21. schôdza

10.10.2017 - 19.10.2017
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13.10.2017 o 11:54 hod.

JUDr.

Katarína Macháčková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:40

Ľudovít Goga
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán poslanec Sopko, ja súhlasím s niektorými vecami, ktoré ste povedali pri vašej rozprave, len myslím si, že teraz sa na to pozerá, na to, že či sa jedná o menšiu obec alebo o väčšie mesto, lebo ja mám zato, že občanom, občanov by mali zastupovať volení zástupcovia, ktorými sú poslanci obecných zastupiteľstiev. Tí boli zvolení vo voľbách, vlastne v obecných, takže ľudia im dali právomoc ich zastupovať a podnety občanov, keď majú nejaké problémy, je rovnako možné podať starostom a poslancom mimo obecného zastupiteľstva. Viete si predstaviť, že by občania vo veľkých mestách na zastupiteľstvách dostali napríklad, ja neviem, 30 ľudí by dostalo 30 minút, tak by vlastne to zastupiteľstvo trvalo možno 15 hodín. Ako ja si myslím, že je možno aj iný čas na to, aby sa tie problémy riešili mimo obecných zastupiteľstiev. Ďakujem. (Reakcia z pléna.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13.10.2017 o 11:40 hod.

Ing.

Ľudovít Goga

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:41

Miroslav Sopko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predseda. Súhlasím s vami v jednej veci, že mali by. Toto je kľúčové - mali by. Ale čo, keď to nerobia?
A ďalšia vec, tých 30 minút je dokopy pre všetkých. Čiže nebola by to hodina otázok, ale iba polhodina otázok. A ako som spomínal aj pri mojej osobnej skúsenosti, de facto som sa stal hovorcom týchto ľudí, pretože som využil svoje právo ako poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, že môžem vystúpiť. To chceme tým ľuďom dať najavo to, že musia si zavolať poslanca národnej, alebo musia sa obrátiť na poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, aby prišiel položiť otázku miesto nich? Kam sme to potom dospeli? No možnože som tu teraz nemal to povedať, pretože niekoho môže teraz napadnúť, ajhľa, opozícia by začala chodiť po zastupiteľstvách. Žeby sme im zobrali aj toto právo vystúpiť? Nie. My sme tu pre tých ľudí a pri rozumnom nastavení kritérií to môže iba prospieť veci a nie naopak.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13.10.2017 o 11:41 hod.

Mgr.

Miroslav Sopko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:42

Katarína Macháčková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja som chcela teda krátko reagovať možno takou našou osobnou... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Danko, Andrej, predseda NR SR
Načo ako? Už ste prihlásená?

Macháčková, Katarína, poslankyňa NR SR
S faktickou.

Danko, Andrej, predseda NR SR
Ale neboli ste prihlásená. Už pán Sopko reagoval na reakciu. Takže ospravedlňujem sa. Dobre.

Macháčková, Katarína, poslankyňa NR SR
Dobre. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

13.10.2017 o 11:42 hod.

JUDr.

Katarína Macháčková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 11:43

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predkladateľ, vážený pán predseda Národnej rady, kolegyne, kolegovia, asi by bolo dobré na úvod si povedať, že o akom návrhu zákona hovoríme, lebo z reakcií niektorých kolegov mám občas pocit, že celkom presne nevedia, o čom hovoríme.
Návrh zákona upravuje, že v programe rokovania zastupiteľstva bude zaradený jeden bod v rozsahu 30 minút, v rámci ktorého budú môcť vystúpiť občania bez toho, aby im to schvaľovalo obecné zastupiteľstvo. Bodka. Čiže nie tak, ako pán poslanec Goga hovoril, že každý občan dostane 30 minút a tridsiati sa prihlásia, tak 30 x 30 minút, ani nie tak, ako pani poslankyňa Vaľová hovorila, že ku každému bodu 30 minút, alebo ku každému bodu dostanú, dostanú slovo, to je iný problém, samozrejme, ale aby sme vedeli, o čom hovoríme. Hovoríme o tom, že pán poslanec Žarnay a ďalší navrhujú zaradiť do zákona o obecnom zriadení toto ustanovenie. Na zasadnutí obecného zastupiteľstva 30 minút dohromady pre občanov. To ako si to zastupiteľstvo upraví v rokovacom poriadku, že či každý dostane minútu alebo každý dostane tri minúty, alebo sa ten čas rozdelí rovnomerne podľa toho, či sa prihlásia traja alebo tridsiati, to ten návrh nerieši a to by malo upravovať, malo byť upravované nižšou normou, zrejme rokovacím poriadkom.
Treba povedať, že v rôznych zastupiteľstvách a v rôznych samosprávach je tento problém riešený rôzne. Pán poslanec Budaj to už spomínal, že v Bratislave v mestskom zastupiteľstve, keď rokuje mestské zastupiteľstvo, tak od 16.00 do 16.30 hod. vždy je priestor pre vystúpenie občanov, vždy. V Bratislave v hlavnom meste a nie je to problém. Tak ako by mohol byť problém v malej obci, alebo v menšom meste?
Problém je aj to, o čom hovorili pani poslankyňa Vaľová, možnosť občanov vyjadriť sa aj ku konkrétnemu bodu, čiže vystúpiť nielen v tom bode vystúpenia občanom, ale vystúpiť ku konkrétnemu bodu, lebo áno, sú situácie, že občana trápi nejaká konkrétna vec, ktorá nie je na programe rokovania zastupiteľstva a chce na ňu upozorniť starostu alebo primátora a zastupiteľstvo a toto je vhodná príležitosť, že vystúpi v bode Vystúpenia občanov. Ale občanov sa často dotýkajú veci, o ktorých rokuje zastupiteľstvo a keď rokuje o tom zastupiteľstvo v bode 2 alebo 3 a on má možnosť sa vyjadriť až v bode vystúpenie občanov, tiež to nerieši situáciu, lebo vtedy je to už, vtedy je to už schválené.
Čiže občania by mali mať možnosť vystúpiť aj k jednotlivým bodom a tam je to opäť riešené v rôznych zastupiteľstvách rôzne. Sú zastupiteľstvá, ako napríklad zastupiteľstvo v mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, kde obyvatelia alebo občania majú právo automaticky vystúpiť. Prihlásia sa k danému bodu a dostanú slovo. Najprv diskutujú poslanci a potom sa môžu prihlásiť občania, vystúpia a povedia, čo chcú. Nezaregistroval som, že by to bolo nejako zneužívané. Nezaregistroval som, že by to spôsobovalo nejaké praktické problémy pri rokovaní zastupiteľstva.
Potom sú zastupiteľstvá, ktoré podmieňujú vystúpenie, vystúpenie občanov tým, že zastupiteľstvo dá súhlas a tam opäť sú aj normálne zastupiteľstvá a som presvedčený, že drvivá väčšina zastupiteľstiev je normálna a keď sa povie, že o slovo požiadal občan alebo občianka, ten a ten, tak poslanci buď stlačením gombíka alebo zdvihnutím ruky odhlasujú, že áno, jasné, má právo vystúpiť. Ale nie, nie všade je to automatické a nie všade sa takto správajú zastupiteľstvá.
Vrátim sa ešte aj k tomu úvodnému vystúpeniu pána poslanca Žarnay, kde hovoril o priamej demokracii. Tak ja by som rozlišoval medzi priamou demokraciou a participatívnou demokraciou. Právo občanov vyjadrovať sa k tomu, čo sa deje na zastupiteľstve, vystúpiť na zastupiteľstve, pripomienkovať návrhy je skôr prejavom participatívnej demokracie ako priamej demokracie a v tejto súvislosti bola vtipná aj tá poznámka pána poslanca Hrnka, ktorý si zasa raz povedal svoje a už tu nie je, keď sa pýtal pána, pána, myslím, že predkladateľa, že kde ste sa učili u Bakuluna, Lenina alebo u iného anarchistu? No tak Lenin rozhodne žiadny anarchista nebol. Lenin bol boľševik, komunista a rozhodne nedával veľký priestor pre občiansku participáciu, ale teda vládol tvrdou rukou a násilne. Je to teda o to vtipnejšie, že pán poslanec Hrnko dnes poučoval pána poslanca Marosza o tom, že ako mohol povedať, že Žitný ostrov a Dunajská Streda spolu, keď Dunajská Streda je predsa na Žitnom ostrove. No tak, pán poslanec Hrnko, Lenin nebol žiadny anarchista.
Aj v reakciách koaličných poslancov, pána poslanca Bagačku, pani poslankyne Vaľovej zaznelo, že tu riešime, alebo riešia predkladatelia nejaký, nejaký neexistujúci, vymyslený problém, že však predsa, keď občan si požiada, tak má možnosť vystúpiť na komisii, alebo dokonca má možnosť aj vystúpiť na zastupiteľstve, keď mu to poslanci odhlasujú. Odhliadnem od toho, že tento návrh rieši čosi iné, rieši samostatný bod v rokovaní zastupiteľstva, ale ani celkom tak to nie je.
Komisie nie sú zo zákona verejné a existujú síce zastupiteľstvá, ktoré umožňujú verejné komisie, lebo sa tak sami rozhodli, že aj na komisie môžu chodiť občania, nielen na zastupiteľstvo, kde o tom hovorí zákon, ale nie je to všeobecné pravidlo. Existuje kopu samospráv, kde komisie verejné nie sú. A nie síce vo vystúpení, takže asi to nebude na mikrofónoch, ale počas vystúpenia niekoho, niekoho z poslancov, pani poslankyňa Vaľová vykrikovala, že a v ktorých obciach, však povedzte konkrétne. No tak môžem povedať konkrétne, ja sám som zažil v roku 2011 Mestské zastupiteľstvo v Senici, kde riešili problém odpredaja akcií Bratislavskej vodárenskej spoločnosti. Poslanec, ktorý to riešil a ktorý k tomu vedel vystupovať, nešťastne tragicky zahynul pár týždňov pred zastupiteľstvom, iní poslanci k tomu veľmi nemali čo povedať, ale bola tam skupina občanov, aktivistov, ktorá ten problém riešila, chcela sa k tomu vyjadriť, ale Mestské zastupiteľstvo Senica im neumožňovalo vystúpiť, neumožňovalo občanom Senice, aby sa vyjadrili. No tak zavolali mňa, keďže som bol vtedy poslancom a zreprodukoval som to, čo mi, to, čo mi oni povedali o tom probléme, aby ich hlas zaznel. Ale je to absurdné, aby takouto náhradnou formou sme riešili, že občania Senice sa nemôžu vyjadriť k problému, ktorý sa týka Senice, tak si zavolajú kamaráta poslanca Národnej rady, aby to miesto nich povedal.
A aby to nebolo len tak, že jeden prípad, no tak stane sa jeden prípad, tak keď pani poslankyňa položila túto otázku, tak som napísal predsedovi Združenia občanov miest a obcí Slovenska Vladimírovi Špánikovi, že teda, že ešte ďalšie takéto obce, ktoré sú tak, obce, kde robia problémy občanom, keď chcú vystúpiť, sú napríklad Horná Streda, Cejkov, Malčice, Tekovské Lužany, Jelšovec a úplne čerstvý prípad, minulý týždeň sme práve v rámci výjazdu ZOMOS-u, nie ZMOS-u, ZOMOS-u chodili po Slovensku a kolegovia Vladimír Špánik a Dušan Sloboda sa pokúsili zúčastniť alebo zúčastnili sa zastupiteľstva, zastupiteľstva v Bešeňovej, kde existuje skupina občanov, ktorí sú kritickí voči samospráve. Chceli vystúpiť, nedostali možnosť. Na konci zasadnutia bol bod Diskusia poslancov, tam občania chceli vystúpiť. Nedostali slovo a dostali slovo až po skončení obecného zastupiteľstva. Tak čo sú toto za spôsoby?
Uznávam, keby veci fungovali normálne, nebolo by potrebné dávať takéto ustanovenia do zákona. V situácii, keď veci normálne nefungujú a keď sa nie všetky samosprávy dokážu správať voči svojim občanom korektne a dať im priestor, aby vyjadrili svoj názor, tak je správne dať takúto vec do zákona a preto ten návrh treba podporiť.
Ďakujem za pozornosť. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

13.10.2017 o 11:43 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:53

Vladimír Sloboda
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Ondrej, zabudol si doplniť, že nielen, keď je problematické vôbec správanie k tomu, že či vôbec občania môžu vystúpiť, ale práve tí občania prídu vystúpiť na zastupiteľstvo zvyčajne práve vtedy, keď nejaké problémy sa v obci dejú. To znamená, že keby nič vážneho a problematického sa v obci nedialo, tak ani nepotrebujú chodiť na zastupiteľstvo, lebo tam majú svojich zvolených poslancov a starostu. Zvyčajne tam prídu práve kvôli tomu, že sa im deje nejaká krivda alebo naopak, konajú v rozpore s presvedčením týchto obyvateľov, a to naozaj sa deje len v konkrétnych obciach a nemyslím si, že by niekde mali problém v ktorejkoľvek obci s tým, že by ich vlastní obyvatelia šikanovali tým, že by neustále chceli vystupovať na zastupiteľstve. Takto sa to nedeje, väčšinou je to len ku konkrétnym problémom.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13.10.2017 o 11:53 hod.

Ing.

Vladimír Sloboda

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:54

Katarína Macháčková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcela teda podporiť návrh pána Žarnay, ktorý podľa mňa je veľmi dobrý, pretože aj ja sa stretávam zo skúseností s tým, že v niektorých obciach naozaj obyvatelia ten priestor nedostávajú a možno ja by som chcela uviesť taký pozitívny príklad. U nás v Prievidzi, teda nie sme veľké mesto, sme takmer 50-tisícové mesto, ale teda máme pevne určený čas, priestor pre diskusiu obyvateľov, ktorý je na jednu hodinu. Tento priestor spravidla vôbec nie je vyčerpaný, obyvatelia to teda nezneužívajú a preto by som chcela povedať, že naozaj nevidím v tom nejaké ohrozenie chodu toho zastupiteľstva. Práve naopak si myslím, že treba v týchto veciach urobiť poriadok a určite to mnohým obyvateľom pomôže, keď takto to bude stanovené a budú mať právo demokraticky vyjadriť svoj názor. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13.10.2017 o 11:54 hod.

JUDr.

Katarína Macháčková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:55

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem obom kolegom za reakcie. V tých faktických spomenuli aj problém možného zneužívania tohto inštitútu, teda možnosti občanov vystúpiť na zasadnutí zastupiteľstva. Tu by som chcel povedať, že áno, ja som sa aj stretol s tým, že niekedy túto možnosť občania využívajú, nie aby riešili nejaký konkrétny problém, ale aby sa, aby sa vyrozprávali. Čiže dochádza aj k takýmto prípadom, ale tak je to v podstate so všetkými právami. Niektorí ľudia zneužívajú petičné právo, právo podávať sťažnosti, právo požiadať o informácie a navrhujú alebo žiadajú veci, ktoré z nášho pohľadu nemajú vôbec žiadny zmysel, ale to predsa nie je dôvod na to, aby sme, aby sme obmedzovali právo na informácie, aby sme, aby sme obmedzovali právo obracať sa na orgány verejnej moci so sťažnosťami, petíciami a podnetmi. Áno, no tak niekedy si vypočujem tri minúty, ktoré sa mi zdajú, že som mohol stráviť, stráviť ten čas nejako, nejako rozumnejšie, ale nie je to dôvod obmedzovať občianske práva. Tak ako povedala pani poslankyňa Macháčková, v Prievidzi majú hodinu, ja som spomenul príklad Bratislavy, kde je to pol hodina. Sú to dostatočne veľké mestá, na ktorých sa dá otestovať, že ak sa takéto niečo zavedie, tak ani v tých veľkých mestách, lebo tak Prievidza tiež je veľké mesto, to nespôsobuje reálne praktické problémy, tak nie je dôvod si myslieť, že by to, že by to mohlo spôsobovať nejaké problémy alebo byť nejako masívne zneužívané práve v menších mestách alebo obciach. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13.10.2017 o 11:55 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 11:57

Martin Klus
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo a príjemný dobrý deň prajem všetkým. Dovolím si aj ja zapojiť sa do tejto diskusie. Obzvlášť by som sa chcel poďakovať predkladateľom tohto návrhu zákona aj za to, že spomenuli v tejto súvislosti mesto, z ktorého prichádzam ja, Banskú Bystricu, kde už dlhšie máme zavedené podobné princípy. Musím takisto potvrdiť slová, ktoré boli spomínané mojimi predrečníkmi a predrečníčkami, a teda, že nikto nezneužíva toto právo na to, aby nejakým spôsobom masívne šikanoval poslancov alebo vedenie mesta. Práve naopak, prevažnú väčšinu zastupiteľstiev sa nám stáva to, že nemá kto vystúpiť. S tým samozrejme súvisí hneď viacero vecí, ktoré sme riešili ako poslanci a ja by som možno spomenul dve také dosť dôležité záležitosti. Otázkou je možno aj čas konania samotných mestských zastupiteľstiev, nie som si istý, či by bolo vhodné to riešiť zákonom, pretože verím, že v tomto smere by samospráva mala byť skutočne samosprávna, ale ja ho osobne nepovažujem za správne, že sa konajú zastupiteľstvá najmä vo väčších mestách počas pracovných dní od povedzme deviatej hodiny do šestnástej hodiny, kedy skutočne reálne fyzicky nemôžu prísť občania vystúpiť na takéto zastupiteľstvo.
Pozitívum a zároveň v istom slova zmysle možno negatívum je aj to, že sa aj mestské zastupiteľstvá vysielajú v priamom prenose, čo pre viacerých občanov znamená, že nemajú potrebu fyzicky navštíviť takéto zastupiteľstvo a tým pádom oni nemajú záujem vystupovať na tomto zastupiteľstve. Pozitívne samozrejme v tom, že takýmto spôsobom sa dostáva výkon samosprávy k podstatne väčšiemu množstvu obyvateľov a možno aj toto je spôsob, ako priblížiť ešte viac samosprávu k občanom aj v tých mestách a obciach, kde takéto niečo ešte zavedené nemajú.
V Banskej Bystrici sme čelili podobným problémom, ktoré tu už boli spomínané a teda, že chceli vystúpiť občania aj ku konkrétnym bodom programu. Takáto možnosť z rokovacieho poriadku vyplýva, ale je potrebné získať súhlas poslancov a ja sám som bol svedkom, kedy sa takýto súhlas neudelil a bolo to vo veľmi vážnej veci, ktorou bola rekonštrukcia autobusovej stanice, kedy mal záujem vystúpiť jeden z architektov a vysvetliť, prečo tak, ako je navrhnutá rekonštrukcia, to nie je podľa architektov správne. A práve v takýchto okamihoch mám pocit, že by sme mohli ísť ešte aj nad rámec toho návrhu, ktorý tu bol a teda skutočne odbornej verejnosti túto možnosť umožniť aj bez toho, že by sa chcelo vedenie mesta cez väčšinu v zastupiteľstve kryť pre nejakým konkrétnym problémom, ktorý sa vyskytol.
Takto by sme, samozrejme, mohli pokračovať ďalej. Ja by som možno na záver môjho krátkeho vystúpenia chcel tiež spomenúť, že som dostal viaceré kritické pripomienky od občanov a nielen z väčších miest, ale aj z malých obcí, kde sa rôzne osobné spory riešili práve na zastupiteľstvách tým, že sa neudelila možnosť vystúpiť občanom, ktorí chceli referovať o tom, že sú napríklad nejakým spôsobom porušované ich práva aj zo strany samosprávy a toto rozhodne nemôžme považovať za štandard a určite nie za správne a preto som rád, že tu máme tento návrh zákona, hoc teda predpokladám, že viacerým ľuďom v samospráve, vrátane možno ZMOS-u, sa nebude páčiť, že opäť raz poslanci Národnej rady sa starajú do toho, čo by malo byť v kompetencii samosprávy, ale ako povedal pán poslanec Dostál, ak raz tu nie je vôľa z ich strany zabezpečiť štandard, ktorý by mal byť skutočne štandardom v 21. storočí, keďže žiadame vyššiu mieru občianskej participácie a občianskej spoločnosti na veciach verejných, tak to potom nie je iná možnosť, ako tá, o ktorú sa pokúšajú predkladatelia tohto návrhu zákona a ja ich v tom veľmi rád podporím.
Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

13.10.2017 o 11:57 hod.

doc. PhDr. PhD. MBA

Martin Klus

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 12:01

Viera Dubačová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Nedá sa mi ten procedurálny zrušiť. Ďakujem veľmi pekne, ospravedlňujem sa. Ja by som len chcela naozaj poprosiť, aby, aby sme podporili tento veľmi dobrý zákon pána kolegu Žarnaya, pretože ako aj spomínali moji predrečníci, žijeme v 21. storočí. My dnes vieme, že vypočuť si občana, dať mu priestor na mestskom, miestnom zastupiteľstve, je zároveň aj vzdelávanie k otvorenej občianskej spoločnosti. Je to veľmi dôležitý signál aj pre mladých ľudí.
A ja to vrátim znovu k tomu, keď sa vraciame do regiónov, kde je naozaj extrémizmus, kde sú mladí ľudia nevypočutí, kde im rodičia dennodenne rozprávajú, nedá sa, tak tí kolegovia, ktorí nepodporujú takýto zákon, priamo úmerne podporujú extrémizmus. My takýmito zákonmi, páni kolegovia, môžete sa tváriť oproti akokoľvek chcete, je to tak. My vzdelávame, my vychovávame aj svojím vystupovaním. Tým, aké hodnoty zastávam dnes ja tu, pre mňa je naozaj hlas občana, hlas najdôležitejší. Som tu kvôli nemu a pre neho. Je to moja povinnosť si ho vypočuť. Nezavádzajme. Naozaj kolega pán Žarnay vraví o 30-minútovom vystúpení pre občanov. Ja si myslím, že u nás v Banskej Bystrici to funguje, je to veľmi dobré, je veľmi dobré, keď vypočujeme občana. Naopak, vždy je veľmi zlé, keď občan nedostane priestor. Opäť opakujem, politik svojím charakterom, svojím postojom, svojimi hodnotami vychováva a vzdeláva a toto je aj vzdelávanie a signál k otvorenej občianskej spoločnosti. Preto prosím o podporu naozaj dobrého zákona.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

13.10.2017 o 12:01 hod.

Mgr. art.

Viera Dubačová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12:03

Dušan Bublavý
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán kolega Klus, ja chápem snahu predkladateľov, ale vy sám aj ste spochybnili, či je to potrebné, aby to bolo naozaj v zákone, lebo tá samospráva, ja mám naozaj bohaté skúsenosti, pätnásťročné, ktorý občan má akýkoľvek problém, napíše ho na obecný úrad písomne a my ho riešime, ten daný problém na zastupiteľstve alebo na obecnej rade. A sme pripravení kedykoľvek občanovi odpovedať a dostane aj priestor, aby mohol vystúpiť. Ale máme aj notorických sťažovateľov, ktorí niekedy, by som povedal, aj niektorí nie sú svojprávni, alebo prídu podgurážení na zastupiteľstvo a narúšajú celý program a chod. Tak si predstavme, že on to má v rukách, lebo má 30 minút v zákone schválené, či už bude sám, môže to využívať sám, keď budú viacerí, tak tých 30 minút sa môže rozložiť. Ale to tiež nie je správne, aby ľudia, ktorí chcú len sami seba počúvať a len svoje problémy riešiť, aby mohli narúšať chod programu, ktorý je schválený vždy zastupiteľstvom pred začiatkom alebo prvý bod je alebo druhý, schvaľuje sa program. A aby boli notorickí sťažovatelia počúvaní 30 minút, je to niekedy nad ľudské sily a aj obecného zastupiteľstva. Ale ja si myslím, že kde sa s občanmi komunikuje, kde sú pripravení riadne zvolení v slobodných voľbách poslanci, sme tu všetci pre občanov, aj starosta, aj zastupiteľstvo a dokážeme dané problémy vyriešiť, ale vždy niekto bude mať krivdu, vždy sa niekto, keď sa rozhodujú záležitosti, niektorí občania sa cítia, že sú ukrivdení a potom to narúša celý chod samotného zastupiteľstva a nehľadajú, kde je pravda, ale hľadajú len svoju krivdu.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13.10.2017 o 12:03 hod.

Mgr.

Dušan Bublavý

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video