30. schôdza

23.3.2018 - 26.3.2018
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

23.3.2018 o 10:19 hod.

Mgr.

Boris Kollár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 9:08

Igor Matovič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Dávam procedurálny návrh, aby Národná rada zaviazala Úrad vlády, aby informoval Národnú radu o tom, koľkokrát a kedy presne bol Úrad vlády informovaný o nebezpečenstve plynúcom z prítomnosti ľudí blízkych talianskej mafii na Úrade vlády.
Zdôvodnenie: Slovenská informačná služba informovala prezidenta, že závadové osoby si premiér Fico na Úrade vlády choval napriek tomu, že bol SIS opakovane upozornený na ich prepojenie s talianskou mafiou. Pevne verím, že poslanec Fico môj návrh podporí.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

23.3.2018 o 9:08 hod.

Mgr.

Igor Matovič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9:10

Ján Senko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážení členovia vlády Slovenskej republiky, na základe poverenia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky zo dňa 23. marca 2018 predkladám Národnej rade Slovenskej republiky Informáciu o nastúpení náhradníkov na zaniknutý mandát poslanca a neuplatňované mandáty poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
A. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím zobral na vedomie:
- že podľa čl. 81 Ústavy Slovenskej republiky mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Františka Šebeja zaniká dňom doručenia písomného rozhodnutia o vzdaní sa mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, teda 16. marca 2018,
- že prezident Slovenskej republiky po prijatí demisie vlády Slovenskej republiky vymenoval 22. marca 2018 novú vládu Slovenskej republiky,
- že vymenovaním poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
a) za predsedu vlády Slovenskej republiky Petra Pellegriniho a za členov vlády Slovenskej republiky Miroslava Lajčáka, Petra Kažimíra, Petra Žigu, Jána Richtera, Lászlóa Sólymosa a Árpáda Érseka ich mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky sa naďalej neuplatňuje podľa čl. 77 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky,
b) Richarda Rašiho a Gábora Gála za členov vlády Slovenskej republiky ich mandát poslanca sa od 22. marca 2018 neuplatňuje podľa čl. 77 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky;
- vyhlásenia náhradníkov za stranu MOST - HÍD Gabriela Csicsaia a Petra Krajňáka o ich vzdaní sa práva nastúpiť na zaniknutý a neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, pretože vykonávajú funkcie štátnych tajomníkov;
B. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojimi rozhodnutiami z 22. marca 2018 vyhlásil nastúpenie náhradníkov podľa § 71 ods. 1 a 4 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 10 ods. 1 a 2 písm. b) a c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nastúpenie náhradníkov podľa poradia uvedeného v zápisnici Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 5. marca 2016 nasledovne:
1. za stranu SMER - sociálna demokracia na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Richarda Rašiho nastupuje 22. marca 2018 náhradníčka Mária Janíková, narodená 18. novembra 1970, bytom Partizánske,
2. za stranu MOST - HÍD na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Gábora Gála nastupuje 22. marca 2018 poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Péter Vörös, ktorý od 24. marca 2016 vykonáva mandát poslanca ako náhradník na neuplatňovaný mandát poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Lucie Žitňanskej,
3. na zaniknutý mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Františka Šebeja nastupuje poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky Edita Pfundtner, ktorá od 23. marca 2016 vykonáva mandát poslankyne ako náhradníčka na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Árpáda Érseka,
4. na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Árpáda Érseka nastupuje 22. marca 2018 náhradník Ladislav Balódi, narodený 23. mája 1971, bytom Vydrany;
C. Po prijatí demisie vlády Slovenskej republiky si začali uplatňovať mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky za stranu SMER - sociálna demokracia Robert Fico a Robert Kaliňák, za stranu MOST - HÍD Lucia Žitňanská. Uplatnením ich mandátu 22. marca 2018 zanikol mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky za stranu SMER - sociálna demokracia Milanovi Mojšovi a Darine Gabániovej, ktorí boli náhradníkmi na neuplatňované mandáty poslancov Roberta Fica a Roberta Kaliňáka.
Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na základe rozhodnutí predsedu Národnej rady Slovenskej republiky preskúmal dodržanie podmienok nastúpenia náhradníkov a podáva Národnej rade Slovenskej republiky Informáciu o nastúpení náhradníkov na zaniknutý mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a neuplatňované mandáty poslancov Národnej rady Slovenskej republiky spolu s návrhom na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predseda, skončil som.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

23.3.2018 o 9:10 hod.

PhDr.

Ján Senko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 9:55

Martin Klus
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážené kolegyne poslankyne, vážení kolegovia poslanci, dovoľte, aby som vás informoval o výsledkoch tajného hlasovania o návrhu na voľbu predsedu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa konalo dnes 23. marca 2018.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu predsedu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 129 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 129 poslancov.
Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu predsedu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky sto..., všetci teda poslanci. 129 odovzdalo hlasovacie lístky.
A práve z týchto 129 odovzdaných hlasovacích lístkov boli 2 hlasovacie lístky neplatné.
Ak teda počítame 127 platných hlasovacích lístkov, overovatelia zistili, že o návrhu na voľbu Juraja Blanára za predsedu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky hlasovali poslanci nasledovne: za 110 poslancov, proti 7 poslancov, zdržalo sa 10 poslancov.
Na zvolenie predsedu výboru Národnej rady Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
A teda overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za predsedu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky zvolený Juraj Blanár.
Overovatelia poverili svojho člena Martina Klusa, teda mňa, oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Dámy a páni, dovoľte mi informovať vás aj o druhej voľbe, ktorú sme zrealizovali, a teda o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu predsedníčky Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa konalo takisto dnes 23. marca.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu predsedníčky Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 129 hlasovacích lístkov, a teda na voľbe bolo aj prítomných 129 poslancov.
Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu predsedníčky Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky odovzdali všetci poslanci hlasovacie lístky. 129 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo teda odovzdaných a všetky boli platné.
Zo 128 platných hlasovacích lístkov, pardon, teda jeden bol neplatný, overovatelia zistili, že o návrhu na voľbu Kataríny Cséfalvayovej za predsedníčku Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky hlasovali poslanci nasledovne: 115 hlasovalo za, proti 8, zdržalo sa 5 poslancov.
Ako som už informoval, na zvolenie predsedu výboru Národnej rady Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných.
A teda overovatelia môžu konštatovať, že v tajnom hlasovaní bola za predsedníčku Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky zvolená poslankyňa Katarína Cséfalvayová.
Overovatelia poverujú mňa, svojho člena, Martina Klusa oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Ďakujem pekne za pozornosť a zvoleným blahoželám.
Skryt prepis

Vystúpenie

23.3.2018 o 9:55 hod.

doc. PhDr. PhD. MBA

Martin Klus

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 10:04

Peter Pellegrini
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážené panie ministerky, páni ministri, dámy a páni, v zmysle čl. 113 Ústavy Slovenskej republiky predstupujem pred vás ako prezidentom vymenovaný predseda vlády Slovenskej republiky a predkladám parlamentu programové vyhlásenie novej vlády.
Zároveň si vás dovoľujem požiadať o schválenie tohto programového vyhlásenia a tým aj požiadať o vyslovenie dôvery novej vláde.
Včerajšie vymenovanie novej vlády prezidentom republiky považujem za míľnik, ktorý by mal ukončiť nepokoj na Slovensku a opäť nastoliť stabilitu a predovšetkým opäť obrátiť pozornosť politikov i médií k skutočným problémom ľudí a zlepšovaniu ich života.
Programové vyhlásenie novej vlády, ktoré máte pred sebou, preberá ciele a plány vlády predchádzajúcej. Je to logické, keďže programové ciele vládnej koalície ostávajú identické. Dovolím si upozorniť, že predchádzajúci kabinet, napriek iba dvojročnému času vládnutia, už viaceré tieto ciele splnil a v ďalších sa výrazne priblížil k ich naplneniu. Preto si nová vláda dala za úlohu pokračovať v úspešných projektoch a prísť s ďalšími novými riešeniami v oblastiach, ktoré to potrebujú.
Moja vláda je pripravená okamžite pracovať. Nežiada a ani nemôže žiadať žiadnych obvyklých 100 dní na oboznámenie sa so stavom jednotlivých rezortov. Naopak, od svojich kolegov od prvého dňa očakávam viac ako 100-percentný výkon.
Budem od nich vyžadovať konkrétne kroky vo viacerých oblastiach, ktoré v najbližších dňoch predstavím, ale ich ťažisko je však jasné už dnes a nachádza sa práve v predloženom programovom vyhlásení vlády: rast životnej úrovne ľudí na Slovensku, debyrokratizácia štátu, zjednodušenie života ľudí v našej krajine a ekonomický rast spojený so zodpovedným hospodárením.
Dovoľte mi ešte vrátiť sa niekoľkými slovami k uplynulému mesiacu. Do slovenských politických dejín vojde ako jeden zo zlomových okamihov. Ohavná vražda mladého novinára a jeho priateľky rozpútala medzi ľuďmi doteraz nevídané emócie a vášne, ktoré sa postupom času pretavili aj do politickej krízy.
Chcem zdôrazniť, a viackrát som to zopakoval, že smrť týchto dvoch mladých ľudí hlboko zasiahla nás všetkých. A som si istý, že v podobnom pohnutí ostal každý normálne cítiaci človek na Slovensku.
Vzhľadom na profesiu mladého žurnalistu som však tento čin, v prípade, že sa potvrdia súvislosti s jeho prácou, vnímal ako útok na demokratické piliere štátu a na jedno zo základných ľudských práv, ktorým je sloboda prejavu. Ostala nám tu zásadná povinnosť a tou je dôkladne vyšetriť dvojnásobnú vraždu a urobiť všetko pre nájdenie páchateľov, ich usvedčenie a spravodlivé potrestanie. Toto je skutočný dlh štátu voči pozostalým mladej dvojice, ako i všetkým občanom Slovenskej republiky.
Chcem vás preto všetkých poprosiť, nechajme pracovať políciu, dôverujme schopnostiach skúsených vyšetrovateľov a nemarme ich prácu lacným politickým zneužívaním tejto témy. Na rozptýlenie akýchkoľvek pochybností o nezávislosti vyšetrovania sa v týchto dňoch definitívne skladá medzinárodný vyšetrovací tím, ktorý bude zárukou profesionálneho odstupu od akýchkoľvek politických či mediálnych tlakov.
Bola to vládna koalícia, ktorá od začiatku zdôrazňovala práve potrebu vyriešenia tohto prípadu. A k tejto priorite sa hlási i nová slovenská vláda, ako i nový minister vnútra, ktorého úlohou bude vytvárať čo najlepšie podmienky pre úspešnú prácu polície. Tragédia, ktorá zamávala Slovenskom, sa nevyšetrí ani v uliciach, ani vo volebných miestnostiach a ani na novinových stránkach. Preto opakujem, nechajme pracovať profesionálov a skončime so zneužívaním tejto tragédie v politickom zápase. (Potlesk.)
Obrovský mediálny i politický tlak našiel svoju odozvu aj v zhromaždeniach ľudí, ktorí prišli na námestia slobodne a demokraticky vyjadriť svoj názor. To, že sa tak stalo, je dobrou vizitkou slovenskej demokracie a uplatňovania občianskych slobôd. Môj osobný postoj k týmto zhromaždeniam bol vždy rovnaký a som vďačný, že nedošlo k žiadnym prejavom násilia, nepokojom ani škodám na majetku.
Vnímam aj tie hlasy, ktoré vystupovali s výsostne politickými požiadavkami. Vyriešiť politickú krízu je však úlohou nás politikov. Parlamentná demokracia má svoje jasné pravidlá a ja som veľmi rád, že napokon boli dodržané.
Nebudem dnes hodnotiť úlohu slovenskej opozície v celom tomto prípade. Je ale samozrejmé a logické, že sa pokúša dostať k moci a že v predčasných voľbách vidí pre seba viaceré politické výhody.
Politika má však ale aj iný, štátnický rozmer. A tým rozmerom je zodpovednosť voči vlastnej krajine. Je nesporné, že Slovensko na svoj úspešný vývoj potrebuje pokoj a stabilitu. To sú hodnoty, ktoré sú nielen v priamom protiklade s konaním predčasných volieb ako takých, ale aj s ohľadom na ich možné výsledky. Som presvedčený, že by nič nevyriešili, len by prehĺbili nepokoj v spoločnosti a ustanovili by zmätok ako trvalý stav v našej krajine.
Slovensko má dnes legitímne zvolený parlament, ktorého jasná väčšina sa hlási k pokračovaniu súčasnej vládnej koalície a k dokončeniu práce pre ľudí, ktorú pred dvoma rokmi vláda začala. Práve od podpory Národnej rady odvodzuje svoj mandát vláda Slovenskej republiky a parlament je tou inštitúciou, ktorej sa vláda zodpovedá a ktorá ako jediná môže rozhodovať o jej bytí alebo nebytí. A to hovorím s plným rešpektom, pretože som mal tú česť stáť na čele Národnej rady Slovenskej republiky a vždy budem chápať, aký je postoj vlády a aký je postoj Národnej rady Slovenskej republiky v tomto vzťahu.
Súčasnú vládnu koalíciu zrodili výsledky demokratických parlamentných volieb v roku 2016 a v nich je vyjadrená aj vôľa ľudí. A toto môže byť mechanizmus, a jediný mechanizmus, akým môže fungovať zastupiteľská demokracia.
Politická kríza spojená s domácim i medzinárodným mediálnym tlakom však okrem personálnych zmien priniesli aj veľmi vážne dôsledky na obraz Slovenska v zahraničí. Absolútne odmietam názory, že Slovensko je akousi čiernou dierou v Európe. (Reakcia z pléna.) Nie je na nich nič pravdivé.
Spomeňme si, ako len niekoľko dní pred dvojnásobnou tragédiou zneli z úst predsedu vlády či prezidenta Slovenskej republiky rovnaké slová, a zacitujem ich: "Slovensko je úspešný príbeh." Tieto slová platia aj dnes, pretože za 25 rokov samostatnosti sme prešli obrovský kus cesty. Stali sme sa členmi Európskej únie i NATO. Vstúpili sme do Schengenu aj do eurozóny. Vysporiadali sme sa s nezamestnanosťou ako dlhoročným najväčším problémom Slovenska a máme pred sebou výborné ekonomické perspektívy. Život ľudí sa postupne zlepšuje a stále viac sa svojou úrovňou šplhá ku krajinám, na ktoré sme sa kedysi pozerali ako na nedosiahnuteľný cieľ. Toto je skutočné Slovensko, a nie jeho pokrivený, falošný a účelovo vytváraný negatívny obraz. Naprávanie tohto obrazu... (Potlesk.)
Naprávanie tohto obrazu bude aj mojou osobnou prioritou ako predsedu vlády. Prvé kroky som urobil už včera, keď som absolvoval svoju prvú cestu v novej funkcii do Bruselu a hovoril s najvyššími predstaviteľmi Európskej únie. Môj odkaz bol jednoznačný, že Slovensko je demokratickou, úspešnou a modernou krajinou a jej nová vláda je zárukou jasnej proeurópskej orientácie našej krajiny.
Je mi veľmi ľúto, že podobný odkaz nešíria aj tí, ktorých prvotnou úlohou by mala byť obhajoba dobrého mena a záujmy krajiny. Považujem za veľmi nešťastné, ak opozícia prenáša vnútropolitický zápas aj mimo Slovenska a v túžbe po moci absolútne nehľadí na to, aké nedozerné škody na medzinárodnom poli spôsobuje aj našej krajine.
Som pripravený urobiť všetko pre to, aby sme tieto škvrny zmyli a vrátili renomé Slovenska tam, kam v rámci Európy i sveta patrí. A preto plánujem v tejto súvislosti ďalšie kroky vrátane vystúpenia v Európskom parlamente. Zaujmem tam veľmi jasné stanovisko k postojom niektorých europoslancov a uvediem na pravú mieru viaceré nepravdy a klamstvá, ktoré sa o Slovensku v parlamente začali šíriť. (Potlesk.)
Vážené dámy a páni, panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi z tohto miesta poďakovať sa aj doterajšiemu premiérovi Robertovi Ficovi i odchádzajúcim ministrom za obrovský kus práce, ktorý vykonali. Robert Fico zanechal v slovenskej politike... (Potlesk.) Robert Fico zanechal v slovenskej politike ako trojnásobný premiér výraznú stopu ako ešte nikto pred ním. Bude ju tvoriť aj naďalej ako predseda strany SMER - sociálna demokracia, ktorej programové piliere sa úmerne jej postaveniu odrážajú aj v programovom vyhlásení novej vlády. Na prácu končiacich ministrov v mnohom nadviažu ich nástupcovia a verím, že svojím vlastným pohľadom na vec dajú svojim rezortom ďalšiu novú dynamiku.
Nová vláda, ktorá sa opiera o stabilnú väčšinu v Národnej rade Slovenskej republiky, ktorá vzišla z demokratických parlamentných volieb, je dobrou vizitkou slovenskej demokracie. Vážnu politickú krízu sme ustáli v ústavných rámcoch a dokázali sme, že vieme takýmito ťažkými skúškami prejsť v rámci právneho štátu a dodržiavania ústavných zásad deľby moci.
Ďakujem preto z tohto miesta aj pánovi prezidentovi, že v konečnom dôsledku rešpektoval zásady parlamentnej demokracie i Ústavy Slovenskej republiky a nepodľahol mediálnym a politickým tlakom na jej demontáž a zmenu z parlamentného systému na prezidentský. (Potlesk.)
Vyjadrujem nádej, že vymenovaním novej vlády a schválením jej programového vyhlásenia Národnou radou Slovenskej republiky sa budeme môcť naplno vrátiť k práci pre ľudí a riešiť problémy každodenného života. Mnohí sú už unavení doterajším politickým napätím a čakajú návrat do normálnych koľají. Návrat k pokoju, návrat k stabilite. A čakajú, že nová vláda bude, podobne ako jej predchodkyňa, aktívne pristupovať k riešeniu jej skutočných problémov, k riešeniu problémov Slovenska. Aj preto by som považoval za prejav štátnického rozmeru politiky, ak by programové vyhlásenie novej vlády dostalo dôveru aj opozičných poslancov, ale toho sa asi dnes nedožijeme.
Naplňme, prosím, štvorročný mandát, ktorý sme dostali od občanov a predstúpme pred nich po jeho skončení každý so svojou predstavou rozvoja tohto štátu a uchádzajme sa o dôveru v ďalších demokratických parlamentných voľbách. Dnes však dokončíme prácu, ktorá je pred nami.
Vážené dámy a páni, vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, ešte raz si vás v mene vlády Slovenskej republiky dovoľujem požiadať o schválenie jej programového vyhlásenia a o vyslovenie dôvery tejto vláde.
Ďakujem veľmi pekne. (Potlesk.)
A na záver ešte raz smerom na balkón. Vždy budem brániť slobodu prejavu v Slovenskej republike, vždy si budem vážiť odbornú prácu investigatívnych novinárov a asi si budeme musieť zvyknúť aj na tých, ktorí sú možno niekde na druhej strane a sú schopní dva dni investigatívne vyšetrovať a venovať sa takto zabalenému hygienickému špáradlu. (Rečník vybral zo saka hygienicky zabalené špáradlo, ukazujúc ho plénu. Potlesk.) Pozdravujem vás. (Potlesk.)
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

23.3.2018 o 10:04 hod.

Ing.

Peter Pellegrini

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 10:18

Ladislav Kamenický
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne. Tak ako povedal pán predseda, sme gestori tohto procesu, takže zvolávam finančný výbor do miestnosti č. 31 ihneď. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

23.3.2018 o 10:18 hod.

Ing.

Ladislav Kamenický

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 10:19

Ľubomír Petrák
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne. Zvolávam výbor pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ihneď po prerušení rokovania pléna do rokovacej miestnosti výboru.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

23.3.2018 o 10:19 hod.

Ing. CSc.

Ľubomír Petrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 10:19

Alena Bašistová
Skontrolovaný text
Ďakujem veľmi pekne. Zvolávam výbor pre sociálne veci ihneď. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

23.3.2018 o 10:19 hod.

doc. PhDr. PhD.

Alena Bašistová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 10:19

Anna Verešová
Skontrolovaný text
Ďakujem za slovo. Zvolávam výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny do miestnosti č. 150 o 11.00 hodine.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

23.3.2018 o 10:19 hod.

Mgr.

Anna Verešová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 10:19

Štefan Zelník
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne. Zvolávam výbor pre zdravotníctvo na 10.30 do rokovacej miestnosti výboru pre zdravotníctvo. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

23.3.2018 o 10:19 hod.

MUDr. PhD.

Štefan Zelník

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 10:19

Boris Kollár
Skontrolovaný text
Zvolávam členov výboru pre verejnú správu na 10.30 do našej zasadacej miestnosti.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

23.3.2018 o 10:19 hod.

Mgr.

Boris Kollár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video