49. schôdza

10.9.2019 - 25.9.2019
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

18.9.2019 o 11:53 hod.

JUDr. PhDr. PhD.

Ján Podmanický

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:50

Natália Milanová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja by som v súvislosti s týmto návrhom súhlasila s Ondrom Dostálom takmer vo všetkých bodoch, ale chcem podotknúť, že napríklad pre mňa siahanie na akýkoľvek občiansky aktivizmus nie je správne.
Ja občiansky aktivizmus považujem za veľmi cenný, pretože koľkokrát supluje verejnoprospešné, alebo teda sociálne, spoločenské agendy, ktoré jednoducho chýbajú. A keď sa ľudia združujú a konajú v prospech svojho okolia, tak ja to iba vítam, a ak potom chcú sa aj politicky angažovať, tak taktiež mi to nevadí. Ale naozaj je tu otázka, že či je vhodné, aby či už formálne občianske združenie, alebo teda neformálne združenia uvádzali tieto svoje názvy v kolónke zamestnanie, na tom sa asi všetci zhodneme, a keď sme rozmýšľali, že akým spôsobom naozaj by bol najvhodnejší systém vytvoriť pre všetkých zúčastnených, ktorí aj momentálne fungujú v rámci občianskych združení, potom sa tu naozaj naskytá otázka vytvoriť priestor pre akési lokálne, nazvem to lokálne strany, ktoré boli riadne registrované, a ľudia by sa tam mohli riadne združovať a takto by sme mohli fungovať, si myslím, a pre všeobecnú spokojnosť.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

18.9.2019 o 11:50 hod.

Mgr.

Natália Milanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:52

Jakub Nedoba
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ja by som chcel súhlasiť s Ondrejom, je to presne tak, ako si to povedal, to, ak by mohli spolu pod jednou hlavičkou kandidovať aj nejaké združenia bez právnej subjektivity, teda že tie, čo nie sú stranou alebo hnutím, alebo hoc aj občianskym združením, len to prispeje k transparentnosti vo voľbách, lebo volič má právo vedieť, koho volí.
A skôr ako opačný problém vnímam to, že pod tou hlavičkou nezávislý kandidát sa zastrešujú kandidáti, ktorí sú oveľa viac závislí ako tí, ktorí tam majú hlavičku strany alebo koalície strán.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

18.9.2019 o 11:52 hod.

Mgr.

Jakub Nedoba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:53

Ján Podmanický
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Dobre. Pán poslanec, vy ste tu v podstate obhajovali volebný podvod, ktorý robili niektorí poslanci v komunálnych voľbách, keď si vymýšľali svoje zamestnanie a písali účelovo do kolonky zamestnanie v podstate volebné slogany, písali tam v podstate nejaké volebné zoskupenia, občianske združenia a podobne.
Veď práve to ste mali, pán poslanec, odsúdiť, že toto je, to je, jednoducho to sa nesmie robiť, aby sa takýmto spôsobom falšovali voľby, a ja som si to v podstate neuvedomil doteraz, až vy keď ste vystupovali, že to naozaj ako v podstate prešlo mlčaním, prešlo bez povšimnutia to, že mnohí a mnohí kandidáti, dokonca úspešní kandidáti v posledných komunálnych voľbách sa v podstate dopustili volebného podvodu. Je otázka, je otázka, či z tohto dôvodu je ich voľba platná, a je otázka, či by sa tým nemali zaoberať možno aj príslušné orgány, aby preverili, či nedošlo k volebnému podvodu, a ja sa priznám, že ja som si to neuvedomil, že nápaditosť niektorých ľudí môže ísť až tam, že do kolonky zamestnanie napíšu v podstate svoju politickú príslušnosť. To ste mali, pán poslanec, odsúdiť, to je podľa mňa po prvé.
A po druhé je otázka, či naozaj tento volebný podvod by sa nemal ešte dodatočne prešetriť.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

18.9.2019 o 11:53 hod.

JUDr. PhDr. PhD.

Ján Podmanický

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:55

Lucia Žitňanská
Skontrolovaný text
Sledujúc túto debatu, tak s nadsázkou mám v ponuke dve technické riešenia, buď tú kolónku úplne zrušiť, je to nejaké rezídium z minulosti, alebo dať jednoducho jednu voľnú kolónku, kde si každý môže napísať, čo uzná za vhodné.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

18.9.2019 o 11:55 hod.

doc. JUDr. PhD.

Lucia Žitňanská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:55

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem všetkým kolegom za vecné reakcie. Asi nestihnem na všetkých zareagovať.
Pán poslanec Kéry, povedali ste, že máme videnie sveta diametrálne odlišné. Presne to mi včera povedal pán poslanec Jarjabek v televíznej diskusii, neviem, či môžem použiť vlastné meno TA3, keď sme sa bavili o tlačovom zákone.
Však je to úplne normálne, že máme diametrálne odlišné videnie sveta. Vy nezakazujete iba skratky vlastných podstatných mien, ale aj samotné vlastné podstatné, podstatné mená. A teda zakazujete uvádzať napríklad poslanec Národnej rady Slovenskej republiky alebo poslanec, poslanec NR SR, čo sa, samozrejme, dá jednoducho obísť, že tam napíšete poslanec parlamentu. Ale zdá sa mi absurdné, absurdné to uvádzať. Napríklad už spomínaný poslanec Jarjabek, ktorý je koľké, tretie, štvrté či koľké volebné obdobie je poslancom Národnej rady, tak si tam nebude uvádzať, že je poslancom Národnej rady. Však to je, to je podstatná informácia, to je de facto jeho, jeho zamestnanie pod, pod, ako poslanca Národnej rady ho poznajú ľudia, tak prečo by si tam nemal uvádzať takúto informáciu? Ale z hľadiska informácií pre ľudí je toto dôležité. Je to dôležité rovnako ako to, či, či je za SMER, alebo je nezávislý, nezávislý kandidát.
A, pán poslanec Podmanický, no vy v SMER-e máte takú tendenciu používať veľmi silné slová. Toto nebol žiadny volebný podvod, keď sa niekto prihlási k zoskupeniu, ku ktorému patrí, tak je to korektné voči voličom. Volebný podvod potom môže byť aj to, keď niekto je členom SMER-u a kandiduje ako nezávislý... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

18.9.2019 o 11:55 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 11:58

Martin Klus
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Príjemný, dobrý deň prajem a ďakujem pekne za udelenie slova. Ja sa pokúsim to stihnúť do tej 12.00 hod. Ja mám len niekoľko takých technických poznámok.
Teda už som niečo naznačil v tej faktickej, ktorú som dával na kolegu Ondreja Dostála, že keď už teda chceme riešiť volebný zákon, ktorému sa dlhodobo profesionálne venujem aj tu na pôde Národnej rady, tak potom je tu niekoľko dôležitejších vecí, ktorým by sme sa naozaj mohli venovať, a nevenujeme sa im, pretože tu nie je na to politická vôľa. Evergrín je, samozrejme, voľba zo zahraničia, ktorú som tu šesťkrát predkladal v rôznych podobách. Nebola dostatočná vôľa urobiť z občanov, ktorí sa či už dočasne, alebo trvalo nachádzajú v zahraničí, iných občanov ako tých, ktorých máme dnes, a teda občanov tzv. druhej kategórie.
Takisto otázka moratória, ktorú sme tu riešili niekoľkokrát, bola spomínaná aj predkladateľom, že vraj moratórium bolo porušované práve takýmito občianskymi zoskupeniami. No máme tu ix príkladov, kedy bolo porušované aj nominantmi politických strán. A toto sa tiež nijakým spôsobom neriešilo. Takže bavme sa o tom moratóriu. Náš názor je jednoznačný. Malo by byť zachované len pre deň volieb a tých 48 hodín považujeme za nezmysel a historický prežitok.
Otázka je tiež, čo by malo byť tým skutočným zamestnaním. Veľmi dobre a správne tu odznelo, že poslanec Národnej rady Slovenskej republiky je pre mnohých skutočným zamestnaním. A nemožnosť uvádzať si takéto zamestnanie je podľa mňa nedostatkom a chybou, ktorá evidentne ušla predkladateľom. A ja verím tomu, že nájdeme dostatok politickej vôle, aby sme to prípadne v druhom čítaní zmenili, hoc ja osobne sa domnievam, že najlepšie, čo by sme mohli spraviť, je dať tento zákon prepracovať ako celok.
Bol som veľmi prekvapený, keď predkladatelia hovorili o tom, že občianske združenia zašli tak ďaleko, že uviedli voliča údajne do omylu, ako by boli organizovaní v politických skupinách alebo v politických stranách. Ale presne o tom to malo byť. Presne o tom je napríklad už spomínaná Banskobystrická alternatíva a mnohé iné tímy, ktoré povznikali naprieč celým Slovenskom nielen v týchto voľbách, ale dajme tomu aj pred 5 rokmi, v roku 2014. Oni sú organizovaná skupina, majú určité spoločné ciele a vedia, že inak ako organizovane a spoločne v mestskom alebo obecnom zastupiteľstve ich nepresadia. Takže ja nevidím dôvod, aby sme im teraz hádzali takýmto spôsobom polená pod nohy.
A veľmi sa mi páči presne to, čo povedala pani poslankyňa Žitňanská, a teda bavme sa o tom, či tú kolónku tam naozaj vôbec potrebujeme, keď už s ňou máme taký zásadný problém, alebo potom ju urobme voľnú, a nech si tam každý doplní, čo uzná za vhodné. Toto je rozumný argument, rozumná alternatíva. A verím, že sa objaví ako pozmeňujúci návrh, prípadne v druhom čítaní.
A ak hovoril kolega Dostál o tom, že by sme mali ísť úplne opačným smerom, myslím si, že toto je presne v súlade s tým, čo mal na mysli. No a keď už som začal teda tým, že poďme riešiť volebný zákon ako celok, prihováram sa jednoznačne za to, aby sme ho vyriešili podľa možnosti v najkratšom možnom čase aj pre komunálne a regionálne voľby, ktoré nás čakajú spoločne v roku 2022, práve v súvislosti s lokálnymi iniciatívami a lokálnymi politickými stranami, čo sa, bohužiaľ, v našich končinách stále chápe ako škodná. A dnes sme tomu svedkami aj v súvislosti s týmto návrhom zákona, čo rozhodne nie je správne. Mali by sme sa tešiť každému poctivému a slušnému občanovi, ktorý sa pokúša vstúpiť do verejného života, a nie ich ešte takýmto spôsobom obmedzovať.
Na margo tých skratiek, to už bude posledná vec, ktorú poviem. Predstavme si, že ich teda nebudeme používať a budeme to písať vždy všetko celým. Ako asi bude vyzerať tá pomyselná plachta v roku 2022 vo voľbách do vyšších územných celkov, keď tam miesto teda zamestnaní a ich skratiek budeme používať vždy kompletne všetko, ako povedal kolega Sloboda, napríklad v prípade IT - informačný technológ a tak ďalej a tak ďalej. Toto je vyslovene nedomyslené a ja prosím predkladateľov, aby zvážili, či naozaj nebude lepšie, aby tento zákon bol prepracovaný a predložený do Národnej rade, Národnej rady v zmysluplnejšej podobne.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie

18.9.2019 o 11:58 hod.

doc. PhDr. PhD. MBA

Martin Klus

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12:02

Ján Budaj
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Len... Môžem, hej? Len chcem kolegovi Klusovi povedať, že nie je to také jednoduché, ako, ako vyznieva z improvizácie, ktorá je v tejto sále, kde napadlo pani Žitňanskú, že čo keby tá kolónka bola prázdna.
Odporúčam, naozaj aby sa zákon vrátil, aby sa seriózne a vážne brali veci, lebo tento problém je známy dlhé roky. Chcel by som vidieť, pán Klus alebo pani Žitňanská, ako by sme sa tvárili, keby tam bolo napísané, v tej prázdnej kolónke, stúpenec trestu smrti alebo podobné zákernosti, ktoré nás teraz, znovu poviem, improvizovane ani len nenapadnú. Volebné zákony sú ako zákony o podnikaní. Sú to najzásadnejšie pravidlá, ktoré potom urobia buď z podnikania polomafistickú realitu, alebo férovú, férové podnikateľské prostredie. To isté je o politike. Naše politické zákony majú obrovské množstvo medzier. Toto je jedna z bezvýznamnejších, ale nepríjemných medzier, to predkladatelia cítia správne. Ale ich riešenie neviem podporiť, rovnako ale ani prázdnu kolónku.
Čiže na záver teda predobedňajšej pauzy ešte neviem, či bude hovoriť pán Dostál, ale ja odporúčam vrátiť zákon, nepiecť ho pred voľbami proste. To nie je dobrá atmosféra na širšiu spoluprácu.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

18.9.2019 o 12:02 hod.

Ján Budaj

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12:04

Martin Klus
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja sa len chcem poďakovať za túto faktickú poznámku.
Áno, toto je typický príklad, prečo o takejto veci treba aktívne diskutovať. A podľa mňa nielen tu na pôde parlamentu, a teda nemala by to byť len politická diskusia, ale povedzme aj akademická a občianska diskusia, ktorá tomuto zákonu nepredchádzala, a preto kritizoval som a kritizujem aj to, že je to poslanecký návrh, a nie návrh Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorý má v gescii práve volebné zákony, a kde by sme sa dočkali okrem iného aj medzirezortného pripomienkového konania.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

18.9.2019 o 12:04 hod.

doc. PhDr. PhD. MBA

Martin Klus

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
49. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní
 

Vystúpenie 14:00

Eva Antošová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Dobrý deň prajem.
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som najskôr zdôvodnila, prečo podávame pozmeňujúci návrh k tomuto uvedenému zákonu.
Je to úplne jednoduché. Už v prvom čítaní sme, skupina poslancov, predložili návrh zákona na zníženie dane z pridanej hodnoty na potraviny na 10 %. Mali sme ambíciu znížiť DPH na všetky potraviny s výnimkou cukroviniek a sladených nápojov a alkoholu. Tu by zostala DPH rovnaká. Dopad na štátny rozpočet by bol viac ako 100 mil. eur v tomto prípade.
V zmysle koaličných dohovorov sme pristúpili ku, myslím si, že slušnému kompromisu a vybrali sme podľa nás tie najdôležitejšie a hlavne zdravé potraviny, pretože sme presvedčení, že zdravie ľudí je na prvom mieste. Tak sme teda znížili, alebo podarilo sa nám znížiť dopad na štátny rozpočet na 65 mil. eur, pretože, hovorím to na začiatku, túto informáciu, pretože našich kolegov, čo je úplne v poriadku, to vždy prioritne zaujíma, a ako hovorím, je to v poriadku.
Okrem ambície znižovať ceny potravín, ktoré, mimochodom, neustále v našich obchodoch rastú, a naozaj za to nemôže Slovenská národná strana, ktorá je často týmto napádaná a upodozrievaná, našou ambíciou bolo, ako som povedala, ušetriť peniaze našim občanom a náš návrh na zníženie DPH na potraviny má ambíciu aj podporiť domácich producentov a potravinárov, pretože ak sa bližšie pozrieme na zoznam potravín, ktorý o chvíľočku vám predložím, na ktoré navrhujeme zníženú DPH, ide práve o naše a u nás dopestovateľné komodity.
Od roku, chcem len upozorniť, že od roku 2016 už máme zníženú DPH na potraviny, ako je mäso z hovädzích zvierat, zo svíň, oviec, z kôz, hydiny, z králikov, potom sú to sladkovodné ryby, mlieko, maslo a čerstvý chlieb.
Samozrejme, ako som povedala, že našou, naším cieľom do budúcna, cieľom Slovenskej národnej strany je mať 10 % daň na všetky potraviny. No ako vieme všetci, Slovenská národná strana nevládne sama, a teda musela sa prispôsobiť aj koaličným rozhovorom, koaličným dohovorom, aj súčasným podmienkam, týkajúcich sa štátneho rozpočtu. Preto, ako som povedala, vybrali sme po nás tie, pre nás tie najdôležitejšie a prioritne zdravé potraviny. Ak dovolíte, tak ich stručne prečítam a predstavím.
Takže týka sa to potravín: cmar, kyslé mlieko, smotana, jogurt, kefír a ostatné fermentované alebo acidofilné mlieka a smotany. Ďalej sú to 100 % ovčia bryndza, ovocné a zeleninové šťavy, zelenina a ovocie mierneho pásma, zemiaky, rajčiaky, cibuľa, cesnak, pór, kapusta, karfiol, kaleráb, napríklad hlávkový šalát, uhorky šalátové aj nakladačky, strukoviny, lúpané, nelúpané, jablká, hrušky, duly a tak ďalej. Zaujímavé je, alebo teda veľmi som rada, že sa nám do tohto zoznamu alebo že sa mi do tohto zoznamu podarilo zaradiť aj prírodný med a takisto čerstvý chlieb a čerstvé pečivo, rožok, ale za predpokladu, že nebudú pripravené dopečením alebo rozmrazením.
Ako som povedala napríklad aj o tom mede, tu je ten príklad, že napríklad aj týmto spôsobom vieme podporiť alebo chceme podporiť našich včelárov, ale aj pestovateľov a slovenských potravinárov. Ako som povedala, štátny rozpočet bude stáť toto opatrenie cca 65 mil. euro.
Samozrejme, že očakávam od opozície otázky a týkajúce sa teda hlavne vyrovnaného štátneho rozpočtu. Myslím si, že už tu bolo viackrát povedané, že glorifikovať vyrovnaný štátny rozpočet nie je celkom na mieste, ale mojím názorom je aj to, že netreba míňať. Treba sa prikrývať takou perinou, na akú máme, ale tieto dve veci sa navzájom nevylučujú.
Našou ambíciou, Slovenskej národnej strany, je pomôcť občanom žiť slušný život a myslím si, že keď ináč nevieme znižovať ceny potravín v našich obchodných reťazcoch, tak teda skúšame to aj touto formou a verím, že bude úspešná a že predstavitelia obchodných reťazcov si zoberú naše opatrenie k srdcu, a myslím si, že ešte aj nájdeme spolu s ministerstvom pôdohospodárstva určité podnety a procesy, aby sme ich zaviazali, aby naozaj sa zníženie DPH na potraviny na 10 % prejavilo aj teda v znížení cien na pultoch pre našich obyvateľov.
Teraz, ak dovolíte, by som prečítala pozmeňujúci a doplňujúci návrh... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrnčiar, Andrej, podpredseda NR SR
Pani poslankyňa, až v rozprave to môžte.

Antošová, Eva, poslankyňa NR SR
Jaj, prepáčte. Pardon, prepáčte. Prosím, otvorte rozpravu.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie

18.9.2019 o 14:00 hod.

Ing.

Eva Antošová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14:06

Radovan Baláž
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci.
Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi ako určenému spravodajcovi, spravodajcovi predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní návrhu poslancov Antošovej, Pašku, Zelníka, Soboňu a Kmeca na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. (tlač 1347).
Výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov o prerokovaní vyššie uvedeného návrhu zákona.
Národná rada uznesením č. 1925 z 26. júna 2019 pridelila návrh poslancov Národnej rady Antošovej, Pašku, Zelníka, Soboňu a Kmeca na prerokovanie týmto výborom, a to výboru pre financie a rozpočet, ústavnoprávnemu výboru, výboru pre hospodárske záležitosti a výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Zároveň určila výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
K tomuto návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady tieto stanoviská: odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť, a to výbor pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor a výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Výbor pre hospodárske záležitosti nerokoval, pretože nebol uznášaniaschopný.
Z uznesení výborov Národnej rady uvedených pod bodom III tejto správy nevyplývajú žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť.
Spoločná správa, spoločná správa výborov o prerokovaní návrhu bola schválená uznesením gestorského výboru č. 471 z 10. septembra 2019 a týmto uznesením ma výbor poveril za spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady pri prerokovaní tohto návrhu zákona predkladal návrhy príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Pán predsedajúci, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

18.9.2019 o 14:06 hod.

Ing.

Radovan Baláž

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video