, ktorí sa o ochranu životného prostredia zaujímajú a radi by to vedeli.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

30.3.2021 o 11:03 hod.

PaedDr. Mgr.

Miroslav Suja

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:04

Miriam Šuteková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Tak v prvom rade moja reakcia, resp. pozmeňovák predkladá pani Marcinková, tak potom by som odporučila pánovi Sujovi, že aj na túto stranu sa obrátiť.
Mne skôr nejde do hlavy, že, do hlavy, ako máme použiť peniaze na to, aby sme pritlačili Čínu, Spojené štáty a ešte všetkých ostatných, o ktorých rozprávate, k tomu, aby sa niečo zmenilo. My robme kroky tam, kde teraz ich môžme urobiť. My sme tu a práve teraz o tomto rokujeme. Ak môžme my ako Slovensko pre to niečo spraviť teraz, tak pre to teraz niečo spravme, aby sa u nás zlepšili pomery, ktoré zlepšiť chceme. Na to, aby sme, pán poslanec, na to, aby sme prijali nejaké deklaratórne vyjadrenie, nepotrebujeme tráviť veľa hodín - podľa môjho názoru - času, pretože deklarácií a memoránd a vyhlásení tohto typu je kvantá, a nikdy na nich nesedia veľa. (Neutíchajúci ruch v sále.)
Táto odborná debata by, samozrejme, neprebehla ani, teda neprebehla ani tam v tých štátoch, kde to už vyhlásili, hej, čiže, čiže ja len ako smerujem k tomu, že, že podľa mňa je to, tak ako som povedala vo svojej reči, deklaratórne vyjadrenie, ktoré nám otvára cestu na ďalšie konkrétne kroky. Za mňa. (Neutíchajúci ruch v sále.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

30.3.2021 o 11:04 hod.

Miriam Šuteková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video