6. schôdza

20.4.2020 - 30.4.2020
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

22.4.2020 o 15:02 hod.

Ing. PhD.

Peter Žiga

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 14:10

Milan Krajniak
Skontrolovaný text
Vážené dámy a páni, keďže došlo k technickému problému, prosím vás, aby sme sa mohli vrátiť do druhého čítania, aby sme mohli ešte schváliť jeden pozmeňujúci návrh, na ktorom je všeobecná zhoda naprieč poslaneckými klubmi a výbormi, takže chcem vás poprosiť, aby sme sa mohli vrátiť do druhého čítania.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

22.4.2020 o 14:10 hod.

Bc.

Milan Krajniak

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 15:02

Peter Žiga
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Týmto procedurálnym návrhom chcem poukázať na nekompetentnosť vlády, ktorá sa práve uchádza o dôveru poslaneckej snemovne, a navrhujem, aby Národná rada Slovenskej republiky prerušila svoje rokovanie až do obdobia, kým vláda Slovenskej republiky nezruší svoje uznesenie č. 7435 zo dňa 6. apríla 2020, v ktorom zakazuje zhromažďovať sa občanom s výnimkou osôb žijúcich v spoločnej domácnosti.
Svoj procedurálny návrh odôvodňujem tým, že vláda na svojom zasadnutí 6. apríla 2020 prijala uznesenie, v ktorom obmedzovala slobodu pohybu a zákaz vychádzania, ktoré mali časové obmedzenie do 13. apríla 2020. V bode C vydala zákaz na právo zhromažďovať sa s výnimkou osôb žijúcich v spoločnej domácnosti a tento zákaz nemal obmedzenú platnosť a platí dodnes. Nepredpokladám, že pán predseda... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

22.4.2020 o 15:02 hod.

Ing. PhD.

Peter Žiga

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 15:04

Marian Kotleba
Skontrolovaný text
Ja len si dovolím pripomenúť, vážený pán predseda Národnej rady, váš sľub, čo ste povedali na grémiu, že teda keď sa bude rokovať o programovom vyhlásení vlády v inej časti, ako bolo, ako bola uvedený, ako bol uvedený tento materiál, že to nebude naraz, tak že vlastne zabezpečíte to, že premiér tu bude celý čas prítomný. Takže bol by som rád, keby sa tak stalo.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

22.4.2020 o 15:04 hod.

Ing. Mgr.

Marian Kotleba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 15:05

Peter Pellegrini
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne. Pán predseda, dávam návrh, aby ste zvolali poslanecké grémium, aby sme si ujasnili, či svojím rokovaním porušujeme alebo neporušujeme uznesenie vlády, ktoré zabránilo zhromažďovať sa. Keďže ste mi povedali, že kedykoľvek môžem použiť aj váš klub, v mene troch poslaneckých klubov SMER - SD, Ľudová strana a SME RODINA zvolávam, dávam návrh na zvolanie poslaneckého grémia.
Ďakujem veľmi pekne aj za veľkorysosť. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

22.4.2020 o 15:05 hod.

Ing.

Peter Pellegrini

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15:28

Marián Viskupič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážený pán predseda Národnej rady, vážená pani podpredsedníčka vlády, vážení páni podpredsedovia vlády, vážené panie ministerky, vážení páni ministri, ctené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som ako spoločný spravodajca predniesol spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky k Programovému vyhláseniu vlády Slovenskej republiky so žiadosťou o vyslovenie dôvery vláde Slovenskej republiky (tlač 68).
Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky, Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky so žiadosťou o, so žiadosťou o vyslovenie dôvery vláde Slovenskej republiky bolo predložené vládou Slovenskej republiky Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s čl. 86 písm. e) Ústavy Slovenskej republiky v termíne stanovenom čl. 113 Ústavy Slovenskej republiky. Uvedený materiál bol doručený poslancom Národnej rady Slovenskej republiky pred 6. schôdzou Národnej rady Slovenskej republiky ako tlač 68.
Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky so žiadosťou o vyslovenie dôvery vláde Slovenskej republiky na rokovaní Národnej rady Slovenskej republiky predniesol predseda vlády Slovenskej republiky Igor Matovič dňa 20. apríla 2020 s tým, že schôdza Národnej rady Slovenskej republiky bola prerušená do 22. apríla 2020. Počas tohto obdobia zasadali výbory Národnej rady Slovenskej republiky.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 68 zo dňa 20. apríla 2020 pridelil uvedený návrh na prerokovanie všetkým výborom okrem určených špecifických výborov. Zároveň predseda Národnej rady určil termín na prerokovanie do 22. apríla 2020 do 14.00 hod. a gestorský výbor Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet.
Konštatujem, že všetky výbory Národnej rady prerokovali predmetný návrh v stanovenom termíne, výbory vyslovili súhlas s predloženým programovým vyhlásením vlády, vlády Slovenskej republiky so žiadosťou o vyslovenie dôvery vláde Slovenskej republiky a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky schváliť a vysloviť dôveru vláde Slovenskej republiky.
Gestorský výbor na základe uznesení výborov k Programovému vyhláseniu vlády Slovenskej republiky so žiadosťou o vyslovenie dôvery vláde Slovenskej republiky (tlač 68) odporúča Národnej rade Slovenskej republiky podľa článku 86 písm. f) Ústavy Slovenskej republiky:
1. schváliť Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky,
2. vysloviť dôveru vláde Slovenskej republiky.
Konštatujem, že spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 19 z 22. apríla 2020. Výbor určil poslancov Mariána Viskupiča, Juraja Gyimesiho, Petra Kremského, Milana Kuriaka, Annu Miernu, Erika Ňarjaša, Jozefa Hlinku a Tomáša Lehotského za spoločných spravodajcov výboru. Zároveň ma výbor poveril ako spoločného spravodajcu predniesť spoločnú správu na schôdzi Národnej rady a navrhnúť Národnej rade postup pri hlasovaní v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Dovoľte mi ešte pár slov. Potreba zmeny, to je to, čo ľudia jednoznačne deklarovali pred voľbami a to, čo si vybrali aj vo voľbách. Po vládach SMER-u prevzali kormidlo strany pripravené na reformy, strany, ktorým nestačil pred voľbami leták na to, aby občanom ukázali, aké majú plány, strany, ktoré aj po voľbách svoje plány napísali podrobne a starostlivo. Koaličnou zmluvou a teraz programovým vyhlásením vlády strany OĽANO, SaS, SME RODINA a ZA ĽUDÍ ukazujú, ako chcú tým kormidlom krútiť, aby zo Slovenska urobili prosperujúcu krajinu, do ktorej sa začnú navracať ľudia (zaznievanie gongu) a kde sa oplatí... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Panie poslankyne a páni poslanci, zachovajme úctu k rečníkovi a buďme trošku tichšie.

Viskupič, Marián, poslanec NR SR
... a kde sa oplatí pracovať, podnikať, študovať a žiť.
Správu nad Slovenskom sme prevzali v časoch korony, v časoch, ktoré sú absolútne bezprecedentné. Každá z krajín sveta s nimi zápasí po svojom, všetci hľadáme, skúšame, snažíme sa vybrať to, čo pre ľudí vnímame ako najlepšie. Pred dvoma mesiacmi nikto netušil a nepredpokladal, ako veľmi vírus zasiahne do nášho života, ako veľmi zmení bežné veci, na ktoré sme boli zvyknutí a ako veľmi bude ovplyvňovať naše konanie. Napriek tomu vláda sa sformovala. Experti sa začali stretávať a okrem hasenia najnutnejších a ozaj veľkých problémov sme začali pre krajinu písať cestovnú mapu. Dnes tú mapu máme na stole. Koalícia vytvorila plán pre Slovensko.
V programovom vyhlásení vlády, ktoré dnes pred nami leží, je zhmotnených mnoho stoviek človekohodín práce. Žiadna vláda pred nami nemala na jeho napísanie takú ťažkú situáciu a taký časový tlak. Napriek tomu je to vyhlásenie, ktoré je prienikom predstáv odborníkov a rozumných riešení. Hlavným motívom pri jeho písaní boli občania, ktorým tento štát slúži.
Pri písaní vládneho programu sme denne videli pred sebou ľudí, opatrovateľku pracujúcu v Rakúsku, študenta, ktorý vypĺňa prihlášku na vysokú školu, samu matku dvoch malých detí, čakateľa na operáciu, zamestnaných, podnikajúcich, študujúcich, dôchodcov od Košíc cez Kráľovský Chlmec, Detvu, Ružomberok, Oravský Podzámok po Nitru či Bratislavu. Tí všetci tejto krajine veľa odovzdávajú. A mali by od nej veľa dostávať naspäť. Je najvyšší čas, aby sme tieto účty začali vyrovnávať.
Pred vami, vážení kolegovia, je 121 strán náročného textu. Každý z rezortov sa snažil zhutniť svoje plány a predstavy o lepšom Slovensku do čo najstručnejších bodov. Nesľubujeme svetový mier, nesľubujeme všeobecné prázdne frázy o lepšom svete. Pripravili sme veľmi konkrétne riešenia, veľmi presnú postupnosť toho, ako pomôcť krajine. Stovky malých aj veľkých riešení. Stovky toho, čo chceme prijať, ale aj toho, čo musíme nechať v minulosti. Sú to riešenia, ktoré vznikali na základe odborných posudkov a súčasne ešte také, ktoré čakajú na doplnenie v podobe lepších a užitočnejších zákonov.
Je to začiatok práce, ktorá nás čaká. Odrazový mostík. Základ. Nevymýšľame si. Riešenia v tomto vládnom programe sa opierajú o zdroje, ktoré vieme, kde nájsť. Vieme čo a vieme za koľko. Vieme prečo a vieme, kam to všetko smeruje. Nie sú to výstrely do tmy ani pokusy a omyly. Hovorí hlas rozumu, pretože ten je viac než marketing a vytĺkanie bodov.
Neteším sa na to, ako s pompou budeme tesne pred voľbami odškrtávať povinné jazdy. Naopak, teším sa na systematickú prácu, ako postupne, po malých krokoch budeme napĺňať, k čomu sa teraz zaväzujeme. Tak, aby každý človek na Slovensku po štyroch rokoch tejto vlády mohol povedať, toto sa zlepšilo, toto mi pomohlo, pre toto sa mi žije ľahšie. Je to programové vyhlásenie, o ktoré sa môžu oprieť dobré zákony. Zákony pre ľudí.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, skončil som. Prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

22.4.2020 o 15:28 hod.

RNDr. Ing.

Marián Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 15:36

Marian Kotleba
Skontrolovaný text
Ďakujem za slovo. Procedurálny návrh som už odovzdal písomne, takže, vážený pán predsedajúci, vážený pán predseda Národnej rady, žiadam o prerušenie rokovania Národnej rady Slovenskej republiky v bode programové vyhlásenie vlády, parlamentná tlač č. 68, a to až do momentu, kým sa do pléna Národnej rady Slovenskej republiky nedostaví predseda vlády Slovenskej republiky Igor Matovič.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

22.4.2020 o 15:36 hod.

Ing. Mgr.

Marian Kotleba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:39

Boris Kollár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Dovoľte mi, aby som na úvod možno trošku netradične odpovedal pánovi Kotlebovi. Samozrejme, že pán premiér tu bol na druhú, ako sa to počítalo, ale má práve teraz v tomto čase telehovor s predstaviteľmi, s premiérmi V4, ktorá bola dopredu plánovaná. My sme nevedeli, kedy nám vyjde schôdza na to, aby sme otvorili PVV-čko. Na druhú tu bol, ste ho tu videli, takže, bohužiaľ, sa ospravedlnil, preto poveril pána podpredsedu vlády, aby ho zastúpil. Je to v zmysle rokovacieho poriadku a je to z dôvodu niežeby išiel na kávu, ale má dôležitý telehovor, konferenčný hovor s premiérmi V4. Rozhodne pre nás je veľmi dôležitý partner V4, aby sme udržali priateľské vzťahy, dobré vzťahy, musíme držať spolu a vtedy máme väčšiu silu aj v tej Európskej únii. Takže toto bol jediný dôvod, prečo tu pán premiér aktuálne nie je. Ďakujem.
Vážené dámy, vážení páni, obhajovať PVV budú ministri alebo prvé slovo mal pán premiér. Ja by som tu chcel vystúpiť teraz ako predseda strany SME RODINA a ako predseda Národnej rady.
Začnem tým predsedom strany SME RODINA. Chcem poďakovať všetkým koaličným partnerom, že do tohto PVV sa dostali drtivá, alebo sa dostala drtivá väčšina všetkých našich priorít, mohol by som ich teraz vymenovať, ako boli tie, výstavba štátnych nájomných bytov, zrušenie doplatkov za lieky pre matky s deťmi do 6 rokov, pre zdravotne ťažko postihnutých občanov, pre dôchodcov a potom, samozrejme, exekučná amnestia. Máme tam v tom PVV ešte strašne veľa ďalších sociálnych opatrení, za ktoré sme bojovali a dostali sa tam. Nebudem ich teraz všetky menovať. Viete si ich naštudovať, každý máte PVV-čko, tak ich tam nájdete. Cez to všetko je to dôležitý signál voči ľuďom a voči tomu, že štyri roky, čo sme boli tunak v parlamente, v parlamentnej opozícii, sme bojovali za ľudí, sme si budovali dôveru tým, že keď sme niečo sľúbili, sme to dodržali. Keď sme niečo povedali, sme to splnili. A to bolo jedno, či to bol sľub smerom k ľuďom, k občanom, ale aj voči vám tunak kolegom, ktorí ste tu boli pred štyrmi rokmi. Keď bolo čokoľvek a sme sa na niečom dohodli, tak SME RODINA vždy slovo dodržala.
Čo sa týka k tým občanom. Presne tak, ako sme to tie štyri roky robili, tak budeme to robiť aj teraz. Hovorili sme a hlavne sme sa zamerali ako strana na to, že nepozerali sme sa na to, kto predkladá návrh zákona, ale čo predkladá. Takto sme v opozícii boli štyri roky a všetky rozumné návrhy zákonov, ktoré predkladala či koalícia, vtedy SMER, SNS, MOST, alebo opozícia, napríklad aj kotlebovci, my sme nemali problém podporiť. Prečo? Lebo je to v prospech ľudí. Takto sa my budeme správať aj ďalej a tieto veci si berieme ďalej aj do tejto koalície, že týmto spôsobom chceme postupovať, chceme prinášať zákony, návrhy zákonov, ktoré hlavne pomôžu ľuďom. Toto sú naše priority, sociálne témy. To je priorita hnutia SME RODINA. A tieto veci sa nám do PVV podarilo dostať.
Samozrejme, že táto vláda si veľmi zakladá na boji proti korupcii. Ale to budú už obhajovať moji kolegovia. Tejto téme sa budú venovať moji kolegovia, prípadne ministri, ktorí vystúpia, ale ja to len rámcovo politicky chcem uchopiť a chcem dať týmto odkaz. Nielen vám tuná v pléne, ale aj ľuďom, ktorí nás pozerajú, si môžu byť istí, že tak sme to robili tie štyri roky, že sme si budovali tú dôveru, že keď sme to, niečo povedali, tak sme to dodržali. Tak ako to bolo s ročníkmi ´58, ´59, ´60. Keď sme sľúbili týmto ženám, že sa, že na ne nezabudneme, že proste neodsunieme to bokom len preto, že si povieme, tak to je problém, tak to tam nedáme, lebo čo keď budú mať s tým nejakí partneri nejaký, nejaký náznak problému, že to by nám niečo zamotalo. Nie, je to tam. My na ľudí nekašleme. My za ľudí bojujeme. A tak ako sme to sľúbili, ako si to uchopila naša poslankyňa Petra Krištúfková, keď tuná za ne bojovala, keď sme podali ústavnú sťažnosť, tak sa to dostalo do toho PVV a som veľmi rád, že kolegovia – a týmto im ďakujem, že nám to umožnili do toho programového vyhlásenia vlády dostať.
Je tam veľmi veľa zákonov smerujúcich k ľuďom. Keď si to, alebo kto z vás poslancov ste si to prečítali, musíte uznať, že je to dobre urobený, dobre urobené programové vyhlásenie vlády a v kontexte toho, že sme mali na to naozaj veľmi málo času a naozaj môžem pána poslanca Fica ubezpečiť, že Úrad vlády v noci nebol zhasnutý, určite nebol, preto lebo na Úrade vlády sa zasadalo prakticky do jednej, do druhej, do tretej skoro každý deň, alebo každú noc, by som povedal. Nemali sme čas, lebo cez deň sa prijímali zákony v rámci koronakrízy, ktoré bolo treba okamžite riešiť.
Sme vládou, ktorá nemala 30 dní na to, aby sme mohli prísť a aby sme si tunak len tak hovkali, začali sme si štrngať veci a krásne si obedíkovať, prípadne si robiť nejaký tímbilding a tam sa o tom baviť. Nie. Táto vláda nemala žiadny čas. Táto vláda musela okamžite konať. Táto vláda prijala 18 zákonov. Musela to vymyslieť, nájsť peniaze, pripraviť legislatívne znenie tohto zákona, prejsť vládou, prejsť parlamentom, podpis prezidentky a vytlačenie v Zbierke zákonov. Toto robila táto vláda ten jeden mesiac, ktorý sme mali na to, aby sme v kľude, za normálneho počasia vedeli urobiť si PVV-čko. Cez to všetko sme spravili cez 120 strán veľmi dobrého, kvalitného programu. Toto sme museli urobiť. Toto je snáď prvá vláda, ktorá s takýmto niečím sa musela potýkať. Vyčítať jej, že by si neplnila svoje povinnosti, že by na Úrade vlády bolo večer zhasnuté, je minimálne nepoctivé.
Ja chcem poďakovať všetkým poslancom, ktorí tu sedia, za tých 18 zákonov, za ktoré ste zahlasovali. Alebo zahlasovali ste, dá sa povedať, skoro konsenzom. Veľmi málokrát sa stalo, že by ste tieto zákony nepodporili a ja si to veľmi vážim. Chcem poďakovať naozaj, nebýva to zvykom. Keď sme boli v parlamente predtým v opozícii, naozaj nebýva to zvykom a ja si to veľmi vážim.
Som rád, že si všetci uvedomujeme, že toto ohrozenie tejto krízy, ktorá naozaj postihuje snáď každú jednu rodinu na Slovensku, ktorá skutočne rozvracia ekonomiku, po tejto kríze, keď vyjdeme von, tak bude veľmi veľa zničených podnikov. Bude veľmi veľa nešťastia, bude veľmi veľa smútku a tragédií. Nebudú tu len obete koronavírusu, ale budú to aj obete na psychike ľudí. Budú to možno aj rozvrátené rodiny kvôli tomu a veľmi veľa ľudí upadne do absolútneho ekonomického kolapsu a budeme im musieť pomôcť. Je to na nás tunak v tomto pléne, je to len na nás, na stopäťdesiatich, ako sa zachováme k tomu a či tým ľuďom pomôžeme a akú sieť sociálnu utkáme.
Je pravdou, že keby sme mali vyrovnané rozpočty, prípadne prebytkové, ako to bolo v Nemecku alebo napríklad v posledných rokoch v Česku, no tak by sme vedeli tú sieť utkať podstatne hustejšiu. Bohužiaľ, v časoch hojnosti, prebytkov, keď celá Európa strádala, odkladala nabok, my sme hýrili, šafárili a zadlžovali sa. Nedokázali sme mať vyrovnaný rozpočet. Jeden jedinýkrát; a teraz budem veľmi osobný a nechcel som to urobiť, ale ja som povedal, že sa stavím o tie hodiny (povedané so smiechom), kto tunák bol, tak si pamätá, že keď tento rozpočet bude vyrovnaný, tak sa len vraciam k tým, kto tuná sedeli pre štyrmi rokmi, tak by som tie hodiny neprehral, lebo naozaj ten schodok bol; pán minister, koľko bol teraz schodok za minulý rok? 1,3 miliardy a mal byť vyrovnaný. (Reakcia ministra.) Dobre, 1,22 miliardy. Takže žiadny vyrovnaný rozpočet, ale teraz nenadávam, teraz neútočím, ja to len konštatujem. To sú fakty, ako hovorí pán expremiér Fico, to sú fakty.
Takže pokiaľ by sme mali, pokiaľ by sme mali plnú špajzu, vedeli by sme pomôcť ďaleko viacej ľuďom. Tá špajza, bohužiaľ, neni plná. My musíme naozaj povymetať všetky kúty. Vďakabohu, že nám Európska únia povolila možnosť použiť na to nevyčerpané eurofondy. Ja som bol pri tých rokovaniach, keď som videl, ako, aký mal bolehlav pán minister financií, čo musel všetko pre to urobiť pán minister sociálnych vecí, aby sme našli aspoň aké-také zdroje. Akým spôsobom sme si rýchlo požičiavali peniaze, lebo nebolo z čoho tým ľuďom pomôcť a vyplatiť im.
Európska únia je veľký kolos. Sú už teraz schémy, akým spôsobom budeme financovať túto krízu a potom čas po kríze. Lenže to v Európskej únii trvá mesiace. A tí ľudia potrebujú pomoc hneď. Preto sme museli okamžite pristúpiť k prijímaniu týchto COVID-19 zákonov, ktoré sme tu schvaľovali miesto toho, aby sme sedeli na obedíku a pripravovali PVV-čko. Toto robila táto štvorkoalícia, toto robila táto vláda týchto 30 dní. Cez to všetko po nociach, keď sme pripravili tieto zákony, po nociach sme pracovali, tímy paralelné s ministrami a potom zástupcovia v koaličnej rade bojovali a štrngali si tu, to vyhlásenie aby sme vedeli napísať, aby tam bol konsenzus.
Áno, určite nie sú všetky politické strany, ktoré sú vo vládnej koalícii, spokojné. Určite každý si nemohol presadiť, lebo to sa asi už nezopakuje, tá úžasná možnosť, ktorú mal, mala strana SMER, keď vládla sama a mohla si pripraviť absolútne svoj program bez toho, aby do toho niekto vstupoval, a mohla zmeniť Slovensko. Neurobila to. Neurobila to, nevyužila tú úžasnú možnosť, keď nemusela absolútne reagovať na nejakého partnera.
Sme štyri strany v koalícii. Nie sme úplne jednotní. Môžem nás povedať, že niekedy, v niektorých prípadoch sme boli také nechcené dieťa. Ale sme tu. Bohužiaľ. Sme tu a musia si asi všetci zvyknúť naprieč celým spektrom. To neznamená, že sme zlý partner. Najprv nás všetci obviňovali, no tak vy idete smer, so SMER-om, vy ste trójsky kôň SMER-u. No ja nevidím, že by som sedel vedľa Roberta Fica. To je len odpoveď tým kuvikom, ktorí proste na nás pľuli na tých facebookoch, hádzali kamene do nás, a my sme to len útrpne znášali, to je ich odkaz, akí sú hlúpi. To je prvá vec.
Druhá vec je, budeme dobrým partnerom tejto vládnej koalícii. Určite na nás sa táto vláda nerozpadne. Ja si uvedomujem, že ani naši poslanci, ani naši tieňoví ministri nie sú úplne spokojní s tým, čo sa tam dostalo, že sme nepresadili úplne všetko, ale to nejde. Ako to hovoria moji predrečníci, kolegovia, áno, politika je umenie možného. A my sme v rámci toho umenia možného sa snažili čo najviac dostať do toho PVV-čka a ja som spokojný. Nevládneme sami, ale máme tam veľmi veľa zákonov, ktoré naozaj budú smerovať k pomoci ľuďom v tej sociálnej oblasti. Môžeme mať niektoré rozpory v zdravotníctve, ja to chápem, ale pevne verím, že tieto veci sa vyriešia a mali by sa vyriešiť za zatvorenými dverami.
Tak ako som hovoril, že teraz som spomínal ako predseda politickej strany, tak by som sa k vám chcel prihovoriť ako predseda parlamentu. Zatiaľ vám chcem veľmi pekne poďakovať všetkým, že tento parlament zasadá slušne, že po sebe nevykrikujeme, že po sebe neštekáme, že sa neurážame vulgárne, že tunak niektorí ľudia, keď v minulosti im prišli argumenty, tak nastali, tak si ich zamenili za nadávky a urážky, a to platí – pri všetkej úcte – aj pre koalíciu, aj pre opozíciu. A hovorím to aj do vlastných radov. Aj my sme veľakrát, niektorí kolegovia proste sa nezdržali a možno sa týmto aj vám všetkým za to ospravedlňujem, keď sme takéto pochybenie urobili.
Dnes som rád, že ten parlament si uvedomuje, že je tu veľký problém. Takáto kríza tu nebola od druhej svetovej vojny. Nebola tu a my sa s ňou musíme vyrovnať. Ale nie koalícia, my sa s ňou musíme vyrovnať všetci, aj opozícia, ale hlavne náš národ. Náš národ sa s tým musí vyrovnať a my im sme povinní ako politici – a to je jedno, či opoziční, alebo koaliční –, sme im povinní pomôcť. A môžme to urobiť tu a teraz prijímaním zákonov, ktoré naozaj im môžu pomôcť.
Hovorili sme a ďakovali sme ľuďom, že v tom štarte prejavili určité vlastnosti. Slovensko sa ukázalo ako premiant pri zmrazovaní ekonomiky. Dokázali sme skoro nemožné a boli sme možno medzi, v prvej desiatke, možno v prvej trojke najefektívnejších krajín, najrýchlejšie reagujúcich a dávali nás za vzor, keď sme zmrazovali krajinu. A ja pevne verím, že spolu, ako sme tu stopäťdesiati, sa budeme snažiť rovnako efektívne, zodpovedne tú ekonomiku sa budeme snažiť rozmraziť, aby tie škody boli čo najmenšie na životoch a hlavne na ekonomických dopadoch. A aby tí ľudia to prežili, ja apelujem na všetkých ministrov, tuná na pána ministra financií, aby hľadal tie prostriedky. Teraz by som sa úplne vykašľal na nejaké čísla, či bude deficit taký alebo taký, teraz sa musíme pozerať na človeka, nie na číslo deficitu. A rovnako vás vyzývam, pán minister, aby ste naozaj uvoľnili všetko, čo sa dá, aby sme tým ľuďom pomohli.
Na ľudí sme si oceňovali a boli sme tými premiantami len kvôli jednej jedinej veci, lebo ľudia boli zodpovední, mali disciplínu, empatiu a spolupatričnosť. Týmito vlastnosťami – nie my politici –, týmito vlastnosťami ľudia, ľudia Slovenska vytvorili to, že sme skončili na tom treťom mieste medzi najúspešnejšími krajinami v tomto boji proti tejto koronakríze. A ja vás všetkých vyzývam ako predseda Národnej rady, aby sme tieto isté vlastnosti, ako prejavili tí ľudia dole, aby ste našli aj v sebe tú zodpovednosť, disciplínu, empatiu a spolupatričnosť s národom.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

22.4.2020 o 15:39 hod.

Mgr.

Boris Kollár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:55

Erik Tomáš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, samozrejme, rešpektujeme, ak ma pán premiér neodkladné pracovné povinnosti. Pevne veríme, že nebudú trvať celý deň, že telefonát s predstaviteľmi V4 nebude trvať celý deň do večera, alebo dokonca aj počas zajtrajšieho dňa. Nepáčilo sa nám už minule, že vystúpil iba pán premiér bez toho, aby sme mohli na neho reagovať, je to absolútne nekorektné, preto sme vyjadrili svoj protest aj vo forme nášho odchodu zo sály. Len vám pripomínam, že ste všetci vyskakovali ako čerti z krabičky počas predchádzajúceho volebného obdobia, keď premiér nebol v sále a preberala sa vec týkajúca sa jeho.
Čo sa týka toho, čo ste povedali v obsahu, najmä v sociálnej oblasti, pán Kollár, hovoríte, že programové vyhlásenie vlády ukazuje, že ste sa na ľudí nevykašlali. Ja som si teda podrobne preskúmal a prečítal sociálnu oblasť a naozaj je tam veľa opatrení, s ktorými aj súhlasím, len som zvedavý, že kde na to zoberiete peniaze, pretože ten rozpočet na tie sociálne opatrenia výrazne prekračuje možnosti štátu; a ja to budem veľmi prísne kontrolovať.
Ale to, čo mi chýba v programovom vyhlásení vlády, špeciálne od vás, pán Kollár, a od strany SME RODINA, je garancia sociálnych opatrení, ktoré prijali naše vlády. Vy ste tvrdili, pán Kollár, že principiálnou podmienkou vašej účasti vo vláde bude nerušenie našich sociálnych opatrení, a v programovom vyhlásení vlády nemáte takúto garanciu, nepresadili ste ju a ja viem prečo. Pretože sa ukazuje, že ľudia budú podvedení, že viaceré tie sociálne opatrenia zrušíte. Už sú avizovaní, zrušenie obedov zadarmo, už sa zrušili vlaky zadarmo dočasne pre študentov, už sa avizuje nevyplatenie 13. dôchodku a už sa avizuje prehodnotenie zákona o automatickom navyšovaní minimálnej mzdy. Takže bojím sa, že ľudia budú oklamaní.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.4.2020 o 15:55 hod.

Mgr.

Erik Tomáš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:57

Eduard Kočiš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci.
Pán predseda Kollár, prijaté zákony v Národnej rade Slovenskej republiky aj s pomocou opozície boli prijaté najmä preto, že sú pre ľudí a boli spravené pre ľudí, preto sme ich v opozícii podporili. Toto však o programovom vyhlásení vlády nemôžem povedať, nakoľko mám s ním obrovský problém. Celý tento dokument, ktorý sa tu snažíte obhajovať, je zlý, nekomplexný a veľmi nepodarený. Čítal som si veľmi podrobne všetky programové vyhlásenia vlády od roku ´93, vlád od roku ´93 a nemôžem ho, ako vy tvrdíte, považovať za ten top program, ale by som ho radil medzi tie najmenej podarené. Sú v ňom samé neurčité veci, samé neurčité sľuby a okrem sociálnych vecí a vyhlásení v rámci skvalitňovania života rodín je to naozaj veľmi nepodarený 121-stranový, zle sa čítajúci komiks, ktorému okrem textu naozaj chýbajú už len ilustrácie.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.4.2020 o 15:57 hod.

Mgr.

Eduard Kočiš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:58

Tomáš Taraba
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda parlamentu, oslovili ste nás ako opozíciu, preto mi dovoľte takú spätnú väzbu, že máme dobrý pocit z toho, ako predseda parlamentu sa správate k opozícii. Považujeme aj napriek tomu, že máte ústavnú väčšinu, váš prístup za korektný. A pre demokraciu je dôležitá určitá rovnosť šancí, a preto nerozumiem úplne, že prečo ste vy súhlasili ako človek, ktorý tento korektný prístup voči nám uplatňuje, že ste do programového vyhlásenia vlády zakomponovali to, že budete za peniaze daňových poplatníkov informovať občanov Slovenskej republiky o činnostiach jednotlivých rezortov. Toto keby urobil SMER, tak by, si myslím, že bola obrovská vlna odporu, pretože je to nerovnosť šancí.
Žiadame potom, aby v týchto novinách, ktoré budete roznášať po Slovensku zadarmo a budete ľuďom masírovať mozgy, aby tam bolo aj uverejnené, ktoré zákony sme vylepšili aj my svojimi návrhmi, pretože to je rovnosť šancí. Podieľame sa na činnosti Národnej rady, vo výboroch dávame vlastné návrhy pre zlepšenie zákonov, viaceré veci aj vďaka nám prešli, ale myslíme si, že potom občania majú právo o celkovej informovanosti, nielen o tom, čo robí vláda, čo robia jej ministri. Pretože potom je to to, čo sa v ekonómii nazýva nekalá súťaž.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.4.2020 o 15:58 hod.

Ing. Mgr.

Tomáš Taraba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video