28. schôdza

4.5.2021 - 28.5.2021
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

12.5.2021 o 16:49 hod.

Mgr.

Peter Kremský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:16

Jaroslav Karahuta
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ja iba v krátkosti. Je pravdou to, že my zažívame na Slovensku vďaka tomu, že potravinárstvo a poľnohospodárstvo bol rezort druhej až tretej kategórie, poľnohospodári boli ako keby menejcenní ľudia za posledné roky, je to pravda, je to skutočnosť, čiže my nenájdeme na Slovensku hrdého sedliaka, ktorý príde do krčmy a kupujú mu pol deci, a nájdeme sedliaka, ktorý ťažko vytiahne pár drobných a radšej si kúpi niečo z obchodu, pretože to pol deci v krčme je veľmi drahé.
A ten problém, nebudem teraz rozoberať ekonomickú stránku, ale nejaká spolupatričnosť je v tom, že my na ministerstve pôdohospodárstva máme ministerstvo pôdohospodárstva a ministerstvo potravinárstva. Čiže máme poľnohospodárov, ktorí predávajú bez ohľadu na národnú hrdosť, alebo hocijako to ináč nazveme, svoje suroviny, kto dá viac, často aj bez dokladu, len aby získal peniaze, poznáme, ako funguje systém predaja surovín, a na druhej strane potravinári bez ohľadu na to, aby mali čo najvyšší podiel slovenských surovín, nakupujú tam, kde je najlacnejšie, a často aj bez toho, že by nejak ich moc trápila, trápila, a to sa nechcem nikoho dotknúť, úprimne, kvalita týchto surovín. Čiže my toto potrebujeme urobiť, prepojiť poľnohospodárov a potravinárov. Tak ako to funguje v iných štátoch.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

12.5.2021 o 16:16 hod.

MVDr.

Jaroslav Karahuta

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:18

Richard Takáč
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Pani kolegyňa, potravinová sebestačnosť, to asi každý z nás sa tu zhodne, že nebude nikdy na sto percent, to si všetci uvedomujeme. Tu treba zadefinovať základné komodity, v ktorých chceme byť sebestační, a treba na to vyčleniť finančné prostriedky, podporu a celé zameranie ministerstva pôdohospodárstva.
V prvom rade, a to súhlasím aj s kolegami, ktorí to tu povedali, treba podporovať našich výrobcov, pestovateľov, chovateľov a následne aj spracovateľov u nás na Slovensku a, samozrejme, tým sa podporí aj zamestnanosť v regióne, podporí sa ekonomika. Ja viem, že u vás v SaS-ke vy máte na to taký, taký, by som povedal, taký európsky liberálny pohľad, že však keď nie u nás, tak dovezieme z iných členských štátov.
A ten konsenzus, ktorý ste spomínali, tak však my vieme, však to je konsenzus koaličných politických strán, to neni konsenzus všetkých dotknutých organizácií, ktoré majú čo do toho povedať.
A keď ste hovorili o tých financiách, ktoré by mali ísť a tak ďalej, toto vyčítam okrem OĽANO teda všetkým trom koaličným politickým stranám, ktoré nevetovali v rámci plánu obnovy a odolnosti jedno veľké nula eur pre poľnohospodárov a potravinárov na Slovensku.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

12.5.2021 o 16:18 hod.

Ing.

Richard Takáč

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:19

Jarmila Halgašová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne.
Pán poslanec Suja, no, vy ste chceli ten jeden konkrétny prípad. Tak dovolím si povedať, že sa mi podarilo dať poslanecký návrh na zaradenie potravinárskeho, potravinárstva a poľnohospodárstva medzi kritickú infraštruktúru, čím sa dostali medzi uprednostnené, uprednostnené odvetvia. To je len jeden. Ale, samozrejme, vy ste opozičný poslanec a boli ste aj v predchádzajúcom volebnom období... tak vy nie, ale vaša strana asi áno. Preto bolo potrebné aj za, keď vládla strana SMER a kombinovaná vláda spolu so SNS, tam ste mali apelovať a tam ste sa, bolo potrebné pýtať a dávať im odporúčania, ako treba riadiť agropotravinársky sektor. To je rovnako aj na margo pána poslanca Kočiša. Čiže boli ste v opozícii aj vtedy a oni dvanásť rokov viedli rezort agropotravinárstva do trvalého úpadku. Takže to na margo.
Pokiaľ ide o obchodné reťazce a uprednostňovanie potravín, choďte do Billy do Rakúska. Odporúčam vám, choďte im tam predať jeden slovenský produkt, keď aj hlboko pod cenu. Billa vám nezoberie slovenský produkt zo zásady. Príde rakúsky dodávateľ, bude tá potravina drahšia a zoberie ju všetkými desiatimi. Čiže je to aj o určitej kultúre a určitých týchto vzťahoch. Čiže toto, na toto apelujem a odberateľov aj tu na Slovensku, aby uprednostňovali slovenské potraviny a nepozerali hlavne na cenu.
Kolega, ďakujem veľmi pekne a ja sa ospravedlňujem, veľmi zle vidím... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

12.5.2021 o 16:19 hod.

Ing.

Jarmila Halgašová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:21

Vladimír Zajačik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, pán minister, dovoľte mi povedať úvodné slovo k pozmeňujúcemu návrhu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2019 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 198/2020 Z. z.
Predkladaný pozmeňujúci a doplňujúci návrh má za cieľ upraviť niektoré ustanovenia vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2019 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami.
Navrhované úpravy sú kompromisným výsledkom rokovaní medzi zástupcami obchodníkov a potravinárov a majú za cieľ nastaviť spravodlivejšie podmienky v obchode s potravinami.
Pozmeňujúcim návrhom sa upravuje definícia tretej osoby, ktorá disponuje dokladmi alebo informáciami potrebnými pre výkon kontroly, a ponecháva sa v platnosti účinné znenie neprimeranej podmienky účtovania tzv. logistických poplatkov, ktoré boli vládnou novelou zákona upravované.
Jednou z dôležitých zmien navrhovaných v tomto pozmeňovacom návrhu je úprava skutkovej podstaty neprimeranej podmienky splatnosti faktúr, tak aby splatnosť kúpnej ceny bola naviazaná na doručenie faktúry odberateľovi tak pri vybraných potravinách, ako aj pri ostatných potravinách
Ďalšou z významným zmien predkladaných týmto pozmeňujúcim návrhom je ponechanie neprimeranej podmienky predaja potravín odberateľom spotrebiteľovi za nižšiu cenu, ako je kúpna cena dodanej potraviny, ktorá bola v predkladanej novele zákona vypustená.
Ďalej sa navrhuje úprava lehoty do každej, do ktorej je možné uložiť poriadkovú pokutu, z jedného roka na tri mesiace. Rovnako sa upravuje subjektívna lehota, dokedy je možné začať konanie o uložení pokuty, a to z dvoch rokov na jeden rok, a objektívna lehota z piatich rokov na tri roky, aby sa predchádzalo zbytočným prieťahom v konaniach.
V neposlednom rade je potrebné vzhľadom na dĺžku trvania legislatívneho procesu k tomuto návrhu zákona pozmeňujúcim návrhom upraviť aj dátum účinnosti, a to na 15. júna.
V nadväznosti na to je analogicky potrebné upraviť aj lehoty v predchádzajúcich ustanoveniach, aby bola predkladaná novela zákona v praxi vykonateľná a adresátom poskytovala právnu istotu a dostatočný časový priestor na oboznámenie sa s novou právnou úpravou.
Ďakujem za pozornosť a teraz ideme priamo k pozmeňujúcemu návrhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Vladimíra Zajačika, Jaroslava Karahutu, Jarmily Halgašovej, Miriam Šutekovej a Petra Kremského k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2019 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 198/2020 Z. z., číslo parlamentnej tlače 349.
K vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2019 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 198/2020 Z. z. podávam tento pozmeňujúci návrh.
1. V čl. I bod 1 v § 2 písmene b) sa slová "právnická osoba, ktorá je združením, 2b),fyzických osôb alebo právnických osôb, z ktorých aspoň jedna je odberateľom" nahrádzajú slovami "skupinou podľa písmena k)."
2. V čl. I sa za bod 1 vkladá nový bod 2, ktorý znie:
"2. V § 2 písmeno i) znie:
"i) treťou osobou osoba, ktorá je k účastníkom konania v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom vzťahu a disponuje účtovnými dokladmi alebo informáciami potrebnými pre výkon kontroly."."
Doterajšie body sa primerane prečíslujú, čo sa premietne pri spracúvaní čistopisu schváleného zákona.
3. V čl. I bod 2 znie:
"2. V § 2 písmeno k) znie:
"k) skupinou zoskupenie odberateľov, ktoré vzniklo na základe zmluvy alebo inej právnej skutočnosti v súvislosti s nákupom potraviny na účel jej ďalšieho predaja alebo poskytovania služieb s tým súvisiacich."."
4. V čl. I sa vypúšťa bod 3.
Doterajšie body sa primerane prečíslujú, čo sa premietne pri spracúvaní čistopisu schváleného zákona.
5. V čl. I bod 4 znie:
"4. V § 3 ods. 5 písmeno f) znie:
"f) neuhradenie kúpnej ceny v lehote splatnosti, ktorá je najviac
1. 30 dní odo dňa dodania potraviny, za predpokladu, že faktúra za potravinu je odberateľovi doručená do 10 dní odo dňa dodania potraviny, a v prípade, ak je faktúra za potravinu doručená odberateľovi po 10 dňoch odo dňa dodania potraviny, je neprimeranou podmienkou neuhradenie kúpnej ceny v lehote splatnosti, ktorá je najviac 20 dní odo dňa doručenia faktúry odberateľovi, alebo
2. 15 dní odo dňa doručenia správne vyhotovenej faktúry za dodanie vybranej potraviny; lehota splatnosti podľa bodu 1 a 2 sa nevzťahuje na peňažné plnenie vykonávané v rámci školského programu podľa osobitného predpisu, 5a),alebo na peňažné plnenie vykonávané subjektom verejného práva, ktorý je zároveň poskytovateľom zdravotnej starostlivosti podľa § 340b ods. 5 Obchodného zákonníka."
Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:
"5a) Čl. 23 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v platnom znení.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 200/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 195/2020 Z. z."."
6. V čl. I bode 6 (§ 3 ods. 5) sa vypúšťa písmeno u).
V súvislosti s touto zmenou sa pri spracúvaní čistopisu schváleného zákona primerane upraví úvodná veta 6. bodu.
7. V čl. I bode 7 sa § 3 odsek 5 dopÍňa písmenom ag), ktoré znie:
"ag) odmietnutie odberateľa písomne potvrdiť podmienky zmluvy o dodávke potraviny, ak o to dodávateľ písomne požiadal."
V súvislosti s touto zmenou sa pri spracúvaní čistopisu schváleného zákona primerane upraví úvodná veta 7. bodu.
8. V čl. I sa za bod 7 vkladá nový bod 8, ktorý znie:
"8. § 3 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
"(6) Za doručenie faktúry na účely plynutia lehôt podľa odseku 5 písm. f) sa považuje doručenie faktúry spĺňajúcej náležitosti podľa osobitných predpisov, 6a)."
Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:
"6a) Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov."."
Doterajšie body sa primerane prečíslujú, čo sa premietne pri spracúvaní čistopisu schváleného zákona.
9. V čl. I sa za bod 12 vkladá nový bod 13, ktorý znie:
"13. V § 13 odseky 3 a 4 znejú:
"(3) Poriadkovú pokutu možno uložiť do troch mesiacov odo dňa porušenia povinnosti podľa § 9.
(4) Poriadková pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jej uložení, ak v ňom nie je určená iná lehota splatnosti."
Doterajšie body sa primerane prečíslujú, čo sa premietne pri spracúvaní čistopisu schváleného zákona.
10. V čl. I sa vypúšťa bod 13.
Doterajšie body sa primerane prečíslujú, čo sa premietne pri spracúvaní čistopisu schváleného zákona.
11. V čl. I bode 14 [§ 14 ods. 3 písm. c)] sa slová "ac) až ae) alebo písm. af)" nahrádzajú slovami „ac) až af) alebo písm. ag)".
12. V čl. I sa za bod 14 vkladajú nové body 15 a 16, ktoré znejú:
"15. V § 14 odsek 9 znie:
"(9) Konanie o uložení pokuty možno začať do jedného roka odo dňa postúpenia protokolu podľa § 12 ods. 7, najneskôr do troch rokov odo dňa porušenia povinnosti."
16. § 14 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:
"(12) Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje správny poriadok."."
Doterajšie body sa primerane prečíslujú, čo sa premietne pri spracúvaní čistopisu schváleného zákona.
13. V čl. I bode 15, v § 15 druhej vete sa slová "Pri každej skončenej kontrole výročná správa obsahuje" nahrádzajú slovami „Výročná správa obsahuje z každej skončenej kontroly".
14. V čl. I v bode 17, § 18b v nadpise sa slová "1. mája" nahrádzajú slovami "15. júna" a v celom § 18b ods. 1 slová "30. apríla" nahrádzajú slovami "14. júna" a v § 18b ods. 2 a 4 sa prvé slová "30. apríla" nahrádzajú "14. júna".
15. V čl. I bod 17, v § 18b ods. 2 sa vypúšťajú slová "v znení účinnom do 30. apríla 2021."
16. V čl. I bod 17, v § 18b ods. 3 sa vypúšťajú slová "v znení účinnom do 30. apríla 2021."
17. V čl. I bod 17, V § 18b ods. 4 sa vypúšťajú slová "v znení účinnom do 30. apríla 2021."
18. V čl. II sa slová "1. mája" nahrádzajú slovami "15. júna".
V súvislosti s podaným pozmeňujúcim návrhom vynímam na osobitné hlasovanie body 1 a 2 spoločnej správy.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

12.5.2021 o 16:21 hod.

Vladimír Zajačik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:42

Juraj Blanár
Skontrolovaný text
Ďakujem, pán poslanec.
Ďalší v rozprave vystúpi pán poslanec Róbert Puci a pripraví sa pán predseda hospodárskeho výboru Peter Kremský.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

12.5.2021 o 16:42 hod.

Ing.

Juraj Blanár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:47

Róbert Puci
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, vážený pán minister, potravinári v období pandémie zažívajú ťažké časy a sú na pokraji prežitia. Vláda na čele s ministrom pôdohospodárstva Jánom Mičovským sa však nerozhodla, že im pomôže, ale že im zasadí smrteľný úder a zlikviduje ich. A robí to ten istý minister Mičovský, ktorý tu vzletným a romantizujúcim spôsobom táral o zásadnej podpore slovenských potravinárov a zvyšovaní našej potravinovej sebestačnosti. Jasnejší rozpor medzi rečami a skutkami ako v tomto prípade sa hľadá len ťažko.
Zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami je kľúčovou legislatívou pre všetkých slovenských potravinárov. Všetci potravinári na Slovensku, nielen nejaká malá hŕstka, ale všetci sú za to, aby sa novela týkala výhradne transpozície smernice Európskej únie. Hovorí to Slovenská poľnohospodárska a potravinová komora, Potravinárska komora Slovenska aj Únia potravinárov Slovenska.
Pán minister, musíte vedieť, že zmeny robíte v najhoršom možnom čase. Výrobcovia mali zvýšené náklady kvôli protipandemickým opatreniam, museli sa vysporiadať s chaosom vášho protipandemického manažmentu a aj pre zatvorený gastrosektor. Vaša vláda nebola schopná ani len pripraviť schémy pomoci pre ťažko zasiahnutý potravinársky sektor. Bola tu len smiešna výzva agrorezortu, ktorá zasa len preukázala absolútne diletanstvo a neschopnosť rezortu pod vaším vedením. Vylúčené bolo množstvo sektorov aj výrobcov v potravinárstve, ktorí sa o túto pomoc nemohli uchádzať.
Vládna koalícia je evidentne hluchá k tomu, čo hovorí celý potravinársky sektor. Minister Ján Mičovský sa namiesto toho zameral na rozdeľovanie pozícií svojim ľuďom a pre slovenských potravinárov nerobí vôbec nič. Nepracuje v prospech slovenských spotrebiteľov, ktorí chcú mať kvalitné, lokálne, bezpečné slovenské potraviny, ani v prospech potravinovej sebestačnosti.
Zákon o neprimeraných podmienkach je tu na to, aby chránil výrobcov potravín pred veľkými a silnými zahraničnými reťazcami. Je to doslova ako biblický súboj medzi malým a zraniteľným Dávidom a obrovským bohatým Goliášom. Vaša koalícia sa však nepostavila na stranu malých a zraniteľných, nestojíte na strane pracovitých a obyčajných ľudí, ale postavili ste sa na stranu bohatých obchodníkov, aby boli ešte bohatší. Zbabelo sa spájate s Goliášom v potravinovo-dodávateľskej vertikále, ktorý, mimochodom, v minulom pandemickom roku dosiahol šesťpercentný nárast tržieb. Novelou tohto zákona ste sa rozhodli chrániť zahraničné obchodné reťazce, ktoré zavaľujú Slovensko zahraničným dovozom potravín a robia všetko pre to, aby oslabili slovenských potravinárov ešte viac.
Je smutné, že i na základe informácií, ktoré tu dnes predniesli kolegovia koaliční poslanci, po tej dlhej a zodpovednej diskusii, ktorá k tomuto zákonu vraj bola, sme pozmeňujúci návrh dostali hodinu pred prerokovaním samotnej novely zákona, čiže ťažko sa k nemu vyjadruje. Nechcel som vystupovať vo faktických na pána predkladateľa, ale keďže po mne ide ešte pán kolega Kremský, možno mi bude vedieť odpovedať na niektoré veci.
Chcel by som vedieť, prečo sa, keď hovoríte o tom, ako chcete pomáhať našim výrobcom, prečo sa oslabujú podmienky výkonu kontrol, prečo sa menia splatnosti poriadkových pokút a uložených pokút, prečo sa mení definícia tretej osoby, ktorá je podľa vášho návrhu už menej prísna, ako bola doteraz, a prečo lehota splatnosti pri vybraných potravinách sa viaže iba na doručenie správne vyhotovenej faktúry, to znamená inak, ako sa navrhuje pri ostatných potravinách.
Za seba a za stranu HLAS – sociálna demokracia môžem povedať, že my za tento, túto novelu vládneho návrhu zákona nezahlasujeme. Nebudeme tí, ktorí budú ničiť slovenských výrobcov potravín.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

12.5.2021 o 16:47 hod.

Ing.

Róbert Puci

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:49

Jaroslav Karahuta
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja iba pár poznámok. Kolega poslanec Kremský určite k tomu povie viac.
Nerozumiem prečo, pán poslanec, vyčítaš, vyčítaš to, že sa skrátili doby splatnosti pokút, veď to je v prospech ministerstva, ale aj v prospech toho podniku, ktorý tú pokutu dostane, pretože určite ste sa stretli v živote, že vám prišla pokuta, že pred rokom ste išli deväťdesiatkou v obci. To ani neviete, že vôbec v ten deň, kde ste boli, a to nehovoriac o tom, že po piatich rokoch, tak ako vaša bývalá vládna koalícia pripravila tento zákon, po piatich rokoch ten podnik už vôbec nemusí existovať. Čím kratšia doba, tým je to lepšie. A pokiaľ s týmto názorom nesúhlasíte, tak potom, a asi je takáto tendencia prenesená z minulosti, o čom svedčia rozsudky súdov, doživotné rozsudky súdov, doživotné, všetko doživotné, doživotné reštitúcie. Preboha, pri dnešnej technike, keď všetci máme telefóny, ktoré sú niekoľkonásobne výkonnejšie ako počítač prvej lodi, ktorá letela do vesmíru, my robíme roky a roky, päť rokov jednu pokutu? Veď toto, to nie je v poriadku.
A čo sa týka o obsahu, nemám pocit, a ozaj sme to robili zodpovedne, aby sme niekde niekomu ublížili. Práve naopak, nastavujeme normálny stav, sme plnohodnotný člen Európskej únie a chceme byť konečne aj Slovenská republika právny štát.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

12.5.2021 o 16:49 hod.

MVDr.

Jaroslav Karahuta

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

16:49

Róbert Puci
Skontrolovaný text
Ďakujem. Pán kolega, ja som nehovoril o vymožiteľnosti pokút, a to nevadí, ale počkám si ešte na kolegu Kremského, ako zareaguje, a potom sa vyjadrím.
Ďakujem.
Skryt prepis

12.5.2021 o 16:49 hod.

Ing.

Róbert Puci

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

16:49

Peter Kremský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážení kolegovia, ctená snemovňa, rád by som povedal pár slov k tomuto návrhu zákona, takisto k pozmeňovaciemu návrhu, ktorý predniesol pán poslanec Zajačik. A skutočne potvrdzujem, že to je pozmeňovací zákon, ktorý vyplynul zo širokého konsenzu poslancov, ktorí sú rôznorodí, rôzne vidia svet. Jedni ľutujú dodávateľov, ktorí nemôžu dodávať dostatok slovenských výrobkov, iní ľutujú výrobcov potravín a ďalší ľutujú obchod, ďalším je ľúto, že ľudia chodia nakupovať do Rakúska.
Áno, všetky tieto záujmy a všetky tieto problémy treba v zákone zohľadniť. Samozrejme, nikdy nebude spokojný každý, to si musíme povedať dopredu, a s tým aj sme o tom diskutovali. A ja verím, že tento pozmeňovací návrh je naozaj veľmi dobrým, dobrým, ani nie kompromisom, ale zhodou na tom, ako by sme tento zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami mali zlepšiť.
Prečo ho treba zlepšiť? Možno k tomu sa treba vrátiť. Tento zákon sa stal takým kladivom počas minulej vlády, hlavne teda pod palcom pani ministerky Matečnej, ktorá brala obchodníkov ako nepriateľov. Ja som to tak vnímal. A keďže sme vtedy boli v opozícii ako OĽANO, stáli sme na tlačovkách a upozorňovali sme na to, že zákon nemôže fungovať tak, že robí nepriateľa z obchodníkov. Obchod je jedna z dôležitých súčastí ekonomiky, je jedna z dôležitých súčastí toho, čo, ako sa tovar dostáva k zákazníkovi. Ak by sme tu obchody nemali, veľa produktov by sa jednoducho nedostalo k zákazníkovi, pretože človek, ktorý býva trebárs v Bratislave by sa veľmi ťažko dostal k nejakému výrobku, ktorý sa vyrába kdesi na Orave, a jednoducho ten výrobca nemá na to, aby ho rozdistribuoval po celom Slovensku.
Ale nielen to, obchod má za úlohu aj jednu veľmi dôležitú vec, a to je konkurenčný boj. Neviem, či si pamätáte časy, keď tu neboli veľké supermarkety. Ja už som taký starší človek a veľmi rád nakupujem a toto je taká oblasť, ktorú veľmi sledujem. Možno si pamätáte, že to boli časy, keď napríklad trvanlivé mlieko stálo bežne v obchode zhruba dvojnásobok toho, čo stojí dnes. Pritom výkup od dodávateľov surového mlieka bol dokonca na nižšej úrovni, ako je dnes. Čo myslíte, čím to bolo, že to mlieko stálo v bežnom malom obchode dvojnásobok toho, čo stojí dnes v supermarkete?
Chýbala tu konkurencia, to je odpoveď. Tie supermarkety tu neboli, keď prišli na Slovensko, priniesli veľmi silnú konkurenciu a to je to, čo pomohlo stlačiť ceny pre nás bežných občanov. Áno, niektoré stlačili ceny aj pre dodávateľov, pre poľnohospodárov, pre výrobcov potravín a áno, niektorí to aj neprežili. Ale nemôžeme vytiahnuť jednu časť ekonomiky, postaviť ju niekam na piedestál a tvrdiť, že to sú tí, ktorých chceme chrániť aj za cenu toho, že budeme platiť dvojnásobnú cenu za mlieko.
Čiže skúsme sa nad tým zamyslieť tak, že my nechceme niekoho zvýhodniť, nechceme z niekoho urobiť modlu. Chceme, aby občan dostal dobrú kvalitu za dobrú cenu. Aby si mohol vybrať, aby tam v tom obchode nebol iba jeden druh mlieka, ale aby ich tam bolo päť alebo možno desať. Aby sa tí obchodníci a výrobcovia medzi sebou, aby oni medzi sebou súťažili v akciách, aby medzi sebou súťažili v dobrých cenách, dobrých ponukách.
Žiaľ, aj v tom obchode tá konkurencia nie je taká, ako bola v minulosti. Poznáme zhruba päť veľkých sietí, ktoré boli na Slovensku a zo Slovenska odišli. A jednou veľkou, jedným veľkým dôvodom, prečo tie siete odišli zo Slovenska, boli aj zákony, ktoré po nich išli, ktoré stanovovali prehnané pokuty, ktoré stanovovali podmienky, ktoré ich ničili, a možno aj preto sa mnohí rozhodli, že aj zo Slovenska odídu. A plus sú tu ďalší, ktorí v mnohých krajinách okolo nás sú, ale na Slovensko nikdy neprišli. Čiže to len na doplnenie obrazu, čo všetko tu riešime.
Neriešime tu len pekárov, neriešime tu len dodávateľov droždia, riešime tu celý komplex a v tomto komplexe to musí byť spravodlivo nastavené. Musí tu fungovať podnikateľské prostredie. Napríklad ukážem vám to na jednom veľmi jednoduchom príklade, a to sú faktúry.
V súčasne platnom zákone je to, že dodávateľ nejakého potravinárskeho tovaru nemusí dať obchodníkovi alebo odberateľovi faktúru, napriek tomu ten odberateľ mu musí zaplatiť na základe dodacieho listu alebo dokonca na základe nejakej ústnej dohody. To je absurdita, to je ekonomický stredovek. Nemôžme chcieť od subjektu, ktorý normálne funguje na trhu, aby platil bez daňového dokladu. To je niečo tak absurdné, čo sa týmto zákonom v roku 2019 zaviedlo, že to človek nechápe, ako vôbec takéto niečo v civilizovanej krajine mohlo prejsť. Proste prešlo to preto, že to lobisti prelobovali. A dnes, keď tí istí lobisti za nami chodia a povedia nám, že to je dobré, nechajte to tak, tak to proste nemôžeme nechať tak. My nemôžeme nechať takýto paškvil v zákone. Práve preto sme sa za to postavili.
Ja som predseda hospodárskeho výboru, nemám na starosti len pôdohospodárov. Som rád, že tu máme potravinárske firmy, som rád, že tu máme výrobcov. Ja sám uprednostňujem slovenské výrobky, nakupujem aj v malých obchodoch veľmi často, pretože tam nájdem tie kvalitné slovenské výrobky, ktoré vo veľkých nenájdem, tak proste si tú cestu urobím a idem tam. A keď si mám vybrať medzi slovenským výrobkom a iným výrobkom, vyberiem si ten slovenský, pretože viem, že dávam prácu ľuďom niekde v Zvolenskej Slatine alebo v Červenom Kláštore, radšej ako niekde v Bavorsku. Ale jednoducho aj ten obchod je súčasťou tohto systému, aj ten je tu, aj ten musí mať spravodlivý zákon.
Takže poviem možno len pár slov ešte k tomu, čo bolo tam dôležité. Spomínal som tie faktúry. Jednoducho obchodník, ktorý má zaplatiť, musí dostať faktúru. Bez tej faktúry nemusí zaplatiť, to je základné pravidlo. A to, že sme tam dali ten druhý bod, či bod b) sa to volá? Druhý. To je jednoducho ústupok pekárom, aby keď dodajú faktúru, do 15 dní mali peniaze. Ak ju dodajú s rožkami, tak ju dostanú do 15 dní, ak ju dodajú o týždeň po tom, čo dodajú rožky, dostanú to o týždeň neskôr, je to na nich. Dneska sa chystajú elektronické faktúry, oni tú faktúru môžu poslať ešte skôr, ako tie rožky dovezú. Čiže umožňujeme všetkým, aby to veľmi dobre fungovalo.
Ďalšia dôležitá vec je združenia. Takéto niečo v smernici Európskej únie sa nenachádza, je tam skupina. To znamená, že ak by sme my tam chceli natlačiť združenia, tak sa nám môže stať, že nám inšpekcia bude pokutovať občianske združenie, ktoré nakúpi rožky a rozdáva ich bezdomovcom, len preto, že zaplatila, zaplatilo o týždeň neskôr. Takže takéto niečo sme jednoznačne museli upraviť.
Tretia osoba, tam je veľmi dôležitá vec, že nemôže sa kontrolór rozhodnúť, že on hocikoho skontroluje, vstúpi mu do bytu alebo mu rozhádže pracovný stôl len preto, že si myslí, že by mohol mať nejaké dokumenty. Tam musí byť jasný pracovnoprávny vzťah. Takže táto transparentnosť je pre nás veľmi dôležitá.
Takisto písomné potvrdenie podmienok zmluvy o dodávke potravín. Tam sme dali odberateľovi jednoducho povinnosť, že keď si to dodávateľ vyžiada písomne, odberateľ to musí písomne potvrdiť. Tie podmienky musia byť transparentné a jasné pre všetkých.
Neviem, čo ešte spomeniem. Spomeniem ešte poriadkové pokuty a celkovo skrátenie týchto lehôt. Ako je nemysliteľné, aby niekto päť rokov čakal na vlastne konanie o uložení pokuty, hej? To je, to je úplne absurdné. Aj tá doba tri roky sa mi zdá dlhá, ale okej, boli sme ochotní ustúpiť v tom, že nebudeme to nejak extrémne skracovať.
Takže ja by som to zhrnul, blíži sa nám hlasovanie. Myslím si, že je veľmi dôležité, že tento pozmeňovák, na ktorom sme sa zhodli v kombinácii s novelou, úprava tejto novely prináša transparentné prostredie, prináša jednoznačné pravidlá, prináša vyčistenie týchto vzťahov a ja si myslím, že to privíta každý z účastníkov trhu.
Ďakujem.
Skryt prepis

12.5.2021 o 16:49 hod.

Mgr.

Peter Kremský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17:14

Lukáš Kyselica
Skontrolovaný text
Ja len chcem uviesť, že pri dnešnom doobednom hlasovaní, tlač 487, číslo hlasovania 134 som sa zdržal a vykázalo ma, že som za.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

12.5.2021 o 17:14 hod.

Mgr.

Lukáš Kyselica

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video