3. schôdza

24.3.2020 - 25.3.2020
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

24.3.2020 o 15:04 hod.

Mgr.

Boris Kollár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 15:04

Boris Kollár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, otváram rokovanie 3. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.
Chcem vás požiadať, aby sme sa pred začatím rokovania prezentovali a zistili, či sme schopní sa uznášať. Prosím, prezentujme sa.
(Prezentácia.) Prítomných 107.
Zisťujem, že je prítomných 107 poslancov, teda Národná rada je schopná sa uznášať a môžeme pokračovať v rokovaní.
Na 3. schôdzi Národnej rady budú overovateľmi poslanci Zita Pleštinská, Róbert Puci, náhradníkmi budú Petra Hajšelová a Eduard Kočiš.
Na dnešnom, na dnešnom rokovacom dni o ospravedlnenie požiadal pán poslanec Baránik, pán poslanec Dušan Galis, pán poslanec Vladimír Faič a pán poslanec Andrej Stančík.
Návrh programu schôdze vám bol rozdaný. Teraz vás prosím, panie poslankyne a páni poslanci, ktorí ste, ktorí ste sa prihlásili, aby ste predniesli svoje návrhy na zmenu alebo doplnenie návrhu programu.
Nech sa páči, s procedurálnym návrhom pán poslanec Ľubomír Vážny. Máte?
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

24.3.2020 o 15:04 hod.

Mgr.

Boris Kollár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 15:04

Ľubomír Vážny
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda. Mám informáciu o tom, že pán poslanec Baránik je infikovaný pozitívne na COVID-19 a žiadam vedenie Národnej rady, aby prehodnotila tento bod. Zároveň pán poslanec je, neoplýva nejakou múdrosťou, ale keď je ešte aj infikovaný, tak pre mňa je tu problém zotrvať, pretože sa tvárime, že traja, piati ľudia, keď sa stretnú s infikovaným, idú do karantény, tak preto prosím, aby sme prijali nejaké stanovisko, aby ste zvolali grémium a rozhodli sa ako ďalej; či je to pravda a ako ďalej postupovať v tomto parlamente, pretože sme vážne ohrození. Všetkých 150 ľudí je vážne ohrozených. A prijať náhradné riešenie, ako ideme toto riešiť, ak je to pravda.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

24.3.2020 o 15:04 hod.

Ing.

Ľubomír Vážny

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 15:25

Marian Kotleba
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, navrhujem doplniť do programu tejto schôdze Národnej rady bod schválenie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým Národná rada Slovenskej republiky žiada vládu Slovenskej republiky pripraviť v skrátenom legislatívnom konaní návrh novely zákona o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov, v ktorom zníži plat poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a niektorých ústavných činiteľov najmenej o 33 %, a to na dobu trvania mimoriadnych opatrení ako prejav solidarity s ľuďmi, ktorí stratili prácu a tým pádom aj mzdu na túto dobu.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

24.3.2020 o 15:25 hod.

Ing. Mgr.

Marian Kotleba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 15:27

Ľubomír Vážny
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda Národnej rady, dávam procedurálny návrh, aby Národná rada Slovenskej republiky zvážila takúto možnosť. Nech neprerokúvame v skrátenom legislatívnom konaní 10 – 15 zákonov, ale nech poveríme vládu Slovenskej republiky, aby v provizórnom režime do určitého času vykonávala určité zmeny, ktoré nesúhlasia, nie sú v súlade so zákonom, vo svojej kompetencii, pretože nikdy tu nedoriešime do posledného písmena všetky zmeny zákonov a vláda vie operatívne reagovať, pretože vláda má pod rukou krízový štáb. Čiže poverme vládu, neprerokúvajme 10 – 15 zákonov, poverme vládu, nech upraví niektoré zákony tak, aby fungoval krízový režim v súvislosti s koronavírusom. Tým pádom vyriešime situáciu za 15 minút a máme po probléme. Nemusíme tu do siedmej sedieť a ťažko rokovať.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

24.3.2020 o 15:27 hod.

Ing.

Ľubomír Vážny

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 15:30

Robert Fico
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán predseda, ďakujem pekne. Ak dobre tomu rozumiem, tak teraz prerokujeme dva návrhy na skrátené konanie, potom budú zvolané výbory a potom budeme rokovať v prvom čítaní o návrhu zákonov. Keďže zákony, ktoré sú predložené, sú veľmi vážne, dokonca v niektorých veciach vôbec nesúvisia s koronavírusom, napríklad neviem, čo má spoločné odvolávanie predsedu Súdnej rady s koronavírusom, preto vás chcem požiadať, preto vás chcem požiadať, aby ste po tom, čo budú teraz prerokované návrhy na skrátené legislatívne konanie, pred rokovaním výborov vytvorili priestor na rokovanie klubov. Kluby sa musia stretnúť, pretože doteraz nebol žiadny čas sa oboznámiť s návrhmi zákonov, pripraviť si vystúpenia a argumentáciu. Čiže chceme, a to je procedurálny návrh, aby pred tým, ako zasadnú výbory, minimálne bol hodinový priestor na zasadnutie poslaneckých klubov.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

24.3.2020 o 15:30 hod.

doc. JUDr. CSc.

Robert Fico

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 15:31

Mária Kolíková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán predseda, ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, ja myslím, že sme v neštandardnej situácii. To, že sme tu s rúškami, s rúškami, s rukavicami, máme tu dezinfekčné prostriedky, neprevzali sme si osvedčenie ako štandardne, v rúškach sme prijímali sľub, s rukavicou sme si potriasali s pánom predsedom, teraz sme v rúškach. Čelíme tomu, že nemáme dostatok ochranných prostriedkov. Čelíme tomu, že nemáme dostatok testov. Čelíme tomu, že ľudia majú obmedzenú slobodu. Čelíme tomu, že môže byť ľuďom bránené v prístupe k spravodlivosti. Čelíme tomu, že môžu byť vykonávané dražby a nemôžu sa vykonávať v riadnom režime. Čelíme tomu, že ľudia si včas neuplatnia svoje práva na súde. Čelíme tomu, že súdy pracujú tiež v obmedzenom režime, čelíme tomu, že súdom nie je jasné, či môžu alebo nemôžu pristúpiť k striktnejším opatreniam v súvislosti s pojednávaním a plynulosťou chodu na súdoch, lebo k tomu potrebujú mať jasnú úpravu zo zákona.
Čelíme tomu, že dve kľúčové inštitúcie, ktoré nám vlastne sa zúčastňujú na prístupe k spravodlivosti, a to je Súdna rada, ktorá má inak vo svojej kompetencii aj voľbu predsedu Najvyššieho súdu, v najbližších mesiacoch bude fakticky znefunkčnená s ohľadom na vzdanie sa piatich členov k včerajšku. Čelíme tomu, že Najvyšší súd nebude mať svojho šéfa žiadneho, pretože zákon nerieši situáciu, pretože tam máme obvinenú podpredsedníčku, nemáme tam predsedu a v najbližších dňoch dôjde pravdepodobne úplne k nemožnosti, aby vykonala svoje právomoci, pretože môže byť, môže dôjsť k rozhodnutiu k pozastaveniu výkonu funkcie alebo ja ako ministerka mám na stole jej návrh na prerušenie výkonu funkcie a môžu byť splnené podmienky, ktoré ja musím rešpektovať.
To znamená, že áno, v tomto zákone na jednej strane riešime priamo to, aby sme boli priamo chránení, aby sme mali chránené zdravie a život. Riešime tu možnosti ďalej okrem toho, čo som spomenula, prístup k spravodlivosti, riešime priamo možnosť, aby sme umožnili vytvorenie aplikácie, ktorá nás bude priamo chrániť, aby sme vedeli, kde sú infikované osoby, aj tie, ktoré nám to nechcú povedať. S tým súvisí aj právna úprava ohľadom osobných údajov. A že riešime tu aj to, aby boli výnimky pri registri partnerov verejného sektora, aby sme mohli vykonávať verejné obstarávanie veľmi pružne a zabezpečili ochranné prostriedky, ochranné obleky, testery, testy v režime, ktorý nám umožní naozaj ich zabezpečiť pre nás včas, aby sme chránili život a zdravie.
To znamená, že v tomto návrhu zákona, ktorý, pre ktorý navrhujem skrátené legislatívne konanie, a ja si uvedomujem, že je to veľmi neštandardné, že je veľmi neštandardné, že tu sedíme po tom, čo sme zvolili sľub poslanca, pred tým, ako došlo k predloženiu programového vyhlásenia vlády, pred tým, ako bola v tejto súvislosti vyslovená dôvera vláde, že je to veľmi neštandardné, že prichádzame nielen s návrhom zákona, ale s návrhom zákona... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Kollár, Boris, predseda NR SR
Pani poslankyňa, zakázané je v pléne fotografovať! Prosím pekne, prestaňte s tým. Ďakujem.

Kolíková, Mária, ministerka spravodlivosti SR
... s návrhom zákona v skrátenom legislatívnom konaní, ale sme naozaj v neštandardnej situácii. Tie návrhy, ktoré predkladám, súvisia priamo s ochranou nášho života a zdravia, súvisia so zabezpečením prístupu k spravodlivosti a ja vás preto žiadam a prosím, aby sme schválili toto skrátené legislatívne konanie a umožnili, aby sme efektívne mohli chrániť naše životy a zdravie, aby sme ľuďom umožnili brániť svoje práva a prístup k spravodlivosti.
Tento návrh zákona na základe tohto skráteného legislatívneho konania potom nám umožní, aby ľudia neboli v strese, aby mohli včas zabezpečiť prístup k spravodlivosti, pretože im nebudú plynúť lehoty pre podanie žalôb, napríklad pri náhradách škôd, pri uplatnení si ich vlastníckych práv, pri uplatnení si žalôb na zaplatenie napríklad peňažných súm. Rovnako je tu zákaz dražôb. To znamená, ak by sa mala vykonávať dražba, v tomto čase sa nebude môcť vykonať dražba, aby sme umožnili obchodným spoločnostiam, ktoré nemôžu prijímať rozhodnutia v tomto období per rollam, to znamená elektronicky, pretože si to nestihli upraviť, aby sme im umožnili to priamo zo zákona v tomto období urobiť.
Tento zákon súčasne hovorí, bude; umožní, umožní ľuďom, aby sa im vrátilo právo k 12. marcu, ktoré si nemohli uplatniť vlastne od momentu obmedzenia tých svojich slobôd, aby sa im vrátili lehoty na ich uplatnenie práv na súde.
Dovolím si vás preto požiadať, aby sme, aby ste schválili návrh na skrátené legislatívne konanie, pretože som presvedčená, že je to naozaj v súlade s pravidlami pre takéto konanie a je to pre ochranu základných práv a slobôd, je to pre ochranu života a zdravia, je to pre ochranu práv, práva na prístup k spravodlivosti.
Ďakujem veľmi pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

24.3.2020 o 15:31 hod.

Mgr.

Mária Kolíková

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15:37

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda Národnej rady, vážená pani ministerka, vážené panie poslankyne, páni poslanci, predseda Národnej rady rozhodnutím č. 13 z 24. marca 2020 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o uvedenom vládnom návrhu zákona (tlač 28) na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady s tým, že o výsledku prerokovania uvedeného návrhu bude informovať Národnú radu.
Ústavnoprávny výbor na dnešnom zasadnutí prerokoval návrh vlády na skrátené legislatívne konanie na druhej schôdzi a prijal uznesenie č. 3 z 24. marca 2020 a odporúča Národnej rade návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o predmetnom vládnom návrhu zákona schváliť.
Vážený pán predseda, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

24.3.2020 o 15:37 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15:38

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážené kolegyne, kolegovia, ja tradične som v minulom volebnom období vystupoval k návrhom na skrátené legislatívne konanie a kritizoval som to, pretože vo viacerých prípadoch neboli dané zákonom stanovené dôvody pre to, aby sa skracovalo legislatívne konanie, a bolo to len také obchádzanie štandardných pravidiel. Nedialo sa to iba v predchádzajúcom volebnom období, aby moja kritika nesmerovala iba tam. Je to taký nezvyk a budem rád, ak sa v tomto volebnom období tohto nezvyku zbavíme. V tomto prípade však som presvedčený, že sú dané dôvody na skrátené legislatívne konanie, pretože naozaj sme v mimoriadnej situácii a práve v takejto mimoriadnej situácii sa má používať skrátené legislatívne konanie. Čiže áno, budem hlasovať za návrh vlády na skrátené legislatívne konanie.
Druhú vec, ktorú by som ale chcel povedať, je, že myslím si, že aj keď sa rokuje o návrhu zákona v skrátenom legislatívnom konaní, tak nemusí sa to hnať spôsobom, že za tri hodiny prejdeme od hlasovania o skrátenom legislatívnom konaní k tomu, že je zákon definitívne schválený v treťom čítaní a pomaly expedovaný pani prezidentke na podpis. Aj v skrátenom legislatívnom konaní by som uvítal štandardnejší postup, teda žeby sa poslanci mohli dôkladnejšie oboznámiť so znením návrhu zákona, lebo teda predpokladám, že drvivá väčšina z nás ten návrh zákona celý ešte určite nečítala. Môžme sa vyjadriť, či súhlasíme s tým, že sa návrh zákona má prerokovať v skrátenom konaní, môžme sa vyjadriť k tomu, či súhlasíme s tým, že sa o tom návrhu zákona má rokovať, ale podľa mňa teda štandardnejší alebo normálnejší postup by bol povedzme, keby sme, keby sme druhé čítanie a výbory nechali na zajtra.
Už, bohužiaľ, sme schválili procedurálny návrh, ktorý to, ktorý to vylučuje. Tak hoci zrejme z iných dôvodov, ale v tomto by som chcel dať za pravdu tomu procedurálnemu návrhu, s ktorým vystúpil pán poslanec Fico, že si myslím, že nemali by byť výbory hneď po tom, ako schválime skrátené legislatívne konanie, ale mal by byť daný priestor poslancom, aby sa s tým návrhom zákona oboznámili prinajmenšom tí, ktorí majú vo zvyku alebo majú v pláne si čítať návrhy zákonov, o ktorých budú hlasovať. A rovnako by mal byť daný priestor poslaneckým klubom, aby si tie návrhy zákonov prešli, zaujali k nim nejaké stanovisko, lebo inak tá debata potom bude iba automatické stláčanie gombíkov, čo v prípade takto vážnych návrhov zákonov určite nebude dobre.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

24.3.2020 o 15:38 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:42

Boris Susko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, rokujeme o skrátenom legislatívnom konaní, ktorého dôvody sú dané v § 89 zákona o rokovacom poriadku a kde pani predkladateľka uviedla, že tieto dôvody sú dané mimoriadnou situáciou vzhľadom na koronavírus. Keď si však pozriete tento návrh už z vecnej stránky, tak v tom návrhu zákona je napríklad hneď v druhom článku zmena zákona o Súdnej rade, kde sa rozširuje možnosť odvolania predsedu Súdnej rady. Naozaj nechápem, ako táto skutočnosť súvisí s koronavírusom a so súčasnou mimoriadnou situáciou, a považujem to za absolútne zneužitie tejto situácie na vážny zásah do nezávislosti súdnej moci bez toho, aby tento návrh vôbec bol prerokovaný s odbornou verejnosťou, ktorá sa určite k tomuto má ako vyjadriť. Čiže z tohto pohľadu považujem tento návrh na skrátené legislatívne konanie za vážny, vážne zneužitie zásahu do nezávislosti súdnej moci.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

24.3.2020 o 15:42 hod.

JUDr. PhD.

Boris Susko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:43

Gábor Grendel
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Zdá sa mi, že je tu taká, ešte taká nesmelá atmosféra, každý ako keby sa len oboznamoval s tým prostredím a so spôsobmi, ako Národná rada funguje, ale vystúpenie pána poslanca Suska ma naozaj trochu vyprovokovalo k tomu, aby som predsa len vstúpil do tejto miestami, sa mi zdá, až submisívnej atmosféry v Národnej rade.
Pán poslanec, vážny zásah do nezávislosti súdnictva. To naozaj nás idete o tomto poučovať, čo je vážny zásah do nezávislosti súdnictva?! Nominácia pani Jankovskej na Ústavný súd bol vážny zásah do nezávislosti súdnictva alebo pána Kajetána a ostatných. Teraz sa ide robiť poriadok v súdnictve a nie vážny zásah. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.3.2020 o 15:43 hod.

Mgr.

Gábor Grendel

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video