90. schôdza

2.5.2023 - 25.5.2023
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

19.5.2023 o 11:42 hod.

Milan Kuriak

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

11:31

Milan Kuriak
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Ja iba ohlásim termín hlasovania – utorok o jedenástej hodine.
Skryt prepis

19.5.2023 o 11:31 hod.

Milan Kuriak

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

11:34

Peter Kremský
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predseda.
Zase len veľmi krátko uvediem zákon, ktorý riešim už aj v inej tlači pozmeňujúcim návrhom. Je to v zákone o sociálnom poistení kolegov Svrčeka a Hlinku, myslím, bývalého poslanca, o ktorom sa bude hlasovať v utorok. Ide o zavedenie ustanovenia, podľa ktorého Sociálna poisťovňa bude v zozname neplatičov zverejňovať aj zamestnávateľov, ktorí nemajú v poriadku svoje výkazy odvodov, ktoré vlastne elektronicky si vymieňajú Sociálnou poisťovňou, a takisto bude vlastne zamestnávateľ, ak sa do takéhoto zoznamu dostane, do 14 dní povinný informovať svojich zamestnancov. Je to myslím si, že veľmi dôležité ustanovenie v tom, že keď zamestnávateľ neodvedie poistné alebo v nesprávnej výške ho odvedie do Sociálnej poisťovne, tak Sociálna poisťovňa ho neodvedie ďalej do II. piliera, o čom sa zamestnávateľ dozvie len tak, že teda si to tam pozerá často a zistí, že mu to tam neprišlo, čo robí asi pomerne málo zamestnancov. A takisto by sa o tom mohol zamestnanec dozvedieť tak, že si pozerá zoznam dlžníkov Sociálnej poisťovne, čo robí asi naozaj minimum zamestnancov, čiže tomu by sme radi pomohli a vytvorili tak tlak na zamestnávateľov, aby si vysporiadali svoju odvodovú povinnosť, aby si vysporiadali vlastne tie výkazy so Sociálnou poisťovňou. A pokiaľ teda by mali informovať svojich zamestnancov, že pozor, my neplatíme odvody, tak myslím si, že bude to na nich naozaj vážny tlak, aby si to vysporiadali a dali do poriadku skôr ako za tých 14 dní, po ktorých teda musia informovať zamestnancov.
Takže ďakujem za podporu, pokiaľ prejde ten môj pozmeňujúci návrh zákon o sociálnom poistení, tak tento zákon, samozrejme, stiahnem z rokovania.
Ďakujem.
A ešte prepáčte, tiež by som chcel pána spravodajcu poprosiť na termínovanie na stredu jedenástu hodinu, aby sme vedeli, či prešiel vlastne ten pozmeňujúci návrh.
Skryt prepis

19.5.2023 o 11:34 hod.

Mgr.

Peter Kremský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

11:36

Marcel Mihalik
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol výborom určený za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1577. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1657 z 18. apríla 2023 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predseda, skončil som, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

19.5.2023 o 11:36 hod.

PaedDr. Ing

Marcel Mihalik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

11:38

Marcel Mihalik
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Chcel by som uviesť len hlasovanie, tak ako tu bolo povedané, na stredu o jedenástej hodiny.
Skryt prepis

19.5.2023 o 11:38 hod.

PaedDr. Ing

Marcel Mihalik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

11:40

Peter Kremský
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predseda.
Zase len krátko uvediem. Ide o novelu zákona, ktorá upravuje alebo prináša daňové výhody pre sporiteľov v III. pilieri, teda v doplnkovom dôchodkovom poistení. Toto, tento III. pilier je dôležitým nástrojom pre ľudí, ktorí si chcú sporiť na dôchodok, ktorí chcú ukladať svoje prostriedky a takisto pre zamestnávateľov, ktorí ich chcú v tom podporovať. Hlavne zamestnanci veľkých podnikov na Slovensku veľmi hojne využívajú túto možnosť, doteraz bolo toto, doteraz boli tieto príspevky čiastočne podporované, vlastne tento, táto novela zákona rozširuje túto možnosť podpory a podporuje v podstate to, aby si ľudia vkladali mimoriadne väčšie sumy do III. piliera, ktoré si nemôžu vybrať skôr ako v určitom veku. Pokiaľ by si ich vybrali skôr, musia vlastne vrátiť túto daňovú výhodu, pokiaľ si to vyberú až v dôchodkovom alebo preddôchodkovom veku, tak im táto daňová výhoda zostane.
Takže toľko len k tomu, prípadné detaily alebo otázky zodpoviem v rozprave. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za trpezlivosť, toto je posledný, posledný môj poslanecký návrh v tomto rade. Ešte sú dva, ale to medzitým je ešte toho viac. Takže veľmi krátko opäť uvediem. Ide o ustanovenie, ktoré má chrániť spotrebiteľov pred nevyžiadanými reklamnými prieskumnými volaniami. V súčasnom zákone o elektronických komunikáciách je táto problematika upravená. Výrazne sa to zlepšilo za posledné roky, čomu sme samozrejme aj prispeli našimi poslaneckými pozmeňujúcimi návrhmi pri poslednej novele. Ale napriek tomu tam sú stále medzery, ktoré nepoctiví, nepoctivé spoločnosti využívajú na nevyžiadané volania, ktorými otravujú zákazníkov a pri kontrole teda, pánovi Kuriakovi volali napríklad, tak to už je dosť, že si dovolili. Asi nevedeli, že budeš spravodajcom k tomuto zákonu. Takže novelou tohto zákona sa pokúšame upchať a ja tieto medzery a veľmi presne stanoviť to v akých prípadoch ide o nevyžiadané reklamné volania alebo prieskumné, napríklad veľmi často sa takéto reklamné volania skovávajú za prieskumy. Začnú tým, že ide o prieskum a potom na základe toho akože prieskumu sa vám snažia niečo predať. Čiže aj toto vlastne upravujeme a umožňujeme Úradu pre elektronické komunikácie účinnejšiu kontrolu. Takže chcel by som vás požiadať tak isto o podporu. Je to myslím si, že úplne nepolitický a veľmi účinný zákon na ochranu spotrebiteľov a pomoc pred takýmito volaniami. Ďakujem.
Skryt prepis

19.5.2023 o 11:40 hod.

Mgr.

Peter Kremský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

11:40

Milan Kuriak
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 30 dní a v gestorský výbor do 32 dní od prerokovania tohto bodu programu na schôdzi Národnej rade Slovenskej republiky.
Pán predseda, ďakujem, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

19.5.2023 o 11:40 hod.

Milan Kuriak

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

11:40

Milan Kuriak
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Áno, iba termín hlasovania, utorok o jedenástej hodine.
Skryt prepis

19.5.2023 o 11:40 hod.

Milan Kuriak

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

11:40

Peter Kremský
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za trpezlivosť, toto je posledný, posledný môj poslanecký návrh v tomto rade. Ešte sú dva, ale to medzitým je ešte toho veľa...
=====
Skryt prepis

19.5.2023 o 11:40 hod.

Mgr.

Peter Kremský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 11:42

Milan Kuriak
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Kremského na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, tlač 1579. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z opatrení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla sa na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania tohto návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, ďakujem, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

19.5.2023 o 11:42 hod.

Milan Kuriak

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 11:48

Monika Kavecká
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som vám predniesla návrh zákona. Predmetom návrhu zákona je legislatívna úprava v zákone č. 578 a v skratke to poviem, aby som teda, keď sme vám už ubrali nejaké tie minúty. To, že sme schválili zákon 578 o odmeňovaní zdravotníckych pracovníkov, tak v podstate stali sa aj také tie poviem skrivodlivosti alebo také tie nenaplnenia celkovej tej opodstatnenosti toho zákona, kedy sme chceli tou motiváciou finančnou vlastne namotivovať zdravotníckych pracovníkov tak, aby výsledný efekt bol, aby sme mali viacej zdravotníckych pracovníkov v zariadeniach zdravotníckych. Máme tu dve diskrepancie na Slovensku a to je, že v zariadeniach sociálnej starostlivosti, kde je uznaných deväť výkonov, ktoré prepláca v podstate zdravotná poisťovňa, tak musia pracovať aj zdravotnícki pracovníci. Avšak títo zdravotnícki pracovníci majú síce status zdravotníckeho pracovníka, hlavne sestra, praktická sestra - zdravotnícky asistent, sanitár, ale sú v nezdravotníckom zariadení. A to sme urobili napríklad aj pri iných rôznych zákonoch napríklad pri školských sestrách, aby sme im vôbec len umožnili tú prácu tam tým zdravotníckym pracovníkom. Avšak ide o to, že my v dnešnej dobe máme ten stav takýto. V zdravotníckych zariadeniach priznávajú podľa zákona 578 o odmeňovaní zdravotníckym pracovníkom výkon praxe v zdravotníckych zariadeniach. Je to veľmi nespravodlivé, pretože zdravotnícky pracovník, ktorý pracuje v ústavnej zdravotnej starostlivosti už teraz napríklad desať rokov a pred tým desať rokov pracoval v domove sociálnych služieb alebo v službách sociálnej kurately, v detských domovoch na úrovni napríklad tých dojčeneckého oddelenia, hej, tých novorodencov, tak v podstate nemá zarátavanú tú prax. Tie sestry sanitárky, ale aj možno už praktické sestry, to teda na neviem na akej, do akej percentuálnej miery to je, pri sestrách to vieme úplne najviac vyčísliť, je to, že v podstate im sa znižuje potom tá ich reálna mzda. A tým pádom je aj problém tej nespravodlivosti. V dôvodovej správe sme však, stala sa nám aj taká vec, že sme tam uviedli aj tú ďalšiu časť a to je materská. Ja sa týmto chcem ctenému plénu ospravedlniť, pretože my máme rozpracovaný aj ďalší zákon č. 578, ďalšiu novelu, právnu úpravu, avšak nedopatrením sa stalo, že sa do dôvodovej správy tejto parlamentnej tlače 1591 dostala aj tá druhá časť. Veľmi sa vám ospravedlňujem za to. Nebol to zámysel, ale stalo sa to technicky, keď sme vlastne odovzdávali tento návrh zákona do podateľne. Už sa to potom nedalo spätne upraviť. Toto, táto druhá časť je predmetom ďalšieho zákona, ďalšej 578, ďalšej novely a legislatívnej úpravy. Preto vás prosím o zhovievavosť, aby ste, nebol to zámer, hej, aby ste nám to teda odpustili. Celkový princíp tohto, tejto novely, tejto úpravy je, že v podstate, aby sme urobili nápravu tej krivdy, ktorú sme teda spôsobili tým, že sme do zákona dali taxatívne vymenovanú časť, kde je napísané, že zdravotníckemu pracovníkovi sa uznávajú roky praxe aj za zdravotnícky, výkon zdravotníckeho povolania, ale iba v zdravotníckom zariadení. Má to veľmi vážny dopad aj do budúcna pre tých ľudí, ktorí by vlastne toto povolanie študovali a nikdy by potom nechceli ani ísť do takéhoto zariadenia pracovať kde ich máme nedostatok. Napríklad praktické sestry - zdravotnícky asistent. Títo mladí ľudia, ktorí končia túto prácu a napríklad z rôznych dôvodov si netrúfnu ísť do nemocnice, ale išli by pracovať do zariadenia DSS-ky, do zariadenia sociálnej kurately a oni by potom profesne už nerástli, pretože v inom zariadení zdravotníckom by im tie roky praxe nerátali. Takže naozaj naprávame vlastne jednak diskrimináciu, ktorú vnímajú tu zdravotnícky pracovníci takým tým svojim subjektívnym pohľadom, ale zároveň aj motiváciu ísť pracovať vôbec do zariadení domova sociálnych služieb, do zariadení sociálnej kurately a taxatívne vymenovaných zariadení, ktoré sú teraz v tejto úprave. Takže ja vás veľmi pekne prosím o podporu tohto zákona. Ja vlastne som chcela zistiť naozaj aký to bude mať aj finančný dopad, pretože určite by bolo neseriózne, keby sme rozprávali o tom, že v podstate chceme upraviť, napraviť nespravodlivosť, upraviť zákon bez finančných dopadov, avšak keď sa tvoril zákon 578 a prvýkrát v histórii vlastne prišla tá časť a odmeňovanie za rokov praxe, ktorá tvorí naozaj podstatnú zložku mzdy. A môžeme si teraz už povedať, že je to aj motivačná zložka mzdy, tak vzniklo vlastne, vzniklo to tak, že v podstate tá narátavanie toho finančného dopadu, tej finančnej sumy bola, nemali sme na to žiadnu technológiu. Aj keď som sa pýtala na oddelení analytiky konkrétne pána Mišíka, že vlastne ako sa to vyrátavajú, že či máme teda údaje, že koľko ľudí robilo, kde robilo, aké sú roky praxe. Tak dokonca aj pri materskej, tak sa to robilo predpokladom, že keďže máme pracovníkov napríklad v kategórii päťdesiatročných a automaticky sa ráta, že majú tridsať rokov odpracovaných, čiže ....
===== vyrátavajú či máme teda údaje, že koľko ľudí robilo, kde robilo, aké sú roky praxe dokonca aj pri materskej, tak sa to robilo predpokladom, že keďže máme pracovníkov v kategórii 50-ročných a automaticky sa ráta, že majú 30 rokov odpracovaných čiže v súčasnej dobe nemáme vyrátané ešte dopady 1. kvartál v nemocniciach, že teda aký je naozaj reálny dopad miezd v zdravotníckych zariadeniach a preto nevieme ani vyčísliť tento. Ale predpoklad je, že by to nemalo mať dopad na rozpočet pretože už v tom plánovanom rozpočte je to navýšenie. Takže ak sa budeme držať týchto údajov v podstate vás prosím, o podporu tohto zákona z toho titulu, že naozaj pomôžeme zdravotníckym pracovníkom pretože tí sú najdôležitejšia súťaž zdravotníctva, pretože bez nich by to tu jednoducho nefungovalo, ale ani neohrozíme domovy sociálnych služieb a iné zariadenia pretože tá motivácia týchto absolventov tých mladých ľudí bude ísť pracovať do týchto zariadení pretože nestratia tie roky praxe a môžu sa dokonca dovzdelávať, kariérne rásť a uplatniť v takýchto dôležitých povolaniach, ktoré sú veľmi obetavé a nie však zaplatené. Ďakujem veľmi pekne a ešte raz vás prosím, o podporu tohto zákona.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

19.5.2023 o 11:48 hod.

Mgr. MHA, MPH

Monika Kavecká

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video