65. schôdza

26.4.2022 - 25.5.2022
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

6.5.2022 o 12:10 hod.

Ondrej Ďurica

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie 12:10

Ondrej Ďurica
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
....
===== Ďakujem pekne pán podpredseda. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade so zákonom o rokovacom poriadku som bol určený za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu zákona je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanie úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa, ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky pardon. V súlade s rozhodnutím predsedu národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 10. júna 2022 a v gestorskom výbore do 13. júna 2022 od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní. Prosím, pán predsedajúci, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie

6.5.2022 o 12:10 hod.

Ondrej Ďurica

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 12:12

Juraj Krúpa
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja budem veľmi stručný. Musím povedať, že toto čo tu zažívame je jedno veľké prekvapenie pretože tí, ktorí doteraz operovali sú dezinformáciami a boli v podstate nástrojmi hybridnej vojny, si priznali, že niečo také existuje a to ako sa k tomu stavajú a či zmenili názor alebo naozaj pochopili tie hrozby, ktoré tu sú, tak to budú môcť dokázať budúci týždeň v utorok,. Veľmi sa teším na tú rozpravu k uzneseniu o tom, že grázel a despota Putin je vrah. Ja len prednesiem jedno, v súlade s § 73 ods. 3 písm. a) rokovacieho poriadku podávam návrh vrátiť tento návrh zákona jeho navrhovateľom na dopracovanie. Ďakujem veľmi pekne, skončil som.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

6.5.2022 o 12:12 hod.

PhDr.

Juraj Krúpa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12:13

Martin Beluský
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán poslanec, priznám sa, že tešil som sa na vaše vystúpenie pretože patríte k poslancom, ktorí sa ku kybernetickej bezpečnosti venujú, avšak v podstate k obsahu zákona nepovedali nič, že teraz neviem či súhlasíte s tými navrhovanými zmenami alebo nie. A tak isto nerozumiem ani vlastne navrhnutému tomuto procedurálnemu návrhu, čo vlastne aké máte výčitky, ktoré tam treba dopracovať alebo či to navrhujete kvôli tomu že nechcete, aby plynula šesťmesačná lehota pretože teda viem, že už je pripravovaný nový návrh zákona od 3. 5. v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Ak to je kvôli tomu tak vás prosím, keby ste to povedali, aby sme vedeli či máme ten zákon teda dopracovávať na základe nejakých pripomienok alebo nie. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

6.5.2022 o 12:13 hod.

Ing. PhD.

Martin Beluský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12:13

Juraj Krúpa
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Ďakujem veľmi pekne. Pán Beluský, budem úprimný, je mám určité výhrady samozrejme voči tomuto zákonu, čiže to by bolo potom niečo do rozpravy ale keďže považujem za dôležité, aby bola väčšej ale väčší konsenzus na takomto ustanovení alebo na takomto zákone, tak ten, ktorý je v medzirezortnom pripomienkovom konaní má určite väčšiu dôležitosť ako tejto, ktorý je tu predložený. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

6.5.2022 o 12:13 hod.

PhDr.

Juraj Krúpa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 12:14

Martin Beluský
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi teraz trošku obšírnejšie opísať tento návrh zákona. Situácia na východnej hranici Slovenska si vyžiadala nutnosť urýchleného prijatia viacerých zákonov v skrátenom legislatívnom konaní, ktoré boli prijaté v balíku pod názvom návrh zákona o niektorých opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine. Vojna prirodzene vyústila do masovej migrácie cudzincov aj na naše územie. V dôsledku toho bolo potrebné realizovať opatrenia hospodárskej mobilizácie, a to najmä vecné plnenia s ohľadom na potrebu zabezpečenia ubytovania cudzincov, organizáciu dopravného značenia, zabezpečenia, organizáciu zdravotníckeho zabezpečenia a podobne. Tak isto sa umožnilo vláde Slovenskej republiky vyhlásiť poskytovanie dočasného útočiska aj bez rozhodnutia Rady Európskej únie. V skrátenom legislatívnom konaní bola však prijatá aj novela zákona o kybernetickej bezpečnosti, ktorej cieľom malo byť zamedziť šíreniu škodlivého obsahu na internete prostredníctvom nového inštitútu „blokovania“. V ňom sa za škodlivú aktivitu zadefinovalo aj šírenie závažných dezinformácií a iné forma hybridnej vojny. Pritom 29. júna 2021 bola v Národnej rade Slovenskej republiky schválená novela zákona o kybernetickej bezpečnosti, v ktorej sa na návrh koaličných poslancov konkrétne pána poslanca Kúpu bol inštitút blokovania vyradený. Tento zákon s parlamentnou tlačou 441 prešiel riadnym medzirezortným pripomienkovým konaním a bol schválený aj legislatívnou radou vlády. Výsledkom konsenzu sa v tomto zákone škodlivá aktivita definovala ako akákoľvek činnosť, ktorá zapríčiňuje alebo môže zapríčiniť kybernetický bezpečnostný incident, ako podvodná činnosť, odcudzenie osobných údajov alebo citlivých údajov.
Celospoločenskou diskusiou neprešiel návrh, aby sa ako škodlivá aktivita definovalo aj šírenie závažných dezinformácií alebo iné formy hybridnej vojny. Bez riadnej odbornej diskusie a jasnej definície vznikol v právnom poriadku Slovenskej republiky inštitút a nástroj, ktorý by sa dal jednoducho politicky zneužiť. Súčasná vládna koalícia tak do právneho poriadku zaviedla precedens, podľa ktorého si môže ktokoľvek, kto bude aktuálne pri moci, zadefinovať šírenie závažných dezinformácií podľa svojho úsudku a zablokovať tak kritické alebo znepriatelené médiá. Ako argument neprejde ani fakt, že inštitút blokovania je možné využiť podľa súčasne platného zákona do 30. júna 2022 teda už po schválenej novele zatiaľ v prvom čítaní do 30. septembra. Obnovenie tohto inštitútu bude na rozhodnutí vládnej koalícii, a tá si ho bude môcť aktivovať jednoduchou novelou zákona o kybernetickej bezpečnosti. Inštitút blokovania ako celok by sa podľa navrhovateľov tohto zákona nemal vypnúť úplne. V pôvodnom znení návrhu zákona o niektorých opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine sa navrhovalo, aby rozhodnutie o blokovaní škodlivej aktivity, ktorou je závažná dezinformácia alebo iná forma hybridných hrozieb bolo možné len s platnosťou do 31. decembra 2022. To znamená, že sa pôvodne navrhovalo iba dočasné využitie blokovania závažnej dezinformácie a iných foriem hybridnej vojny, avšak ostatné škodlivé aktivity a škodlivý obsah by bolo možné blokovať aj naďalej.
Slovensko je a bude aj naďalej vystavené kybernetickým bezpečnostným incidentom, a preto by štát prostredníctvom Národného bezpečnostného úradu SR mal mať naďalej nástroj na jeho odstránenie. Škodlivých aktivít na internete z roka na rok pribúda. Zároveň rastie sofistikovanosť útokov a s neustále prebiehajúcou informatizáciou spoločnosti aj riziká spojené s úspešne vykonanými útokmi. Reakcie na rôzne typy škodlivých aktivít spadajú do kompetencie rôznych štátnych orgánov. Množstvo útokov je vykonateľných buď vykonaných buď plošne napr. phishingové kampane lákajúce veľké množstvo používateľov kliknúť na rozoslaný link, alebo na svoju činnosť využíva identifikovateľný škodlivý obsah alebo sieťovú infraštruktúru napr. riadiace servery botnet sietí, DNS servery k nim smerujúce, zariadenia vykonávajúce DDOS útoky a pod. Z tohto dôvodu mnohé krajiny zavádzajú legislatívne podmienky a technické prostriedky na blokovanie nežiadúceho obsahu, IP adries, domén, URL, súborov a podobne. Blokovanie infikovaných domén a IP adries je nutné považovať za reaktívne opatrenie vedúce k zamedzeniu prístupu k škodlivému obsahu. Dôvody, prečo využiť tento prostriedok, je možné zhrnúť do niekoľkých bodov:
1. Ochrana používateľov napadnutých služieb a nevedomých používateľov podvodných služieb - ak je na šírenie škodlivého obsahu, vylákanie údajov alebo na ilegálne aktivity zneužitá legitímna doména alebo služba, zablokovanie obsahu alebo konkrétneho URL zabezpečí ochranu používateľov, ktorí túto službu alebo doménu využívajú.
2. Zmiernenie alebo zamedzenie škodlivých následkov - blokovaním domén a IP adries so škodlivým obsahom či phishingom je takisto možné dosiahnuť zmiernenie následkov v podobe menšieho dopadu na potenciálne obete, resp. zasiahnutých používateľov. Rovnako aj včasným blokovaním možno zabezpečiť úplné zamedzenie škodlivých následkov, pretože nemusí dôjsť napríklad k stiahnutiu škodlivého obsahu alebo k dokončeniu všetkých fáz phishingovej kampane.
3. Zastavenie šírenia škodlivého obsahu - v tomto bode ide najmä o šírenie malvéru, existenciu riadiacich serverov pre botnety, phishingové stránky a pod. Domény a IP adresy s takýmto obsahom sú využívané útočníkmi na nelegálne ciele a ich blokovanie bráni ďalšiemu šíreniu takéhoto škodlivého obsahu.
Samozrejme, ide o krajný prostriedok, nástroj, ktorý presadzuje zásah do práv subjektov, ale zároveň predstavuje aj riešenie kybernetického bezpečnostného incidentu v prípade, kedy sú iné nástroje neúčinné a protiprávna, resp. škodlivá aktivita naďalej pokračuje a ohrozuje konečného užívateľa. Národný bezpečnostný úrad Slovenskej republiky od prijatia novely zákona o kybernetickej bezpečnosti využil, tu je informácia aktuálna k 31. marcu tohto roka, inštitút blokovania s cieľom zamedzenia šírenia závažných dezinformácií v 4 prípadoch: hlavnespravy.sk, armadnymagazin.sk, hlavnydennik.sk, infovojna.bz s platnosťou do 30. 6. 2022.
Podľa § 32 písm. j) zákona č. 69/2018 o kybernetickej bezpečnosti je NBÚ povinný ustanoviť všeobecne záväzným predpisom pravidlá blokovania. Všetky 4 weby však boli zablokované v čase, kedy ešte vyhláška NBÚ nebolo platná, čo spôsobilo problém v kontrole vykonania týchto rozhodnutí, kedy neexistovali podrobnejšie pravidlá a inštitúty, ktoré by bol NBÚ povinný využiť pred samotným blokovaním. A teraz vzhľadom na všetky uvedené informácie prichádzajú navrhovatelia s novelou zákona o kybernetickej bezpečnosti, ktorá zavádza nasledovné hlavné zmeny:
1. V § 3 sa pridávajú nové definície, najmä čo sa rozumie pod pojmom hybridná hrozba a závažná dezinformácia, ktorá doteraz v legislatíve chýbali.
2. V § 27b to je ten inštitút blokovania, sa škodlivá aktivita definuje ako akákoľvek činnosť, ktorá zapríčiňuje alebo môže zapríčiniť kybernetický bezpečnostný incident, ako podvodná činnosť, odcudzenie osobných údajov alebo citlivých údajov alebo hybridná hrozba. Teda už nie závažné dezinformácie.
3. Zavádza sa nový odsek, ktorý určuje postup NBÚ pred využitím samotného blokovania, najmä umožnenie držiteľovi alebo prevádzkovateľovi infraštruktúry odstránenie škodlivého obsahu z dotknutej domény v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 72 hodín.
4. Využitie inštitútu blokovania hybridnej hrozby bude možné až po súhlase vecne príslušného krajského súdu. A zavádza sa povinnosť NBÚ rozhodnutie o blokovaní zverejniť na svojom webovom sídle.
Vážené panie poslankyne, páni poslanci, toľko k predloženému návrhu zákona ako som to už spomenul v reakcii na pána poslanca Krúpu pod č. LP/2022/245 si môžete nájsť medzirezortné pripomienkové konanie, ktoré bolo 3. 5. 2022 teda pred tromi dňami dané do procesu, v ktorom NBÚ taktiež navrhuje novelizovať zákon o kybernetickej bezpečnosti. Zatiaľ je to surová, zatiaľ je to surový materiál, ktorý teda prejde ešte nejakými pripomienkami ale už teraz môžem pozitívne ohodnotiť tento návrh pretože sa v mnohom v mnohých veciach zhoduje s našou legislatívnou s našim legislatívnym návrhom. Pretože napríklad to blokovanie bude možné využiť len v prípade ak bude ohrozená bezpečnostná zahranično-politické alebo hospodárske záujmy Slovenskej republiky súborom koordinovaných aktivít, ktoré sú realizované štátnymi neštátnymi subjektmi oslabenia Slovenskej republiky bez formálneho vyhlásenia vojny teda už úplne vypadli tieto závažné dezinformácie, ktoré nielenže nemali žiadnu definíciu ale boli veľmi jednoducho zneužiteľné na blokovanie webov, ktoré štátna alebo vládna moc aktuálne považovala za nejakým spôsobom znepriatelené. Taktiež sa tu zavádza predchádzajúci súhlas súdu, to znamená, že a tak ako to navrhujeme aj my a blokovanie bude možné vykonať len v prípade, že o tom rozhodne najprv súd a nie opačne ako to je teraz, že ste zablokovaný a potom máte možnosť obrátiť sa na súd, ktorý môže rozhodovať niekoľko mesiacov alebo rokov. V tomto prípade najprv musí rozhodnúť súd a potom sa bude môcť využiť možnosť blokovania. Tak isto NBÚ si dáva kompetenciu zverejniť rozhodnutie o blokovaní na svojom webovom sídle pretože ako viete tieto štyri weby, ktoré boli zablokované rozhodnutia síce neobsahovali žiadne utajované skutočnosti, neboli zverejnené iba z toho dôvodu, že nemal NBÚ v zákone takéto zmocnenie. Tak isto ako my, tak isto NBÚ navrhuje to pridať takže budem sa tešiť na ďalšiu diskusiu o kybernetickej bezpečnosti aj v budúcnosti. Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

6.5.2022 o 12:14 hod.

Ing. PhD.

Martin Beluský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 12:25

Martin Beluský
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
... tak isto NBÚ to navrhuje nepridať, takže budem sa tešiť na ďalšiu diskusiu o kybernetickej bezpečnosti a jej budúcnosti a ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

6.5.2022 o 12:25 hod.

Ing. PhD.

Martin Beluský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12:25

Marek Kotleba
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Určite hlavne v tejto dobe, keď každý jeden používa smartfón a všetky možné aplikácie, kybernetická bezpečnosť o to dôležitejšia, ale treba si povedať genézu celej tej bezpečnosti, pretože do 30.06. bolo možné vypínať tieto weby, teraz sa to opäť predĺžilo a niekomu komu vypnú web na základe nejakého rozhodnutia nejakého úradníka alebo nejakého človeka na to určeného a tento človek, ktorý možno ten web prevádzkuje aj niekoľko rokov, tak zo dňa na deň ho vypnú a potom, potom sa môže sťažovať a súdiť sa a bude to trvať dlho. Čiže veľmi, veľmi chválim túto iniciatívu, aby o takýchto veciach mohol rozhodovať súd, pretože ak sa chceme hrať na nejakú demokraciu a chceme si povedať, že tu nejakú demokraciu v skutočnosti aj máme, tak o takýchto veciach môže naozaj rozhodnúť iba súd a nie nejaký úradník, lebo mi to príde ako zavádzanie novej totality a nie je tu žiadna sloboda prejavu, či už je to prejav verbálny alebo neverbálny. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

6.5.2022 o 12:25 hod.

Mgr.

Marek Kotleba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12:25

Marek Kotleba
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Ďakujem za slovo. Určite hlavne
=====
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

6.5.2022 o 12:25 hod.

Mgr.

Marek Kotleba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 12:26

Milan Mazurek
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Tak teda gestapákov tu zase nemáme, ako som si mohol zvyknúť. Vždy, keď sa človek chce čo i len pokúsiť aspoň trochu tým poslancom, ktorí väčšinu svojho času pôsobia ako prázdne ľudské schránky, ktorým niekto ukáže ako majú hlasovať bez ohľadu na to, o čom v skutočnosti hlasujú, keď im chce naozaj aspoň trochu prehovoriť možno do toho posledného zvyšku svedomia, ktorým sa aspoň pred médiami či pred verejnosťou, či nebodaj pred svojimi zvyškom voličov prezentujú, no tak tu nie som. Ale napriek tomu, že tu prakticky nikto z koalície nie je, že tu sú možno dvaja, traja, možno štyria poslanci, napriek tomu im musíme z tohto miesta adresovať zásadné preslovy, musíme im povedať naše názory a naše stanoviská, ktoré podľa môjho názoru reprezentujú názory väčšiny obyvateľov Slovenskej republiky a týkajú sa práve tohto predkladaného zákona. Je nemysliteľné, aby na Slovensku pokračovala táto odporná totalita, ktorú tu títo gestapáci zaviedli. Naozaj vy ako poslanci Národnej rady, poslanci vládnej koalície, si môžete pokojne podať ruku s akýmkoľvek gestapákom z minulosti alebo prípadne s akýmkoľvek vyšetrovateľom NKVD, ktorý jednoducho zabezpečil, aby konkrétny človek v tom danom časovom období zmizol. Som presvedčený o tom, že medzi vami ľudia existujú aj takí, ktorí by toto dnes dokázali obhajovať v súčasnej situácii. Zatiaľ ste tie isté metódy, ktoré využívalo gestapo alebo NKVD presunuli od online priestoru.
Dnes žijeme v štáte, ktorý len tak na základe rozhodnutia jedného konkrétneho úradníka bez akéhokoľvek zdôvodnenia, bez akéhokoľvek faktického stavu a bez akejkoľvek konkrétnej definície činu, ktorý sa mal ten konkrétny web, prevádzkovateľ či firma dopustiť len tak zo dňa na deň, z minúty na minútu vypnú konkrétnu internetovú stránku. Nielenže vypnú konkrétnu internetovú stránku, to znamená, zastavia existenciu nejakej domény, zastavia jej prístupnosť bodka sk domény, oni dokonca zablokujú všetkým obyvateľom Slovenskej republiky prístup na akúkoľvek inú doménu bez ohľadu na to, či je vlastnená niekde v zahraničí. Jednoducho zo Slovenskej republiky cez klasického poskytovateľa internetových služieb sa nedostanete na túto konkrétnu doménu. Vy ste takto zakročili voči niekoľkým webom v Slovenskej republike. Vypli ste konkrétne médiá, vypli ste konkrétne webové stránky a verejnosti, ale dokonca ani tým prevádzkovateľom ste nepovedali jedno jediné slovo, z akého dôvodu sa tak udialo. Čo konkrétne mali urobiť, čoho sa mali dopustiť, čo mali šíriť, aké dezinformácie, aké závažné hrozby, aký škodlivý obsah, kto ich mal za to platiť. Nič konkrétne sa títo ľudia nedozvedeli. Zo dňa na deň im prestala fungovať webová stránka a mohli sa len pozerať a dúfať, že raz príde nejaká vláda, ktorá toto šialenstvo, tento fašistický obludný hnus zastaví a vy sa stále tvárite, že všetko je v poriadku. Práve včera tuším, ste odhlasovali v prvom čítaní návrh, aby to mohlo pokračovať o ďalšie tri mesiace, pretože tak to bolo presne plánované, pretože keď ste na začiatku povedali, na tri mesiace z dôvodu vojenského konfliktu, z dôvodu Putina a neviem čoho všetkého musíme zastaviť konkrétne weby, ktoré vraj šíria nejakú konkrétnu štátnu ruskú propagandu, tak sme vraveli, že to nie je na tri mesiace, že táto totalitná fašistická mašinéria už nikdy neustúpi z akýchkoľvek krokov, ktoré zabraňujú možno, možno v normálneho demokratického fungovania v tomto štáte a mali sme pravdu. Už teraz to chcete predĺžiť o tri mesiace, už máte v medzirezortnom pripomienkovom konaní konkrétny zákon, ktorý vám toto zavedie do praxe tak, aby ste mohli dlhodobo fungovať s tým, že budete konkrétnym ľuďom, konkrétnym webom, konkrétnym firmám, konkrétnym ľuďom zatvárať ústa. Do tohto sme sa dostali.
A preto vítam, že je tu tento opozičný návrh zákona, pri ktorom je aspoň snaha definovať tieto konkrétne takzvané hybridné hrozby. Čo sa pod tým pojmom má skrývať, lebo vy ste si do zákona len tak hodili úplne gumené slovné spojenie hybridná hrozba. Závažná dezinformácia, ale nikto nevie, čo si má pod tým predstaviť. Je to na rozhodnutí každého konkrétneho úradníka, čo má pod tým chápať. Dokonca je zásadné, aby to bolo tak, ako je to v tomto zákone navrhované, prijaté, že predsa nie je mysliteľné, ak už aj nejaký obsah definujete alebo identifikujete, ako nejakú hybridnú hrozbu, aby ste vypli celý web zo dňa na deň len tak bez rozhodnutia súdu, bez akéhokoľvek informovania toho konkrétneho prevádzkovateľa. Ak už došlo k nejakému porušeniu zákona a došlo ku konkrétnym dôkazom, že cudzia štátna moc si tu platí nejakú hybridnú hrozbu, ktorá tam bola šírená, tak má byť zmazaná tá konkrétna hybridná hrozba a vy vymažete celý web, vy neskúmate okolnosti, vy neskúmate príčiny, neskúmate dôvody, pre ktoré to tam je a vám je to dokonca úplne jedno, sedíte tu, ukážu vám prstom hore, odhlasujete zánik demokracie. Odkážu vám prstom dole, zahlasujete proti akémukoľvek zákonu, ktorý by prehĺbil normálne demokratické zriadenie v Slovenskej republike a je vám všetko jedno, ani to nečítate, nesledujete, nezaujímate sa o to, a keď už teraz cestujete, je piatok poobede, z Bratislavy a počúvate to, tak to aspoň si uvedomte, uvedomte si, že tu zavádzate absolútnu stalinskú totalitu. To, čo by robili totalitné režimy v minulosti, keby mali vtedy dostupné také isté informačné technológie, ako máme dnes. To by isté robili, to isté robíte vy teraz. Je nemysliteľné, naozaj nemysliteľné, keby ste niekomu povedali pred dvoma rokmi, že len tak príde nejaký štátny úradník a vypne konkrétnu webovú stránku, ani nepovie tomu človeku prečo, bez ohľadu na to či to za tou webovou stránkou nestojí nejaký človek, ktorý má firmu, ktorý tam zamestnáva ľudí, na ktorom sú naviazané mnohé ľudské osudy, celé rodiny, len tak ju zo dňa na deň vypne a vám je to jedno, vy máte poslanecký plat, vám je všetko jedno, ľudia sú vám ukradnutí. Nejaký Heger, nejaký primitívny Matovič ukáže prstom a povie, to je ruská propaganda. Ani slovkom nezdôvodní, v čom konkrétne, ani slovkom nedokáže nejaký konkrétny zásah konkrétneho nejakého človeka, ktorý by zaplatil za tú propagandu, za jakú dokázať nejakú hybridnú hrozbu, proste je to tak, ja mám svoj poslanecký plat. Ja som poslanec sekty OĽaNO, mne je to úplne jedno, zruinujme tých ľudí, zničme im životy, kľudne dostaňme tie rodiny niekde na dlažbu, hlavne, že ja som spokojný, a som kresťan z OĽaNO z Kresťanskej únie. Hanba takýmto farizejom. Je to neskutočné svinstvo ako ľudia, ktorí sa prezentovali demokratickými hodnotami, tu prezentujú absolútnu stalinskú totalitu a verím tomu, že teraz, keď tu bol vystúpiť ten zbabelec Krúpa, ten primitív, hlupák, ktorý sa prezentuje tým najvulgárnejším spôsobom, aký by si v minulom volebnom období hádam nedovolil ani ten najjednoduchší poslanec, možno len predseda toho jeho sektárskeho hnutia OĽaNO, takže keď tento človek navrhol, aby bol tento zákon vrátený na dopracovanie, tak ide len a len o absolútnu zbabelosť. O neschopnosť obhájiť si tie vaše kroky a vy zase, zase ako panáčikovia, ako nesvojprávne figúrky, ako absolútna chodiaca ľudská hanba kliknete tak ako vám ukážu. Bez ohľadu na to, ako zašliapavate demokraciu do zeme, bez ohľadu na to, ako zavádzate absolútnu totalitu v tomto štáte, zase zahlasujete za to, aby bol tento návrh zákona vrátený na dopracovanie, aby nebola ohrozená šesťmesačná lehota na to, aby ste tu mohli prísť so svojim vlastným fašistickým paškvilom, aby ste naďalej mohli ľuďom oberať ich základné ľudské práva. Takto isto fungovali totality v minulosti. Vypli konkrétne informačné zdroje, lebo ohrozovali demokra či socialistické zriadenie, lebo ohrozovali budúcnosť tretej ríše, lebo ohrozovali slávny Sovietsky Sajúz a teraz to robíte vy, lebo ohrozujú veľkolepé demokratické hodnoty Európskej únie. Vy nie ste v ničom iní ako fašisti či komunisti. Môžete si s nimi podať ruku, môžete sa s nimi vybozkávať, lebo máte rovnaké metódy, rovnaký spôsob myslenia a rovnako kráčate a rovnako zavádzate totalitu v tomto štáte a tak to bolo celý čas, keď sme upozorňovali na to, že ste počas tých COVID šialených opatrení zavádzali na Slovensku totalitu, rozdeľovali ľudí na hodných a nehodných, odoberali ľuďom ľudské práva, zakazovali konkrétnym ľuďom, ak nepodstúpila nejaký nezvratný lekársky zákrok, vstup do predajní, do obchodov, dokonca do práce, tak sme hovorili jasne o totalite a vaše totalitné chúťky sa nezastavili, našli ste si vojnu ako zámienku na to, aby ste mohli opozičným médiám zatvárať ústa a predlžujete tieto neuveriteľné, nedemokratické a protiústavné nariadenia stále ďalej a ďalej a ani, ani sa nehanbíte.
A nevystupujem tu preto, aby som vám to nejakým spôsobom vysvetlil, či zmenil váš názor, koniec koncov sú tu dvaja, dvaja, aby to ľudia, ktorí to sledujú, chápali a videli, dvaja koaliční poslanci, tiež aj podpredseda parlamentu je koaličný poslanec, čiže dvaja, dvaja koaliční poslanci sú tu, väčšina je už asi na ceste do Bratislavy, jedného som videl v kraťasách vonku pred hradom. Čiže dvaja koaliční poslanci. Aký by malo zmysel im niečo hovoriť, vysvetľovať, že je to tak alebo tak. Hmm však zavádza sa totalita, no tak ja idem domov, potom prídem v utorok na hlasovanie, no a odklepnem to, nech tá totalita je, nech súdruh Stalin môže byť rád, nech sa Leninových mauzóleu vyroní nejaká slzička šťastia, akých nasledovníkov v 21. storočí našiel v Slovenskej republike predovšetkým v hnutí OĽaNO alebo v tej takzvane liberálnej SaS, ktorí si myslia, že je normálne a správne len tak vypnúť konkrétny web bez akéhokoľvek zdôvodnenia. Veď načo ty chudák, ty plebejec, ty obyčajný Slovák by si mal vedieť o tom, prečo my vrchnosť poslanci Národnej rady sme ti vypli tvoju internetovú stránku. Je to na nás, my sme tvoji páni, ty nás budeš poslúchať, takto oni pristupujú. Ako totalitní fanatici alebo monarchisti dokonca ešte niekde devätnásteho či osemnásteho storočia. Nemá zmysel vám čokoľvek hovoriť naozaj, ale hovorím to práve pre ľudí, aby si uvedomili závažnosť tejto témy, aby si uvedomili, že sa správate rovnako ako všetky totalitné režimy, a že keď nepodporíte tento návrh zákona, ktorý chce vylepšiť tie veci tak, aby bolo jasne definované, čo je to hybridná hrozba, aby bolo jasne definované, čo je to závažná dezinformácia, aby bolo jasne definované, že nemôže konkrétny štátny úradník len tak vypnúť nejaký web, ale že na to musí byť konkrétne rozhodnutie súdu, a že najprv je predsa postup taký, že vyzve, aby zmazal ten konkrétny dezinformačný alebo hybridne nejak ohrozujúci obsah, ak je dokázané, že k jeho naplneniu prišlo a tieto zásadné definície predsa zákon musí obsahovať. Ak za toto nezahlasujete, normálne si dávate pečiatku hákového kríža, kosáka a kladivu na jedno, na druhé rameno a verejne s absolútnou hrdosťou k svoju totalitnému pôsobeniu v tomto parlamente, budete ďalej pôsobiť ako tie fašistické či komunistické kreatúry, aby ste dokázali, že vám nezáleží na ľuďoch, nezáleží vám na ústave, nezáleží vám na ľudských právach a vôbec vám nezáleží na tom, čo si obyčajný slovenskí obyvatelia myslia a dokazujete to práve tým, že tu ani nie ste. Nie ste tu, je vám to jedno. Preto toto hovorím, aby to ľudia videli, aby to chápali, aby pochopili, čo ste zač a aby si uvedomili, s akou ľahkosťou tu partia politicky nesvojprávnych jedincov, ktorí sa ani nezaujímajú o to, čo majú na stole predložené, o akom zákone hlasujú, o akom zákone rokujú, k čomu sa majú vyjadriť, odhlasuje to, aby občania prišli o svoje ľudské práva a veľmi by ma zaujímali argumenty, veľmi by ma zaujímali argumenty, prečo si niekto z vás poslancov myslí, že akýkoľvek štátny úradník má mať právo zo dňa na deň len tak kedykoľvek bez akéhokoľvek odôvodnenia vypnúť webovú stránku. To by ma fakt zaujímalo. To naozaj nedokáže podľa mňa obhájiť nikto, kto sa tu nechce zhovadiť pred celým národom. Verejne. A keď za to budete hlasovať, už ste včera koniec koncov hlasovali, tak vám naozaj gratulujem. Neviem načo, načo ste prezentovali všetky tie hodnoty, načo ste išli do tohto pléna s tým veľkým protikorupčným pátosom, s tou veľkou snahou o prehĺbenie demokracie, keď sa správate horšie ako všetky vlády v minulosti a keď sa správate naozaj tak, že ten Lenin so Stalinom by na vás mali byť hrdí. Čiže ja za tento zákon zahlasujem, budem hlasovať proti tomu zbabelému Krúpovmu návrhu a je to na vás, či sa chcete do budúcna stať len tými, ktorí nemo prizerali tomu, ako sa fašizmus zavádza do praxe v Slovenskej republike a ktorí svojim hlasovaním bez akéhokoľvek si uvedomovania dôsledkov toho, čo robia, podporovali zavádzanie tejto totality.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

6.5.2022 o 12:26 hod.

Bc.

Milan Mazurek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12:39

Eduard Kočiš
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Veľmi pekne ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Kolega Mazurek rozprával tak ako vo svojej reči poukázal naozaj prázdnemu plénu Národnej rady Slovenskej republiky, pretože tak ako sme si už zvykli, je to už v podstate druhý týždeň, vládni poslanci, česť výnimkám, sa na rozpravách nepodieľajú, na rečníkov nereagujú a v konečnom dôsledku sú to len takí jednoduchí vykonávači vôle svojich predsedov poslaneckých klubov. Čiže toto je na tom naozaj veľmi smutné, veľmi tragické, ale pomaličky si už na tento spôsob politickej práce z vládnych lavíc zvykáme. Tento zákon o kybernetickej bezpečnosti je naozaj iba vylepšením toho, čo táto vládna totalitná propaganda už zaviedla a ide tu iba o jednoduchý výňatok, respektíve o jednoduché doplnenia, akým spôsobom predchádzať tomu, čo by mohlo byť označované za nepravdivú informáciu, dezinformačný prostriedok, zlú propagandu, respektíve nejaký podporovateľský web v rámci informácií, ktoré by mali nejakým ...
===== výňatok, resp. o jednoduché doplnenia, akým spôsobom predchádzať tomu, čo by mohlo byť označované za nepravdivú informáciu, dezinformačný prostriedok, zlú propagandu, resp. nejaký podporovateľský web v rámci informácií, ktoré by mali nejakým spôsobom ohrozovať bezpečnosť Slovenskej republiky. Takéto vyňatie, resp. takéto presné pomenovanie je na základe iba toho, že vládna propaganda si svojvoľne určila časový rámec, to znamená toho pol roka, aby sme nemohli pripomienkovať, resp. nemohli sme sa zapájať viac vylepšeniu, resp. k nejakému ešte zdokonaleniu tohto zákona o kybernetickej bezpečnosti a ten naozaj zbabelý procedurálny návrh, resp. zbabelý výrok pána Krúpu o tom, že tento zákon treba vrátiť na dopracovanie bez pripomienok, je úbohé.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

6.5.2022 o 12:39 hod.

Mgr.

Eduard Kočiš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video