21. schôdza

10. 10. 2017 - 13. 10. 2017
 
 
Loading the player...

Vystúpenie v rozprave

10. 10. 2017 o 15:55 hod.

MUDr. PhD.

Štefan Zelník

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 15:55

Štefan Zelník
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Vážený pán predsedajúci, k návrhu zákonu vystúpili dvaja poslanci a dve poslankyne. Pán poslanec Suchánek podal návrh a preto, aby sme mohli hlasovať o pozmeňujúcom návrhu budeme hlasovať o skrátení lehoty podľa § 83 ods. 4 zákona o rokovacom poriadku a navrhujem hlasovanie dnes o piatej. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

10. 10. 2017 o 15:55 hod.

MUDr. PhD.

Štefan Zelník

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:56

Ján Senko
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo pán podpredseda. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, ako určený spravodajca si vám dovoľujem predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní zákona zo 14. septembra 2017 o štátnej cene Jozefa Miloslava Hurbana a štátnej cene Alexandra Dubčeka, vráteného prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky, tlač 729. Prezident Slovenskej republiky predmetný zákon o štátnej cene Jozefa Miloslava Hurbana a štátnej cene Alexandra Dubčeka vrátil na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky. Vo svojom rozhodnutí uviedol dôvody. Navrhol, aby Národná rada Slovenskej republiky pri opätovnom prerokovaní zákona neprijala tento zákon ako celok. Predseda Národnej rady svojim rozhodnutím pridelil zákon o štátnej cene Jozefa Miloslava Hurbana a štátnej cene Alexandra Dubčeka, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky a na prerokovanie výborom a to ústavnoprávnemu výboru a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Ústavnoprávny výbor Národnej rady ako aj Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá svojimi uzneseniami odporučili zákon o štátnej cene Jozefa Miloslava Hurbana a štátnej cene Alexandra Dubčeka, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky schváliť. Ako gestorský výbor rokoval Výbor Národnej rady pre kultúru a médiá 10. októbra 2017 a odporúča Národnej rade Slovenskej republiky po opätovnom prerokovaní zákon vrátený prezidentom Slovenskej republiky na prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky schváliť. Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky bola schválená uznesením č. 77 10. októbra 2017. Výbor ma zároveň poveril ako spoločného spravodajcu, aby som informoval o výsledku rokovania vo výboroch. Pán predsedajúci, skončil som. Prosím otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

10. 10. 2017 o 15:56 hod.

PhDr.

Ján Senko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:59

Ondrej Dostál
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, keď niečo vyzerá ako kačka, chodí ako kačka a kváka ako kačka asi to bude kačka. Nestane sa z toho sliepka len preto, že niekto povie, že je to sliepka. Nestane sa z toho sliepka dokonca ani vtedy, keď to odhlasuje parlamentná väčšina a dostane sa to do zákona. Ak ste čítali rozhodnutie pána prezidenta viete, že niečo podobné napísal parlamentu vo svojom rozhodnutí, ktorým vetoval schválený zákon o štátnej cene Jozefa Miloslava Hurbana a štátnej cene Alexandra Dubčeka. Keď niečo vyzerá a chodí a kváka ako štátne vyznamenania, asi to bude štátne vyznamenanie. Pochybnosti o súlade navrhovaného zákona s ústavou zazneli už pred jeho schválením a ja sám som k tomu diskutoval a upozornil som na možný rozpor s ústavou zákona, ktorý bol predložený ako návrh zákona o štátnej cene Alexandra Dubčeka a v priebehu druhého čítania sa z neho stal zákon o štátnej cene Jozefa Miloslava Hurbana a štátnej ceny Alexandra Dubčeka. Upozorňovali sme na to. Nestačilo. Schválili ste si. Teraz vám to pripomína aj pán prezident tým, že zákon vetoval. Ústava v čl. 102 písm. i) hovorí o tom, že prezident udeľuje vyznamenania ak na to nesplnomocní iný orgán. Štátne ceny Alexandra Dubčeka a Jozefa Miloslava Hurbana vyzerajú ako štátne vyznamenania. Metaforicky chodia ako štátne vyznamenania, ak kvákajú ako štátne vyznamenania, aj keď sa volajú štátne ceny. Štátne ceny už svojim názvom, ale aj povahou vyzerajú ako štátne vyznamenania. Udeľujú ich najvyššie štátne orgány, resp. najvyšší ústavní činitelia. Udeľujú ich z rovnakých alebo veľmi podobných dôvodov za rovnaké alebo veľmi podobné zásluhy a postupujú pritom rovnakým alebo veľmi podobným spôsobom. Na toto všetko nás upozorňuje pán prezident. Kto ste čítali jeho rozhodnutie, viete. Kto ste nečítali, budete hlasovať ako vám palec ukáže. Voči tejto argumentácii zazneli aj v priebehu schvaľovania zákona, aj neskôr dve námietky. Chcel by som sa k ním vyjadriť. Tá prvá je, že ústava nehovorí o štátnych vyznamenaniach ono vyznamenaniach a termín štátne sa objavuje až v zákone a tá druhá hovorí o tom, že rôzne ceny, ocenenia, či vyznamenania rozdávajú aj rôzne iné orgány, ministerstvá, iné štátne orgány, samosprávy, iné inštitúcie. No áno, to je pravda, ale práve preto sú vyznamenania zakotvené v ústave, že ide o štátne vyznamenania. Čiže vyznamenania udeľované v mene štátu, v mene Slovenskej republiky. Účelom zakotvenia tejto právomoci prezidenta republiky predsa nie je zabrániť tomu, aby iné inštitúcie udeľovali nejaké ocenenia. Nie je účelom zakotvenia tejto právomoci prezidenta brániť tomu, aby minister zdravotníctva alebo minister kultúry mohli niekoho oceňovať za počiny v oblasti zdravotníctva, či kultúry a už vôbec nie brániť súkromným inštitúciám, či samosprávam, aby dávali aj ony ocenenia, prípadne môžu byť nazvané aj vyznamenania, ale nie v mene Slovenskej republiky. Je zjavné, že ak nejakú cenu udelí mimovládna organizácia, nadácia, súkromná firma, že to nie je vyznamenanie v zmysle Ústavy Slovenskej republiky. Rovnako zjavné je to aj v prípade, ak to robí obecná samospráva. Možno určité pochybnosti vzniknú, ak to robí štátna správa, najmä ústredný orgán štátnej správy ministerstvo, ale stále tam vidieť rozdiel a je zjavné, že ide o rezortné vyznamenanie alebo vyznamenanie, ktoré sa týka nejakej inštitúcie, nie o vyznamenanie udelené v mene Slovenskej republiky ako celku. Účelom zakotvenia tejto právomoci prezidenta republiky do ústavy je upraviť, že v mene Slovenskej republiky ako celku má udeľovať vyznamenania prezident Slovenskej republiky, nie iný orgán. Zákonom stanoveným spôsobom, ale aj na základe ústavy, ako to ústava predpokladá a zároveň, že to nemá robiť iný štátny orgán, ak ho na to nesplnomocní prezident. Ešte raz. Čl. 102 ods. 1 písm. i) Ústavy Slovenskej republiky prezident udeľuje vyznamenania ak na to nesplnomocní iný orgán. Prečo by v ústave vôbec tá zmienka o možnosti splnomocniť iný orgán bola. Koho tým ústavodarca myslel. Ministerstvo kultúry? Ale veď ústava nerieši konkrétne ministerstvá. Starostu alebo obecné zastupiteľstvo v Krajnej Bystrej? Nepochybne nie. Formulácia o práve prezidenta splnomocniť na vyznamenávanie iný orgán sa nepochybne týka práve vlády a parlamentu a preto je absurdné neviem, či aj protiústavné, to si netrúfam trvať s istotou, ale evidentne na hrane ústavnosti, ak sa znenie ústavy takýmto spôsobom obchádza. Keď sa to, čo je napísané v ústave a čo keď chceme korektne vysvetľovať a vykladať ústavu sa to obchádza spôsobom, že síce to vyzerá, chodí a kváka ako kačka, ale zákonom to vyhlásime za sliepku. Ak by ústavodarca chcel, aby štátne vyznamenania alebo povedzme vyznamenania v mene Slovenskej republiky okrem prezidenta republiky mohla udeľovať aj vláda alebo parlament alebo jeho predseda, tak by to bolo presne tak ústave napísané, že vyznamenania udeľuje prezident, vláda a parlament alebo jeho predseda. Ale toto nie je napísané v ústave. A až doteraz to vôbec nikomu nechýbalo. Za históriu samostatnej Slovenskej republiky boli vzťahy medzi vládou a prezidentom, vládou a prezidentom rôzne. Často krát konfliktné, ale až doteraz nikomu nenapadlo, že by štátne vyznamenania, pardon štátne ceny mohol udeľovať niekto iný ako prezident. Tento zákon je evidentne jeden z účelových. Účelových ako dnešné rozhodnutie parlamentu, že máme tu župnú kampaň tak sa poslanci vládnej koalície nebudú unúvať na zasadnutie parlamentu, ani dvakrát do dňa na tie hlasovania o jedenástej a o piatej, ale stačí, keď prídu o jedenástej a nebudú sa ďalej zdržovať svojou prácou rokovaním parlamentu a ta ho, radšej pôjdu kampaňovať. Účelové zákony tiež nebývajú dobré a dobrý nie je ani tento zákon. Vládnej koalícii sa nepáčilo koho vyznamenal prezident Andrej Kiska a ako sa postavil k niektorým návrhom vlády. Tak koaliční poslanci prišli s návrhom, aby štátne vyznamenania, pardon štátne ceny mohla udeľovať aj vláda. Ale keďže pán predseda parlamentu a SNS predsa nemôže byť na tom horšie ako pán predseda vlády a SMER-u, tak k štátnej cene Alexandra Dubčeka v priebehu druhého čítania pribudla aj štátna cena Jozefa Miloslava Hurbana a dokonca aj v názve zákona, aj v texte zákona Hurbanova cena alebo Dankova cena, Ficovú alebo Dubčekovú cenu predbehla. Sú to veľmi zlé dôvody na schvaľovanie zákona a ešte horšie je to konkrétne prevedenie... 
===== ...Miloslava Hurbana a dokonca v názve zákona aj v texte zákona Hurbanova cena alebo Dankova cena Ficovu alebo Dubčekovu cenu predbehla. Sú to veľmi zlé dôvody na schvaľovanie zákona a ešte horšie je to konkrétne prevedenie, prevedenie, ktoré vyvoláva pochybnosti o tom, že je v súlade s ústavou. Na minulej schôdzi sme spolu s Petrom Osuským, Zuzanou Zimenovou a Vierou Dubačovou navrhli, aby sa 28. október deň vzniku Československa stal štátnym sviatkom Slovenskej republiky. Zároveň sme navrhli, aby Deň Ústavy 1. september bol preradený zo štátnych sviatkov medzi pamätné dni. Vy ste náš návrh odmietli ale ústavu netreba oslavovať štátnym sviatkom alebo voľným dňom. Ústavu treba čítať, poznať a rešpektovať nie porušovať a obchádzať. Ďakujem za pozornosť. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

10. 10. 2017 o 15:59 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:11

Dušan Jarjabek
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo vážený pán predsedajúci. Ja sa pán poslanec Dostál odosobním od tých vašich vyrývačiek a tých hlúpostí, ktoré sú spojené s tým čo ste práve hovorili k obsahu tohto návrhu zákona. To, že ste vy na to upozornili a že vám dal pán prezident za pravdu to ešte neznamená, že máte pravdu lebo o protiústavnosti alebo neprotiústavnosti rozhoduje v prvom rade Ústavný súd ani nie vy a už vôbec nie pán prezident, ktorý dne s už nie je tou autoritou, ktorá by mohla hovoriť o tom čo je ústavné alebo čo je protiústavné. A bližšie sa k tomu vyjadrím možno v rozprave v ďalšom kole, možno aj nie, však o tom nakoniec všetci vedia. O týchto veciach rozhodne Ústavný súd pravda ak sa náhodou pánovi prezidentovi nepodarí Ústavný súd úplne zlikvidovať a stačí, aby nevymenoval ďalších ústavných sudcov čo z ústavy tiež mal spraviť podľa môjho názoru však. Alebo podľa vás nemusel preto lebo pán prezident z hľadiska svojho vzdelania, svojej praxe, svojej funkcie a ja neviem čoho ešte rozhodol o tom, že jednoducho ústavní právnici, ktorí boli schválení Národnou radou Slovenskej republiky nespĺňajú kritériá pána prezidenta Slovenskej republiky. Takže keď to takto pôjde ďalej, tak za chvíľu nebudeme mať žiadny Ústavný súd a potom som zvedavý kto bude hovoriť o ústavnosti a kto je bude vlastne prakticky napĺňať.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

10. 10. 2017 o 16:11 hod.

doc. Mgr. art.

Dušan Jarjabek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:12

Miroslav Číž
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. No ja by som sa ani nevyjadril k tomu vystúpeniu len predsa mám len podpis na tom na tom návrhu. Pán poslanec je známe teda, že je veľkým obdivovateľom pána prezidenta a predsa si nemohol odpustiť príležitosť, aby teda nám vyložil svoje podľa môjho názoru odpustite pán kolega insintné predstavy o tom, ako to vyzerá v sfére oceňovania ľudí, kolektívov prípadne iných subjektov v tejto sfére. Je neuveriteľné ako vážne sa tam postavíte a verejne rozprávate o tom, že predsa nemôže byť cena iného, že musí dať povolenie prezident keď predsa boli donedávna štyri roky udeľované ceny predsedu Národnej rady. Dokonca boli priame prenosy na STV 2 vo verejnoprávnej televízii z týchto udeľovania týchto cien a mali spoločenskú hodnotu a boli ocenené dramaticky významnejšie osobnosti ako tie, ktoré možno oceňuje pán prezident. Takže rovnako máme cenu ministra kultúry na ktorý dostávame všetci všetci pozvánky to znamená neviem ako pán kolega teda hovorí, že môžu byť obecné a neviem aké vyznamenania keď v danom prípade je jednoducho cena, u nás v Štiavnici sme teraz odovzdávali geológom odovzdával minister hospodárstva ceny so všetkým no tak toto vystúpenie má akú hodnotu pán kolega. Čo to tu vyprávate tej verejnosti nezmyselne, keď teda podporujte prezidenta ak chcete nech sa páči, ale nie takýmito veľmi, veľmi nekorektnými údajmi, ktoré úplne sú v rozpore s realitou.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

10. 10. 2017 o 16:12 hod.

JUDr.

Miroslav Číž

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:14

Anton Hrnko
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Ďakujem pán predsedajúci. Pán poslanec Dostál ja som si myslel, že budete hovoriť o morálke, o povinnosti platiť danej možnosti odpočítaní DPH a iných veciach a vy hovoríte o kačkách. Mne sa nepočíta keď vydáva tie kačky a husi a podobné zvieratá do jedného radu s pánom prezidentom hoci asi tento vás názor...
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

10. 10. 2017 o 16:14 hod.

PhDr. CSc.

Anton Hrnko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:14

Peter Osuský
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo pán predsedajúci. No pozoruhodný historický odkaz, ktorý dokonca i v totalite ako ilustruje cena Klementa Gottwalda štátna cena mohla byť udeľovaná po súhlase prezidentom a prvým tajomníkom ÚV KSČ Novotným nedalo sa to bez jeho súhlasu. A to prosím hovoríme o totalite keď rodná strana hádam mohla robiť všetko ale aspoň zachovala dekórum. Tvorcovia slovenskej ústavy nech si už o ich myslíme čokoľvek očividne aspoň toto zachovali. Samozrejme totalita umožňovala udeľovať i neštátne ceny, sám som ako mladý lekár hrával a beznádejne prehrával turnaj o pohár ROH Fakultnej nemocnice keď proti mne nastúpilo silné mužstvo neurológie s Traubnerom v bráne a Varsíkom a Pernerom v útoku. Perner je dodnes lekárom národného mužstva futbalového, boli do dobrí futbalisti lepší ako my dermatológovia. Ale o.k. nenapadlo ROH nazvať to štátnou cenou. Potom samozrejme prišla sloboda a začali sa oprávnene udeľovať divadelné dosky a tiež to nikto nenazval štátnou cenu hoci je to vážna kultúra, veľmi dôležitá vec ale sú to dosky. A keďže sa časy posunuli za našej mladosti to tak možné nebolo ale existujú skutočne význačné ocenenia udeľované veľmi demokraticky priamym hlasovaním prítomných sa napríklad ak sa nepletiem udeľovali kdesi na nádvorí internátu v Mlynskej doline významné ocenenie Miss mokré tričko. Samozrejme i to je namieste a ozaj to bolo demokraticky prijaté hlasujúcimi ale opäť nikoho nenapadlo nazvať to štátnou cenu. Pretože akokoľvek napadáte kolegu Dostála je to limitované ...(Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

10. 10. 2017 o 16:14 hod.

MUDr. CSc.

Peter Osuský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:16

Martin Klus
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Ďakujem za slovo. Ja budem veľmi stručný, chcem sa len poďakovať pánovi poslancovi Dostálovi, že zosumarizoval o čom nám tu už niekoľkokrát hovoril a tak isto ďakujem pánovi prezidentovi, že vecne a jasne poukázal na problémy spočívajúce v tomto zákone. A to viac ma mrzí, že sa stáva útokom poslancov vládnej koalície pretože aj o tom by mala byť Národná rada, aby sme si hlavu štátu na tomto mieste trošku viacej ctili.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

10. 10. 2017 o 16:16 hod.

doc. PhDr. PhD. MBA

Martin Klus

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:17

Jozef Viskupič
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem. Mňa len v tomto duchu napadá, že štandardne ak napríklad športovci alebo iní ľudia bojujú o ceny tak používajú pravidlá fair play a jednoducho za svoj výkon dostávajú ocenenie prvé, druhé alebo tretie miesto. Jedine parlament a jedine politika dokáže vygenerovať to, že dva alebo tri politické tábory idú proti sebe bojovať cenami. Budem sa v rozprave venovať presne tomuto momentu kedy sme podľa mňa každého nového laureáta Dankovej alebo Ficovej ceny pretože tak si ich ľudia budú pamätať budú vystavení tomu, že jednoducho budú skôr dehonestovaní týmito cenami ako odmenení. To, že ste k tomu dali aj finančnú odmenu snažíte sa alebo snažia sa nejakým spôsobom zakryť to, že s honorom a s ocenením sa jednoducho politicky nebojuje. A obávam sa, že táto debata presne pri tomto skončí, že tu budeme mať cenu Dankovu a cenu Ficovu a myslím si, že v histórii cien a oceňovaní Kiska je mimo tohoto pretože aj prezidenti pred ním udeľovali presne na základe zákona a na základe ústavy ceny a takto malo aj zostať.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

10. 10. 2017 o 16:17 hod.

Mgr.

Jozef Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:19

Ján Senko
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Pán poslanec ja sa dotknem len vašich záverečných slov, ktoré sa dotýkalo 28. októbra a to, že váš návrh zákona neprešiel. Chcel by som len pripomenúť, že v rokoch 2010 až 2012 ste tiež ako súčasť vládnej koalície predkladali, aby bol štátny sviatok 28. október. Boli ste súčasťou vlády a neprešiel vám vo vašej vládnej koalícii. Pretože ste sa nevedeli ani v jej vnútri dohodnúť medzi vami a pánom Kaníkom, že koho návrh zákona má prejsť tak tu neobviňujte teraz súčasnú vládnu koalíciu, že 28. október neschválila. To iba toľko k tomu, a ešte čo sa týka tých účastí na mítingoch v rámci predvolebnej kampani. Ja pevne dúfam, že nebudeme počuť o tom, že v priebehu zasadnutia parlamentu aj opoziční kandidáti na županov, ktorí sú tu nebudú využívať potom te priestor, ktorý sa im dal pretože sú tu aj takí a sú aj medzi vami vo vašich radoch a tiež momentálne tu v parlamente nesedia. 
Hlas z pléna: Ale stoja.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

10. 10. 2017 o 16:19 hod.

PhDr.

Ján Senko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video