53. schôdza

26.11.2019 - 5.12.2019
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

3.12.2019 o 14:05 hod.

MUDr.

Jozef Ježík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie 11:39

Jozef Burian
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte, aby som predložil správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2020 a rozpočtový výhľad na roky 2021 a 2022.
Predseda Národnej rady svojím rozhodnutím pridelil návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na prerokovanie výborom pre, Národnej rady pre financie a rozpočet a výboru pre sociálne veci. Ako gestorský výbor bol určený výbor pre sociálne veci. Návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2020 a výhľad na roky 2021 - 2022 prerokoval tento výbor a odporúčal schváliť, alebo odporučili obidva výbory schváliť, odporučili Národnej rade schváliť.
Výbor poveril predložením tejto správy o výsledku hospodárenia Sociálnej poisťovne, alebo teda návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2020 a výhľad na roky 2021 a 2022 a správa výboru Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu rozpočtu bola schválená uznesením výboru pre sociálne veci, uznesením č. 220 z 21. novembra 2019.
Pán predsedajúci, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie

3.12.2019 o 11:39 hod.

Ing.

Jozef Burian

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 11:41

Eduard Heger
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, pán riaditeľ, pred chvíľočkou sme hlasovali o rozpočte a teraz rokujeme o zákone, teda, pardon, rozpočte Sociálnej poisťovne, ktorá je jasným príkladom toho, že rozpočet sa nemôže naplniť v takej výške, alebo ten deficit sa nemôže naplniť v takej výške, ako bol schválený, ako bol napísaný v rozpočte verejnej správy, pretože samotný rozpočet Sociálnej poisťovne, a už sme to preberali čiastočne na výbore pre financie a rozpočet, má v sebe 3 čísla, ktoré, vieme, že sú nereálne.
Prvé číslo je vlastne rozpočet správneho fondu alebo číslo správneho fondu, kde teda vidíme, že tento trik používa Sociálna poisťovňa pravidelne, a myslím si, že je to veľmi neférové a nepoctivé, a je to, že správny fond je rozpočtovaný vo výške, myslím, že 106 mil. eur a rádovo vždycky sa vyčerpá rádovo okolo 150. Takže vidíme, že tuto je veľký rozdiel v tom samotnom čísle, v tej samotnej sume, a už je nám, z toho nám môže byť úplne jasné, že aj budúci rok bude toto číslo práve o tých 50 mil. vyššie a tým pádom ten deficit nie je možné dodržať, deficit štátneho rozpočtu alebo teda rozpočtu verejnej správy, pretože ak by týchto 50 mil. malo prichádzať do úvahy, čo je jedna tretina, tak by to mohlo znamenať iba to, že by sa buď prepustila tretina zamestnancov, čo vieme, že nie je pravda, pretože samotná Sociálna poisťovňa deklaruje, že bude ešte prijímať, neviem, myslím, že o nejakých 100-120 zamestnancov viac, a po druhé mohlo by to znamenať, že buď teda tretinu zamestnancov vyhodí, alebo všetkým zamestnancom o tretinu zníži mzdy, čo tiež si neviem predstaviť, že by sa udialo. Takže prichádza do úvahy len jediný scenár, že toto číslo sa nenaplní a bude teda podstatne vyššie, tak ako tomu bolo minulý rok alebo minulé roky, a tým pádom bude automaticky aj deficit vyšší. To je priamy dopad na rozpočet, ktorý sme pred chvíľou schvaľovali.
Druhé dve alebo ďalšie dve čísla, ktoré sú tam nereálne, je dávka v nezamestnanosti a nemocenská dávka. Tak ako vlastne sme sa bavili aj na finančnom výbore a sám, pán riaditeľ, ste priznali, že vlastne je tu stúpajúci trend týchto dávok jednak aj v čerpaní, či už sú to vlastne otcovia na materskej, ktorých, ktorých počet stúpa, a idú práve z tohto, z tohto rozpočtu, takže tam vidíme, že teda to číslo, samotné čerpanie bude vyššie. Sú tam aj ďalšie dôvody.
Alebo pri dávkach v nezamestnanosti vidíme, že sa nám vracajú ľudia zo zahraničia, ktorí, ktorým sa počíta práve tá dávka v nezamestnanosti na základe ich príjmov v zahraničí, napr. v Británii, a vidíme, že teda tieto dávky automaticky sú podstatne vyššie, sú rádovo okolo 1 000 euro alebo podobne, takže aj toto zaťaží práve rozpočet Sociálnej poisťovne, a tým pádom tá samotná suma v týchto dávkach bude vyššia, ako je rozpočtovaná, a samotný pán riaditeľ sa vyjadril vlastne na finančnom výbore, že toto je tzv. konzervatívny, alebo ja by som ho nazval, že úplne konzervatívny alebo nerealistický, alebo podvyživený, akokoľvek by sme prívlastok chceli zvoliť.
Takže tento rozpočet je krásnou ukážkou toho, ako sa dá robiť kreatívne účtovníctvo. Ja osobne si myslím, že to už je za hranicou kreatívneho účtovníctva, lebo keď naozaj sa v správnom fonde zníži o 50 mil. tá suma, pričom vieme, že to sú obligatórne výdavky ako keby, tak, tak to už neni kreatívne účtovníctvo, to už je, to už je podľa môjho názoru klamanie.
Tak považujem tento rozpočet naozaj za, za klamlivý aj z pohľadu rozpočtu verejnej správy a myslím si, že, že je zle zostavený, a určite teda nebude mať našu podporu, pretože práve tento rozpočet by mal byť, jednak odrážať tú kvalitnú prácu Sociálnej poisťovne, čiže aby boli dávky adresné, aby pomáhali naozaj tým, ktorým majú, aby bolo na to dostatok peňazí v rozpočte, práve Sociálna poisťovňa by mala myslieť a mala by tlačiť aj na vládu, na to, aby mala dostatok zdrojov aj na zabezpečenie dôchodkov pre ľudí, pretože ako som, ako to už zaznelo viackrát, naozaj Slovensko je najrýchlejšie starnúcou krajinou a s dôchodkami bude problém, ak sa na to Slovenská republika nepripraví, táto vláda pre to neurobila nič, nepripravila, práve naopak, zhoršila celú bilanciu.
Takže toto sú ďalšie výzvy, ktorým Sociálna poisťovňa bude čeliť v najbližších rokoch, a je teda smutné, keď sa na to vôbec nepripravuje, práve naopak, ešte takýmto spôsobom vlastne aj zavádza. Toľko odo mňa.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

3.12.2019 o 11:41 hod.

Ing.

Eduard Heger

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 11:47

Jozef Mihál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ospravedlňujem sa za svoj stratený hlas, to sa prejavilo aj pri hlasovaní o vládnych návrhoch, kedy som skrátka nehlasoval. Zopakujem v podstate to isté, čo povedal môj predrečník. Podporím to aj číslami, ktoré sme dostali z rozpočtu. No pozrite, tak idem po rade, tak ako to je v texte, v tej tabuľke. Kto chcete, tak sa na to pozerajte so mnou a kontrolujte si to, čo hovorím. Takže máme tu výdavky, výdavky, počkajte, kde je to.
Výdavky, základný fond nemocenského poistenia. Tak pozrite. Za rok 2017, budeme to hovoriť v miliónoch eur, 564 mil., za rok 2018 skutočnosť narastajúca, samozrejme, 661 mil., rozpočtovaná, rozpočtovaný návrh na tento rok aktuálny, 2019, bol 690 mil., to bolo ešte relatívne korektne narozpočtované, ale odhadovaná skutočnosť na rok 2019 je 764 mil. Čiže oproti rozpočtu je tá odhadovaná skutočnosť o 74 mil. vyššia. 764 mil. nemocenské dávky, skutočnosť odhadovaná, ešte nemáme koniec roka.
No a pri týchto číslach tu pán generálny riaditeľ donesie rozpočet, podľa ktorého má byť na nemocenských dávkach na budúci rok vyplatených 728 mil. Ešte raz zopakujem tie dve kľúčové čísla. Tento rok to bude 764, 764 mil., rozpočet na budúci rok hovorí 728 mil. To je úplný bluf.
Po prvé platy rastú, mzdy rastú, čiže logicky aj na tých 8 % minimálne, takto per brucho by som ako Kočner nahodil do rozpočtu 8 % plus, to je prvá vec, lebo rastú platy.
A po druhé toto všetko, ako pán generálny riaditeľ veľmi dobre vie, je spôsobené tým, že ľudia objavili čaro chodenia na materskú, a ja sa tomu úprimne teším. Úprimne sa teším tomu, že tohto roku bude zrejme na materskej 20-tisíc mužov a dostanú okolo 100 mil. eur na materskej. Tomu sa úprimne teším. Čo ma však ale úprimne štve, je to, že pán generálny riaditeľ robí všetko pre to, aby to týmto mužom na materskej dobre osladil. Sociálna poisťovňa si vymyslela, doslova vymyslela svoj výklad zákona, podľa ktorého posudzuje tzv. starostlivosť o dieťa veľmi reštriktívnym spôsobom, na čo nemá právo.
Nerozumiem na druhej strane tomu, prečo to vlastne robíte, pán generálny riaditeľ, keď tvrdíte vo svojich tlačových vyhláseniach, že týmto spôsobom ste nepriznali materskú len 2 % otcov. To kvôli každému päťdesiatemu otcovi, ktorému materskú nepriznáte, vám stojí za to tá hanba a to behanie po súdoch, na ktoré sa obracajú tí poškodení oteckovia? To vám stojí za to, aby ste tu robili takúto hanbu Slovenskej republike?
Ten rozpočet, vrátim sa k rozpočtu, je postavený v tomto čísle absolútne falošne. Ak za tento rok sa vyčerpá 764 mil. na nemocenských dávkach, tak na budúci rok to malo byť povedzme 850 mil. A vy ste dali o 120 mil. menej. To je klamstvo.
Poistenie v nezamestnanosti. V roku 2017 bolo vyplatených 167 mil. na dávke, v roku 2018 183 mil., no ale tu ste vy pekne krásne narozpočtovali už na rok 2019 len 165 mil., už pred rokom ste v tomto klamali a zavádzali, skutočnosť na rok 2019 očakávate 201 mil. Čiže pekne to narastá o zhruba 20 mil. oproti minulému roku. Očakával by som, teda že pre rok 2020 naplánujete, keď tohto roku 201 mil., aspoň 220 mil., nuž vy ste tam nastrelili 176 mil., čiže o 44 mil. menej, ako by som osobne očakával. To zase čo má znamenať? To čo tuná robíte z poslancov, bábkové divadlo, aby vám tu odhlasovali takéto nezmysly? Ja viem, že toto vám pripravili na ministerstve financií, týmto sa zrejme budete obhajovať. Ale toto, prosím vás pekne, to ste vy generálny riaditeľ čoho?
No a posledný bonbónik, to je už spomínaný správny fond. To je neuveriteľné toto. Toto je neuveriteľné, ale toto je na vaše okamžité odvolanie. Výdavky správneho fondu za rok 2017 boli 150 mil., za rok 2018 153 mil., narozpočtovali ste si na tento rok 107, ale v skutočnosti to bude 150 mil. a na budúci rok a na ďalšie dva si drzo rozpočtujete 106 mil., to je ďalší, ďalší škandál. Tak to veď na čo tie rozpočty potom robíme? Čo tuná robíte divadlo? Na čo sa tu hráme? Ak to dobre počítam, takýmto spôsobom ste oklamali alebo chcete oklamať parlament o zhruba 200 mil. na výdavkovej strane.
Choďte s tým niekde do kelu.
Skryt prepis

Vystúpenie

3.12.2019 o 11:47 hod.

RNDr.

Jozef Mihál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:53

Eduard Heger
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán kolega, ďakujem veľmi pekne za toto vystúpenie. Veľmi, veľmi priamočiaro ste pomenovali vlastne tie fakty aj to, to doplnenie čísel, presne tak, je to, naozaj je to jedno veľké divadlo a je smutné, že tohoto sa tu musíme dožívať v Národnej rade práve v tak dôležitých rokoch, ako sú a ako je aj tento rok, keďže vidíme, že naozaj Slovensko prichádza do ochladzovania, a tie čísla by mali byť úplne vyšperkované a mali by byť úplne pravdivé, mali sa, mali by sme sa o ne vedieť oprieť a tým pádom aj občania Slovenskej republiky.
Tu to naozaj je postavené na vode a je o to zarážajúcejšie, takže, ale tak ako ste povedali, áno, je to divadlo, je to už, ako to je praktika tejto vlády, už, už naozaj v normálnej krajine by nemohol riaditeľ pokračovať na svojej stoličke, ak by priniesol takýto rozpočet, resp. vôbec, ak by ho vôbec len vytvoril.
Takže toto všetko bude treba zmeniť.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.12.2019 o 11:53 hod.

Ing.

Eduard Heger

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vstup predsedajúceho 11:55

Ľubomír Vážny
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Veľmi stručne. Ja som viackrát skonštatoval, že je to konzervatívny odhad rozpočtu. Tak ako ste sa venovali výdavkovej časti, a nevenovali ste sa príjmovej časti. Čiže naozaj je to odhad, nikto dnes nevie, ako sa bude vyvíjať príjmová časť, ako sa bude presne vyvíjať výdavková časť, ale chcem zdôrazniť, že tu odznelo, že ohrozujeme dôchodky. Nie je to pravda, dôchodky tam, kde majú nárok dôchodcovia alebo adepti na dôchodky, budú určite vyplatené v plnej miere a tiež chcem upozorniť, že máme, ľudovo povedané, dostatočný, Sociálna poisťovňa má, ľudovo povedané, dostatočný vankúš na krytie takýchto nepredvídaných výdavkov, ak také sa vyskytnú, a povedal som v úvodnej reči, ten vankúš je v hodnote 862,85 mil. eur, z čoho sa dá v pohode kryť všetko, čo ste tu, čo tu odznelo, ale, samozrejme, aj niektoré iné veci. Čiže dôchodky sú zabezpečené v plnej miere tam, kde majú nárok dôchodcovia alebo adepti na dôchodky.
A takisto chcem skonštatovať to, že ja sa tiež teším, že 20-tisíc mužov, ak to tak bude, dostane dávku materské, ak splnia zákonné podmienky. To je všetko, čo k tomu chcem povedať.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

3.12.2019 o 11:55 hod.

Ing.

Ľubomír Vážny

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

12:02

Ján Kohútik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené poslankyne, vážení poslanci, v súlade so zákonom o zdravotných poisťovniach a dohľade nad zdravotnou starostlivosťou Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou predkladá návrh rozpočtu na roky 2020 až 2022.
Predložený návrh rozpočtu bol prerokovaný správnou radou úradu, schválený dozornou radu úradu dňa 3. októbra 2019. Návrh rozpočtu úradu prerokovala vláda Slovenskej republiky dňa 14. októbra 2019 a prijala k nemu uznesenie č. 503 z roku 2019.
Návrh rozpočtu úradu je zosúladený s návrhom rozpočtu verejnej správy na roky 2020 až 2022. Celkové príjmy úradu sú v roku 2020 plánované, povieme, 55,6 mil. euro. Podstatným príjmom úradu je príspevok na činnosť úradu od zdravotných poisťovní, ktorý je v roku 2020 na úrovni 21,9 mil. euro, pričom príspevok poukazujú zdravotné poisťovne úradu vždy do 20. decembra kalendárneho roka na nasledujúci rok. Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov sa v roku 2022 predpokladá na úrovni 32,9 mil. eura, z čoho príspevok od zdravotných poisťovní na činnosť úradu v roku 2021 je na úrovni 20,6 mil. eura.
Celkové výdavky úradu v roku 2020 sa rozpočtujú na úrovni 22,4 mil. euro, pričom sa predpokladá aj použitie nevyčerpaných prostriedkov z predchádzajúcich rokov. Bežné výdavky úradu sú v roku 2020 plánované na úrovni 22,2 mil. eura, z čoho tovary a služby sú vo výške 8,6 mil. eura s medziročným nárastom o 9,8 %. Uvedený nárast zohľadňuje najmä zvýšené výdavky na dátové služby v nadväznosti na ich rozšírenie a nárast výdavkov súvisiacich so servisnými poplatkami za informačné systémy.
Rizikovou oblasťou v roku 2020 ostávajú úhrady za výkon prehliadok mŕtvych tiel, ktoré si najmä vplyvom prehliadok mimo zdravotníckych zariadení budú vyžadovať vyššiu potrebu zdrojov, než zohľadňuje návrh rozpočtu v objeme 2,2 mil. euro. Keďže výška výdavkov je ovplyvňovaná cenovými ponukami v procese verejného obstarávania na organizátorov prehliadok mimo zdravotníckych zariadení, predpokladaná potreba zdrojov je na úrovni 3 až 5 mil. euro. Na krytie zvýšených výdavkov bude musieť úrad následne použiť zdroje pôvodne vyčlenené na iné účely, vlastné prostriedky z predchádzajúcich období, hľadať ďalšie externé zdroje na dofinancovanie alebo sa zasadzovať o legislatívne zmeny tak, aby činnosť, ktorú úrad zo zákona zabezpečuje, bola menej náročná na potrebné zdroje.
Kapitálové výdavky na rok 2020 sú v objeme 2 mil. euro. (Prerušenie rokovania predsedajúcim.)

Klus, Martin, podpredseda NR SR
Ja vás nerád prerušujem, len sa chcem opýtať, na koľko to ešte máte.

Kohútik, Ján, zástupca predsedu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Práve končím, ešte tri riadky.

Klus, Martin, podpredseda NR SR
Áno, dobre.

Kohútik, Ján, zástupca predsedu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Medziročné zníženie kapitálových výdavkov o 24 % vyplynulo spotreby zabezpečenia maximálneho možného objemu zdrojov pre prehliadky mŕtvych tiel. Úrad tak musel pristúpiť k čiastočnému obmedzeniu investičných výdavkov v prospech vyššie uvedeného účelu.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

3.12.2019 o 12:02 hod.

Ing.

Ján Kohútik

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

12:02

Štefan Zelník
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1851 zo 16. októbra 2019 pridelil návrh rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na roky 2020 až 2022 Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo na prerokovanie v termíne do 22. novembra 2019.
Návrh rozpočtu bol predložený v súlade so zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Priebeh a výsledky rokovaní. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet prerokoval návrh rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na roky 2020 - 2022 dňa 19. novembra 2019. Výbor svojím uznesením č. 508 zobral na vedomie návrh rozpočtu úradu na roky 2020 až 2022 a súhlasil s návrhom rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na rok 2020 a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh rozpočtu úradu na rok 2020 schváliť s tým, že jeho príjmy sa rozpočtujú vo výške 55 644-tisíc eur, výdavky vo výške 22 368-tisíc eur. Celkový prebytok vo výške 33 276-tisíc eur a prebytok vo výške 490-tisíc eur.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo prerokoval návrh rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na roky 2020 až 2022 dňa 14. novembra 2019. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo neprijal uznesenie, nakoľko návrh uznesenia odporučiť Národnej rade Slovenskej republiky návrh rozpočtu úradu schváliť nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov podľa § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo ako gestorský výbor rokoval dňa 25. novembra 2019. Gestorský výbor neprijal odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na roky 2020 až 2022 schváliť, pretože uvedený návrh nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov podľa § 52 ods. 4 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Dovoľte, vážený pán predsedajúci, aby som prečítal uznesenie k návrhu rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na roky 2020 až 2022 (tlač 1743).
Národná rada Slovenskej republiky
A. berie na vedomie návrh rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na roky 2020 až 2022.
B. schvaľuje rozpočet Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na rok 2020 v štruktúre predpokladaných príjmov a výdavkov:
- príjmy celkom 555 644-tisíc eur, z toho
- príjmové finančné operácie (zostatok finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov) 32 936-tisíc. eur,
- nedaňové príjmy spolu (administratívne poplatky, príjmy z činnosti úradu, úroky) 755-tisíc,
- transfer zo štátneho rozpočtu 0 tisíc,
- transfery zo zdravotných poisťovní 21 953-tisíc eur.
Výdavky celkom: 22 368-tisíc eur
Celkový prebytok/schodok: 33 276-tisíc eur.
Prebytok/schodok: 490-tisíc eur.
To je všetko, ďakujem pekne, skončil som, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

3.12.2019 o 12:02 hod.

MUDr. PhD.

Štefan Zelník

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
53. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní
 

Uvádzajúci uvádza bod 14:01

Vladimír Sloboda
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Kolegyne, kolegovia, predkladáme vám za výbor pre nezlučiteľnosť funkcií už tretiu novelu tohto v tomto roku nášho zákona, pričom neustále potrebujeme vylepšovať detaily v tejto novele, konkrétne pri definovaní, kto je a kto nie je verejným funkcionárom v prípade, že zastupuje štát v spoločnostiach, resp. v právnických osobách, v ktorých zastupuje štát. V tomto okamihu táto definícia zahŕňa aj osoby, ktoré nezastupujú v týchto organizáciách, kde má majetkovú účasť štát, ale zastupuje, nie sú len zástupci štátu ako verejní funkcionári, ale sú tam aj zástupcovia súkromných akcionárov, ktorí sú v týchto spoločnostiach, čo, samozrejme, nebolo účelom tohto zákona. No je to kvôli tomu spravené takýmto spôsobom, aby bol zahrnutý čo najväčší rozsah tých, ktorí zastupujú štát naozaj.
Pre upresnenie sme sa nakoniec dohodli aj s či už s ministerstvom spravodlivosti, alebo ministerstvom hospodárstva na novej, novej definícii, ktorá by mohla zahŕňať verejných funkcionárov vyslovene zastupujúcich štát a pokrývať takmer celé spektrum týchto zástupcov, pretože netýka sa to, samozrejme, len obchodných spoločností, či už akcioviek, alebo eseročiek, ale týka sa to aj iných, napr. fondov, kde nebudú pokryté len štatutári, ale budú pokryté aj riadiace orgány týchto organizácií, a čo je dôležité, hlavne pri dozorných radách, ktoré boli v tomto roku, vlastne rozšírené boli, pojem verejný funkcionár aj dozornej rady týchto spoločností, tak títo verejní funkcionári budú môcť podnikať, tak jako napríklad tu môžu poslanci samosprávnych krajov alebo poslanci obcí a miest, pretože, samozrejme, pre nich je to iba čiastková, čiastková práca, tak rovnako iným spôsobom je to čiastková práca pre týchto členov dozorných rád. Takže vďaka tomu v tejto novele, ktorú dnes predkladáme, vlastne budú môcť pracovať. To bol aj dôvodom hlavným pre skrátené legislatívne konanie.
Tým, že pri činnosti týchto dozorných rád vlastne došlo k tomu, že mnoho z členov sa vzdalo tejto funkcie, začali byť nefunkčné, resp. začali byť nefunkčné od 1. 1., kedy nadobudne platnosť aktuálny zákon, resp. účinnosť, aktuálny zákon a v tom okamihu by mohlo dôjsť naozaj k škodám v týchto jednotlivých spoločnostiach, pretože dozorné rady majú určité povinnosti minimálne voči regulačným úradom. V prípade, že by nekonali, tak, samozrejme, to znefunkční fungovanie týchto organizácií.
Z tohto aj dôvodu takisto predkladáme tento zákon. Ďalej sa budem potom vyjadriť v rozprave.
Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

3.12.2019 o 14:01 hod.

Ing.

Vladimír Sloboda

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14:05

Jozef Ježík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som v zmysle § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca k uvedenému návrhu ústavného zákona.
Návrh ústavného zákona spĺňa po formálnoprávnej stránke náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v Legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh ústavného zákona prerokovali ústavnoprávny výboru a výbor pre nezlučiteľnosť funkcií, ako gestorský navrhol ústavnoprávny výbor.
Ako spravodajca odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh ústavného zákona prerokuje v druhom čítaní.
Odporúčam zároveň návrh ústavného zákona prideliť výborom vrátane určenia gestorského výboru v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady. Navrhujem zároveň, aby uvedený návrh ústavného zákona prerokovali výbory a gestorský výbor v lehote do 4. decembra 2019.
Ďakujem, môžete otvoriť rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

3.12.2019 o 14:05 hod.

MUDr.

Jozef Ježík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 14:06

Vladimír Sloboda
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Dúfam, že tak ako bolo bez akejkoľvek kritiky a rozpravy samotné prerokovanie tohto návrhu zákona, a myslím, že dostatočne sme si to vydiskutovali či už na opakovaných stretnutiach komisie, ktorú má vytvorený ten náš výbor pre nezlučiteľnosť funkcií, samozrejme, aj na samotnom výbore a na stretnutiach aj so zainteresovanými organizáciami, tak dúfam, že kolegovia poslanci širokospektrálne, aj či už koaliční, alebo opoziční, podporia tento návrh zákona.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

3.12.2019 o 14:06 hod.

Ing.

Vladimír Sloboda

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video