66. schôdza

14.6.2022 - 30.6.2022
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

14.6.2022 o 13:10 hod.

Mgr.

Rastislav Schlosár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 12:55

Milan Mazurek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Dávam návrh na doplnenie programu tejto schôdze o nový bod, ktorým je vystúpenie ministra zdravotníctva pána Lengvarského za účelom objasnenia dôvodov vznikajúcich prieťahov pri realizácii výstavby nových nemocníc z plánu obnovy a taktiež objasnenia dôvodov zásadných informácií, ktoré zverejnila Slovenská lekárska únia špecialistov.
Odôvodnenie je veľmi jednoduché, pretože mnohí z nás pravidelne počúvame o neuveriteľných prieťahoch pri realizácii projektov súvisiacich s výstavbou nových nemocníc a verejnosť s veľkými rozpakmi vníma tieto skutočnosti. Zároveň sa objavili na svetle sveta informácie o Slovenskej lekárskej únii špecialistov, podľa ktorých Všeobecná zdravotná poisťovňa vyvíja rôzne formy nátlakových aktivít s cieľom podpisu nevýhodných zmlúv s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, ktoré ich priamo motivujú, resp. nútia k tomu, aby pacientom neposkytovali adekvátnu lekársku starostlivosť za účelom znižovania nákladov. Tým je ohrozená zdravotná starostlivosť pre všetkých ľudí, ktorí takýchto ľudí budú potrebovať.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

14.6.2022 o 12:55 hod.

Bc.

Milan Mazurek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:10

Rastislav Schlosár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Navrhujem zaradiť do programu 66. schôdze prijatie uznesenia Národnej rady
1) ktorým Národná rada rezolútne odmietne akékoľvek ďalšie obmedzovanie suverenity a nezávislosti Slovenskej republiky zo strany organizácií ovládaných globalistami a medzinárodnými finančníkmi, ako sú hlavne Európska únia, Svetová banka, Svetová zdravotnícka organizácia či Medzinárodný menový fond a
2) ktorým si Národná rada zaviaže túto suverenitu a nezávislosť Slovenskej republiky v plnej miere obnoviť.
Odôvodnenie: Západní globalisti a medzinárodní finančníci, ktorí pevne ovládajú Európsku úniu, Svetovú banku, Svetovú zdravotnícku organizáciu a ďalšie medzinárodné organizácie, systematicky likvidujú suverenitu Slovenskej republiky a ďalších štátov. Výsledkom tejto rozkladnej politiky je zotročenie Slovenska a jeho obyvateľov. Preto navrhujeme, aby Národná rada prijala uznesenie, ktorým odmietne ďalšie presúvanie právomocí Slovenska na tieto svetovládne inštitúcie a ktorým sa súčasne zaviaže vrátiť tieto právomoci Slovenska v plnej miere späť. Občania svojim volebným politikom poslancom a členom vlády nikdy nedali mandát na to, aby Slovensko obrali o národné a štátne kompetencie... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

14.6.2022 o 13:10 hod.

Mgr.

Rastislav Schlosár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:10

Štefan Kuffa
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda Národnej rady, dovoľte mi, aby som predložil návrh na doplnenie programu. Navrhujem doplniť bod programu 66. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky nasledovne, aby vláda Slovenskej republiky do konca júna 2022 predložila Národnej rade koncepciu, ktorá zabráni ďalšiemu enormnému zdražovaniu cien pohonných látok, nafty a benzínu, ako aj cien energií pre naše domácnosti, ako aj firmy a podnikateľské prostredie na Slovensku.
Pán predseda, vy sám veľmi dobre viete, že jak všetko zdražieva a do konca roka tu je veľká hrozba, že kopec rodín nám prepadne do hmotnej núdze, treba čosi s tým robiť naozaj, aby sme zabránili tomu enormnému zdražovaniu, ktoré v podstate každý deň cítime a do konca roka je to naozaj veľká hrozba, že mnohé domácnosti zbankrotujú a nebudú vládať uniesť svoje vlastné domácnosti.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

14.6.2022 o 13:10 hod.

PhDr.

Štefan Kuffa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:10

Milan Vetrák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predseda.
Kolegyne, kolegovia, navrhujem nasledujúce parlamentné tlače, tlač ČPT 978 geologický zákon, ČPT 945 pozemkové úpravy, parlamentná tlač 966 strelné zbrane, parlamentná tlač 975 energetika, parlamentná tlač 886 kilečko II a parlamentná tlač 857 novela Trestného zákona, zaradiť za bod programu, týkajúci sa parlamentnej tlače 1063, a parlamentnú tlač 970, hnojivá, zaradiť za bod programu týkajúci sa parlamentnej tlače 979, odpady.
Odôvodnenie tohto procedurálneho návrhu: z dôvodu plynulejšieho priebehu schôdze a lehôt vyplývajúcich napríklad z vnútrokomunitárneho pripomienkového konania o plánoch obnovy a odolnosti Slovenskej republiky.
Ďakujem za slovo.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

14.6.2022 o 13:10 hod.

JUDr. PhD.

Milan Vetrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:10

Richard Takáč
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda. V súlade s § 24 ods. 1 rokovacieho poriadku Národnej rady si dovoľujem požiadať o zaradenie nasledovného bodu do programu aktuálnej schôdze Národnej rady, a to návrh riešení vážnych sociálnych dopadov, ktoré sa dotýkajú neustáleho neprimeraného zvyšovania cien potravín, základných potravinových komodít a ich vývoja.
Odôvodnenie: Občania Slovenska v obchodoch reálne menej nakupujú, chudoba spôsobená infláciou sa dotýka stále väčšej skupiny ľudí. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky sa musia, neodkladne musia prerokovať a prijať návrhy uznesení k rastu cien potravín. Slovensko už dlhodobo čelí neúmernému zvyšovaniu cien potravín. Ľudia nevládzu bojovať s infláciou sami, potrebujú reálnu pomoc štátu. Aktuálne sa objavujú ďalšie závažné skutočnosti, akým je napríklad pokles nákupu základných potravín v niektorých regiónoch Slovenska. Nestačí, aby minister pôdohospodárstva podpisoval memorandá s obchodnými reťazcami. Je čas, aby štát zasiahol a určil... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

14.6.2022 o 13:10 hod.

Ing.

Richard Takáč

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 13:10

Milan Krajniak
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán predseda, môžem?

Kollár, Boris, predseda NR SR
Chcem vás požiadať, tí, ktorí naozaj nechcú byť na rokovaní, nech opustia plénum. Poprosím skupinku SMEROHLAS-u, keby sa mohla posunúť hore, viacej do kaviarne, ďakujem pekne. Aj tunák koalíciu pána Gyimesiho s ĽSNS, keby sa mohli posunúť do kaviarne a pán Galis znova.

Krajniak, Milan, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Dobre. Vážený pán predseda, vážený pán predseda, vážené dámy a páni, som naozaj rád, že vám môžem predložiť tento návrh zákona, o ktorý sme spolu s viacerými z vás dlhšiu dobu bojovali, že? Pani poslankyňa Žitňanská, ktorá sedí priamo oproti mne. Takže som naozaj rád, že tu môžem s týmto návrhom zákona byť a chcel by som vám, tí, ktorí sa zaoberáte touto problematikou detí v detských domovoch a profesionálnych rodičov, tak viete, prečo je to dôležité, ale aj pre tých, ktorí sa nezaoberáte touto problematikou, aby ste mali takú základnú informáciu.
V detských domovoch, to znamená v CDR-kách, podľa dnešného názvu, máme približne 5 100 detí. Z toho približne 300 sú takzvaní mladí dospelí. Tí, ktorí dovŕšili 18 rokov, ale za istých podmienok ešte ďalej môžu bývať v CDR-kách. Zo 4 800 detí do 18 rokov, približne toľkoto ich máme, máme 50 % umiestnených natrvalo v detských domovoch a približne 50 % najmä rozhodnutím súdu na nejakú prechodnú dočasnú dobu. Aktuálne máme u profesionálnych náhradných rodičov približne 1 450 detí. To, samozrejme, kolíše podľa situácie. A profesionálnych náhradných rodičov je približne medzi 700 a 750, sa to pohybuje. Máme 300 profesionálnych náhradných rodičov v neštátnych CDR-kách a približne 400 až 450 v štátnych CDR-kách. Vykonávajú tú istú činnosť. Je medzi nimi rozdiel. Tí, ktorí pôsobia v neštátnych CDR-kách, majú vyšší štatistický priemer, že koľko detí, o koľko detí na jedného profesionálneho náhradného rodiča sa starajú. U tých neštátnych je to cez dve, 2,1 - 2,2 dieťaťa na jedného profesionálneho náhradného rodiča a u štátnych je to 1,8 - 1,9. Je to spôsobené aj tým, že z dôvodu náboženského presvedčenia sú častokrát ochotní tí neštátni zobrať si k sebe napríklad aj dieťa, ktoré je s ťažkým zdravotným postihnutím a starať sa ako profesionálny náhradný rodič aj o takéto dieťa. A teraz pozor, ale profesionálni náhradní rodičia neštátni majú v priemere o dvesto eur nižšie platy. To je prvá vec, ktorá je absolútne, absolútne nefér. Čiže chceme zrovnoprávniť tieto platy.
Druhá vec, ktorú chcem urobiť, je, aby sme týmto novým zákonom vytvorili takú stabilitu tohto povolania, aby vedeli, vlastne každý profesionálny náhradný rodič, s čím môže počítať, aby sme dostali, podľa našich informácií z CDR-iek môžme dostať ešte vlastne z ústavnej starostlivosti takpovediac do profesionálnych síce náhradných rodičov, ale teda do normálnych rodín ďalších aspoň tisíc detí. A tento cieľ nám naozaj stojí za to, aby sme prijali takúto nie novelu zákona, ale nový zákon o profesionálnych náhradných rodičoch. Som veľmi vďačný každému, kto vypracovanie a vlastne posunutie takejto novely až sem podporil a verím, že, že to naozaj môže napomôcť tým deťom, ktoré buď nemajú rodičov alebo jednoducho sa o nich rodičia z rôznych dôvodov nechcú, nevedia, nedokážu postarať.
Nedá sa, ani, ani keby sme urobili tento zákon najdokonalejšie a naozaj, že ako štát by sme sa snažili veľmi pomáhať profesionálnym náhradným rodičom, nikdy nedokážeme zabezpečiť stopercentný stav, aby všetky deti, ktoré sú v CDR-kách, mohli byť v rodinách z dvoch dôvodov, že, samozrejme, niektoré, našťastie my vedieme náš štát, naša spoločnosť vedie CDR-ká a detské domovy k tomu, aby všade tam, kde je to možné po tej prechodnej dobe, kedy sa CDR-ko stará o dieťa, bolo, bola rodina zasanovaná, aby toto dieťa mohlo byť vrátené do, do svojej vlastnej rodiny, čo je fajn a nemá zmysel, keď je iba dočasná doba, aby sme toto dieťa umiestňovali na nejakú kratšiu dobu mimo.
Druhý dôvod je, že máme približne 500 až 600 detí, ktorých zdravotný stav je natoľko vážny, že by sa nevedeli profesio..., a vyžadujú si prakticky 24-hodinovú starostlivosť, takže profesionálni náhradní rodičia by sa nevedeli o nich ani nieže kvalifikovane a že by na to nemali obetavosť a kvalifikáciu, ale keď to tak poviem, aj profesionálny náhradný rodič sa potrebuje osem hodín vyspať, to znamená, preto 500 až 600 detí vlastne musí byť trvale umiestnených v ústavnej starostlivosti.
Vážené kolegyne, kolegovia, asi ma už trochu poznáte v tom, že väčšinou moje úvodné slová sú stručné a potom reagujem na vaše otázky alebo pripomienky, podnety, kritiku. Tuto som si kládol za povinnosť mať trošku obšírnejšie úvodné slovo, lebo si myslím, že toto je vec, ktorú by naozaj sme mohli podporiť všetci, a som rád, že o tom dnes môžeme rokovať a naozaj si myslím, že to môže deťom z detských domovov veľmi pomôcť.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

14.6.2022 o 13:10 hod.

Bc.

Milan Krajniak

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 13:25

Vladimír Ledecký
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol výborom určený za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1011. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Tak ako pán minister povedal, je to veľmi dôležitý zákon, lebo jedná sa o výchovu detí, ktoré z rôznych dôvodov boli opustené, a naozaj všetci asi už vieme, že výchova v normálnych alebo profesionálnych rodinách, ale v rodinách, je, je jediná možná výchova, kde z tohto človeka vychováme komplexnú osobnosť a že to vychovanie v inštitucionálnych zariadeniach nám zlyháva. A ja veľmi obdivujem týchto rodičov a poznám pár rodičov, ktorí sa starajú o ťažko alebo ťažšie postihnuté deti alebo deti s trvalými chorobami a naozaj zaslúžia si obdiv a preto si myslím, že pán minister, pán minister má pravdu, keď, keď hovorí, že takýto zákon by sme mali podporiť všetci, lebo sa jedná naozaj o tých najslabších, ktorým môžme pomôcť vďaka týmto náhradným profesionálnym rodičom.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1057 zo 6. mája 2022 navrhujem, aby návrh zákona prerokoval Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 9. septembra 2022 a v gestorskom výbore do 12. septembra 2022.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

14.6.2022 o 13:25 hod.

PhDr.

Vladimír Ledecký

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 13:25

Jana Žitňanská
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne.
Vážený pán predseda, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, je mi ľúto, že opäť pri tak dôležitej téme, ako je táto, sa tu stretávame v sále len zopár. Pevne dúfam, že ďalší kolegovia sledujú túto diskusiu online, pretože ak teda máme niekomu pomáhať a každý jeden z politikov, nepočula som nikoho z vás povedať, že nechceme ľuďom pomáhať. A ak teda chceme pomáhať, tak musíme naozaj tým, ktorí nie vlastnou vinou sa dostanú do situácie, kedy si sami nemôžu pomôcť, a deti, ktoré zostanú opustené z akéhokoľvek dôvodu, patria naozaj do tej najkrehkejšej, najohrozenejšej skupiny.
Ja sa veľmi pekne chcem poďakovať všetkým, ktorí robili na tomto zákone, či už na ministerstve, alebo aj spomedzi profesionálov, ktorí sa tejto téme, tomuto povolaniu venujú dlhé roky. Ja sama som sa s niekoľkými stretla, mám aj od nich ešte nejaké pripomienky, o ktorých pevne verím, že budeme môcť hovoriť, do druhého čítania by sme možno pripravili ešte nejaký pozmeňujúci návrh. Tento zákon ako taký je dobrý, ale môžme ho vylepšiť.
Tak ako pán minister povedal, zákon má veľký predpoklad umožniť viac ako tisíc deťom dostať sa do rodín, čo myslím si, že nie je malé číslo. A možno aj keby to bolo len sto detí, tak aj tak má význam tento zákon, na ktorý sme dlhé roky čakali. To, že v centrách zostanú, alebo teda v ústavnej starostlivosti zostanú ešte nejaké deti, myslím si, že do budúcnosti tiež by sme vedeli aj týmto deťom pomôcť buď aj tým, že im umožníme možno mať lepšie podmienky v týchto centrách, aby centrá mali viac peňazí aj na kompenzačné pomôcky, aj na nejakú inú formu podpory a pomoci, aby tieto deti mohli dostávať takúto podporu a takisto, aby sa aj viac pomohlo rodinám, ktoré sa odhodlajú si zobrať takéto deti k sebe domov, ale aj oni potrebujú si občas oddýchnuť, potrebujú možno si niečo vybaviť, možno ochorejú, potrebujú ísť k lekárovi, čiže aj týmto rodičom by sme mali umožniť odľahčovaciu službu, pretože tiež nedokážu sa starať 24 hodín denne o to dieťa, obzvlášť, hovorím, keď majú nejaké aj vlastné potreby alebo povinnosti, alebo nejaké zdravotné ťažkosti. Takže aj týmto smerom sa budem chcieť uberať pri tomto zákone, aby sme týchto rodičov ešte viacej podporili, aby sme podporili najmä tie deti a ja pevne verím, že sa nám podarí aj dostať do tohto zákona valorizáciu, každoročnú, pre týchto rodičov. Myslím si, že to je tá predvídateľnosť, o ktorej hovoril aj pán minister, aby vedeli, že teda každý rok nebudú musieť čakať s obavou, či sa ich plat bude valorizovať alebo nie, ale aby tam bol tento automatický mechanizmus.
Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem za to, že takýto zákon je tu dnes na stole a veľmi sa teším, že budeme o ňom hovoriť, že ho ešte trošku vylepšíme a potom verím, že naprieč politickým spektrom ho aj schválime.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

14.6.2022 o 13:25 hod.

Mgr.

Jana Žitňanská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13:25

Lucia Drábiková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Podobne ako moja predrečníčka Janka Žitňanská chcem poďakovať za tento návrh zákona. Oblasť starostlivosti o deti, ktoré z nejakého dôvodu nemôžu vyrastať vo svojej biologickej rodine, prechádzala mnohými premenami a myslím si, že je tu priestor ešte naozaj pre ďalšie. Jedna vec je naozaj vytvorenie čo najlepších podmienok pre to, aby väčšina tých detí a v podstate všetky tie, ktoré môžu, vyrastali v prirodzenom prostredí, mohli vytvárať vzťahové väzby a žiť s náhradnými rodičmi. V tomto vidím význam aj týchto profi rodín a takisto podporovanie pestúnskych rodín.
Takisto som presvedčená o tom a myslím si, že tiež tam máme ešte dosť rezerv a je dobré na tom naozaj pracovať, ako už pán minister spomenul, čo sa týka sanácie rodín, čo sa týka vlastne náprav a korekcie, poradenstva, pomoci týmto rodinám, ktoré sa ocitajú v kríze častokrát spôsobenej rôznymi sociálnymi dôvodmi, nedostatočným bývaním alebo príjmom a toto sú častokrát dôvody, pre ktoré sa títo rodičia nemôžu postarať.
A ďalšia vec, nezanedbateľná, ktorú sme videli aj na poslaneckom prieskume v detských domovoch, to sú deti, ktoré sú ťažko zdravotne postihnuté a pripútané k lôžku, a naozaj je potrebné aj, pokiaľ nemôžu ísť do toho rodinného prostredia, vytvoriť im čo najlepšie podmienky a pokiaľ je to možné aj kontinuálne po bývaní v prostredí, ktoré poznajú, s ľuďmi, ktorých poznajú. Takže ja si myslím, že naozaj zabezpečiť dôstojný život a dôstojné prostredie, to je veľmi dobrý cieľ a veľmi kvitujem tento návrh zákona.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

14.6.2022 o 13:25 hod.

Mgr. PhD.

Lucia Drábiková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13:25

Katarína Hatráková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. Ja sa tiež chcem poďakovať pánovi ministrovi za to, že prichádza s týmto zákonom. Tak ako spomínali kolegyne, práve dnes na výbore sme, bola odprezentovaná správa z poslaneckého prieskumu, ktorý bol realizovaný v centrách pre deti a rodiny. Tam sme mali možnosť komunikovať čiastočne aj s profi rodičmi, ktorí teda zdôrazňovali svoju potrebu zvýšenia kompetencií, komunikácie s CDR-kom a takže verím, že aj toto sú momenty, ktoré okrem toho, čo už kolegyne spomínali, budú, budú akoby uchopené v tomto návrhu zákona a teda teším sa na diskusiu na september. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

14.6.2022 o 13:25 hod.

PhDr.

Katarína Hatráková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video