1. schôdza

20.3.2020 - 20.3.2020
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

20.3.2020 o 16:57 hod.

Mgr. PhD.

Lucia Drábiková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie 16:57

Lucia Drábiková
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Vážené dámy, vážení páni, zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci, ktoré sa konalo 20. marca 2020. Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 145 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 145 poslancov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 145 odovzdaných hlasovacích lístkov bol jeden neplatný. Zo 144 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že o návrhu na voľby Jany Žitňanskej za predsedníčku Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci hlasovalo "za" 113 poslancov, "proti" 25 poslancov, "zdržalo sa" 6 poslancov.
Podľa § 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov na zvolenie predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bola za predsedníčku Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci zvolená Jana Žitňanská.
Ďalšia zápisnica je o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu predsedu Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa konalo 20. marca 2020. Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu predsedu Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 145 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 145 poslancov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu predsedu Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 145 odovzdaných hlasovacích lístkov bol 1 neplatný. Zo 144 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že o návrhu na voľbu Milana Vetráka za predsedu Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky hlasovalo "za" 120 poslancov, "proti" bolo 17 poslancov, "zdržalo sa" 7 poslancov.
Podľa § 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov na zvolenie predsedu výboru Národnej rady Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za predsedu Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky zvolený Milan Vetrák. (Potlesk.)
Zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti, ktoré sa konalo 20. marca 2020. Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 145 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 145 poslancov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 145 odovzdaných hlasovacích lístkov bol 1 neplatný. Zo 144 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že o návrhu na voľbu Tomáša Valáška za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti hlasovalo "za" 112 poslancov, "proti" bolo 27 poslancov, "zdržalo sa" 5 poslancov.
Podľa § 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov na voľbu predsedu výboru Národnej rady Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti zvolený Tomáš Valášek. (Potlesk.)
Zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti, ktoré sa konalo 20. marca 2020. Na tajné hlasovanie o návrhu voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 145 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 145 poslancov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy, zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 145 odovzdaných hlasovacích lístkov boli 2 neplatné. Zo 143 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že o návrhu na voľbu Petra Kremského za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti hlasovalo "za" 123 poslancov, "proti" bolo 13 poslancov, "zdržalo sa" 7 poslancov.
Podľa § 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov na zvolenie predsedu výboru Národnej rady Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti zvolený Peter Kremský. (Potlesk.)
Zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, ktoré sa konalo 20. marca 2020. Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 145 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 145 poslancov.
Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 145 odovzdaných hlasovacích lístkov bol 1 neplatný. Zo 144 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že o návrhu na voľbu Mariána Viskupiča za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet hlasovalo "za" 119 poslancov, "proti" bolo 15 poslancov, "zdržalo sa" 10 poslancov.
Podľa § 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov na zvolenie predsedu výboru Národnej rady Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Overovatelia preto konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet zvolený Marián Viskupič. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie

20.3.2020 o 16:57 hod.

Mgr. PhD.

Lucia Drábiková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:05

Marián Viskupič
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ctené kolegyne, kolegovia, budem pokračovať v čítaní zápisníc. Takže zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá, ktoré sa konalo 20. marca 2020. Na tajné hlasovanie o návrh na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 145 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 145 poslancov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 145 odovzdaných hlasovacích lístkov bol 1 neplatný. Zo 144 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že o návrhu na voľbu Kristiána Čekovského za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá hlasovalo "za" 120 poslancov, "proti" 17 poslancov a "zdržalo sa" 7 poslancov.
Podľa § 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov na zvolenie predsedu výboru Národnej rady Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá zvolený Kristián Čekovský. (Potlesk.) Overovatelia poverujú svojho člena Mariána Viskupiča oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť, ktoré sa konalo 20. marca 2020. Na tajné hlasovanie o návrh na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 145 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 145 poslancov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 145 odovzdaných hlasovacích lístkov boli 2 neplatné. Zo 143 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že o návrhu na voľbu Juraja Krúpu za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť hlasovalo "za" 120 poslancov, "proti" 17 poslancov, "zdržalo sa" 6 poslancov.
Podľa § 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov na zvolenie predsedu výboru Národnej rady Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť zvolený Juraj Krúpa. (Potlesk.) Overovatelia poverujú svojho člena Mariána Viskupiča oznámiť výsledok hlasovania Národnej
==== ... potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasoví bol za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť zvolený Juraj Krúpa. (Potlesk.) Overovatelia poverujú svojho člena Mariana Viskupiča oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky. Zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, ktoré sa konalo 20. marca 2020, na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 145 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 145 poslancov. Po vykonaní tajného hlasovania, overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 145 odovzdaných hlasovacích lístkov, boli 3 neplatné, zo 142 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že o návrhu na voľbu Richarda Vašečku, za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport hlasovalo za 118 poslancov, proti 20 poslancov, zdržali sa 4 poslanci. Podľa § 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky, č. 350/1996 Z z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, na zvolenie predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie vedu, mládež a šport zvolený Richard Vašečka. (Potlesk.) Overovatelia poverujú svojho člena Mariana Viskupiča oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky. Ďalšia zápisnica, o výsledku tajného hlasovania na o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky, pre verejnú správu a regionálny rozvoj, ktoré sa konalo 20. marca 2020. Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj, bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 145 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 145 poslancov. Po vykonaní tajného hlasovania, overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj, všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 145 odovzdaných hlasovacích lístkov, bol 1 neplatný, zo 144 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že o návrhu na voľbu Jozefa Lukáča, za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj hlasovalo za 125 poslancov, proti 13 poslancov, zdržali sa 6 poslanci. Podľa § 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, na zvolenie predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky, je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj zvolený Jozef Lukáč. (Potlesk.) Overovatelia poverujú svojho člena Mariana Viskupiča oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

20.3.2020 o 17:05 hod.

RNDr. Ing.

Marián Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:13

Monika Kavecká
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Vážené dámy, vážení páni. Zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, ktoré sa konalo 20. marca 2020. Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 145 hlasovacích lístkov. Teda na voľbe bolo prítomných 145 poslancov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 145 odovzdaných hlasovacích lístkov, bolo, boli 2 neplatné. Zo 143 platných hlasovacích lístkov, overovatelia zistili, že o návrhu na voľbu Jaroslava Karahutu, za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie hlasovalo. Za 122 poslancov, proti 15 poslancov, zdržalo sa 6 poslancov. Podľa § 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov na zvolenie predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky, je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní, bol za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, zvolený Jaroslav Karahuta. (Potlesk.) O výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu predsedu zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa konalo 20. marca 2020. Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu predsedu Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 145 hlasovacích lístkov. Teda na voľbe, bolo prítomných 145 poslancov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu predsedu Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky, všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 145 odovzdaných hlasovacích lístkov, bol 1 neplatný, zo 144 platných hlasovacích lístkov, overovatelia zistili, že o návrhu na voľbu Juraja Blanára za predsedu Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky hlasovalo. Za 122 poslancov, proti 15 poslancov, zdržalo sa 7 poslancov. Podľa § 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov na zvolenie predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol, za predsedu Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky zvolený, Juraj Blanár. (Potlesk.) Zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre Zdravotníctvo, ktoré sa konalo 20. marca 2020. Na tajného hlasovanie o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo, bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 145 hlasovacích lístkov. Teda na voľbe bolo prítomných 145 poslancov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo, všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 145 odovzdaných hlasovacích lístkov, boli 2 neplatné, zo 143 platných hlasovacích lístkov, overovatelia zistili, že o návrhu na voľbu Jany Cigánikovej za predsedníčku Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo hlasovalo. Za 106 poslancov, proti 33 poslancov, zdržalo sa 4 poslanci. Podľa § 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom priadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov na zvolenie predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky, je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bola za predsedníčku Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo, zvolená Jana Cigániková. (Potlesk.) Zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny, ktoré sa konalo 20. marca 2020. Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny, bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 145 hlasovacích lístkov. Teda na voľbe bolo prítomných 145 poslancov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny, všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 145 odovzdaných hlasovacích lístkov, bol 1 neplatný. Zo 144 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že o návrhu na voľbu Ľuboša Blahu, za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny, hlasovalo. Za 55 poslancov, proti 84 poslancov, zdržalo sa 5 poslancov. Podľa § 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, na zvolenie predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní nebol za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny, zvolený Ľuboš Blaha. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

20.3.2020 o 17:13 hod.

Mgr. MHA, MPH

Monika Kavecká

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:27

Ondrej Dostál
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda Národnej rady, vážené kolegyne, vážení kolegovia, nie je veľmi obvyklé vyjadrovať sa počas ustanovujúcej schôdze, ale sú situácie, keď treba urobiť výnimku. Toto je myslím, že jedna z nich. Chcem tú výnimku urobiť preto, pretože si myslím, že spravíme chybu, pokiaľ do čela kontrolných výborov zvolíme zástupcov fašistickej strany. A to z dôvodu, že opozícia má samozrejme právo kontrolovať vládu, opozícia má právo na zastúpenie vo vedení parlamentu, opozícia má právo na to obsadiť posty vo vedení výborov, ale to hovoríme o demokratickej opozícii. Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko nie sú štandardná demokratická politická strana. Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko nie sú dokonca ani taká bežná neštandardná strana akých máme na Slovensko alebo mali sme na Slovensku, aj máme, viacero a akých je viacero v Európe.
Takto pred týždňom sme sa dozvedeli, že v Nemecku jedna z tajných služieb začala sledovať skupinu, ktorú založili členovia alternatívy Pre Nemecko, nejakého krajného extrémistického krídla u nás. Dnes máme hlasovať o tom, že členovia extrémistickej strany dostanú vedenie dvoch výborov. Jedného výboru, ktorý kontroluje činnosť Vojenského spravodajstva a druhého výboru, ktorý kontroluje činnosť Národného bezpečnostného úradu, ktorý takisto pracuje s utajovanými informáciami. A tu by som rád pripomenul, že alternatíva Pre Nemecko je v Európskom parlamente súčasťou skupiny, ktorá sa volá Identita a demokracia, kde našich extrémistov ani nechceli, lebo aj pre nich sú príliš extrémistickí. Takže doteraz bola prax, že fašistická strana nemá zastúpenie vo vedení výborov. A myslím si, že pri tejto praxi by sme mali zostať.
Pred chvíľou sme sa dozvedeli výsledky volieb predsedov výborov. Jediný nezvolený bol pán poslanec Blaha, a to z dôvodu, že má, podľa názoru zrejme väčšiny parlamentu, extrémistické názory a že nie je vhodné a správne, aby človek s extrémistickými názormi, človek, ktorý sympatizuje s totalitnými komunistickými režimami stál na čele parlamentného výboru, na čele výboru pre ľudské práva dokonca. Ale tu máme celú politickú stranu, ktorá je extrémistická a ktorá sympatizuje s totalitnými režimami. S totalitnými režimami nacistického Nemecka a fašistického slovenského štátu z čias II. svetovej vojny.
Som presvedčený, že v demokratickom štáte akým je Slovenská republika nie je miesto pre fašistov vo vedení parlamentných výborov. Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

20.3.2020 o 17:27 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:31

Milan Mazurek
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Pán poslanec Dostál, ja som dúfal, že môj prvý príhovor v tomto pléne po mojom návrate bude trochu iný. Ale bohužiaľ ste zase neprekvapili. Vidím, že sa tu nič nezmenilo. Mne je úprimne ľúto, že vy sa stále titulujete do pozície nielen prokurátor, to znamená žalobcu ale ešte dokonca aj sudcu, pretože načo je vlastne Najvyšší súd Slovenskej republiky, keď vlastne môžme vymenovať nejakú novú inštitúciu, bude sa volať Ondrej Dostál a ten bude rozhodovať kto je a kto nie je fašista a na koho vy ukážete kto je fašistická strana, ten má, bohužiaľ, smolu. Čože ho volia voliči v demokratických legálnych voľbách, že si ho vedome zvolili. To nebude záležať, pretože pán Dostál je predsa ten najväčší, najdokonalejší, najlepší a on určí o tom kto bude a kto nebude fašista. To znamená nielenže ste sa v tomto prejave vysmievali voličom našej politickej strany a práve preto na vás reagujem. Ale vy ste sa vysmiali aj Najvyššiemu súdu a celej demokracii ako takej. To znamená svedčí to o vás predovšetkým to, že sa správate fašisticky. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

20.3.2020 o 17:31 hod.

Milan Mazurek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:32

Eduard Kočiš
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec Dostál, 230 000 voličov Ľudovej strany Naše Slovensko sa určite nikto z nich nepovažuje za fašistu, nacistu, xenofóba, rasistu a neviem akého -istu. Doteraz som mal možnosť pozorovať vaše vystúpenia z televízie, rozhlasu a iných médií. Ale vidieť vás naživo, to je naozaj zážitok. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

20.3.2020 o 17:32 hod.

Mgr.

Eduard Kočiš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:33

Tomáš Šudík
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Ďakujem za slovo. Určite by som chcel súhlasiť s pánom. mojím pánom predrečníkom, pretože tiež som presvedčený, že nie je vhodné voliť pána Kotlebu, a to chcem povedať aj svojim kolegom, pretože pán Kotleba je obžalovaný. A keď zvolíme pána Kotlebu na čelo nejakého výboru, to bude nie európska, ale celonárodná hanba. Ďakujem krásne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

20.3.2020 o 17:33 hod.

Tomáš Šudík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:33

Ľubomír Vážny
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Pán poslanec Dostál, nechcem hájiť Kotlebu, ale princíp. Vy si rozporujete sám sebe. Kto ste vy? Koľko percent hlasov máte vy? Vy ste sa asi zbláznili. Prečo ste sa nevzrušovali nad týmto princípom pred tromi mesiacmi. To je nonsens, čo tu vy predvádzate. Kotleba má viac percent ako vy. Zamyslite sa nad tým, čo to tu vyvádzate. A prestaňte tuto zavádzať celý parlament s tými nezmyslami, ktoré tu teraz tárate. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

20.3.2020 o 17:33 hod.

Ing.

Ľubomír Vážny

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:34

Ján Budaj
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Fašistické, ani semifašistické, ani neokomunistické strany do demokratického parlamentu proste nepatria. V tom má pán poslanec pravdu a ja sa k tomu iba pripájam. Pokiaľ boli zvolené strany ako je ĽS NS, všetci tolerujeme a vytvárame im pozície pre prácu vo výboroch. Politické pozície ale, ktoré znamenajú napríklad pozície na čele týchto výborov, už samozrejme nie sú a každý poslanec má právo sa k tomu takto vyjadriť. A dúfam, že tento druh strán nebude naveky, nebudú naveky chrániť typy ako je Kočner, ktoré zabezpečil prežitie strany ĽS NS a tým aj jej prítomnosť v súčasnom parlamente.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

20.3.2020 o 17:34 hod.

Ján Budaj

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:35

Alojz Baránik
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Čo nebolo povedané v rozprave je to, čo treba povedať ešte, ale bohužiaľ, už to bolo spomenuté vo faktickej poznámke, je to, že realita je tá, že Kotlebova strana v tomto parlamente sa nachádza len preto, že jej to vybavil Kočner. To je samozrejme možné odbaviť nejakým smiechom. Avšak verím, že táto vláda sa dostane k tomu, že sa preverí to rozhodnutie, že sa preverí to, že ako sa k tomuto škandalóznemu rozhodnutiu dospelo. Potom uvidíme, že ako a koho sú tí voliči, ktorí za vás hlasovali. To sú voliči, ktorí, bohužiaľ, boli oblafnutí Kočnerom-
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

20.3.2020 o 17:35 hod.

JUDr.

Alojz Baránik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video