15. schôdza

13.10.2020 - 14.10.2020
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

13.10.2020 o 13:43 hod.

Mgr.

Mária Kolíková

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 13:32

Mária Kolíková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, ja si dovolím vystúpiť a chcem podporiť predkladateľa a vysvetliť aj dôvody, ktoré súvisia so skráteným legislatívnym konaním. Osobitne chcem poukázať na tú časť navrhovanej právnej úpravy, ktorá súvisí s formou opatrení, ktorú zavádza táto nová právna úprava.
Úplne rozumiem aj pánovi poslancovi Dostálovi k výhradám, ktoré súvisia so skráteným legislatívnym konaním, a úplne rozumiem aj tomu, že treba byť naozaj citlivý pri využívaní tohto nástroja.
Myslím si, že osobitne práve v tejto situácii, v ktorej sme, je to situácia, ktorá aj pre nás nie je bežná. Myslím si, že tomu všetci rozumieme, že v boji s pandémiou potrebujeme mať aj dobré právne nástroje, ale súčasne potrebujeme mať aj právne akty, ktoré sú zrozumiteľné, predvídateľné a osobitne tie, ktoré zasahujú do základných práv a slobôd. A tými nespochybniteľne sú práve opatrenia, ktoré sú vydávané hlavným hygienikom. Momentálne aj teraz čelíme situácii, že vieme, že Ústredný krízový štáb zasadal. Sú opatrenia, s ktorými čaká aj hlavný hygienik, že by ich mal vydať, a s ohľadom nakoniec aj tie námietky, ktoré sú verejne diskutované, ktoré súvisia práve aj s právnou formou týchto aktov a s otázkou, akú vlastne právnu formu majú, akú by mali mať. Práve to prináša táto nová právna úprava.
Táto nová právna úprava, s ktorou sem vlastne prišiel predkladateľ, hovorí, že jednoznačne vlastne odstraňuje ten nedostatok, tú právnu istotu, čo to vlastne je. Aj to hľadanie nakoniec na Ústavnom súde, ktoré bolo, keď samotné opatrenia boli napádané, aj samotný Ústavný súd hľadal otázku, čo to vlastne sú za právne akty. Sú to individuálne právne akty, sú to všeobecne záväzné právne predpisy? Prišiel skôr k záveru, že sú to nejaké hybridné akty a možno predpokladať, že s ohľadom na to, by tie opatrenia mali byť napádané teda na, na príslušnom súde a nie na Ústavnom súde.
To znamená, že zjavne tá nejednoznačnosť tu dnes je, ale to nesúvisí len s otázkou preskúmavania týchto opatrení, ale súvisí to tiež s otázkou, že či naozaj tie opatrenia hlavného hygienika, ktoré dnes máme na webstránkach, hľadáme ich na webstránke hlavného hygienika, či to je naozaj tá správna forma vlastne, ktorú máme na základe súčasnej právnej úpravy, kde nie je bližší postup vlastne k tejto forme.
To, čo zavádza táto právna úprava, že jednoznačne hovorí, že ak sa jedná vlastne o opatrenia takejto závažnej povahy, ktorým vlastne teraz čelí hlavný hygienik, že by ich chcel vydať pre celé územie Slovenskej republiky, tak jednoznačne táto právna úprava hovorí, že to je všeobecne záväzný právny predpis a mal byť publikovateľný na, v úradnom vestníku vlády. To znamená, že vlastne presne určuje aj spôsob, postup, kde budú ľahko dostupné. Nie podľa toho, kde, či nájdeme, nenájdeme webstránku hlavného hygienika, ale jednoducho naozaj na mieste, tak ako máme zbierku zákonov. Hľadáme tu zákony, iné právne predpisy, ktoré majú byť na tomto mieste, tak to je jasne určený priestor, kde majú byť potom takéto opatrenia hlavného hygienika. Toto je to, čo prináša táto právna úprava okrem iného, ale toto je kľúčové.
A si myslím, že tiež veľmi dôležitý argument, ktorý je dôležitý, aby, samozrejme, poznali aj zákonodarný zbor, že toto je ten základný dôvod, pre ktorý má zmysel aj toto skrátené legislatívne konanie, aby sme dali jasnú právnu istotu, predvídateľnosť do rozhodnutí, ktoré sú zásahom do základných práv a slobôd, boli ľahko dohľadateľné a bolo aj zrejmé, akým spôsobom ich možno napádať, ak je tu pochybnosť, že či boli v súlade s ústavou, medzinárodnými zmluvami, základnými právami a slobodami. Toto prinášame. Toto chceme dať. Chceme dať jasnú odpoveď. Ak je tu kritika, námietka, toto je postup, ktorý bude predvídateľný. K tomu nebudú žiadne otázky. Toto chceme dať.
A to čomu čelíme, je a myslím si, že je to zrejmé, že čelíme tomu, že v najbližších dňoch by mali byť vydané opatrenia hlavného hygienika. Takže v tom, akože je to istý spôsob aj boj o dni, pretože my tie opatrenia potrebujeme a hlavný hygienik už chce ich vydať vo forme, ktorá je jednoznačná a podľa aj nás, aj nášho právneho názoru ako predkladateľa, ako vlády by takáto mala byť, a on v zmysle toho chce aj konať. Nakoniec aj tie námietky, ktoré tu boli, či to bola verejná ochrankyňa práv, či to bola Generálna prokuratúra, tak práve súviseli aj s tou právnou formou. My ich chceme odstrániť, chceme ich odstrániť a chceme, aby nové opatrenia už boli na základe tejto právnej úpravy.
Takže, ako aj preto je to boj o čas. Skutočne. Takže to len k tomu odôvodneneniu. Ďakujem vám pekne. Samozrejme, vnímam, môže byť námietka, prečo nie, prípadne dôslednejšia písomná dôvodová správa. Dovolila som si vám to predostrieť takto teraz v pléne, ale toto sú tie dôvody, ktoré sú skutočné dôvody pre skrátené legislatívne konanie. Jednoznačne to súvisí s dôvodom ohrozenia základných práv a slobôd. Jednoznačne právny štát, právna istota, zásah do základných práv a slobôd. O tom sú tie opatrenia. Jednoznačne ten dôvod pre skrátené legislatívne konanie tu je a istým spôsobom je to boj o dni, aby sme mali novú právnu formu, na základe ktorej by mohol už hlavný hygienik vydať nové opatrenia.
Ďakujem pekne za slovo.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

13.10.2020 o 13:32 hod.

Mgr.

Mária Kolíková

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13:40

Marian Kotleba
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pani ministerka, v dôvodovej správe, teraz aj vo vašom vystúpení ste povedali, že vlastne cieľom nejako precizovať tú právnu úpravu a v podstate zabrániť zasahovaniu do základných práv a slobôd. Ale keď si človek podrobne prečíta to paragrafové znenie, tak vy ste zvolili taký prístup, nieže chrániť tie práva a slobody, ktoré dnes naozaj sú porušované tými zásahmi v oblasti zdravotníctva a píše sa to aj v dôvodovej správe, ale skôr naopak. Vy vytvárate veľmi jasný rámec na to, aby mohli byť teraz už legislatívne ošetrené tie zásahy ešte výraznejšie, aby ešte viac ste mohli zasahovať. Pričom však aj v tom paragrafovom znení podľa môjho názoru, ja k tomu vystúpim v rozprave, a to nie je dostatočne precizované, pretože máte tam hlavne v niektorých písmenách paragrafu, doplnenia paragrafu 4, tam máte úplne voľné, voľné formulácie, ktoré zase budú viesť k tomu, že to nebude precízne a zase tam bude následne diskusia a, a možno odpor a priestor na to, aby, aby sa to zneužívalo alebo sa to zle chápalo, zle vnímalo.
Čiže ja na jednej strane chápem vašu snahu, ale na druhej strane, pani ministerka, ak to malo ísť do skráteného legislatívneho konania s tým, že ste to mali odôvodňovať ochranou základných ľudských práv a odstránenie toho konfliktu s nimi medzi, medzi tými zásahmi a tou ochranou práv, tak podľa mňa ten, tá novela alebo ten materiál mal byť absolútne sprecizovaný. A on podľa mňa absolútne sprecizovaný nie je, čo v podstate vo svojej, vo svojom úvodnom slove potvrdila aj predsedníčka zdravotníckeho výboru, ktorá jasne povedala, že sa dovtedy bude rokovať, kým sa veci neodstránia, nesprecizujú, až potom výbor gestorský zdravotnícky k tomu zasadne.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13.10.2020 o 13:40 hod.

Ing. Mgr.

Marian Kotleba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13:42

Vladimír Baláž
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážená pani ministerka, iste sa dá akceptovať tá pripomienka, ktorú ste povedali, že treba napraviť ten právny stav, ktorý nie je teraz dobrý. Nehnevajte sa, musím povedať, že ste mali na to pol roka, aby ste to urobili, takže tam to istotne niekde zaspalo. A keď už pol roka ste to neurobili, tak teraz keby ste pripravili skrátené legislatívne konania na nápravu toho problému tak, že by ste urobili len to, čo ste spomínali, že by ste dali tie kompetencie Úradu verejného zdravotníctva, ešte povedzme dobre. Ale vy ste ich podstatne rozšírili, zmenili, dali ste tam neurčité vyhlásenia. To proste nie je možné takto urobiť, to nie je možné, to nie je celkom pravda, čo ste povedali. Pretože tu nejdeme iba napraviť tú jednu vec, tu ideme meniť kompetencie v tom zákone a ten zákon je proste súčasťou toho skráteného legislatívneho konania. To je jednoducho tak. Tú prax poznáme, aká je, to proste takto nejde. Ten zákon, ktorý bude nasledovať po tomto skrátenom konaní, je jednoducho zlý, neprípustný. Porušuje základné práva a slobody, proste je to tak, to sa nedá napraviť za jednu noc, proste s tým sa nedá súhlasiť, prepánajána, však ste právnička, to musíte cítiť.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13.10.2020 o 13:42 hod.

MUDr. PhD.

Vladimír Baláž

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13:43

Eva Horváthová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážená pani ministerka, ja sa vám chcem poďakovať, že ste vystúpili, že ste objasnili dôvody skráteného legislatívneho konania.
Chápem aj výhrady iných poslancov, ktorí, ktorí vystúpili v tom, že ide to super rýchlo. Ja osobne si myslím, ja sa vždy pozerám na tú situáciu ako lekár praktický, že nemáme inú možnosť, pretože ak tomu dobre rozumiem a dobre čítam tú situáciu, tak hlavný hygienik sa bojí vydávať opatrenia, ktoré je nutné teraz dať.
Nechcem sa teraz venovať obsahu toho zákona, len skrátenému legislatívnemu konaniu, k tomu ďalšiemu potom neskôr sa vyjadrím. Ale takisto ako vy aj ja vnímam, že je nevyhnutné skrátené legislatívne konanie, a verím aj tomu, že hlavný hygienik aj so svojimi spolupracovníkmi doteraz tie nariadenia dával v najlepšej viere, že, že tak to má byť, tak je to správne.
Táto situácia je na Slovensku úplne prvýkrát, prekvapila nás, ak sú tam chyby, tak treba ich opraviť a, samozrejme, ak treba iný spôsob dávania takýchto nariadení, tak to treba čím, čo najrýchlejšie zmeniť, pretože naozaj je ohrozené zdravie a životy ľudí. Čiže akékoľvek pochybnosti o tom, že ako rýchlo, by sa malo skôr premeniť na nejakú snahu, ako pomôcť pánovi ministrovi, hlavnému hygienikovi, aby sme všetci sa spojili a urobili veci, ktoré treba spraviť tak, aby to bolo legislatívne čisté.
Takže ja vám veľmi pekne ešte raz ďakujem, že ste vystúpili.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13.10.2020 o 13:43 hod.

prof. MUDr. PhD., MPH

Eva Horváthová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 13:43

Mária Kolíková
Skontrolovaný text
Ja iba v skratke. To moje vystúpenie naozaj smerovalo k tej právnej forme, bude tu nakoniec debata, ktorá, bude tu priestor aj vo výboroch, takže ten priestor vo výboroch, samozrejme, nejakým spôsobom je nespochybniteľný, ale myslím si, že to, čo je dôležité, je, že tá právna forma tu je jednoznačná. Tá právna istota by tým mala byť veľmi posilnená a v tom je dôležité, aby to prebehlo teraz aj v skrátenom legislatívnom konaní.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

13.10.2020 o 13:43 hod.

Mgr.

Mária Kolíková

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 13:45

Radovan Kazda
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Dámy a páni, v podstate väčšinu vecí, ktoré som chcel povedať, povedal môj predchodca Ondrej Dostál, ktorý povedal tie zásadné výhrady, že prečo má byť skrátené legislatívne konanie k tým opatreniam, ktoré v podstate sedem mesiacov sa neriešili, a na budúci týždeň je, na budúci týždeň je riadne, riadna schôdza parlamentu. Takže tie nebudem opakovať.
Chcel by som sa vyjadriť ešte, ešte k jednej veci, ktorá mi tam trošku prekáža, o ktorej tiež nevidím dôvod, prečo by mala ísť cez skrátené konanie. A to sú kompetencie Úradu verejného zdravotníctva v oblasti, nazvime to, lockdownu, keď to tak zjednodušene nazveme. Lockdown je, je v podstate stav ekonomiky, ktorý zabraňuje ľuďom pohybovať sa, sú obmedzení na, na pohybe, na tom, na aký sú zvyknutí, ale lockdown v širšom význame znamená aj, aj sloboda podnikania, lebo nemôžete ísť do práce za, za účelom vykonávania svojich, svojej práce a tak ďalej. Veľmi v zahraničí silnejú hlasy proti zavádzaniu lockdownu, proti vypnutiu ekonomiky, silnejú hlasy od zdravotníkov, silnejú hlasy od WHO. Celkom nedávno David Nabarro, osobitný vyslanec generálneho riaditeľa WHO pre COVID-19, upozornil na toto, že nie je riešenie lockdown. Existuje tu jedna veľmi významná petícia, veľmi nerád spomínam petície, lebo občas sa tam podpíšu ľudia, ktorí to, s tým vôbec nemajú nič spoločné, ale je tam, je Great Barrington Declaration, ktorá, ktorú podpísali naozaj poprední, naozaj významní, významní vedci a významní lekári a epidemiológovia z oblasti a takisto vyzývajú proti, proti lockdownu.
K tým kompetenciám toho Úradu verejného zdravotníctva. Vidím tam práve niektoré sporné body, ktoré si myslím, že by, že síce je, môžeme uvažovať o tom, že za istých okolností by mali byť a mohli byť kompetenciami, ale možno by sme vedeli, mali debatovať o tom, že či majú byť tieto kompetencie uplatňované celoplošne, či má mať právo Úrad verejného zdravotníctva vykonávať ich celoplošne alebo len to, čo odporúčajú práve tí vedci, ísť po lokálnych infekciách a lokálne zakazovať pohyb obyvateľov, prípadne aj chodenie do zamestnania.
Tam sú práve tri také veľmi dôležité body, ktoré pridávajú Úradu verejného zdravotníctva tieto kompetencie, je to izolácia alebo karanténa osôb vstupujúcich na územie Slovenskej republiky, je to uloženie povinnosti zamestnávateľom vrátane zákazu prijať hygienické opatrenia, vrátane zákazu vstupu zamestnancov alebo iných osôb na pracoviská alebo iných priestorov, alebo do iných priestorov zamestnávateľa. Čo znamená, že keby sme to uplatnili naozaj, že opäť celoplošne, tak ako to bolo v tej prvej fáze, tak to znamená naprosto čistý jednoznačný lockdown a vystavenie desaťtisícov, státisícov ľudí k chudobe a predčasným úmrtiam a tak ďalej a tak ďalej.
Myslím si, že toto je dôvod, toto je práve dôvod, pre ktorý by to nemalo ísť v skrátenom konaní, pre ktorý je dôležité otvárať tento zákon, debatovať o ňom a, a nachádzať, nájsť si ten čas, aby sme vedeli opraviť práve tieto kompetencie.
V súčasnosti lockdown stále platí pre desaťtisíce umelcov, ľudí, ktorí pracujú v kreatívnom priemysle, ľudí naviazaných na tieto činnosti, pracujúcich naviazaných na tieto činnosti. Je to forma lockdownu, kedy nemôžu pol roka podnikať. Mne ich je naozaj veľmi úprimne ľúto a som naozaj veľmi, veľmi nespokojný tou, tou nemohúcnosťou, že nemôžem proti tomu robiť viac, ako, ako dokážem. Preto by som bol veľmi rád, aby sme naozaj otvorili túto tému, aby sme ju tu v parlamente otvorili a aby sme tlačili aj na vládu, aby už žiadne lockdowny neboli.
Dovoľte mi ešte povedať taký ten môj sen o krajine, kvôli ktorému hovorím o tomto v skrátenom konaní, že by nemalo byť. Môj sen o krajine je sen, v ktorej nemôže žiadna zložka vlády uvrhnúť z nejasných dôvodov alebo z dôvodu nejakého hmlistého verejného záujmu, alebo z dôvodu nejasnosti dát, ako sme teraz zistili, že nemáme ani podložené dátami, uvrhnúť ich do chudoby, do nemožnosti vykonávať svoju prácu, v zdraví cestovať, spôsobovať im predčasné úmrtia, na čo zabúdame v tejto verejnej rozprave, predčasné úmrtia v dôsledku lockdownu, v dôsledku ktorého vlastne sa uvŕhajú, uvŕhajú do nešťastia, nazvime to.
Bol by som veľmi rád, keby sme si nechali ten čas na debatu a akékoľvek rozširovaní lockdownu, o akomkoľvek rozširovaniu lockdownu rozprávali v tejto, v tejto rovine, do akej miery nastaviť kompetencie a brzdy a protiváhy, aby nedochádzalo k zneužívaniu tohto inštitútu na, na obmedzovanie základných práv a slobôd.Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie

13.10.2020 o 13:45 hod.

Ing.

Radovan Kazda

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13:51

Vladimír Baláž
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. No ak som tomu dobre celkom rozumel, tak v zásade ste, no dobre, na mojej strane, dobre. Venovali ste sa troška aj zákonu, takže využijem to, že budem na vás reagovať, hoci to nebolo celkom o skrátenom legislatívnom postupe.
Áno, je to presne tak, ten zákon je proste, jednoducho zlý, zlý, zlý. To je ten problém celý, čert ber ešte celé skrátené konanie. Dobre, bude sa robiť skrátené konanie, keby to bolo tak, ako to spomenula pani ministerka vo svojom príhovore, že sa upravia tie, tie náležitosti, ktoré má Úrad verejného zdravotníctva, čert to ber. Ale ten zákon je proste zlý, manipulatívny, ohrozuje základné ľudské práva a slobody, veď si to uvedomte, jednoducho si to uvedomte! Pozrite sa na to ešte lepšie, nedá sa napraviť behom nejakej jednej noci, nedá sa. Zákon je kompletne zlý a všetko to, čo teraz treba urobiť, to súčasná legislatíva umožňuje, aby sa urobilo. To neni tak, že nám niečo hrozí, ak tento zákon neprijmeme, tak sa tu všetci zbláznime, to proste nie je pravda, netreba si klamať.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13.10.2020 o 13:51 hod.

MUDr. PhD.

Vladimír Baláž

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13:52

Milan Mazurek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán poslanec Kazda, vy ste síce z SaS, ale ja som mal pocit, že počúvam opozičného politika. A hovorili ste fakticky a hovorili ste správne. Čiže ja som nesmierne rád, že tieto kritické hlasy zaznievajú aj v rámci samotnej vládnej koalície, pretože hlavne tá časť, kde ste hovorili o tom, že ten lockdown vôbec nie je namieste a že vychádza z úplne buď nepresných, alebo absentujúcich údajov, bola prakticky správna. Pretože sami to všetci vidíme, ja mám mailovú schránku plnú tisícov a tisícov mailov od zúfalých ľudí, majiteľov reštaurácií, fitnescentier, hotelov, jednoducho penziónov, tí ľudia prichádzajú o všetko. A potom čítajú na statuse Igora Matoviča, že on sa vlastne len teraz, včera alebo predvčerom, prvýkrát stretol s ministrami kompetentnými k tomu, aby prijali nejaké opatrenia v rámci pomoci týmto ľuďom, že vláda nič nemá pripravené. Tak potom, samozrejme, že tu nevychádzajú z nejakých dát.
Samotná vláda argumentovala, že pri 75-percentnej a viac naplnenosti nemocníc vyhlási núdzový stav. Kde je tá 75-percentná naplnenosť? Nielenže táto vláda dáta nemá, nezbiera ich, nedisponuje nimi, ešte aj samotné vlastné pandemické plány jednoducho trhá, porušuje, robí si z nich srandu. Ako ľudia majú veriť takejto vláde a ako sa majú spoliehať na to, že budú mať ešte v budúcnosti z čoho žiť? Pretože jedna vec sú negatíva, nebezpečenstvá vyplývajúce z nejakého vírusu, ktorý môže byť pre zopár ľudí smrteľný a nebezpečný, ale je niečo úplne iné, keď pripravíte o robotu desaťtisíce ľudí a necháte ich vyhodiť na podlahu.
Poslancom vládnej koalície sa to hovorí ľahko, každý jeden z tých ľudí, ktorým hovoríte, vydržíme, zvládneme to, my to jednoducho nejak prečkáme, by sa tiež hovorilo takto ľahko, keby mali 4 500 mesačne. Lenže im dáte 200 eur mesačne a poviete im, žite z toho. A toto je presne to, čo robíte aktuálne, likvidujete Slovensko. Čiže ja som rád, že ste to aspoň jemne trochu povedali.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13.10.2020 o 13:52 hod.

Milan Mazurek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13:54

Jozef Pročko

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13:56

Boris Kollár
Skontrolovaný text
Chce reagovať pán poslanec Kazda?
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13.10.2020 o 13:56 hod.

Boris Kollár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video