6. schôdza

14.6.2016 - 22.6.2016
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

21.6.2016 o 18:35 hod.

Mgr. art. M.A.ArtD.

Veronika Remišová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Uvádzajúci uvádza bod 18:35

Veronika Remišová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Návrh zákona, s ktorým prichádzame, vychádza z aplikačnej praxe a s problémami, s ktorými sme sa stretli pri odhaľovaní, ja to poviem, že rôznych káuz, alebo keď sme dohľadávali rôzne informácie.
Prvá taká závažná zmena sa týkala rozšíreniu okruhu povinnej osoby. Keď sme si pýtali informácie od niektorých podnikov, kde má štát napríklad 100 % účasť, tak sme dostali odpoveď, že nie sú povinná osoba, a skutočne je to tak.
Predstavte si, že štát založí firmu A, má v nej 100 %, firma A založí firmu B, v ktorej má 100 % a firma A spoločne s firmou B si založia, majú firmu C. Podľa zákona, podľa infozákona, infozákon sa tvári tak, ako keby v tejto firme C neboli žiadne verejné prostriedky, ako keby to nebola povinná osoba, ako keby tá firma C nenarábala s verejnými financiami. Táto firma C nie je povinná zverejňovať vôbec nič. Samozrejme, nejde o vymyslený príklad, takýchto firiem mimo dosahu verejnej kontroly je mnoho.
Napríklad keď si zoberiem Slovenskú záručnú a rozvojovú banku. Slovenskú záručnú a rozvojovú banku založilo ministerstvo financií, čiže v tomto prípade je to firma B, štát, ministerstvo financií založilo Slovenskú záručnú a rozvojovú banku, Slovenská záručná rozvojová banka musí zverejňovať informácie, je to povinná osoba. Slovenská záručná a rozvojová banka založila zas firmu B, je to SZRB Asset Management. SZRB Asset Management je tiež povinná osoba, musí zverejňovať informácie. Ale Slovenská záručná a rozvojová banka a SZRB Asset Management vlastnia spoločne eseročku Slovenský záručný a rozvojový fond, o hospodárení tejto spoločnosti nevieme vôbec nič, hoci 100 % zdrojov v tejto firme v Slovenskom záručnom a rozvojovom fonde je verejné zdroje, a oni nemusia podľa zákona zverejňovať vôbec nič.
A narazili sme na to pri takom príklade, keď sme našli zmluvu, že za hodinu právnych služieb si v minulosti tento Slovenský záručný a rozvojový fond vypýtal cenu až 180 až 540 eur za hodinu. Toto bola zmluva, ktorú mal Slovenský záručný a rozvojový fond, to bolo v minulosti, chceli sme sa dopátrať, koľko platí za právne služby dnes, ale nedopátrali sme sa toho. Takisto napríklad by ma zaujímalo, ako hospodári Slovak Investment Holding. Takisto je to spoločnosť, ktorá je založená, plne vlastnená Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou, ktorú zase vlastní ministerstvo financií. Ale o jej hospodárení sa tiež nedozviete vôbec nič.
Alebo napríklad, koľko platí Národný centrálny depozitár cenných papierov za prenájom svojich kancelárií na Trnavskej ceste. Ani to sa nedozviete, lebo na svojej stránke nezverejňujú vôbec nič.
Teraz som hovorila o ministerstve financií, prejdime napríklad na ministerstvo hospodárstva. V súčasnosti sa chystá obrovský projekt nového jadrového zdroja v lokalite Jaslovské Bohunice. Bude to zastrešovať Slovenská energetická spoločnosť a táto firma je spoločným podnikom Slovenskej jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, JAVYS, ktorá tam vlastní majoritný podiel. Ale o hospodárení tejto spoločnosti sa taktiež nič nedozviete, pretože to nie je povinná osoba.
Čiže prvý cieľ tohto zákona bolo rozšíriť okruh povinných osôb, aby sa povinnými osobami stali aj spoločnosti, všetky spoločnosti, ktoré, ktoré hospodária so spoločným majetkom, s majetkom štátu.
Druhým problémom, na ktorý sme narazili bolo to, že obce, štát alebo ústredné orgány štátnej správy sa vyhýbajú infozákonu alebo zverejňovaniu napríklad zmlúv, alebo všetkých informácií, ktoré by mali zverejňovať, takým sofistikovaným spôsobom, že tieto podstatné informácie skryjú do príloh. V súčasnom znení infozákona prílohy doteraz nemuseli zverejňovať, prílohy zmlúv. To znamená, že oni síce do zmluvy dali celkovú sumu, ale do prílohy dali napríklad cenovú štruktúru alebo koľko kusov sa nakúpilo za danú sumu. Bez tejto informácie je verejná kontrola v podstate nemožná. Takže navrhujeme, aby sa povinne museli zverejňovať aj všetky prílohy zmlúv.
A poslednou zmenou je zverejňovanie, vypustenie, vypustenie výnimky. Doteraz sa nemuseli zverejňovať zmluvy NDS, teda majetok, ktorý prechádzal do vlastníctva NDS. Vzhľadom na škandály s pôdou pri..., ktorá sa odkupovala pod obchvatom Bratislavy, tak túto výnimku navrhujeme vypustiť.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

21.6.2016 o 18:35 hod.

Mgr. art. M.A.ArtD.

Veronika Remišová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:41

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Chcel by som sa vyjadriť k druhému z tých troch bodov, o ktorých hovorila pani poslankyňa Remišová vo svojom vystúpení, a síce k tomu, že okrem zmlúv sa majú zverejňovať aj ich prílohy a dodatky.
No toto je vec, ktorá by v normálnej krajine nemusela byť predmetom návrhu novely, pretože v normálnej krajine by sa nerešpektoval len text zákona, ale aj duch a zmysel zákona. A duch a zmysel zákona je, samozrejme, taký, že ak zákon nariaďuje povinné zverejňovanie zmlúv, tak sa tým myslí, že majú byť zverejnené všetky podstatné náležitosti, ktoré sa tých zmlúv týkajú, a teda aj ich akékoľvek zmeny a dodatky a, samozrejme, aj prílohy, ktoré obsahujú podstatné náležitosti. Čiže bolo by to samozrejmé a štátne orgány a ďalšie povinné osoby by sami od seba zverejňovali nielen zmluvy, ale aj prílohy a dodatky, pretože by rešpektovali nielen suchý text, ale aj duch zákona.
Žiaľ, nežijeme v úplne normálnej krajine, a preto je potrebné niektoré veci povedať explicitne a nespoliehať sa na to, že štátne orgány a samospráva budú robiť takú vysoko sofistikovanú robotu, že okrem textu zákona budú rešpektovať aj duch zákona, preto si myslím, že tá novela je veľmi užitočná a hodná podpory.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

21.6.2016 o 18:41 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 18:43

Peter Kresák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne poslankyne, kolegovia poslanci, máme pomerne vzácnu príležitosť rokovať o prerokovaní petície, ktorú predložili občania Slovenskej republiky. Parlament, Národná rada Slovenskej republiky sa nie veľmi často zaoberá takýmto materiálom. Dovoľte mi teda, aby som vás informoval o prerokovaní petície, ktorú vlastne podali dňa 14. decembra 2015 občania Slovenskej republiky s požiadavkami osobnej zodpovednosti funkcionárov vo verejnej správe a vylúčenie schránkových firiem z obchodovania so štátom (tlač 18), aby sme nestranne informovali o prerokovaní tejto petície v ústavnoprávnom výbore.
Na začiatku musím konštatovať, že petícia spĺňa a splnila všetky formálne náležitosti podľa zákona o petičnom práve, rovnako aj, rovnako ako aj podmienku podľa § 133 ods. 3 zák. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky a bola pridelená na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru.
Ústavnoprávny výbor túto petíciu prerokoval na svojej 10. schôdzi dňa 8. júna 2016. Uznesením č. 22 túto petíciu vzal na vedomie a konštatoval, že požiadavky uvedené v petícii sú obsiahnuté v programe vlády na roky 2016 až 2020. Ústavnoprávny výbor ďalej odporúčal Národnej rade, aby petíciu prerokovala a zároveň ma poveril, aby som vás informoval o prerokovaní petície a navrhol uznesenie. Navrhujem teda nasledovné uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.
Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k petícii občanov Slovenskej republiky podanej Národnej rade dňa 14. decembra 2015 s požiadavkami osobnej hmotnej zodpovednosti funkcionárov vo verejnej správe a vylúčenie schránkových firiem z obchodovania so štátom. Národná rada Slovenskej republiky po prerokovaní petície občanov podanej Národnej rade dňa 14. decembra 2015 s požiadavkami osobnej hmotnej zodpovednosti funkcionárov vo verejnej správe a vylúčenie schránkových firiem z obchodovania so štátom
a) berie na vedomie petíciu občanov Slovenskej republiky podanú dňa 14. decembra 2015 s požiadavkami osobnej hmotnej zodpovednosti funkcionárov vo verejnej správe a vylúčenie schránkových firiem z obchodovania so štátom,
b) konštatuje, že požiadavky uvedené v petícii občanov Slovenskej republiky podanej dňa 14. decembra 2015 s požiadavkami osobnej hmotnej zodpovednosti funkcionárov vo verejnej správe a vylúčenie schránkových firiem z obchodovania so štátom sú obsiahnuté v programovom vyhlásení vlády na roky 2016 až 2020.
Toľko teda, vážený pán predsedajúci, dámy a páni, k návrhu uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k obsahu tejto petície.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

21.6.2016 o 18:43 hod.

doc. JUDr. CSc.

Peter Kresák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
6. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia
 

Prednesenie interpelácie 9:07

Zsolt Simon
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, vážený pán predsedajúci. Vážená pani ministerka, vážení páni ministri, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som interpeloval najskôr ministerku pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, keďže na moje otázky nebolo pochopenie v pléne Národnej rady, aby sa plénum Národnej rady zaoberalo niektorými otázkami z rezortu pôdohospodárstva, ktoré sú podľa mňa veľmi dôležité a podstatné pre fungovanie tejto krajiny, tak si dovoľujem interpelovať pani ministerku s nasledujúcimi otázkami.
V akom štádiu je zavedenie a realizácia geografického informačného systému v zmysle právnych predpisov Európskej únie v podmienkach Slovenskej republiky? Aký je odhad škôd pre Slovensku republiku a farmárov v prípade porušenia povinností?
Ďalšia otázka: Aký je stav realizácie Programu cezhraničnej spolupráce, ktorý je riadiacim orgánom ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka pre obdobie 2014 - 2020?
Ďalšie dve: Aký je počet výziev a stav kontrahácií pre jednotlivé opatrenia Programu rozvoja vidieka 2014 - 2020? Koľko je vyhodnotených a podpísaných zmlúv podľa jednotlivých opatrení pre Program rozvoja vidieka 2014 - 2020?
Dovoľte, aby som v krátkosti odôvodnil tieto otázky na pani ministerku. Jedná sa o to, že bývalé vedenie, tak ako ministerka uviedla, v predchádzajúcom období nezvládlo tie požiadavky, ktoré boli kladené na Slovenskú republiku, že nevybudovala a nepripravovala Pôdohospodársku platobnú agentúru a inštitúcie ministerstva tak, aby poľnohospodári mohli bez akýchkoľvek problémov čerpať peniaze. Dnes, v tejto chvíli, na pani ministerku sa kladie obrovský nápor práce a zodpovednosť za to, aby vôbec to zvládla Slovenská republika a mohla čerpať peniaze. Podľa mojich informácií hrozia škody značného rozsahu niekoľko sto miliónov eur, a preto by bolo dobré, keby, preto som chcel, aby Národná rada sa s touto otázkou zaoberala. A aj mi je nesmierne ľúto, že kolegovia z vládnej koalície odmietli a nechceli dostať odpoveď na to, v akom stave rezort je dnes, kde pani ministerka začína, a čo čaká našich farmárov najskôr.
Čo sa týka otázky Programu cezhraničnej spolupráce, podľa mojich informácií už pred parlamentnými voľbami za týmto rečníckym pultom som vyzýval pána ministra Jahnátka vtedy, aby okamžite a urýchlene konal, pretože Slovenská republika je v meškaní v týchto opatreniach. A práve preto by som rád dostal odpoveď na moju interpeláciu, čo sa týka, ako stojíme v cezhraničnej spolupráci, kde je riadiacim orgánom ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Týka sa to cezhraničnej spolupráce Slovensko - Maďarsko, Slovensko - Rakúsko a Slovensko - Česká republika. Je škandálom a hanbou, že Slovenská republika ešte nevedela vypísať poriadne výzvy, kde na slovensko-poľskej hranici, kde je riadiacim orgánom Poľsko, tam už beží, už pomaly je ukončená aj druhá výzva vrátane vyhodnotenia.
Čo sa týka vyhodnotenia tých projektov a programov, ktoré boli spustené tesne pred voľbou, teda pred parlamentnými voľbami, tu by som rád dostal odpoveď od pani ministerky, ktoré tie výzvy boli skutočne vyhodnotené. Pretože pokiaľ ja sa pozerám na tú internetovú stránku ministerstva pôdohospodárstva, tak pomaly mi vychádza, že jediné opatrenie, ktoré je vyhodnotené, je opatrenie, ktoré poskytovalo prostriedky cez viac ako milión euro pre farmárov, teda veľké projekty. A to, čo bola vlajková loď pre vládu Roberta Fica, podpora mladým a malým farmárom, zostala úplne na chvoste a nie je vôbec riešená a vôbec je otázne, ako je Pôdohospodárska platobná agentúra pripravená na ich vyhodnotenie, a otázne je, kedy to vôbec bude vyhodnotené a kedy sa to vôbec začne realizovať. A sluší a patrí sa na začiatku dňa, kde vláda končí a kde vláda začína, aby sme si urobili hrubú čiaru a naliali si čistého vína a povedali, že takýto je stav. Za tento stav, ktorý tu podľa mňa v pôdohospodárstve a na vidieku hrozia obrovské škody, a pritom som ešte neotvoril dopodrobna otázku financovania obcí a miestnych akčných skupín, ako sú vôbec riešené, je aj táto problematika obsiahnutá v otázkach, aký je počet výziev a kontrahácie pre jednotlivé programy 2014 - 2020. Preto by som aj touto formou chcel poprosiť pani ministerku, aby v odpovediach na interpeláciu nešetrila papierom a miestom a odpovedala v maximálnej šírke, aby možno aj týmto spôsobom nielen Národná rada a poslanci Národnej rady, ale aj občania tejto krajiny a farmári, obce boli informované. Ďakujem pekne.
Teraz moja otázka na pána ministra Brecelyho, ministra dopravy. Dovolím si interpelovať ministra dopravy nasledujúcimi otázkami. Ako stojí výstavba rýchlostnej cesty R2 úsek Kriváň - Košice? Je plánovaná v plnom alebo polovičnom profile? Ktorá časť a z akého dôvodu je plánovaná v polovičnom profile?
Na tieto otázky požadujem odpoveď preto, pretože na hodine otázok prostredníctvom ministra životného prostredia v mene ministra dopravy, ktorý odpovedal na hodine otázok minulý týždeň, som nedostal jednoznačnú odpoveď, či sa plánuje výstavba cesty R2 Kriváň - Košice, teda Kriváň - Lučenec - Rimavská Sobota - Košice v plnom profile.
Je poburujúce, keď sa postaví rýchlostná cesta v polovičnom profile, teda dva pruhy, jeden tam a jeden naspäť, ale bude sa to označovať ako rýchlostná cesta a ako za rýchlostnú cestu v zmysle zákona každý občan musí platiť diaľničný poplatok. Hoci to nemá nič spoločné so štvorprúdovou cestou.
Kolegyne a kolegovia z vládnej koalície, buď zmeňte zákon a povedzte, že rýchlostná cesta v polovičnom profile nie je spoplatnená, alebo keď má byť spoplatnená, tak ju urobte v plnom profile.
Vláda sa chystá do Rimavskej Soboty. Chce ukázať, že chce podporiť tento región. Tento región je odsúdený na zánik a na vyľudnenie, kým tam nebudú cesty a železnice. Na dvojprúdových cestách, ktoré sú už dnes prehustené. Keď darmo tie cesty nepôjdu cez dediny, že obídu tie dediny, budú bezpečnejšie, ale z hľadiska frekvencie, z hľadiska toho, či tam príde investor, alebo nepríde investor, budú nezaujímavé aj do budúcna. To, či sa cesta stavia v plnom alebo v polovičnom profile, dámy a páni, je otázka ryze politického rozhodnutia. Politické rozhodnutie padlo aj vtedy, keď sa rozhodlo, že Košice s Bratislavou sa spoja cez Žilinu, že sa budú budovať tunely a nie prepojenie Košice s Bratislavou. Lebo keby sa to stavalo prostredníctvom Bratislava - Zvolen - Košice, tak toľko tunelov nepotrebujeme a tá cesta je už dávno postavená.
A práve preto, dovoľte, pán minister, aby som v interpelácii naozaj od vás dostal odpoveď, či sa vôbec počíta s tým, že to bude stavané v plnom profile, teda štyri pruhy, alebo nie. Je to politické rozhodnutie. Keďže sa vláda zmenila, zmenilo sa aj programové vyhlásenie vlády, rád by som dostal odpoveď prostredníctvom týchto otázok, či vôbec došlo k nejakej zmene na ministerstve dopravy, alebo pokračuje tak, ako to napísal a pripravil minister Počiatek.
Ďalšia moja interpelácia na ministra dopravy je: Plánuje ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja obnovu železničných tratí na južnom Slovensku? Ak áno, ktoré železničné trate, v akom časovom horizonte a v akej finančnej výške sa plánujú použiť finančné prostriedky?
Táto otázka smeruje k tomu, že teda všetky trate, ktoré boli propagované za štátne peniaze aj v televíziách, sú naznačené na severe Slovenska a na juhu Slovenska nie sú budované ani rýchlostné cesty v plnom profile a vôbec nie sú budované rýchlostné cesty. Lebo Šamorín nie je južné Slovensko. To je prímestská oblasť Bratislavy. V ostatnej časti ľudia z južného Slovenska majú možnosť cestovať vlakom slušne od Komárna po Bratislavu a ďalej zdochol pes.
Tak, pán minister, rozvíja sa táto krajina úmerne a rovnomerne pre každého občana tejto krajiny? Alebo sú regióny, ktoré sú vybrané, a regióny, ktoré sú určené na zánik? Rád by som prostredníctvom týchto otázok od vás obdržal odpoveď.
Dovoľte, aby som interpeloval aj pani ministerku spravodlivosti Luciu Žitňanskú. Pani ministerka, z hľadiska etických a morálnych princípov demokratickej spoločnosti považujete za správne vyšetrovanie úradujúceho ministra vnútra Kaliňáka políciou, ktorá mu je podriadená? Podľa vás by nebolo správnejšie a etickejšie, keby minister vnútra odstúpil a tým umožnil spravodlivé, nezaujaté vyšetrenie prípadu? Minister vnútra Kaliňák, váš koaličný partner, má vašu podporu? Považujete jeho postoj za charakterný?
Dámy a páni, ministerka spravodlivosti a strana, ktorú reprezentuje, sa štítila vo voľbách tým, že chcú zmeniť charakter vládnutia. Charakter vládnutia tým, že minister vnútra sedí na svojej stoličke a vyšetruje sám seba, sa nezmenil v tejto krajine. A práve preto si dovolím interpelovať pani ministerku, že keď sa niečo má zmeniť v tejto krajine, tak si myslím, že je to charakter a spôsob vládnutia.
Dámy a páni, dovoľte, aby som interpeloval na záver aj pána premiéra. Dlho mi vŕtalo v hlave, prečo pán premiér sa vyjadril, citujem, 26. 6. 2016 nasledovne: "Odmietam politiku nenávisti a mrzí ma, ak sa táto opozičná politika prenáša do ulíc, pretože ak na konci dňa dôjde k niečomu podobnému ako v Británii, tak za to budú títo nenávistní páni plne zodpovední." Tento výrok z úst pána premiéra vo mne vyvolal zmiešané pocity. Zmiešané pocity v tom, že neviem, kam mieri pán premiér. Premiér, ktorý má zodpovedať za bezpečnosť občanov svoje vlastnej krajiny, tu necháva šíriť fámu, že môže sa stať vražda v tejto krajine.
V tejto súvislosti dovoľte, aby som interpeloval pána premiéra nasledujúcou otázkou: Pán premiér, plánujú štátne inštitúcie zopakovať prípad Remiáš? Prípad Remiáš bol v skutočnosti aj prípadom, ktorý veľmi vhodne a vhodný čas poslúžil vtedy Mečiarovi a jeho vláde odviesť pozornosť od skutočných problémov. Pán premiér, týmto vaším postojom a vyjadrením vysielate signál, že chcú štátne inštitúcie niečo podobné pripraviť aj v tomto období, aby odviedli pozornosť od tej kritiky, ktorá smeruje na vašu vládu? Práve preto by som bol rád, keby pán premiér na túto otázku odpovedal čím skôr a garantoval, že nič takéto zo strany štátnych inštitúcií sa nepripravuje.
Ďalej dovoľujem si interpelovať pána premiéra nasledujúcou otázkou: Vážený pán premiér vlády kontinuity v korupcii a klientelizme, dokedy sa budú musieť ešte občania hanbiť za vládu, ktorá tu vládne, kde minister vnútra vyšetruje sám seba a premiér býva v byte, ktorý je pravdepodobne postavený z prostriedkov daňového podvodu? Na základe čoho si myslíte, že hlas odovzdaný vo voľbách oprávňuje politické strany vládnej koalície rozkrádať Slovensko?
Pán premiér, vaším postojom k tým kostlivcom, ktorí vyliezajú zo skríň, ktoré sa vytvorili počas vašej prvej a druhej vlády, od ministrov, ktorých ste vy sám nominoval do svojich pozícií, je namieste, aby ste sa vyjadrili a ukázali, ako chcete v tejto krajine vládnuť. To, že ste získali najviac hlasov v politickom súboji vo voľbách, to ešte vás neoprávňuje, ani vašich koaličných partnerov, aby mlčaním dopúšťali rozkrádanie Slovenskej republiky. Neoprávňuje vás to ani na to, aby minister vnútra vyšetroval sám seba. Ako môžu občania tejto krajiny veriť tomu, že v tejto krajine platí spravodlivosť, keď minister vnútra vyšetruje sám seba? Ako môžu občania veriť vláde a jeho (pozn. red.: správne "jej") inštitúciám, keď premiér tejto vlády býva v byte, ktorý je pravdepodobne postavený z daňových podvodov? Ako premiér tejto krajiny máte nárok na to, aby ste bývali v služobnom byte. Ja byť na vašom mieste, bez váhania a bez škrupúľ a bez čakania by som sa z tohto bytu odsťahoval minimálne do tej doby, kým sa celý tento prípad správne a spravodlivo vyšetrí. Ale som presvedčený, že bez personálnych zmien to nepôjde.
Ostatne dovoľte mi poznamenať jednu poznámku, ktorú hovoria na Gemeri, a síce: Keď onen podnik nefunguje, tak nie nábytok, ale personál sa vymieňa. A nadišiel čas, aby vládna koalícia nie nábytok, ale personál začala vymieňať.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis

Prednesenie interpelácie

22.6.2016 o 9:07 hod.

Ing.

Zsolt Simon

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Prednesenie interpelácie 9:22

Ján Budaj
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem vám pekne, pán predsedajúci. Chcem by som tiež využiť prítomnosť pani ministerky pôdohospodárstva a začnem interpeláciou na jej adresu.
Spolu s kolegami sme, pani ministerka, predkladali zákon, ktorý mal napraviť nedostatky v zákone, ktorý sa týka energetického využívania biomasy. Vy sama viete, robíte v tej oblasti dlhé roky, že dnes slovenské lesy miznú závratnou rýchlosťou, že sa doslova drancujú pre okamžitý zisk. Robia to súkromníci, robia to štátne lesy. Týmto tempom slovenské lesy za niekoľko rokov zaniknú. Dôvodom drancovania je dotácia, ktorá vlastne prevyšuje cenu palivového dreva a ktorá zabezpečuje, že každý, kto spaľuje drevo, môže na tom zarobiť nielen výrobou energie, ale ešte aj bohatou dotáciou zo strany štátu.
Podobne ako to bolo predtým pri svetelnej energii, aj tu sa ukázalo, že z dobrého úmyslu sa stala fraška a namiesto rozvoja alternatívneho zdroja sa jednoducho spotrebiteľovi zdražela energia a on zo svojho vrecka platí tento trik, na ktorom podľa mojej mienky mali ekonomický záujem vybraní lobisti, ktorí nadobudli prevahu v tejto snemovni a vyrobili si zákon, ktorý im umožňuje tieto bezprácne, doslova bezprácne, zisky.
Zákon koalícia, pani ministerka, ktorá vás podporuje vo vláde, v tejto miestnosti, v tejto sále nepustila ďalej. Interpelujem vás otázkou, čo chcete urobiť na nápravu stavu veci, čo chcete urobiť pre záchranu slovenských lesov? Interpelácia sa rovnako týka ministra životného prostredia, do ktorého rezortu takisto táto problematika patrí.
Druhá téma je téma bezpečnosti. Posledné udalosti nás uisťujú o tom, že ministerstvo vnútra nemá dobré vedenie. Ale nebudem tu opakovať iba známe argumenty, že pán minister sa ocitol v podozrení z trestnej činnosti a vyšetruje teraz takpovediac sám seba. Je tu, mňa ešte viac mrzí alebo rovnako mrzí to, že ten akýsi podnikateľský charakter sa preniesol na dlhé roky do celého charakteru výkonu tejto veľmi dôležitej štátnej moci. Štátna polícia má predovšetkým, tak sa nám to vidí z pohľadu občanov, každý rok jasný plán, koľko má vybrať pokút. Pokuty nadobudli astronomické sumy. Troj- až desaťnásobne prevyšujú porovnateľné pokuty napríklad v Spolkovej republike Nemecko. Slováci majú najvyššie pokuty v Európskej únii a tieto pokuty sa stali dojnou kravou pre ministerstvo vnútra. Na druhej strane charakter vyšetrovania trestnej činnosti má často za cieľ predovšetkým výkazníctvo. Nepripustiť vyšetrenie, odložiť, uložiť, zastaviť. Chcel by som na tento problém, toto veľmi úzko súvisí aj s ďalšou zložkou moci a to je ministerstvo spravodlivosti, upozorniť aj pani Žitňanskú. A prednesiem tu teraz akútny prípad, ktorý, ktorý stojí za pozornosť poslancov a celej verejnosti.
V meste Sereď pôsobí nezávislý novinár, ktorý tam má informačný web, ktorým sa snaží vytvárať alternatívu voči bohato plateným novinám pána primátora a oficiálnej moci. Je to veľmi navštevovaný web, má dobrú čítanosť a podľa mojej mienky aj veľmi kvalitnú novinársku prácu. Neviem o tom, že by bol kedykoľvek usvedčený z klamstva alebo že by na tomto webe šíril nejaké nelegálne alebo podozrivé obsahy. Je to kvalitný novinár a kvalitná novinárska práca. Predčasom ale za to, že mu občania, že ho občania informovali, že primátor na služobnom aute vykonáva súkromné návštevy u istej osoby, tak si túto okolnosť chcel preveriť, adresoval primátorovi otázku, či používa služobné vozidlo aj na súkromné účely.
Dámy a páni, za túto otázku ho primátor dal na trestné stíhanie. Ale nielenže ho dal na trestné stíhanie, ale ono aj začalo a milý novinár chodil na výsluchy. Inak ako zastrašovaním takúto činnosť polície nemožno nazvať, pán minister, pani ministerka. Ale prípad pokračoval, keďže novinár sa naozaj ozval, pozval som ho sem do našej budovy a urobili sme tlačovku o celej veci. To bolo, dámy a páni, pred desiatimi dňami. Pred tromi dňami mu zapálili auto. Čo sa stalo okolo zapálenia auta? Príbeh je dokonca už úplne na konci a je dolapený páchateľ a je aj odsúdený. Prišlo totiž k tomu, že k autu práve prichádzala jeho manželka s malým osemročným synom, keď auto začalo horieť, ale okolo údajne išli policajti, ktorí si všimli, ktorí si všimli nejakú škodovku s dvomi osobami, ktorá z poblíž toho okolia odchádzala a v priebehu niekoľkých hodín skutočne urobili prehliadku vozidla, našli tam benzín a páchatelia, podozriví teda boli zadržaní. Bolo zarážajúce, títo nemajetní podozriví, išlo očividne len o vykonávateľov tohoto, tohoto trestného činu, okamžite dostali advokáta, a preto prišlo veľmi rýchle aj k dohode o vine a treste.
Viete, aký je dnes stav? Páchatelia sa priznali, že dostali 200 eur za zapálenie vozidla tohoto novinára. To je zaprotokolované. Odmietli však povedať, kto je objednávateľom. Polícia sa s tým uspokojila. Prípad uzavrela, veď majú páchateľa. Pri dohode o vine a treste jeden páchateľ bol úplne oslobodený, lebo tvrdil, že je iba vodič, ten aj nebol vôbec vo väzení. Druhý bol zadržaný, ale už je dva dni na slobode, pretože mu bol vymeraný trest na základe dohody o vine a treste 1,5 roka podmienečne. Ten, ktorému zapálili auto, je odsúdený, aby zaplatil 150 eur súdne trovy. Jeho auto malo lízing, on vyplatil celý lízing, o tri mesiace mal mať auto vo svojom vlastníctve. Nebude mať nič, z auta je absolútne kôpka zhoretého plechu.
Takže moje rezumé slovenskej spravodlivosti a apelácia na ministerku Žitňanskú a na ministra Kaliňáka, resp. celú vládu. Dámy a páni, slovenská spravodlivosť má teraz v roku 2016, v 21. storočí, túto bilanciu. Poškodený prišiel o celý majetok, jeho žena je v šoku, jeho priatelia sa desia, lebo každý vie, že tento čin súvisí s jeho verejnou činnosťou. Veď pred týždňom mal tlačovku v tejto budove a trest prišiel ihneď. Páchateľ dostal 200 eur, ktoré užíva, nikto mu ich nevzal. Obeť zaplatila 150 eur štátu, ktorý si ich vzal a nič viac obeť nedostala, ani satisfakciu, ani peniaze. Firma, ktorá lízing robila v celom rozsahu, auto dostane zaplatené od poisťovne, obeť nemá vozidlo a nemá 150 eur. Toto je bilancia spravodlivosti na Slovensku v tomto roku.
Priatelia, ak si niekto zmyslí vám zapáliť auto, ako vidíte, je to možné, nechtiac, chceme či nechceme, tento príklad priam dáva návod. Je to možné za veľmi lacné peniaze na Slovensku a vinníci, ak majú dobrého objednávateľa, ktorý im zaplatí dopredu šikovného advokáta, ktorý zavčasu zastaví za láskavého porozumenia polície akékoľvek vyšetrovanie skutočného objednávateľa, tak potom je všetko vyriešené. A krikľúni, ktorí upozorňujú na zlodejstvá na radnici v Seredi a v okolitých obciach, lebo on tým svojím pôsobením zasahoval aj tie najbližšie obce a aj tam kritizoval niektoré praktiky, tak títo krikľúni budú proste vyštvaní alebo pauperizovaní a totálne zničení, alebo ich manželky a deti traumatizované až dovtedy, kým neprestanú so svojou poctivou novinárčinou a so svojimi poctivými občianskymi postojmi.
Priatelia, žijeme v štáte, v ktorom poctivý človek na poctivosť dopláca a asistuje pri tom štátny úradník, asistuje pri tom štátna polícia, sudca, advokácia, všetci spokojní, všetci zarobili, vrátane lízingovej spoločnosti, všetci sú spokojní okrem toho, kto sa zastával verejného záujmu a kto je za to takýmto spôsobom potrestaný.
Interpelujem ministra vnútra, interpelujem ministerku spravodlivosti, takáto spravodlivosť a takéto bezpečie nám pripomína Južnú Ameriku v najhorších rokoch, nechcem sa dotknúť Južnej Ameriky. Toto nie je právny štát, tu nemôžte sa cítiť bezpeční, a kto sa zastane verejného záujmu, nielen tu hrozí nebezpečie v centre moci, ale ako vidíte, často v tých menších obciach, menších mestách vládne názor, že moc si môže dovoliť všetko.
A vy, pán premiér, tým napríklad, že neodvolávate ministra Kaliňáka, že nekonáte ani vo veci svojho bytu, dávate takejto činnosti vzor, dávate príklad, že ruka ruku umýva, a ak je vinný niekto vplyvný, kto má na advokáta, tak ten je beztrestný.
Ďakujem, že ste si túto, tieto dve interpelácie vypočuli. Jedna sa teda týkala biomasakru, ktorý Slovensku hrozí, druhá sa týkala kauzy novinára Miloša Majka, ktorý, ktorý je obeťou brutálneho zastrašovania, on aj spolu s jeho rodinou a ktorému štátne orgány neposkytujú žiadnu ochranu a neposkytujú mu pocit, že je naplnená spravodlivosť. Toto je kauza, ktorá vás nesmie nechať spávať, pretože podľa tejto mustry sa žije na Slovensku.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis

Prednesenie interpelácie

22.6.2016 o 9:22 hod.

Ján Budaj

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Prednesenie interpelácie 9:35

Milan Mazurek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážení členovia vlády, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som podal nasledujúcu interpeláciu na ministerku spravodlivosti Luciu Žitňanskú.
Vážená pani ministerka, v súlade s čl. 80 Ústavy Slovenskej republiky a § 129 zákona o rokovacom poriadku si vám dovoľujem podať nasledovnú interpeláciu. Skupina štyroch mladých dievčat mala podľa informácií portálu webnoviny.sk v piatok 27. mája 2016 v Nitre privolať políciu na Iračana, ktorý podľa nich pred nimi onanoval. V nasledujúcom článku na rovnomennom portáli zo stredy 1. júna sa uvádza: "Azylanta po čine zadržala polícia a následne bol obvinený z prečinu výtržníctva. V superrýchlom konaní bol uznaný vinným a súd mu uložil peňažný trest vo výške 900 eur." Povedal pre webnoviny.sk hovorca Okresného súdu v Nitre Mário Pivarči.
V nadväznosti na dané informácie chcem teda položiť nasledujúce otázky.
Otázka číslo jeden: Je osoba s menom Mário Pivarči hovorca Okresného súdu v Nitre?
Otázka číslo dva: Bol spomenutý prípad riešený Okresným súdom v Nitre?
Otázka číslo tri: V prípade, že bol prípad riešený daným súdom, vymeral páchateľovi peňažný trest vo výške 900 eur?
Otázka číslo štyri: Súhlasíte s výškou trestu, ktorú súd vymeral danému páchateľovi? Myslíte si, že by súd rozhodol rovnako, ak by sa jednalo o Slováka?
No a posledná otázka: Prijmete osobnú politickú zodpovednosť v prípade, že tento konkrétny páchateľ spácha opäť podobný protiprávny skutok sexuálneho charakteru na území Slovenskej republiky?
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis

Prednesenie interpelácie

22.6.2016 o 9:35 hod.

Milan Mazurek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Prednesenie interpelácie 9:37

Milan Uhrík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Dobrý deň. Rád by som podal interpeláciu na ministra kultúry pána Maďariča vo veci týkajúcej sa Múzea Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.
Vážený pán minister, v súlade s čl. 80 Ústavy Slovenskej republiky a § 129 zákona o rokovacom poriadku si vám dovoľujem podať nasledovnú interpeláciu.
Múzeum Slovenského národného povstania so sídlom v Banskej Bystrici, ktoré je príspevkovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, už druhý rok po sebe prekročilo plánovaný rozpočet výdavkov. Na rok 2014 boli pôvodne rozpočtované celkové výdavky na úrovni 1 076 000 eur. Táto suma výdavkov bola následne rozpočtovými opatreniami zvýšená na sumu až 1,76 mil. eur, čo predstavuje nárast celkových výdavkov oproti pôvodne plánovanej úrovni o závratných 64 %.
Na rok 2015 boli pôvodne rozpočtované celkové výdavky na úrovni 1 096 000 eur. Táto suma výdavkov bola zase následne rôznymi rozpočtovými opatreniami opäť zvýšená až na sumu 2 061 000 eur. To predstavuje nárast celkových výdavkov oproti pôvodne plánovanými nákladom alebo výdavkom o takmer 88 %.
Napriek tomuto neustálemu navyšovaniu výdavkov mzdové náklady Múzea SNP mimo poistného a príspevku do poisťovní stúpli z úrovne 438-tisíc eur v roku 2014 na úroveň až 521-tisíc v roku 2015. To predstavuje medziročný nárast mzdových nákladov o takmer 19 %. Čo je dosť.
V súvislosti s opakovanou potrebou dodatočného navýšenia rozpočtových prostriedkov pre Múzeum SNP mám na vás tieto otázky.
Čím bolo spôsobené také rapídne medziročné navýšenie mzdových nákladov? Do akej miery je nárast mzdových nákladov spôsobený rastom miezd zamestnancov a do akej miery rastom počtu zamestnancov?
Druhá otázka. Z akého dôvodu bolo potrebné opakovane navýšiť rozpočet pre Múzeum SNP? Bol opakovaný, nesprávne navrhnutý počiatočný rozpočet alebo bolo opakované prekročenie plánovaného rozpočtu spôsobené nekompetentnosťou riaditeľa múzea či inými príčinami? Bol alebo bude voči zodpovednému riaditeľovi Múzea SNP vyvodený osobný postih za nezodpovedné hospodárenia napríklad formou zníženia alebo odobratia osobného príplatku?
Ďakujem za odpoveď.
Skryt prepis

Prednesenie interpelácie

22.6.2016 o 9:37 hod.

Ing. PhD.

Milan Uhrík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Prednesenie interpelácie 9:40

Ján Mora
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Dobrý deň. Dovoľte, aby som podal interpeláciu na ministra životného prostredia pána Sólymosa.
Vážený pán minister, v zhode s čl. 80 Ústavy Slovenskej republiky a § 129 zákona o rokovacom poriadku si vám dovoľujem podať nasledovnú interpeláciu.
Realizácia prieskumu ťažby plynu a ropy na východe Slovenska zahraničnými spoločnosťami začala 1. augusta 2006, keď pán minister Jahnátek svojím podpisom udelil licencie na prieskumy. V prvej časti prieskumov firmám Alpine Oil and Gas, JKX Ondava B. V. a ROMGAZ, s. r. o., je zaujímavá vlastnícka štruktúra spoločnosti Ondava BV, pretože vedie až k ukrajinskej mafii magnáta Kolomojského a Bogolubova. V rámci tejto ťažby sa realizovali petície a uznesenia obecných zastupiteľstiev proti ťažbe. V obciach Ruská Poruba, Oľka a Smilno to boli petície občanov proti ťažbe a v obciach Závada, Ruská Kajňa a Pakostov obecné zastupiteľstvá prijali uznesenia, ktoré sú proti prieskumu a ťažbe ropy, plynu a iných derivátov.
V tejto kauze sa odkrývajú zaujímavé paradoxy. Raz súd predbežne nariadi urbariátu uvoľniť cestu pre zahraničné firmy a tiež cez súkromnú parcelu a následne súd predbežným opatrením zakáže prístupovú cestu pre spoločnosť Alpine Oil and Gas. Následne sa spoločnosť Cesty Smilno, s. r. o., dobíja cez súkromné pozemky na miesto realizácie vrtu. Prístupovú cestu má v podielovom vlastníctve do 200 občanov Slovenskej republiky.
Na základe týchto faktov, pán minister, vám chcem položiť nasledujúce otázky:
Vrtná pracovná plošina je na parcele, ktorá je definovaná ako orná pôda. Ako je možný nesúlad využitia pôdy bez preklasifikovania účelu použitia pôdy?
Druhá otázka: Ako je možný prieskum bez súhlasu všetkých spoluvlastníkov pôdy?
Tretia: Hrozí výskyt a únik radónu z podložia, priesaky vrtných kalov do spodných vôd, znečistenie spodných vôd olejmi, resp. znečistenie niklom alebo chrómom?
Štvrtá otázka: Máte pripravené varianty pre možnosť nepredvídateľných ekologických havárií a varianty ich riešenia?
A posledná otázka: Je pravda, že jednáte o predĺžení platnosti práv na prieskum?
Osobne by ma zaujímalo, že na akú stranu sa postavíte, či na spoločnosť ľudí, alebo na stranu americkej ťažobnej spoločnosti.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis

Prednesenie interpelácie

22.6.2016 o 9:40 hod.

Ján Mora

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Prednesenie interpelácie 9:43

Peter Krupa
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, kolegovia, kolegyne, rád by som interpeloval ministra životného prostredia Lászlóa Sólymosa.
Vážený pán minister, v súlade s čl. 80 Ústavy Slovenskej republiky a § 129 zákona o rokovacom poriadku si vám dovoľujem podať nasledovnú interpeláciu.
V obci Kysucký Lieskovec bola vo februári 2016 vytvorená súkromnou firmou Eurokapital, a. s., čierna skládka kalov z čističiek odpadových vôd, ktoré obsahujú fekálne streptokoky a v prekročených limitoch ťažké kovy, ako sú meď, kadmium, ortuť a zinok. Firma ich mala odstrániť do 19. 2. 2016 príkazom Inšpekcie životného prostredia Žilina. Doteraz sa tak však nestalo. V blízkosti skládky sa nachádza hlavný zdroj pitnej vody pre obec Kysucký Lieskovec a rieka Kysuca, do ktorých hrozí prienik týchto nebezpečných látok.
Občania Kysuckého Lieskovca sa obrátili na všetky možné inštitúcie, spísali petíciu, podali trestné oznámenia, kaly však doteraz zostávajú na mieste rieky, vedľa rieky, rieky Kysuca. Inšpektorát životného prostredia Žilina riešil tento stav podľa zákona č. 364/2004 Z. z., v ktorom sa vec vecne nerieši na nakladanie s odpadmi, ale druhotne zabezpečuje ochranu vôd. Inšpekcia mala konať podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Nekonaním inšpektorátu životného prostredia v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch dochádza k ohrozeniu životného prostredia zvlášť dotknutých zdrojov.
Otázka č. 1: Pokladáte postup Inšpektorátu životného prostredia Žilina v tejto záležitosti za zákonne správny a odborne odôvodnený?
Otázka č. 2:- Ste ochotný prijať osobnú politickú zodpovednosť v prípade, že dôjde k zosuvu nebezpečných látok do koryta rieky Kysuca, resp. dôjde k priesaku toxických vôd?
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis

Prednesenie interpelácie

22.6.2016 o 9:43 hod.

Peter Krupa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Prednesenie interpelácie 9:46

Alojz Baránik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Mám, mám interpeláciu na pani ministerku spravodlivosti Žitňanskú.
Vážená pani ministerka, je zjavné, že prokuratúra vedená osobou previazanou na predsedu vlády nekoná vôbec z vlastnej iniciatívy ohľadom podozrení z vážnej trestnej činnosti ministrov a iných vedúcich ústredných orgánov. Desiatky trestných oznámení na verejných činiteľov vo vysokom postavení sú prokuratúrou zametávané pod koberec. Naopak, prokuratúra bežne stíha oznamovateľov takýchto trestných činov a tým ich vlastne perzekvuje.
Keďže rozsah povinností prokuratúry a jej postavenie výlučne v konečnej rozhodovacej právomoci v otázkach vedenia trestného konania sú dané nie ústavou, ale zákonom, aké zákonné opatrenia pripravujete na to, aby prokuratúra reálne fungovala nie ako právna ochranka v trestnej činnosti verejných činiteľov, ale ako zástupca štátu konajúci vo verejnom záujme?
Ďakujem.
Skryt prepis

Prednesenie interpelácie

22.6.2016 o 9:46 hod.

JUDr.

Alojz Baránik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video