25. schôdza

16.3.2021 - 1.4.2021
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

17.3.2021 o 9:55 hod.

Mgr.

Rastislav Schlosár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Uvádzajúci uvádza bod 9:37

Milan Vetrák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja by som rád reagoval na diskusiu, ktorá prebehla k tomuto bodu programu. Jednak sa chcem všetkým poďakovať za to, že, nemám moc rád to slovo, ale skutočne konštruktívna aj kritika, aj, aj pochvalné slová, aj námety, aj podnety, ktoré, vieme sa nimi určite zaoberať medzi prvým, druhým čítaním, aj pár poznámok ešte, ktoré som neuviedol, keď som predstavoval ten návrh zákona, lebo rozbehla sa tu diskusia aj k tým finančným dopadom.
Jednu poznámku ešte k tomu, že prečo ten audiovizuálny prenos chceme zabezpečiť, nie je to len teda kvôli nejakej transparentnosti a otvorenosti, ale aj kvôli tomu, že máme v rokovacom poriadku uvedené, že verejnosť má, že rokovania výborov sú verejné, teda tých výborov, ktoré majú verejné zasadnutia, aj účas..., aj verejnosť sa má právo zúčastniť do naplnenia kapacity a vlastne tým, aké, aké sú obmedzenia počas pandémie, tak tá verejnosť má toto právo obmedzené. Čiže aspoň v tej forme alebo minimálne v tej forme, že sa bude môcť na diaľku nejak zúčastniť toho zasadnutia výboru a ono sa to dá spraviť, samozrejme, na diaľku aj tak, aby za určitých podmienok, aj v komunále to tak funguje, že povedzme keď deň pred tým sa verejnosť nahlási, tak potom môže vystúpiť v rámci, v rámci jednotlivých bodov, takže ja si myslím, že bude sa to dať spraviť aj takýmto spôsobom.
My tie podrobnosti už necháme na každom z jednotlivých výborov, aby si upravil, lebo viete, že napríklad na ústavnoprávnom výbore máme lehotu 48 hodín predtým na podávanie pozmeňujúcich návrhov, ale napríklad na výbore pre európske záležitosti mi pán Valášek hovoril, že on, väčšinou na ich výbore sa to rieši tak, že priamo cez, do chatu sa posielajú počas rokovania rôzne návrhy na zmeny, doplnenia, tak to by pri ústavnoprávnom výbore asi nebolo dobre realizovateľné, tak preto tieto veci necháme na úpravu rokovacích poriadkov jednotlivých výborov.
Pokiaľ ide o to, čo by sa ešte dalo upraviť, no ja, keď hovoríte, že by, že som ponúkol aj tú spoluprácu, áno, ja som aj verejne povedal, že pokiaľ pôjde o návrhy, ktoré budem gestorovať, a tento návrh gestorujem ako predseda ústavnoprávneho výboru, tak vždy budem rád, ak sa do práce na týchto návrhoch zapojí aj opozícia. A to platí aj v tomto prípade, len chcel by som, aj by som vás chcel požiadať, aby ste to zobrali aj z takej stránky, že teda nebudete len hovoriť tie podnety, ale že naozaj prídete s nejakými riešeniami a že budeme sa baviť aj o konkrétnych riešeniach, lebo ja súhlasím s vami, že nemalo by sa to zneužívať, ale treba vymyslieť aj ten kontrolný mechanizmus, ako tomu budeme predchádzať, lebo viete, no máme tu napísané, že navrhovateľ a iné osoby sa zúčastňujú a budú sa môcť tiež online. Áno, viac máme obavu, že pri zaneprázdnenosti jednotlivých členov vlády, niekedy aj pri neochote, povedzme si to úprimne, sa budú tomu povedzme vyhýbať alebo nebudú môcť prísť. Len otázka je, že kto aký spôsob bude kontrolovať, či sú naozaj objektívne, či sú indisponovaní, či sú zdravotne nespôsobilí a tak ďalej. Čiže budeme to tre... bude to treba premyslieť a ja sa teším, ak prídete aj vy s nejakým konštruktívnym riešením, nad ktorým sa zamyslíme a vieme ho prerokovať a vieme aj potom prípadne upraviť túto novelu rokovacieho poriadku.
Ja všeobecne ešte k pánovi predsedajúcemu, to bolo nedorozumenie, ja som práve zdôrazňoval, že, že by som bol rád, aby, keď budeme robiť tú veľkú novelu rokovacieho poriadku, a tiež by som rád upravil tie veci, ktoré napr. pán poslanec Beluský spomínal a ďalší, ktoré sa ani mne nepáčia v tom rokovacom poriadku, to bola tá tzv. Dankova novela. Tak dajm... vypusťme ich z toho poriadku proste. Alebo aj povedzme si tie veci, že či tu môžme chodiť s rúškami, alebo teraz už s týmito, ktoré budú mať nejaké nápisy politických strán, alebo s odznakmi. Buď to chceme, nechceme, a keď to nechceme tak to treba potom aj, aj dodržiavať, samozrejme, súhlasím s vami. Aj, samozrejme, sankcionovať, to isté platí aj o tých neospravedlnených účastiach, len tam je to troška citlivejšie aj v tom, že napr. na výbore, ktorý ja vediem, tak v poslednom období väčšinou chýbajú istí zástupcovia opozície, teraz zrovna nemyslím na tých, čo tu sedia, aby, aby z toho neboli zbytočné cirkusy, že sa to bude brať, akože na niekoho poľujeme a podobne, ale v princípe s vami súhlasím, že poriadok aj disciplína musí byť. Tak to musí byť aj na výboroch.
No a pokiaľ ide o finančné dopady, vy tu máte uvedené, že to má stáť do 70-tisíc. Keď sa robil tento návrh, tak sa vychádzalo z toho, že by v každej z miestností výboru mala byť nainštalovaná jedna kamera s mikrofónom - pán poslanec Suja práve prišiel, on sa zaujímal o finančné dopady -, ktorá sa bude podľa hlasu toho účastníka na tom výbore otáčať, aby to bolo vidieť. Pokiaľ by to bola len jedna kamera, takýmto spôsobom, tak vtedy do vyjde do tých 70-tisíc a bolo by to veľmi rýchle. Akonáhle pôjdeme na tie riešenia, ktoré už videl aj pán poslanec Beluský, ktoré by boli oveľa kvalitnejšie aj hlavne pre verejnosť, aj pre tých, čo sa zúčastňujú na diaľku, tak tie vychádzali už trochu viac. Tie vychádzali objektívne viac, lebo nebude len jedna kamera, budú tri kamery v každej miestnosti, bude tam iný systém, modernejší, tie už ak sa dobre pamätám, nemám to pri sebe, lebo zrovna tie podklady som odovzdal zástupcovi opozície, nebolo dosť výtlačkov vtedy, ale okolo 200-tisíc to stálo. No len ak pôjdeme do sumy okolo 200-tisíc, tak to už nebude hneď, ale to už bude niekedy september-október a otázne je, že ak v septembri-októbri tu už bude istá zaočkovanosť populácie, že či tá pandémia nebude tak už na ústupe. Sú to všetko veci, ktoré si treba premyslieť, že ako rýchlo to potrebujeme, lebo ja som chcel, aby táto novela sa uviedla do praxe čím skôr, aby sme naozaj nemali neuznášaniaschopné výbory.
Dá sa to kompromisne podľa mňa riešiť aj tak, a to som navrhol na tej porade, že by sme vybavili jednu-dve miestnosti tým modernejším systémom, ktorý by mohol vyjsť do tých 70-tisíc, len to zase bude mať dopady na logistiku tých výborov. Všetky výbory sa budú musieť s podkladmi, hlavne sekretariáty, premiestňovať do tej jednej-dvoch miestností. To sú tie dilemy, ktoré budeme riešiť medzi prvým, druhým čítaním aj ohľadne finančných dopadov a ja v tomto nemám, ja v tom mám troška zviazané ruky, lebo technické zabezpečenie má na starosti Kancelária Národnej rady, čiže tiež som v pozícii, v akej ste aj vy, že viem navrhovať nejaké svoje predstavy, svoje riešenia, ale kancelária mi povie, že čo je objektívne možné z ich strany, zo strany, zo strany zákona o verejnom obstarávaní, z pohľadu zákona o verejnom obstarávaní z nejakých organizačných, technických, administratívnych možností, avšak hľadajme spoločne riešenie tak, aby sme vylepšili si život aj tu v parlamente, aby sme mohli naozaj dôstojne vykonávať mandát, a to nielen formou tejto malej novely, ale najmä potom tej veľkej, kde by sme mali si upraviť rokovanie tak, aby sme naozaj mohli ten mandát vykonávať aj profesionálne, efektívne, kvalitnejšie, dôstojne a aby sa nezneužívali tie vymoženosti, ktoré si tu zavedieme, s tým plne súhlasím, a hľadajme aj kontrolné mechanizmy, aby sme, aby sme nepodporovali ohýbanie, vyhýbanie sa povinnostiam, ale aby sme podporovali plnenie povinností a efektívnu prácu.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

17.3.2021 o 9:37 hod.

JUDr. PhD.

Milan Vetrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:45

Martin Beluský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, ďakujem pekne za slovo. Pán Vetrák, ďakujem teda, že ste ešte aj vystúpili v rozprave. Tri poznámky, tri poznámky mám k vášmu vystúpeniu.
Práve ste hovorili teda, že ako zabezpečiť to, aby, aby sme v tom zákone naformulovali nejaké ustanovenie, ktoré bude hovoriť, že kedy teda môže, nemôže ten poslanec alebo navrhovateľ prísť na výbor. Ja viem, teda že by to nebolo naozaj jednoduché, ale minimálne vieme spraviť to, že to mô..., že to vlastne dopredu musí schváliť predseda toho výboru. Proste keď ako poslanec chcem byť neprítomný na výbore z nejakého dôvodu, tak proste požiadam dopredu o to predsedu výboru, aby mi schválil neprítomnosť, a keď mi to predseda schváli z objektívnych dôvodov, tak v poriadku, a keď mi to neschváli, tak budem musieť proste prísť, hej, a myslím si, že je v záujme každého predsedu výboru, aby tam bolo čo najviac poslancov, aby tam boli aj tí ministri alebo štátni tajomníci, a myslím si, že tí predsedovia výborov to nebudú teraz kvôli nejakým kamarátskym linkám zneužívať, opozícii to nedovolí, koalícii to dovolí, a keď to tak budú robiť, tak bude musieť sa na to, samozrejme, nejako reagovať, ale verím, že to tak proste nebude, veď máme aj opozičných predsedov výborov, takže zase by sa to malo recipročne robiť aj opačne.
Pri tých neospravedlnených neúčastiach, to máte pravdu, že treba byť opatrený, pretože ja si myslím, že opozícia má právo napr. neprísť na výbor a zablokovať ho, lebo aj to je forma proste tej práce, tej opozície, takže určite v takom prípade si nemyslím, že by mali mať neospravedlnenú účasť, ale možno by sme, ja hovorím už dneska to je v rokovacom poriadku upravené, nenavrhujem nejaké zmeny, len aby naozaj tí predsedovia výborov dávali pozor na to, aby niekto z nejakej lenivosti proste neprišiel na ten výbor a nemal z toho žiadne sankcie.
A posledná vec, aj vy ste hovorili o tom, že či dva výbory, že, teda že by to bolo logisticky náročné. Súhlasím, podľa mňa, by to nemali byť iba dva výbory, lebo podľa mňa, teraz, keď máme výbory počas zasadnutia schôdze, tak by tá prestávka nemohla byť dvojhodinová, ale päťhodinová, aby sa všetky tie výbory, ktoré potrebujú zasadnúť, presúvali do tej miestnosti, čiže určite 13 výborov, tak ako to bolo navrhnuté, ja som za.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.3.2021 o 9:45 hod.

Ing. PhD.

Martin Beluský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:47

Miroslav Suja
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Ďakujem, pán kolega, že ste vystúpili ešte raz v rozprave, aby sme mohli zareagovať, veľmi si to vážim. Ja len pár detailov.
Do septembra máme schôdzu už len dvakrát, takže si myslím, že nás to nejako neovplyvní, je to máj, jún. Apríl, júl, august nerokujeme, takže toto, si myslím, že neni problém, a keď to, čo ste hovoril o tom septembri.
Druhá vec, pandémia na ústupe. Môže byť, nemôže byť, to je jedno - aj tak chcú ľudia ten prenos, alebo chceme sa digitalizovať, alebo chceme, aby to tí ľudia videli, tak si myslím, že tak či tak by sme to mali urobiť, lebo je to pre širokú verejnosť, ľudia by sledovali aj tie odborné komisie a vlastne čo sa tam deje. Samozrejme, nie tie, ktoré pracujú v utajenom režime.
Ja si myslím, druhá, ďalšia vec, ktorá ma zaujala, radšej o niečo vyššia investícia, ako to máme potom rozširovať alebo meniť, a znehodnotíme túto prvú. Druhá možnosť je, ak ste hovorili, že pri tejto nižšej investícii sa jedná o jednu kameru, ak je možnosť potom bez toho, že by sme toto rušili, a na tento systém napojili ďalšie dve, tak to je už otázne. Ale to sú technické veci, ktoré nevieme.
Ale ak sa to nedá, tak ja by som išiel na začiatku radšej o niečo k vyššej investícii, do tých troch kamier, lebo vlastne to bude aj do budúcnosti pre ľudí, pre všetkých, ako ísť do jednej, a potom sa to nedá rozšíriť.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.3.2021 o 9:47 hod.

PaedDr. Mgr.

Miroslav Suja

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:49

Eduard Kočiš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Pán kolega Vetrák, tak ako ste povedal, najmä odbornejšia verejnosť Slovenskej republiky má záujem o sledovanie zasadnutia výborov, ktoré sú umožnené sledovať verejnosti. Tak ako kolega Suja povedal, nebavme sa o výboroch, ktoré pracujú v nejakom systéme utajenia, čiže bavme sa o výboroch vecných. A naozaj je tej odbornej verejnosti značne veľké množstvo, ktorá má záujem sledovať tieto odborné diskusie, poprípade nejakým spôsobom apelovať či už na poslancov, členov výboru, predsedov, podpredsedov výborov alebo tajomníka výboru, aby sa tam zahrnulo niečo, chcú dávať konštruktívne návrhy, chcú pomáhať. Chcú byť jednoducho súčinní, čiže naozaj, keď už sme v tom 21. storočí, skúsme aj tej naozaj nielen laickej verejnosti, ktorej možno postačuje zasadnutie pléna, teda Národnej rady Slovenskej republiky, ale hovorím, je tu určitá skupina odborne zdatnejších ľudí, ktorých viac zaujíma to pra..., tá práca v týchto výboroch, čiže naozaj súhlasím s tým, aby sme im tieto, tieto priame prenosy naozaj posunuli, a čo sa týka investícií, je tak ako ste správne poznamenal, je tu značná miera kooperácie priamo s Kanceláriou Národnej rady Slovenskej republiky. Čiže ja si myslím, že určite nájdeme nejaký prienik, určite nájdeme nejaký konsenzus, pretože vaša myšlienka je naozaj veľmi dobrá. a myslím si, že nebudeme ju mať problém podporiť.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.3.2021 o 9:49 hod.

Mgr.

Eduard Kočiš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

9:49

Juraj Blanár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Týmto sme vyčerpali rozpravu, ktorú týmto uzatváram, a chcem sa spýtať, pán predkladateľ, máte ešte záujem o záverečné slovo? Nie je tomu tak. Pán spravodajca, máte záujem vystúpiť? Nie je tomu tak, takže prerušujem rokovanie o tomto bode.
Vážené panie poslankyne, páni poslanci, budeme pokračovať rokovaním v prvom čítaní o návrhu poslancov Mariana Kotlebu, Rastislava Schlosára, Martina Beluského a Magdalény Sulanovej na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
Návrh ústavného zákona je pod tlačou 429 a pridelenie výborom je v rozhodnutí 438.
Teraz poprosím pána poslanca Rastislava Schlosára, aby návrh ústavného zákona za predkladateľov predniesol.
Nech sa páči, máte slovo.

(Rokovanie o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariana Kotlebu, Rastislava Schlosára, Martina Beluského a Magdalény Sulanovej na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, tlač 429.)
Skryt prepis

17.3.2021 o 9:49 hod.

Ing.

Juraj Blanár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

9:52

Rastislav Schlosár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán predsedajúci, poslanci za Ľudovú stranu Naše Slovensko Marian Kontleba, ja, Martin Beluský a Magdaléna Sulanová predkladáme do Národnej rady Slovenskej republiky návrh ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky, pričom cieľom tohto legislatívneho návrhu je ústavné zakotvenie ochrany tradičného a stáročiami osvedčeného modelu rodiny, ktoré môžu vychovávať deti a mať iné rodičovské práva, výlučne páry opačného pohlavia, t. j. páry zložené z matky-ženy a otca-muža a súčasne aj zakotvenie nemennosti pohlavia človeka určeného pri jeho narodení.
Viac už poviem v rozprave, do ktorej sa hlásim ako prvý.
Skryt prepis

17.3.2021 o 9:52 hod.

Mgr.

Rastislav Schlosár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

9:53

Boris Susko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu ústavného zákona.
Návrh ústavného zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v Legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh ústavného zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, ktorý navrhol aj ako gestorský výbor s tým, aby gestorský výbor prerokoval návrh ústavného zákona do 3. mája 2021. Zo znenia návrhu ústavného zákona je zrejmý účel navrhovanej právnej úpravy.
Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh ústavného zákona prerokuje v druhom čítaní.
Odporúčam zároveň návrh ústavného zákona prideliť ústavnoprávnemu výboru vrátane jeho určenia ako gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu ústavného zákona vo výbore v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

17.3.2021 o 9:53 hod.

JUDr. PhD.

Boris Susko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

9:55

Rastislav Schlosár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Kolegyne, kolegovia, tradičná rodina zložená z muža, ženy a detí predstavuje nepochybne základnú bunku civilizovanej spoločnosti a je hlavným predpokladom na úspešné prežitie a rozvoj každého jedného národa. Tak tomu bolo pred tisíc rokmi, tak tomu bolo pred sto rokmi a tak je tomu aj teraz, a to bez ohľadu na to, čo si o tom myslia niektorí liberálni šialenci, ktorých, žiaľ, aj v tomto parlamente máme viac než dosť.
Nikto rozumný nemôže poprieť, že manželstvo, resp. partnerstvo muža a ženy má dve celkom neoddeliteľné významy, a to nielen pre manželov a spoločnosť, ale zvlášť pre deti, ktoré spoločne vychovávajú. Prvý význam je v budovaní hlbokého vzťahu medzi manželmi. Druhý význam je vo vytváraní bezpečného prostredia pre privádzanie detí na svet a pre ich riadnu výchovu. Najlepším prostredím pre vývoj detí sú jednoznačne heterosexuálne, monogamné, verné a trváce manželstvá, kde biologickí rodičia vychovávajú svoje deti v prirodzenom a harmonickom vzťahu.
Tento ideálny prípad, tento ideálny model sa však z rôznych dôvodov, žiaľ, nie vždy podarí realizovať. Množstvo detí je osirelých alebo opustených a sú odkázané buď na inštitucionalizovanú starostlivosť zo strany štátu, teda na detské domovy, alebo na starostlivosť zo strany rôznych náhradných opatrovateľov. A práve preto je mimoriadne dôležité, aby takéto deti nekončili v rukách rôznych sexuálnych deviantov. Súčasné znenie Ústavy Slovenskej republiky totiž nevylučuje možnosť prijímať do budúcnosti také zákony, ktoré by napríklad zavádzali adopcie detí homosexuálnymi pármi. To, čo je možno na Slovensku v súčasnosti nepredstaviteľné, keďže tu nemáme ani registrované partnerstvá homosexuálov, ale čo sa môže stať v budúcnosti realitou, keď sa pozreme na to, akým spôsobom sa vyvíjajú tieto otázky vo svete a v Európe. To je mimoriadne nebezpečné, najmä v súčasnosti, keď sa po celom svete postupnou, salámovou metódou čoraz otvorenejšie presadzujú rôzne zvrátené liberálne trendy snažiace sa o rozvrátenie tradičného, zdravého modulu rodiny a vôbec, vôbec celej ľudskej spoločnosti.
A keď hovorím o salámovej metóde, tak to jednoducho vysvetlím. Ešte pred 31 rokmi, teda v roku 1990, bola homosexualita oficiálne považované dokonca aj Svetovou zdravotníckou organizáciou za duševnú chorobu. Žiaden štát na svete nepoznal nielen inštitút homosexuálnych manželstiev alebo adopcií detí homosexuálmi, ale existoval len jediný štát na svete, ktorý uznával čo i len tie registrované partnerstvá homosexuálov, a to Dánsko, ktoré ich prijalo v roku 1989.
Následne ale práve pod vplyvom tej liberálnej lobby Svetová zdravotnícka organizácia najskôr v roku 1991 vyradila homosexualitu zo zoznamu duševných chorôb a následne rad za radom začali jednotlivé štáty zavádzať najskôr tzv. registrované partnerstvá homosexuálov ako prvý krok, následne sobáše homosexuálov ako druhý krok, no a napokon adopcie detí takýmito pármi. Z jedného štátu na svete sa tak stalo niekoľko desiatok štátov, ktoré prevrátili hore nohami všetko, na čom dovtedy spoločnosť a rodina v Európe stála. A dnes sme dospeli až do takého stavu, že o svoje práva sa v niektorých štátoch, ako napríklad v Holandsku, hlásia už aj iní sexuálni devianti. Napríklad pedofili. Áno, napríklad pedofili. Už aj tí sa hlásia o nejaké svoje práva, o nejaké zrovnoprávnenie, o nejaké uznanie svojich partnerstiev. A to všetko postupnou, salámovou metódou v priebehu 30 rokov. V priebehu 30 rokov sme sa dopracovali až k tomuto.
A súčasťou tejto liberálnej agendy sa stala aj takzvaná gender ideológia, mimoriadne škodlivá ideológia, ktorá sa už teraz uplatňuje vo viacerých západoeurópskych štátoch a prerastá tam až do takých extrémnych rozmerov, že sa v oficiálnych dokumentoch nahrádzajú pojmy otec a matka neutrálnymi, bezpohlavnými pojmami rodič č. 1 a rodič 2. Ako príklad môžem uviesť Francúzsko, kde sa v roku, kde v roku 2019 parlament dokonca schválil zákon o odstránení názvov matka a otec vo formulároch používaných v školách v rámci celej krajiny, tzv. dodatok k národnému zákonu o školstve nariaďuje nahradiť ich termínmi rodič 1 a rodič 2.
Pri tomto neustále rastúcom tlaku liberálnych lobistov v celej Európe tak potom môže veľmi ľahko nastať situácia, že deti skončia zákonným spôsobom v rukách homosexuálov. A ak si niekto myslí, že Slovenska sa to netýka, tak ho musím vyviesť z hlbokého omylu, pretože momentálne sa vo vláde nachádza novela školského zákona z dielne ministra školstva Branislava Gröhlinga, ktorá vychádza v ústrety práve tejto LGBT komunite sexuálnych deviantov, a to podobných spôsobom ako už v spomínanom Francúzku. A to tým, že má umožniť spätnú zmenu pohlavia v školských dokladoch. To znamená, že ak ste pôvodne zmaturovali ako muž, no potom sa v dôsledku sexuálnej poruchy začnete cítiť ako žena, tak nový školský zákon, ktorý pripravuje Branislav Gröhling, vám umožní zmeniť pohlavie napríklad na maturitnom vysvedčení.
Novelou školského zákona sa tiež zavádza nový, tzv. inkluzívny princíp výchovy a vzdelávania, teda princíp, aby sa naše deti na školách učili v tomto zvrátenom duchu LGBTI sexuálnych úchyliek a ktorý je prvým krokom k tomu, aby tie tradičné hodnoty na ktorých stojí naozaj naša spoločnosť celé stáročia, nahradili hodnotami liberálnymi, hodnotami rozvratu, nemorálnosti a úpadku zdravého rozumu a rodiny.
Kolegyne, kolegovia, povedzme si otvorene, ak dovolíme, aby naše slovenské deti vyrastali v zvrátenom prostredí vychovávané nejakými homosexuálnymi pármi, nielenže nebudú vytvorené podmienky pre ich zdravý fyzický a duševný rozvoj, ale s veľkou pravdepodobnosťou sa môže stať aj obeťami sexuálneho zneužívania. Ich schopnosť vytvárať zdravé partnerské vzťahy bude jednoducho narušená obrazom zvráteného vzťahu svojich opatrovateľov, ktorý budú vidieť práve vo svojej domácnosti. Takto vychovávané deti budú s väčšou pravdepodobnosťou inklinovať práve k tým deviáciám, ktoré budú vidieť u svojich opatrovateľov.
Treba pritom zdôrazniť, že ochrana tradičného modelu rodiny je pritom mimoriadne dôležitá aj vzhľadom na nepriaznivý demografický vývoj v Slovenskej republike, preto si myslím, že je nevyhnutné všemožne podporovať vytváranie takých rodín, ktoré zabezpečujú budúcnosť slovenskej spoločnosti, a preto v záujme ochrany tradičného modelu rodiny a najmä vzájomnej ochrany detí pred zvráteným životným štýlom a sexuálnym zneužívaním navrhujeme ústavné zakotvenie princípu, že rodičom môže byť len otec muž a matka žena.
Tento ústavný princíp tak vylúči možnosť prijímať do budúcnosti pod liberálnym tlakom také zákony, ktoré by umožňovali adopciu detí homosexuálnymi pármi. V nadväznosti na ochranu tradičného modelu rodiny je ale nemenej dôležité aj ústavné zakotvenie nemennosti pohlavnej identity človeka, ktorá je určená jeho pohlavím, jeho biologickým pohlavím pri narodení. Súčasný stav legislatívy na Slovensku totiž umožňuje deviantom, ktorí sa považujú za tzv. transsexuálov, meniť svoje pohlavie tak z právneho, ako aj medicínskeho hľadiska. Do budúcnosti tiež nie je vylúčené, že zákony umožnia, aby sa niektorí devianti oficiálne považovali aj za súčasť tzv. tretieho, neutrálneho pohlavia, ako je to bežné už teraz v niektorých štátoch Európskej únie, napr. v Nemecku či v Holandsku, kde bežne existujú napríklad verejné záchody už nielen pre mužov a ženy, ale aj pre tretie, neutrálne pohlavie. .
Preto, panie poslankyne a páni poslanci, nedovoľme, aby takéto zvrátené liberálne trendy ohrozujúce morálku, mravnosť a zdravý vývoj spoločnosti mali oporu v slovenskej legislatíve. Pamätajme na to, že pád každej, každej veľkej civilizácii začína práve úpadkom morálky a mravov, a pamätajme na kresťanské, cyrilo-metodské duchovné dedičstvo, ktoré máme zakotvené priamo v preambule Ústavy Slovenskej republiky.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

17.3.2021 o 9:55 hod.

Mgr.

Rastislav Schlosár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:04

Martin Beluský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Rasťo, v prvom ti chcem poďakovať za to, že si prišiel s týmto návrhom zákona do rokovania Národnej rady, hlavne v čase, keď je teda minister Gröhling tu, zase chce skúšať nejaké liberálne, liberálne hračky.
A ty si hovoril o tej salámovej metóde, ktorá sa teda aplikuje už niekoľko rokov v zahraničí, teda hlavne na Západe. Ale my aj na Slovensku máme možnosť vidieť tú salámovú metódu, ako postupne sa sem snažia, postupne sa sem snažia proste pretláčať tie liberálne hodnoty. Veď napríklad stačí si otvoriť, stačí si otvoriť stránku Sme.sk a tam hneď nájdete niekoľko článkov. Prečítam titulky: „Aj pedofil má právo na život bez predsudkov,“ „Ako pedofili dokážu prežiť plnohodnotný život“, „Nie sú to zločinci. Ako pedofili dokážu prežiť plnohodnotný život“,„Spoločnosť pedofilov sa odsudzuje neoprávnene“ alebo „Hovorili sme s pedofilným učiteľom: Čakal som roky, kým som dievčaťu vyznal lásku“. A takýmto spôsobom sa postupne snažia do spoločnosti dávať nejaké informácie a dávať to do toho podhubia, do podvedomia, že vlastne pedofili sú, to je vlastne niečo v poriadku, že to nie sú, že to vlastne normálni ľudia, že vlastne by ich spoločnosť nemala odsudzovať, a potom v budúcnosti k čomu to vlastne bude viesť, že tí pedofili budú môcť, nechcem povedať čo.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.3.2021 o 10:04 hod.

Ing. PhD.

Martin Beluský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:06

Marek Kotleba
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Rasťo, ja by som chcel reagovať na to, čo si povedal, že rodina je naozaj ten základ spoločnosti a rodina v tomto prípade plní veľa úloh. Sú to napríklad, je to ekonomická úloha, citová, výchovná, socializačná. Ale jedna z dôležitých úloh je tam aj biologicko-reprodukčná.
Čiže ak by sme išli týmto štýlom, ktorým chce ísť aj minister školstva Gröhling, tak jednoducho tieto niektoré funkcie by sme museli potom vymazať aj nejakej vývinovej psychológie alebo všeobecnej psychológie. A kto, kto aspoň trošku študoval vývinovú alebo všeobecnú psychológiu, tak vie, že, ako by som si dovolil citovať aj jednu pani docentku z pedagogickej fakulty, ale pre istotu to radšej nebudem menovať, aby náhodou v budúcnosti nemala problémy, tak základ rodiny tvorí diáda: manželia, otec a matka. Spolu s deťmi vzniká tzv. nukleárna rodina. Širšia rodina zahŕňa ďalších príbuzných, ako sú starí rodičia, tety, strýcovia, bratranci a podobne, ktorých viažu nielen pokrvné zväzky, ale aj spoločné záujmy, postoje, tradície a spoločný majetok a tak ďalej.
A prípadne, ak by táto novela ministra prešla, tak jednoducho tieto nejaké tradície by úplne zmizli.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.3.2021 o 10:06 hod.

Mgr.

Marek Kotleba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video