9. schôdza

7.7.2020 - 15.7.2020
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

7.7.2020 o 13:47 hod.

Mgr.

Erik Tomáš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:12

Martin Beluský
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne, pán predseda, za slovo. Ja mám procedurálny návrh, ktorým navrhujem zlúčiť rozpravu k bodom číslo 11 (tlač 154), 19 (tlač 145), 20 (tlač 143) a 21 (tlač 144), nakoľko všetky štyri zákony smerujú k rovnakému cieľu, a to k obmedzeniu interrupcií a bolo by veľmi neefektívne, keby sme o každom bode rokovali zvlášť. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

7.7.2020 o 13:12 hod.

Ing. PhD.

Martin Beluský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:18

Vladimíra Marcinková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Je to na predsedníckom stole, takže verím, že to máte pred sebou, odovzdala som to pred schôdzou.
Znenie návrhu: Žiadam o doplnenie zápisnice z 8. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky o informáciu, že pri hlasovaní číslo 51 mi nereagovalo hlasovacie zariadenie na zmenu hlasovania. V oficiálnej štatistike hlasovania je uvedené, že som hlasovala za. Hoci som upozornila aj organizačný odbor, aj vtedy predsedajúceho pána podpredsedu Grendela, že mi nereagovalo na zmenu za... zmenu hlasovania hlasovacie zariadenie.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

7.7.2020 o 13:18 hod.

Mgr.

Vladimíra Marcinková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:19

Robert Fico
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán predseda, zo zákona vystúpením poslancov z poslaneckého klubu zaniká členstvo a predsedníctvo v niektorých kontrolných výboroch. Týka sa to výboru pre kontrolu SIS a výboru pre kontrolu rozhodnutí NBÚ. Čiže v tomto okamihu páni poslanci Žiga a pán poslanec Tomáš už nie sú predsedami týchto výborov, tak ich prosím, keby sa vrátili na svoje miesta.
A po druhé, chcem požiadať, aby sme vyriešili aj problém členov, pretože rovnako zaniká členstvo zo zákona v týchto výboroch, a preto si myslím, pán predseda, že by bolo podstatne vhodnejšie, keby sme problém predsedníctva v týchto výboroch a členstva riešili na tejto schôdzi, pretože nemôžme si dovoliť nechať tak dôležité výbory bez predsedov a bez konkrétnych členov.
Takže návrh je, aby sme doplnili program o tento bod programu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

7.7.2020 o 13:19 hod.

doc. JUDr. CSc.

Robert Fico

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:21

Tomáš Taraba
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, úplne v súlade so zákonom pred tým, ako bola schválená, schválený program schôdze Národnej rady, som dal návrh na zmenu programu 9. schôdze Národnej rady o bod, aby Národná rada Slovenskej republiky zaviazala vládu Slovenskej republiky, aby v zmysle pravidiel pre uzatváranie medzinárodných zmlúv a zmluvnú prax schváleným uznesením vlády Slovenskej republiky číslo 743 z 21. októbra 2009 vyzvala prezidentku Slovenskej republiky Zuzanu Čaputovú na opätovné zaslanie listu Rade Európy s právnymi účinkami podľa čl. 18 písm. a) Viedenského dohovoru o zmluvnom práve, že Slovenská republika dáva jasne najavo Rade Európy svoj zámer nestať sa zmluvnou stranou predmetného dohovoru.
Verím, že nie je problém to, že sa jedná o Istanbulský dohovor, prečo nedáte o tom hlasovať.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

7.7.2020 o 13:21 hod.

Ing. Mgr.

Tomáš Taraba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:22

Juraj Blanár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán predseda, to, čo ste na úvod povedali v súvislosti s návrhom o doplnení alebo zmenu návrhu programu, to je toto tlačivo, ktoré držím v rukách. Je v súlade s rokovacím poriadkom, avšak pri návrhu o spôsobe prerokovania bodov, napríklad zlúčenie bodov, sa to netýka návrhu zmeny programu, ale je to procedurálny návrh, ktorý som vám predložil v súlade s rokovacím poriadkom, lebo je to len zlúčenie rozpravy, nič viacej. Čiže to je tým pádom a dal som vám to tam, máte to k dispozícii. Čiže aby bolo jasné v tomto, že sme postupovali v zmysle rokovacieho poriadku, ubezpečoval som sa aj na organizačnom, že či je to v poriadku. Čisto išlo len o zlúčenie rozpravy, nič viac, pán predseda. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

7.7.2020 o 13:22 hod.

Ing.

Juraj Blanár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:25

Marian Kotleba
Skontrolovaný text
Vážený pán predseda Národnej rady, vzhľadom na zmeny, ktoré sa udiali v osobitných kontroloch, osobných kontrolných výboroch Národnej rady, vás týmto v mene poslaneckého klubu Ľudová strana Naše Slovensko, poslaneckého klubu SMER - SD, a teda ak môžme rátať aj s vaším poslaneckým klubom, žiadam o zvolanie poslaneckého grémia. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

7.7.2020 o 13:25 hod.

Ing. Mgr.

Marian Kotleba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:47

Erik Tomáš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, chcem informovať vás, pána predsedu strany SMER - sociálna demokracia Roberta Fica, ale, samozrejme, aj všetkých prítomných, že ja a Peter Žiga si uvedomujeme a rešpektujeme zákon, ktorý hovorí, že v prípade vzdania sa členstva okamžite, automaticky zaniká predsedníctvo v osobitných kontrolných výboroch. Tomu sme chceli podriadiť aj prax a hľadali sme si naše nové miesta v pléne, ale informovali sme sa na organizačnom výbore, ktorý nám povedal, že zatiaľ sú pridelené tieto miesta, kde sedíme. Ak to organizačný výbor zmení, okamžite sme pripravení sa presadiť. Takže len toľko by som chcel na vysvetlenie. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

7.7.2020 o 13:47 hod.

Mgr.

Erik Tomáš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:47

Ján Podmanický
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, vážený pán predseda. Dovoľte mi, aby som podľa § 24 ods. 4 rokovacieho poriadku predniesol návrh. Národná rada môže na návrh poslanca aj počas schôdze Národnej rady hlasovaním bez rozpravy presunúť body programu. Tak dovoľte mi, aby som predniesol návrh na presunutie tlače 105, bod 26, novela Zákonníka práce, voľné nedele, na nasledujúcu riadnu schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky v septembri 2020.
Odôvodnenie: Pri rokovaniach o podpore tohto návrhu zákona je zrejmé, že v Národnej rade Slovenskej republiky existuje väčšinová podpora k predloženému návrhu, jeho schváleniu však bráni zásadný nesúhlas jednej koaličnej strany. Vzhľadom na aktuálne pohyby vo vládnej koalícii je vysoko pravdepodobne, pravdepodobné, že... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

7.7.2020 o 13:47 hod.

JUDr. PhDr. PhD.

Ján Podmanický

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:51

Milan Vetrák
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne. Len aby členovia ústavnoprávneho výboru vedeli, že sa stretáme ihneď teraz v zasadačke ústavnoprávneho výboru na rokovanie.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

7.7.2020 o 13:51 hod.

JUDr. PhD.

Milan Vetrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:26

Boris Kollár
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Predmetný návrh predkladám, aby v súvislosti s medializovanými informáciami o mojej diplomovej práci a v nadväznosti na vyjadrenie niektorých poslancov alebo poslaneckých klubov o vyvedení, o vyvodení mojej osobnej zodpovednosti Národná rada rozhodla hlasovaním o mojom zotrvaní alebo odvolaní z postu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

7.7.2020 o 14:26 hod.

Boris Kollár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video