65. schôdza

26.4.2022 - 25.5.2022
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vstup predsedajúceho

10.5.2022 o 17:52 hod.

Ján Kerekréti

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vstup predsedajúceho 17:52

Ján Kerekréti
Skontrolovaný text
Termín hlasovania navrhujem zajtra o jedenástej.
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

10.5.2022 o 17:52 hod.

Ján Kerekréti

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
65. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia
 

Vystúpenie 9:03

Miroslav Suja
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda.
Poslanci hnutia REPUBLIKA predkladajú do Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/92 Zb. (pozn. red.: správne má byť č. 460/1992 Zb.) Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Vážení kolegovia, kolegyne, cieľom predloženej novely zákona je tzv. právo na použitie hotovosti, a to v rámci posilnenia ochrany súkromia a slobody občanov pred možnými budúcimi snahami o prechod na výlučne bezhotovostnú ekonomiku. Plne digitalizované platobné systémy spravidla podliehajú nepretržitej kontrole a sú teda ľahko sledovateľné a blokovateľné.
Na začiatok všetko, viac poviem v rozprave, do ktorej sa hlásim ako prvý.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie

11.5.2022 o 9:03 hod.

PaedDr. Mgr.

Miroslav Suja

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 9:04

Matúš Šutaj Eštok
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona.
Návrh ústavného zákona spĺňa z formálno-právnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh ústavného zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, ktorý navrhol aj ako gestorský výbor s tým, aby gestorský výbor prerokoval návrh ústavného zákona do 13. júna 2022. Zo znenia návrhu ústavného zákona je zrejmý účel navrhovanej právnej úpravy.
Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh ústavného zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň návrh ústavného zákona prideliť výboru, vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu ústavného zákona vo výbore v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Vážený pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie

11.5.2022 o 9:04 hod.

Mgr.

Matúš Šutaj Eštok

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 9:05

Miroslav Suja
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda.
Vážení kolegovia, kolegyňa, dovoľte, aby som zdôvodnil návrh predkladaného zákona. Prechod na bezhotovostný platobný styk je urýchľovaný prirodzeným technologickým rozvojom, ale taktiež aj zvýšenými hygienickými požiadavkami v rámci nejakých prevenčných opatrení brániacich prenosu respiračných ochorení a politickým tlakom Európskej únie. Treba zdôrazniť, že cieľom tejto novely nie je namietať prirodzenú a užitočnú elektronizáciu platieb alebo ju obmedzovať, práve naopak. Slovenská republika musí udržiavať krok s modernými technológiami. Avšak vzhľadom k ochrane absolútneho súkromia platcov je potrebné ukotviť aj právo na používanie hotovosti, ktorá ako jediná umožňuje skutočné anonymné platby a poskytuje občanom absolútnu kontrolu nad ich súkromnými financiami.
Bezhotovostné elektronické platby zanechávajú na rozdiel od hotovostných platieb neustálu elektronickú stopu, ktorá môže byť zneužitá na sledovanie občanov, ako sa už v mnohých prípadoch stalo. Bankové účty môžu byť zasa občanom zablokované bankou alebo vládou, ako boli napríklad zablokované súkromné bankové účty šoférov protestujúcich proti likvidačným protipandemickým opatreniam vlády v Kanade. Veľmi dobre si pamätáme vtedy všetkých tých šoférov, ktorí sa tam stiahli, a bolo ich stovky tisíc z celej Kanady, keď im ich vlastná vláda zablokovala účty, nemohli platiť za elektriku, leasing, za škôlku, splátky za kamióny. Zrazila ich na kolená len kvôli tomu, že si dovolili protestovať proti vláde a nezmyselným protipandemickým opatreniam, ktoré súčasná vláda vtedy v Kanade nariadila.
Takže máme nie tak dávny príklad, ako sa dajú ľahko zneužiť alebo ako sa dá ľahko zneužiť moc vlády a obmedziť prístup k vašim vlastným financiám, keď máte čisto len elektronické peniaze a nemáte hotovosť. Využitím kanadského modelu dochádza k obdobiu základných ľudských práv, alebo k odobratiu základných ľudských práv celých skupín obyvateľstva, ktoré sú nátlakom donútené podriadiť sa napríklad aj likvidačným vládnym opatreniam. Ekonomický tlak vychádzajúci z politického rozhodnutia nesmie byť nástrojom represálií voči demokratickej alebo názorovo inej opozícii. To znamená, že akonáhle máte iný názor, ako to bolo v Kanade, tak ste boli určovaní, že sú to ruskí agenti, vtedy predstavitelia vrchní Kanady, vrcholoví, alebo vlády, ich nazvali všetkých, že to sú ruskí agenti, špióni a podobne, a nemali problém ľuďom, ktorí vyjadrili svoj názor, zablokovať ich vlastné financie.
Z dôvodu ochrany práv občanov na finančné súkromie sa považuje za nevyhnutné zaviesť do Ústavy Slovenskej republiky právo fyzických osôb na používanie hotovostných platieb. Buď na prijímanie platieb a plne v hotovosti, alebo úhradu vlastných záväzkov v hotovosti. Týmto nie je nijako dotknutá možnosť realizovať platby aj bezhotovostne, avšak táto možnosť musí zostať aj naďalej výlučne dobrovoľná alebo na dobrovoľnom základe.
Podľa navrhovanej novely ústavy môžeme obmedziť právo jednotlivca na hotovosť, avšak len zákonom, len v čiastočnom, nevyhnutnom rozsahu a len v prípadoch nevyhnutných na ochranu bezpečnosti štátu, verejného poriadku, ochrany práv a slobôd iných a predchádzanie trestným činom. V súčasnosti je stanovený právny rámec pre hotovostné platby medzi podnikateľmi v maximálnej výške 5-tisíc euro a medzi nepodnikateľmi v maximálnej výške 15-tisíc euro, a to zákonom č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti v znení neskorších predpisov. Účinnosť uvedeného zákona by schválením predloženej novely nebola nijako dotknutá, vážení kolegovia, lebo už som dostal nejaké informácie, že týmto by sme mohli tento zákon nejako obmedziť. Nie. Tento zákon touto novelou nebude nijako dotknutý. Z mojej strany všetko. Viac sa prihlásim faktickými na rečníkov alebo na nejaké otázky.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie

11.5.2022 o 9:05 hod.

PaedDr. Mgr.

Miroslav Suja

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:09

Milan Mazurek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Hotovosť jednoznačne musí byť zakomponovaná v ústave, pretože po dvoch rokoch toho koronacirkusu a teraz najnovšie zneužívania vojnového konfliktu na Ukrajine na presadzovanie rôznych foriem nedemokratickej kontroly obyvateľstva vidíme, kam to až môže dospieť.
Videli sme práve v Kanade, čo dokáže psychopatický diktátor s národom, ktorý sa mu postaví a nechce rešpektovať jeho šialené nedemokratické, totalitné nariadenia, ktoré nijakým závažným spôsobom nevylepšia situáciu so šírením nejakej nákazlivej choroby. Bez hanby a bez problémov kamionistom protestujúcim proti vládnej šikane vypli bankové účty. Normálne im zamrazili vlastné peniaze. Sprostá totalitná krádež, ktorú mal odsúdiť celý svet, ale aj napriek tomu sa všetci pozerajú na pána Justina Trudeau ako nejakého rešpektovaného štátnika, ktorý len nedávno vystúpil v Európskom parlamente. A toto je jeden z dôvodov, prečo musíme predložiť takýto návrh zákona.
Veď si len predstavme, že tí kanadskí kamionisti by nemali právo využívať hotovosť. Štát by ich zo dňa na deň jedným klikom myši, jedným podpisom pera zničil, pripravil by ich o všetko. Nemohli by si nič kúpiť, nemohli by kúpiť jedlo svojim vlastným deťom. A to len preto, že demokratickým spôsobom protestovali proti nejakej vládnej politike. To je niečo, čo by sme čakali od Číny, niečo, čo v Číne zrejme ľudia denne zažívajú. Lenže toto sa dnes deje v tom tzv. vyspelom západnom svete, a preto je nemysliteľné, aby takáto situácia dospela aj v Slovenskej republike, že niečoho takého môžu byť schopní aj súčasní ministri, ktorí na Slovensku vládnu, o tom snáď na Slovensku nepochybuje. Nikto po tom, čo sa tu dva roky dialo v súvislosti s tou korona hystériou. A preto je dôležité, aby hotovosť bola v ústave, aby ľudia mali právo sa brániť proti týmto totalitným praktikám a nikto im nemohol tie papierové peniaze v rukách vziať.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

11.5.2022 o 9:09 hod.

Bc.

Milan Mazurek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:11

Miroslav Suja
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda.
Ja by som len doplnil kolegu Milana Mazureka, že neboli to len kamionisti, ale boli to obyčajní ľudia z celej Kanady, ktorí prišli podporiť tých kamionistov a ktorí tam prišli na tých rôznych džípoch, autách, karavanoch a podobne, ktorí boli označovaní dehonestovanými ako ruskí špióni. A to len zato, že prišli demokratickým spôsobom vyjadriť svoj vlastný názor, ktorý je, ja si myslím, jeden z pilierov demokracie, že môžte vysloviť svoj názor bez toho, že by ste bol nejako perzekvovaný alebo inak prenasledovaný.
A tu sme videli presne, čo táto vyspelá demokratická krajina a ako vyspelý demokratický svet sa zachoval, keď títo ľudia nemali ako platiť za škôlky, nemali ako platiť za benzín, nemali ako platiť hypotéky, proste boli úplne odstavení a zraziť na kolená, že ako sa im vie nejaký diktátor, ako súčasný premiér Kanady, pomstiť, keď chce. Najprv im nadáva, potom sa skrýva ako taký potkan. Takže toto, takýmto veciam chceme predísť a verím, že na tomto zákone nie je nič zlé. Ak chcete ísť niekde na zmrzlinu, ak si chcete niečo platiť v hotovosti alebo vám niekto má niečo vyplatiť v hotovosti, že nebudete potrebovať terminál alebo nejaké karty.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

11.5.2022 o 9:11 hod.

PaedDr. Mgr.

Miroslav Suja

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 9:13

Milan Mazurek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Myslím, že po včerajšku si môžem pomôcť slovami veľkého štátnika a zrejme osobnosti slovenského parlamentarizmu predsedu výboru pre obranu a bezpečnosť, že tu prebehla deratizácia fašistických politických kríz z hnutia OĽANO, lebo tu nie sú, a zrejme tieto výroky budeme štandardne používať v politickom zápase aj do budúcna, lebo takúto laťku tu Igor Matovič s týmto primitívom bežne nastavujú, čiže takým nejakým spôsobom bude od teraz parlament komunikovať, a som rád, že politické krysy dnes ukázali opäť národu za čo ho majú.
Návrh, aby sme zakomponovali právo využívať hotovosť do ústavy je niečo, s čím nemôže mať problém nikto, kto si váži demokraciu, ľudské práva a základné právo človeka existovať ako slobodná ľudská bytosť, ktorej vláda nemôže vstupovať do každého aspektu jeho života a jeho životných rozhodnutí.
Práve udalosti, ktoré sme videli v Kanade, udalosti, ktoré prezentuje Európska komisia, to, čo sa deje v Číne, to, čo sa jednoducho deje po celom svete nám ukazuje, že hotovosť by mala byť v ústave zakomponovaná ako právo každého jednotlivca. Pretože kanadské udalosti, kedy sa osoby, ktoré nechceli rešpektovať tie šialené protipandemické opatrenia spočívajúce v povinnom očkovaní, ak chceli ísť normálne do práce, ukazujú, kam dokáže totalitná, zvrátená, zvrhlá vláda pri presadzovaní svojich totalitných chúťok zájsť. Kanadský premiér Justin Trudeau podpísal nejaký špeciálny zákon, ktorým protestujúcim kamionistom a mnohým miliónom občanov z celej Kanady rozhodol o tom, že v prípade, že budú protestovať až veľmi, že sa budú veľmi vzpierať tomu kanadskému návrhu, tomu kanadskému príkazu, aby sa zaočkovali, tak im jednoducho môžu vypnúť účty v bankách. A toto sa reálne stalo. Mnohým tým kamionistom, mnohým tým ľuďom normálne kanadská vláda vypla účet v bankách, zmrazila ho, nemohli ho používať. Všetci sa tvárili, že je všetko v poriadku, veď to predsa náš demokratický vyspelý západný spojenec, ktorý by nikdy nepoužíval, neaplikoval fašistické totalitné metódy do praxe, keď vládne vo svojom vlastnom štáte. No, ale práve opak je pravdou. Opak je pravdou.
To, čo by sme čakali od Číny, sa deje v Kanade. To, čo sme videli, ukazuje na to, že keby tí občania Kanady nemali právo využívať hotovosť a existovali len elektronické peniaze, k čomu postupne smeruje aj Európska únia, tak by skončili úplne vybavení. Oni by si reálne nemohli kúpiť jedlo. Reálne by nemali za čo nakŕmiť svoje deti. Oni by reálne skončili niekde na ulici a mohli prosiť ostatných o nejakú milosť. A toto je snáď tvár spoločnosti, ku ktorej chceme dospieť? Toto je tvár spoločnosti, ku ktorej chceme, aby sa aj Slovenská republika postupne posunula?
Viete dobre, že Európska komisia výrazne tlačí na prijatie digitálneho eura. Nie je to už len nejaká rozprávka, nie je to nejaký hoax, nejaká konšpiračná teória, je to tvrdá realita. Digitálne euro. V Číne digitálny jüan. A tak to postupne prebieha na celom svete táto premena menového systému k čoraz väčšej a väčšej digitalizácii prakticky každej jednej platby. Hotovosť sa dostáva úplne na okraj a keby išlo o nejaký dobrovoľný proces, že ľudia chcú platiť nejakými kartami, hodinkami, nálepkami, pre mňa za mňa hoc čím, tak je to v poriadku. Ale stále ak majú tú možnosť zaplatiť niekde tou mincou alebo tou papierovou bankovkou, tak je to stále o ich možnosti a majú to slobodné právo.
Ak však dôjdeme k bodu, že sa vlády rozhodnú, že tú hotovosť úplne obmedzia a ostaneme len v rovine elektronických platieb, dostávajú sa občania každého jedného štátu, kde takáto vec je zavedená do praxe, do absolútnej totalitnej neslobody. Dostávajú sa do područia svojvôle akéhokoľvek politika, ktorý sa nejakým zvráteným spôsobom v konkrétnom momente rozhodne, že týmto skupinám ľudí vypne nejakú ich platobnú kartu, nejaký ich platobný účet, a títo ľudia skončili. Títo ľudia úplne skončili. Dostali sa do ekonomického otroctva, v ktorom nemajú absolútne na výber. A my sa snažíme tomuto predísť. Snažíme sa predísť akejkoľvek možnosti, aby sme do tejto dystopickej budúcnosti raz dospeli.
Preto, ak bude v ústave priamo zakomponované právo používať hotovosť, aby vláda nemohla prísť s nejakým jednoduchým návrhom zákona, ktorý si tu jednoduchou väčšinou v Národnej rade schváli, že hotovosť bude obmedzená, aby občania aj Slovenskej republiky naďalej mali právo byť slobodnými ľuďmi. Aby ich fakt štát nemohol zo dňa na deň pripraviť o všetko. Vieme, že v Číne to asi ľudí čaká. Ten systém sociálnych kreditov tam postupne rozšíria úplne všade, ten systém digitálnej meny bude taktiež zrejme úplným štandardom a postupne tí ľudia stratia právo na hotovosť. A ten totalitný režim to robí cielene, pretože je to fantastická príležitosť ako získať absolútnu dominantnú kontrolu nad tým obyvateľstvom. My vieme veľmi dobre, prečo to čínska komunistická strana robí. Lebo chcú mať to obyvateľstvo pod absolútnou kontrolou, preto je logické, že sa zbavujú hotovosti a chcú, aby ľudia platili takýmito digitálnymi spôsobmi, a preto je aj logický ten systém tých sociálnych kreditov. Ale je šialené, keď dnes hovoríme o nejakom vyspelom demokratickom západnom svete a Kanada tieto čínske kroky opakuje, ako keby ich chcela zrkadliť. A to isté nás čaká v Európskej únii. Otvorene sa o týchto veciach hovorí.
V najbližších dňoch zrejme Európska komisia predstaví špeciálny nový návrh zákona, podľa tej spoločnej európskej legislatívy, ktorou chcú bojovať proti nejakej pedofílii, zneužívaniu detí, obchodovaniu s bielym mäsom, a budú mať konkrétne v spoločnosti právo čítať osobné komunikácie ľudí cez rôzne aplikácie, cez rôzne sociálne siete. To je absolútne šialenstvo. To je absolútne šialenstvo, ktoré sa dá neskutočne zneužívať a akákoľvek hodnotná morálna pohnútka, ktorá k takémuto nedemokratickému zákroku môže viesť, jednoducho nie je ospravedlniteľná. Či už povedia o boji proti terorizmu, financovaniu nejakých nebezpečných organizácií, obchodovaniu s bielym mäsom, proste nesmie nejaký konkrétny úradník alebo nebodaj ešte nejaká súkromná spoločnosť, ktorú si Európska komisia najme, čítať súkromné správy ľudí. Takýmto nedemokratickým spôsobom postupujeme ďalej. A to sa týka aj digitálneho eura. Týka sa to celej premeny tohto sveta a premeny toho monetárneho systému, ktorému sa musíme jednoducho postaviť.
My nie sme proti tomu, aby ľudia platili kartami. Veď predsa nejaký štandardný technologický pokrok je normálnou súčasťou spoločnosti. Veď kto chce nech platí akýmkoľvek spôsobom. Podstatné je to, aby sme zachovali právo výber, aby ľudia mohli platiť kartami, mohli platiť naozaj telefónmi, mohli platiť hodinkami, neviem čím všetkým sa dnes platiť dá, ale aby mohli platiť aj tou hotovosťou. Lebo ak raz o ňu prídu, skončia naozaj veľmi zle. Stačí, že sa k moci dostane nejaký blázon, ktorý sa rozhodne, že tým ľuďom priškrtí krk a že budú poslúchať. A že je to možné dokazuje súčasná vláda.
Dva roky kovidových opatrení, kedy ste si povedali, že je úplne normálne príčetné, ak nemôže slobodný občan prejsť z okresu do okresu, ak vy mu nedáte povolenie. Dva roky opatrení, keď po ôsmej hodine ľudia nemohli vychádzať z domu. Predstavte si, že by vám takéto nepríčetné veci povedal niekto pred dvoma rokmi, by ste povedali, nikdy nepríde k moci takýto magor, ktorý by toto zaviedol do praxe. A my sme si to všetci dva roky prežívali.
A dnes stále táto istá vláda zneužíva vojnový konflikt na Ukrajine, aby mohla vládnuť v krízovej situácii. Táto istá vláda prijala opatrenie, na základe ktorého okresné úrady môžu prikázať ktorémukoľvek občanovi ubytovať uňho doma vojakov alebo nejakých imigrantov, či utečencov, kohokoľvek. Vláda môže prikázať ľuďom do svojich domovov ubytovať koho im povie. A my sa tvárime na to, že táto vláda by nezneužila nejaké svoje postavenie, nezneužila by právomoci? Nepoužívala by nedemokratické totalitné metódy pre potláčanie logických a úplne normálnych protestov svojich vlastných občanov? Veď to vidíme úplne všade.
A o to viac nás motivuje táto skutočnosť podať tento návrh na zmenu ústavy. Aby sme ju doplnili o to, aby občania mali právo platiť hotovosťou, pretože to, čo vidíme, to, čo predvádzate, to, čoho ste schopní, to, čoho sú schopní totalitní byrokrati v Európskej komisii, to je jednoducho šialenstvo. To, čo nám ukázal ten kanadský príklad, to sú veci, ktoré nás musia zobudiť a povedať nám, že toto musíme zabrzdiť hneď v začiatkoch. To nikdy nemôže dospieť do stavu, že štát vypne občanovi bankový účet, lebo sa mu nepáči jeho politický názor. Veď my predsa nikdy nesmieme dospieť do toho čínskeho modelu riadenia štátu, do ktorého ale, bohužiaľ, smerujeme.
Preto si myslím, že každý slobodne uvažujúci občan, každý demokraticky uvažujúci občan, každý, kto si váži ľudské práva a slobody jednotlivcov a myslí to skutočne vážne a nie sú to len nejaké frázy a pózy na tlačových konferenciách a vo volebných programoch, tak ten musí zahlasovať za takýto návrh. Tento návrh chráni všetkých liberálov, konzervatívcov, komunistov, proste každého, každého práva, nerozlišuje nejaké politické presvedčenie, nerozlišuje vieru, nerozlišuje nič, žiadne tieto atribúty, ale dáva ľuďom právo ostať slobodnými v časoch, kedy sa spoločnosť posúva k čoraz totalitnejším a totalitnejším kontúram v čase, keď sa slobody strácajú. V čase, keď súkromie a sloboda prestáva existovať, v čase, keď sloboda slova mizne a keď dochádza k absolútnej a nechutnej cenzúre, ktorú zase predvádza táto vláda tým, že napríklad nemala problém vypnúť konkrétne webové stránky bez akéhokoľvek odôvodnenia, bez akejkoľvek informácie toho konkrétneho prevádzkovateľa, bez akejkoľvek žiadosti, bez akéhokoľvek rozhodnutia súdu, jednoducho len tak na základe rozhodnutia jedného úradníka. Toto všetko sú veci, ktoré sa dnes aktívne dejú. A preto, keď mi niekto povie, že nikdy nedospejeme do tak šialenej budúcnosti, že nám zrušia hotovostné platby, možno v roku 2030, možno v roku 2035, bohvie, ale že ich jednoducho zrušia alebo si povedia, že aj tak tá hotovosť sa využíva tak strašne málo, že to už nemá význam. Každý predsa platí kartou, každý predsa platí hodinkami, všetko sa robí prevodom na účet, tak to nechajme len v tej rovine digitálnych prevodov. No tak ja si nemyslím, že je to nejaká šialená vízia. Však je to normálna, normálna predikcia, ku ktorej postupne smerujeme a každý z vás, kto uvažuje príčetne, vie, že mám pravdu.
Čiže zaviesť hotovosť do ústavy je len posilnenie práv. Je len posilnenie práv občanov, posilnenie slobôd, posilnenie demokratického zriadenia a neexistuje, neexistuje argument, prečo by niečo také nemalo existovať.
Skryt prepis

Vystúpenie

11.5.2022 o 9:13 hod.

Bc.

Milan Mazurek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:24

Miroslav Suja
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda.
Vážení kolegovia, týmto nejak nechceme zabrzdiť nejaký rozvoj, vývoj alebo digitalizáciu, práve naopak, sme radi, že Slovensko musí držať krok, ako som už povedal predtým, ale obmedziť toto právo možno len zákonom, aby sme nemohli používať hotovosť, a to v prípade, že by v demokratickej spoločnosti bolo nevyhnutné na ochranu bezpečnosti štátu, verejného poriadku, ochrany práv a slobôd iných a predchádzaniu trestných činov. Inak iným spôsobom nie. Nie svojvoľne niekto že sa rozhodne, že zabráni vám používať hotovosť.
Ešte raz hovorím, nie sme proti digitalizácii, samozrejme, svet ide dopredu, Európa ide dopredu a Slovensko musí držať krok, to znamená, že sme za to, ale na dobrovoľnej báze. Ak chce niekto používať hotovosť, nemôžme mu v tom brániť. Samozrejme, čím viac sa bude digitalizovať, o to je to lepšie, ale ak má niekto názor, že nechce, tak mu to neberme túto jeho vôľu alebo túto jeho slobodu sa rozhodnúť.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

11.5.2022 o 9:24 hod.

PaedDr. Mgr.

Miroslav Suja

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:25

Štefan Kuffa
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Priatelia, ja vítam tento návrh zákona, ktorý tu je, alebo možno že ja som taká rarita, taký prípad, možno kolega sa teraz zasmeje, môžeš ma dať aj na facebook, ale ja som v podstate človek, ktorý ani nemá vlastný účet, musím to povedať takto, ale vôbec nemám žiadnu kartičku, teda ja si cez bankomat nevyberám peniaze. Ja, lebo tie peniaze pri sebe mám, alebo ich nemám. Neviem si to ani predstaviť do budúcna, už to poviem takto, pomaly na staré kolená, že by som fungoval bezhotovostne, aby som tú hotovosť nemal. Treba pozerať a hľadieť aj na to, že je tu aj staršia generácia, však ja viem už možno aj niektorí tí dôchodcovia sa zdigitalizovali a je to okej a tak, ale sú skupiny obyvateľstva na Slovensku, ktorí v podstate jednak to nevedia ani obsluhovať a potom aj ďalší rozmer je taký, že proste nechcú ako fungovať bez tej hotovosti. A neviem si ani ja predstaviť, že by som išiel na nákup do obchodu alebo proste platil kdesi a že by som nemal tú hotovosť a neplatil tou hotovosťou.
Kolegovia, musím vám tak úprimne povedať, ambíciu máte veľmi vysokú a veľkú, aby sme prijali ústavný zákon, čo by bolo úplne super, však ja vám zahlasujem „za", ale máme málo hlasov, chlapci. Do budúcna možno, keď tie hlasy budú, ja veľmi rád zahlasujem aj v budúcnosti, aby takéto obmedzenia tu neboli.
Tak ako ste spomínali tie prípady v tej Kanade a tak, viete, ja vám to tak poviem, aj sa tak zamýšľam nad tým celým svetom, ten sa úplne celý totálne zošalel, zošalel. Viete, oni sa nazývajú, že to sú demokrati, že to je demokracia. Veď to je ukážka novodobej totality a my ju kopírujeme jak takí hlupáci, prepáčte, aj Slovenská republika, a my sa ešte hrdíme tuná, a také výroky, že aké to je demokratické, aké slobodné, aké a podobné... (Prerušenia vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

11.5.2022 o 9:25 hod.

PhDr.

Štefan Kuffa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:27

Milan Mazurek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne kolegom. Štefan, možno si to nevieš predstaviť, ale mne sa to už reálne stalo. Nie na Slovensku, ale bol som vo Švédsku, tuším tri-štyri roky dozadu a prišiel som k jednej prevádzke, niečo som kupoval a hovorím im, že musím, bohužiaľ, platiť kartou, že nemám rozmenenú hotovosť a oni mi hovoria na to: aj tak by ste hotovosťou nezaplatili, lebo my by sme vám nemali čo vydať, tu už sa platí len kartou. A mne trošku zmrzol úsmev na tvári, lebo ja som sa im ospravedlňoval a vlastne som zistil, že to nejaký štandard, že hotovosť proste tam ako keby prestala existovať a oni to berú úplne normálne a ja som sa toho zdesil, lebo na jednej strane, áno, človek si povie, technologický pokrok, všetko fajn, je to jednoduchšie, nestratím tie peniaze, nemusím ich nosiť v nejakej veľkej peňaženke, niečo podobné, ale na druhej strane my vidíme, že ak zrazu príde napríklad štát s opatrením, že ak sa povinne nezaočkuješ, no tak nebudeš mať ľudské práva, zdochni od hladu, ako sa to stalo v Kanade, a vy si poviete, no ale ja nebudem akceptovať toto rozhodnutie štátu, že musím podstúpiť nezvratný lekársky zákrok len preto, aby som mohol slobodne pracovať, tak vám štát proste tú kartu vypne. A čo potom? A to nie sú dystopické predstavy od Orwella, to je realita pred pol rokom v Kanade, v Kanade, nie v Číne, to ja stále budem prízvukovať, lebo to je tak strašne desivé, že mal celý svet biť na poplach, ale nie tu sa všetci tvárime, že to je v poriadku, že stále to je taký ten demokratický režim a v rámci tých demokratických hodnôt, keď nás nebudeš poslúchať, no tak zdochni od hladu.
To je proste jednoduchý recept tých tzv. západných demokratov a my sa tomu musíme postaviť, a presne ako povedal kolega Miro Suja, veď my nie sme proti technologickému pokroku, každý z nás používa nejaký smartfón, notebook, wifi, proste sociálne siete, ale ide o to, že človek musí mať na výber. My predsa nemôžeme zúžiť svoje možnosti a dať štátu do rúk nástroj k absolútnej totalitnej moci v prípade, že sa im znepáči nejaký váš názor, tomu sa treba postaviť, a preto je tento návrh.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

11.5.2022 o 9:27 hod.

Bc.

Milan Mazurek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video