23. schôdza

26.1.2021 - 5.2.2021
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

26.1.2021 o 13:42 hod.

Mgr.

Štefan Holý

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:29

Anna Mierna
Skontrolovaný text
Pán predsedajúci, prosím, tú moju, ten môj dotaz, zákon 302 ste nespomínali, teda že ho sťahujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

26.1.2021 o 13:29 hod.

Ing.

Anna Mierna

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:29

Ladislav Kamenický
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne. Ja by som chcel ctených kolegov poprosiť, ak by náhodou našli doklady, pán predseda zabudol, ale nevadí, moje doklady s kartami. Mám tam karty aj doklady, takže je to v tom bordovom puzdre. Niekde mi to vypadlo, tak vás chcem poprosiť, aby ste mi to doručili. Ďakujem velice pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

26.1.2021 o 13:29 hod.

Ing.

Ladislav Kamenický

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:30

Ján Podmanický
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán predseda,... (Ruch v sále. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, ukľudnime sa. (Povedané so smiechom.)

Podmanický, Ján, poslanec NR SR
... ďakujem za slovo.
Vážený pán predseda, ja vás chcem veľmi pekne poprosiť, aby do budúcnosti sa neopakovala situácia, aká sa udiala na ostatnej schôdzi Národnej rady, keď bol parlament zvolaný polhodinu pred rokovaním Národnej rady. Zachytil som vaše vyjadrenie, že budete sa usilovať, aby sa táto situácia neopakovala.
A naozaj vás chcem poprosiť, toto hraničí so všetkými možnými mantinelmi, ktoré sa prekročili. Nestalo sa to v dejinách slovenského parlamentarizmu, že by sa takýmto neúctivým, hrubým, podľa môjho názoru, protiústavným spôsobom zvolávala schôdza Národnej rady. Doslova bolo zabránené zúčastniť sa mnohým poslancom Národnej rady tejto schôdze... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

26.1.2021 o 13:30 hod.

JUDr. PhDr. PhD.

Ján Podmanický

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:33

Ján Podmanický
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán predseda, so všetkým súhlasím, čo ste povedali, ale to spojenie s tým, že máme slušné platy, to nie je problém v tom, že máme slušné platy. Ja si myslím, že každý poslanec, ktorý by dostal s predstihom tú informáciu a je fyzicky dostupný, tak samozrejme, že by prišiel.
Ale, viete, možno sa tu, možno niektorým klubom sa dala informácia, že bude schôdza. Ale mnohí poslanci nevedeli túto informáciu, SMS-kami nechodia žiadne pozvánky. To prvýkrát počujem, niečo takéto. A my sme istotne takúto informáciu nedostali. Ja som sa ju dozvedel v Slovenskom rozhlase nejakú hodinu pred tým, než schôdza začala. Čiže to chcem, aby sa neopakovalo. Alebo nám dávajte nejakým iným spôsobom tie informácie dopredu vedieť. A my, samozrejme, veľmi radi prídeme a zariadime si to tak, aby sme mohli prísť.
Ale uznajte, keď som na druhej strane Slovenska a dozviem sa, že o polhodiny je schôdza, tak môžem poberať neviem aký plat, ale neviem sa tu jednoducho dostať. Čiže o toto tu ide, aby tu platili nejaké základné, elementárne pravidlá zvolávania schôdzí... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

26.1.2021 o 13:33 hod.

JUDr. PhDr. PhD.

Ján Podmanický

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 13:35

Štefan Holý
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vláda Slovenskej republiky predkladá s cieľom dosiahnuť zmenu v priebehu elektronického sčítania obyvateľov ešte pred jeho blížiacim sa začiatkom návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Podľa účinného znenia zákona o sčítaní obce a mestá majú poskytovať v rámci doby sčítania obyvateľov od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 službu asistovaného sčítania tým obyvateľom, ktorí nie sú schopní sčítať sa sami a ani s pomocou blízkych osôb. Títo obyvatelia patria z pohľadu rizika infikovania sa novým koronavírusom medzi najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva. (Ruch v sále. Zaznenie gongu.) Avšak realizácia asistovaného sčítania v čase, v ktorom bude riziko vzniku ochorenia COVID-om-19 pravdepodobne stále vysoké, by ohrozila ich život a zdravie, ako aj zdravie asistentov sčítania, bola by v rozpore s nariadenými opatreniami na ochranu verejného zdravia, znížila by kvalitu a komplexnosť výsledkov celého cenzu a v konečnom dôsledku by znamenala hospodársku škodu v podobe neefektívneho vynakladania prostriedkov štátneho rozpočtu.
Riešenie tejto mimoriadnej okolnosti je obsahom predloženého vládneho návrhu zákona. Spočíva v odklade povinnosti sčítať sa na neskoršie obdobie u tých obyvateľov, ktorí sa nedokážu sčítať sami a ani s pomocou blízkej osoby a v úprave a doplnení povinnosti obcí a Štatistického úradu súvisiacich so zmeneným priebehom sčítania obyvateľov.
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vzhľadom na neodkladnú potrebu zabezpečiť počas sčítania ochranu života a zdravia obyvateľov a hospodárne nakladanie s prostriedkami štátneho rozpočtu si vás dovoľujem požiadať o prerokovanie vládneho návrhu zákona v skrátenom legislatívnom konaní.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie

26.1.2021 o 13:35 hod.

Mgr.

Štefan Holý

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13:37

Michal Šipoš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 400 z 21. januára 2021 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2019 o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 405, na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj v termíne ihneď.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj prerokoval návrh vlády na skrátené legislatívne konanie na svojej 20. schôdzi dňa 25. januára 2021.
Výbor svojím uznesením č. 61 z 25. januára súhlasil s návrhom vlády na skrátené legislatívne konanie a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky s návrhom vlády na skrátené legislatívne konanie vysloviť súhlas s tým, že prvé, druhé a tretie čítanie k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2019 o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sa uskutoční na 23. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Vážený pán predsedajúci, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

26.1.2021 o 13:37 hod.

Mgr.

Michal Šipoš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 13:39

Juraj Gyimesi
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, len skutočne veľmi krátko, pretože toto skrátené legislatívne konanie asi nevyvolalo veľkú nevôľu v tomto pléne. Je to, toto predĺženie lehoty na sčítanie obyvateľov je podstatné aj z iných dôvodov než len z tých, ktoré spomínal pán podpredseda vlády, a to (sústavný ruch v sále, zaznenie gongu), a to, aby sa v čase pandémie nenavštevovali obyvatelia, ktorí sa nevedia sčítať alebo sa, alebo nemajú pripojenie na internet, príp. nemajú absolútne ani počítač, že to asistované sčítanie sa predlžuje až do 31. 10., čo je lehota takmer deväť mesiacov a táto lehota je porovnateľná aj s lehotou, ktorá je na sčítanie domov a bytov (zaznenie gongu), kde sa vlastne vyrovnávajú tieto dve kategórie. A osobne si myslím, že za tú sumu, ktorá bude vynaložená na sčítanie, a to tých 60 mil. euro, dostane Slovenská republika tie najrelevantnejšie dáta podľa mňa v histórii, pretože ten časový limit deviatich mesiacov je dostatočný na to, aby sa sčítal každý, kto sa sčítať chce a môže a vie.
Pokiaľ ide o ten ďalší aspekt, ktorý by som v každom prípade chcel spomenúť, je to, že vo verejnom priestore momentálne prebieha kampaň, ktorá súvisí aj so sčítaním obyvateľov prináležiacich alebo patriacich k národnostným komunitám a presne týmto komunitám by sme mali dať tento veľký časový priestor na to, aby sme vedeli presne, že koľko ich je, kde sú, a tento časový limit považujem za absolútne dostatočný, čiže vás žiadam o podporu tohto návrhu.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

26.1.2021 o 13:39 hod.

PhDr.

Juraj Gyimesi

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13:41

Vladimíra Marcinková
Skontrolovaný text
Ja by som len chcela aj v tomto verejnom priestore zdôrazniť, že v prípade, ak budú anketári chodiť, samozrejme, po domoch počas pandémie, ktorá, nevieme, ako dlho bude trvať, zvážme, či títo ľudia nebudú mať nárok na prednostné očkovanie, aby sme ich vedeli chrániť, keďže naozaj budú navštevovať množstvo domácností, často veľmi vylúčené komunity, aby naozaj ich zdravie bolo chránené pri tejto činnosti. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

26.1.2021 o 13:41 hod.

Mgr.

Vladimíra Marcinková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13:42

Juraj Gyimesi
Skontrolovaný text
Veľmi správny postreh. Podporujeme ho, ale aj táto lehota do toho 31. 10. bola určená aj z toho titulu, že skutočne nevieme, ako sa bude tá pandémia vyvíjať, a asistované sčítanie bude vždy podmienené súhlasom úradu pre, Úradu verejného zdravotníctva. Čiže máme, máme čas toto riešiť, ale, áno, veľmi správna pripomienka a plne podporujem. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

26.1.2021 o 13:42 hod.

PhDr.

Juraj Gyimesi

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

13:42

Štefan Holý
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dôvodom vypracovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov, je potreba legislatívneho zakotvenia opatrení a procesov vyplývajúcich z výstupov projektu reformy, zberu a spracovania štatistických údajov vo verejnej správe, ako aj potreba úprav tých istých ustanovení zákona, ktorých aplikácia nie je už z hľadiska zabezpečenia kvalitného plnenia úloh štátnej štatistiky v súčasnosti postačujúca alebo je problematická.
Z pohľadu reformy prináša návrh zákona najmä
1. vytvorenie jednotného informačného systému štátnej štatistiky na tvorbu a monitorovanie kvality štátnej štatistiky;
2. opatrenia na posilnenie koordinačnej úlohy Štatistického úradu v zhode s požiadavkami nariadenia Európskej únie č. 223/2009 v platnom znení, ktoré všeobecne upravuje európsku štatistiku;
3. ustanovenie minimálnych personálnych a organizačných opatrení, ktoré prijmú ministerstvá na zabezpečenie plnenia svojich úloh v oblasti štátnej štatistiky;
4. úpravu základných princípov a kritérií kvality štátnej štatistiky v zhode so zásadami európskej štatistiky;
5. komplexnú úpravu prístupu k administratívnym zdrojom údajov na štatistické účely.
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľujem si vás požiadať o podporu predloženého návrhu zákona.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

26.1.2021 o 13:42 hod.

Mgr.

Štefan Holý

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video