4. schôdza

17.5.2016 - 25.5.2016
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

24.5.2016 o 14:15 hod.

doc. JUDr. CSc.

Peter Kresák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14:15

Peter Kresák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Takže ja iba, aby som uviedol veci na správnu mieru, že bol som pred chvíľočkou požiadaný vzhľadom na neprítomnosť povereného spravodajcu, aby som sa ujal tejto funkcie. Ja, priznám sa, nemám s tým, samozrejme, žiadny problém. Takže dovoľte mi, aby som sa ako navrhnutý spravodajca alebo zastupujúci spravodajca vyjadril k tomuto návrhu.
Takže, vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca, teda určený ústavnoprávnym výborom, k tomuto návrhu ústavného zákona. Samozrejme, návrh ústavného zákona spĺňa z formálno-právnej stránky náležitosti, ktoré sú uvedené v rokovacom poriadku a ktoré sú uvedené v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh ústavného zákona prerokovali: ústavnoprávny výbor, výbor pre obranu a bezpečnosť a výbor pre ľudské práva a menšiny. Za gestorský výbor bol navrhnutý, pochopiteľne, ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali návrh ústavného zákona v druhom čítaní do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní.
Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Samozrejme, ten účel vlastne pán predkladateľ vysvetlil. Ja v tomto momente nebudem asi ďalej rozvádzať ten účel. Ja myslím, že účel je zrejmý, aj cieľ tohto návrhu ústavného zákona. Ako teda spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh ústavného zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň návrh tohto ústavného zákona prideliť výborom, vrátane teda určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie tohto návrhu ústavného zákona v samotných výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Tým som v tomto momente svoju úlohu vyčerpal. Pani predsedajúca, poprosím vás, otvorte všeobecnú rozpravu.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

24.5.2016 o 14:15 hod.

doc. JUDr. CSc.

Peter Kresák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:18

Jozef Viskupič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pani predsedajúca. Veľmi krátko. Ja som tento nápad teda evidoval. Chcem sa poďakovať aj predkladateľovi, že uviedol možno aj ten historický kontext o tom, že tento nápad nie je nový. V rámci tej konzistencie, kto kedy a za akých okolností podporoval to, aby poslanec a výkon jeho mandátu mohol byť urobený spôsobom, že vzniknú vyšetrovacie parlamentné výbory, ktoré majú pôsobiť vo verejnom záujme. Myslím si, že tento nápad je veľmi dobrý. A zmena ústavy. A myslím, že debata bude pokračovať aj na to, že ako sa bude zriaďovať zmenou rokovacieho poriadku.
Ja mám jednu poznámku k zákonu, ktorý sme tu mali od roku, myslím, že ´88, volal sa zákon o poslancoch, ktorý bol niekde pri konci minulého funkčného obdobia zrušený, pretože jeho platnosť bola veľmi čudná. Myslím, že mal, celý bol obsolentný, alebo ľudskými slovami povedané, neplatný. Platili tam len dve veci, ktoré sa efektívne pretransformovali do rokovacieho poriadku, a máme teda momentálne už náš právny systém bez tohto pozostatku doby minulej, ale zostalo nám tu vákuum.
Myslím si, že okrem toho, že budeme a podporíme tento nápad, mali by sme sa o zmysle a napĺňaní a realizovaní mandátu poslanca zamyslieť hlbšie, a teda obdariť ho niektorými kompetenciami, ktorý je aj v príkrom a jasnom porovnaní s inými európskymi štátmi. Aj to, čo sa týka samotnej témy zriadenia vyšetrovateľských výborov, je vysoko vidieť, že je to vysoko štandardný krok, je normálny v európskych pomeroch, a preto ja tento návrh podporím.
Chcel by som však k téme ohľadom výkonu poslaneckého mandátu predostrieť aj ďalšiu tému. Okrem toho, že by sme sa mali zamyslieť nad postavením parlamentu a výkonu jeho kompetencií aj tým, že vybudujeme jasnú odpočítateľnú a podľa mňa aj veľmi potrebnú funkciu poslanca a jeho, a jej napĺňanie možno v súbore či už noviel alebo samotným zákonom, možným zákonom o poslancoch tým, že raz a navždy sa budeme snažiť poslanecký mandát pred verejnosťou zadefinovať.
Ja pre potreby budúcej schôdze chcem predkladať návrh zákona o takzvanom individuálnom poslaneckom prieskume. Keďže naše poslanecké prieskumy a inštitút poslaneckého prieskumu má veľký nános nuáns a významových nuáns na sebe, chcel by som, aby sme sa zamysleli nad tým, či realizácia poslaneckého mandátu pri individuálnom poslaneckom prieskume s určenými jasnými parametrami, akým spôsobom môže vzniknúť, akým spôsobom bude prebiehať a akým spôsobom bude potom pre orgány parlamentu uzavretý, je téma, ktorá môže vystužiť pôsobenie parlamentu a výkon poslaneckého mandátu.
Čiže chcem povedať pri téme zlepšovania úloh parlamentu, zlepšovania výkonu poslaneckých mandátov s tým, že by sme mali mať jasné a presné kompetencie aj v tak mohutných témach, ako je zametanie káuz pod koberec. A prihováram sa za to, aby sme či už v porovnaní s inými členskými štátmi, či už v porovnaní s tým, čo v histórii tu jednotlivé politické strany prezentovali, alebo priamo s požiadavkou verejnosti, aby sme mohli vykonávať poslanecký mandát presne tam, kde ľudí tlačí topánka, v tomto prípade pri vyšetrovaní veľkých káuz alebo v prípade, že niekde verejná správa v komplexe alebo štátna v užšom výseku zlyháva, a mohol by poslanec nechodiť na kávičky a chlebíčky, ale reálne skontrolovať výkon toho, kde nás občania žiadajú, tak sa za túto výstuž výkonu poslaneckého mandátu vo veľkom prihováram.
Čiže ja tento návrh veľmi vítam. Argumentácia a spôsob predloženia toho je dobrým zásahom takpovediac do čierneho. A preto akýkoľvek návrh, ktorý vie vystužiť výkon poslaneckého mandátu, viem podporiť.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

24.5.2016 o 14:18 hod.

Mgr.

Jozef Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:23

Ján Budaj
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Budem reagovať na pána Viskupiča, ale v zásade je to takisto podpora návrhu pána predkladateľa, pretože nie, trochu by som ešte pritlačil na ten význam tejto predlohy, nielenže sa vystužia alebo spevnia postavenia poslancov, ale skutočne, ak sa vráti táto koncepcia, Národná rada a poslanecký zbor nadobudnú celkom novú, novú demokratickú hodnotu aj v očiach občanov, aj zoči-voči mnohým rôznym kauzám a otáznikom, ktoré majú slovenskí občania voči politickému establishmentu ako takému. Svojím spôsobom to môže byť aj nevďačné, pretože preberie, ak by Národná rada akceptovala tento návrh, tak preberie na svoje plecia nový druh politickej zodpovednosti.
No ale keďže je tu pomerne dosť poslancov a občania od nich očakávajú pomerne veľa, nie je na mieste vyhýbať sa tej zodpovednosti, ale naopak, ju vítať. Čiže ďakujem, podobne ako kolega, pánovi predkladateľovi Danovi Lipšicovi za to, že zdvihol túto tému z prachu a že ju predkladá snemovni. Odporúčam takisto hlasovať za.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.5.2016 o 14:23 hod.

Ján Budaj

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:25

Jozef Viskupič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Vystuženie poslaneckého mandátu môže byť vnímané aj spôsobom, že keďže sme často ako parlament alebo jeho reprezentanti atakovaní hlavne otázkami "čo robíte" a "čo môžte urobiť", tak sú základné otázky inštrumentária a nástrojov, aby na tlaky, kde ľudí najviac tlačia topánky, a jedna z nich je aj to, že kauzy sú zametané pod koberec, tak na to potrebujeme reálny nástroj. Ak si povieme, že či ak by sme vzali chirurgovi skalpel alebo učiteľovi tabuľu alebo sústružníkovi sústruh a čakali od neho nejaký výkon, tak sa nám tiež bude zdať, že keď tieto nástroje jednoducho nemajú, že nič nerobí.
Mám za to, že je absolútnou výzvou siedmeho zloženia slovenskej Národnej rady, aby poslaneckému mandátu vrátili vážnosť. Inštrumentárium parlamentných vyšetrovacích výborov, alebo to, čo som ja spomínal, individuálny poslanecký prieskum, sú presne tými inštitútmi a nástrojmi, ktoré môžu navrátiť vážnosť výkonu poslaneckého mandátu, pretože dostávame do ruky nástroje a môžeme odstraňovať problémy, kde ľudí najviac tlačí topánka. To bol ten môj vstup do debaty. A aj preto tento nápad, ako hovoríte pán poslanec Budaj, tento nápad zdvihnutý z prachu veľmi vítam.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.5.2016 o 14:25 hod.

Mgr.

Jozef Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:27

Milan Krajniak
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážená pani podpredsedníčka, vážené dámy a páni, pán kolega Lipšic je známy ako znalec právnych systémov takpovediac po celom svete, ale keďže nie som až natoľko erudovaný, tak ma zaujala tá informácia, ktorú spomenul, že v stredoafrickej republike by vedeli niektoré naše kauzy, ktoré naše orgány činné v trestnom konaní nevedia, akým spôsobom zvládnuť, že tam ich vedeli vyriešiť, tak by som sa len chcel pána poslanca opýtať, či by nemohlo byť riešením aj to, že jednoducho by sme niektoré orgány činné v trestnom konaní poslali na dlhodobú stáž, kde by jednoducho boli vzdelaní v tejto činnosti. Možnože by to Slovensku pomohlo. Ide o to, na akú dlhodobú stáž.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

24.5.2016 o 14:27 hod.

Bc.

Milan Krajniak

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:28

Peter Pčolinský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja by som chcel kolegovi Krajniakovi pripomenúť, nech si spomenie na tú našu frustráciu a pocit, keď sme ešte pred prvou schôdzou sedeli na takom školení nových poslancov, kde sme vlastne dávali rôzne otázky, čo všetko môžme, čo všetko nemôžme, a s takým znechutením sme ako noví poslanci, naivní, zistili, že nemôžme nič. Že poslanec Národnej rady opozičný reálne nemôže nič. Nemôže kontrolovať, nemôže ani dohliadať, teraz nehovorím, že vyšetrovať, ale jednoducho ten poslanec nemôže nič. A my sme sa tak potom bavili, že tak potom na čo sme vlastne prišli, keď ako opozičný poslanec, tak vidíme, že opozičné návrhy schválené nie sú, ani nebudú, čo zase rešpektujem, vzhľadom na rozloženie sily v parlamente je to normálne, vyhraj voľby, môžeš všetko, ale, a to zase nebola výčitka, jednoducho je to tak.
Ale naozaj ten poslanec Národnej rady dokopy nemá žiadne kompetencie, žiadne právomoci. A myslím si, že zriadenie takýchto vyšetrovacích výborov by prinieslo trošku aj takej atraktivity do poslaneckého mandátu, pretože pre mnohých ľudí je ten poslanec len nejaký taký, čo tam stláča tie gombíky, reálne nič nerobí, len sa tam stravuje. To teraz len hovorím, čo počúvam od ľudí. Že čo tam vlastne robíš, keď koalícia vám aj tak nič nepustí, čo tam vlastne robíš.
Čiže možno by stálo za to, aby takéto výbory zriadené boli, aby sme jednoducho mohli riešiť veci, ktoré trápia týchto ľudí.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.5.2016 o 14:28 hod.

Mgr.

Peter Pčolinský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:30

Milan Krajniak
Skontrolovaný text
Pán poslanec Pčolinský, ja nerozumiem tomu, kde sa vo vás berie tá skepsa. Veď ja som niekoľkokrát počul ubezpečenie od kolegov z vládnej koalície, že ak bude nejaký návrh dobrý, tak vôbec nebude žiadny problém s tým, aby získal podporu. A ja napríklad tu vidím široký konsenzus, čo sa týka zriadenia vyšetrovacích komisií. Ja som presvedčený, že dnes o piatej budeme všetci príjemne prekvapení.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.5.2016 o 14:30 hod.

Bc.

Milan Krajniak

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:30

Jozef Rajtár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pani predsedajúca, za slovo. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte mi teda najprv vyjadriť podporu tomuto opozičnému návrhu, aj teda za klub SaS, pridáme sa k podpore. A teraz by som trošku sa vyjadril aj teda k samotnému návrhu a prečo a tak ďalej.
Ako už pán poslanec Lipšic ako navrhovateľ spomínal, takéto vyšetrovacie výbory sú prakticky všade v Európe, všade v rámci krajín EÚ. A čo chcem zdôrazniť, je, že tam vznikli spontánne. Jednoducho nie sú tam preto, lebo Brusel niečo nariadil, nejaký úradník niečo vymyslel a všetci to prijali, iba my a Malta nie. Všade sa to osobitne a spontánne vyvinulo. Jednoducho časom, vývojom zistili, že majú potrebu toho, aby parlament aj takýmto spôsobom kontroloval, čo robí zvyšok, osobitne teda štátnej správy a verejnej správy všeobecne, pretože ani len v najvyspelejších krajinách zjavne si vyšetrovacie orgány nemohli vždy plniť svoju povinnosť. No a vieme, ako to chodí u nás.
A takisto by som chcel povedať, že je to oveľa lepšie, keď máme takúto funkciu a môžeme systematicky pracovať na týchto veciach, nehovoriac o tých právomociach, čo máme, ako keď individuálni poslanci alebo skupiny poslancov spontánne sa musia venovať týmto veľkým kauzám, musia vychádzať výhradne z verejných zdrojov. A aj to trestné oznámenie, ktoré som minulý týždeň podal, tak aj to trestné oznámenie napriek tomu, že je teda slušne hrubé, je tam niekoľko desiatok strán, všetko to vychádza z verejne dostupných zdrojov. Takže systematickosť toho, aby parlament vedel vyšetrovať, je tak isto veľmi dôležité, aby to nebolo ponechané naozaj iba na takej autentickej spontánnej iniciatíve jednotlivých poslancov, ktorí sa tomu tak či tak budú venovať, budú venovať, akurát s obmedzenejšími, oveľa obmedzenejšími možnosťami, najmä čo sa týka predvolávania osôb a teda vyžadovania príslušných dokladov.
Prečo sme, prečo práve tieto kauzy, ktoré tu boli v poslednom čase, prečo sme ich vyšetrovali, alebo teda prečo sme sa im venovali?
Ten dôvod je, že áno, vyšetrovali ich aj príslušné orgány činné v trestnom konaní, len, bohužiaľ, po nejakom čase to boli orgány nečinné v trestnom konaní. Prakticky všetko, čo sa týka prípadov Baštrnák a Kočner, bolo po pár mesiacoch zmetené zo stola, bolo to zakopnuté pod koberec. Či už napríklad ten zázračný prevod bytov za 1 euro, tam bolo vyšetrovanie vo veci poškodzovania veriteľa, to asi o pol roka skončilo, alebo o trištvrte roka. Policajt sa k tomu ďalej nechcel vyjadrovať, prečo to ukončil, no a za nejaký čas bol povýšený. Tak isto keď bola kontrola z finančnej správy ohľadne týchto prevodov, teda na tej druhej strane Five star residence, čo sa týka Baštrnákových vecí, takisto tá kontrola zrazu skončila, neskôr boli kontrolórky povýšené. Takisto keď sa neskôr finančná správa, ktorá spravila podanie, špeciálny odbor polície NAKA, keď sa neskôr štátna správa, respektíve finančná správa, jej pracovník išiel sťažovať a išiel podať teda oficiálnu sťažnosť na to, že NAKA to zamietla pod koberec, a chcel oživiť to vyšetrovanie, tak ten list teda nebol ani len podpísaný na finančnej správe. A teraz najnovšie, dnes bolo zverejnené o tom, že opäť kontrolórky, respektíve ľudia, ktorí boli na dôležitých miestach vo finančnej správe v časoch, keď sa toto zametalo pod koberec, tak opäť raz boli povýšení.
Takže ja si myslím, že tých dôvodov prečo aj náš parlament by mal mať takúto právomoc, keď si to zoberieme na takýchto prípadoch, ktoré sa naozaj stali a ktorým sme sa venovali, tak je veľmi veľa. A ja dúfam, že nájdeme podporu aj v radách teda koalície, pretože doslova sabotáž štátnych orgánov, zo strany štátnych orgánov týmto všetkým prípadom, jednoducho také výstražné znamenie, malo by to byť, spúšťač tejto potreby zriadiť takéto vyšetrovacie orgány aj u nás.
Samozrejme a tiež dúfam, že tam bude potom neskôr podpora aj zo strany koalície, lebo sú to veci, ktoré sú na prospech toho, aby sa u nás niečo zlepšilo. Tak popri tom by mali byť aj zavedené ďalšie opatrenia, ktoré pomôžu aj s vyšetrovaním daňových trestných činov. Napríklad vieme, že obrovský problém, že firmy, a bol to aj prípad tých Baštrnákových a Kočnerových bytov, firmy sú následne napísané, keď už sú nepoužiteľné, keď už sa všetky skutky stali, tak sú následne napísané na nekontaktnú osobu zo zahraničia. Prakticky všetky tieto firmy v reťazi boli napísané na niekoho z Rumunska, z Maďarska alebo občanov Thajského kráľovstva, tieto osoby jednoducho sa nedajú kontaktovať. Akékoľvek daňové nedoplatky tam zostali v tých firmách, no tak daňová správa môže vypisovať a žiadať doplatiť daňový nedoplatok niekam do Thajska, nikdy nedostane ani odpoveď. Nevieme, či vôbec tieto osoby sú skutočné, či nie sú iba vymyslené, či sú to bezdomovci, či vôbec vedia, že sú u nás zapísaní v Obchodnom registri ako majitelia, ako majitelia. Konateľov tieto firmy dnes vôbec ani len nemajú. Takže toto je ďalší taký problém, ktorý bude treba systematicky riešiť, lebo normálne keď chcete zlikvidovať firmu, tak musíte si samozrejme vyrovnať nedoplatky voči štátnej správe a nedoplatky aj voči súkromným veriteľom. Keď to napíšete na niekoho, kto možno ani neexistuje a je občanom nejakej vzdialenej alebo blízkej zahraničnej krajiny, tak nič nevyrovnávate, zbalíte sa, zbavíte sa celého problému, nikto s tým ďalej nič nerobí. Ani už nemôže veľa robiť.
No a podobné zlučovanie firiem. Tiež pri zlúčení firiem, to znamená, z troch vznikne jedna, tak tam je podobný problém. Takisto všetky tie dlhy a ďalšie veci, čo tam zostanú, tak sú prepísané na nejakú firmu, ktorá je väčšinou teda tiež už napísaná na zahraničného konateľa, nekontaktnú osobu. Všetky dlhy, všetky prípadné nejaké trestné činy a tak ďalej, čo sa tam napáchali, tak ich výsledky zostanú v tých zlúčených firmách a ďalej sa nič nerieši. Takže je veľmi elegantný spôsob ako ukončiť pôsobenie vo firme a jednoducho nechať všetko tak, nevysporiadané.
Takže dúfam, dúfam, že takto systematicky budeme aj ošetrovať a riešiť aj ďalšie veci, ktoré sú nevyhnutné na to, aby teda aj kontrolórky vo finančnej správe, vyšetrovatelia na polícii mali uľahčenú prácu a aby z takýchto, alebo takýmto absurdným spôsobom neunikali tie veci spod rúk. Verím, že to je spoločný záujem, lebo tých daňových podvodov je aj podľa hlásenia finančných správ, finančnej správy veľa a sú vo veľkom objeme. Len na dépeháčke myslím, že bolo 1,6 mld., čo si myslím, že je teda burcujúce, burcujúce číslo. Takže vopred ďakujem všetkým za podporu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

24.5.2016 o 14:30 hod.

Dip Mgmt

Jozef Rajtár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:39

Peter Pčolinský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Neviem, či, pán kolega, viete, ako som sa ja nejako dostal k politike. To bolo tak v roku, to bolo v januári 2012, som si prečítal taký spis, volal sa Gorila. Strašne nás to naštvalo a zhodou náhod som sa stal súčasťou nejakej organizácie tých protestov. Ale máme tu Gorilu, máme tu vláčiky, sitká, neviem čo, mne je úplne jedno, či je to pravicové, ľavicové, či to bola Ficova vláda, Dzurindova vláda, Radičovej vláda, mne je to úplne jedno. Zriaďme tie vyšetrovacie výbory, zriaďme tie komisie a vyšetrujme kľudne všetko. Teraz tu nejde len o kauzy Ficovej vlády, viem veľmi dobre, že Dzurindova vláda mala minimálne toľko káuz, minimálne toľko, Mečiarove vlády detto. Ja rozdiely v tomto nerobím. Hej? Nekradneme ľavicovo, nekradneme pravicovo, ale kradne sa. Čiže ukážte nejakú svoju vôľu, že naozaj chcete. Lebo viete, častokrát sa tu pánovi Lipšicovi vyhadzuje na oči, že áno, vedel o tom kupovaní poslancov. Zriaďme výbory, nech sa vyšetruje. Kľudne, padni, komu padni. Nič viac, nič menej.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.5.2016 o 14:39 hod.

Mgr.

Peter Pčolinský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:40

Alojz Baránik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Myslím, že čo tu k tomuto nezaznelo a je to relevantné, je to, že skutoční držitelia moci v tomto štáte nemajú záujem o to, aby alternatívne sily mohli rozhodovať o tom, čo sa bude diať s ich kšeftami, s tým, ako oni ponímajú to, čo tento štát má a môže robiť. A to je to, prečo parlamentné výbory dosiaľ neexistovali, pretože skutoční držitelia moci ovládajú súdy, prokuratúru, políciu alebo každého iného, kto do ich kšeftov môže nejako zasahovať. To je ten dôvod. A prostriedok, ktorým títo skutoční držitelia moci vykonávajú túto reálnu moc, sú súdy, Ústavný súd, ktoré sú napechované komunistickými kádrami, ktoré sú absolútne bez morálky, ktoré nepožívajú ten étos morálny, ktorý by sudca mal mať, a na tom je to celé založené. Takže ten, kto bude hlasovať proti takémuto návrhu, dá tým jasne najavo, na ktorú stranu patrí, či patrí k tým reálnym držiteľom moci v tomto štáte, alebo či patrí k demokratom, tým, ktorí slúžia ľuďom a nie držiteľom moci, ktorí sú v pozadí.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.5.2016 o 14:40 hod.

JUDr.

Alojz Baránik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video