33. schôdza

12.6.2018 - 25.6.2018
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

22.6.2018 o 10:34 hod.

Mgr.

Edita Pfundtner

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:04

Anna Zemanová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, Martin, že si sa tam venoval podrobnejšie tým obciam a mestám. Áno, to je problematika a v tejto výročnej správe nie je povedané, či boli vlastne prevedené len tie pozemky, ktoré sú pod existujúcimi cestami a sú v správe Slovenského pozemkového fondu. Mňa by totižto veľmi zaujímalo, ako sa vybavujú nároky alebo požiadavky obcí a samosprávnych krajov pre tie prípady, keď nie sú usporiadané vlastnícke vzťahy pod tými cestami, ale v území sa nachádza pozemok vo vlastníctve Slovenského pozemkového fondu.
V minulosti aj Bratislavský samosprávny kraj riešil takýto problém, kedy chcelo sa dôjsť k zámene, aby sa pod týmito cestami nachádzali pozemky majetku štátu, ktoré by následne mohli byť prevedené do správy, do majetku samosprávneho kraja.
Čiže tuná by som tiež bola rada, keby došlo k vysvetleniu, že či išlo aj pod tými majetkami, existujúcimi budovami, že sa tam nachádzal majetok štátu a bol odovzdaný samospráve, alebo o aké prípady išlo. Čiže toto je jedna vec.
A potom ešte ohľadom tej kontroly nájomných, nájomných zmlúv. Ja som hovorila, aby sa kontrolovalo, spôsob využitia, či ten nájomca hospodári správne aj s požiadavkami ochrany prírody, ale tam by bolo dobré doplniť, aby to, čo sme hovorili na poslaneckom prieskume, aby boli aj kontrolované plnenia vo vzťahu k finančnému plneniu štátu a dodržiavaniu požiadaviek nielen pri okamihu uzatvárania zmluvy, ale aj v priebehu, v priebehu rokov a aby to mohol byť jeden z dôvodov na ukončenie nájomného... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.6.2018 o 10:04 hod.

RNDr.

Anna Zemanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:06

Juraj Soboňa
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Martin, chcel by som oceniť v tvojom vystúpení aj tie pozitíva, ktoré si zdôraznil. Si človek z praxe a určite vieš, že táto téma je veľmi zložitá a komplikovaná a vlastne tam, kde sa jedná čo len o meter štvorcový, treba zvlášť citlivo posudzovať a riešiť tieto problémy.
Ja si myslím, že pani riaditeľka je rok vo funkcii, a myslím si, že je osoba na správnom mieste a jej príchodom na Slovenský pozemkový fond sa oveľa zlepšila práca Slovenského pozemkového fondu, rady pozemkového fondu. To nie je len moje konštatovanie. Toto bolo konštatované aj na jarnom zasadnutí rady starostov a primátorov v Tatrách, kde bola prítomná aj pani riaditeľka. To ocenili z celého spektra starostovia, primátori, nielen koaliční, ale aj opoziční.
A chcem ti povedať, že starostovia sa na teba obracajú. Je vydaný manuál, ako treba postupovať, ako je list generálneho riaditeľa SPF, ako treba postupovať. ZMOS niekoľkokrát písomne, či už cez komoru obcí, alebo cez komoru miest vydáva do regiónov tieto pokyny, ako treba postupovať. Naposledy sme dostali aj od pani riaditeľky cez ZMOS list ohľadom vydržania a spolupráce medzi mestami a obcami a SPF, aby sa teda zlepšila transparentnosť, aby sa zlepšila kvalita tej práce.
Takže ja vidím pozitíva príchodom novej pani riaditeľky na Slovenský pozemkový fond a skutočne tá spolupráca medzi mestami a obcami a SPF sa výrazne zlepšila a je pozitívna.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.6.2018 o 10:06 hod.

Ing.

Juraj Soboňa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:08

Ján Marosz
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Martin, chcel by som sa v súvislosti s tvojou rozpravou zamerať ešte na jednu oblasť a opýtať sa, ako to vnímaš. Ide o oblasť mechanizmov zabezpečujúcim stopku alebo zabránenie rôznym nekalým praktikám, rôznym vybavovačom, rôznym nekalým veciam.
Ja tak pred desiatimi rokmi zhruba som sa dostal do kontaktu s SPF v súvislosti s korupciou, keď som bol písomne požiadaný o úplatok. Bolo treba dať všimné a tak ďalej. Nakoniec prebehol špeciálny súd. Všetko dopadlo akože v prospech dolapenia, odsúdenia toho daného pána riaditeľa.
Ja tak pozerám povrchne stránku SPF a nevidím tu nejaké, že je nejaká že protikorupčná linka alebo nejaké nahlásenie nekalých praktík. A takisto odstúpili niektorí ministri v poslednom čase, ktorí boli spájaní s kauzami, že keď si dáte do Googla meno toho odstúpeného ministra SPF, tak sa dozviete rôzne mená vybavovačov a ľudí, ktorí našim ľuďom zabezpečujú prísľub k lukratívnym pozemkom a, naopak, rôznym reštituentom, tým malým, slabým sa nedostáva to, čo sa má dostať.
Preto ti chcem položiť takú otázku, ako vnímaš z tvojho pohľadu tie mechanizmy, ktoré zabraňujú rôznym vybavovačom, nekalým praktikám, alebo ako je to zabezpečené proti korupčným praktikám?
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.6.2018 o 10:08 hod.

Mgr.

Ján Marosz

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:09

Dušan Muňko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán poslanec, som rád, že si ocenil prácu fondu, že je dobrá, a prekvapujú ma niektoré veci, ktoré, na ktoré sa pýtaš, pretože to poznáš nakoniec, či sa jedná o prenájmy alebo vôbec o pôde, ktorú má Slovenský pozemkový fond vo svojej správe. Zaujímavé pozemky, ty vieš veľmi dobre, alebo zaujímavé revíry, všetky sú dávno prenajaté, vieš, že sme tento rok schvaľovali zákon, kde sa menila dĺžka prenájmu z hľadiska na to, aby sa mohli niektoré veci pohnúť.
Je zbytočné tu mlátenie prázdnej slamy, pretože keď je raz uzavretá zmluva a tie zmluvy sú uzavreté, s nima sa nedá nič robiť. Samozrejme, raz môže fond odstúpiť vtedy, kedy ten, kto má uzavretú nájomnú zmluvu, neplatí.
Pokiaľ sa týka, a ty vieš veľmi dobre, takisto a aj ostatní poslanci, že to je nastavené tak aj Európskou úniou, že raz keď to pokosí, keď to má aj v prenájme, tak tú platbu dostane. Iná vec, to, čo sme sa koľko razy bavili na výbore, ale aj na prieskume, že hŕba vecí, tie družstvá alebo tie hospodáriace subjekty, ktoré sú hlavne na strednom a východnom Slovensku, že neplatia tým ľuďom, od ktorých majú prenajatú pôdu. Tam, samozrejmá vec, čaká ďalšia legislatívna zmena, ktorú budeme musieť spraviť, to je tak, ako si prenajmeš byt, tak musíš platiť. Tak aj za túto pôdu, keď si ju prenajme, tí hospodáriaci roľníci alebo hospodáriaci eseročky, alebo ktokoľvek, alebo akciovky, budú musieť platiť.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.6.2018 o 10:09 hod.

Ing.

Dušan Muňko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:11

Martin Fecko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pani kolegyňa, páni kolegovia, za vaše faktické pripomienky. Začnem asi od konca.
Pán kolega Muňko, no, vyzerá to tak, že práve preto som citoval, čo máme v tej 278-čke, kde sa hovorí aj druh pozemku, že musí sa akože, a druh pozemku nemôžme si halabala z dňa na deň meniť. Takže chcem, aby Slovenský pozemkový fond ho tiež dohliadal a môže to byť dôvod na výpoveď.
Pán kolega Marosz, no, tá protikorupčná linka, no ja a som zatiaľ nepočul, nech pani riaditeľka teda povie, ako si predstavujú vybavovanie tých protikorupčných nejakých podnetov a všeckých okolo. Pani ministerka hovorí, že má tú protikorupčnú linku, aj PPA-čka že vraj má, Slovenský pozemkový fond, neviem, nech sa teda akože ukáže alebo vyjadrí. Ja tiež som mal určité podnety, ktoré sme dávali, a ako dopadli, zatiaľ neviem, hlavne občania niektorí, nechcel som to potom akože rozvíjať, pýtali sa, chodili, neozvali sa mi potom, tak neviem, ako dopadli, ale je to veľký problém. Pretože tu je zneužitie informácií veľmi dôležité, či sa zneužije, alebo nezneužije informácia, lebo potom je to o tom ďalšom súkolí, ktoré nastupuje.
A tu by som chcel tiež požiadať pani riaditeľku, aby, samozrejme, na túto oblasť, a to je jedno, v ktorej sme oblasti, ale aj fond s pôdou, aby so starostlivosťou riadneho hospodára sa o ňu starala, aby nedostávali tú pôdu hlavne do vlastníctva, o to teraz ide. Lebo to vlastníctvo, keď už raz prepadne, tak je prepadnuté. Samozrejme, a to užívanie, čo sa týka tých eurofondov a tie priame platby, ale hlavne žeby to vlastníctvo bolo v žiadnom prípade nie dehonestované tými šikovníkmi, ktorí si aj reštitučné konania vedeli sprivatizovať a začínajú si to nejakým spôsobom brať.
Myslím si, že pani riaditeľka ako nová osoba, ktorá by prakticky mohla tam priniesť nové vetry, ako to spomínal kolega Soboňa, že, áno, že ZMOS akože reaguje na jej činnosť, tak chcem veriť, že aj v tejto oblasti pani riaditeľka nastaví pravidlá, ktoré budú Slovenský pozemkový fond skôr očisťovať tak... (Prerušenie vystúpenia časomerom. Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.6.2018 o 10:11 hod.

Ing.

Martin Fecko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:14

Lucia Ďuriš Nicholsonová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, vážená pani generálna riaditeľka, musím povedať, že ja nebudem taká nežná, ako boli moji predrečníci, sčasti to môže byť spôsobené tým, o čom rada rozpráva vaša predchodkyňa na fonde, na fonde pani Ing. Matečná, a to je ten argument, že ja predsa ničomu nerozumiem. Chcem ale hovoriť o veciach, na ktoré ma upozornili ľudia, ktorí tomu veľmi rozumejú, a v niektorých prípadoch budem aj citovať z ich listov, aby ste nemali pocit, že k vám prehovára niekto, kto je nekompetentný.
Keď pani Matečná odchádzala z pozemkového fondu, tak ho opúšťala s tým, že, že prenecháva túto inštitúciu ako dobre naolejovaný stroj, niečo v tomto zmysle povedala. Áno, ja si myslím, že to zanechala ako dobre naolejovaný stroj, ktorý potom splnil kľúčovú úlohu pri škandáloch s agrodotáciami.
Prečo? Pretože bol to práve Slovenský pozemkový fond a predošlé vedenie Slovenského pozemkového fondu, pani Gabriela Matečná, ktorá malým farmárom pôdu brala a veľkým hráčom ju prihrávala. Takto napríklad Slovenský pozemkový fond obral o pôdu aj s úrodou na nej samostatne hospodáriaceho roľníka pána Béreša a všetku jeho pôdu pribral, prihral grófke Roškovej cez I. P. Construct. Ja som videla tie zmluvy vypodpisované, ja som počula aj z vašich úst, že pánovi Bérešovi ste zobrali pôdu kvôli tomu, že tam mal nejaké nezrovnalosti. My sme mali tomu venovaných niekoľko tlačových konferencií, na ktorých sme zverejnili dôkazy o tom, že pán Béreš mal, si splnil všetky zmluvné podmienky, napriek tomu mu Slovenský pozemkový fond zobral jeho pôdu aj s úrodou a celú ako takú ju prihral grófke Roškovej.
Vy ste na svojich tlačových konferenciách hovorili iba o tom, že tam boli tie nezrovnalosti, do dnešného dňa, pokiaľ viem aj z rozhovorov s novinármi, ste ale nedokladovali, že tam nejaké nezrovnalosti boli.
Takže ja tvrdím, že ak pani Matečná odchádzala zo Slovenského pozemkového fondu so slovami, že tam zanecháva dobre naolejovaný stroj, naozaj ho naolejovala tak dobre, aby dokázal zohrať kľúčovú úlohu pri takej kríze v agrorezorte, akú Slovensko ešte nezažilo.
Nejde len o pani Roškovú, ide aj o iných veľkých hráčov, ktorí sa pohybujú a vedia narábať s agrodotáciami, to boli v minulosti Vadalovci, Rodovci, Bödörovci z Nitry alebo ľudia z kauzy Babindol. Vy ste im podpisovali zmluvy o nájme pôdy aj po kauzách, ktoré boli medializované, ako napríklad pán Ďurica a spol. Ja tu mám len niekoľko, niekoľko zmlúv, ktoré podpisovala vaša predchodkyňa, ale vy ste na to celkom úspešne nadviazali, pani generálna riaditeľka, pretože viem, že vo funkcii ste, myslím, od 7. júna 2017, takže niekomu sa naozaj v tejto krajine vďaka Slovenskému pozemkovému fondu darí, inému sa nedarí a príde aj o to posledné, čo mal.
Toto je vážna výčitka moja voči Slovenskému pozemkovému fondu. Ja som sa v niektorých prípadoch obrátila aj na Generálnu prokuratúru a odovzdala som im trestné oznámenie, takže ja predpokladám, že, že budete súčinní a že sa orgány činné v trestnom konaní dopracujú k nejakým zisteniam. O to viac vkladám nádeje práve do Generálnej prokuratúry, kam som sa obrátila, pretože bol to práve generálny prokurátor, nie Nicholsonová, nie nikto inak nekompetentný, ale bol to generálny prokurátor pán Čižnár, ktorý povedal, že štát pri ochrane malých farmárov absolútne zlyhal. Štát dovolil ich absolútnu likvidáciu. A štát v agrosektore je predovšetkým Slovenský pozemkový fond a PPA-čka. Nehovoriac o ministerstve pôdohospodárstva.
Chápem, že ste vo funkcii rok, tomu tak aj vyzerala tá správa, ktorú ste tu predkladali. Podľa mňa je naozaj veľmi formálna. A ja sa čudujem, že po vražde Jána Kuciaka a jeho priateľky slečny Kušnírovej, keď sa prevalili všetky tieto škandály s agrodotáciami, kde sa naozaj v každom článku skloňoval Slovenský pozemkový fond, ani nie tak pod vaším vedením, ako pod vedením pani Matečnej, že vlastne vaša správa sa s tým nijakým spôsobom nevysporiadala. Minimálne to, čo ste prezentovali tu na parlamentnej pôde.
Tak ako sa mi nepáči postoj Slovenského pozemkového fondu a spochybňujem ho pri tom, ako sa správa k malým farmárom, tak sa mi nepáči správanie Slovenského pozemkového fondu ani pri reštitúciách, čo si nevšímam sama, ale všímali si to napríklad aj ombudsmanky, a nielen kvôli tým prieťahom, ale chcem ešte na jednu vec upozorniť.
Pani riaditeľka, kto momentálne, aká SBS-ka stráži Slovenský pozemkový fond? Ja viem, že je to strážna služba z Michaloviec, v Bratislave musí Slovenský pozemkový fond strážiť michalovská SBS-ka, je to veľmi dobre mediálne známa SBS SHIELD, s ktorou máte podpísanú zmluvu, myslím, že je to okolo 260-tisíc eur. Je veľmi zaujímavé, že to bola práve SBS SHIELD, ktorá asistovala pri tom, keď teleskopickým obuškom bili farmára Béreša z Michaloviec na poli, keď si chránil vlastnú úrodu. SBS SHIELD vtedy ochraňovala a stála na strane pána Šuchtu, čo je, čo je pravá ruka pani Roškovej. Inak toho človeka dobili tak, že skončil v trvalej invalidite.
Je veľmi zaujímavé, že tá istá SBS-ka strážila PPA-čku donedávna, kým o tom nenapísal Andrej Bán, v momente, keď o tom napísal, tak PPA-čka mala aspoň toľko slušnosti, že odstúpila od zmluvy s nimi a podpísala zmluvu s inou SBS-kou, ktorá stráži budovu, v ktorej PPA-čka sídli. Ale pokiaľ viem, Slovenský pozemkový fond je naďalej strážený SBS-kou SHIELD, máme k tomu aj fotografie, ony sú z dátumu niekedy spred mesiaca a pol, dvoch mesiacov, takže ak ste odvtedy zmenili SBS-ku, slúži vám to ku cti, ale donedávna ste boli strážení touto SBS-kou.
Chcem sa rozprávať teraz o reštitúciách. Je veľmi zaujímavé, tie prieťahy niekoľkoročné pri niektorých ľuďoch, a potom je veľmi zaujímavé, ako dokážete rýchlo reagovať, keď si reštituenti najmú niekoho so zvučnými menami. Neviem, či viete o tom, my sme mali jednu celú tlačovú konferenciu venovanú pani Matečnej v súvislosti s pochybnými reštitúciami s rokom, myslím, to sa začalo 2014, 2015, 2016 a vlastne celý ten proces bol ukončený v 2017. Bolo to tak, že za 5,7 ha pôdy pri Levoči im vypodpisovala pani Matečná 200 ha cennej pôdy vo Vysokých Tatrách. Okrem iného tam bola napríklad, tam boli pozemky, cez ktoré bude viesť diaľnica, čo, samozrejme, si viete predstaviť, aká škoda vlastne vznikla štátu. A tiež tam boli veľmi cenné pozemky pri veľkom termálnom komplexe, ktoré sa dnes už predávajú ako stavebné pozemky. Vy ste im to vypodpisovali ako, ako ornú pôdu, teda nie konkrétne vy, ale vaša predchodkyňa.
Ja by som od generálnej riaditeľky okrem toho, že sem priniesla na túto pôdu čísla, ktoré mnohým nič nehovoria, ja by som očakávala, že, že sa budete venovať aj takýmto sporným prípadom. Ja by som napríklad chcela vedieť, či ste sa na túto spornú reštitúciu pozreli alebo nie. My máme niekoľko názorov od niekoľkých právnikov, ktorí tvrdia zhodne, že tam bol spáchaný teda trestný skutok, neprináleží to, lebo to prináleží len orgánom činným v trestnom konaní. Aj v tomto prípade som sa obrátila na Generálnu prokuratúru, budem veľmi pozorne sledovať, akým spôsobom sa s tým vysporiadajú.
Ale v momente, keď my sme vlastne otvorili tento prípad tých sporných reštitúcií a pani Matečnej, tak vlastne nám sa začali ozývať ľudia zvnútra Slovenského pozemkového fondu a vy tam máte neviem koľko ľudí zamestnaných, možno dvesto asi, tak (reakcia navrhovateľky), 290, to je jak ministerstvo pomaly, tak predpokladám, že tam máte kvalitných ľudí a títo kvalitní ľudia sa teda na nás obrátili a napísali nám, že ako to funguje s tými reštitúciami.
Funguje to takto. Ten zdroj nám píše. Teraz vám napíšem, teda teraz vám prečítam, čo nám oni napísali ohľadom reštitúcií. Pri tých reštitúciách to ide asi takto: "Oprávnená osoba, teda reštituent, sa nevie domôcť pozemkov päť a viac rokov, potom prídu ľudia ako pán Sýkora," o ktorom hovorilo aj OĽANO, myslím, že mali k tomu aj tlačovku, "pán Grécky, pán Máčaj alebo iný vybavovač, kúpia pohľadávku a vo viacerých prípadoch ju hneď na druhý deň postúpia ďalšiemu, s ktorými v minulosti pani Matečná zázračnou rýchlosťou podpísala zmluvu o vydaní pozemkov. Pekné na tom je, že všetky pozemky, ktoré sa vydávali, sú alebo orná pôda, alebo trvalý trávnatý porast. Stavím sa, že všetko sú to dnes pozemky predané na výstavbu ako stavebné pozemky. Treba si uvedomiť, že oprávnená osoba má svoj reštitučný nárok v rozhodnutí pozemkového úradu ocenený vo finančnom vyjadrení a pri vydávaní náhradných pozemkov sa výmera zväčšuje v závislosti od druhu pozemku, ktorý fond vydáva, tak ako to bolo aj v našom prípade niekoľkonásobne. Reštituent, rozumej developer, ktorý odkúpil pohľadávku a niekto za nim je, napríklad pán poslanec Blanár, SMER - SD, lebo vtedy kulminovala tá jeho kauza, dostane mnohonásobne väčšiu výmeru, ak mu fond vydá ornú pôdu, alebo najlepšie trvalý trávnatý porast, kedy je cena za meter štvorcový naozaj minimálna." Presne takto to bolo, čo urobila Matečná vlastne pri tej pôde pri Levoči a vymenila to za 200 ha vo Vysokých Tatrách. To je ako 5 ha rovná sa 200 ha. Ja viem, že ste tam robili čachre s tými cenami, aby to akože v konečnom dôsledku sedelo, ale, ale príde mi úplne scestné, že ste, že ste dokázali len tak dať pozemky, pritom už od roku 2011 bolo zrejmé, že tadiaľ pôjde diaľnica.
"Už tu je pri reštitučných cenách v Bratislave pozemok na výstavbu, je v priemere 250 eur a reštitučná cena v Bratislave, je uvedených 8,3 eura, zisk z výmery je teda približne 33-násobný. Toto je to, čo oni robia vo veľkom, takéto hnusné kšefty s pozemkami. Miesto jedného metra štvorcového, teda dostane obchodník 33 m2 a o toto presne ide. Je to obrovský pozemkový biznis, do ktorého sú zapletené od pozemkových úradov, Slovenského pozemkového fondu a v niektorých prípadoch aj obce, ktoré určujú, na aký účel bude vydávaný pozemok slúžiť, inštitúcie, ktoré ešte dnes ovláda pani Matečná."
Lebo, rozumiete, toto mi oni písali, keď sme išli odvolávať vtedy neúspešne pani Matečnú, takže preto sa tam toľko skloňuje vlastne meno vašej, vašej predchodkyni... (Reakcia navrhovateľky.) A... Vašej predchodkyni. (Reakcia navrhovateľky.)
Ja tomu rozumiem. A vy tu nie ste od toho, je, od toho je tu pán predsedajúci, ktorý si vykladá rokovací poriadok. Dobre? Trochu to ovládam, keďže som tiež podpredsedníčka parlamentu, ako iste viete. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Prosím vás, aby ste vzájomne nediskutovali.

Ďuriš, Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR
"Práve preto je veľmi ťažké pani Matečnej a jej koaličným partnerom súhlasiť s jej odstúpením z pozície ministerky pôdohospodárstva, pretože pani ministerka o všetkých službách a tým pádom aj o tých podvodoch vie."
Ten zdroj zo Slovenského pozemkového fondu si dal vtedy toľko práce, že mi poslal aj niekoľko zmlúv s tými ľuďmi, ktorých som menovala, to znamená pán Sýkora, pán Grécky, pán Máčaj alebo iný vybavovač, ako ich nazývajú, teda to sú ľudia, s ktorými pani Matečná vypodpisovala zmluvy, aby akože uspokojila reštitučné nároky. Ale všetko sa to dialo v zastúpení tých reštituentov, ktorí poctivým spôsobom požiadali fond o náhradné pozemky, ale potom ich ix rokov, 5 rokov, 10 rokov, sa nedialo nič, až kým ich neoslovili títo vybavovači. A tak sa stalo, že v jednej deň, napríklad 19. 6. 2003, to by ste si možno, 2003, bolo podpísaných, nie, 2013, pardon, bolo podpísaných 7 zmlúv pre postupníka pána Gréckeho, pre postupníka a 4 zmluvy pre postupníka pána Máčaja, všetko v tom istom katastrálnom území.
A teraz vlastne to je tá otázka na vás, že akým spôsobom sa vy zo svojej pozície vysporadúvate s tým, čo tam narobilo predošlé vedenie. Pretože ja si pamätám, že my keď sme nastúpili na ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, čo tak veľmi radi teraz hovoria, že vlastne my sme tam nič neurobili. Áno, my sme tam nič neurobili, lebo my sme sa strašne rýpali v tej minulosti, lebo my sme chceli, aby niekto poniesol zodpovednosť za to, čo urobil, aj keď to mal byť napríklad buď štatutár ministerstva bývalý, alebo pracovník na úrovni sekčného šéfa, alebo riaditeľa odboru. A tak aj bolo, tak aj bolo. My sme otvorili niekoľko korupčných vecí, napríklad pri eurofondoch, kde si to odniesli, napríklad aj môj bývalý poradca.
Rozumiete, že ja by som očakávala od niekoho, kto má tú zodpovednosť, tú silu, tie kompetencie, že sa vysporiada s vecami, ktoré sú spochybniteľné, ktoré sú podozrivé až tak, že sa už nebavíme o nejakej politickej zodpovednosti, ale o trestnoprávnej zodpovednosti.
Takže ja mám pár otázok v súvislosti aj s dianím z minulých mesiacov po vražde teda Jána Kuciaka, Martiny Kušnírovej, agrodotácie, podvody, a teda kľúčová úloha Slovenského pozemkového fondu, ktoré mi chýbajú v tej správe, a by som chcela, aby ste to tam buď doplnili, alebo, neviem, možno cez 211-ku sa na vás obrátim, že mi odpoviete na tie otázky.
Chcela by som:
Žiadam SPF o predloženie všetkých zmlúv v rámci reštitučných náhrad uzatvorených od 1. 1. 2008 v členení, koľko bolo uzatvorených celkom, koľko reštitučných zmlúv bolo uzatvorených v rámci bežného reštitučného konania, koľko reštitučných zmlúv bolo uzatvorených prostredníctvom postupníka a hlavne pána Máčaja, Gréckeho, Sýkoru, Marhulu a ďalšími.
Žiadam SPF o informáciu, či je možné, aby uzatvoril zmluvu o reštitúcii cez dvoch postupníkov, teda oprávnená osoba postúpila nárok na jedného postupníka, v priebehu 24 hodín postupník postúpil nárok na druhého postupníka, lebo to je podozrivé správanie podľa mňa, aspoň ja by som to tak vyhodnotila.
Žiadam SPF o informáciu, aké opatrenie SPF vykonal na to, aby sa pri reštitúciách, keď sa vydáva orná pôda, aby sa teda poľnohospodárska pôda následne nepreklasifikovala na stavebné pozemky.
Žiadam SPF o informáciu, keď boli vydávané pozemky v lokalite Rača-Vinohrady v rámci reštitučných náhrad, koľko bolo vydaných reštitučných rozhodnutí a v koľkých prípadoch požiadal priamo reštituent o vydanie náhradného pozemku.
A žiadame SPF o zdôvodnenie, prečo bola všetka pošta adresovaná na regionálneho, nie, to nie, tú poslednú otázku tam už nedám, to si môžte škrtnúť.
Viete, pani generálna riaditeľka, mne to naozaj príde tak, že fond má zo zákona plniť hlavne túto úlohu: ochraňovať vlastnícke práva štátu i nezistených vlastníkov, ktorých Slovenský pozemkový fond zastupuje, a hospodáriť s pôdou čo najefektívnejšie a v súlade s príslušnými predpismi. To je hlavná úloha fondu, ktorý každoročne prostredníctvom výročnej správy vyhodnocuje napĺňanie týchto stanovených cieľov. A akokoľvek vám to na tom papieri vyšlo, tak podľa mňa tá realita je úplne iná a dovolím si tvrdiť, že, že v niektorých veciach, ktoré naozaj vyplávali na povrch v nedávnej minulosti, Slovenský pozemkový fond ako ten dobre naolejovaný stroj Ing. Matečnou jednoducho absolútne zlyhal a ja mám pocit, že vy ako jej nástupníčka, ako jej výber, veď sa k vám reálne priznáva, ste jednoducho s tými podozrivými vecami z minulosti sa nijakým spôsobom nevysporiadali.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

22.6.2018 o 10:14 hod.

Lucia Ďuriš Nicholsonová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:31

Martin Fecko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pani kolegyňa, ďakujem, že si pripomenula aj ďalšie veci, ktoré možnože sme s pani kolegyňou Zemanovou nestihli, keď sme boli. A ja len poviem jedno, keď sme boli na tom prieskume, kde, samozrejme, chceme, aby nám dali z fondu aj písomnú odpoveď, pretože bolo to dosť teda akože narýchlo, tak jedna z mojich otázok znela: Prečo Slovenský pozemkový fond pri zmluvách o prevode náhradného pozemku pre reštituentov, resp. postupníka, nedáva klauzulu pre zápis do katastra nehnuteľností o obmedzení, ako s pozemkom nakladať podľa § 6 ods. 13 zákona 503/2003? Tento reštitučný zákon hovorí, že má tam byť to obmedzenie na 5 rokov, ako sa môže s tým ďalej nakladať, no, žiaľ, nikto to nedáva. Pozemkový to nemá, Slovenský pozemkový fond hovorí, že on akože kvázi tiež, uvidím, aká bude odpoveď. Lebo je to v zákone, len nikto to neuplatňuje, aby v katastri na OD-čku bolo, je to reštitučný vydaný pozemok, 5 rokov musí byť orná pôda. Vybavené! Toto tam nemajú, tak som zvedavý, aká bude odpoveď Slovenského pozemkového fondu.
Toľko z mojej strany. Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.6.2018 o 10:31 hod.

Ing.

Martin Fecko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:32

Lucia Ďuriš Nicholsonová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Martin, áno, ja si myslím, že tam vo viacerých veciach proste vzniká, či už obchádzaním, alebo nedodržiavaním zákona, chaos, to sa netýka len Slovenského pozemkového fondu, to sa týka napríklad aj PPA-čky a nad tým všetkým je ministerstvo pôdohospodárstva, lebo však toto pomenoval aj prezident Kiska, aj generálny prokurátor, že vlastne všetky tieto podvodné záležitosti, a to je jedno, či sa týka agrodotácií, alebo reštitúcií, vznikajú proste v chaose, hej. A ten chaos, to je prostredie, v ktorom sa tým podvodníkom najlepšie nejakým spôsobom pohybuje, organizuje a podobne. Ale tak mali by sme sa tu dokázať spoľahnúť na štátne autority, ktorým je napríklad aj Slovenský pozemkový fond, aby jednoducho nevytváral takéto prostredie.
Ja si myslím, že reštitúcie sú riešené na Slovensku podvodným spôsobom, myslím si, že by sa tomu oveľa viacej mali venovať napríklad aj investigatívni novinári, pretože naozaj tam sú veci, ktorých sa dá chytiť, a bezpochyby by sa tomu mali začať venovať aj orgány činné v trestnom konaní. Problém je proste ten posledný najslabší, najslabšie ohnivko v tom reťazci a to je vždy ten starnúci reštituent, hej, ktorý má množstvo iných problémov, spravidla obyčajný človek, ktorý v tom proste nevie chodiť, a práve preto sa táto, to je masa ľudí, ktorých reštitučné nároky neboli uspokojené, práve preto sa táto obrovská masa ľudí takýmto vulgárnym spôsobom zneužíva cez organizovanú skupinu všelijakých postupníkov.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.6.2018 o 10:32 hod.

Lucia Ďuriš Nicholsonová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:34

Edita Pfundtner
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážená pani generálna riaditeľka, vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, mne je úplne jasné, že Slovenský pozemkový fond musí chrániť záujmy štátu, ale na druhej strane dovoľte mi, aby som ja aj ako praktizujúca advokátka sa snažila chrániť záujmy ľudí. Záujmy ľudí, ktorí sú spoluvlastníci nehnuteľnosti a sú spoluvlastníkmi takých nehnuteľností, kde ďalším spoluvlastníkom je štát.
Obrátili sa na mňa ľudia, ktorí sú veľmi nespokojní s prácou Slovenského pozemkového fondu, a chcem sa preto opýtať pani generálnej riaditeľky, že či v tomto smere plánujú urobiť nejakú zmenu. Ide totižto o kúpne zmluvy, ktoré sa uzatvárajú na prevod pozemkov. Ide o prevod poľnohospodárskych pozemkov a o tieto prevody požiadali spoluvlastníci, ktorí požiadali menšinového spoluvlastníka, teda štát v zastúpení Slovenského pozemkového fondu, aby im tento podiel bol prevedený.
Žiaľ, máme také skúsenosti, že keď tieto žiadosti boli podané a boli podané riadne aj spolu s vypracovanými znaleckými posudkami, tak prišla zamietavá odpoveď. V súčasnosti totiž platí nariadenie vlády, v zmysle ktorého takýto prevod môže byť umožnený len pre takého žiadateľa, ktorý je na druhej strane sám. To znamená, že na jednej strane stojí štát a na druhej strane je jediný spoluvlastník.
Predstavte si situáciu, že v tých divokých 40. a 50. rokoch strašne veľa ľudí bolo pozbavených svojho vlastníckeho práva. Podiely boli skonfiškované a tie ich podiely prešli na štát. Na mňa sa obrátili rodiny, ľudia, ktorí sú spoluvlastníkmi a, hovorím, väčšinovými vlastníkmi týchto podielov na tej nehnuteľnosti, chceli svoje pozemky sceliť, chceli na nich hospodáriť, ale nie vo forme uzatvorených nájomných zmlúv, ale práve tým, že by sa stali výlučnými vlastníkmi týchto pozemkov. Ich žiadosti, žiaľ, boli zamietnuté, aj keď všetci tí spoluvlastníci súhlasili s tým odkúpením. Dali si za niekoľko 100 eur vypracovať znalecké posudky, a keď už prišlo k tomu, že Slovenský pozemkový fond mal rozhodnúť o ich žiadosti, tak tie znalecké posudky sa vôbec neberú do úvahy, napriek tomu, že zákon prikazuje, aby takéto znalecké posudky boli pripravované, a tá cena, ktorá je stanovená znalcom, odborníkom na oceňovanie nehnuteľností, je často zvyšovaná a zažila som takéto prípady aj osobne, 8- až 10-násobne.
Potom sa pýtam, prečo zákon hovorí, že musí sa vypracovať znalecký posudok? Pre mňa z toho vyplýva to, že tá cena by mala byť záväzná. Ja nehovorím, že nemôže sa dojednať iná cena, ale potom nekážme alebo nenúťme ľudí prikladať znalecké posudky za niekoľko 100 eur, ktoré sa potom jednoducho len tak hodia do koša a naozaj neslúžia na nič, lebo Slovenský pozemkový fond má vlastné cenové mapy a podľa toho bude určovať prípadnú cenu pri odkúpení.
Takže moja otázka je: Čo sa plánuje urobiť s tými znaleckými posudkami, ktoré sú naozaj niekedy len tak na okrasu priložené k týmto žiadostiam? Prečo sa nemôže previesť vlastnícke, spoluvlastnícky podiel na ľudí, ktorí sú väčšinovými spoluvlastníkmi nehnuteľností, a štát je tam naozaj iba zlomkovým spoluvlastníkom, a prečo nemôžu dovoliť ľuďom, naozaj rodinám hospodáriť aj týmto spôsobom na ich pozemkoch, ktoré boli, podotýkam, historicky pôvodne ich, ale nejakými takýmito konfiškáciami a rôznymi spôsobmi jeden člen rodiny bol pozbavený svojho spoluvlastníckeho podielu a potom naozaj obrovská téma reštitúcie. Generálny prokurátor dlhodobo poukazuje na tento problém. V Bratislave nie je možné vyhovieť ľuďom, ktoré majú priznané reštitučné nároky, pretože odpoveď je, nemáme pozemok pre nich.
Tak potom poprosím v tomto smere naozaj iniciatívu, keď im nevieme vyhovieť, nemôžme im dať náhradný pozemok, skúsme to možno riešiť aj nejakou možno aj zákonodarnou iniciatívou, ja by som tu určite uvítala aj zo strany ministerstva pôdohospodárstva, ale každopádne by to mal iniciovať Slovenský pozemkový fond, aby sme tu naozaj netlačili pred sebou takýto balvan.
Vieme, že tí ľudia, ktorým bol priznaný reštitučný nárok, tak o ten majetok prišli takto šmahom ruky jedným podpisom a roky, desiatky rokov sa musia domáhať svojich práv, prinavrátenie svojich pôvodných, pôvodného vlastníctva.
Ďakujem vám veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

22.6.2018 o 10:34 hod.

Mgr.

Edita Pfundtner

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:40

Martin Fecko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani kolegyňa, za tvoje vystúpenie. Ty si tam spomenula, že to boli pozemky skonfiškované. Keď sú skonfiškované, to znamená 104-ka z roku 45, ktorá hovorí o kolaborantoch, zradcoch, nepriateľoch slovenského národa, a prakticky tam bolo potrebné uplatniť reštitučný nárok, keď ten podiel takýto ostal. Žiaľ, reštitúcie sa riešili nie na úplné odškodnenie, ale na čiastočné. Ďalší problém. To znamená, že kopu ľudí ani o tom že nevedelo, to je jedna vec, ale prakticky ani nebola prakticky ani spôsobilá, ani nevedela, čo im ich otcom, dedom brali. Oni si mysleli, že to majú zachované, no nemali to a teraz sa precitli do reálneho života. Preto podľa mňa bolo aj otvorené to druhé reštitučné konanie cez zákon 503/2003, že znovu si mohli dať tú žiadosť. Samozrejme, je to nápor už na Slovenský pozemkový fond, lebo tam v tej 503-ke viac-menej dávame väčšinou náhrady, tam sa to nevydáva, lebo tam sú zákonné prekážky, by som povedal, vážnejšie ako pri 229-ke v tom prvom reštitučnom nároku z roku 91. A prakticky tu vyzerá tak, že pokiaľ, áno, pokiaľ o tom nevedeli a ani neuplatnili si, prakticky ostáva to na štáte.
Budem čakať na odpoveď pani riaditeľky, pretože, jak som povedal, domáce úlohy štátu, ktoré má voči či už tým reštituentom, čo majú dostať náhradný pozemok, či už záhradkárskym osadám, resp. ochrana prírody, to je veľký nápor na štátnu pôdu, ktorá by mala byť nejakým spôsobom tým občanom, ktorí boli ukrivdení a sú ukrivdení aj dneska, lebo nemôžu to právo napríklad v tej ochrane prírody, kde majú Naturu alebo kde majú chránené vtáčie územie, nemôžu plnohodnotne využívať. Tak zameňme ten štátny pozemok, lebo štát má záujem mať tam ochranu prírody alebo Európa má tam záujem, tak to robia Maďari. Maďari zamieňajú a kupujú dokonca chránené územia, u nás stále iba máme žaloby, žaloby a žaloby, že ujma majetková na hospodárení na ich majetku. Takže to je jeden veľký balík a musím povedať, že v päťke ochrane prírody tie diamanty na... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.6.2018 o 10:40 hod.

Ing.

Martin Fecko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video