3. schôdza

24.3.2020 - 25.3.2020
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.3.2020 o 16:26 hod.

MUDr. PhD. MPH

Richard Raši

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:26

Richard Raši
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja chcem zareagovať na podpredsedu Národnej rady a asi v tomto prípade platí aj keď je kríza, že práca chvatná málo platná, pretože naozaj by sme mali rozlišovať medzi osobami, ktorým je uložená povinná karanténa, osoby, ktoré mali byť v karanténe, osoby s pozitívnou anamnézou a keď sa rozprávať o ich sledovaní tak sa rozprávať o tých, ktorí ju majú dodržiavať a čo má štát vyžadovať. Ale tento zákon je postavený tak, že úplne umožňuje prístup k osobným údajom, k osobným dátam, k telefonátom všetkých osôb. Zákon je urobený narýchlo a je urobený zle. Čiže keď sa má sledovať povinné dodržiavanie karantény tak nech je to na jasne vymedzené osoby, jasne vymedzeným účelom, podmienkami, ochranou osobných údajov, úrad verejného zdravotníctva nie je inštitúcia, ktorá je pripravená na uchovávanie takýchto dát, takýchto citlivých dát a takého množstva 5 a pol milióna občanov. Čiže, určite pokiaľ nemáme vyhlásený núdzový stav na území celého Slovenska, tak toto opatrenie je v tom rozsahu v akom ste ho zadefinovali určite neadekvátne a malo b y sa jasne vyšpecifikovať kto, kedy, kto bude mať prístup k dátam, kto bude mať prístup k dátam akého rozsahu a všetky tieto detaily. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.3.2020 o 16:26 hod.

MUDr. PhD. MPH

Richard Raši

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16:28

Ondrej Dostál
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pán predsedajúci. Budem reagovať aj na predchádzajúcu rozpravu a nie som síce pani ministerka ale rád by som pánovi poslancovi Podmanickému vysvetlil teda tú vetu, ktorá hovorí o tom, že údaje podľa predchádzajúcej vety môže úrad verejného zdravotníctva zbierať, spracúvať a uchovávať počas trvania mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu najdlhšie však do 31. decembra 2020. To neznamená, že keď núdzový stav skončí v apríli, že môže do 31. decembra počas trvania mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu. Ak skončí v apríli tak aprílom to skončí ale ak by to bolo aj do mája budúceho roku tak 31. decembra 2020 toto ustanovenie končí iba teda v prípade, že by ho parlament predĺžil ale automaticky zaniká bez ohľadu na to či je alebo nie je núdzový stav naďalej. Čiže nie je to predĺženie, je to naopak obmedzenie platnosti tohto ustanovenia. Potom pán poslanec Raši vo faktickej teda nemohol som faktickou ani som nebol prihlásený povedať, že práca chvatná málo platná. Ja teda sa sám sebe čudujem ale už druhýkrát počas tejto schôdze súhlasím s poslancom za SMER- sociálnu demokraciu súhlasím s tým, že mali by sme, mali by sme to trochu spomaliť, premyslieť, prediskutovať a nejde to celkom dohromady s tým čo navrhoval pán poslanec Vážny, že máme rovno zrušiť toto zasadnutie a máme zveriť vláde, aby ona postupovala aj mimo zákona alebo menila zákony, v tomto sa prikláňam skôr k pánovi poslancovi Rašimu ako k pánovi poslancovi Vážnemu. No a nakoniec to čo hovoril pán poslanec pán podpredseda Národnej rady Pellegrini to sú tiež všetko vážne veci o ktorých by sme mali hovoriť, mali by sme zvážiť v akej konkrétnej forme tieto ustanovenia schválime. Ak ich schválime lebo naozaj ide o zásah do základných práv a slobôd, ide o zásah do súkromia a samozrejme, že v mimoriadnych situáciách ako je táto v záujme ochrany zdravia alebo v iných prípadoch v záujme ochrany bezpečnosti je možné zasahovať aj do súkromia, je možné do istej miery v rámci ústavy obmedzovať aj základné práva a slobody ale treba to robiť iba v miere nevyhnutnej, treba to robiť premyslene, treba zvážiť na lekárnických váhach kedy je ten zásah primeraný a kedy je ho už príliš moc a treba zvážiť a naformulovať ho presne, a by naozaj to bolo v nevyhnutnej, v nevyhnutnej miere.
Toto sa samozrejme, že veľmi ťažko robí v skrátenom legislatívnom konaní ale myslím si, že napriek tomu, že máme skrátené legislatívne konanie tak si nato môžme vytvoriť priestor a preto by som chcel predložiť dva pozmeňujúce návrhy k návrhu uznesenia, o ktorom budeme hlasovať. Návrh uznesenia bude, že, že, aby výbory prerokovali vládny návrh zákona ihneď a ja navrhujem, aby sme to slovo ihneď nahradili slovami do 25. marca 2020 do 10.00 h čím teda vytvoríme priestor, aby si to poslanci naštudovali, aby o tom rokovali kluby, aby sme to konzultovali s expertami, a by sa nato pozreli novinári, aby sme to rozobrali, aby sme premysleli pozmeňujúce návrhy a dávali a nešili ich horúcou ihlou. To znamená, že keď skončíme toto rokovanie tak môžme sa nato pripraviť zajtra ráno o 9.00 h alebo o pol deviatej sa môžu zísť výbory, prerokovať to a schváliť v druhom čítaní. To je môj prvý pozmeňujúci návrh a druhý pozmeňujúci návrh keďže mám istú obavu či tento návrh, ktorý by som považoval za taký normálny spôsob skrátenie legislatívneho konania a myslím, že by sme ho všetci prežili aj v zdraví keby v prípade, že tento návrh nebude schválený tak dávam druhý pozmeňujúci návrh, ktorý v podstate reaguje na to, čo hovoril pán poslanec Fico a nepredložil to písomne tak ja tu predkladám sám sebe ako spravodajcovi ako pozmeňujúci návrh a teda v tej vete, aby výbory prerokovali vládny návrh zákona ihneď nahradiť slovo "ihneď" slovami "po prerokovaní návrhu zákona v poslaneckých kluboch na ktoré sa stanovuje lehota jedna hodina od schválenia návrhu zákona v prvom čítaní." Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

24.3.2020 o 16:28 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:34

Anna Zemanová
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Ďakujem pekne. Ja by som sa chcela teda len ujasniť kolega Ondro Dostál, že ide o procedurálne návrhy nie pozmeňovacie návrhy k samotnému návrhu zákona, o ktorom teda ako spravodajca chceš dať návrh hlasovať.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.3.2020 o 16:34 hod.

RNDr.

Anna Zemanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:35

Ján Podmanický
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec, ja vám chcem poďakovať za to vysvetlenie v súvislosti s tou lehotou do toho 31. decembra a keď vy ste tu dnes, keď vy ste tu dnes nadhodili takú idelickú atmosféru, že ste dvakrát súhlasili s poslancami SMER-u chcem aj ja prispieť do tohto harmonického spolužitia a povedať vám, že úplne súhlasím s tým čo ste hovorili o tom, že zásahy do základných práv a slobôd by mali byť vážené na lekárnických váhach úplne v tomto sa zhodneme. Len tak isto ako vy ste odporúčali, aby sme si my v klube SMER-u dohodli nejaké spoločné stanovisko, tak aj ja vám chcem odporučiť, aby ste si so svojim spolusediacim pánom poslancom Osuským teda predpokladám, že ešte spolu sedíte, sedíte, aby ste sa teda dohodli, že či teda ideme na lekárnických váhach vážiť každý zásah do základných práv a slobôd alebo ideme exhibicionisticky všetko sprístupniť všetkým v duchu čistému všetko čisté, takže tiež vás poprosím o ujednotenie si názoru v klube Sas-ky. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.3.2020 o 16:35 hod.

JUDr. PhDr. PhD.

Ján Podmanický

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:36

Ondrej Dostál
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem kolegom za reakcie, pani poslankyňa Zemanová je to samozrejme myslené tak, že návrh uznesenia je schváliť teda posunutie do druhého čítania a potom základný návrh je treba prideliť výborom a prerokovať ihneď a k tomu sú dva a to je jedno čo to nazvem procedurálne alebo pozmeňujúce návrhy k textu, sú to pozmeňujúce návrhy k textu uznesenia a ten prvý je dať priestor až do zajtra, čiže, čiže do do zajtrajšej hodiny do 10.00 h zajtra a ten, ten teda ten prvý a ten druhý ak by ten prvý neprešiel je až po prerokovaní v kluboch teda na ktoré sa vyčlení hodina, hodina času. Ale tak či tak tie návrhy prejdú alebo neprejdú tak sa potom bude hlasovať o tom uznesení ako, ako o celku. A pán poslanec Podmanický, no áno aj my máme v rámci klubu na niektoré veci rozličné názory, je to, je to ale teda povedal by som, že menší rozdiel ako to, že či máme v rozpore s ústavou a zákonmi tejto krajiny povedať, že miesto toho, aby sme zmenili zákon tam kde zákon zmeniť treba tak nech vláda postupuje bez ohľadu na zákony ako to navrhoval pán poslanec Vážny, to myslím, že tie názory na to do akej miery zasahovať do súkromia medzi mnou a Petrom Osuským sú trošku menšie v tomto ako ako teda to ako sa pán poslanec Vážny odchýlil od od toho akým sa normálnym spôsobom riadi, riadi krajina ale teda som rád, že napriek tej napätej atmosfére tu aspoň na niečom sa dokážeme zhodnúť. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.3.2020 o 16:36 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:38

Milan Mazurek
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, ctené kolegyne, kolegovia, všetci ako sme tu si asi uvedomujeme, že sa nachádzame vo veľmi neľahkej situácii a nikto z nás by asi nemal problém hlasovať za návrh zákona, ktorý umožňuje rezortu spravodlivosti normálne riadne fungovanie tak ako je to potrebné to znamená pozmeniť lehoty pri ktorých je to nutné alebo obmedziť napríklad konanie dražobných aktivít a podobných vecí, ktoré môžu pomôcť pri šírení koronavírusu pomôcť samozrejme v tom negatívnom svetle. Keď sa tak zamyslíme tak práve tento parlament kde nás tu sedí 150 v jednej miestnosti dlhé hodiny celý deň, vieme o tom, že každý z nás môže byť infikovaný bez toho, a by sme o tom vôbec tušili, je tu možno stovka ďalších zamestnancov tak práve tento parlament najaktívnejší v súčasnosti asi na Slovensku pomáha pri šírení koronavírusu ale keď už sme sa rozhodli, že to spoločne prekonáme ,vyležíme, vypijeme si nejaké tie čaje a všetci budeme zdraví, tak v poriadku. Každopádne nesúhlasím s tým, aby vláda za účelom boja proti koronavíru a to si plne uvedomujem, že množstvo ľudí, ktorí porušujú tie karanténne opatrenia aj napriek tomu, žeby mali cítiť osobný pocit nejakej sebazodpovednosti nielen za seba ale aj za svojich blízkych možno ľudí, ktorí sa nachádzajú v tých rizikových skupinách a ktorých práve tento koronavírus ohrozuje najviac, tak títo ľudia častokrát túto karanténu porušujú, títo ľudia sa stretávajú s tými svojimi blízkymi, nezdržiavajú sa doma, navštevujú rôzne ja neviem kultúrne aktivity možno nejaké súkromné, možno nejaké obchody, jednoducho chodia na výlety do prírody. Vieme dobre, že tatranské chodníky sú plné, jednoducho bývam tam viem dobre ako to tam v súčasnosti vyzerá.
Každopádne si ale nemyslím, žeby sme mali prijať takéto bezprecedentné opatrenie, ktorým umožníme v tomto prípade úradu verejného zdravotníctva, aby mohol špehovať svojich vlastných občanov. A nielen tak hocijakým spôsobom, vedieť kde, kedy sa presne nachádza bez toho, aby ten človek vydal súhlas
===== jednoducho bývam tam, viem dobre ako to tam v súčasnosti vyzerá. Ale každopádne si ale nemyslím, že by sme mali prijať takéto bezprecedentné opatrenie, ktorým umožníme, v tomto prípade Úradu verejného zdravotníctva, aby mohol špehovať svojich vlastných občanov. A nielen tak hocijakým spôsobom vedieť kde, kedy sa presne nachádza bez toho, aby ten človek vydal súhlas na to, aby tento úrad mohol sledovať jeho polohu. Vedieť s kým telefonoval, o čom telefonoval, ukladať tieto dáta, aj keď do obmedzeného času zatiaľ, čo vláda môže v budúcnosti bez problémov predlžiť, stačí súhlas tohto parlamentu, nie je podľa mňa v tejto chvíli adekvátne. Nie je to adekvátne z toho dôvodu, že ja napríklad nie som ako pán poslanec Osuský, ktorý tu vystúpil s tým, že jemu vôbec nevadí, keď niekto odpočúva jeho hovory, keď ho sleduje, nakrúca, fotografie a proste vníma úplne každú aktivitu jeho tela. To je jeho súkromná vec. Ja osobne si vážim svoju slobodu natoľko, že nemám záujem o to, aby niekto sledoval moju polohu, nemám záujem o to, aby ma niekto odpočúval a počúval o čom telefonujem, nie preto, že by som sa bál, že konám nejakú nelegálnu aktivitu, ale preto, že sloboda človeka má byť posvätná natoľko, aby sa do takýchto základných ľudských práv a slobôd jednoducho nezasahovalo. A v tomto prípade, keď hovoríme o tomto bezprecedentnom zásahu jednoducho nie je namieste umožniť tomuto úradu takto špehovať svojich občanov.
Bol to práve Benajamin Franklin, ktorý povedal ten známy citát, keď pán Osuský tu tak rád cituje, tiež mu zacitujem: "že človek, ktorý je ochotný vzdať sa svojej osobnej slobody za účelom získania dočasného pocitu bezpečia si nezaslúži ani slobodu a ani bezpečie.
A my sme tu práve v tejto chvíli, keď sa rozhodujeme o tom, či k takémuto kroku pristúpime. A ja vás chcem, ctené plénum, požiadať, aby sme takéto veci neschvaľovali. Nielenže nemáme problém schváliť nejaké lehoty ako som povedal, schváliť obmedzenie ďalších aktivít, ktoré sa môže možno podľa legislatívy na Slovensku konať a krízový štáb ešte nerozhodol o tom, že zakázal ich konanie. Ale nevstupujme takýmto bezprecedentným spôsobom do slobody každého jedného z nás. Nevstupujme takýmto spôsobom do základných ľudských práv obyvateľov Slovenskej republiky, nešírme ďalej paniku a hlavne, keď chceme bojovať proti tomu koronavírusu, tak zabezpečme hlavne to, aby boli tie základné hygienické podmienky dodržiavané predovšetkým tu v budove Národnej rady. To znamená, na záver, skutočne.
V tejto chvíli nepovažujem za adekvátne takýmto spôsobom zasiahnuť do osobných práv každého jedného z nás. Nepovažujem za adekvátne, že toto vláda chce takýmto spôsobom urobiť a žiadam vás, nepodporme takúto novelu zákona. Je to veľmi nebezpečné. Ideme tým za ten pomyselný rubikon a takouto cestou by sme sa vydať nemali ani v takejto krízovej situácii. Ďakujem veľmi pekne.(Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

24.3.2020 o 16:38 hod.

Milan Mazurek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:43

Tomáš Šudík
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Daný návrh, ktorý predkladá pani ministerka, prejednal krízový štáb, prejednala ho vláda. Treba im dôverovať, aby sme mohli zabezpečiť všetky potrebné veci, aby sa tento vírus ďalej nerozširoval. A to by malo byť to najdôležitejšie, čo môžme spraviť. Ľudia musia v tejto dôležitej situácii aj strpieť nejaké mimoriadne opatrenia. A myslím, že to všetko je mimoriadna situácia a rýpať do ľudí, že kto koho sledovať a kto koho nesledoval, alebo hráte tu politické hry ako niektorí poslanci SMER-u. To určite nie je vhodné a jeho trápne a výsmech občanom našej krajiny. Ďakujem krásne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.3.2020 o 16:43 hod.

Tomáš Šudík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:43

Eduard Kočiš
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Milan Mazurek myslím, že statočne pomenoval všetky veci, s ktorými súhlasím a jednoducho nemám pocit, aby tento zákon, ktorý nám predkladá pani ministerka bol v súlade s nejakou etikou alebo v súlade s niečím, s čím ja vnútorne nie som presvedčený. Jednoducho je to hlboký zásah do ľudských práv a slobôd a ja nemám istotu, že tieto veci, tieto informácie, ktoré príslušné inštitúcie získajú, nebudú voči niekomu zneužité. Tento zákon by bol značným porušením ústavných práv a slobôd. A ja za takýto zákon určite hlasovať nebudem. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.3.2020 o 16:43 hod.

Mgr.

Eduard Kočiš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:44

Miroslav Suja
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, ďakujem za slovo. Súhlasím s mojím predrečníkom, ale bol by som rád keby na začiatku zodpovedali viaceré otázky a potom sa nemusíme tu toľkí, dá sa povedať, prihlasovať do diskusie alebo faktickými poznámkami. Keby nám bolo na začiatku povedané dlhé telefonáty. Čo myslíte dlhými telefonátmi? Lebo ja by som ochránil rodičov, starých rodičov, tak sa s nimi nestretávam a hodiny s nimi telefonujem ako väčšina ľudí na Slovensku. Tak to je problém. Chráňme ich takto. Jedna vec. Kto bude, nebola povedaná otázka, len tí, čo sú v karanténe alebo majú nejaké podozrenie, alebo všetci ľudia. Malo sa to hneď na začiatku povedať. Či budú aj poslanci. Kto odkontroluje, prečo boli poslanci, z akých dôvodov. Kto to bude kontrolovať? Ktorí ľudia budú rozhodovať o tom, že sa títo alebo tí budú sledovať? A na záver. Veľakrát sme dôverovali vládam aj v iných krajinách a vieme ako to dopadlo. Takže teraz bezhlavo hovoriť, že ideme dôverovať vláde, tak to nie. My sme tu na to, aby sme kontrolovali vládu a zastávali práva všetkých občanov na Slovensku. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.3.2020 o 16:44 hod.

PaedDr.

Miroslav Suja

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:44

Peter Pellegrini
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Pán poslanec Mizík.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.3.2020 o 16:44 hod.

Ing.

Peter Pellegrini

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video