12. schôdza

16.9.2020 - 30.9.2020
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

16.9.2020 o 13:19 hod.

Boris Kollár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:08

Maroš Kondrót
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne, pán predseda. Podávam návrh na zaradenie bodu programu 12. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky Informácia ministra hospodárstva o podmienkach predaja 49 % akcií VSE, a. s., nemeckej spoločnosti E.ON.
Odôvodnenie: Žiadame, aby minister hospodárstva vysvetlil, prečo sa Slovenská republika vzdala predkupného práva na uvedené akcie a za akú cenu je predávaný podiel 49 % vo VSE.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

16.9.2020 o 13:08 hod.

Ing.

Maroš Kondrót

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:09

Ladislav Kamenický
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Chcel by som predložiť návrh na doplnenie alebo zmenu návrhu programu 12. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Podľa ústavného zákona č. 397/2004 Z. z. o spolupráci Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky v záležitostiach EÚ podávam návrh na zaradenie bodu programu 12. schôdze pod názvom Schválenie stanoviska Národnej rady Slovenskej republiky k vypracovaniu národného plánu podpory obnovy a odolnosti a k záväzným rámcom zamerania programov a investícií z nástroja Next Generation EU na roky 2021 až 2023.
Odôvodnenie: Citovaný ústavný zákon predpokladá prijímanie záväzných stanovísk Národnej rady k európskej agende. O príprave národného plánu obnovy musí prebehnúť širšia diskusia vrátane parlamentnej, a preto je potrebné túto možnosť, danú ústavným zákonom, využiť.
Pokiaľ nebude tento bod zaradený do programu... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, nechajte dokončiť pána poslanca.

Kamenický, Ladislav, poslanec NR SR
Ďakujem pekne. Čiže pokiaľ nebude tento bod zaradený do programu 12. schôdze, návrh podá 30 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a Národná rada Slovenskej republiky sa týmto bude tak či tak musieť zaoberať.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

16.9.2020 o 13:09 hod.

Ing.

Ladislav Kamenický

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:10

Boris Kollár
Skontrolovaný text
Ďakujem.
Slovo má pán poslanec Taraba.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

16.9.2020 o 13:10 hod.

Boris Kollár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:10

Tomáš Taraba
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, prosím, dajte hlasovať o doplnení bodu programu Národnej rady o bod, kde Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky bude zaviazaný, aby všetky opatrenia, ktoré svojou povahou obmedzujú občanov Slovenskej republiky na ich ľudských právach a slobodách garantovaných Ústavou Slovenskej republiky, boli schvaľované parlamentom Slovenskej republiky.
A taktiež dajte hlasovať o doplnení programu o bod, kde 28. 8. 2020 boli vypracované výnimky Úradu verejného zdravotníctva pre vybraných občanov Slovenskej republiky, na ktorých sa nevzťahujú karanténne opatrenia, ako sú europoslanci, ako sú vybraní štátni úradníci. Chcem, aby bolo doplnené, že karanténne opatrenia sa nevzťahujú ani na manželov a manželky slovenských občanov, ktorí žijú v cudzine a je im brané, zabránené sa stretávať kvôli tomu, že nie každý môže na krátku dobu na Slovensko prísť tak, že sa vie vyhnúť karanténnym opatreniam, bezdôvodne.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

16.9.2020 o 13:10 hod.

Ing. Mgr.

Tomáš Taraba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

13:10

Marián Viskupič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Podávam procedurálny návrh, kde navrhujem presunúť bod č. 59, je to tlač 209, Správa o hodnotení plnenia pravidiel rozpočtovej zodpovednosti a pravidiel rozpočtovej transparentnosti za rok 2019, namiesto bodu 13, ktorým je návrh na voľbu predsedu rady pre rozpočtovú zodpovednosť (tlač 235), s tým, že dnešný bod 13 sa presunie o jedno poradové miesto vyššie, teda ako bod 14.
Odôvodnenie: Nedáva zmysel, aby správu o hodnotení plnenia pravidiel rozpočtovej zodpovednosti a pravidiel rozpočtovej transparentnosti za rok 2019 prednášal novozvolený predseda, keď sa netýka funkčného obdobia jeho funkčnej pôsobnosti a výmena sa deje počas tejto schôdze.
Ďakujem.
Skryt prepis

16.9.2020 o 13:10 hod.

RNDr. Ing.

Marián Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:10

Štefan Kuffa
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, dovoľte mi uviesť návrh na doplnenie programu. Znenie návrhu: Program 12. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky sa dopĺňa o nasledovný bod: Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým Národná rada Slovenskej republiky zaväzuje ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ivana Korčoka na upustenie od zámeru zaslania finančných prostriedkov slovenských daňových poplatníkov do Bieloruska a táto finančná suma bola použitá za zmiernenie dopadov koronakrízy na Slovensku.
Ďakujem za slovo.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

16.9.2020 o 13:10 hod.

PhDr.

Štefan Kuffa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:11

Milan Mazurek
Skontrolovaný text
Pán predseda Kollár, chcem vás týmto návrhom vyzvať, aby ste sa vzdali funkcie predsedu Národnej rady vzhľadom na to, že bola prevalená vaša komunikácia, úchylná a zvrátená, s istým mužom a po takejto komunikácii jednoducho nie je vhodné, aby ste naďalej zastávali túto funkciu a robili medzinárodne aj hanbu celej Slovenskej republike.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

16.9.2020 o 13:11 hod.

Milan Mazurek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:12

Peter Kremský
Skontrolovaný text
Pán predseda, chcel by som vás poprosiť, aby ste vyzvali poslancov, ktorí nemajú nasadené rúško, opäť, aby si ho nasadili nielen na chvíľu, ale počas celého zasadnutia. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

16.9.2020 o 13:12 hod.

Mgr.

Peter Kremský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:13

Andrej Doležal
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené dámy, vážení páni, na dnešné rokovanie predkladám návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Cieľom tohto vládneho návrhu je prijať dve podporné opatrenia pre vozidlá ukončenej série z dôvodu zmiernenia negatívnych následkov, ktoré vznikli v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19. V princípe ide o to, že niektoré vozidlá z novej série by mali byť dopredávané do augusta. My túto, my tento termín posúvame a vytvárame tak priestor predajcom na dopredaj sérií, ktoré, ktoré sa nepodarili predať.
Na základe prijímaných opatrení proti šíreniu COVID-19 boli predajne vozidiel zatvorené. To je ten hlavný dôvod, že nemohli vykonávať predaj, preto tento termín posúvame, no a z podobných dôvodov je potrebné urýchlene prijať tento zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov tak, aby sa predĺžila platnosť povolení na dodatočnú registráciu vozidiel o šesť mesiacov a v roku 2021 sa pri kvantitatívnom obmedzení namiesto koronakrízou postihnutého roku 2020 mohlo vychádzať z roku 2019.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme, aby Národná rada Slovenskej republiky prerokovala predmetný návrh zákona v skrátenom legislatívnom konaní.
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľujem si vás týmto požiadať o podporu tohto návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

16.9.2020 o 13:13 hod.

Ing.

Andrej Doležal

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:19

Boris Kollár
Skontrolovaný text
Ďakujem.
Dávam slovo predsedovi výboru pre hospodárske záležitosti poslancovi Petrovi Kremskému, aby informoval Národnú radu o výsledku prerokovania návrhu vlády vo výbore.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

16.9.2020 o 13:19 hod.

Boris Kollár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video