3. schôdza

24.3.2020 - 25.3.2020
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

24.3.2020 o 15:44 hod.

Mgr.

Mária Kolíková

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Uvádzajúci uvádza bod 15:44

Mária Kolíková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Iba veľmi v krátkosti. Popravde, ak by sa vypustil tento bod pre kľud duší všetkých poslancov, nech sa páči. Ale chcem povedať ten dôvod, aby sme všetci rozumeli, aký to je, je dôvodom pre pozastavenie výkonu funkcie sudcu. Hej, to nie je akože nejaký vymyslený dôvod, ktorý sme tam len tak dali. No tak ak to je dôvod na pozastavenie výkonu funkcie sudcu, no tak hádam nemáme problém, že ho doplníme ako dôvod pre odvolanie predsedu Súdnej rady! Tu čelíme ako; zase nemôžme sa teraz tváriť, že; sme v mimoriadnej situácii. Ale prístup k spravodlivosti musí byť zabezpečený.
Jedná sa nám naozaj o zabezpečenie funkčnosti proste aj celej spoločnosti, a preto sú tu aj tie kľúčové inštitúcie pre justíciu. Ako to sa nezastaví život, to neprestaneme sledovať aj trestné pojednávania, ktoré súvisia s vraždou Jána Kuciaka a jeho snúbenkyne. To pojednávanie bude prebiehať ďalej.
Súdna rada musí fungovať, je to kľúčová inštitúcia, ktorá je naozaj kľúčová pre celú justíciu. No tak ak my doplníme, keďže máme otvorený ten zákon a bude, jednoznačne predsa je zrejmé, lebo to je jasné, že nanovo sa bude legitimizovať celá Súdna rada, pretože sa tam budú dopĺňať šiesti členovia Súdnej rady z osemnástich, to je jedna tretina, to je celkom významná časť. No tak v tej súvislosti keď sa pozrieme na tú Súdnu radu, ktorá sa bude legitimizovať v najbližšom období, tak sme tam doplnili tento dôvod, ktorý súvisí s pozastavením výkonu funkcie sudcu. Tak ja si myslím, že bez toho, aby sme o tom potrebovali nejak veľmi diskutovať, že toto je podľa mňa jasné, ako to nie je nejaký dôvod, ktorý bol teraz vymyslený. Ten vyplýva zo zákona a len sme ho tam dali, aby to bolo jasné, že sa dá použiť aj pri odvolaní predsedu Súdnej rady, a neboli k tomu proste nejaké otázniky.
Ja netvrdím, že teraz je nevyhnutné ho hneď použiť, bez toho podľa mňa netreba ani o tom diskutovať, ale len mám za to, že to je absolútne legitímne. Nič viac a súvisí to s prístupom k spravodlivosti ako kľúčovej inštitúcie.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

24.3.2020 o 15:44 hod.

Mgr.

Mária Kolíková

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 15:47

Branislav Gröhling
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, kolegovia, kolegyne, budem veľmi krátky z jediného dôvodu, pretože toto opatrenie je jeden paragraf a dva odstavce. Reagujeme na rozhodnutie včerajšieho ústredného krízového štábu, ktorý ukončil ako keby to prerušenie vyučovania, ktoré bolo stanovené do 29., a pokračuje sa v tom pôvodnom rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva z toho dôvodu, že školy budú uzatvorené až do odvolania tohto úradu. Na základe toho ministerstvo školstva nemá právomoci reagovať na túto situáciu a posúvať jednotlivé termíny a reagovať na jednotlivé termíny, ktoré by sme potrebovali. Toto nám reálne ukladá iba zákon, školský zákon 245, ale ten vo viazanosti určitých termínov je explicitne stanovený.
To, čo môžme my robiť, je iba v rámci vyhlášky, a to prerušovať vyučovanie, ktoré nám, bohužiaľ, tento úrad nedovolil. Z toho dôvodu ministerstvo školstva potrebuje omnoho väčšie kompetencie, aby mohol narábať s týmito dátumami a termínmi a mohol reagovať na odporúčanie aj krízového štábu.
Z toho dôvodu si myslím, že toto je po dlhom čase jediný návrh zákona, ktorý ja zažívam, ktorý naozaj potrebuje skrátené legislatívne konanie na to, aby sme mohli veľmi rýchlo reagovať na jednotlivé opatrenia, ktoré nás momentálne čakajú. A dúfam, že tak ako na výbore, tento návrh zákona, ktorý je vyslovene iba technická úprava, bol podporený, tak ho podporíte aj vy tu v pléne kvôli tomu, aby mladí ľudia, učitelia, rodičia a všetci, ktorí sú v školstve, nemuseli byť tak neinformovaní, ako sú, aby sme mohli robiť tie kroky, ktoré potrebujeme robiť.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

24.3.2020 o 15:47 hod.

Mgr.

Branislav Gröhling

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15:49

Richard Vašečka
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som predniesol informáciu spomínaného výboru.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím z 24. marca 2020 č. 15 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 30), na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport v termíne ihneď.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport prerokoval predložený návrh vlády na skrátené legislatívne konanie na svojej 2. schôdzi a uznesením z 24. marca 2020 č. 3 jednomyseľne odporúčal Národnej rade Slovenskej republiky schváliť návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o spomínanom vládnom návrhu zákona.
Ďakujem, skončil som, prosím, otvorte rozpravu, pán predseda.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

24.3.2020 o 15:49 hod.

Mgr.

Richard Vašečka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 15:54

Mária Kolíková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci, za slovo. Predmetom vládneho návrhu zákona, ako jeho názov uviedol pán predseda, je v prvom rade prístup k spravodlivosti.
To znamená, že rieši nám, aby lehoty, ktoré súvisia so súkromnoprávnymi vzťahmi, vlastnícke právo, zodpovednosť za vady, zaplatenie peňažných súm, aby nedošlo k uplynutiu lehôt pri ich uplatnení na súde. Hlavne sa to jedná o tieto prípady. To znamená, že to, čo vlastne rieši tento zákon, je, že tieto lehoty nám neplynú v období od 12. marca do 30. apríla a v prípade, ak sa stalo, že ku dňu účinnosti nám už zanikli, tak ich ľuďom vraciame, aby ich mohli včas uplatniť na súde a do 30 dní, odkedy vlastne, od toho 30. apríla. V prípade, že by nebodaj tento stav pokračoval, tak bude možnosť ešte pristúpiť k tomu, že by sme prípadne tie lehoty predĺžili. Inak ako zákonom sa to urobiť nedá.
Naozaj cieľom je, aby ľudia neboli v strese, že nebudú môcť vlastne tieto práva si riadne a včas uplatniť, neboli v strese, že musia kvôli tomu napísať žalobu, podať ju, neboli v strese, že im uplynie lehota, v ktorej by mali kontaktovať advokátov, aby ani advokáti neboli v strese, že musia včas urobiť niektoré úkony, aby boli uplatnené práva ľudí.
V ďalšom ustanovení riešime, že sú lehoty, ktoré súvisia s konaním pred súdmi – odvolacie lehoty, dovolacie lehoty, obnovy konaní. Máme tam 15-dňové lehoty, kedy nie je jednoduché teraz, aby ľudia riadne uplatňovali svoje práva. To znamená, to, čo riešime, že rovnako v týchto prípadoch nám, vlastne tieto lehoty sa nám predlžujú na uplatnenie aj opravných prostriedkov.
Pre trestné konanie to platí len v časti, a to len v tej, v ktorej sa to týka zo strany obvineného, zo strany poškodených, ale nie pre prokurátorov. To znamená, my potrebujeme, aby nám trestné konania fungovali, aby sme postihovali zločinnosť, ale jedná sa naozaj o to, aby boli uplatňované práva ľudí a ten prístup spravodlivosti k nim bol zabezpečený.
Súčasne je zrejmé, že bude v rukách, bude v rukách sudcu, ak to súvisí s pojednávaniami, lebo aj tie riešime v tomto návrhu zákona, aby zvážil, či je potrebné, aby vôbec nejaké pojednávania vykonával. Čiže to, čo mu jasne hovorí tento zákon, je, má ich skutočne robiť len v nevyhnutnom rozsahu. To, s čím sme sa stretli, je, a je to zrejme od súdov, je, že sudcovia napriek tomu, že je tento stav, vytyčovali pojednávania, kde to znamená, že je to, samozrejme, zhluk osôb. Niektoré miestnosti pojednávacie sú skutočne dosť malé a tam sme sa stretli, že je tam jeden účastník, druhý účastník, advokát na jednej strane, advokát na druhej strane, sudca alebo sudkyňa, zapisovateľka, asistentka, potenciálne svedkovia. To znamená, že jedná sa o zhluk osôb na menšom, v menšom priestore, rovnako pohyb v samotnej súdnej budove, väčší počet osôb. Tomuto sme sa snažili vyhnúť, aby to bolo jednoznačné pre sudcov, aby mali dôvod, že môžu takéto pojednávania odročovať.
Súčasne bude na zvážení sudcov, aby vyhodnotili, či, naopak, sa nejedná o pojednávania, ktoré sú nevyhnutné. Môže sa jednať práve o pojednávania, ktoré je dôležité, aby sa vykonávali. Môžu to byť pojednávania, ktoré súvisia so starostlivosťou o maloletých. Samozrejme, v trestných konaniach. Tam je, bude na zvážení sudcu, že či vôbec môže uplatniť túto možnosť nevykonávať pojednávanie. My sme len vytvorili jednoznačnejší priestor pre sudcu, aby skutočne zvážil, že čo má v tomto prípade prednosť.
Súčasne sme ľuďom vytvorili možnosť, aby neboli v strese, pretože sa stali dlžníkom, ktorý mal dať na seba návrh na vyhlásenie konkurzu, a vyriešili sme v ďalšom ustanovení priestor, že v období od 12. marca do 30. apríla 2020, to sme určili ako tento časový priestor, bude mať možnosť, aby sa predĺžila lehota na vyhlásenie konkurzu voči nemu. Ak by ho nevyhlásil v zmysle zákona v čase, tak sú tam s tým spojené právne následky. A chceli sme vytvoriť tiež ľuďom priestor, aby sa mali možnosť vysporiadať so situáciou, ktorá môže súvisieť vlastne aj so znížením ich platobnej schopnosti, a aby sa nám vytvoril priestor u ľudí, ktorí sa dostanú do konkurzu, aby sa predlžovali lehoty a ľudia mohli tiež v tejto súvislosti uplatňovať či už práva, alebo svoje povinnosti.
Ďalej, ako som povedala, vyriešili sme možnosť priamo zo zákona, aby nám právnické osoby v súkromnoprávnych vzťahoch mohli prijímať svoje rozhodnutia per rollam. Pretože ak tak nemali tú svoju úpravu urobenú predtým, tak museli by sa k tomu stretávať, aby takéto rozhodnutie prijímali. My sme im to umožnili priamo zo zákona na toto obdobie mimoriadnej situácie.
Ďalšie ustanovenie nám rieši, aby sa nemohli vykonávať dražby. Máme za to, že dražba samotná v tomto období nám vlastne jednak nedáva zmysel, nemôžme ju urobiť za férových podmienok, nemožno urobiť naozaj aj samotné ceny, ponuky cien, ktoré by boli vlastne v tomto období realizované. Nebudú reálne tými, ktoré by boli umožnené, keby takáto mimoriadna situácia nebola. To znamená, jednak samotná dražba znamená zhluk osôb, ale aj samotný priebeh tej dražby by nespĺňal ten účel, ktorý vlastne by inak mal: najlepšia cena v danom čase pre uspokojenie pohľadávky. To znamená, jedná sa vôbec o uplatnenie tohto inštitútu v plnosti, čo znamená ochranu aj tých, koho sa to priamo týka, ale ochranu všetkých, ktorí by sa chceli potenciálne takej dražby zúčastniť. To znamená, ony sa nebudú vykonávať, vykonajú sa po tom, čo tento stav skončí.
Ďalšie ustanovenia nám súvisia s tým, ako som spomínala, s prístupom k súdom, k spravodlivosti. Riešime funkciu predsedu Najvyššieho súdu. Na Najvyššom súde máme momentálne podpredsedu, nemáme tam predsedu. Pani podpredsedníčka Urbancová čelí obvineniu v trestnom konaní súvisiacim proste s kauzami medializovanými v súvislosti s Threemou. Je otázkou času pravdepodobne, kedy rozhodne disciplinárny senát ohľadom návrhu na pozastavenie výkonu funkcie. Ale nech je akýkoľvek, by bolo aj toto rozhodnutie, tak súčasne ako ministerka spravodlivosti viem, že mám na stole návrh na odchod do predčasného dôchodku. V podstate ja tam nemám veľký priestor tomu nevyhovieť, ak sú splnené podmienky. Mala by som postupovať v zmysle zákona. V takom prípade za súčasnej situácie by neexistoval zákonný režim, ako určiť osobu, ktorá nám bude viesť Najvyšší súd.
Mám za to a som presvedčená, že napriek tomu, že čelíme tejto pandémii, je dôležité, aby nám Najvyšší súd fungoval. Ak aj povieme, že sa nám zastaví život v tých občianskych, obchodných veciach, ja neviem, pri správnych rozhodnutiach, no v trestných rozhodnutiach určite nie. My sami by sme boli vystavení tomu, že vlastne by sme umožnili, že nám súdy nemusia fungovať riadne v tých trestných veciach, ale tam je nevyhnutné, aby všetky inštitúcie riadne fungovali a tam sú dôležité aj niektoré právomoci, ktoré má šéf súdu. Ale my nebudeme mať pravdepodobne v najbližších dňoch šéfa Najvyššieho súdu. Preto tento zákon to rieši a určuje pravidlo. Ak nemáme toho, kto by nám viedol Najvyšší súd, tak to bude najstarší sudca. Veľmi jednoduché.
Riešime, áno, aj Súdnu radu. No riešime ju preto, ako som už spomenula, že Súdna rada je, vlastne v týchto dňoch nie je plne funkčná. Súdna rada; pre tých, ktorí sa trošku venujú, čomu čelí aktuálne Súdna rada. Súdna rada momentálne z osemnástich 17 členov. Z tých sedemnástich sa nám piati vzdali s vyjadrením, že sa nebudú zúčastňovať zasadnutí Súdnej rady. Súdna rada nám má zvoliť predsedu Najvyššieho súdu. To znamená, že z tých 17 mínus 5 máme 12. Jedného člena máme v Českej republike. Ak nám príde člen z Českej republiky na Slovensko, padne nám do karantény. Tak už máme z nich 17 mínus 5, 12, mínus 1, máme 11, aby bola uznášaniaschopná, musí byť nadpolovičná väčšina, to znamená vždy desať. Ak nám jeden ďalší, dvaja prípadne upadnú do karantény, Súdna rada nebude funkčná. Naviac tí piati, ktorí sa nám vzdali, tak pri tých piatich platí právna úprava, že dva mesiace po tom, čo sa nám vzdajú, ešte stále sú členmi. Takže my aj keby sme boli spôsobilí ako väčšina – teda vy v parlamente, my vláda – zvoliť si nominantov, aj tak dva mesiace by vlastne Súdna rada nemohla riadne fungovať. Pretože v zmysle zákona aj po vzdaní sa daná osoba je ešte dva mesiace členom Súdnej rady. Takže preto je to tu teraz, aby sme tú Súdnu radu, Súdnej rade umožnili tie právomoci vykonávať. Aby keď si aj navolíme, aj Národná rada si splní svoju povinnosť, aj vláda si splní svoju povinnosť a hlavne v tomto období potrebujeme umožniť, aby nám Súdna rada vykonávala svoje kompetencie.
Súvisí to aj s trestnými činmi, ktoré sú momentálne predmetom, predmetom trestných konaní v súvislosti so sudcami. Nemusím hovoriť o kauzách, všetci podľa mňa ich sledujeme. Súvisí to so sudcami, ktorí, u ktorých bola aj obmedzená osobná sloboda. Môžu byť ďalšie prípady. Súdna rada tu má veľmi významné právomoci v súvislosti aj s pozastavením výkonu funkcie sudcu. Títo sudcovia, niektorí z nich robia aj v trestných veciach. Tam ten režim musí ďalej fungovať. Je namieste, aby aj Súdna rada využívala právomoci aj v tomto období, v tomto, pri tých trestných veciach. Nie je priestor na to, aby sme umožnili, že kľúčové inštitúcie nebudú si v plnosti plniť svoju rolu.
Ďalšie dva články, ktoré prináša toto zákonné opatrenie, nám riešia: Jeden nám rieši a ten súvisí s verejným obstarávaním, poviem najprv k nemu, to je článok piaty. Ten nám rieši výnimku z registra partnerov verejného sektora. Rieši nám ju preto, pretože aj s tým zápisom do registra jednak je potrebná súčinnosť ďalších subjektov – notárov, advokátov; je to nejaký čas. A to, čomu čelíme, je zabezpečiť ochranné prostriedky, tie, ktoré my máme, nemáme dosť rukavíc, vieme to. Nemáme dosť rúšok. Ja čelím tomu v oblasti justície, že potrebujeme jednorazové rúška pre Zbor väzenskej a justičnej stráže, pre zdravotníckych pracovníkov. Nie vždy je namieste používať rúška, ktoré je možné viackrát použiť. To znamená práve vtedy, ak je niekto vo výkone služby celý deň. Javí sa ako namieste, aby daná osoba mala rúško, ktoré je jednorazové, a striedala ich, pretože ich má nonstop na sebe, celý deň. Je to niečo iné, ako ich tu máme nejakú časť dňa. Máme ich nedostatok. Čelíme tomu v rámci celej krajiny.
Máme nedostatok testov. Máme ich nejakú tisícku, dve, momentálne do troch tisíc. Musíme to riešiť v rámci celej krajiny. Obzeráme sa všade, po všetkých spoločnostiach, ktoré nám to vedia zabezpečiť. Práve teraz je nevyhnutné, aby sme vytvorili maximálny priestor mať ich včas. Hrá tu rolu každý deň. Súvisí to s nárastom, či infikovaných osôb budeme mať 500-tisíc alebo milión, alebo 2,5 milióna. Preto je dôležité umožniť maximálne priestor všetkým inštitúciám, ktoré nám zabezpečujú služby pre štát, ochranu života a zdravia, aby mohli maximálne zafungovať a ochrániť nám život a zdravie. Preto je tu táto výnimka.
Je jednoznačné, že tá výnimka je na obdobie tohto núdzového režimu. A je to na toto obdobie, takže nie je možné ju zneužívať. Rovnako platí, že to, že vylúčime odtiaľ partnerov verejného sektora, neznamená, že tie obstarávania budú nehospodárne. Stále tam platí pravidlo, že to má byť hospodárne. My len vylúčime v tomto prípade pre toto obmedzené obdobie ten zápis z registra partnerov verejného sektora práve preto, aby sme to mohli rýchlo zabezpečiť. A je to len pre túto núdzovú situáciu.
Ako posledný bod uvediem čl. IV a o tom budem možno, ak tu bude k tomu rozprava, to bude, je to možno najcitlivejšia časť. Súvisí s ochranou osobných údajov, uvedomujeme si to. Súvisí s tým, že umožňujeme pre vládu, konkrétne pre Úrad verejného zdravotníctva, aby zbieral, spracúval údaje, ktoré súvisia s telekomunikačným tajomstvom. Konkrétne, aby zistil, kde sa človek nachádzal aj to, s kým a kedy telefonoval. A je to veľmi dôležité preto, aby sme mohli identifikovať, kto je infikovaný, práve tých, ktorí nebudú ochotní spolupracovať, preto tam nemôže byť daný súhlas. Je aplikácia, ktorá bola používaná v Taiwane, v Singapure, kde sa ukazuje, že veľmi rýchlo sa vedeli vysporiadať s týmto ochorením, a to práve preto, že vedeli lokalizovať ľudí, ktorí boli infikovaní, a bolo to veľmi dôležité, aby sa ľudia mohli brániť a vedeli, že sem nemám ísť, do tejto oblasti. Pretože ak vy budete mať potom tú aplikáciu, budete vedieť zóny, ktoré sú bezpečné a kam môžte ísť, pretože takáto osoba tam nie je.
Je veľmi dôležité, aby to bolo postavené na tom, že váš súhlas k tomu nie je potrebný, pretože sa nám jedná práve o osoby, ktoré nebudú ochotné spolupracovať. Súvisí to s tým, že u nich bol vykonaný test, daná osoba bola pozitívne testovaná, nechce spolupracovať, preto nestačí údaj len o tom, kto to je, ale potrebujeme údaj aj, s kým sa stretávala, preto nám nestačí len to, kde sa nachádzala, ale ak nebude spolupracovať, potrebujeme mať údaje, aj s kým sa rozprávala, s kým boli dlhé hovory, lebo na základe toho zistíme, kto jej môžu byť blízke osoby a s kými sa asi aj stretla. Je to aj pre ochranu tých osôb.
My si uvedomujeme zásah do základných práv a slobôd, ale v tomto prípade máme za to, že ochrana života a zdravia nás aj tých, s kým tá osoba telefonovala, ak nechce s úradmi spolupracovať, tak v tomto prípade má prednosť ten život a zdravie. A chceme umožniť, aby sme tú aplikáciu využívali. Bez toho, aby sme prijali takéto obmedzenie a priestor vlastne pre využitie pre Úrad verejného zdravotníctva, nevieme túto aplikáciu v zmysle právnej úpravy použiť a dať ju do praxe a chrániť vás, chrániť vašich blízkych, chrániť seniorov. Nedá sa to inak uskutočniť. Ten priestor, ktorý je tu daný tými údajmi, je ten, ktorý sme prejednali technicky.
Ja vás chápem, ja rozumiem úplne, je to vážny zásah do základných práv a slobôd. Veď nakoniec ja som advokátka. Zastupovala som viaceré prípady na Európskom súde pre ľudské práva, bola som úspešná. Som veľmi citlivá na každý zásah do základných práv a slobôd. Vnímam veľmi citlivo aj to, že toto je vážny zásah do základných práv a slobôd. Ale platí tu to, že ochrana osobných údajov nie je absolútna, absolútny je zákaz mučenia, absolútny je právo na život.
Máme možnosť obmedziť ochranu osobných údajov. A chceme ju obmedziť tu preto, aby sme chránili vás, aby sme chránili váš život, vaše zdravie, aby sme chránili vašich blízkych. Ten rozsah tých údajov, tak ako je tu stanovený, je ten, ktorý potrebujeme pre technickú aplikáciu, aby sme zamedzili zneužívaniu. Sú tu viaceré páky, brzdy, a to je mimoriadna situácia, súvislosť s pandémiou. Je to len pre Úrad verejného zdravotníctva. A je to na vymedzené obdobie, maximálne do konca tohto roku.
Na základe tých informácií, ktoré máme, keď sme sa zoznamovali aj so samotnou technickou aplikáciou, je dosť pravdepodobné, že obdobie, kedy budú tie údaje uchovávané, je niekoľko hodín. To znamená, je potrebné len to, aby sme vlastne mali tie údaje, vložili ich do aplikácie a umožnili tým pádom chrániť tých ostatných. To znamená, že to neznamená, že tie údaje, ktoré sa zozbierajú, tak budú počas celého obdobia k dispozícii. Ony budú len na nevyhnutný čas. Ale my to teraz zadefinovať presne nevieme, pretože tú aplikáciu sme nespustili a ešte sme ju nerealizovali.
To znamená, my vytvárame teraz k tomu zákonný priestor a snažíme sa maximálne obmedziť účel komu a jednak maximálne na toto obdobie. To znamená, nie je možnosť, žeby sa to zneužívalo niekedy v budúcnosti.
Sme v mimoriadnej situácii, sme v mimoriadnom režime, ak budeme o tom dlho diskutovať, samotný zmysel toho opatrenia vlastne stráca svoj zmysel. Pre všetky tieto opatrenia, ktoré predkladáme, je dôležité, aby sa udiali rýchlo a len vtedy získajú svoj efekt. Preto ich predkladáme teraz, takto, v tomto rozsahu a potrebujeme k tomu rýchle rozhodnutie vaše, aby sme ich mohli realizovať a chrániť vás.
Ďakujem pekne za slovo. (Potlesk.)
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

24.3.2020 o 15:54 hod.

Mgr.

Mária Kolíková

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16:14

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážená pani ministerka, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca k uvedenému vládnemu návrhu.
Vládny návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby vládny návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor a výbor pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor.
Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Ako spravodajca odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
Odporúčam zároveň vládny návrh zákona prideliť výborom vrátane určenia gestorského výboru v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady a zároveň ako spravodajca navrhujem, aby uvedený návrh zákona prerokovali výbory ihneď.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu, do ktorej sa hlásim ako prvý.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

24.3.2020 o 16:14 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:17

Peter Pellegrini
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážená pani ministerka, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som sa vyjadril práve k článku, o ktorom pani ministerka hovorila ako o poslednom. A je to zásah do súkromia a je to dovolenie sprístupniť konkrétne údaje z našej telekomunikačnej prevádzky a komunikácie konkrétnemu štátnemu orgánu na použitie, samozrejme, na ohraničený čas, nejakých podmienok.
Je veľmi citlivé a pre nás ústavný, ústavnoprávny zbor alebo teda zákonoprávny zbor musí byť veľmi citlivé rozlíšiť, kedy je možné prekročiť tú extrémne citlivú hranicu medzi tým, čo štát má právo o nás vedieť, a kde je právo na súkromie a kedy prichádza ten moment, aby sme túto pomyselnú čiaru, ktorú sme si v minulosti ešte nikdy nedovolili prekročiť v takom rozsahu, ako je navrhovaná, kedy sa rozhodneme to spraviť.
Je úplne bežné – a vládam sa to veľmi páči – využívať obdobie krízy, obdobie strachu, neistoty na to, aby odobrala niektoré z práv svojim občanom. A občania v rámci toho strachu a tej neistoty ani nie sú schopní sa brániť, pretože ten strach je väčší ako ich právo alebo pocit mať svoje súkromie a nedovoliť, aby naňho niekto siahol. A ja by som bol nerád, aby sme dnes urobili práve takúto vec, že práve pod rúškom strachu, pod rúškom boja proti vírusu sme urobili niečo, čo potom môžme ľutovať.
Nechcem byť zásadne proti tomu článku, ale mám výhrady voči tomu, aby ten článok znel vtedy, že je to možné urobiť vtedy, ak je vyhlásená mimoriadna situácia, čo je len maličký posun v bežnom živote a ten, pani ministerka dobre vie, čo znamená vyhlásenie mimoriadnej situácie. To je možnosť vynútiť plnenie, možnosť nejakým spôsobom vláde zakazovať nejaké aktivity. A vôbec nesúhlasím, aby to bolo vtedy, ak je vyhlásená, ako je to (?), núdzová (reakcia z pléna), núdzový stav v zdravotníctve.
Ja budem plne súhlasiť s takýmito právami štátu, oboznamovať sa s telekomunikačnými informáciami občanov, keď vláda nájde odvahu a najprv vyhlási núdzový stav na celé územie Slovenskej republiky. Lebo vtedy je možné upierať ľuďom právo na niektoré z ich slobôd, pohyb a tak ďalej a tak ďalej. Preto by som navrhoval, aby sme do druhého čítania pripravili pozmeňujúci návrh, ktorý umožní poskytovať tieto informácie len vtedy, ak bude vyhlásený núdzový stav na celé územie Slovenskej republiky, pretože vtedy; a máte naň právo, ja osobne, keby som bol ešte dnes predsedom vlády, tak ho zajtra vyhlásim, aby sme nemuseli niektoré veci len prosiť a odporúčať, ale normálne aj prikazovať. Nech vláda najprv nájde odvahu, vyhlási núdzový stav, ak je núdzový stav, a následne potom nech má plné právo oboznamovať sa s telekomunikačnými pohybmi ľudí, sledovať ich, s kým boli, čo boli. Už vôbec netuším, prečo by ste mali vedieť, s kým kto telefonoval, lebo cez telefón sa vírus neprenáša.
Preto naozaj nie som proti a uvedomujem si, čo môže a nemôže pomôcť telekomunikačná prevádzka a jej informácie. Ale myslím si, že by sme ju mali dovoliť len za vyhlásenia núdzového stavu v celej republike a nie za vyhlásenia tých vecí, ktoré sme už vyhlásili my. A táto vláda nech najprv nájde odvahu a vyhlási núdzový stav, ak je tak kritická situácia, že ľudí musíme špehovať komplet do jedného, lebo nedodržujú karanténu, hýbu sa nám po uliciach, tak treba vyhlásiť mimoriadny stav, treba obmedziť ľuďom pohyb a potom následne máme právo ho aj kontrolovať. Zatiaľ sme týmto ľuďom iba obmedzili pohyb odporúčaním a požiadali sme ich absolvovať karanténu.
A po ďalšie, nie som právnik, preto pani ministerku poprosím, aby mi vysvetlila, či tieto dáta môžu byť zbierané len o ľuďoch, u ktorých bola oficiálne priznaná povinná karanténa a majú na to aj oficiálne karanténnu péenku, alebo spĺňajú podmienky tí, ktorí musia ísť do karantény, alebo sa získavanie týchto údajov má týkať všetkých 5,5 milióna obyvateľov tejto krajiny. A na to takisto nevidím dôvod.
A ešte raz. Ja podporím všetkými desiatimi akékoľvek opatrenie, ktoré nám pomôže bojovať s koronavírusom, ale nie som si istý, či sa to má diať za aktuálneho stavu. Čiže ja si myslím, že to má byť po vyhlásení núdzového stavu v celej krajine, lebo vtedy je možné obmedziť pohyb, a preto potom máme právo aj kontrolovať, či ho niekto porušuje alebo nie. A po ďalšie, aby sa tieto telekomunikačné dáta mohli získavať len od ľudí, ktorí majú povinne nariadenú karanténu, a nie na všetkých 5,5 milióna ľudí tejto krajiny.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

24.3.2020 o 16:17 hod.

Ing.

Peter Pellegrini

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:22

Peter Osuský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. No, pán podpredseda, začal by som biblickým: "Čistému je všetko čisté." Ja nemám vonkoncom ani sekundu problém, aby ktokoľvek sledoval cez GPS alebo čokoľvek môj pohyb, moje telefonáty, moje kontakty. Inými slovami, nemyslím si, že ak stojíme čelom k vážnejšiemu riziku, že sa slušný človek a občan tejto krajiny má čo báť, keď niekto bude vedieť o tom, kam sa hýbe a s kým telefonoval. To je apriórne môj názor. Tak ako som vždy tvrdil, že nie je problém, že vás paparazzi nafotia. Problém je, že idete do vykričaného domu, ak ste politik. To znamená, nie je to chyba paparazzov, je to na pováženie ako vaše rozhodnutie.
A zaujímavý kontrast je medzi tým, čo ste teraz predostreli vy, a návrhom vášho straníckeho kolegu, ktorý sa tu pred chvíľkou prihováral za odovzdanie plných mocí vláde, čo napríklad urobil Reichstag Adolfovi Hitlerovi a nechal ho vládnuť povereniami. To znamená, že ak sme na jednej strane v tej istej strane názoru, že vláda má toto prijať bez toho, aby sa tu o tom vôbec diskutovalo, lebo taký bol zhruba návrh kolegu Vážneho, ktorý si trúfol osočiť kolegu Baránika, tak ja teda hovorím, dohodnite sa v tej strane za tú hodinu, ktorú žiada poslanec Fico, aby ste nestáli na úplne protikladných brehoch so svojimi názormi. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.3.2020 o 16:22 hod.

MUDr. CSc.

Peter Osuský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:24

Ján Podmanický
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja chcem nadviazať na slová pána podpredsedu Národnej rady. Myslím si, že pani ministerka by mala zodpovedať vo svojom vystúpení, na ako dlho sa budú uchovávať tie informácie, ktoré budú zbierať štátne orgány na základe otvorenia telekomunikačného tajomstva a ako to je upravené potom napríklad z hľadiska likvidácie týchto informácií po uplynutí nejakej doby. Čiže otázka na pani ministerku je, potom ako dlho sa budú uchovávať takto získané informácie.
Potom, myslím si, že je namieste položiť otázku pani ministerke, prečo sa zavádza lehota do konca roka. Nestačí kratšia lehota vzhľadom na to, že ide naozaj len o zásah do ústavou chránených práv našich občanov? Chcem sa spýtať, prečo až do konca roka. Je taký odhad, že takto dlho bude trvať mimoriadna situácia? Nestačilo by naozaj na kratšie obdobie a potom prípadne predĺžiť?
No a takisto by som sa chcel spýtať teda, či je pravda, že okrem lokalizačných služieb sa budú poskytovať aj informácie o tom, kto s kým telefonoval, ako dlho. Podľa môjho názoru to nie sú potrebné informácie na to, aby sa zabránilo šíreniu koronavírusu. Čiže tieto tri otázky bol by som rád, keby boli potom v nasledujúcej rozprave zodpovedané, prípadne nejakými pozmeňujúcimi návrhmi aj upravené.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.3.2020 o 16:24 hod.

JUDr. PhDr. PhD.

Ján Podmanický

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:25

Jana Vaľová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja chcem povedať, že sme sa nestihli oboznámiť s tými opatreniami, lebo teraz pred chvíľou prišli. Ale ja musím povedať, že som dostala dosť veľa mailov, kde mi práve právnici píšu, že pod zámienkou ochrany zdravia tento zákon umožní sledovať kohokoľvek kdekoľvek, snímať jeho dáta. Možno zámer sa dá použiť naozaj na ochranu proti koronavírusu, ale chcem sa spýtať, či, aká je tam ochrana proti zneužitiu a či sa nedajú špecifikovať kritériá presnejšie, za akých sa možno osobu de facto sledovať. Veď predsa nemôžme každého sledovať.
A na margo pána Osuského, že jeho môžu sledovať všade. No mali pána Galka, ten sledoval novinárov všetkých, tak sa nám čudujete, keď SaS sledovalo každého, že vlastne nielen my, ale aj ľudia majú obavy z toho, čo sa tu môže diať a čo sa môže zneužiť. Takže myslím si, že určite nedá sa to takto rýchlo ušiť horúcou ihlou a ľudia budú mať strach, ak naozaj budú ich esemesky, ich správy, pretože majú nárok na súkromie a je to porušenie aj ústavy podľa mňa.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.3.2020 o 16:25 hod.

PhDr.

Jana Vaľová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:26

Richard Raši
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja chcem zareagovať na podpredsedu Národnej rady a asi v tomto prípade platí, aj keď je kríza, že "práca chvatná, málo platná", pretože naozaj by sme mali rozlišovať medzi osobami, ktorým je uložená povinná karanténa, osoby, ktoré mali byť v karanténe, osoby s pozitívnou anamnézou, a keď sa rozprávať o ich sledovaní, tak sa rozprávať o tých, ktorí ju majú dodržiavať a čo má štát vyžadovať. Ale tento zákon je postavený tak, že úplne umožňuje prístup k osobným údajom, k osobným dátam, k telefonátom všetkých osôb. Zákon je urobený narýchlo a je urobený zle. Čiže keď sa má sledovať povinné dodržiavanie karantény, tak nech je to na jasne vymedzené osoby, s jasne vymedzeným účelom, podmienkami, ochranou osobných údajov. Úrad verejného zdravotníctva nie je inštitúcia, ktorá je pripravená na uchovávanie takýchto dát, takýchto citlivých dát a takého množstva dát 5,5 milióna občanov.
Čiže určite, pokiaľ nemáme vyhlásený núdzový stav na území celého Slovenska, tak toto opatrenie je v tom rozsahu, v akom ste ho zadefinovali, určite neadekvátne a malo by sa jasne vyšpecifikovať, kto kedy, kto bude mať prístup k dátam, kto bude mať prístup k dátam, akého rozsahu a všetky tieto detaily.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.3.2020 o 16:26 hod.

MUDr. PhD. MPH

Richard Raši

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video