65. schôdza

26.4.2022 - 25.5.2022
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

6.5.2022 o 13:29 hod.

Andrej Medvecký

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie 13:29

Andrej Medvecký
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Poslanci za stranu Kotlebovci - ľudová strana Naše Slovensko Andrej Medvecký, Rastislav Schlosár, Stanislav Mizík a Peter Krúpa predkladajú do Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti. Cieľom uvedenej novely zákona je zrušenie zániku brannej povinnosti v prípade zmeny pohlavia. Zákon o brannej povinnosti v súčasnosti obsahuje možnosť zániku brannej povinnosti v prípade zmeny pohlavia z mužského na ženské. Ďakujem a hlásim sa so rozpravy ako prvý.
Skryt prepis

Vystúpenie

6.5.2022 o 13:29 hod.

Andrej Medvecký

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 13:30

Ondrej Ďurica
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Vážená pani poslankyňa, vážení páni poslanci, v súlade so zákonom o rokovacom poriadku som bol určený za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 10. júna 2022 a v gestorskom výbore do 13. júna 2022 od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie

6.5.2022 o 13:30 hod.

Ondrej Ďurica

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 13:32

Andrej Medvecký
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Ako jeden z hlavných dôvodov prečo máme záujem zrušiť túto časť zákona o brannej povinnosti je veľká možnosť zneužívania tejto časti zákona v prípade potreby vyhnúť sa brannej povinnosti. Zmena pohlavia respektíve proces zmeny pohlavia nemá v Slovenskej republike žiadny právny základ. Skutočne nie je zákonom definovaný žiaden postup aký by mali osoby, ktoré žiadajú túto zmenu zákona dodržať. Respektíve povinnosti, ktoré musia títo horí jedinci splniť. Zákon nestanovuje ani postupy pre lekárov, ktorí v tejto veci stanovia diagnózy. Slovenská republiky v súčasnosti umožňuje zapísať zmenu pohlavia osobám, ktoré jediné čo musia podstúpiť, je prejsť nejakými lekárskymi vyšetreniami, najmä u psychológa, ktoré stanovia diagnózu podľa medzinárodnej klasifikácie chorôb ako aj diagnózu duševných porúch a porúch správania. Osoby, ktoré túto zmenu požadujú, však nemusia podstúpiť ani len chirurgický zákrok na zmenu pohlavných orgánov. Skutočne týmto chorým jedincom stačí užívanie len nejakých hormónov, pričom je veľmi otázne do akej miery a či vôbec daný jedinci týmto procesom skutočne prejdú. Keďže, keď nazrieme do hĺbky chorej a veľmi nebezpečnej ideológie LGBTI, tak môžeme nájsť aj také vyjadrenia, že ani mužské pohlavné orgány nemusia byť prekážkou k tomu, aby sa jedinec cítil ako žena. Môžeme preto konštatovať, že zmenou pohlavia môže v prípade nutnosti vyhnúť sa vojne, postúpiť jednoducho každý s vedomím, že ho to okrem pár návštev u lekára nemusí nič stáť. Keďže u brancov je dôležitá najmä fyzická zdatnosť a psychicky vyrovnaný stav, nejaká administratívna záležitosť zmeny pohlavia nielen že nemôže byť dôvodom na zánik brannej povinnosti, ale navyše máme za to, že sa bude táto časť zákona aj zneužívať na vyhýbanie sa tejto povinnosti. Nemennosť fyzickej zdatnosti jedincov, ktorí si zmenia pohlavie na ženské, môžeme odsledovať aj pri športovcoch, ktorí síce nedokážu byť úspešní v kategórii mužských športov, ale ako sa ukázalo, dokážu podať lepší výkon ako mnoho žien a neprávom tak víťaziť v rôznych športových súťažiach. Aj toto je dôkazom toho, že administratívna zmena pohlavia nemení nič na skutočnosti, že chlap stále ostáva chlapom so všetkými predispozíciami a výhodami, ktoré mu boli ako mužskému pohlaviu dané. Viem, ž sa tu v tomto pléne určite nájdu jednotlivci, ktorí môžu argumentovať, že ak sa nájde skutočne psychicky chorá osoba, ktorá veľmi vážne spĺňa diagnózu duševných porúch a porúch správania a nie je tak možné postúpiť a poslať ju brániť krajinu alebo jej podľa zákona o brannej povinnosti uložiť nejakú inú alternatívnu službu, tak práve na tento prípad zákon o brannej povinnosti už myslí, pretože ťažké zdravotné postihnutie je jeden z ďalších dôvodov, pre ktorý občanovi branná povinnosť zaniká. Aj toto je jedným z ďalších dôvodov prečo považujeme zmenu pohlavia z mužského na ženské ako dôvod na zánik brannej povinnosti za neopodstatnený, a preto je potrebné § 7 ods. 13 úplne zo zákona o brannej povinnosti vypustiť. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie

6.5.2022 o 13:32 hod.

Andrej Medvecký

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13:36

Rastislav Schlosár
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Andrej, ty si tu už spomínal ako je dnes možné veľmi ľahko si zmeniť oficiálne pohlavie buď z mužského na ženského alebo zo ženského na mužské, ale ja by som tu ešte raz zdôraznil, lebo došlo k určitej zmene, ktorú vymyslel minister zdravotníctva Lengvarský, ktorý namiesto toho, aby teda riešil problémy zdravotníctva a celkový rozklad spoločnosti, ktorý sa aj prejavuje aj v jeho rezorte, tak namiesto toho začína riešiť problémy kadejakých úchylov, v tomto prípade transsexuálov a vyriešil to takým spôsobom, že vydal nové usmernenie, podľa ktorého je na to, aby človek si zmenil oficiálne pohlavie a teraz nemám namysli nejakú, preoperovanie, nejakú chirurgickú operáciu pohlavných orgánov, ale mám na mysli to, že bude mať na matrike a že bude mať v občianskom preukaze zmenené pohlavie oproti tomu ako sa pôvodne narodil, stačí už naozaj len to, aby v podstate 1 rok užíval nejaké hormonálne procedúry, aby si pichal trebárs muž ženské hormóny a aby následne sa tento rok správal ako žena a už na základe len tohto jediného mu bude zapísané do občianskeho preukazu, že tento muž, ktorý sa narodil ako muž, je zrazu žena, na základe toho bude môcť sa vyhnúť ako si spomínal brannej povinnosti alebo napríklad bude môcť chodiť a keď to tak preženieme na ženské záchody a tam mávať občianskym preukazom, keď pre neho príde ochranka, keď sa budú na neho tie ženy sťažovať čo tam ten chlap robí, tak bude mávať občianskym preukazom, veď on je predsa žena, lebo to tam má napísane, lebo mu to umožňuje práve toto usmernenie Lengvarského. Toto, čo sa tu naozaj v tejto otázke deje, je absolútne postavené na hoavu a je to totálny rozklad normálnych zdravých hodnôt v spoločnosti.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

6.5.2022 o 13:36 hod.

Mgr.

Rastislav Schlosár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13:38

Martin Beluský
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja by som len chcel doplniť, že pri tom súčasnom veľkom pokroku, ktorý sledujeme posledné desaťročia, najmä teda tá informačná revolúcia je až zarážajúce, že čím ďalej tým viacej sa objavujú také spiatočnícke trendy, napríklad to, že dnes na svete existuje obrovská komunita ľudí, ktorá verí tomu, že zem je vlastne ploská, že neni guľatá a tak isto sú ľudia, ktorí si myslia, že keď sa raz niekto narodí ako muž, tak on si vlastne počas toho života to môže zmeniť. Takže to sú naozaj choré trendy, ktoré by nemali v spoločnosti existovať. Bohužiaľ, existujú aj v našom súčasnom právnom poriadku ako upozornil poslanec Medvecký, pretože ak tu existuje nejaká povinnosť, ktorú má proste muž zo zákona, teda brániť svoju vlasť, tak nemôže sa tejto povinnosti vyhnúť len preto, že si povie, že je žena, bohužiaľ, to tak dnes napísané je, ale správne pán poslanec Medvecký upozornil, že ak by nejaký lekár alebo psychiater diagnostikoval u tohto človeka nejakú duševnú poruchu, ktorá môže, nemusí byť, tak v tom prípade sa samozrejme tej povinnosti vyhne podľa súčasnej legislatívy, čiže tá zmena pohlavia tam je naozaj nadbytočná a verím, že konzervatívne spektrum aj koalície podporí tento náš jednoduchý legislatívny návrh, ktorý zvráti tieto trendy aj v našej spoločnosti. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

6.5.2022 o 13:38 hod.

Ing. PhD.

Martin Beluský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13:39

Marek Kotleba
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Musíme si povedať, že zahraničné smerovanie Slovenska je jednoznačne USA a NATO, to vidíme ako sa chová táto vláda voči záujmom Ameriky a NATO, ale povedzme si aj druhú vec, že opäť jedno hovoria a druhé robia, pretože...
===== či potom by sa postavili na stranu a išli by bojovať, alebo by iba mudrovali, alebo by jedného dňa prišli na to, že ani vlastne nie sú chlapi, čiže prosím vás, vy aj vy, pán kolega, teda aj s vaším kolegom, ktorý odišiel, stojíte za tým, stojíte za Amerikou, stojíte za NATO, podporujete Ukrajinu, podporujete vojenský konflikt, tak ja by som teda bol zvedavý, či by ste si naplnili tú brannú povinnosť a či by ste tam išli bojovať, keď za tým stojíte? Skúste mi to niekto iba vo faktickej odpovedať. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

6.5.2022 o 13:39 hod.

Mgr.

Marek Kotleba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13:41

Andrej Medvecký
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Tak ďakujem kolegom za podporné faktické poznámky, ja len chcem zdôrazniť, že týmto, alebo touto zmenou zákona my chceme vylúčiť ten § 7 ods. 13, aby určití ľudia nezneužívali tento paragraf na to, aby sa mohli vyhnúť prípadnej brannej povinnosti, pretože je to len taká, dá sa povedať, že len technická vec a veľmi veľa ľudí by tento paragraf vlastne mohlo zneužiť na to, aby sa vyhli tejto brannej povinnosti. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

6.5.2022 o 13:41 hod.

Andrej Medvecký

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

13:43

Martin Beluský
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Tento návrh zákona, ktorým sa mení zákon o starobnom dôchodkovom sporení a takisto zákon o sociálnom poistení, alebo resp. zmeny v druhom pilieri, skrátene povedané, sme predložili už aj na poslednej parlamentnej schôdzi bol návrh, bol tento návrh vrátený na dopracovanie, ja ho preto nebudem obšírnejšie už nejakým spôsobom predstavovať, pretože je vlastne takmer identický s tým predchádzajúcim návrhom, okrem vlastne jednej zmeny, a to je ten spomenutý zákon o sociálnom poistení na návrh pána poslanca Cmoreja, tou treťou zmenou sa rušia poplatky z príspevkov na starobné dôchodkové sporenie z celkovej výšky 0,5 %, ktoré si berie Sociálna poisťovňa. Z výšky 0,25 % sa podľa súčasného zákona tvorí správny fond, v minulosti to bolo 0,5. 0,25 sú príjmami Slociálnej poisťovne, v minulosti to bolo taktiež 0,5 %, čiže dokopy 0,5.
Táto zmena bude mať pozitívny vplyv na zvýšenie dôchodkov budúcich dôchodcov, ostatné zmeny sme nechali tak, ja teraz nechám priestor v rozprave, ak budú nejaké otázky, budem rád odpovedať. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

6.5.2022 o 13:43 hod.

Ing. PhD.

Martin Beluský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

13:44

Peter Cmorej
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. V súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol výborom určený za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 986, predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky, ale zákon nebol prepracovaný, tak ako sme sa o ňom uzniesli na minulej, na minulej schôdzi, už mám toho dneska celkom dosť. Teda okrem toho jedného bodu, čo som teda rád, že som inšpiroval pánov, pána predkladateľa, ale teda tie výtky, ktoré som mal, na minulej, pred mesiacom zrejme neboli vyvrátené, tak tie tam ostali. Neviem prečo sme si, že si robíme túto starosť a máme to tu o mesiac zasa. Navyše keď, navyše keď viete, že ona celá reforma ...
Dobre, takže v zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 odporúčam, aby Národná rada sa uzniesla na tom, že návrh zákona vráti navrhovateľovi na dopracovanie.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

6.5.2022 o 13:44 hod.

Mgr. Ing.

Peter Cmorej

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

13:46

Martin Beluský
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán podpredseda. Vidím, že nie je teda záujem znova otvárať tú diskusiu, avšak samozrejme to chápem. Ja len technicky teda navrhujem v zmysle § 73 ods. 3 písm. d) zákona o rokovacom poriadku, aby si, pán navrhovateľ, dal hlasovať o tom, že tá novela zákona sa prerokuje v druhom čítaní a ešte k tým vašim výtkam. Samozrejme vy ste tu mali aj nejaké iné argumenty, ale to neznamená, že čokoľvek, keď poviete, tak to musíme akceptovať. Tak niečo sme akceptovali, to sme tam pridali, avšak ak bude teda vrátený tento zákon na dopracovanie, tak ja teda ho nebudem znovu ho predkladať, aby sme tu urobili nejakú lokáciu, keďže viem, že prichádza ďalšia novela aj druhého piliera a videl som dnes aj na ministrovi Krajniakovi, že je tam otvorenosť nejakej diskusie aj s opozíciou, takže ak nejaký priestor bude vytvorený, tak ho samozrejme využijeme a budem sa tešiť na spoluprácu aj s vami, pán poslanec.
Skryt prepis

6.5.2022 o 13:46 hod.

Ing. PhD.

Martin Beluský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video