28. schôdza

4.5.2021 - 28.5.2021
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

5.5.2021 o 10:11 hod.

Mgr.

Jozef Pročko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:11

Jozef Pročko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Kolega Mazurek a celá vaša stará ĽSNS aj nová ĽSNS nerobili nič iné, len zneužívali rómsky problém. Robíte to naďalej. Budete to robiť, pretože potrebujete nahrať politické body. Aj toto, čo ste teraz predviedli všetci traja, tak je to presne o tom. Kolega Mazurek podával trestné oznámenia, ale na Rómov. Kolega Mazurek, v živote som ho nevidel, že by bol niekedy pomohol nejakým Rómom alebo bol niečo urobiť, ani vaša ĽSNS. Neustále, neustále len zneužívate túto rómsku kartu. Ja nebudem tiež osobne, len poviem, nikdy v živote som nepočul o vás, ale zrazu, že by ste niekde boli niečo povedali, ako sa zneužívali prostriedky. Ale vy ste odišli teraz od Kotlebu, vyviezli ste sa na Kotlebovom chrbáte a teraz ste zrazu noví, už ste čestní, už nie ste ĽSNS. Suja sa zrazu, už nie je Kotlebov najlepší kamarát, už je Kotlebov protivník.
Chlapci, môžete ma nechať dohovoriť? Prosím vás, môžte upozorniť pána Suju, aby nevykrikoval? Môžte mi vrátiť čas, prosím? Môžte mi vrátiť čas? (Reakcia z pléna.) Môžte mi vrátiť čas?

Grendel Gábor, podpredseda NR SR
Poprosím vás kolegovia, aby ste sa utíšili.

Pročko, Jozef, poslanec NR SR
Môžte mi vrátiť čas, prosím?

Grendel Gábor, podpredseda NR SR
Až úplne na 2 minúty?

Pročko, Jozef, poslanec NR SR
Nie, nie. (Reakcie z pléna.) Ja skončím rýchlejšie, len...

Grendel Gábor, podpredseda NR SR
Dobre, takže poprosím, aby ste pridali pánovi Pročkovi potom ešte jednu minútu navyše. Nech sa páči.

Pročko, Jozef, poslanec NR SR
Ďakujem. Ja len chcem povedať, moja faktická alebo moje vystúpenie v rozprave bolo o tom, že naozaj chlapci z ĽSNS nikdy v živote nevystúpili s ničím. Teraz zrazu presviedčajú národ, akí oni boli skvelí, akí sú skvelí. Je to len čistý populizmus a každý zdravo a reálne uvažujúci človek vidí, čo vy tu robíte. Pán Suja je odborník na všetko. Ten sa prihlási, ten má na každú jednu, každú jednu rozpravu, či sa jedná o zdravotníctvo, či sa jedná o kultúru, či sa jedná o vojenské letectvo, či sa jedná o vplyv mravcov na zemskú kôru, tak Suja je vo všetkom odborník, do všetkého sa prihlasuje. Do všetkého, ale to je len čistý populizmus. Aj toto, čo teraz predviedli, je populizmus.
Ja som rád, že sledujú teraz túto koalíciu a proti tejto koalícii vystupujú. Nikdy v živote nevystúpili, nikdy v živote, to chcem povedať dôrazne, nevystúpili proti Ficovým kšeftom. Nikdy v živote nevystúpili proti kšeftom, ktoré sa diali aj na tomto fonde, ale teraz idú rozprávať, podávali sme trestné oznámenia. To je taký populizmus! A chcem zopakovať, super, kontrolujte túto koalíciu, ale táto koalícia, toto, čo teraz v tomto zákone ide urobiť, je len preto, aby sa peniaze daňovníkov využívali na to, na čo sa majú využívať. A ten váš populizmus, stará, nová ĽSNS, to je len taká... taká hra na vašich voličov. (Reakcie z pléna.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

5.5.2021 o 10:11 hod.

Mgr.

Jozef Pročko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:12

Gábor Grendel
Skontrolovaný text
Poprosím vás, poprosím vás, aby ste sa neprekrikovali.
Pán poslanec Suja s procedurálnym návrhom.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

5.5.2021 o 10:12 hod.

Mgr.

Gábor Grendel

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 10:14

Miroslav Suja
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Chcem sa spýtať technickú vec, pán predsedajúci. Keď ako poslanec Národnej rady si naštudujem zákony, aj na ktoré nie som odborník, mám asistentov, ktorí mi k tomu dajú výstup, je právo moje vystúpiť alebo nie je právo vystúpiť a vyjadriť sa k tomu? Skúsim vás, normálne odpovedať na to. Lebo ja sa zodpovedne pripravujem, na rozdiel od niektorých kolegov a toho blázna Pročka tu od rána do večera sedím... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
(Povedané súbežne s rečníkom.) Poprosím vás, pán Suja, pán poslanec Suja...

Suja, Miroslav, poslanec NR SR
(Povedané súbežne s predsedajúcim.) Tak ja sa pripravujem na každý bod...

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
(Povedané súbežne s rečníkom) ... toto nie je procedurálny návrh, takže...

Suja, Miroslav, poslanec NR SR
... tak ja sa len chcem spýtať, či po technickej stránke je to možné alebo nie je možné vystupovať k bodom, aj na ktoré nie som odborník, keď sa na ne pripravím a dám si poradiť od asistentov, lebo každý neni odborník na všetko. Hej, ja nie som Remišová. Poprosím vás, je to, umožňuje to rokovací poriadok? Lebo vidíte, bol som napadnutý, že nie.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

5.5.2021 o 10:14 hod.

PaedDr. Mgr.

Miroslav Suja

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 10:16

Vladimír Ledecký
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený predsedajúci, milí kolegovia, návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 539/2008 o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č. 309/2014 Z. z., zákona 378/2016 Z. z., zákona 58/2018 Z. z., zákona 313/2018 Z. z., zákona 221/2019 Z. z. a 134/2020 Z. z. sa dopĺňajú takto:
V § 13 sa odsek 1 dopĺňa písmenami h) až k), ktoré znejú:
„h) registrovaný sociálny podnik,
i) Slovenský Červený kríž,
j) registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky,
k) právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.
Dôvodová správa: V zmysle zákona č. 112/2018 o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov predstavuje sociálny podnik subjekt sociálnej ekonomiky, ktorého hlavným cieľom je dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu. Slovenský Červený kríž v zmysle zákona č. 460/2007 o Slovenskom Červenom kríži a ochrane znaku a názvu Červeného kríža a o zmene a doplnení niektorých zákonov predstavuje jedinečnú národnú spoločnosť Červeného kríža pôsobiacu na území Slovenskej republiky podľa Ženevských dohovorov a ich dodatkových protokolov, ktorá ako pomocná organizácia orgánov verejnej správy v humanitnej oblasti plní úlohy ustanovené medzinárodnými zmluvami a týmto zákonom.
Cirkvi a náboženské spoločnosti vykonávajú činnosť podľa zákona č. 308/1991 o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností.
Vyššie uvedené subjekty sú považované za také subjekty, ktorých činnosť a aktivity predstavujú celospoločensky prospešnú činnosť s pozitívnym vplyvom na regionálny rozvoj. Vzhľadom na to je žiaduce zaradiť tieto subjekty medzi subjekty územnej spolupráce, ktoré sú oprávnenými žiadateľmi o poskytovanie podpory v zmysle zákona č. 539/2008 o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov.
Novela zákona radí medzi subjekty územnej spolupráce registrované sociálne podniky, Slovenský Červený kríž, registrované cirkvi alebo náboženské spoločnosti so sídlom na území Slovenskej republiky a právnické osoby so sídlom na území Slovenskej republiky, ktoré odvodzujú svoju právnu subjektivitu od registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti. Vďaka tejto zmene bude možno poskytnúť i týmto subjektom dotáciu v zmysle zákona č. 539/2008 o podpore regionálneho rozvoja a tak podporiť ich činnosť prospešnú v prospech regionálneho rozvoja na Slovensku.
Navrhované zmeny nadobúdajú účinnosť dňom vyhlásenia zákona, nakoľko potreba finančnej podpory činnosti týchto subjektov je vysoko aktuálna aj v súčasnosti.
Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

5.5.2021 o 10:16 hod.

PhDr.

Vladimír Ledecký

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10:27

Michal Šipoš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma uznesením určil ako náhradníka za spravodajcu k návrhu zákona (tlač 508). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 11. júna 2021 a v gestorskom výbore do 14. júna 2021 od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

5.5.2021 o 10:27 hod.

Mgr.

Michal Šipoš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 10:29

Vladimír Ledecký
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený predsedajúci, vážení kolegovia, ja snáď len toľko, že jedná sa o doplnenie zákona, kde sa dopĺňajú organizácie, ako je sociálny podnik, Červený kríž a náboženské organizácie.
Prečo sociálne podniky? Sociálne podniky vznikli nedávno, a tak je logické, že v tomto zákone nie sú, tvoria trvalú súčasť regionálneho rozvoja. Keď sme vyhodnocovali projekt najmenej rozvinutých okresov, sme zistili, že najefektívnejšie zo všetkých organizácií, ktorý, ktoré dostali peniaze a z najmenej peňazí vytvorili najviac pracovných miest a ďalšie iné efekty, boli práve sociálne podniky, preto je prirodzené, že tam patria.
Druhá organizácia je Červený kríž. O nej vám snáď ani veľa hovoriť nemusím, je to všeobecne známa organizácia. Snáď len taký doplnok, že keď, všetci vieme, ako vybuchla bytovka v Prešove, tak vlastne táto organizácia sa starala aj o týchto ľudí, ktorí nemali kde bývať.
No a posledné organizácie sú organizácie náboženského charakteru, ktoré, samozrejme, prevádzkujú rôzne sociálne domovy, domovy pre ľudí bez domova a tak ďalej. Čiže, prirodzene, keď sa poskytujú zdroje na tento účel, by nemali byť z toho vyradené. Takže toto je dôvod toho zákona, aby sme učinili spravodlivosti zadosť.
Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

5.5.2021 o 10:29 hod.

PhDr.

Vladimír Ledecký

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 10:32

Richard Vašečka
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, ktorí tu ste, nejak nám to ide dneska, by som povedal, že skokovo. Ja len krátko uvediem.
Ide o novelu tzv. školského zákona, čiže zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní. A týka sa to špeciálne, je to taká malá novela, poslanecká novela, ktorou reagujeme na situáciu s predprimárnym vzdelávaním, predškolským v materských škôlkach a ďalších zariadeniach. Je to smerované najmä k 1. septembru, kde bude a bola stanovená už predchádzajúcou garnitúrou povinnosť nástupu do predškolského, do toho predškolského ročníka v piatich rokoch, ako príprava na školskú dochádzku. A tam vznikli rôzne otázky. Jedna z nich bola aj otázka kapacity a práve aj túto pomocou tzv. nesieťových zariadení chceme riešiť.
A takisto sa upravuje aj oblasť individuálneho vzdelávania, tzv. domáceho vzdelávania, ktoré sme s pani kolegyňou Šofranko riešili aj na úrovni prvého a druhého stupňa základnej školy prednedávnom novelou, tak aj tuto sa upravuje aj v prípade toho predprimárneho vzdelávania.
Viac by som povedal v rozprave, do ktorej sa hlásim ako prvý.
Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

5.5.2021 o 10:32 hod.

Mgr.

Richard Vašečka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10:34

Viera Leščáková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená za spravodajkyňu k návrhu uvedeného zákona (tlač 510). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby Národná rada vo všeobecnej rozprave, aby sa Národná rada vo všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 11. júna 2021 a gestorský výbor do 14. júna 2021.
Prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

5.5.2021 o 10:34 hod.

PaedDr.

Viera Leščáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:36

Richard Vašečka
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja by som ako džentlmen dal prednosť pani spravodajkyni ako žene, ale keďže som navrhovateľ, tak by som chcel najprv povedať, že o čom je ten návrh, tak trocha bližšie, a potom teda budem veľmi pozorne počúvať rozpravu.
Z dôvodovej správy tak krátko. Cieľom návrhu zákona je zabezpečenie opatrení na zabezpečenie plynulého prechodu na povinné predprimárne vzdelávanie prostredníctvom dočasnej možnosti poskytovania povinného predprimárneho vzdelávania aj v tzv. nesieťových zariadeniach do roku 2024, čiže je to obmedzené, také prechodné obdobie, ako aj úpravou niektorých ustanovení súvisiacich s predprimárnym vzdelávaním. V prvom rade sa vytvára najmä register týchto nesieťových zariadení a upravuje sa aj ich financovanie poskytovaním príspevku na výchovu a vzdelávanie.
Zároveň sa v tomto zákone aj upravuje posudzovanie plnenia obsahu vzdelávania v rámci individuálneho vzdelávania detí na základe žiadosti zákonných zástupcov alebo zástupcov zariadení.
Trocha k tej genéze. Ako viete, tak ja ako predseda školského výboru mám takú ambíciu, aby tie veci týkajúce sa školstva podľa možností, samozrejme, nie vždy sa to dá, prechádzali takým širším konsenzom z rôznych, teda aj, nielen politickým, ale aj z rôznych oblastí a aby sa dostatočne, dostatočne prediskutovali, prípadne ak to pokračuje v druhom čítaní, aby sme na výbore vedeli doladiť veci z aplikačnej praxe, či už prídu tie podnety zo strany koalície alebo opozície.
Tento zákon predkladáme spolu s pani poslankyňou Šofranko a s pánom poslancom Slobodom a dôvod je taký, že v podstate robíme istú službu, aby veci, ktoré budú potrebné, aby platili od 1. septembra, aby sa to stihlo. Ak si, možno niektorí to registrujete, tak pôvodne bolo, bol plán, že príde veľká vládna novela školského zákona teraz na májovú schôdzu, v júni by bola v druhom čítaní a keby sme ju teda schválili, tak by od septembra platilo oveľa viacej vecí. Bolo tam však obrovské množstvo pripomienok v MPK, vyše tisíc, nakoniec po rôznych teda tých nejakých úvahách a rozporových konaniach sa usúdilo, že teda sa nepôjde s tou veľkou novelou školského zákona.
Na druhej strane práve sa nám ozvali zástupcovia tohto predprimárneho vzdelávania, špeciálne aj tých nesieťových zariadení, ktoré, ktorým vznikali problémy, ale vznikali problémy aj štátu, ako splniť tú povinnosť toho predprimárneho vzdelávania. Tak sme navrhli, že teda aspoň túto časť školského zákona pôjdeme s ňou. S tým, že myslím, že sa urobil veľmi dobrý kus práce aj zo strany legislatívy ministerstva, aj komunikovalo sa so zástupcami nesieťových zariadení, aj s Radou pre rozvoj materských škôl, kde sa dospelo k takej vzájomnej spokojnosti.
Ja sám sa skláňam, mám obdiv pred tými ľuďmi, ktorí pracujú s deťmi v škôlkach alebo teda tých ďalších zariadeniach predprimárnych. Je to veľmi náročná práca a ja sa nepasujem za odborníka na všetky tie detaily; asi to, že mi štyri deti chodili do materskej škôlky asi zo mňa nerobí odborníka na predprimárne vzdelávanie. Tak sme pozorne počúvali a snažili sme sa to tak manažovať, aby sa tam dospelo k dohode. A tá dohoda bola, ja tu mám aj, hoci teda iniciovala, ten návrh zákona iniciovala asociácia tých nesieťových zariadení, tak tu mám napríklad aj podporný list od Rady pre rozvoj materských škôl tých, teda tých sieťových, ktorí tiež sa k tomu vyjadrovali a sú spokojní so znením tohto zákona.
Napriek tomu, práve možno preto, že ja sa necítim ako odborník na všetky detaily tej aplikačnej praxe v tých materských škôlkach a išlo to ako poslanecký, nie ako vládny návrh, tak avizujem aj vám poslancom, ale aj verejnosti, hlavne tej odbornej, ale, samozrejme, širokej verejnosti, že sme veľmi otvorení na tie konkrétne praktické pripomienky, čo vidia, že by sa dalo vylepšiť do druhého čítania, ak teda prejde cez prvé čítanie, čo dúfam, tento návrh zákona.
Nebudem, nebudem čítať všetky tie podrobnosti. Ja som ich tam spomenul, hlavne teda je vytvorenie toho registra tých zariadení, tých nesieťových, jeho financovanie a potom aj isté úpravy individuálneho vzdelávania.
Troška tak filozoficky, k filozofii toho prístupu, keďže sme v prvom čítaní. Prvoradá je rodina. Je super, keď dieťa vyrastá a je vychovávané práve v tomto citlivom veku matkou, otcom a aj v našej rodine to hodnotíme veľmi tak pozitívne. Ja som bol vždy rád, keď naše deti nemuseli, nemuseli ísť do škôlky z toho pohľadu, že teda manželka už nemohla, hej, musela ísť do práce, tým, že sme mali detí viacero alebo máme a boli relatívne po sebe, tak hlavne tí starší, maminka bola stále ešte na materskej s tými mladšími, takže nemuseli a naozaj tí najstarší dvaja nastúpili až na tú, na ten posledný rok a je to v poriadku. Na druhej strane... a boli sme tomu radi, hej.
Na druhej strane vieme, že sú rôzne okolnosti v spoločnosti, rôznych skupín obyvateľstva, ale aj jednotlivcov, kde to, že deti zostávajú doma, nie je až také pozitívne a môže im ten nástup do tej materskej školy alebo iného zariadenia aj prospieť. Takže ja by som bol veľmi rád, keby sme to pochopili, že tu nejde o to, že by sme tlačili to do jednej strany alebo do druhej teda, že jeden extrém, že rodine treba čím skôr zobrať deti, dať ich do nejakých zariadení a štát sa postará, vychová tých správnych občanov. To by bol extrém, s ktorým by som nesúhlasil. Na druhej strane tváriť sa, že materské škôlky alebo jasličky sú zlo a treba tomu zabrániť, mali by deti zostať doma, ideálne by ani do školy nemali ísť, to je zase opačný extrém. Ja podporujem a nielenže ja, ale myslím, že viacerí podporujeme takú tú slobodu a zodpovednosť rodičov, ktorí sa môžu rozhodnúť, majú príležitosť, majú priestor, majú dostatok kapacít a už podľa svojich osobných preferencií, toho zladenia toho rodinného a spoločenského a pracovného života teda nastavia, nastavia to, ako tie deti pôjdu do toho predprimárneho vzdelávania.
Vítam to, že je tam aj tá možnosť toho individuálneho vzdelávania pre prípad, že by niektorí rodičia to vnímali ešte inak. Takže určite podporujeme rodiny (otec, matka, deti), ale takisto podporujeme kvalitnú a dostupnú službu v tejto predprimárnej oblasti, aby tí podľa svojich preferencií rodičia, ktorí tak chcú urobiť, aby tak urobiť mohli.
Takže ďakujem vám za pozornosť, ak budú nejaké otázky, rád na ne zodpoviem. A poprosím vás o podporu tohto návrhu zákona v prvom čítaní a potom o pripomienky špeciálne na výbore, ale aj pomimo po prechode do druhého čítania.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

5.5.2021 o 10:36 hod.

Mgr.

Richard Vašečka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:44

Eduard Kočiš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci.
Pán kolega Vašečka, naozaj veľmi pekne ďakujem za tento predložený návrh zákona, ktorý som si naozaj veľmi podrobne nielen preštudoval, ale veľmi podrobne som tento zákon aj konzultoval s pani doktorkou Vargovou, ktorá je riaditeľkou Rady pre rozvoj materských škôl, a strávili sme dlhé hodiny rozoberaním všetkých možných dôsledkov a dopadov tohto návrhu zákona a zhodli sme sa v tom, že tento zákon je viac ako dobrý, viac ako potrebný.
A ako ste veľmi správne poznamenal vo svojej rozprave, musíme hľadať zlatú strednú cestu. Čiže nesmieme utekať ani naľavo, ani napravo, čiže v žiadnom prípade nesmieme zamietať názor rodičov, ktorí nechcú dávať deti do predprimárneho vzdelávania, ale zároveň nesmieme brať ani na ľahkú váhu názory rodičov, ktorí tam chcú dávať deti, tak ako to bolo kedysi za socializmu, pomaly už od jasličiek. Čiže naozaj zlatá stredná cesta, ktorá v tomto zákone je veľmi dobre nastavená a veľmi dobre participovaná, si myslím, že bude len na dobro veci. A priama socializácia dieťaťa v predprimárnom vzdelávaní je niečo, čo mu nemôže dať ani rodina a nemôže mu dať ani vzdelanostná nejaká úroveň iného človeka. Čiže ja si myslím, že tento zákon je veľmi potrebný, veľmi dobrý, kvalitne spracovaný.
Pripomienky, ktoré Rada pre rozvoj materských škôl adresovala výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport určite budete veľmi radi aplikovať do praxe v druhom čítaní, pretože nemám najmenšie pochybnosti, aby tento zákon neprešiel v prvom čítaní, nakoľko deti, je to naše bohatstvo, ktoré musíme všetci podporovať bez toho, za akú politickú stranu tuná sedíme. A myslím si, že len deti sú budúcnosťou Slovenskej republiky a na takýchto zákonoch, ktoré sú naozaj vzdelávacie, školské, sociálne a rodinné, nájdeme, myslím si, že naprieč celým plénom a naprieč celým spektrom Národnej rady Slovenskej republiky úplnú podporu.
Takže ja sa chcem ešte na záver naozaj veľmi pekne poďakovať... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

5.5.2021 o 10:44 hod.

Mgr.

Eduard Kočiš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video