15. schôdza

13.10.2020 - 14.10.2020
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

13.10.2020 o 13:32 hod.

Mgr.

Mária Kolíková

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 13:32

Mária Kolíková
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne pán predseda. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, ja si dovolím vystúpiť a chcem podporiť predkladateľa a vysvetliť aj dôvody, ktoré súvisia so skráteným legislatívnym konaním. Osobitne chcem poukázať na tú časť navrhovanej právnej úpravy, ktorá súvisí s formou opatrení, ktorú zavádza táto nová právna úprava. Úplne rozumiem aj pánovi poslancovi Dostálo k výhradám, ktoré súviseli s kráteným legislatívnym konaním a úplne rozumiem aj tomu, že treba byť naozaj citlivý pri využívaní tohto nástroja. Myslím si, že osobitne práve v tejto situácii, v ktorej sme je to situácia, ktorá je pre nás, nie je bežná. Myslím si, že tomu všetci rozumieme, že v boji s pandémiou potrebujeme mať aj dobré právne nástroje, ale súčasne potrebujeme mať aj právne akty, ktoré sú zrozumiteľné, predvídateľné a osobitne tie, ktoré zasahujú do základných práv a slobôd a tými nespochybniteľne sú práve opatrenia, ktoré sú vydávané hlavným hygienikom. Momentálne aj teraz čelíme situácii, že vieme, že ústredný krízový štáb zasadal. Sú opatrenia vlastne, s ktorými čaká aj hlavný hygienik, že by ich mal vydať a s ohľadom nakoniec aj tie námietky, ktoré sú verejne diskutované, ktoré súvisia práve aj s právnou formou týchto aktov a s otázkou akú vlastne právnu formu majú, akú by mali mať. Práve to prináša táto nová právna úprava. Táto nová právna úprava, s ktorou sem vlastne prišiel predkladateľ hovorí, že jednoznačne vlastne odstraňuje ten nedostatok, tú právnu istotu, čo to vlastne je. Aj to hľadanie nakoniec na ústavnom súde, ktoré bolo, keď samotné opatrenia boli napádané aj samotný ústavný súd hľadal otázku, čo to vlastne sú za právne akty. Sú to individuálne právne akty, sú to všeobecne záväzné právne predpisy. Prišiel skôr k záveru, že sú to nejaké hybridné akty a možno predpokladať, že s ohľadom na by tie opatrenia mali byť napádané teda na na príslušnom súde a nie na ústavnom súde. To znamená, že zjavne tá nejednoznačnosť tu dnes je, ale to nesúvisí len s otázkou preskúmavania týchto opatrení, ale súvisí to tiež s otázkou, že či naozaj tie opatrenia hlavného hygienika, ktoré dnes máme na web stránkach, hľadáme ich na web stránke hlavného hygienika, či to je naozaj tá správna forma vlastne, ktorú máme na základe súčasnej právnej úpravy, kde nie je bližší postup vlastne k tejto forme. To, čo zavádza táto právna úprava, že jednoznačne hovorí, že ak sa jedná vlastne opatrenia takejto závažnej povahy, ktorému vlastne teraz čelia hlavný hygienik, že by ich chcel vydať pre celé územie Slovenskej republiky, tak jednoznačne táto právna úprava hovorí, že to je všeobecne záväzný právna predpis a mal byť publikovateľný na úradnom vestníku vlády. To znamená, že vlastne presne určuje aj spôsob, postup, kde budú ľahko dostupné. Nie podľa toho, kde, či nájdeme, nenájdeme web stránku hlavného hygienika, ale jednoducho naozaj na mieste, tak ako máme zbierku zákonov. Hľadáme tu zákony, iné právne predpisy, ktoré majú byť na tomto mieste, tak to je jasne určený priestor, kde majú byť potom takéto opatrenia hlavného hygienika. Toto je to, čo prináša táto právna úprava okrem iného, ale toto je kľúčové a si myslím, že tiež veľmi dôležitý argument, ktorý je dôležitý, aby samozrejme poznali aj zákonodarný zbor, že toto je ten základný dôvod, pre ktorý má zmysel aj toto skrátené legislatívne konanie, aby sme dali jasnú právnu istotu predvídateľnosť do rozhodnutí, ktoré sú zásahom do základných práv a slobôd. Boli ľahko dohľadateľné a bolo aj zrejmé akým spôsobom ich možno napádať ak je tu pochybnosť, že či boli v súlade s ústavou, medzinárodnými zmluvami, základnými právami a slobodami. Toto prinášame. Toto chceme dať. Chceme dať jasnú odpoveď. Ak je tu kritika, námietka, toto je postup, ktorý bude predvídateľný. K tomu nebudú žiadne otázky. Toto chceme dať a to, čomu čelíme je a myslím si, že je to zrejmé, že čelíme tomu, že v najbližších dňoch by mali byť vydané opatrenia hlavného hygienika. Takže v tom akože je to istý spôsob aj boj o dni, pretože mi tie opatrenia potrebujeme a hlavný hygienik už chce ich vydať vo forme, ktorá je jednoznačná a podľa aj nás aj nášho právneho názoru ako predkladateľa ako vlády by takáto mala byť a on v zmysle toho chce aj konať. Nakoniec aj tie námietky, ktoré tu boli. Či to bola verejná ochrankyňa práv, či to bola generálna prokuratúra, tak práve súviseli aj s tou právnou formou. My ich chceme odstrániť, chceme ich odstrániť a chceme, aby nové opatrenia už boli na základe tejto právnej úpravy. Takže ako aj preto je to boj o čas. Skutočne. Takže to len k tomu odôvodnenie. Ďakujem vám pekne. Samozrejme vnímam, môže byť námietka, prečo nie, prípadne dôslednejšia písomná dôvodová správa. Dovolila som si vám to predostrieť takto teraz v pléne, ale toto sú tie dôvody, ktoré sú skutočné dôvody pre skrátené legislatívne konanie. Jednoznačne to súvisí s dôvodom ohrozenia základných práv a slobôd. Jednoznačne právny štát, právna istota, zásah do základných práv a slobôd. O tom sú tie opatrenia. Jednoznačne ten dôvod pre skrátené legislatívne konanie tu je a istým spôsobom je to boj o dni, aby sme mali novú právnu formu na základe, ktorej by mohol už hlavný hygienik vydať nové opatrenia. Ďakujem pekne za slovo.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

13.10.2020 o 13:32 hod.

Mgr.

Mária Kolíková

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 13:40

Mária Kolíková
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
zásah do základných práv a slobôd, o tom sú tie opatrenia. Jednoznačne ten dôvod pre skrátené legislatívne konanie tu je a istým spôsobom je to boj aj o dni, aby sme mali novú právnu formu na základe, ktorej by mohol už hlavný hygienik vydať nové opatrenia. Ďakujem pekne za slovo.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

13.10.2020 o 13:40 hod.

Mgr.

Mária Kolíková

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13:40

Marian Kotleba
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Pani ministerka, v dôvodovej správe teraz aj vo vašom vystúpení ste povedali, že vlastne cieľom nejako precizovať tú právnu úpravu a v podstate zabrániť zasahovaniu do základných práv a slobôd, ale keď si človek podrobne prečíta to paragrafové znenie tak vy ste zvolili taký prístup nie, že chrániť tie práva a slobody, ktoré dnes naozaj sú porušované tými zásahmi na, v oblasti zdravotníctva a píše sa to aj v dôvodovej správe ale skôr naopak skôr vy vytvárate veľmi jasný rámec na to, aby mohli byť teraz už legislatívne ošetrené tie zásahy ešte výraznejšie, aby ešte viac ste mohli zasahovať. Pričom však aj v tom paragrafovom znení podľa môjho názoru ja k tomu vystúpim v rozprave a to nie je dostatočne precizované pretože máte tam hlavne v niektorých písmenách paragrafu doplnenia paragrafu 4 tam máte úplne voľné, voľné formulácie, ktoré zase budú viesť k tomu, že to nebude precízne a zase tam bude následne diskusia a, a možno odpor a priestor nato, aby, aby sa to zneužívalo alebo, aby sa to zle chápalo zle vnímalo. Čiže ja na jednej strane chápem vašu snahu ale na druhej strane pani ministerka ak to malo ísť do skráteného legislatívneho konania s tým, že ste to mali odôvodňovať ochranou základných ľudských práv a odstránenie toho konfliktu s nimi medzi, medzi tými zásahmi a tou ochranou práv tak podľa mňa ten, tá novela alebo ten materiál mal byť absolútne sprecizovaný. A on podľa mňa absolútne sprecizovaný nie je čo v podstate vo svojej, vo svojom úvodnom slove potvrdila aj predsedníčka zdravotníckeho výboru, ktorá jasne povedala, že sa dovtedy bude rokovať kým sa veci neodstránia, nesprecizujú až potom výbor gestorský zdravotnícky k tomu zasadne. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13.10.2020 o 13:40 hod.

Ing. Mgr.

Marian Kotleba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13:42

Vladimír Baláž
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Vážená pani ministerka, iste sa dá akceptovať tá pripomienka, ktorú ste povedali, že treba napraviť ten právny stav, ktorý nie je teraz dobrý. Nehnevajte sa, musím povedať, že ste mali na to pol roka, aby ste to urobili takže tam to istotne niekde zaspalo a keď už pol roka ste to neurobili tak teraz keby ste pripravili skrátené legislatívne konania na nápravu toho problému tak, žeby ste urobili len to čo ste spomínali, žeby ste dali tie kompetencie úradu verejného zdravotníctva ešte povedzme dobre. Ale vy ste ich podstatne rozšírili, zmenili, dali ste tam neurčité vyhlásenia to proste nie je možné takto urobiť, to nie je možné, to nie je celkom pravda čo ste povedali. Pretože tu nejdeme iba napraviť tú jednu vec, tu ideme meniť kompetencie v tom zákone a ten zákon je proste súčasťou toho skráteného legislatívneho konania. To je jednoducho tak. Tú prax poznáme aká je, to proste takto nejde ten zákon, ktorý bude nasledovať po tomto skrátenom konaní jednoducho zlý, neprípustný. Porušuje základné práva a slobody, proste je to tak, to sa nedá napraviť za jednu noc, proste s tým sa nedá súhlasiť pre Pána Jána, však ste právnička to musíte cítiť.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13.10.2020 o 13:42 hod.

MUDr. PhD.

Vladimír Baláž

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13:43

Eva Horváthová
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážená pani ministerka, ja sa vám chcem poďakovať, že ste vystúpili, že ste objasnili dôvody skráteného legislatívneho konania. Chápem aj výhrady iných poslancov, ktorí, ktorí vystúpili v tom, že ide to super rýchlo, ja osobne si myslím ja sa vždy pozerám na tú situáciu ako lekár praktický, že nemáme inú možnosť pretože ak tomu dobre rozumiem a dobre čítam tú situáciu tak hlavný hygienik sa bojí vydávať opatrenia, ktoré je nutné teraz dať. Nechcem sa teraz venovať obsahu toho zákona len skrátenému legislatívnemu konaniu k tomu ďalšiemu potom neskôr sa vyjadrím. Ale tak isto ako vy aj ja vnímam, že je nevyhnutné skrátené legislatívne konanie a verím aj tomu, že hlavný hygienik aj so svojimi spolupracovníkmi doteraz tie nariadenia dával v najlepšej viere, že, že tak to má byť tak je to správne. Táto situácia je na Slovensku úplne prvýkrát, prekvapila nás ak sú tam chyby tak treba ich opraviť a samozrejme ak treba iný spôsob dávania takýchto nariadení tak to treba čím, čo najrýchlejšie zmeniť pretože naozaj je ohrozené zdravie a životy ľudí. Čiže akékoľvek pochybnosti o tom, že ako rýchlo by sa malo skôr premeniť na nejakú snahu ako pomôcť pánovi ministrovi, hlavnému hygienikovi, aby sme všetci sa spojili a urobili veci, ktoré treba spraviť a tak, aby to bolo legislatívne čisté. Takže ja vám veľmi pekne ešte raz ďakujem, že ste vystúpili.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13.10.2020 o 13:43 hod.

prof. MUDr. PhD., MPH

Eva Horváthová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 13:43

Mária Kolíková
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Ja iba v skratke. To moje vystúpenie naozaj smerovalo k tej právnej forme, bude tu nakoniec debata, ktorá bude tu priestor aj vo výboroch, takže ten priestor vo výboroch samozrejme nejakým spôsobom je nespochybniteľný ale myslím si, že to čo je dôležité je, že tá právna forma tu je jednoznačná. Tá právna istota by tým mala byť veľmi posilnená a v tom je dôležité, aby to prebehlo teraz aj v skrátenom legislatívnom konaní.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

13.10.2020 o 13:43 hod.

Mgr.

Mária Kolíková

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 13:45

Radovan Kazda
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem. Dámy a páni, v podstate väčšinu vecí, ktoré som chcel povedať povedal môj predchodca Ondrej Dostál, ktorý povedal len tie zásadné výhrady, že prečo má byť skrátené legislatívne konanie k tým opatreniam, ktoré v podstate sedem mesiacov sa neriešili a na budúci týždeň je na budúci týždeň je riadne, riadna schôdza parlamentu. Takže tie nebudem opakovať. Chcel by som vyjadriť ešte, ešte k jednej veci, ktorá mi tam trošku prekáža a o ktorej tiež nevidím dôvod prečo by mala ísť cez skrátené konanie a to sú kompetencie úradu verejného zdravotníctva v oblasti nazvime lockdownu keď to tak zjednodušene nazveme. Lockdown je, je v podstate stav ekonomiky, ktorý zabraňuje ľuďom pohybovať sa, sú obmedzení na, na pohybe na tom na aký sú zvyknutí, ale lockdown v širšom význame znamená aj, aj sloboda podnikania lebo nemôžete ísť do práce za, za účelom vykonávania svojich svojej práce atď. Veľmi v zahraničí silnejú hlasy proti zavádzaniu lockdownu proti vypnutiu ekonomiky, silnejú hlasy od zdravotníkov, silnejú hlasy od WHO. Celkom nedávno David Nabaro osobitný vyslanec generálneho riaditeľa pre COVID-19 upozornil na toto, že to nie je riešenie lockdown. Existuje tu jedna veľmi významná petícia, veľmi nerád spomínam petície, lebo občas sa tam podpíšu ľudia, ktorí to s tým vôbec nemajú nič spoločné ale je tam, je Greg Barrington decorations, ktorá, ktorú podpísali naozaj aj poprední naozaj významní, významní veci a významní lekári a epidemiológovia z oblasti a tak isto vyzývajú proti, proti lockdownu.
K tým kompetenciám toho úradu verejného zdravotníctva vidím tam práve niektoré sporné body, ktoré si myslím, žeby, že síce je môžeme uvažovať o tom, že za istých okolností by mali byť a mohli byť kompetenciami. Ale možno by sme vedeli, mali debatovať o tom, že či majú byť tieto kompetencie uplatňované celoplošne či má mať právo úrad verejného zdravotníctva vykonávať ich celoplošne alebo len to čo odporúčajú práve tí vedci, ísť po lokálnych infekciách a lokálne zakazovať pohyb obyvateľov prípadne aj chodenie do zamestnania. Tam sú práve tri také veľmi dôležité body, ktoré pridávajú úradu verejného zdravotníctva tieto kompetencie, je to izolácia alebo karanténa osôb vstupujúcich na územie Slovenskej republiky, je to uloženie povinnosti zamestnávateľom vrátane zákazu prijať hygienické opatrenia vrátane zákazu vstupu zamestnancov alebo iných osôb na pracoviská alebo iných priestorov alebo do iných priestorov zamestnávateľa. Čo znamená, že keby sme to uplatnili naozaj, že opäť celoplošne tak ako to bolo v tej prvej fáze, tak to znamená naprosto čistý jednoznačný lockdown a vystavenie desaťtisícov, státisícov ľudí k chudobe a predčasným úmrtiam atď. atď. Myslím si, že toto je dôvod toto je práve dôvod, pre ktorý by to nemalo ísť v skrátenom konaní, pre ktorý je dôležité otvárať tento zákon, debatovať o ňom a, a nachádzať mali ste ten čas, aby sme vedeli opraviť práve tieto kompetencie.
V súčasnosti lockdown stále platí pre desaťtisíce umelcov, ľudí, ktorí pracujú v kreatívnom priemysle ľudí, naviazaných na tieto činnosti pracujúcich naviazaných na tieto činnosti. Je to forma lockdownu kedy nemôžu pol roka podnikať. Mne ich je naozaj veľmi úprimne ľúto a som naozaj veľmi, veľmi nespokojný tou, tou nemohúcnosťou, že nemôžem proti tomu robiť viac ako, ako dokážem. Preto by som bol veľmi rád, aby sme naozaj otvorili túto tému, aby sme ju tu v parlamente otvorili a aby sme tlačili aj na vládu, aby už žiadne lockdowny neboli. Dovoľte mi ešte povedať taký ten môj sen o krajine, pre ktorý kvôli, ktorému hovorím o tomto v skrátenom konaní žeby nemalo byť. Môj sen o krajine je sen, v ktorej nemôže žiadna zložka vlády uvrhnúť z nejasných dôvodov alebo z dôvodu nejakého hmlistého verejného záujmu alebo z dôvodu nejasnosti dát ako sme teraz zistili, že nemáme ani podložené dátami uvrhnúť ich do chudoby, do nemožnosti vykonávať svoju prácu, v zdraví cestovať, spôsobovať im predčasné úmrtia na čo zabúdame v tejto verejnej rozprave predčasné úmrtia v dôsledku lockdownu a v dôsledku, ktorého vlastne sa uvŕhajú, uvŕhajú do nešťastia nazvime to. Bol by som veľmi rád keby sme si nechali ten čas na debatu a akékoľvek rozširovanie lockdownu o akomkoľvek rozširovaniu lockdownu rozprávali v tejto v tejto rovine do akej miery nastaviť kompetencie a brzdy a protiváhy, aby nedochádzalo k zneužívaniu tohto inštitútu na, na obmedzovanie základných práv a slobôd. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie

13.10.2020 o 13:45 hod.

Ing.

Radovan Kazda

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13:51

Vladimír Baláž
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem. No ak som tomu dobre celkom rozumel tak v zásade ste no dobre na mojej strane, dobre. Venovali ste sa troška aj zákonu takže využijem to, že budem na vás reagovať hoci to nebolo celkom o skrátenom legislatívnom postupe. Áno je to presne tak, ten zákon je proste jednoducho zlý, zlý, zlý. To je ten problém celý, čer ber ešte celé skrátené konanie. dobre bude sa robiť skrátené konanie keby to bolo tak ako to spomenula pani ministerka vo svojom príhovore, že sa upravia tie tie náležitosti, ktoré má úrad verejného zdravotníctva čer to ber. Ale ten zákon je proste zlý, manipulatívny, ohrozuje základné ľudské práva a slobody, veď si to uvedomte jednoducho si to uvedomte. Pozrite sa na to ešte lepšie, nedá sa napraviť behom nejakej jednej noci, nedá sa. Zákon je kompletne zlý a všetko to čo teraz treba urobiť to súčasná legislatíva umožňuje, aby sa urobilo. To neni tak, že nám niečo hrozí jak tento zákon neprijme tak sa tu všetci zbláznime, to proste nie je pravda netreba si klamať.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13.10.2020 o 13:51 hod.

MUDr. PhD.

Vladimír Baláž

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13:52

Milan Mazurek
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Pán poslanec Kazda, vy ste síce z SaS ale ja som mal pocit, že počúvam opozičného politika a hovorili ste fakticky a hovorili ste správne. Čiže ja som nesmierne rád, že tieto kritické hlasy zaznievajú aj v rámci samotnej vládnej koalície pretože hlavne tá časť kde ste hovorili o tom, že ten lockdown vôbec nie je namieste a že vychádza z úplne buď nepresných alebo absentujúcich údajov bola prakticky správna. Pretože sami to všetci vidíme, ja mám mailovú schránku plnú tisícov a tisícov mailov od zúfalých ľudí, majiteľov reštaurácií, fittnes centier, hotelov, jednoducho penziónov, tí ľudia prichádzajú o všetko. A potom čítajú na statuse Igora Matoviča, že on sa vlastne len teraz včera alebo predvčerom prvýkrát stretol s ministrami kompetentnými k tomu, aby prijali nejaké opatrenia v rámci pomoci týmto ľuďom, že vláda nič nemá pripravené, tak potom samozrejme, že tu nevychádzajú z nejakých dát. Samotná vláda argumentovala, že pri 75 % a viac naplnenosti nemocníc vyhlási núdzový stav, kde je tá 75 % naplnenosť. Nielenže táto vláda dáta nemá nezbiera ich, nedisponuje nimi ešte aj samotné vlastné pandemické plány jednoducho trhá, porušuje, robí si z nich srandu. Ako ľudia majú veriť takejto vláde a ako sa majú spoliehať na to, že budú mať ešte v budúcnosti z čoho žiť? Pretože jedna vec, sú negatíva, nebezpečenstvá vyplývajúce z nejakého vírusu, ktorý môže byť pre zopár ľudí smrteľný a nebezpečný ale niečo úplne iné keď ich pripravíte o robotu desaťtisíce ľudí a necháte ich vyhodiť na podlahu. Poslancov vládnej koalície sa to hovorí ľahko, každý jeden z tých ľudí, ktorým hovoríte vydržíme, zvládneme to, my to jednoducho nejak prečkáme by sa tiež hovorilo tak ľahko keby mali 4 500 mesačne. lenže im dáte 200 eur mesačne a poviete im, žite z toho a toto je presne to čo robíte aktuálne likvidujete Slovensko. Čiže ja som rád, že ste to aspoň jemne trochu povedali.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13.10.2020 o 13:52 hod.

Milan Mazurek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13:54

Jozef Pročko
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
No (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Kollár, Boris, predseda NR SR
Pán poslanec Pročko

Pročko, Jozef, poslanec NR SR
Môžte ich utíšiť prosím vás tých pánov v zelených. Ja by som chcel hovoriť. Ďakujem. No pán predseda, súhlasím absolútne s vami čo ste teraz povedali ale chcem reagovať na pána Kazdu. Absolútne s vami súhlasím, že treba o tomto zákone rozprávať pretože všade vo svete a v Európe sa dejú
=====
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13.10.2020 o 13:54 hod.

Mgr.

Jozef Pročko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video